Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kamila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 310, komentářů celkem: 416617, adminů: 60, uživatelů: 5183  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 329 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Nekdo
cizinec
Frantisek100
Willy
brusle7
Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113056135
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Nejen pro Standu: PEKLO v Písmu
Vloženo Pátek, 13. duben 2007 @ 12:43:20 CEST Vložil: bolek

Zamyšlení poslal lukin

PEKLO v Písmu


Neboť se uživatel Standa při obhajobě svého pojetí pekla ohání mj. Slovníkem biblické teologie od L.-D. Xaivera a kol. (u nás vydala Academia), vkládám sem celé heslo Peklo z tohoto slovníku, ať se hošan poučí, co se v něm vlastně píše.
:-)PEKLO

Ježíš Kristus sestoupil do pekel, zavrženi sestupují do pekla; mezi oběma výrazy je rozdíl. Brány pekel(né), kam sestoupil Kristus, se otevřely, aby mohli uniknout jejich zajatci, zatímco peklo, do kterého sestupuje zavržený, se za ním zavírá navždy. Přesto mají oba výrazy stejný kořen, a to nikoliv náhodou nebo z nedomyšlenosti. Je to důsledek hluboké logiky a úmyslu vyjádřit určitou pravdu. Obojí je královstvím smrti a bez Kristova příchodu by neexistovalo nic než jedno nenávratné peklo a jedna jediná smrt, která by neomezené a věčně vládla nade vším tvorstvem. "Druhá smrt" (Zj 21,8), vyplývá z Kristova vítězství nad smrtí. Protože sestoupil do pekel, přestala pekla být peklem, i když nadále nesou podobné rysy. Rozdíl mezi oběma zmizí při posledním soudu. Tehdy pekla, starověké Hádes, splynou s peklem na jeho vlastním místě v ohnivém močálu (Zj 20,14). Proto jsou mnohé obrazy pekla ve SZ nejednoznačné bez absolutní nenávratnosti, na kterou jsme my dnes zvyklí. Ježíš Kristus si přesto zvolí tuto terminologii k vykreslení zatracení. Nejdůležitější na těchto obrazech je příležitost pochopit, jak by vypadal náš svět bez jeho příchodu.

SZ

I. Základní představy

1. Místo pobytu zemřelých. Ve starVe starém Izraeli je «Šéol» místem setkání všeho živého (Jb 30,23). Podobně jako jiné starověké národy i Izrael si představuje posmrtnou existencí zemřelých jako stínovou, bez radosti a bez ceny. Šéol je rámcová představa místa, kde tyto stíny přebývají; je to jakási hrobka, «díra», «studna», «cisterna», «hrob» či «příkop» (Žl 30,10; Ez 28,8), v hlubinách země (Dt 32,22), hlouběji než podzemní propast (Jb 26,5; 38,16n), v naprosté temnotě (Žl 88.7.13), kde i světlo je «jako temná noc» (Jb 10,21n). Sem «sestupují» všichni živí (Iz 38,18; Ez 31,14), a to nenávratně (Žl 88,10; Jb 7,9). Nemohou tam chválit Boha (Žl 6,6) ani doufat v jeho spravedlnost (88,1 lnn) nebo jeho věrnost (30.10; Iz 38,18). Je to naprostá opuštěnost (Žl 88,6).

2. Země je pustošena pekelnými mocnostmi. SpoleSpolečným osudem všech lidí je sestoupit do šéolu po dnech, naplněných šťastným životem a tam být «připojen ke svým otcům» (Gn 25.8; Iz 14.9-15; Jb 3,11-21). Proti tomu není odvoláni a bylo by zbytečné nad tím naříkat. Šéol ale nečeká vždy «na svou hodinu». Číhá jako jakási nenasytná nestvůra (Př 27,20; 30.16) na oběť, které se zmocňuje v plném rozkvětu sil (Žl 55,16). Ezechiáš vidí, jak se otevírají «brány šéolu»: «v zenitu svých dnů se odeberu do podsvětí (Iz 38 10). Vpád podsvětných sil do světa živých (38 11) je nesnesitelným dramatem (Žl 18,6; 88,4n).

II. PEKLO HŘÍŠNÍKŮ

Pohoršení je jednou z hybných pák Zjevení. Tragický charakter smrti je ilustrací nesrovnalostí uvnitř našeho světa a jednou z ústředních myšlenek židovského náboženství je poznání, že vyplývá z hříchu. Postupující přesvědčení o této skutečnosti prohlubuje hrůzostrašnost popisu pekla, které už kdysi pohltilo Korana, Dátana a Abírama (Nm l6,32n) a neustává v pokusech o pohlcení slávy Siónu s jeho hlučícím davem, hukotem' a jásotem (Iz 5,14); bezbožníci v něm mizí s úděsem (Žl 73,19).

Izrael se dostalo výrazných obrazů toho, jak může vypadat tento hrůzný konec: zkáza Sodomy a Gomory (Gn 19,23; Am 4,11; Žl 11,6), zničení Tofetu v přívětivém údolí Geheny, které se tak stalo místem hrůzy, kde lze spatřit «mrtvá těla těch, kdo mi byli nevěrní. Jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne» (Iz 66,24).

Smrt ohněm, který neuhasíná, je už obrazem pekla z evangelia. Toto peklo už není «normálním šéolem, nýbrž peklem, seslaným z nebe samým Bohem (Gn 19,24). Vyznačuje se «bezednou propastí» a «dštícím ohněm» (Žl 140,11), které jsou ozvěnou šéolu a zničení Sodomy; toto peklo rozpaluje «Hospodinův dech» (Iz 30,33) a «zápal jeho hněvu» (30,27).

Takové peklo pro hříšníky pochopitelně nemůže být místem pobytu spravedlivých (srv šéol), zvláště těch z nich, kdo byli hříšníky pro svou věrnost Hospodinovi pronásledováni, někdy až k smrti. Spravedliví musí být vyvedeni ze šéolu, tohoto místa «plného prachu», kde jsou společně s bezbožníky, "do života věčného", zatímco druzí «do věčného soužení» (Dan 2,12). Tak Bůh odměňuje spravedlivé a «vyzbrojuje stvoření k trestání svých nepřátel» (Mdr 5,15nn). Peklo se už nenachází v hlubinách země, ale stává se "vesmírem, rozpoutaným proti bezbožníkům") (5,20). Stejné obrazy najdeme v evangeliích: boháč. utrápený plameny v místě pobytu zemřelých spatří Lazara "v lůně Abrahámově". ale odděluje jej od něj «nepřekonatelná propast" (Lk 16,23-26). Oheň a propast, hněv nebe a země, která se otevírá, Boží zlořečení a nepřátelství stvoření, to je peklo.

NZ

I. KRISTUS MLUVÍ O PEKLE

týče. Obsahuje nesmiřitelné, drastické obrazy ze SZ jako «pláč a skřípění zubů v ohnivé peci (Mt 13, 42), «peklo. kde červ neumírá a oheň neuhasíná" (Mk 9,43-48), "kam může Bůh uvést duši i tělo k záhubě" (Ml 10,28). Závažnost těchto výroků spočívá v tom, že je pronáší ten, který má moc do pekla uvrhnout. Ježíš o něm nemluví jen jako o hrozícím trestu, ale oznamuje, že "pošle své anděly, kteří uvrhnou do rozpálené pece všechny svůdce a pachatele nepravostí" (Mt l3,41n). Zlořečí jim (Mt 25,41) a prohlašuje: «Neznám vás», !pryč ode mne, zlořečení, do věčného ohně!» (Mt 25,12.41) a «uvrhněte je do temnot venku» (25,30).

II. JEŽÍŠ KRISTUS SESTOUPIL DO PEKEL

Kristovo sestoupení do pekel je článkem víry, opírajícím se o NZ. Některé texty, týkající se našeho tématu, jsou nesnadno pochopitelné. «Tam šel a přinesl zprávu duším uvězněných. Oni kdysi nechtěli uposlechnout, tehdy totiž, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával..." (1 Petr 3,l9n). Ale Ježíšův sestup do pekel znamená s jistotou jednak jeho osobní smrt člověka, jednak jeho vítězství nad smrtí. «Bůh jej vysvobodil z pout podsvětí (Hádes, šéol: srv Sk 2,24.31), protože nebylo možné, aby zůstal v zajetí smrti." Kristus vystoupil «nade všechna nebesa», jak to zjevuje slavnost Nanebevstoupení, protože předtím sestoupil «dolů, do podsvětí a tak «naplnil všechny věci" a stal se Pánem vesmíru míru (Ef 4,9n). Křesťanská vira vyznává, že Ježíš Kristus je Pán, který sestoupil do propastí a pak vystoupil na nebesa (Řím 10,6-10).

III. PEKELNÉ: BRÁNY JSOU PŘEMOŽENY

Svou smrtí Kristus zvítězil nad posledním nepřítelem, nad smrtí (l Kor 15,26) a tak přemohl i brány pekel. Pohled Boží vždy pronikal závojem smrti a šéolu (Hádes: Am 9,2; Jb 26,6). Nyní je (l Kor 15,26) podsvětí přinuceno vydat zemřelé, které věznilo (Zj 20,13; srv Mt 27,52n). Až do okamžiku smrti našeho Pána to bylo místo setkání "všelikého těla", osudný cíl všeho lidstva, odděleného hříchem od Boha tak, Ježíš sám mluví více o rozchodu s ním, o ztrátě života, než o pekle. Bylo by asi opovážlivé vyvozovat z podobenství o bohatci a Lazarovi rozhodující důkaz existence a podoby pekla, ale nelze je je ani pokládat za bezvýznamné, co se tématu že odtamtud nikdo nemohli vyjít před Kristem; on je "první z těch, kdo vstali z mrtvých (1 Kor 15,20-23), «první mezi vzkříšenými" (Zj 1,5). Vykoupení lidstva, odsouzeného Adamem k smrti a k životu v odloučenosti od Boha, znamená otevření pekelných bran a dar věčného života. Církev je plodem a nástrojem tohoto vítězství (Mt 16,18). Příchod Kristův je už předem oznámen a je předmětem naděje. Starozákonní věřící vidí pronikat Boží světlo temnotami pekla v míře, v jaké žijí touto nadějí - a naopak, v míře, v jaké ji odmítají, se pekla stávají peklem a člověk propadá do propastné moci satanovy se vší její hrůzou. Když pak Kristus skutečně přijde, «ti, kdo neuposlechli, když se kázalo evangelium... budou vzdáleni od tváře Páně. Dostane se jim za trest věčné záhuby» (2 Te l,8n) a budou vydáni do "ohnivého močálu", kde vládne smrt a podsvětí (ZJ20,l4n).

P.S. - Omlouvám se za případné chyby. Text jsem oskenoval a zběžně upravil, takže předem i zadem se za případné chyby omlouvám.

Podobná témata

Zamyšlení

"Nejen pro Standu: PEKLO v Písmu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nejen pro Standu: PEKLO v Písmu (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 13. duben 2007 @ 13:42:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
z toho jde dobře vidět jak se představy lidí mění a vyvíjejí. U muslimů je to podobné, kdo nevyzná Alláha půjde do pekla, dobří věřící či až mučedníky (vzor pro teroristy) zas čeká Ráj kde si budou užívat s pannami.

Ostatně slova SZ


Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.

Kazatel 9,5

jsou dnes popírána v různých církvích -dušičky cestují de nebe za odměnu, do pekla za trest případně do očistce atd.

ještě k tomuto

--bohatci a Lazarovi rozhodující důkaz existence a podoby pekla, ale nelze je je ani pokládat za bezvýznamné, co se tématu že odtamtud nikdo nemohli vyjít před Kristem--

Taky pěkná věc kdy klasická církevní teorie o spáse dostává jaksi na frak - Kde se ten chudák s Abrahámem vlastně nacházeli?-Mohli se nacházet v nebi když Ježíš ještě nebyl ukřižován? Pokud ano jak se tam dostali ?-dle běžné církevní nauky si spásu nelze jen skutky nijak zasloužit.  Nelze také vůbec vyloučit,že celá tato pasáž je práce autora evagelia který pracuje s mýtickými postavami Židů a snaží se Ježíše zařadit do tohoto koloritu viz. i jeho mýtický-umělý rodokmen, pak mu i vkládali do úst své vlastní smyšlenky a neexistující proroctví Starého zákona.      Lukin (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 13. duben 2007 @ 20:40:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Ad Kazatel: verš nevylučuje existenci věčného zavržení.--

mrtví nic nevědí- tedy žádná slast,žádná bolest,žádná odměna,žádný trest.Z většinového hlediska starých Židů všichni bez rozdílu putovali do šeólu neutěšení neplnohodnotné stínové říše něco podobného bylo i u Řeků.    

--Ad Lazar: je to podobenství, které však vypovídá něco důležitého o skutečnosti.--

když myslíš...Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy