Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zlata.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 301, komentářů celkem: 420486, adminů: 60, uživatelů: 5210  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 72 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114770335
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Mohou křesťané souhlasit se zastánci a propagátory homofobie?
Vloženo Pátek, 19. leden 2007 @ 11:49:03 CET Vložil: Standa

Společnost Homofobie  V posledních letech zdomácnělo i v češtině slovo homofobie jako označení nepřátelských postojů, pocitů a chování vůči homosexuálním lidem. V tomto textu se zaměřím nejprve na historii vzniku a používání tohoto termínu a výrazů souvisejících. Následně bych ráda popsala kulturní a sociální kořeny předsudků vůči homosexuálním lidem.

Homofobie, heterosexismus, heteronormativita a antigay předsudky Jako původce současného užívání slova homofobie bývá uváděn Weinberg, který tento termín zpopularizoval v gay a lesbické komunitě počátkem sedmdesátých let. Od počátku se však objevovaly námitky poukazující na poněkud nešťastné vytvoření tohoto slova. Termín vznikl spojeným předpony homo (z řeckého homos čili stejný) a slova fobie označující duševní poruchy spojené s panickou hrůzou z nějakého konkrétního podnětu (například pavouků, uzavřeného prostoru či výšek). Takto vytvořený termín odkazuje na dřívější předpoklad, že nepřátelství vůči homosexuálním lidem je dáno strachem z vlastní skryté homosexuality, což však platí pouze pro část lidí zastávajících postoje označované jako homofobní. Ještě méně přijatelnou myšlenkou spojenou s užitím slova fobie je představa, že homofobie by měla být nějakou duševní nemocí. O duševní zdraví homofobních lidí lze snad v některých případech pochybovat, ale rozhodně se nejedná o nějakou nezvladatelnou duševní poruchu. Že se nejedná o zanedbatelnou chybu tohoto termínu, ukázaly některé soudní procesy v USA, kdy bylo několik vrahů homosexuálních lidí osvobozeno s odůvodněním, že jednali pod vlivem duševní nemoci homofobie, a nebyli tudíž zodpovědní za své jednání. Od sedmdesátých let se proto objevilo několik pokusů nahradit termín homofobie nějakým jiným, méně zavádějícím výrazem. Navrhovány byly výrazy jako homosexismus či homonegativismus, které se však neujaly. O něco častější je v angličtině používání mnohem výstižnějšího spojení antigay předsudky. Jeho rozšíření v češtině ovšem brání skutečnost, že slovo gay je u nás spojováno pouze s homosexuálními muži na rozdíl od angličtiny, kde se užívá i jako střešní pojem pro všechny homosexuální lidi. Ani v angličtině se však pravděpodobně nestane v brzké době převládajícím spojením, neboť pod slovo homofobie se dnes zahrnuje široká škála jevů. Většina autorů pod pojem homofobie zahrnuje jak postoje a emoce odporu vůči gayům a lesbám, tak projevy nepřátelství vůči homosexuálním lidem, počínaje verbální agresí přes společenskou diskriminaci až po takzvané zločiny z nenávisti (hate crimes) včetně vražd. Vypadá to tedy, že jak v angličtině, tak v češtině zůstane slovo homofobie již na trvalo. V průběhu devadesátých let se rozšířily rovněž termíny bifobie a transfobie označující nepřátelské postoje vůči bisexuálním respektive transsexuálním lidem. Ačkoliv i v této oblasti už proběhla některá zkoumání, jedná se zatím o pojmy ještě méně zřejmé, než je tomu u homofobie. O něco později než termín homofobie se rozšířilo slovo heterosexismus, jehož význam je méně jasný. Měl by označovat přesvědčení nadřazenosti heterosexuální orientace nad homosexuální, přičemž v jeho základě je slyšet slovo sexismus. Problémem je, že takové přesvědčení je zároveň součástí většiny homofobních předsudků, a tudíž někteří autoři používají termíny homofobie a heterosexismus prakticky jako synonyma. Nabízí se ovšem myšlenka, že heterosexismus je více nevědomý a méně agresivní fenomén, který je mnohdy automaticky přijímán většinou společnosti.

V případě takového chápání heterosexismu by byl ovšem pravděpodobně vhodnější užívat již existující výraz heteronormativita. Pod tímto pojmem rozumíme například situace, kdy se okolí ptá žen automaticky po partnerovi a svatbě, aniž by většinou vůbec zvažovalo možnost, že ona dotyčná může žít již roky ve spokojeném lesbickém partnerství. Jiným projevem heteronormativity je předpoklad, že homosexuální páry musí být pouhou napodobeninou párů heterosexuálních, a tudíž musí mít jasné rozdělení na mužskou a ženskou roli. Tyto a podobné předpoklady nemusí být vedeny nějakým nepřátelstvím vůči homosexuální lidem, nýbrž obvykle vycházejí z pouhé neznalosti či neochoty přemýšlet nad možnou odlišností svých bližních.
Homofobní předsudky a jejich společenské kořeny Jestliže v termínech používaných pro označování předsudků vůči gayům a lesbám panuje určitý zmatek, pak v otázce jejich společenských kořenů je již v mnohém jasno. V evropských a severoamerických zemích už proběhlo množství rozsáhlých sociologických šetření, která zjistila několik základních faktorů ovlivňujících výskyt homofobních postojů. Jedná se o charakteristiky, které jsou v souvislosti s vyšší mírou antigay předsudků u určitých skupin populace.

Negativní postoje vůči gayům a lesbám zastávají spíše muži než ženy, lidé starší než mladší, spíše obyvatelé menších obcí než velkých měst, lidé s nižším vzděláním, lidé věřící a lidé s konzervativními politickými postoji. To ovšem neznamená, že mladá, politicky liberální vysokoškolačka z Prahy, bez vyznání, nemůže být více homofobní než starý, věřící, politicky konzervativní muž z vesnice, nýbrž pouze je pravděpodobnější, že tomu bude naopak.

Významný vliv ovšem má řada dalších prvků, z nichž mezi nejvýznamnější patří osobní zkušenost s homosexuálními lidmi. Osoby, které znají ve svém okolí někoho homosexuálně orientovaného, obvykle vykazují nižší míru homofobie. Obecně řečeno je totiž snadnější smrtelně nenávidět nějakou anonymní skupinu lidí než konkrétní jednotlivce, jejichž tvář a dobré i špatné vlastnosti dobře známe. Tento faktor ale může fungovat i v obráceném směru. Jestliže někomu jeho soused gay pije krev, pak se může nenávist k němu přenášet i na ostatní příslušníky této komunity.

Jako asi nejobtížnější se jeví hledání osobnostních rysů, které mají vztah k homofobii. Bylo učiněno množství pokusů definovat homofobní osobnost, aniž by se setkaly s velkým úspěchem. Praktické zkušenosti totiž ukazují, že postoje konkrétních osob k homosexuálním lidem je možné pouze omezeně předvídat. Situace, kdy člověk se všemi předpoklady k tolerantnímu chování projeví vysokou míru homofobních postojů, zatímco další jinak velmi konzervativní projeví nečekanou toleranci, jsou natolik časté že určitá skepse k existenci nějakého homofobního typu osobnosti je oprávněná. Kromě všeho, co jsem popsala výše, mají na postoje a chování vůči homosexuálním lidem vliv také nejrůznější kulturní faktory. Etnická a kulturní identita mají velmi významný podíl na utváření postojů vůči homosexuálním lidem. Různé společnosti vykazují různou míru tolerance vůči homosexuálnímu chování. Zejména v Severní Americe vzniklo množství zajímavých studií věnovaných rozdílům ve formách homofobie u různých etnických, náboženských a sociální skupin.

Homofobie představuje soubor předsudků a agresivních vzorců, které se do jisté míry objevují v téměř jakékoliv společnosti. Jedná se o podobně univerzální jev, jako je etnická, náboženská či rasová nenávist, přičemž jeho jednotlivé formy se mohou značně odlišovat. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nepřátelství vůči gay lidem je možné do jisté míry ovlivnit osvětou, jako je tomu v případě jiných sociálně patologických jevů. Na straně druhé je nutno počítat s tím, že homofobie je stejně jako výše uvedené formy skupinové nenávisti vždy ve společnosti do jisté míry přítomna. To však není rozhodně důvod smířit se se současným stavem věcí a nesnažit se o zlepšení života gayů, leseb, bisexuálů a translidí, kteří jsou stále často vystaveni diskriminaci či agresivním útokům. ……………………………………………………………………………………………………… Rezoluce EP odsuzující homofobii 19.1.2006 Štrasburk - Rezoluci odsuzující homofobii přijal Evropský parlament drtivou většinou hlasů. Evropský parlament,
 • s ohledem na mezinárodní a evropské závazky v oblasti lidských práv, jako jsou závazky obsažené v Úmluvě OSN o lidských právech a v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách,
 • s ohledem na ustanovení Evropské unie o lidských právech, a zejména Evropskou chartu základních práv, a na články 6 a 7 Smlouvy o EU,
 • s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, která dává EU pravomoc přijímat normy zaměřené na boj s diskriminací, mimo jiné, na základě na sexuální orientace, a na prosazování zásady rovnosti,
 • s ohledem na směrnici 2000/43/ES a směrnici 2000/78/ES zakazující přímo či nepřímo diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,
 • s ohledem na článek 21 Charty základních práv Evropské unie, který zakazuje "jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národostní menšině, majetku, narození, zdravotnímu postižení, věku nebo sexuální orientaci.",
 • s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,
 • A. vzhledem k tomu, homofobii lze definovat jako iracionální strach a odpor vůči homosexualitě a lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám, založený na předsudcích podobných rasismu, xenofobii, antisemitismu a sexismu,
 • B. vzhledem k tomu, že se homofobie projevuje v soukromé i veřejné oblasti různými způsoby, jako jsou nenávistné výroky a vybízení k diskriminaci, zesměšňování, slovní, psychické a fyzické násilí i pronásledování a vraždy, diskriminace v podobě porušování zásady rovnosti, neoprávněné a bezdůvodné omezování práv často odůvodňované zachováním veřejného pořádku, náboženskou svobodou a právem na námitku z důvodu svědomí,
 • C. vzhledem k tomu, že v řadě členských zemí došlo ke znepokojivým událostem, jak o nich široce informoval tisk a nevládní organizace, od zákazu přehlídek gayů a pochodů za rovnost až po nenávistné, urážlivé nebo výhružné výroky vedoucích politických nebo náboženských představitelů, přičemž policie nedokázala poskytnout přiměřenou ochranu nebo dokonce zasahovala proti pokojným demonstracím, k násilným demonstracím homofobních skupin či zavádění ústavních změn s cílem výslovně zakázat svazky osob stejného pohlaví,
 • D. vzhledem k tomu, že v některých případech současně zazněly pozitivní, demokratické a tolerantní reakce z řad široké veřejnosti, občanské společnosti, místních a regionálních orgánů, které vystoupily proti homofobii, i ze strany soudních systémů, které odstranily nejvýraznější a nezákonné formy diskriminace,
 • E. vzhledem k tomu, že partneři stejného pohlaví v některých členských státech nepožívají stejných práv a ochrany, které mají sezdaní partneři opačného pohlaví, a jsou tedy diskriminováni a znevýhodňováni,
 • F. vzhledem k tomu, že současně mnohé evropské státy směřují k zajištění rovných příležitostí, začlenění a respektu, a poskytují ochranu proti diskriminaci na základě sexuální orientace,
 • G. vzhledem k tomu, že Barrosova Komise vyhlásila závazek zajistit dodržování lidských práv a základních svobod v EU a zřídila skupinu komisařů pro lidská práva,
 • H. vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy Unie zavedly do svého právního opatření na ochranu osob s lesbickou, homosexuální, bisexuální a transsexuální orientací, jak to požadují směrnice 2000/43/ES a 2000/78/ES, a že ne všechny bojují proti diskriminaci na základě sexuální orientace a prosazují rovnost,
 • I. vzhledem k tomu, že je potřebná další činnost na úrovni EU i v členských státech s cílem odstranit homofobii a podporovat kulturu svobody, tolerance a rovnosti mezi občany a v jejich právním řádu,
 • 1. důrazně odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace;
 • 2. vyzývá členské státy, aby zajistily, že lesbičky, gayové, bisexuálové a transsexuálové budou chráněni před homofobními nenávistnými výroky a násilím, a zajistily, aby partneři téhož pohlaví požívali stejné úcty, důstojnosti a ochrany jako zbytek společnosti;
 • 3. naléhavě žádá členské státy, aby důrazně odsoudily homofobní nenávistné výroky nebo vybízení k nenávisti a násilí, a zajistili, aby byla v praxi respektována svoboda projevu, vyjádřená ve všech úmluvách o lidských právech;
 • 4. vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude ve všech oblastech zakázána diskriminace na základě sexuální orientace, doplněním souboru antidiskriminačních opatření založených na článku 13, ať již předložením návrhu nových směrnic, nebo navržením obecného rámce, v němž budou zahrnuty všechny roviny diskriminace ve všech oblastech;
 • 5. naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby zvýšila úsilí v boji proti homofobii prostřednictvím vzdělání jako jsou kampaně proti homofobii na školách, universitách a ve sdělovacích prostředcích , a to i prostřednictvím správních, soudních a legislativních prostředků;
 • 6. potvrzuje s ohledem na rok 2007 jako Evropský rok rovnosti svůj postoj, že Komise musí zajistit , aby všechny formy diskriminace uvedené v článku 13 Smlouvy a ve článku 2 rozhodnutí, kterým se Evropský rok rovnosti vyhlašuje, řešily a potíraly stejnou měrou, jak je uvedeno ve zprávě Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku rovných příležitostí pro všechny (2007) - ke spravedlivé společnosti, a připomíná Evropské komisi její slib pečlivě sledovat tuto záležitost a podat zprávu Evropskému parlamentu;
 • 7. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že všechny členské státy provedou ve svém vnitrostátním právu a budou správně uplatňovat směrnici 2000/78/ES (kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání), a zahájila řízení o porušení práva Společenství proti členským státům, které tak neučiní; dále žádá Komisi, aby zajistila, že výroční zpráva o ochraně základních práv v EU bude obsahovat úplné a srozumitelné informace o četnosti homofobních nenávistných trestných činů a případů násilí v členských státech;
 • 8. vyzývá všechny členské státy, aby podnikly jakoukoli jinou akci, kterou uznají za vhodné v boji proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace, a aby podpořily a zavedly zásadu rovnosti do své společnosti a do svého právního řádu;
 • 9. vítá kroky podniknuté nedávno v několika členských státech ke zlepšení postavení lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů a rozhodl se dne 17. května (Mezinárodní den boje proti homofobii) uspořádat seminář o výměně osvědčených postupů;
 • 10. opakuje svoji žádost, aby Evropská komise pokročila v návrzích zaručujících svobodu pohybu občanům Unie a členům jejich rodin a registrovaných partnerů obojího pohlaví, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti ze dne 14. října 2004;
 • 11. vyzývá dotčené členské státy, aby konečně plně uznaly, že homosexuálové byli terčem a obětmi nacistického režimu;
 • 12. vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a vládám členských a kandidátských států a zemí žádajících o členství.


"Mohou křesťané souhlasit se zastánci a propagátory homofobie?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 23 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Vzpomeňme biblický postoj statečných Izraelců i účast homosexuálů v SS a SA Hitlera (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 19. leden 2007 @ 12:29:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Rabín upozornil na možnost Božího trestu za umožnění přehlídky homosexuálů Jeruzalémem

"Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný." (Ezechiel 3,8-9)
Podle ortodoxních Židů (a dle Bible) je homosexualita troufalá ohavnost a těžký hřích.
Většinové obyvatelstvo Jeruzaléma jsou Židé. Polovina z nich je zde ortodoxní nebo ultraortodoxní. Toto procento zbožných Židů zde převyšuje průměr v národě jako celku. Jednu třetinu obyvatel Jeruzaléma tvoří muslimové.
Nejvyšší soud Izraele ale opětovně nařídil městu Jeruzalém, že zde 10.11.2006 musí nechat proběhnout mezinárodní „Přehlídku homosexuální troufalosti“ („Gay Pride Parade“).
Jeden ze dvou nejvyšších rabínů státu Izrael a Rišon LeCion (Rishon LeZion), rabi Šlomo Amar (Shlomo Amar), vrchní sefardský rabín přesto 25. 10. 2006, vyzýval k protestům proti konání homosexuální Gay Pride Parade. Řekl: „Vyzývám každého Žida, pro kterého je důležitá existence židovského lidu a Země Izrael, všechny rabíny a všechny lidi ve všech zemích, aby vyjadřovali své pobouření, dokud hříšná přehlídka nebude zrušena.“ http://eretz.cz/content/view/1054/141/ Foto tohoto rabína http://eretz.cz/content/view/415/1/ Autor: Res Claritatis http://res.claritatis.cz/?id=2158 Prohlásil, že jestli se uskuteční homosexuální přehlídka, tak na Jeruzalém a na celý Izrael může dopadnout Boží trest. Rozhlásil, že tyto homosexuální iniciativy devastují mnohem víc jejich posvátná místa než kdysi vojsko Nabuchodonozora a později Titova římská armáda (r.66-70). Připomněl, že v obou případech byla jeruzalémská svatyně zničena a Židé byli deportováni, vyhoštěni ze Svaté země. Chlubení se homosexualitou je těžkým hříchem, který může být potrestán vyhnáním Židů z Izraele, řekl nejvyšší rabín sefardských Židů. Troufalou přehlídku sodomitů označil za nestydatou a vyzval všechny rabíny v Izraeli i ve světě, aby ji nedopustili.
http://www.ekumenizm.pl/content/article/20061027035306696.htm
Generální prokurátor Izraele Meni Mazuz však v neděli 5.11.2006 odmítl zakázat „Přehlídku homosexuální pýchy“ v Jeruzalémě, ač ho o to kvůli bezpečnosti žádala dokonce i policie. O zákaz přehlídky homosexuálů Jeruzalémem požádal oficielně i Vatikán. Nejspíš marně. Proto na ochranu homosexuálů musela policie vyčlenit 9-12 tisíc mužů, kteří budou chybět jinde – v místech konfliktů mezi Židy a islámskými teroristy Hamasu.
Homosexuálové v Tel Avivu už zdevastovali synagogu. Ve svatyni vymlátili okna a napsali tam nápis: „Jestliže my nebudeme moci demonstrovat v Jeruzalémě, vy nebudete smět chodit ulicemi Tel Avivu.“
Ortodoxní Židé slíbili, že homosexuální pochod znemožní (Skutečně ho znemožnili a nekonal se). “Tento pochod je nemilosrdným útokem na tradiční židovské hodnoty a svatost Jeruzaléma,” říkala Mina Fentonová, ortodoxní členka jeruzalémské městské rady, která má vést boj proti přehlídce. Víc než 100 000 lidí se má zúčastnit protidemonstrace. Pravděpodobně dojde i k násilí. Kdo provokuje, ten musí počítat s odporem, říkala Fentonová. Také Yehuda Levin, rabín z New Yorku odmítl odsoudit potenciální násilí proti homosexuálním demonstrantům.
Rabíni po celém městě rozvěsili plakáty na které napsali, že šéf policie Ilan Franco je vnukem Franco Schmidta, velitele koncentračního tábora v Treblince. "Vrať se do Německa, nacisto!" Ortodoxní Židé totiž vědí, že Hitlerův „starý“ homosexuální kamarád Ernst Roehm zformoval, vybral a vycvičil „Úderné oddíly“ (tzv. „Hnědé košile“), paramilitární sílu, z níž vzešly jednotky SS. Vědí, že existují popisy podivných praktik při výcviku zvláštních jednotek SS – které zejména zmiňují, že se rekruti museli navzájem během sprchování mydlit, údajně proto, aby tak utužili společnou vzájemnost. Na stejnou notu Shirer píše: „pasáci, vrazi, homosexuálové (…) lidé nepřirozených sexuálních sklonů“ se sdružovali kolem Hitlera. Ortodoxní Židé vědí, že homosexuálové řídili Pěchotní školu a Úderné oddíly. Oddíly získaly v nacistickém hnutí takovou moc, že Hitlerovi nejbližší rádci jej začali upozorňovat na nebezpečí protisíly, kterou reprezentoval Roehm a jeho homosexuální kádr. Proto Hitler v červnu 1934, i když neochotně, vyslal oddíl, aby Roehma a jeho nejbližší spolupracovníky zatkli. V jejich honosné ubytovně našli hojnost homosexuálního příslušenství a „dva nahé chlapce“. Polský odbojář Kazimierz Moczarski uvádí, že po čistce a Roehmově popravě (která byla, z důvodu Hitlerovy slabosti pro Roehma, oddalována) homosexuálové „zůstali členy strany (…) dostávalo se jim povýšení (…) a ochrany od vrchních nacistických mocipánů“, sloužili ve válce a ve věznicích. Existují důkazy, že v jednom mužském koncentračním táboře byli vězňové nuceni „bavit stráže ponižujícím stykem“. Žid Elie Wiesel v Noci píše: „Důstojníci projevovali zájem o (...) chlapce staré deset, dvanáct let (...) mezi tamními homosexuály probíhal značný obchod s dětmi.“ http://www.katolikrevue.cz/fronda/mytus_homocaustu_martin_r_cejka.htm
Pro to všechno před pochodem homosexuálů – sodomitů se téměř každou noc na ulicích Jeruzaléma konají potyčky ortodoxních Židů s policií. Hoří zde pneumatiky a popelnice. Na policisty létají kameny i ocelové tyče. Jsou blokovány silnice. Ačkoliv šedesát ortodoxních Židů již policie zatkla, vychází stále více obyvatel na ulice, aby protestovali proti plánovanému sodomskému pochodu. Šest policistů bylo zraněno. Pořádkové síly ani za pomoci slzného plynu, obušků a jízdní policie na koních nezvládají uklidnit situaci. Ortodoxní Židé z města Bnei Brak, blízko Tel Avivu, zablokovali jednu z nejdůležitějších dopravních tepen hořícími pneumatikami.
Rabín Yaakov Poupko říká, že homosexuálové zde chtějí znesvětit svaté město a útočí na tradiční model rodiny. „To jim nesmíme dovolit.“ http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&art=1162991749
http://www.christianpost.com/article/20061106/25821.htm

Podle uvedených a dalších pramenů zpracoval Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveSlovo“máma” a “táta” má být na černé listině (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 19. leden 2007 @ 12:37:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Slovo“máma” a “táta” má být na černé listině

Možná se dočkáme dne, kdy slova jako “máma” a “táta” zmizí ze školních učebnic.
Tak by si to alespoň přála australská lesbická aktivistka Vicki Hardingová. Podle její příručky “Learn to include”, která prý vzbudila zájem mezi některými australskými pedagogy, by měly být děti na veřejných školách od začátku vychovávány v politicky korektním, “pokrokovém” duchu. Učitelé by místo slov “máma”, “táta” měli používat důsledně “rodič”, aby se nedotýkali cítění homosexuálních párů vychovávajících děti. Na školách by také měly viset obrázky těchto párů. Ve školní družině by se měly podle Hardingové děti setkávat jen s “genderově” neutrálními hračkami. Učitelé by měli děti vést k tomu, aby si nehráli jen na “heterosexuální” rodiny, ale měli by pro děti vymýšlet také vhodné hry, ve kterých budou vystupovat dvě mámy nebo dva tátové.

JAKKOLI BY PODOBNÉ VÝMYSLY, BYLY KDYSI JENOM PRO SMÍCH, V POSTMODERNÍ “PC” EVROPĚ UŽ PŘÍLIŠ ÚSMĚVNĚ NEZNĚJÍ.

Tomáš Břicháček 8.6.2006
http://www.euportal.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=784Evropa bude spáleništěm. Česko také? Viz fotky ze Sodomy. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 19. leden 2007 @ 12:45:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Evropa bude spáleništěm. Česko také? Viz fotky ze Sodomy.

Sodomité, tj. homosexuálové, bisexuálové (ti co sexují s muži i ženami zároveň – např. husitský biskup Bican), transsexuálové (nechávají si dělat plastiku druhého pohlaví) nyní plánují prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh tzv. antidiskriminačního zákona, který r.2006 poslanci odmítli. Viz:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zdravi-skola-spolecnost/clanek.phtml?id=323251

Antidiskriminační zákon se má ve spojení s již půl roku platným zákonem o registrovaném partnerství homosexuálů, stát kladivem na dosud normální občany. JDE O SNAHU DOSTAT DO KRIMINÁLU KAŽDÉHO MUŽE ČI ŽENU, KTERÝ BY v zaměstnání, na ulici, v jídelně, na internetu, v novinách, radiu, televizi, či do telefonu ŘEKL, ŽE SEXUÁLNÍ VZTAH MEZI MUŽEM A ŽENOU JE NORMÁLNĚJŠÍ, NEŽ SEXUÁLNÍ VZTAH MEZI HOMOSEXUÁLY.
Proto je třeba prosit Pána Boha o pomoc (a mezi lidmi nemlčet o nebezpečí) dřív, než se zde uzákoní úplná Sodoma se všemi důsledky zejména pro mladé a neopatrné bližní.

Kvalitní fotografie ze zpopelněné Sodomy lze spolu s českým textem shlédnout na:

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora2.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra1.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra2.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra3.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra4.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra5.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra6.html

O modlitební pomoc atd. proti zlegalizování návrhu antidiskriminačního zákona prosí
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církvePane Halíku! Křesťanství je o lásce a odpuštění. (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 19. leden 2007 @ 13:04:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle Vašeho postoje jste opět dokázal, že nejste křesťanem a Vaše místo není (pokud se nezměníte a nebude prosit o odpuštění) v Božím královtsví. Dovoluji si Vás upozornit, že je jen otázkou krátkého času, kdy bude i naše země řešit záležitost homofobie na základě práva a soudu.

Lukáš 6:27

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

Římanům 12:10  Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Jan 13:34

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
__________________________________________________________________________

A jaký je názor a postoj brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrla z římskokatolické církve:

Jaké je vlastně stanovisko katolické církve k homosexualitě a k homosexuálům?

Katechismus katolické církve zamítá jakýkoliv náznak diskriminace těchto lidí. Což se ve vědomí veřejnosti prezentuje zcela opačně, je to chápáno, jako že věřící se naopak stavějí proti homosexuálům Znovu opakuji, toto rozhodně není pravda. A v katechismu katolické církve se dále říká, aby lidé, kteří si svůj homosexuální stav nezvolili nějakým svým rozhodnutím, ale takto se narodili a mají homosexuální sklony, aby byli přijímáni s velkou úctou a soucitem, dokonce se tam říká, že mají být přijímáni s velkým jemnocitem. A to se netýká jen kněží, kteří je duchovně vedou a radí jim. To se týká každého člověka. Každý má tyto osoby přijímat s úctou a jemnocitem.
Je však nutné rozlišovat homosexuální sklon a homosexuální chování. Církev nikdy nebyla proti těm, kteří se narodí jako homosexuálové, ale neakceptovala homosexuální chování.
Církev uznává svobodu každého člověka v jeho rozhodování a respektuje svobodnou vůli každého jednotlivce, jak se chce chovat, ale neznamená to, že takové chování může podporovat. Je potřeba jasně říct, že homosexualita je určitá struktura osobnosti, která není schopna tíhnout k objevování myšlení a života druhé poloviny lidstva. Že netíhne k opačnému pohlaví, že ho nevnímá jako něco, co ji může doplnit. S těmito lidmi církev hluboce soucítí, ale není možné přehlédnout, že se jedná o určitý deficit. Ostatně teprve v roce 1973 byla homosexualita Americkou psychiatrickou asociací hlasováním vyloučena ze seznamu nemocí.

A jaká je vaše osobní zkušenost s homosexuály?

Jako kněz jsem se samozřejmě setkal s mnoha lidmi, kteří byli homosexuálně orientováni a snažil jsem se je duchovně vést k tomu, aby tento svůj stav přijali a naučili se správně rozvíjet své vztahy k druhým. A mnozí to dokázali.... Vzpomínám například na setkání s jednou ženou, která cítila, že je přitahována k druhým ženám, ale byl to u ní jenom určitý časový úsek, a až ho překonala, tak zjistila, že není lesbická, ale že je heterosexuální. Uzavřela manželství a je v něm šťastná. A to manželství trvá už dlouhou dobu a stále cítí, že to pro ni byla jen přechodná fáze.Rozhovor nehomofobního biskupa Bicana se svým homosexuálním miláškem (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 19. leden 2007 @ 13:21:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Tento typ lásky k homosexuálům (homofilii - opak homofobie) jistě Evropský parlament a EU láskyplně podpoří:

Nehomofobní Mgr. Karel Bican biskup respektující všechny nesmysly z EU je ženatý, s manželkou Evou zplodil 2 syny.

Zde si přečtěme, co nehomofobní pražský biskup Československé církve husitské říkal svému homosexuálnímu miláčkovi do telefonu.
V červnu 2006 si jeho miláček Lukáš Bořecký nahrál svůj telefonní rozhovor s tímto nehomofobním duchovním. Zde jsou výňatky z rozhovoru:

Karel Bican: Já už takhle dál žít nebudu. Nechci tě podvádět a mít támhle nějakýho jinýho...

Lukáš Bořecký: Co mám dělat já?

Bican: Když nemáš potřebu naplnit to po tý stránce tělesný, tak ten náš vztah nemá cenu, vole.

Bořecký: Já tě prostě miluju a nevím...

Bican: To mě miluješ nějakou divnou láskou, vole. K tomu patří, že se dotýkáš toho druhého, že ho líbáš, hladíš, a nejde hned o nějaký soulože.

Bořecký: Jsi pražský biskup, dohodli jsme se, že tě budu chránit... Co mám dělat, aby se to dál rozvíjelo?

Bican: To ti mám říkat: Pojď sem a miluj se se mou? Uděláš to, aniž budeš něco cítit? ... Přece chci, abychom to chtěli oba dva, vole, ale ty asi nemáš potřebu sexu.

Bořecký: Když jsme se seznámili, říkal jsi, že to není podstatný.

Bican: Jistěže jsem tě hned nezatáh do postele, no.

Bořecký: Šlo o to, že mám bejt zticha.

Bican: Nemusíš nikde povídat, co dělám.

Bořecký: Říkal jsi, že ukončíš vztah s Evou a přiznáš se.

Bican: [*****(nevhodný výraz-automatická změna)] mě, to jsem neříkal... Tady se to ví, do telefonu ti říkám miláčku... Ty se toho prostě bojíš...

Více: http://zpravy.idnes.cz/biskup-se-priznal-ze-svadel-muze-don-/domaci.asp?c=A070108_110341_domaci_rezStránka vygenerována za: 0.55 sekundy