Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Bernard.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16195, komentáře < 7 dní: 243, komentářů celkem: 397363, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 112 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

oko
gregorios777
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109109527
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Pro Standu ..ohledně ''odborné studie'' o mluvení v jazycích
Vloženo Neděle, 17. prosinec 2006 @ 15:23:52 CET Vložil: Bolek

Charismatici poslal jirikrupa

   Přistoupil jsem na Standovu prosbu o  rozebírání studie, kterou vypracovali "odborníci" .    Ne, že by mne to zrovna bavilo a dokonce si nejsem jistý , jestli to má velký smysl, ale řekněme, že nějaký alespoň minimální výsledek by to mohlo přinést.   Předem upozorňuji, abyste si všimli dvou jednoznačných a patrných tendencí, které jsou základním pilířem celé stavby tohoto učení:

1) Zázraky přestaly 2) Mluvení jazyky byla pouze řeč učení, či hlásání národům v jim známém(a mluvčím neznámém) jazyku . Jednoznačná biblická svědectví, že mluvení jazyky je používáno i k modlitbě a k chválení Boha jsou popřena, vyjmuta, vynechána. Můžete sledovat sami. Vezmu tu studii větu po větě. Studie - Úvod: "Zázračná síla Ducha svatého umožňovala prvním křesťanům provádět velké a mocné činy. Mějme na paměti, že Nový zákon nebyl ještě celý zjeven a neexistoval v psané podobě, jako jej máme dnes. Proto učedníci potřebovali zázraky zjevení, aby mohli učit evangelium. Dále byly zapotřebí zázraky potvrzení (znamení), aby přesvědčily posluchače, že jsou mluvčími Boha. Jedním z nejneobvyklejších darů bylo mluvení jazyky. Jestliže by dnes člověk mohl mluvit jazyky stejným způsobem, jak tomu bylo v prvním století, byl by to dnes stejně velký zázrak jako tenkrát, protože bez přímého zásahu Ducha svatého by bylo mluvení jazyky nemožné" O : Všimněme si, že hned v úvodu je položeno základní předporozumnění všemu ostatnímu. Tato myšlenka "klade základy" pro pochopení, že zázraky byly potřeba jen tehdy. Možná by bylo lepší se tedy zaměřit na tuto základní tezi - "Zázraky dnes nejsou", protože ona určuje myšlení lidí, kteří pak takto přistupují k dalšímu textu, ale pojďme na tu studii. Jen uveďme, že mluvení jazyky spadá dle této studie právě do těch "zázraků", které už nejsou. Studie: I. CO BYLO MLUVENÍ JAZYKY?
A. Jazyky byly řeči
. 1. Skutky 2,4 popisuje, jak začali mluvit "jinými jazyky." a. Židé ze všech národů se shromáždili v Jeruzalémě (Skutky 2,9-11). "Každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí" (Skutky 2,5-6). b. "Slyšíme každý ve své rodné řeči" (Skutky 2,8). c. "Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích" (Skutky 2,11).

O:
Když se člověk prokouše tím rozstrukturováním , tak zde bych mohl říct Amen. To opravdu Písmo říká. Na zmiňovaných místech byly jazyky vypravováním o velkých skutcích Božích v existujících jazycích národů, které jim rozuměli. Těm jazykům někdo rozuměl. Studie: 2. Apoštolové nedrmolili, neblábolili, nemluvili žargonem nebo nevytvářeli směs nesmyslných zvuků. Dnes se často mluvení jazyky zaměňuje za blábolení, ale jazyk, kterým apoštolové mluvili, nebyl takovým, kterému by nikdo nerozuměl.
O: Zde se dostáváme k jednomu z "jádrů pudla". Předně uveďme, že bod 2 studie je založen prostě jako samostatné tvrzení. Není to Písmo.A ani nevyplývá z Písma. Při zkoumání této nauky dle Písem dokonce zjistíme jasný rozpor: 1 Korintským 14:2 " Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství." Podívejte se na toto Písmo. Pavel mluví o "mluvení jazyky" a vysvětluje, že ...dotyční "nemluví k lidem" a dokonce že jim "nikdo nerozumí".
Zde jde o jasné protitvrzení. Studie , jak uvidíte dále, se k tomuto vůbec jinak nevyjadřuje.Přeskakuje to, vynechává, ale jasně to "nesděluje". Doporučuji vyznavačům oné studie , respektive této nauky, aby si klidně jen tuto část přečetli ještě jednou a porovnali s tímto Písmem. Navíc Pavel to ještě dokonce šířeji osvětluje: 1 Korintským 14,4 "Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe", Ojojoj, jaképak tu je hlásání národům či jiným lidem? Zde se nám zjevuje, že kategorie mluvení jazyky není zůžena jen na "hlásání poselství a vypravování národům o Božích skutcích v jim známeém a mluvčímu neznámém jazyku" ..zde vidíme jeden ze zakladních rozporů s Písmem této studie a omylu, do kterého uvádí. Tuto skutečnost budemo moci ale uvidět ještě i dále. Ještě jednou připomínám, že mluvení jazyky tentokrát ve výkladu Pavla má smysl "buduje sám sebe" a "nemluví k lidem". Není to prostě to, co nám studie chce říct. Ona jedno zdůrazňuje a druhé zamlčuje.A to je chyba. Studie: 3. Mluvení jazyky bylo zázrakem mluvení v řeči, kterou se mluvčí nikdy dříve neučil, to je v "neznámých jazycích" (1 Korintským 14,27-28). Avšak jazyk byl určitým národům znám a rozuměli mu (Srovnej Skutky 2,8). O: Tak to platí , mluvíme-li o tom druhu mluvení jazyky, kdy člověk vypravuje o Božích skutcích a někdo z nějakého národa to slyší svým jazykem. Připomenu jen, že stejně jako "slyšení hukotu z nebe" a "ukázání se ohnivých jazyků" je i takovéto hlásání Božích skutků jiným národům celkem řídká zkušenost. Tímto končí první blok v I části, kde byla položena otázka, co jsou to jazyky? Upozorňuji, že tato část tedy předůrazňovala ono mluvení jazyky o letnicích a pominula charakter mluvení jazyky, jak to vyučoval Pavel v Korintským. To nevidí, nemluví o tom, pomíjí to...a dokonce, jak jsme viděli v bodě dvě, mluví v přímém protikladu s Písmem z Korinstkých.. Studie: B. Jazyky byly znamením pro nevěřící (1 Korintským 14,22). 1. Dar jazyků byl dán za účelem obrácení srdcí nevěřících. Žádná pasáž z Písma nepopisuje jeho účel způsobem, jakým je dnes obvykle popisován, to je jako znamení, že člověk je spasen nebo jako osobní vzrušující zkušenost, která ukazuje blízkost k Bohu. O: (pozn:Joel ..to tedy většina z lidí, které znám jistě netvrdí ..ani znak spasení, ani znak blízkosti Bohu) Všimněte si základního tvrzení u bodu B. Zde se jaksi apriori tvrdí, že jazyky byly znamením pro nevěřící. Zcela v logice a smyslu toho jednoho druhu mluvení jazyky, kdy lidé vypravují o "velkých věcech Božích" jiným národům v jejich jazyce. Proč? No proto, aby se obrátili k Bohu. Takto to sedí a ladí se základním tvrzením celé studie, jak nám to zde předkládá a jak jsem uvedl již v záčátku, abychom si to lépe uvědomili. Má to ale jeden malý háček . Přečtěme si Písmo, na které je odkázáno u tohoto tvrzení B. 1 Kor 14, 21 V Zákoně je psáno: `Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat´, praví Hospodin.
22 Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře.
23 Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení, a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?
Vypadá to, že je to celkem ontížné místo pro překladatele, protože kraličtí a nová smlouva překládají jinak verš 22 z čehož patrně vychází i text studie. 22 Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící, proroctví však není pro nevěřící, nýbrž pro věřící. /nová smlouva/ 22 A tak jazykové jsou za div ne těm, jenž věří, ale nevěřícím, proroctví pak ne nevěřícím, ale věřícím. /kraličtí/
K lepšímu porozumění nám může posloužit kontext a to s dvojím zaměřením, předcházející verše a následné verše. Podíváme-li se na pokračování zmíněného místa, objevíme zajímavou a dle mne někdy opomíjenou pasáž, která mluví o moudrosti a opatrnosti při mluvení jazyky ve styku s nevěřícími nebo nepoučenými lidmi. 23 A protož když by se sešla všecka církev spolu, a všickni by jazyky cizími mluvili, a vešli by tam i neučení neb nevěřící, zdaliž neřeknou, že blázníte?
24 Ale kdyby všickni prorokovali, a všel by tam mezi ně někdo nevěřící nebo neučený, přemáhán by byl ode všech a souzen ode všech.
25 A tak tajnosti srdce jeho zjeveny budou, a on padna na tvář, klaněti se bude Bohu, vyznávaje, že jistě Bůh jest mezi vámi. Zeptám se ..k čemu vede tento text ?Respektive, k čemu vedou v tomto textu jazyky a k čemu prorokování? Odpovím, a vy si to prověřte, je-li to správný úsudek. Jazyky ..řeknou, že blázníme Prorokování ..padnou na tvář a klanět se budou Bohu Prorokování vede tedy k víře nevěřících, ale jazyky vedou k nevěře nevěřících a pohrdnutím. (jazyky tak, jak je popisoval Pavel předtím, jako mluvení, kterému "nikdo nerozumí") Zajímavý je ten 21 verš, tedy před tím naším kontroverzním 22, Ale i tam, když se kouknete je napsáné .. " ..ale ani tak mne nebudou poslouchat" .., tedy nebudou mi věřit. Toto místo, nejen pro nás těžší, bych uzavřel tím, že je dobré se zamyslet nad tím vlivem mluvení jazyky na nevěřící, či nepoučené lidi (řeknou, že blázníte). Jazyky v tomto případě popisovaném apoštolem Pavlem mouhou vést k pohrdnutí nevěřícími nebo taky nepoučenými. Ale i kdyby můj soukromý úsudek byl mylný. Pak chci ukázat na rozpor oné studie a Písma. Studie předkládá jazyky jako řeč pro nevěřící (celkově, ne jen tady na začátku) Písmo ale ukazuje, že jazyky mohou mít i jiný význam: 1 Kor 14,44 "Kdo mluví jazyky, mluví k svému užitku (buduje sám sebe)" Zde člověk jazykem, kterému nerozumí, buduje sám sebe. 1 Kor 14,2 "Vždyť kdo ve mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí." Kde jsou ti nevěřící lidé, kterým má být ona řeč určena ? 1 Kor 14,14 Kdybych se modlil jazyky, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.
15 Co tedy? Budu se modlit jazyky, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy jazyky, ale budu zpívat také s vědomou myslí.
Kde je v oné studii připuštěno toto? Kde se mluví o jazycích jako o modlitebním jazyku, nikoli "řeči k nevěřícím". Toto byli věřící lidé a měli se modlit k Bohu i v jazyku, měli se modlit jazyky, aby "budovali sami sebe". A toto vy jim chcete ukrást, toto chcete sebrat Božímu lidu, protože je to učinná zbraň. Stojíte v této věci na straně nepřítele. Bloudíte v tom, protože nerozumíte a nežijete tato Písma. A těm co je žijí, bráníte a dokonce je označujete za téměř posedlé. "nebraňte mluvit jazyky" Toto je také řečeno v Písmu, jistě to víš. To je slovo pro Tebe. /1 Kor13,39b/ Pokoj Tobě Hele ta studie je dlouhá k "anylýze", teoreticky můžu ještě pokračovat a nějaké další body s Tebou probrat, ale prozatím bych ukončil a budu čekat na to, co ty k tomu řekneš. Jedné z těch pro Tebe klíčových myšlenek, že už nastala plnost a ty už poznáváš plně, nkoliv částečně, dokonce tak plně, jako Bůh zná Tebe, se teď věnovat nebudu. Připadne mi to víc ulítlé než jiné bludy, ale některé bludy jsou pravda ulítlé ještě více vskutku. Prostě já věřím, že naše poznávání není plné , ale částečné..odtud nepřišla ještě plnost, a jazyky neskončily. K pochopení tohoto, kdo neví o čem mluvíme, je potřeba si v klidu a s rozvahou přečíst 1 Kor 13 kapitolu.


"Pro Standu ..ohledně ''odborné studie'' o mluvení v jazycích" | Přihlásit/Vytvořit účet | 20 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: J. Krupovi a spol (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Neděle, 17. prosinec 2006 @ 16:09:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
J. Krupa:

2. Apoštolové nedrmolili, neblábolili, nemluvili žargonem nebo nevytvářeli směs nesmyslných zvuků. Dnes se často mluvení jazyky zaměňuje za blábolení, ale jazyk, kterým apoštolové mluvili, nebyl takovým, kterému by nikdo nerozuměl.


O: Zde se dostáváme k jednomu z "jádrů pudla". Předně uveďme, že bod 2 studie je založen prostě jako samostatné tvrzení. Není to Písmo.A ani nevyplývá z Písma. Při zkoumání této nauky dle Písem dokonce zjistíme jasný rozpor:

Standova odpověď:

Bod 2 není založen jako samostatné tvrzení. Z bodu 2 jasně vyplývá, že apoštolové nedrmolili, neblábolili, nemluvili žargonem nebo nevytvářeli směs nesmyslných zvuků. Dnes se často mluvení jazyky zaměňuje za blábolení, ale jazyk, kterým apoštolové mluvili, nebyl takovým, kterému by nikdo nerozuměl.
Ano zaměňuje. Právě letniční mluvení jazyky je tou nesmyslnou směsicí drmolení a blábolení.
Kdyby bylo letniční mluvení od Boha, tak by nedocházelo k zaznamenání tragických svědectví, kdy ústy letničních promlovají duchové ďábelští. Nedocházelo by k rozštěpení různých letničních hnutí, kdy jedni od druhých se distancují a přitom mají společné mluvení jazyky a společný křest Duchem svatým. Cožpak může být Duch svatý rozdělen? Kdyby bylo letniční mluvení od Boha, dokázali by nepochybně takové věci jako první apoštolové při mluvení k různým národům. Proč se např. různé protestantské církve, ale i církev husitská, od těchto praktik distancují a shodují se na společném závěru o ukončení tohoto daru?
Milý Jiří. Stačí když se podívám na Tvou jednotu v názorech s tzv. Pastýřem. No nic ve zlém. Bylo by dobré kdyby ses seznámil i s touto opravdu velmi kvalitní, odbornou studií. Pokud ji budeš chtít číst, odpovědi na své otázky dostaneš. Srdečně zdraví Standa.


http://granosalis.cz/article.php?sid=4855

Re: Pro Standu ..ohledně ''odborné studie'' o mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 18. prosinec 2006 @ 15:19:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co mám dělat, já ten dar jazyků mám také. Mám prosit Boha, aby mě toho snad zbavil?

S výkladem jsem také neměl problém - jednou jsem to už tady psal - jeden bratr mimo jiných slov opakoval jedno slovo - napíšu to foneticky - beraka, beraka - což je hebrejsky něco s požehnáním... - ale nevím komu žehnal...

V jiném případě jedna moje sestra promlouvala mé jméno v jazycích - já ho zřetelně slyšel - takže mám nejméně dva výklady jazyků.

Aspoň, co mám zkušenost, tak se ta slova v tom jazyce mění - není to pořád na stejné brdo...

KarelsStránka vygenerována za: 0.31 sekundy