Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 266, komentářů celkem: 430700, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 113 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117066906
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Poslední dny se bolestně přiblížily
Vloženo Středa, 22. listopad 2006 @ 14:23:02 CET Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Charta Oecumenica Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému“ Jakožto členové Konference evropských církví a Rady evropských biskupských konferencí jsme pevně rozhodnuti, že budeme v duchu poselství obou ekumenických shromáždění, konaných v Basileji v roce 1989 a ve Štýrském Hradci v roce 1997, uchovávat a rozvíjet naše vzájemné rostoucí společenství. Děkujeme trojjedinému Bohu za to, že skrze Ducha svatého vede naše kroky ke stále intenzivnějšímu společenství.

Doposud se osvědčily rozmanité formy ekumenické spolupráce. Chceme-li zůstat věrni Kristově modlitbě: „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (J 17,27), nemůžeme zůstat lhostejni k současné situaci. S vědomím naší viny a v připravenosti k obrácení se musíme vynasnažit o překonání rozdělení, která mezi námi ještě existují, abychom společně mohli národům hlásat evangelium. Skrze společné naslouchání Božímu slovu v Písmu svatém, skrze výzvu vyznávat naši společnou víru, jako i skrze společné jednání podle poznané pravdy chceme být svědectvím lásky a naděje pro všechny lidi. Na našem evropském kontinentu, který se rozprostírá od Atlantiku až po Ural, od Severního mysu ke Středozemnímu moři a který se v současnosti vyznačuje kulturou, jež je víc než kdy jindy pluralistická, se chceme skrze evangelium zasazovat o důstojnost člověka coby Božího obrazu a jako církve chceme společně přispět ke smíření národů a kultur. V tomto smyslu přijímáme tuto Chartu jako společný závazek k dialogu a ke spolupráci. Charta popisuje základní ekumenické úlohy, ze kterých odvozuje řadu směrnic a závazků. Na všech úrovních církevního života má vést k rozvoji ekumenické kultury dialogu a spolupráce a vytvořit závazné měřítko. Charta však nemá nikterak učitelský či dogmatický charakter nebo církevně-právní závaznost. Její závaznost spočívá spíše ve vlastním závazku evropských církví a ekumenických organizací. Ty mohou na základě tohoto textu formulovat vlastní dodatky a společné perspektivy, které se konkrétně zabývají jejich zvláštními výzvami a požadavky z nich vyplývajícími. I. Věříme v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev „Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.“ (Ef 4,3–6) 1. Jsme společně povoláni k jednotě ve víře Podle evangelia Ježíše Krista, jak nám o něm svědčí Písmo svaté a jak je vyjádřeno v ekumenickém nicejsko-cařihradském vyznání (381), věříme v trojjediného Boha: Otce, Syna a Ducha svatého. Tímto krédem vyznáváme „jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev“ a naše eku-menická úloha tedy spočívá v tom, abychom tuto jednotu, která je vždy Božím darem, učinili viditelnou. Viditelné jednotě ještě zabraňují zásadní rozdíly. Existují rozdílná pojetí, především co se týče církve a její jednoty, svátostí a úřadů. S tím se nemůžeme spokojit. Ježíš Kristus nám na kříži zjevil svou lásku a tajemství smíření; při jeho následování chceme vynaložit všechny své síly na to, abychom překonali problémy a překážky, které ještě naše církve rozdělují. Zavazujeme se, - že budeme jednat podle apoštolské výzvy listu Efezanům a vytrvale usilovat o společné pochopení Kristova spásného poselství v evangeliu - že v síle Ducha svatého budeme pracovat pro viditelnou jednotu církve Ježíše Krista v jedné víře, která má své vyjádření ve vzájemně uznaném křtu a v eucharistickém společenství, jakož i ve společném svědectví a službě. II. NA CESTĚ K VIDITELNÉMU SPOLEČENSTVÍ CÍRKVÍ V EVROPĚ „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (J 13,35) 2. Společně hlásat evangelium Nejdůležitější úlohou církví v Evropě je společné hlásání evangelia slovem i skutkem pro spásu všech lidí. Tváří v tvář mnohostranné dezorientaci, odcizení křesťanských hodnot, ale i nejrůznějšímu hledání smyslu, jsou křesťané vyzýváni, aby svědčili o své víře. K tomu je třeba intenzivního nasazení a výměny zkušeností v oblasti katecheze, duchovní péče v místních společenstvích. Právě tak je důležité, aby veškerý Boží lid společně zprostředkovával evangelium veřejnosti a uplatňoval je společenským nasazením a přijímáním politické odpovědnosti. Zavazujeme se, - že budeme hovořit o našich evangelizačních iniciativách s ostatními církvemi, nacházet tak porozumění a zabraňovat nebezpečí konkurence nebo nových rozdělení; - že budeme uznávat, že každý člověk se může podle svého svědomí svobodně rozhodnout pro náboženskou a církevní příslušnost. Nikdo nesmí být veden ke konverzi skrze morální nátlak nebo materiální podněty; právě tak nesmí být nikomu zabraňováno v konverzi, ke které se svobodně rozhodl. 3. Jít si vzájemně vstříc V duchu evangelia musíme společně vyhodnotit dějiny křesťanských církví, které jsou charakterizovány mnohými dobrými zkušenostmi, ale i rozděleními, znepřátelením a dokonce válečnými konflikty. Lidská vina, nedostatek lásky a časté zneužívání víry a církve pro politické zájmy těžce poškodily věrohodnost křesťanského svědectví. Ekumena tedy pro křesťany začíná obnovou srdcí a ochotou k pokání a obrácení. V ekumenickém hnutí již vzrostlo smíření. Je důležité rozpoznat duchovní dary rozličných křesťanských tradic, učit se jedni od druhých, a tak se nechávat obdarovat. Pro další rozvoj ekumeny je především nezbytné brát v úvahu zkušenosti a očekávání mladých a aktivně podporovat jejich spolupůsobení. Zavazujeme se, - že budeme překonávat pocit vlastní soběstačnosti a odstraňovat předsudky, vyhledávat společná setkání, být jeden pro druhého; - podporovat ekumenickou otevřenost a spolupráci při křesťanské výchově, teologickou formaci na všech úrovních, jakož i vědecké bádání. 4. Společně konat Ekumena se v současnosti projevuje v rozličných formách společného konání. Mnozí křesťané z různých církví společně žijí a působí – jako přátelé, sousedé, spolupracovníci, rodinní příslušníci. Zvláště manželé rozdílného vyznání musejí být podporováni v tom, aby žili ekumenu ve svém každodenním životě. Doporučujeme, aby byla organizována a podporována bilaterální a multilaterální ekumenická grémia ve prospěch spolupráce, a to jak na místní, regionální, tak na národní a mezinárodní úrovni. Je nezbytné, aby docházelo na evropské úrovni k posílení spolupráce mezi konferencí evropských církví a Radou evropských biskupských konferencí a realizaci dalších evropských ekumenických shromáždění. V případě konfliktů mezi církvemi je třeba iniciovat a podporovat úsilí o nápravu a mír. Zavazujeme se, - že budeme na všech úrovních křesťanského života společně konat tam, kde jsou k tomu dány podmínky a kde tomu nebrání jiné důvody – víra či důležitější cíle; - hájit práva menšiny, odbourávat nedorozumění a předsudky mezi většinovými a menšinovými církvemi v našich zemích. 5. Společná modlitba Ekumena žije ze společného naslouchání Božímu slovu, z působení Ducha svatého v nás a skrze nás. V síle takto přijaté milosti dnes existují rozmanité snahy o dosažení modlitby a bohoslužby k prohloubení duchovního společenství mezi církvemi a modlitby za viditelnou jednotu Kristovy církve. Zvláště bolestným znamením rozštěpenosti mezi mnohými křesťanskými církvemi je absence eucharistického společenství. V některých církvích existují výhrady proti společné ekumenické modlitbě. Naše křesťanská spiritualita je však přece charakterizována ekumenickými bohoslužbami, společnými písněmi a modlitbami, zvláště modlitbou Otče náš. Zavazujeme se - modlit se za sebe navzájem a za jednotu křesťanů; - že se budeme učit poznávat a oceňovat bohoslužby a ostatní formy duchovního života jiných církví; - jít vstříc cíli, kterým je eucharistické společenství. 6. Pokračovat v dialogu Přes naše rozdílná teologická a etická stanoviska má zásadní význam naše sounáležitost založená na Kristu. Byla nám dána obohacující rozmanitost, avšak protiklady učení v etických otázkách a v církevně-právních normách vedly i k rozdělení církví; rozhodující roli tu často hrály zvláštní historické okolnosti a rozdílný kulturní kontext. Abychom dosáhli hlubšího ekumenického společenství, musíme bezpodmínečně pokračovat ve snahách o konsensus založený na víře. Bez jednoty ve víře neexistuje žádné plné církevní společenství. Neexistuje žádná alternativa dialogu. Zavazujeme se, - že budeme vědomě a intenzivně pokračovat v dialogu mezi našimi církvemi na různých církevních úrovních a zkoumat, co je možné a nutné prohlásit v závazné formě církevními autoritami za výsledky dialogu; - při rozepřích, zvláště když v otázkách víry a etiky hrozí rozštěpení, je třeba vyhledávat možnost rozhovoru za účelem společného projednání těchto otázek ve světle evangelia. III. naše společná zodpovědnost v evropě „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5,9) 7. Spoluutvářet Evropu V průběhu staletí se vyvinula Evropa, která se na rovině náboženské a kulturní vyznačovala převážně křesťanstvím. Selhání křesťanů sou-časně způsobilo v Evropě a za jejími hranicemi mnoho zlého. Vyznává-me spoluzodpovědnost na této vině a prosíme Boha a lidi o odpuštění. Naše víra nám pomáhá, abychom se poučili z minulosti a nasadili pro to, aby křesťanská víra a láska k bližnímu vyzařovaly naději pro morálku a etiku, pro vzdělání a kulturu, politiku a hospodářství v Evropě a na celém světě. Církve podporují sjednocení evropského kontinentu. Bez společných hodnot není možné dosáhnout trvalé jednoty. Jsme přesvědčeni, že duchovní dědictví křesťanství představuje inspirující sílu k obohacení Evropy. Na základě naší křesťanské víry se nasazujeme pro humánnější a sociálnější Evropu, kde by platila lidská práva, základní hodnoty míru, spravedlnosti, svobody, tolerance, účasti a solidarity. Klademe důraz na hlubokou úctu k životu, na hodnotu manželství a rodiny, na přednostní službu chudým, ochotu k odpuštění a zvláště na milosrdenství. Jakožto církve a jako mezinárodní společenství musíme čelit nebezpečí, že se Evropa rozvine v integrovaný západ a dezintegrovaný východ. Je třeba mít na zřeteli také rozdíl mezi severem a jihem. Současně je třeba zabraňovat jakémukoliv eurocentrizmu a posilovat odpovědnost Evropy za celé lidstvo, zvláště za chudé na celém světě. Zavazujeme se, - že se vzájemně dohodneme na obsahu a cíli naší sociální zodpo-vědnosti a budeme dle možností společně zastupovat žádosti a vize církví vůči sekularizovaným evropským institucím; - budeme bránit základní práva proti jakýmkoli útokům; - že budeme odporovat každému pokusu o zneužití náboženství a církve pro etnické nebo nacionalistické účely. 8. Smiřování národů a kultur Rozmanitost regionálních, národních, kulturních a náboženských tradic vnímáme jako bohatství Evropy. Tváří v tvář četným konfliktům je úkolem církví, aby společně sloužily také smíření mezi národy a kulturami. Víme, že právě tak nezbytným předpokladem k tomu je pokoj mezi církvemi. Naše společné úsilí je zaměřené na posouzení a řešení politických a sociálních otázek v duchu evangelia. Osobnost a důstojnost každého člověka vnímáme jako Boží obraz, a proto se zasazujeme o absolutní rovnocennost všech lidí. Jakožto církve chceme v Evropě společně podporovat proces demo-kratizace. Usilujeme o mírové řešení na základě nenásilného řešení konfliktů. Odsuzujeme jakoukoliv formu násilí na člověku, zvláště na že-nách a dětech. Ke smíření patří podpora sociální spravedlnosti ve všech národech a mezi nimi, zvláště pak překonání propasti mezi chudými a bohatými a řešení problému nezaměstnanosti. Společně chceme přispět k tomu, aby vystěhovalci, uprchlíci a ti, kteří jsou bez domova, byli v Evropě přijati s důstojností hodnou člověka. Zavazujeme se, - že se postavíme jakékoli formě nacionalismu, která by vedla k ponižování ostatních národů a národnostních menšin, a budeme se nasazovat pro řešení bez násilí; - posilovat postavení a rovnoprávnost žen ve všech oblastech života a podporovat rovnoprávné společenství žen a mužů v církvi a ve společnosti; 9. Ochrana stvořeného Ve víře v Boží lásku, v lásku Tvůrce, s vděčností poznáváme dar stvoření, hodnotu a význam přírody. Se zděšením však vidíme, že dary země jsou vyčerpávány bez ohledu na jejich hodnotu, bez ohledu na jejich omezení a bez ohledu na dobro budoucích generací. Chceme se společně nasadit pro trvalé životní podmínky pro celé tvorstvo. Ve zodpovědnosti před Bohem proto musíme společně uplat-ňovat a dále rozvíjet kritéria toho, čeho by lidé z hlediska vědeckého a technologického sice mohli dosáhnout, co však z etického hlediska dělat nesmějí. V každém případě je třeba, aby jedinečná důstojnost každého člověka měla přednost před tím, co je technicky realizovatelné. Doporučujeme, aby byl v evropských církvích zaveden ekumenický den modlitby na ochranu stvořeného. Zavazujeme se, - že budeme nadále rozvíjet takový životní styl, ve kterém namísto vlády ekonomických a konzumních tlaků zdůrazníme odpovědné a trvalé životní kvality; - podporovat světové církevní organizace a ekumenickou síť v jejich odpovědnosti za ochranu stvořeného. 10. Prohloubit společenství s židovstvím Jedinečné pouto nás spojuje s izraelským národem, se kterým uzavřel Bůh věčnou smlouvu. Skrze víru víme, že naše židovské sestry a naši židovští bratři „zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná“ (Ř 11,28–29). „Jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus“ (Ř 9,4–5). Litujeme projevů antisemitismu, jako jsou výlevy nenávisti a pro-následování, a odsuzujeme je. Prosíme Boha o odpuštění za křesťanský antijudaismus a naše židovské bratry a sestry o smír. Je nezbytně nutné, abychom skrze hlásání a učení, nauku a život našich církví uváděli ve známost hluboké pouto křesťanské víry a židovství a abychom podporovali spolupráci křesťanů a židů. Zavazujeme se, - že se postavíme veškerým projevům antisemitismu a antijudaismu ve společnosti a v církvi; - že budeme vyhledávat a zintenzivňovat dialog s našimi židovskými bratry a sestrami na všech úrovních. 11. Rozvíjení vztahů s islámem Již po staletí žijí v Evropě muslimové. V některých evropských zemích tvoří silnou menšinu. Odsud vycházely a vycházejí mnohé dobré kontakty a sousedské vztahy mezi muslimy a křesťany, také však hro-madné výhrady a předsudky na obou stranách. Zakládají se na bolest-ných zkušenostech v historii i nedávné minulosti. Chceme zintenzivnit na všech úrovních setkání křesťanů a muslimů, jakož i dialog mezi křesťanstvím a islámem. Zvláště doporučujeme vzájem-né rozhovory o víře v jediného Boha a objasnění chápání lidských práv. Zavazujeme se, - že budeme k muslimům přistupovat s úctou; - že se budeme spolu s muslimy podílet na společných záležitostech . 12. Setkání s jinými náboženstvími a světonázory Pluralita náboženských přesvědčení, náhledů na svět a životních stylů se stala charakteristickým rysem evropské kultury. Východní náboženství a nové náboženské společnosti se rozšiřují a u mnohých křesťanů se setkávají s ohlasem. Je stále více lidí, kteří křesťanskou víru odmítají, dívají se na ni s lhostejností nebo jsou zastánci jiných světonázorů. Chceme brát vážně kritické otázky vůči nám a snažit se společně o jejich poctivé řešení. Současně je také třeba rozlišovat, se kterým společenstvím je dobré vést dialog a setkávat se a kterých je třeba se z křesťanského hlediska vyvarovat. Zavazujeme se, - že budeme uznávat svobodu náboženství a svědomí každého člověka a společností a zasazovat se o to, aby mohli jak osobně, tak společně, soukromě či veřejně praktikovat své náboženství nebo světonázor při dodržování platného práva; - že budeme otevřeni rozhovoru se všemi lidmi dobré vůle, sledovat společné záležitosti a svědčit o křesťanské víře. * * * Ježíš Kristus, Pán jediné církve, je naší největší nadějí na smíření a pokoj. V jeho jménu chceme pokračovat na společné cestě v Evropě. Prosíme Boha, aby při nás stál se svým Svatým duchem. „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ (Ř 15,13) * * * Jakožto předsedové Konference evropských církvích a Rady evropských biskupských konferencí doporučujeme tento dokument ´Charta Oecumenica´ jako základní text všem církvím a biskupským konferencím v Evropě k přijetí a k převedení do vlastního příslušného kontextu. S tímto doporučením podepisujeme tuto Chartu v rámci evropského ekumenického setkání, o první neděli po společných Velikonocích, v roce 2001. Štrasburk 22. dubna 2001 Metropolit Jéremie, Předseda Konference evropských církví Kardinál Miloslav Vlk, Předseda Rady evropských biskupských konferencí ----------------------------------- Pozn.: Do Konference evropských církví (KEK) patří většina ortodoxních, reformovaných, anglikánských, svobodných a starokatolických církví v Evropě. Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) slučuje římskokatolické biskupské konference Evropy.


"Poslední dny se bolestně přiblížily" | Přihlásit/Vytvořit účet | 22 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Poslední dny de bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 22. listopad 2006 @ 19:06:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé. Co z toho plyne?

1) Církev se musí viditělně sjednotit v řádech i svátostech. Jak jinak toho v budoucnu docílit než přijetím katolických svátostí a institutu římského biskupa. Katolická církev se přece nemůže vzdát své podstaty.

2) Církve musí podpořit sjednocující se Evropu a nést politickou zodpovědnost. Jak jinak, než že se církev opět, jako ve středověku, stane vůdčí politickou silou.

3) Musí se společně vyhodnotit dějiny. Obávám se, aby se na dobu temna nezačalo nahlížet jako na dobu rozkvětu křesťanských tradic. Některé nové učebnice dějepisu to naznačují.

4) Církev se musí místně, regionálně i nadnárodně organizovat k setkávání. No a jak jinak, než společným institutem?

5) Křesťanská výchova v tomto pojetí má v církvi tradici. Vždyť katolická církev prostřednictvím konkordátu dozorovala školství i v novověku.

6) Eucharistické společenství. Zatímco pro reformátory byla oběť mše modloslužbou, zde patrně existuje cesta zpět (viz bod 1).

7) Společně zastupovat žádosti a vize církví vůči sekularizovaným evropským institucím. Tedy směřovat národy. I to zde již bylo, zejména v období papocesarismu.

8) Otevřenost vůči jiným náboženstvím. Zřejmě jakési ekumenické Assisi.

Mám ten dojem, že se zde vyzývá k obnově Svaté říše římské národa německého. Bude zajímavé sledovat, zda to představitelé reformovaných církví skutečně podepíší.Re: Poslední dny de bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Středa, 22. listopad 2006 @ 20:31:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosím porovnajte si to s proroctvom Davida Wilkersona z roku 1973, 90 % - trefa do čierneho.Re: Poslední dny de bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: agur v Čtvrtek, 30. listopad 2006 @ 14:27:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koukám, že tento článek nějak zapadl a unikl pozornosti komentátorů.
Já jsem z něj smutný. Je to takový kompilát toho, s čím mohu a musím souhlasit a toho, z čeho je mi do pláče.
Kdybych byl protestantský papaláž, nic takového bych nepodepsal.Re: Poslední dny de bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 30. listopad 2006 @ 15:42:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, vážení, a je to tady! Nevěstka se pomalu chystá zaujmout místo nevěsty - ale má to marné, Bůh je VĚTŠÍ!
Přiblížilo se vytržení a nás čeká Beránkova svatba, kde si budeme užívat 7 let s Ježíšem, zatímco na Zemi bude řádit Antikrist.
Kdo máte možnost, sežeňte si skvělou trilogii(zatím) pastorů Tima La Haye a Jerryho B.Jenkinse Ponecháni napospas - vydal Knižní klub v r.2001 (v originálu Left Behind, vydáno r.1995 nakl.Tyndale House Publishers,Inc.)
Rovněž je vynikající filmové zpracování tématu vytržení Chvíle poté - vydalo Křesť.život Albrechtice.
Je to trochu sci - fi, protože nikdo přesně neví, jak se to stane, ale je to jen na základě Bible -
vřele doporučuji.
Nebojme se , jen věřme!
IrenaRe: Poslední dny de bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 30. listopad 2006 @ 16:18:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tomu se dá říci jen jedno - NEVĚSTKA na postupu... Každý v Písmu učený a utvrzený věřící, mající jasného ducha, tedy znající Písma i Moc Boží, musí být proti tomu, resp. nemůže nic takového podpořit. Takové ohavnosti mohou podporovat pouze Olinové a spol.Re: Zena jedouci na selme ziskava jasne obrysy! Je cas cist knihu Zjeveni! (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 30. listopad 2006 @ 17:24:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak to je docela drsne. Necekal jsem, ze to pujde tak rychle.

Zena jedouci na selme ziskava jasne obrysy! Je cas cist knihu Zjeveni - je velmi aktualni.

Kez nam da Pan Buh hojnost sve milosti abychom obstali a vytvali az do konce.

Zdravi
reformovany
Re: Poslední dny de bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: jakobin v Čtvrtek, 30. listopad 2006 @ 17:25:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Jelikož pocházím z CB a k této denominaci mám stále vřelý vztah, mrzí mě, že je k podpisu Charty propůjčena právě modlitebna CB a že jedním z hlavních aktérů této problematické události bude právě předseda RCB a zároveň předseda ERC, muž to jinak moudrý.Re: Poslední dny se bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Pátek, 01. prosinec 2006 @ 00:41:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja sa skor cudujem nad tym, ze sa vy cudujete. :-))) Problem je totiz v tom, ze zmluvu za stranu evanjelikalnych cirkvi nepodpisu evanjelikalni krestania ale katolici. Proste ... katolici podpisu zmluvy sami zo sebou ...

Ako je to mozne ??? Prosim venujte pozornost byvalemu vysokemu jezuitskemu knazovi, Albertovi Riverovi ktoreho knihy su dostat vsade mimo vplyv katolickej cirkvi. (Cize u nas nie ...pozn.gojim) Najprv kratka ukazka:
Nyní se vrátíme zpět k tomu, jak jsem ničil baptistickou církev ve Venezuele. Polovina sboru věřila, že římskokatolická instituce je církví křesťanskou a já jsem jim na to říkal toto: » Ó ano, ... mám mnohé příbuzné v katolické církvi, kteří milují Pána a já věřím, že jsou spaseni jako věřící křesťané. To je křesťanská církev. A ti, kteří nevěří, způsobují strašné rozdělení a škodu tělu Kristovu. Už mnoho kazatelů na tuto církev útočilo a víra mnohých byla zničena. A to způsobilo mnoho zmatků a rozkolů. To musí přestat! My musíme kázat lásku. «

Takto vždycky mluví jezuité. Jsou to jejich fráze, které se zdají jako pravdivé. ... Dnes bych tomu pastorovi a těm, kteří vzdorují, chtěl říci: » Pastore, máš pravdu. Katolická církev není církví křesťanskou. Trpěl jsem v jejich rukou ve Španělsku. Nenávidí křesťany. «
pokracovanie: Alberto Rivera: Jezuiti a infiltracia cirkví v praxi ...

No a potom uz len sledujte, ako "emeritny predseda kms" :-))))))) a mnohi ini ktori tvrdia ze patria do niektorej s evanjelikalnych cirkvi, siria katolicizmus, a nebude sa Vam to zdat uz cudne ani trochu. :-))))))Re: Poslední dny se bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pátek, 01. prosinec 2006 @ 07:09:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky si myslim, ze se priblizila doba, o ktere pise sv.Jan ve Zjeveni: "Avidel som, a hla, biely kon, a ten, ktory sedel na nom, mal luciste, a dala sa mu koruna, a vysiel vitaziac, aj aby zvitazil."Re: Ma se to podepsat v pondělí 22. ledna 2007....Copak je to hotova vec. (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pátek, 01. prosinec 2006 @ 15:08:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Citace ze zpravy magazinu ChN:

V pondělí 22. ledna 2007 se v Praze při ekumenické bohoslužbě slova uskuteční setkání představitelů jednotlivých církví sdružených v Ekumenické radě církví a katolických biskupů. Při této bohoslužbě podepíší představitelé církví Chartu Oecumenicu. Bohoslužba se uskuteční ve Sboru Církve bratrské na Praze 1, Soukenická 15 od 18. hodin. Následně se bude konat v některých kostelech program pro širokou veřejnost zaměřený na toto 3. evropské ekumenické shromáždění.

Cela zprava zde:

http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=12130

To vypada zlovestne. Vzdyt se mluvi i o rozvijeni vztahu s islamem:

citace z vyse uvedene charty:
11. Rozvíjení vztahů s islámem
"Chceme zintenzivnit na všech úrovních setkání křesťanů a muslimů, jakož i dialog mezi křesťanstvím a islámem. Zvláště doporučujeme vzájemné rozhovory o víře v jediného Boha a objasnění chápání lidských práv. "

reformovany

Neverim ve stejneho boha jako muslimove !

Buh Bible neni buh Koranu !!!

zdravi
reformovany

Re: Poslední dny se bolestně přiblížily (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Sobota, 02. prosinec 2006 @ 01:47:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně jsem měl čas si tu chartu oecumenicu v klidu přečíst.

Je to výborný dokument, udělal mi opravdovou radost!

Názory zde zveřejňované jsou postaveny na čem?
Na Bibli? Je někde nějaká souvislost mezi touto vyjádřenou dobrou vůlí z víry, a nevěstkou, o které se v Bibli píše?

Na čem ¨stojí váš strach? Na víře? No, myslím že ne na té biblické víře.
Dokonalá láska strach zahání. A tento dokument podepíší lidé, kteří chtějí dát najevo, že své národy milují, a především, že milují Boha a jeho slovo. Zrovna tak jako ti, kteří ten dokument psali.

Jestli to nevidíte, tak se k tomu nehlašte.
"Přichází jitro, ale ještě je noc.
Chcete-li pátrat - pátrejte.
Navraťte se, přijďte!"

OlinStránka vygenerována za: 0.35 sekundy