Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Evžénie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16652, komentáře < 7 dní: 237, komentářů celkem: 429655, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 95 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116525229
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Mohl být Petr prvním papežem?
Vloženo Pátek, 02. únor 2007 @ 18:14:11 CET Vložil: Bolek

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

MOHL BÝT PETR PRVNÍM PAPEŽEM?   Základním kamenem katolictví je jeho uplatňování pravomoci (autority). Katolická církev nejen prohlašuje, že má jediná právo vykládat Písmo, ale také tvrdí, že tradice jsou nebem schválené a ve skutečnosti mají před Novým Zákonem přednost. Na základě čeho činí tak smělé tvrzení?

Katolíci věří, že Petr byl prvním papežem a že autorita byla předávána božským ustanovením od Petra na následující papeže. V roce 1439 vydal Florentský koncil následující dekret, "Vyhlašujeme také, že svatá apoštolská stolice a římský papež sám je nástupcem svatého Petra, prince apoštolů a pravého zástupce Krista a hlavy celé církve a otce a učitele všech křesťanů a že jemu osobně, požehnanému Petrovi, náš Pán Ježíš Kristus dal plnou moc krmit a vládnout nad světovou církví, jak je obsaženo v aktech všeobecných koncilů a svatých kánonech." Proto má otázka, která je názvem této lekce, prvořadou důležitost. V části 3 jsme uvažovali o několika doktrínách, které učí římsko-katolická církev (například o vrozeném hříchu, lekce 9, o dětském křtu, lekce 6, o pokropení, lekce 7). Jestliže jsou tvrzení katolické církve pravdivá, marnili jsme čas, když jsme zkoumali, co o těchto tématech říká Bible. Jestliže mají církevní tradice vyšší autoritu, proč o těchto nebo jakýchkoli jiných tématech uvažovat ve světle Písma? Když si uvědomíme jejich přístup k tradicím oproti přístupu k Bibli, můžeme porozumět, proč bylo mnoho katolíků zrazováno od studia Bible? Zda je katolická církev jedinou pravou církví, jak tvrdí, nebo zda je církví odpadlickou, závisí na božském povolení (autoritě) papežství. I. KRISTUS JE JEDINOU HLAVOU CÍRKVE V NEBI I NA ZEMI. A. Byla mu dána veškerá moc. 1. Matouš 28,18-20 - Jeho moc vládne jak v nebi, tak i na zemi. 2. Efezským 1,22-23 - Jsou mu podřízeny veškeré věci a je hlavou veškerých věcí v církvi (srovnej Efezským 5,23-24; Koloským 1,18). B. Kdy Kristus ustanovil úřad "papeže" nebo "faráře"? 1. Tato otázka je základní. Knihy Koloským a Efezským byly napsány kolem roku 62-64 po Kristu, přibližně třicet let po nanebevzetí Krista. Kdyby Petr byl "viditelnou hlavou na zemi," jak tvrdí katolíci, pak by Kristus neměl na zemi veškerou moc a nebyl by ani hlavou veškeré církve, jak prohlašovali inspirovaní pisatelé. Kdy se stala tato změna? 2. Jiné úřady v církvi jsou jasně zmíněny se svými povinnostmi a kvalifikacemi (například Efezským 4,11; 1 Timoteovi 3). Ale kde Bible mluví o úřadu, kvalifikaci, ustanovení nebo funkci papeže? Proč by Bible mlčela o tak důležité věci, kdyby Kristus ustanovil úřad takové důležitosti? II. OSM DŮVODŮ, PROČ PETR NEMOHL BÝT PAPEŽEM A. Kristus je jediným základem církve. 1. 1 Korintským 3,11 - "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus."
2. Bible je knihou harmonie. Jakékoli vysvětlení pasáže, které je v rozporu s jinými pasážemi, je mylné. B. Petr (PETROS, "kámen") nemohl být skála (PETRA "skalisko nebo masivní skála"), na které byla postavena církev, Matouš 16,18. 1. Slova "Petr" a "skála" jsou přeložena ze dvou různých řeckých slov. Tato skutečnost samotná by měla spor vyřešit. a. "Petr" je v řečtině PETROS (mužský rod) a obvykle znamená oddělený kámen, který může být hozen. b. "Skála" je v řečtině PETRA (ženský rod) a obvykle znamená masivní kámen, útes nebo skalisko. 2. Skála (PETRA), na které je postavena církev, je skutečnost, že Ježíš je "Mesiáš, Syn Boha živého" (Matouš 16,16). Petr této pravdě rozuměl, protože v 1 Petrův 2,6-7 citoval z Izajáše 28,16 a použil to pro Krista. Pak se v 1 Petrův 2,8 se odkazoval na Krista jako na "skálu" (PETRA). 3. Katolíci se snaží vyhnout síle tohoto rozdílu řeckých slov tvrzením, že Matouš byl původně napsán v aramejštině a že je použito stejné slovo pro Petra i pro skálu. Zaprvé neexistuje žádný důkaz, že Matouš byl napsán v aramejštině. Kdyby byl, muselo by existovat rozlišení mezi významem Petra a skály. Proč by jinak byla použita dvě rozdílná slova v řeckém textu i v latinské Vulgátě? C. Ostatním apoštolům byla dána stejná moc zavazovat a rozvazovat (Matouš 18,18). 1. Petrovi nebyla dána nadřazenost nad ostatními apoštoly. Ačkoli Ježíš mluvil v Matoušovi 16,19 přímo k Petrovi, udělil stejnou moc ostatním učedníkům v Matoušovi 18,18, aby zavazovali a rozvazovali, co již bylo zavázáno a rozvázáno v nebi. 2. Petrovi byly dány "klíče království nebeského." Slovo "klíče" značí moc vstoupit a "Petr, spolu s jedenácti," kázal první evangelium na den letnic. Toho dne bylo pokřtěno okolo tří tisíc duší a byly přidány k církvi (Skutky 2,14 a 36-38 a 45 a 47). D. Ostatní apoštolové nevzdávali Petrovi úctu jako někomu nadřazenému. 1. Kdyby ostatní učedníci věděli, že Petrovi byla dána nadřazenost, proč se přeli o to, kdo z nich je největší (Lukáš 22,24-30). a. Matka Jakuba a Jana přišla za Ježíšem, aby Jej požádala o nejčestnější místa pro své syny (Matouš 20,20-28). Tato událost se stala poté, co katolíci tvrdí, že již byla dána Petrovi nadřazenost. (srovnej Matouš 16,18-19) b. Kdyby Pán zamýšlel, aby byl Petr papežem, proč by spor ihned nevyřešil namísto toho, aby apoštolům řekl, že nikdo nemá moc nad ostatními. 2. Pavel řekl, že nebyl podřízen žádnému apoštolovi (2 Korintským 11,5; 12,11). Mohla by to být pravda, kdyby byl Petr papežem? 3. Jakub byl tím, kdo pronesl konečná slova a navrhl řešení, na kterém se shodli "apoštolové a starší za souhlasu celé církve, " když došlo k rozdílnosti názorů v církvi o obřízce (Skutky 15,13-22). 4. Všem apoštolům byla dána stejná moc (Matouš 19,28). I když byl Petr často mluvčím a vůdcem, vedoucí místo ještě nedokazuje nadřazenost. Skutečnost, že Petra vidíme často ve vedoucí pozici, může být připsána jeho věku, schopnostem nebo aktivnější povaze. 5. Petr nebyl nikdy oslovován vyjímečnými tituly. Nikdy nebyl nazýván "papež, vikář (farář), nebo Otec." Ježíš řekl: "A nikomu na zemi nedávejte jméno "Otec": jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat "Učiteli7": váš učitel je jeden, Kristus. (Matouš 23,9-10). E. Petr vyzdvihl Krista jako hlavního pastýře (1 Petrův 2,25 a 5,4). 1. Katolíci se přou, že Ježíš učinil Petra hlavním pastýřem, když mu řekl, aby krmil Jeho ovce (Jan 21,15-17). a. Kdyby to byla pravda, nezdálo se, že to Petr věděl, protože nikdy neprohlašoval, že je nejvyšší hlavou církve a neprohlašovali to o něm ani jiní inspirovaní pisatelé. b. Když se katolíci přou, že Ježíš měl na mysli krmit mé duchovenstvo, je to předpoklad, který není textem dokázán. Starším je například ukládáno "krmit církev" (Skutky 20,28; 1 Petrův 5,2). Udělalo by to z nich papeže? Určitě ne! c. Petr byl apoštol, a proto měl důležitou roli "krmit" a "posilovat bratry" (Lukáš 22,31-32). Ježíš znal jeho slabosti a dokonce i to, že Ho Petr zapře, proto Pán Petra povzbudil, aby se povznesl nad své chyby a naplnil svou práci jako apoštol. Ale žádný z těchto výroků nedokazuje, že Petrovi byla dána nadřazenost jako papeži! 2. Petr uznával Ježíše Krista jako "nejvyššího pastýře," což znamenalo, že je světovou hlavou církve (srovnej Matouš 28,18; Efezským 1,22-23). a. 1 Petrův 2,25: "Vždyť jste "bloudili jako ovce," ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší." b. 1 Petrův 5,4: "Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se nám nevadnoucího vavřínu slávy." F. Petr odmítl uctívání v Kornéliově domě (Skutky 10,25-26). 1. Když Kornélius padl k jeho nohám a uctíval jej, Petr jej pozvedl a řekl: "Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk." 2. Odmítl by současný papež římsko-katolické církve uctívání? Bible je neomylně jasná, že na Petra se papežský vzor nehodí! 7 Ekumenická poznámka: "Vůdce," Kralický překlad: "vůdcové". G. Petr byl ženatý (Matouš 8,14-15; Marek 1,30-31; Lukáš 4,38). 1. Petr a všichni ostatní apoštolové měli božské právo být ženatí (1 Korintským 9,5). 2. Ale kdyby žil Petr v dnešní době, nemohl by být papežem, protože byl ženatý. H. Petr musel být napomenut (Galatským 2,11-14). 1. Petr měl lidské slabosti. Když se choval jako pokrytec, Pavel se "postavil otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu." 2. Kdo by si dovolil napomenout dnešního papeže? Je zřejmé, že Petr nemohl být papežem. III. CÍRKEVNÍ TRADICE JSOU PŘÍDAVKEM K BIBLI, A PROTO JSOU FALEŠNÉ. A. Když Petr nebyl papežem, potom ti, kdo prohlašují, že jsou jeho nástupci, nemají pravdu. 1. Ve skutečnosti katolická církev nemůže vytvořit jasný řetězec papežů v prvních šesti stech letech po Petrovi. Tertullianus, Irenaeus, Eusebios, Jeroným a další ranní historikové se liší v katalozích údajných nástupců Petra před Bonifácem III. V roce 606 vládce Fokas ustanovil Bonifáce III. "světovým biskupem." Byl první, komu byl dán tento titul. Ve skutečnosti méně než o dvacet let dříve Pelagius II. a Řehoř Veliký tento titul a postavení silně odmítli. Přesto jsou oba zahrnuti v katalogu, který katolíci dnes prohlašují za nepřerušenou linii papežů, kteří následovali po Petrovi. 2. Ale šest set let po Kristovi a po Petrovi je příliš pozdě na ustanovení "světového biskupa" a prohlášení, že byl ustanoven Kristem! 3. Ten, kdo by pozorně studoval historii ranné církve i Písmo, by souhlasil, že: a. Kristus neustanovil úřad papeže, b. Kristem ani rannou církví nebyl ustanoven žádný následovnický řád. 4. Ve skutečnosti neexistuje žádný absolutní důkaz, že Petr v Římě vůbec byl. Potvrzuje to pouze tradice. B. Apoštolové tvrdili, že jakákoli změna v Písmu by byla chybná. 1. Galatským 1,6-8 - "Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!" 2. 1 Korintským 4,6 - "...abyste se na nás naučili, co znamená "ne nad to, co je psáno"..." 3. 2 Timoteovi 3,16-17 - Písmo nás vybavuje ke každému dobrému skutku. 4. Zjevení 22,18-19 - Ti, kdo přidají, nebo "...uberou ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě..." C. Kde je v Bibli povolení pro tyto církevní tradice? 1. Katolíci nemají pro mnoho učení a praktik žádnou jinou autoritu než církev Očistec, Svíčky, Zpověď, Modlení se k růženci, Pokropení, Sochy, Dětský křest, Modlitby k Marii, Kadidlo, Svěcená voda, Instrumentální hudba, Dodržování svatých dnů. 2. Protože nemůže být ukázáno žádné Písmo k povolení těchto věcí, staly se stejnými jako náboženství farizejů, o kterých Ježíš řekl: "marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými." (Matouš 15,7-9). ZÁVĚR: Duchovní svědectví, že Petr nemohl být papežem, je velmi silné. A jestliže Petrovi nebyla dána nadřazená pozice, potom padá celá katolická superstruktura. Každý úpřimný katolík by měl zkoumat základy autority, na kterých stojí jeho víra. Jestliže by vás měl Satan podvést, mohl by najít svůdnější metodu než skrze církev samotnou? Bible varuje, že Satan použije "falešné apoštoly, nepoctivé dělníky, přestrojené za apoštoly Kristovy" (2 Korintským 11,13-15). Nevěřte v člověka ani v lidské tradice! Používejte Bibli a poslouchejte napomenutí Písma: "Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa" (1 Janův 4,1). MOHL BÝT PETR PRVNÍM PAPEŽEM? I. ODPOVĚZTE NA TYTO OTÁZKY: 1. Jaká je říše Kristovy moci? (Matouš 28,18 _________________________________________________________________ 2. Kolik moci Kristus má? (Efezským 1,22-23) _________________________________________________________________ 3. Co je "skálou," na níž je vystavěna církev? (Matouš 16,16 a 18) _________________________________________________________________ 4. O co se apoštolové "přeli"? (Lukáš 22,24-30; Matouš 20,20-28) _________________________________________________________________ 5. Jak Pavel uvažoval o své moci v porovnání s ostatními apoštoly? (2 Korintským 11,5; 12,11) _________________________________________________________________ 6. Jak Petr popsal Ježíše Krista v 1 Petrův 2,25 a 1 Petrův 5,4? _________________________________________________________________ 7. Co Petr řekl Kornéliovi, když padl, aby jej uctíval? (Skutky 10,25-26) _________________________________________________________________ 8. Proč Pavel napomenul Petra? (Galatským 2,11-14) _________________________________________________________________ 9. O kom Pavel řekl, že je "proklet"? (Galatským 1,8) _________________________________________________________________ 10. Proč Ježíš řekl, že někdo uctívá marně? (Matouš 15,7-9) _________________________________________________________________ II. PRAVDA NEBO LEŽ: 1. Petr i Kristus jsou oba základem církve. (1 Korintským 3,11) 2. Ježíš je "skála," na níž je vybudována církev. (1 Petrův 2,6-8 a Skutky 4,11) 3. Petr byl jediným apoštolem, kterému byla dána moc zavazovat a rozvazovat. (Matouš 18,18) 4. Petr byl ženatý. (Matouš 8,14-15) 5. Ježíš zakázal na zemi nazývat někoho "Otcem" v duchovním významu." (Matouš 23,9-10) autor: Robert Harkrider


"Mohl být Petr prvním papežem?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Mohl být Petr prvním papežem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Neděle, 04. únor 2007 @ 21:08:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Po svem zmrtvychvstani Jezis ustanovil Petra pastyrem, rekl mu: Pas me ovecky.

Ano, kladem jeho osobnosti byl fakt, ze nebyl pysny. Na prvnich strankach Skutku Petr zcela jiste pusobi jako novy vudce krestanstvi. A to ne ve vztahu vudce = pan, ale vudce = sluzebnik.

Pozdeji uznaval autoritu Jakuba, bratra Pane. Jinymi slovy, nemyslel si o sobe, ze snedl veskerou moudrost sveta. Jakub zil s Jezisem dlouho leta, a ac ho pravdepodobne v mladi nechapal, pozdeji mu, s pomoci Bozi, mohlo docvaknout. Takovyto clovek, ktery vyrustal s Panem, anebo byl svedkem Jeho Vyrustani, mel prirozenou autoritu v podstate sam od sebe. Jestlize Petr uznal autoritu Jakubovu, neni to vubec v rozporu s jeho postavenim "Pastyre Kristovych Ovecek," naopak, byl to jeden z aktu, vyplivajici prave z tohoto postaveni.

Petr delal chyby, ale dovedl se z nich poucit.

Nevim, proc neverit tradici v historickych vecech. Nevidim duvod, proc by Petr nemohl slouzit, treba v Rime. Zaver prvniho Listu Petrova toto svedectvi tradice neprimo potvrzuje.

Domnivam se, ze ac je hlavou cirkve Kirstus, nevylucuje to existenci funkce pastyre.

Jinou otazkou je continuita k dnesnimu papezstvi. Ale to je jina diskuze.Stránka vygenerována za: 0.23 sekundy