Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zdislava.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16095, komentáře < 7 dní: 474, komentářů celkem: 390666, adminů: 60, uživatelů: 5034  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 222 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
107021776
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!!
Vloženo Pondělí, 04. prosinec 2006 @ 16:19:03 CET Vložil: Bolek

Ekumenismus poslal Gregorios777

Mt 7, 15 hovoří o vlcích, kteří přicházejí v beránčím rouše. Je zde obsažen zásadní princip, na kterém působí falešní proroci. Navenek přicházejí s láskou, jednotou, přátelstvím a tolerancí. Jejich vnitřní ovoce však je shnilé, protože všechny uvedené vlastnosti bez Pravdy jsou jen tělesným smýšlením starého člověka, jehož ovoce není ovocem Ducha svatého. Tito falešní proroci jsou jako chamtivá tetička, která k nám přijede na návštěvu a má na tváři samý úsměv a slova lásky, je to však jen falešná, opičí láska a úlisnost. Jak jinak by měl Antikrist oklamat neučené a neutvrzené, naivní a bezelstné věřící, když ne skrze falešnou lásku a pokoj? Na to přece musí skočit každý křesťanský naivka. Je to satanova taktika již z dějin Starého Zákona. Již bezbožný král Achab obviňoval Božího proroka z toho, že kormoutí Boží lid. Již tehdy se říkalo "POKOJ, POKOJ" a přitom žádný pokoj nebyl a Boží proroci byli osočováni z narušování tzv. "Božího díla."

Bůh ani jeho služebníci se takto neprojevují. Každý, kdo ZNÁ Boha a setkal se s Ním osobně, tváří v tvář, se v první řadě nesetkal s Boží láskou, ale s Boží bázní a hrůzou ohrožující fyzický život toho, kdo se takto setkává s Bohem. Teprve po setkání s Boží bázní dává Bůh najevo svoji Lásku. Navenek, na povrchu Boží Osoby se tedy projevuje Boží bázeň, strach a hrůza. První s čím se setkáme je TVRDÁ SLUPKA, jakési Boží brnění. Boží Láska je však POD TÍMTO PANCÍŘEM, hluboko ukrytá v Božím srdci. Jako první se tedy setkáváme s Boží Pravdou ( Pravda je tvrdá ), až poté s Boží Láskou. Tato tvrdá Pravda nás vede k pokání. Potom teprve se může subjektivně projevit Boží láska. Vidíme to např. v kázáních Petra o Letnicích – nejdříve bázeň vzbuzující obvinění Židů ze zavraždění Mesiáše, tedy tvrdá Pravda, která vedla k duchovnímu probodení jejich srdcí ( Sk 2,14-40 ). To samé vidíme v druhém kázání Petrově ( Sk 3, 12-26 ), i ve třetím kázání ( Sk 4,8-12 ). Také v kázání Páně ženě samařance vidíme, že předtím, než by jí Pán dal napít živé vody, ji nejdříve vedl skrze tvrdou Pravdu k pokání z toho, že její nynější muž není její muž, ale její pátý muž ( Jan 4,7-26 ). Zkuste však říci dnes na kurzech Alfa, které jsou produktem Nevěstky, ( a nikoli dílem Božím ) lidem tvrdou Pravdu, která by je vedla k pokání? ( Nepochybuji, že Bůh si může ve svém svrchovanosti někdy použít i kurzy Alfa k něčímu obrácení. To však ještě neznamená, že samotné tyto kurzy Bůh vypůsobil a že mají jeho schválení. On si může použít v prvním plánu třeba i Jehovisty, když chce ). A právě tak jako Bůh, se projevují skuteční Boží služebníci. Navenek vzbuzují Boží bázeň skrze kázání Pravdy, v srdci však mají hlubokou Boží Lásku. Tu však nedávají navenek příliš na odiv a projevují ji spíše skutkem a pravdou. Zamilovali si lásku pravdy a proto jí slouží ostatním. Naprosto viditelným a typickým vyjádřením falešného proroka je Ekumenické hnutí a snahy po sjednocení denominací ( i když ne třeba organizačním ) na úkor Pravd Božího zjevení. Snaha o vytvoření falešné lásky, jednoty a pokoje. V malém měřítku jsme ovoce takové sjednocující snahy mohli vidět při utopickém pokusu o sjednocení tehdejšího KS a Jednoty Bratrské v polovině devadesátých let. Po nezdaru těchto snah vyplavalo napovrch, co bylo ve skutečnosti za tím: vzájemné osočování a obviňování, nenávist a tělesnost – tedy hltavý vlk. Je to jasný důkaz, že ve své tělesnosti jsme nesjednotitelní, protože naše duše spolu nejsou kompatibilní. Jediná možná jednota, je zachování jednoty v Duchu, kterou nám dal Pán. Ta však může přijít jen tehdy, když všichni vezmeme svůj kříž a položíme své nekompatibilní duše do smrti, aby v nás mohl nerušeně povstat Duch Kristův. A bude-li ve mně i v tobě Duch Kristův v plnosti, nebudeme mít spolu žádný problém. Další podmínkou je, aby nás tento Duch uvedl do vší Pravdy, tedy do JEDNOTNÉHO a SPOLEČNÉHO apoštolského učení, které má tu vlastnost, že tak jako Duch Kristův SJEDNOCUJE. Jednota v učení je tedy základním kamenem jednoty v Duchu. Protože tam, kde je pravé učení, je i pravý Duch svatý. Jde tedy o jednotu SLOVA a DUCHA. Nevěstka však půjde cestou zapření zdravého učení, popření Pravdy. A Bůh dokonce dopustí, aby byla sjednocena i ve své nekompatibilní duševnosti. On sám to způsobí a dovolí. Jinak by to bylo zhola nemožné. Kdybych to přenesl do politické oblasti, abych dal příklad, bude to stejné, jako kdyby dnes se chtěly sjednotit všechny politické strany pod JEDNÍM PROGRAMEM. Je to naprosto nemyslitelná věc. Jedinou cestou by bylo, aby se každá strana ZŘEKLA svého PROGRAMU ( učení a principů, na kterých stojí ), a PŘIJALA KOMPROMISNÍ PROGRAM, na kterém by se shodla se všemi. Právě tak to bude u Nevěstky. Věřím, že dojde k vytvoření NOVÉHO SVĚTOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ, které bude kompromisní SMĚSÍ všech světových náboženství, včetně zdeformovaného křesťanství, které však nebude mít NIC SPOLEČNÉHO s biblickou Pravdou. A Boží dějiny tímto vyvrcholí slavným příchodem Pána Ježíše Krista jako Krále ve svém Království a zničením Antikrista a jeho spříseženců, jakož i potrestáním křesťanů, kteří se jím nechali svést. Proto by každý měl bedlivě zkoumat, zda již nyní není oklamán přicházejícím Antikristovským náboženstvím.


"VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!!" | Přihlásit/Vytvořit účet | 27 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!! (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 04. prosinec 2006 @ 16:42:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Tě Gragory,

zahrnuješ do svého článku i takové křesťany, jako jsou katolíci, letniční, adventisty sedmého dne?

KarelsCharta ekumenika nemění teologii ... (Skóre: 1)
Vložil: jarda2005 (jvag@centrum.cz) v Pondělí, 04. prosinec 2006 @ 17:07:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře jsi to napsal Gregoriosi777,

ale mám dojem, že jsi si udělal špatný závěr ze čtení ChE a tím si položil chybný základ pro své kázání. Charou se nevytváří supercírkev s nějakým superprogramem, ale jde o dohodu samostatných církví o spolupráci v určitých věcech.

Charta je o spolupráci mezi církvemi, nikoli o úpravě jejich vnitřních předpisů nebo teologií či liturgie. To už záleží na jednotlivých církvích zda se někdy změní nebo ne ....

Stručně:
1. Jsme společně povoláni k jednotě ve víře
Zavazujeme se,
- že budeme jednat podle apoštolské výzvy listu Efezanům a vytrvale usilovat o společné pochopení Kristova spásného poselství v evangeliu
- že v síle Ducha svatého budeme pracovat pro viditelnou jednotu církve Ježíše Krista v jedné víře, která má své vyjádření ve vzájemně uznaném křtu a v eucharistickém společenství, jakož i ve společném svědectví a službě.

2. Společně hlásat evangelium
Zavazujeme se,
- že budeme hovořit o našich evangelizačních iniciativách s ostatními církvemi, nacházet tak porozumění a zabraňovat nebezpečí konkurence nebo nových rozdělení;
- že budeme uznávat, že každý člověk se může podle svého svědomí svobodně rozhodnout pro náboženskou a církevní příslušnost. Nikdo nesmí být veden ke konverzi skrze morální nátlak nebo materiální podněty; právě tak nesmí být nikomu zabraňováno v konverzi, ke které se svobodně rozhodl.

3. Jít si vzájemně vstříc
Zavazujeme se,
- že budeme překonávat pocit vlastní soběstačnosti a odstraňovat předsudky, vyhledávat společná setkání, být jeden pro druhého;
- podporovat ekumenickou otevřenost a spolupráci při křesťanské výchově, teologickou formaci na všech úrovních, jakož i vědecké bádání.

4. Společně konat
Zavazujeme se,
- že budeme na všech úrovních křesťanského života společně konat tam, kde jsou k tomu dány podmínky a kde tomu nebrání jiné důvody – víra či důležitější cíle;
- hájit práva menšiny, odbourávat nedorozumění a předsudky mezi většinovými a menšinovými církvemi v našich zemích.

5. Společná modlitba
Zavazujeme se
- modlit se za sebe navzájem a za jednotu křesťanů;
- že se budeme učit poznávat a oceňovat bohoslužby a ostatní formy duchovního života jiných církví;
- jít vstříc cíli, kterým je eucharistické společenství.

6. Pokračovat v dialogu

Zavazujeme se,
- že budeme vědomě a intenzivně pokračovat v dialogu mezi našimi církvemi na různých církevních úrovních a zkoumat, co je možné a nutné prohlásit v závazné formě církevními autoritami za výsledky dialogu;
- při rozepřích, zvláště když v otázkách víry a etiky hrozí rozštěpení, je třeba vyhledávat možnost rozhovoru za účelem společného projednání těchto otázek ve světle evangelia.

III. NAŠE SPOLEČNÁ ZODPOVĚDNOST V EVROPĚ
Zavazujeme se,
- že se vzájemně dohodneme na obsahu a cíli naší sociální zodpovědnosti a budeme dle možností společně zastupovat žádosti a vize církví vůči sekularizovaným evropským institucím;
- budeme bránit základní práva proti jakýmkoli útokům;
- že budeme odporovat každému pokusu o zneužití náboženství a církve pro etnické nebo nacionalistické účely.

8. Smiřování národů a kultur
Zavazujeme se,
- že se postavíme jakékoli formě nacionalismu, která by vedla k ponižování ostatních národů a národnostních menšin, a budeme se nasazovat pro řešení bez násilí;
- posilovat postavení a rovnoprávnost žen ve všech oblastech života a podporovat rovnoprávné společenství žen a mužů v církvi a ve společnosti;

9. Ochrana stvořeného
Zavazujeme se,
- že budeme nadále rozvíjet takový životní styl, ve kterém namísto vlády ekonomických a konzumních tlaků zdůrazníme odpovědné a trvalé životní kvality;
- podporovat světové církevní organizace a ekumenickou síť v jejich odpovědnosti za ochranu stvořeného.

10. Prohloubit společenství s židovstvím
Zavazujeme se,
- že se postavíme veškerým projevům antisemitismu a antijudaismu ve společnosti a v církvi;
- že budeme vyhledávat a zintenzivňovat dialog s našimi židovskými bratry a sestrami na všech úrovních.

11. Rozvíjení vztahů s islámem
Zavazujeme se,
- že budeme k muslimům přistupovat s úctou;
- že se budeme spolu s muslimy podílet na společných záležitostech .

12. Setkání s jinými náboženstvími a světonázory
Zavazujeme se,
- že budeme uznávat svobodu náboženství a svědomí každého člověka a společností a zasazovat se o to, aby mohli jak osobně, tak společně, soukromě či veřejně praktikovat své náboženství nebo světonázor při dodržování platného práva;
- že budeme otevřeni rozhovoru se všemi lidmi dobré vůle, sledovat společné záležitosti a svědčit o křesťanské víře.

Tajně doufám, že bys ses také mohl alespoň k některým závazkům souhlasně přidat.

----

Rovněž tak chovám v sobě bláhovou naději, že když o Bohu řeknu nejprve to dobré co pro nás udělal a k čemu nás zve jako své nejmilejší a nejcenější stvoření, tak jej tím nijak nesnižuji. K tomu - přesvědčit člověka, že jedná špatně nebo je hříšný - není nikdy moc práce potřeba. K tomu aby uvěřil i přesto v milujího Boha je to horší ....

Pokud totiž je sice usvědčen z hříchu - to není těžké - na každého lze hodně najít - tak se při dalším a dalším usvědčení a výtce spíše zatvrdí nežli se začne spoléhat na sílu milosti Boží. Pokud ale také ví o Bohu jako milujícím otci, snáze k němu cestu opět najde - viz. např. podobenství o dvou bratrech a jejich milujícím otci.

jardaRe: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!! (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 04. prosinec 2006 @ 23:35:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
KDE BEROU VLCI ROUCHA?

Ekonomicky uvažujícího človíčka to musí zarazit:
Ovečky jsou v Červené knize.¨Na mnoha místech už vymřely. Někde ještě žijí jednotlivé kusy (třeba v Aši...), ale jejich stav je podkritický, už to nejsou reprodukce schopné populace.

Nebýt internetu, izolované kusy by se ani nenašly. Ovčinec už nikdo neviděl.
Zato je svět plný vlčinců. Vlci se setkávají, koučují a rozmnožují. Pak podepisují Charty.

Ale - HIMBAJS! - kde berou tolik ovčích kožichů, když ovce je dávno na vymření?

OlinRe: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!! (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 05. prosinec 2006 @ 00:18:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Souhlasím s Gojimovým názorem na Chartu ekumeniku, který vyjádřil větou: Ten text je zmiesanie pravd, polopravd a cistych klamstiev.

Upřesňuji takto:
Zvláště ďábelské jsou tyto věty: „Nikdo nesmí být veden ke konverzi skrze morální nátlak.“ To polopaticky znamená, že nikdo nesmí být napomínán a kárán za nemravnost (např. za vraždění dětí před porodem, za cizoložstvo, za homosexualitu apod.).
„Zavazujeme se, že budeme posilovat postavení a rovnoprávnost žen ve všech oblastech života a podporovat rovnoprávné společenství žen a mužů v církvi a ve společnosti.“ To polopaticky znamená, že všude budeme povinni zřídit biskupky, kněžky, kazatelky.
„Zavazujeme se, že se budeme spolu s muslimy podílet na společných záležitostech.“ To polopaticky znamená, že budeme spolu s muslimy připravovat zavedení islámského práva šaríja v České republice.
Proto tento text Charty ekumeniky odmítám: Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!! (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 05. prosinec 2006 @ 00:26:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak už jste kompletní!!

"Jedeš! Uličníku! Herodese na tebe!"

Šaríja je totiž naše společná záležitost s muslimy.

Jak si může ten dýdžej myslet, že grano je ďáblovo dílo! Taková komedie!

Olin
Re: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!! (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 05. prosinec 2006 @ 02:08:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Zajímavý odkaz byl na http://home.nextra.sk/olinko/27.htm

ŽIDIA A EKUMENIZMUS
Modernistická cirkev svojim ekumenizmom iba ukazuje falošný obraz katolicizmu . Pôvodne slovo „ekumenizmus“ znamenalo snahu protestantských spoločenstiev po vzájomnej jednote. Samotným protestantom sa to fakticky nikdy nepodarilo okrem ojedinelých prípadov, keď sa niektoré ich spoločenstvá spojili na liberálnej platforme. Protestantský svet je dnes rozdelený na tisíce rôznych spoločenstiev, ktoré navzájom spája iba jedna vec: odmietanie pravého , čiže tradičného katolicizmu. Ešte horšie je to medzi nekresťanskými náboženstvami, kde dochádza k zvýšenej vzájomnej hostilite, ako to vidíme na politickej situácii v Izraeli, Indii, Pakistane, Indonézii, Severnom Írsku , Afrike a inde. Vatikán , aj napriek tomu sa tvári „ekumenicko-synkreticky“, ako keby bolo všetko v poriadku a postupne vraj dochádza k zjednocovaniu ľudstva atď. Vatikán avšak zabúda dodávať, že ľudstvo sa nezjednocuje pod Kristom ale v spoločnej mene, v podriadenosti americkej zahraničnej politike, a najmä v morálke , ktorá je namierená proti tradičnej rodine a proti čistote.
Najviac ľutujem židov, ktorým sa hovorí, že sú naši „milovaní starší bratia“, že máme „veľa toho spoločného“ atď. Samotní židia ani neveria týmto sladkým rečičkám a nie len židia, ale aj iné náboženstvá si idú svojou cestou a vytvorenie spoločného náboženstva ich vôbec netrápi.
Vo vzťahu k židom treba si vypočuť hlasy reprezentantov židovstva, aby sme dostali celý obraz o „ekumenizme“ .
V tejto otázke si cením pražského vrchného rabína Karola Sidona, u ktorého je možné si oceniť jeho úprimnosť.
Rabín Sidon v roku 1997 vydal knižku“ Když umřít, tak v Jeruzalémě „, v ktorej sa aj dotýka otázok ekumenizmu. Je to rozhovor rabína s dvoma novinármi.
Na str.58 zodpovedá otázku :“ Proč se židovstvo staví k ekumenickým snahám poměrně chladně?
Rabín Sidon odpovedá:“...V zásadě je však možné říci, že se na kŕesťansko-židovských ekumenických snahách podílejí hlavé ti Židé a kŕesťané, kterí v zájmu ekumeny pŕekrucují své náboženství do podoby, jež je vétšine véŕícich k smíchu, ne-li k pláči.“
Presne to aj nám sa zdá, že totiž celá ekuména nie je úprimná a snaží sa zjednocovať to, čo sa nedá zjednotiť a ak áno, tak na škodu katolíkov, stratou ich viery.

V českom denníku PRÁVO zo dňa 2.marca 2000 rabín Sidon uverejnil inteview s redaktorom Kašparom . Tu znova si treba ceniť rabínovu úprimnosť , keď opisuje židovské náboženstvo tak , ako je. Neklame kresťanov a nerobí žiadne ilúzie o falošnom ekumenizme ako to robia niektorí ekumenisti z Vatikánu , včítane Jána –Pavla II.pri stretnutiach so židmi.
Jan Kašpar: „..Křesťané jsou židovská sekta. Jaký je rozdíl mezi Židy a křesťany?
Rabín Sidon:“Chápat křesťanství jako židovskou odnož znamená dávat dohromady věci, ktoré k sobě nepatří. ...je to jiné náboboženství....Židovství je radikálne jiné náboženství než křesťanství.
Jan Kašpar:“ V čem?“
Rabín Sidon:“ Křesťanství bazíruje na Novém zákonu. Pro nás nový zákon neexistuje. Pro nás křesťanská představa Ježíše jako Pánaboha nepřichází vůbec v úvahu.

Náš komentár: Rabín Sidon tu jasne vyvracia tézu“starších bratov“ , ktorú šíri Jan Pavol II. Podľa neho ide o niečo, čo nemá nič spoločné s katolicizmom.
Jan Kašpar: „...Je židovské náboženství, je i židovská církev ?
Rabín Sidon:“...My jsme národ, který plní určité příkazy, které vyplývají ze smlouvy mezi Bohem a tímto národem. Judaismus, přísně řečeno, tedy není náboženství, ale způsob židovského života.“
Náš komentár: Tu rabín dokonca aj vyvracia existenciu židovského náboženstva a potvrdzuje politické poslanie židovstva.
Jan Kašpar: „...Opravdu čekáte na Mesiáše, nebo je to jen dobrá záminka pro uchování víry?
Rabín Sidon:“...My očekávame příchod Mesiáše každým dnem...“
Náš komentár: Len naivný ekumenista sa môže nádejať v náboženskú spoluprácu so židmi. Oni očakávajú svojho mesiáša a my vieme veľmi dobre , že ozajstný Mesiáš je Ježiš Kristus.
Re: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!! (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Úterý, 05. prosinec 2006 @ 07:42:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to tak srozumitelne, podrobne vysvetleno, ze ten kdo to nechape se usvedcuje v tom, ze to pochopit nechce. Vypada to, ze mnozi jeste cekaji jak to vsechno bude dal a potom se treba rozhodnou. K tomu bych rada dala varovani, ze i s takovymi Satan pocita a nebude mit problem vas nalakat. Nezatvrzujte si srdce a hledejte Pravdu a objasneni v Bibli, abyste mohli (ja take) zustat verni jen Panu Jezisi Kristu. Ono to nebude vsechno mirovou cestou. Potom vyjdou jeste jine kone: ryzy, vrany a plavy. A prectete si co zpusobi ve Zjeveni s.Jana 6:1-17.Re: VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!! (Skóre: 1)
Vložil: donkichot v Středa, 06. prosinec 2006 @ 13:25:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdysi jsem prohlásil, že ekumenismus za každou cenu je horší než náboženské války. Církev Páně je totiž jedna. Jsou církvi a je Církev: cirkvi si instituovali lidi, je to vlastně jejich novodobá babylonská věž, která je má vyzvednout do nebe; Církev je ustavena Bohem, je to dynamické shromáždění vyvolených Božích, kteří jsou v Duchu se svým vzkříseným Pánem Ježíšem a On sám tomuto shromáždění předsedá. Je tedy jeden Pán a jedna Církev. Pokud tvrdíme, že Církví je více, popíráme základní učení Bible o Církvi.Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy