Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Nataša.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16663, komentáře < 7 dní: 263, komentářů celkem: 430582, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 92 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

brusle7
rosmano
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117044416
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: LUTHER O MŠI
Vloženo Pondělí, 19. listopad 2007 @ 16:28:43 CET Vložil: reformovany

Katolicismus
Převzatý článek z časopisu ZÁPAS O DUŠI č. 93
Všechny časopisy ZOD dostupné ze stránek: http://www.reformace.cz/

LUTHER O MŠI 

Žijeme v době, která se vyznačuje komunikací. Komunikace je určitě nádherný dar, který nám Pán Bůh dal. Komunikace je jistě velmi užitečným nástrojem  k  řešení  osobních  problémů, k vysvětlovaní stanovisek, k hledání společných cest. Komunikace je jistě velmi důležitá i v oblasti dialogu mezi církvemi a náboženstvími. Určitě i komunikace byla nástrojem toho, že na mnohých místech došlo ke zklidnění různých mezidenominačních násilných bojů a zápasů. Nicméně, komunikace není „lékem“ na doktrinální rozdílnost a jednota není nejdůležitější hodnotou křesťanství.


Ano, komunikace je důležitá, abychom spolu vycházeli korektně, abychom se společně ozvali ke společenským a morálním otázkám. Ale mezidenominační  dialog  by  neměl sloužit k tomu, abychom dělali zásadní věroučné kompromisy jen proto, abychom měli jakousi jednotu. Pokud by tomu bylo tak, pak by reformace byla největším omylem v historii církve. Je naprosto zásadní, abychom znali naše kořeny, znali učení naší církve a chránili je a předávali dalším generacím.

V posledních dnech jsme opět byli svědky jisté debaty o doktrinálním sbližování naší církve s jinými církvemi. Jednou z diskutovaných oblastí byla právě oblast mše. V poslední době se nám také dostalo moderního překladu Knihy svornosti. Otevřeme ji tedy a podívejme se na reformační učení Martina Luthera.

Základem Lutherovy kritiky církve jeho doby bylo učení o ospravedlnění. Zpočátku Luther vůbec nespojoval tuto klíčovou doktrínu s praxí mše svaté. Dokonce v jednom období prohlásil, že by osobně nanosil dřevo, aby byl upálen někdo tak heretický, kdo by napadl mši svatou. (Carl Wisloff, Luther's Controversy with Rome on Eucharistic Sacrifice).

Nicméně Luther postupně docházel k tomu, že právě praxe mše svaté je jádrem falešného učení o ospravedlnění. Dokonce se nebránil prohlášení, že mše svatá je nejhorší ze všech papežských herezí. (Luther's Works, svazek 38).

Není se proto co divit, že to první, na co narazíme při čtení Šmalkaldských článků je právě ostrá kritika mše. Luther začal takto:

Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost… Přesto je ze všech papežských modloslužeb tou hlavní a nejokázalejší. Papeženci totiž  tvrdí,  že  tato  oběť,  to  jest sám úkon mše, vysvobozuje člověka z hříchu za života i z očistce po smrti (a to i v tom případě, že tento skutek koná bezbožník a ničema). (Druhá část, článek II, odstavec 1).

Luther pokračuje:

Mše je nebezpečná věc, vymyšlená a zavedená bez ohledu na Boží vůli a slovo, bez Božího příkazu. (Druhá část, článek II, odstavec 5).

Luther zakončuje svou rozpravu o mši ve Šmalkaldských článcích následujícím prohlášením:

Stručně řečeno, mši a všechno, co z ní vzešlo nebo k ní bylo přidáno, nemůžeme strpět a připustit, ale naopak ji musíme odmítnout, abychom mohli setrvat u prokazatelně čisté svátosti Večeře Páně a přijímat ji a užívat vírou, podle ustanovení Ježíše Krista. (Druhá část, článek II, odst. 29).

Večeře Páně je v reformačním pojetí milostivý Boží skutek, kdy pokání činící hříšník přijímá tělo a krev našeho Spasitele spolu s radostnou novinou o odpuštění, které bylo vydobyto krví Ježíše Krista. V pojetí římskokatolické církve už však nejde o svátost, skrze kterou přijímáme odpuštění, ale spíše o oběť a o dobré skutky, kterými si získáváme odpuštění hříchů. Dochází zde k překroucení svátosti v oběť, milosti ve skutky a evangelia v zákon.

Dalším zásadním nešvarem, který Luther u mše či u vysluhování Večeře Páně vidí, je to, že bylo vypuštěno Boží slovo, Kristova slova ustanovení Večeře Páně. To se vůbec nečetlo a tak došlo k tomu, že ze svátosti bylo odcizeno to, co ji činí svátostí, Boží slovo. Dalším problémem byl fakt, že nebyly vysluhovány oba elementy. Ve světle toho všeho, co při Večeři Páně chybělo, Luther říká o papeži a jeho biskupech, že okrádají Boha a olupují církev. (Luther's Works, svazek 38).

Luther také silně protestoval proti spojení mše a očistce. Je pro něj absolutně nemožné, aby vysloužení mše způsobilo, že duše člověka opustí očistec a dojde pokoje u Hospodina. Takovéto mše Luther nazývá „modlářské neřádstvo.“ (Šmalkaldské články, druhá část, článek II, odst. 11).

Pro Luthera tedy bylo nesmírně důležité, aby lidé byli schopni oddělit, co je mše a co je svátost Večeře Páně:

Vskutku, přeji si a toužím vidět a slyšet, že tato dvě slova ´mše´ a ´svátost´ jsou chápaná jako naprosto odlišná, tak jako den a noc, ano, tak odlišná jako ďábel a Bůh. (Luther's Works, svazek 38)

Toužený rozdíl Luther popsal takto:

O mši jde, pokud já za své hříchy a hříchy druhých obětuji svátost Bohu, jako skutek vykonaný lidskou bytostí… o svátost jde, pokud přijímám od kněze tělo a krev našeho  Pána  Ježíš  Krista ve chlebu a víně.(Luther's Works, svazek 38)

Luther dále pokračuje a popisuje, jakou reakci by v nás mělo vyvolat slovo mše:

Nechť Bůh daruje všem vroucím křesťanům takové srdce, aby když uslyší slovo mše mohli být tak zděšeni, že by udělali znamení kříže stejně tak, jako kdyby viděli ďáblovo znesvěcení. Na druhé straně, kdyby slyšeli slovo svátost nebo Večeře Páně, měli by tančit z čisté radosti. (Luther's Works, svazek 38)

Tolik určitě stačí k tomu, aby si čtenář udělal názor na to, jaký byl Lutherův postoj vůči mši. Nyní následuje mnohem těžší problém, a to položit si otázku, kolik se toho za posledních téměř pět set let změnilo. Změnil se postoj římskokatolické církve? Změnily se doktríny luteránů? Jaký vztah bychom měli mít ke mši my?

Vidíme, že v římskokatolické církvi došlo od dob reformace k řadě změn. Při vysluhováni Večeře Páně už většinou uslyšíte slova ustanovení a dokonce v jazyce, kterému rozumíte. V církvi už není vidět to zjevné kupčení s odpustky. Jsou zde kněží, kteří zvěstují Krista a jejichž pojetí Večeře Páně má blíž k reformačnímu, než k tomu, které oficiálně učí římskokatolická církev. To jsou všechno velmi radostné a povzbudivé změny a měly by být pro nás povzbuzením k dalšímu modlitebnímu zápasu o tuto církev a k našemu živému svědectví. Stejným dechem ovšem musíme dodat, že oficiální učení církve se v této oblasti nezměnilo. Stále platí, že mše je oběť, kterou účastnící přinášejí Hospodinu.  Dovolte několik citací z Katechismu katolické církve, který schválil papež Jan Pavel II. Zde se říká, že v eucharistii

… přinášíme Otci oběť jeho Syna, která nás s Ním smiřuje.

Dále zde čteme:

Kdykoli je tato oběť z kříže, na kterém byl Kristus, naše pascha, obětován, slavena na oltáři, je vykonáváno dílo našeho vykoupení … Eucharistie je obětí, protože zpřítomňuje oběť kříže … Skrze službu kněze je duchovní oběť věrných dokončena ve sjednocení s obětí Krista, našeho jediného prostředníka, který je v eucharistii obětován skrze ruce kněze ve jménu celé církve nekrvavým a obětním způsobem, dokud sám Pán ne přijde …

A nakonec ještě zmiňme současné stanovisko k modlitbám za zemřelé:

Eucharistická oběť se také nabízí za ty, kdo ve víře odešli, kdo zemřeli v Kristu, ale nejsou ještě plně očištěni, aby mohli vstoupit do světla a pokoje Kristova … (Catechism of the Catholic Church).
Se zármutkem konstatujeme, že zásadní body katolické doktríny o mši se od dob Luthera nezměnily. Pokud luteráni usilují o to, aby prosadili společenství u stolu Páně spolu s katolickou církví, pak je to možné pouze tehdy, pokud se sami vzdají svého reformačního věroučného postoje. Jiná cesta není.
Pokud chceme jako katolíci a protestanti být k sobě vzájemně upřímní, musíme uznat, že máme významně rozdílné učení o spasení a ospravedlnění. Tento rozdíl ale nezdůrazňujeme proto, abychom jeden druhého odsuzovali nebo ponižovali. Můžeme být rozdílní a přitom mít dobré vztahy. Ani tyto rozdíly totiž nikdy nezabrání v tom, abychom se vzájemně respektovali, chovali se k sobě slušně, spolupracovali v jistých oblastech nebo se společně modlili. Pro každého protestanta je však výzvou, aby byl svědectvím všem lidem (třeba i katolíkům), kteří ještě nepoznali,  že  spasení  je  darem  Boží  milosti,  který  jsme  zdarma obdrželi v Kristu Ježíši, našem Pánu.

– Zpracováno podle Daniela Preuse –

Převzatý článek z časopisu ZÁPAS O DUŠI č. 93
Všechny časopisy ZOD dostupné ze stránek: http://www.reformace.cz/
Podobná témata

Ekumenismus

"LUTHER O MŠI" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost… (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 19. listopad 2007 @ 16:59:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Odkaz na sérii článků souvisejících s tematem ospravedlnění:

Předurčení není fatalismus! Názorná obrázková ilustrace._P11
Re: LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost… (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pondělí, 19. listopad 2007 @ 19:42:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý článek. Bez ironie. Ovšem - je rovněž velmi důležité, že to - milý reformovaný - zároveň spojuješ s tím jediným správným biblickým výkladem predestinace, který jediný nás může ochránit před rekatolizací :-)

Pastýř

I když, pokud je to dáno předem, nemůžeme to katolíkům zazlívat...Re: LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost… (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 19. listopad 2007 @ 20:01:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Pastýři,

Že Tys nečetl ty články. Jinak by ses tam dočetl, že predestinace nás odpovědnosti nezbavuje.

Ale jsem rád, že se Ti převzatý článek líbil. Také si myslím, že stálo za to zpřístupnit ho i čtenářům na GS.

zdraví

reformovaný Re: LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost… (Skóre: 1)
Vložil: KatolikRimsky v Pondělí, 19. listopad 2007 @ 21:53:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo napsal tohle, je lhář:

...V pojetí římskokatolické církve už však nejde o svátost, skrze kterou přijímáme odpuštění, ale spíše o oběť a o dobré skutky, kterými si získáváme odpuštění hříchů...

neboť katolická církev učí tohle:

Katechismus katolické církve 1393:

1393 Přijímání nás odděluje od hříchu. Kristovo Tělo, které přijímáme ve svatém přijímání, „se vydalo za nás“, a Krev, kterou pijeme, „byla prolita za všechny na odpuštění hříchů“. Proto nás Eucharistie nemůže spojit s Kristem, aniž by nás zároveň neočistila od spáchaných hříchů a nechránila nás proti hříchům budoucím:
„„Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně.“216 Zvěstujeme-li smrt, zvěstujeme odpuštění hříchů. Jestliže pokaždé, když se prolévá jeho krev, prolévá se na odpuštění hříchů, musím ji přijímat vždycky, protože mi vždycky odpouští hříchy. Já, kte-rý hřeším, musím stále užívat léku.“21


a dále:

...Dochází zde k překroucení svátosti v oběť, milosti ve skutky a evangelia v zákon...

Katechismus katolické církve 1323:

1323 „Náš Spasitel při poslední večeři, tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil eucharistickou oběť svého Těla a své Krve, aby pro všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a aby tak své milované Snoubence Církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení: svátost milostivé lásky, znamení jednoty, pouto bratrské lásky, veliko-noční hostinu, „v níž je požíván Kristus, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy“.“137

K dalšímu nemá smysl se ani vyjadřovat, neboť na uvedených dvou citacích je vidět, nakolik je autor daného článku kompetentní vykládat učení katolické církve, když ho vůbec nezná.

Re: Odkaz na článek o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 20. listopad 2007 @ 13:39:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Odkaz na článek o Večeři Páně:

VZPAMATUJTE SE!!! PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UŽ SE VRÁTIL FYZICKY NA ZEM!!!


rMartin Luther jiste netrpel neomylnosti... (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 20. listopad 2007 @ 18:31:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nedomnivam se, ze takto muzeme shodit ze stolu katolicke pojeti mse. Nemuzeme oznacit jako nebiblicky obetni charakter mse, kdyz se o nem zminuje sam Pan Jezis.

Muzeme se lisit odlisnymi durazy. Je to normalni, je to prirozene. I v lidskem tele maji jednotlive bunky jine durazy na jinou cinnost. A? Mam sve chapani vecere Pane stavet nad chapani sveho bratra?

Spasa je sice darem Milosti, ktery jsme dostali zadarmo, ale neni zadarmo. Nas Pan ji zaplatil Svym Zivotem.

Pripomina mi to jeden tradovany pribeh>
Prijde pani mama, cerstva duchodkyne, do autobusu a vola na ridice> Halo, pane ridic, ode dneska jezdim zadarmo.
Pan ridic odpovida> Nejedete zadamo, pani mamo, jen to za vas zaplati nekdo jiny...

Mozna tento pribeh prispeje k porozumeni.Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy