Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Liliana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 264, komentářů celkem: 427722, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 80 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116137694
přístupů od 17. 10. 2001

Duchovní poradna: JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ?
Vloženo Středa, 30. srpen 2006 @ 11:56:50 CEST Vložil: Standa

Sebeobrana JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ?  Zlé duchy k působení povzbudí jakýkoliv prostor, který jim věřící poskytnou. Ze všech uvedených oblastí je nejnebezpečnější pasivita, neboť vyjadřuje postoj vůle, a vůle představuje celou osobnost. Pasivita může dát zlým duchům možnost volně působit. Jistěže je takové působení na povrchu zamaskováno, aby si věřící neuvědomovali, že jsou v akci zlí duchové.

Věřící se hrouží do pasivity kvůli své nevědomosti. Když nechápou místo mysli v duchovním životě a přikládají jí buď větší nebo menší důležitost, nechávají svou mysl upadnout do pasivity. Potom se řídí myšlenkami pasivní mysli. Proto je nutné jasně chápat způsob Božího vedení. Pasivita mysli vzniká z nepochopení smyslu zasvěcení se Bohu a poslušnosti Ducha Svatého. Mnozí věřící si myslí, že jejich myšlenky jsou na překážku jejich duchovnímu životu. Vůbec nevědí, že skutečnou překážkou je, když jejich hlava přestane pracovat nebo když pracuje neuspořádaně. Neuvědomují si, že správně fungující hlava je užitečná a nutná, protože s Bohem se dá spolupracovat jen díky ní. Již jsme zdůraznili, že správný způsob, jak se řídit Božím vedením, je spoléhat na intuici, nikoliv na mysl. To je velmi zásadní a neměli bychom na to zapomínat. Věřící by se měli řídit zjevením v intuici, a nikoliv myšlenkami v mysli. Ti, kteří chodí podle mysli, chodí podle těla. To vede na scestí. To však neznamená, že v druhotných věcech je mysl neužitečná. Považujeme-li mysl za orgán pro přímé společenství s Bohem a pro přijímání zjevení, hluboce se mýlíme. To ale neznamená, že by mysl neměla vykonávat svou část práce nebo pomáhat intuici. Intuice je orgán, který rozpoznává Boží vůli. Přesto však potřebujeme mysl, aby zkoumala a zjišťovala, zda to, co cítíme, pochází z intuice, nebo zda je to podvrh našich citů. Musíme vědět, zda je vnitřní pocit Boží vůle a zda je v souladu s Biblí. Intuicí rozpoznáváme, ale myslí potvrzujeme. Jsme tak omylní! Nemáme-li pomoc mysli, je těžké rozpoznat, co je z Boha. Máme-li správně sledovat vedení, potřebujeme mysl. Vedení intuice mnohdy odporuje rozumu, a proto bychom neměli mysl používat k tomu, aby vedla spory s intuicí. Když však zkoumáme, zda je něco z Boha, mysl bychom naopak používat měli. Intuice rozpozná Boží vůli velmi rychle, ale my potřebujeme čas na zvážení a rozjímání, abychom zjistili, zda to, co víme, je z intuice a z Ducha Svatého. Jestliže to pochází od Boha, dá nám intuice při zvažování a rozjímání určitější pocit a hlubší víru, abychom uvěřili, že to od Boha je. Takovéto – a pouze takovéto – zkoumání myslí je užitečné a správné. Pochází-li tato činnost z tělesných myšlenek a pocitů, opětovné prozkoumání pouze vzbudí nesouhlas svědomí. Proto rozumové zkoumání s cílem pochopit, zda něco je či není od Boha, není překážkou, ale příležitostí, aby se projevila intuice. Pochází-li věc opravdu z intuice, směle se podrobí rozumovému zkoumání v mysli. Naopak, vedení, které se obává prozkoumání, často pochází z našeho já! Mysl by se neměla ujímat vedoucí role, ale rozhodně ji potřebujeme vždy, když zjišťujeme, zda je vedení od Boha. Toto učení je biblické, neboť Bible říká: „Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle“ … „zkoumejte, co se líbí Pánu“ (Ef 5,17.10). Činnost mysli nesmíme potlačovat. Bůh neodmítá schopnosti lidské duše; naopak je obnovuje a používá. Bůh chce, aby věřící věděli, jak jej mají poslouchat; nežádá nerozumnou a slepou poslušnost. Bůh nechce, aby věřící jednali tupě. Nechce, aby něco uslyšeli nebo pocítili a domnívali se, že je jim jasná Boží vůle, a potom podle těchto domněnek jednali. Bůh také nechce přímo manipulovat s žádným věřícím, jen aby jej přiměl nechápavě uposlechnout v temnotě. Bůh chce, aby věřící chápal jeho vůli a vědomě se angažoval v poslušnosti. Líný člověk za sebe nechce nést žádnou zodpovědnost; chce jen pasivně dovolit Bohu, aby použil jej či jeho údy. Bůh však chce, aby člověk aktivně hledal Boží vůli a zaangažoval svou vlastní vůli i sebe k uposlechnutí. Bůh chce, aby intuice a vědomí člověka byly v souladu. Věřící si však neuvědomují, že je správné takto sledovat Boží vedení. Sami sobě dovolují upadnout do pasivity a doufají, že jim Bůh vloží do mysli svou vůli. Mohou přijmout nějaké nadpřirozené vedení a slepě za ním jít, aniž by svou myslí prozkoumali, zda je toto vedení od Boha. Bezmyšlenkovitě mohou dovolovat činnost svým údům a bez jasného porozumění Boží vůli doufat, že je Bůh použije bez jejich uvědomělé snahy. Takové jednání vede k posedlosti démony. Pasivita je živnou půdou pro posedlost démony. (O tom budeme podrobně hovořit na jiném místě.) Když člověk nepoužívá svou mysl, Bůh ji nepoužije také, protože to by odporovalo výše uvedenému principu Božího jednání. Dojde k tomu, že příležitosti zmocnit se mysli věřícího se chopí zlí duchové. Nesčetné množství věřících neví, že na světě jsou zlí duchové a že dělají vše pro to, aby Boží děti podvedli. Budou-li věřící splňovat podmínky k tomu, aby zlí duchové mohli působit, pak působit budou. Zlí duchové číhají všude; hledají příležitost uplatnit se a zmocnit se věřících. Proto je velmi pošetilé dovolit mysli, aby sklouzla do pasivity. Měli bychom znát ještě jednu věc: základní podmínky pro působení zlých duchů. Už jsme stručně hovořili o pasivitě. Musíme však jít ještě o krok dále a prozkoumat ji hlouběji. Na světě existují lidé, kteří se velmi zajímají o společenství se zlými duchy. Žádný běžný člověk by nechtěl, aby se jej zmocnili démoni, ale tito lidé to vyhledávají. Jsou to nekromanté stýkající se s duchy zemřelých, lidé komunikující s duchy pomocí spiritistické destičky, média a typtologové, kteří přivolávají duchy. Zamyslíme-li se pozorně nad tím, proč jsou posedlí démony, můžeme pochopit princip jakékoliv posedlosti, protože každá posedlost je založena na tomtéž principu. Podle těchto lidí k tomu, aby se mohli oddat démonu, kterého nazývají bůh, je nutno zcela zbavit odporu vůli. To znamená, že musí být ochotni přijmout cokoliv, co vstoupí do jejich těla. Aby však mohla být jejich vůle pasivní, musí být prázdná a naprosto nečinná jejich mysl, neboť pasivita vůle vznikne jedině na základě vyprázdnění mysli. Tyto dvě věci jsou základními podmínkami pro posedlost démony. Proto musí typtolog třást hlavou, až se mu rozevlají vlasy, tak dlouho, dokud jeho hlava naprosto neotupí. Teprve tehdy se jej může takzvaný bůh zmocnit a teprve tehdy může zlý duch začít působit. Je-li je hlava prázdná, vůle samozřejmě ztrácí všechny své funkce. Když je dosaženo tohoto stavu, ústa se poznenáhlu přestanou pohybovat podle vlastní vůle tohoto člověka a celé tělo se začne třást. Krátce nato do jeho těla vstoupí „bůh“. U lidí, kteří jsou ve styku s démony, se metody navození posedlosti mohou vnějšně lišit. Zkoumáme-li však princip, zjišťujeme, že všechny metody jsou založeny na vyprázdnění mysli a na uvedení vůle do pasivity. Jedno je jisté: zeptáte-li se těchto lidí, jistě vám potvrdí, že když démoni přijdou, jejich mysl není schopna myšlení (jistěže; kdyby totiž mohla být vůle pasivní, aniž by byla vyprázdněna mysl, mysl by stále myslela), a jejich vůle je vyřazena z činnosti. Navíc dokud tito lidé nedosáhnou stavu vyprázdnění mysli a pasivity vůle, démoni nepřijdou. Takzvaná moderní hypnóza, která se halí do pláštíku vědy, a náboženská a transcendentální meditace a další postupy, které lidem dávají schopnost ovládat telepatii a slyšení na dálku, jakož i léčitelství a proměňování, jsou vlastně založeny na uvedených dvou principech. Metody „koncentrace“, „mentálního zaostření“, „jógy“, „meditace“ a tak dále se sice hlásí k zájmu o dobro lidstva, ale vyžadují, aby se nejprve mysl zklidnila a aby se vůle stala pasivní. Brzy poté se dostaví nadpřirození duchové a ukáží těmto lidem mnoho udivujících věcí. V tomto okamžiku se nebudeme ptát, zda ti, kteří praktikují tyto věci, vědí, že zvou zlé duchy. Nicméně víme, že při výkonu těchto věcí naplňují podmínku pro to, aby se jich zlí duchové mohli zmocnit. V takovém případě se nemohou vyhnout následkům. Nakonec se mohou probrat a zjistit, že přijali zlé duchy. Tyto věci nemůžeme probrat do všech podrobností. Chceme jen, aby věřící pochopili, že k tomu, aby mohli zlí duchové v člověku působit, je zapotřebí, aby mysl a vůle člověka byly naprosto prázdné a pasivní. Zlí duchové se neobyčejně radují z těch, kteří tuto podmínku splňují, a okamžitě se pouštějí do díla. Když tuto podmínku splní nějaký „pohan“, zlí duchové se jej zmocní; když tuto podmínku splní věřící, zlí duchové do něj bez jakýchkoliv ohledů vstoupí také. Musíme si uvědomit, že mnozí věřící nevědí, za jakých podmínek zlí duchové působí, a neznají fakt, že jakmile někdo těmto podmínkám vyhoví, zlí duchové se bez překážek pustí do díla. Proto se mnozí nevědomky stali médii démonů a dokonce se jimi stali posedlí! Věřící na shromážděních často úpěnlivě čekají na navštívení Ducha Svatého. Shromažďují se až do půlnoci a zabývají se všemožnými duševními praktikami. Jejich mysl otupuje a srdce se jim vymyká z kontroly. Náhle začnou prožívat zvláštní věci. Začnou například mluvit jazyky, mít vidění, cítit radost a tak dále. Cítí, že Duch Svatý skutečně přišel. Měli bychom si však uvědomit, že jediní, kteří budou při takovémto vyprázdnění mysli a pasivitě vůle jednat, jsou zlí duchové; Duch Svatý jednat nebude. Uvedu jeden jasný příklad. Na shromážděních je oblíbenou modlitbou těchto lidí jediné slovo, například „sláva“ nebo „haleluja“. Vyslovují je stále dokola. Budeme-li nějaké slovo opakovat stokrát, víme, k čemu dojde: ústa budou drmolit stále totéž slovo, ale mysl si už nebude uvědomovat jeho smysl. To je vyprázdnění mysli. Člověk pak už nad sebou nemá vládu a musí v opakování pokračovat. To je pasivita vůle. Nakonec se jakási vnější síla chopí jeho hrdla a řídí jeho čelisti tak, že vyslovuje věci, které jsou pro něj nesrozumitelné. V takovém momentě se nevědomý věřící bude domnívat, že prožil „křest Duchem Svatým“, protože přijal důkaz křtu – mluvení jazyky. Sotva si uvědomuje, že pouze splnil podmínku pro dílo zlých duchů – vyprázdnil svou mysl a dopustil, aby jeho vůle byla pasivní. Tak se vydal démonům! Věřící si myslí, že pokud to, co přijali, je činí „šťastnějšími“, „duchovnějšími“, „horlivějšími“ či „svatějšími“, musí to pocházet od Ducha Svatého. Neuvědomují si, že je to klam zlých duchů, kteří se uchýlí k čemukoliv, aby si věřící získali. Jakmile zlí duchové rozpoznají, že věřící jeví příznaky typtologie, nepromarní příležitost a okamžitě do nich vstoupí. Protože nechtějí věřící odstrašit, dělají vše, aby si získali jejich důvěru. Padělají Pána Ježíše, jeho líbeznost, slávu a krásu a získávají věřící pro to, aby tohoto „Ježíše“ uctívali, milovali jej a zasvěcovali se mu. Ve skutečnosti se však věřící klaní zlým duchům, milují zlé duchy a zasvěcují se zlým duchům. Když si zlí duchové získají veškerou víru a důvěru věřících, což může trvat různě dlouho (často i mnoho let), vkládají do nich věci, které jsou zřetelněji ze zlých duchů. Tehdy však už většina věřících pro svou pýchu, lenost a pošetilost nechce zkoumat, jakého ducha přijali. Jedno je jisté (pokud si věřící vůbec na tuto věc vzpomenou): mezi dílem zlých duchů a dílem Ducha Svatého je zásadní rozdíl. Duch Svatý začne působit teprve tehdy, až člověk splní podmínky pro jeho působení. A zlí duchové začnou působit teprve tehdy, až člověk splní podmínky pro jejich působení. I když člověk navenek následuje Ducha Svatého, ale zatím splní podmínky pro to, aby jednali zlí duchové, Duch Svatý jednat nebude. Zlí duchové se chopí příležitosti jednat. Proto se obyčejný věřící nemusí znepokojovat, pokud nedokáže rozlišit mezi tím, co pochází od Boha, a tím co Boha napodobuje; stačí, když se zamyslí nad podmínkami, za nichž na počátku tyto věci přijal. Jestliže na počátku naplnil podmínky pro působení Ducha Svatého, pak to, co přijal, musí být od Boha. Jestliže na počátku naplnil podmínky pro působení zlých duchů, pak i když navenek následuje Ducha Svatého, to, co přijal, musí být od zlých duchů. Nadpřirozené věci nezavrhujeme. Musíme však rozlišovat, co je od Boha a co je od Satana. Jaké jsou základní rozdíly mezi podmínkami, za jakých působí Duch Svatý, a za jakých působí zlí duchové? (1) Žádná nadpřirozená zjevení, vidění, zázraky a tak dále, které vyžadují, aby plně ustala funkce mysli, nebo které přicházejí, když mysl věřícího zastaví svou činnost, nejsou od Boha. (2) Vidění, která přicházejí od Ducha Svatého, jsou věřícímu dávána, jen když je jeho mysl plně aktivní. Dokonce se musí aktivizovat každá mentální schopnost věřícího, aby mohl přijmout vidění od Ducha Svatého. Když působí zlí duchové, je tomu právě naopak. (3) Vše, co pochází od Boha, je v souladu s Boží přirozeností a s Biblí. Nemusíme se zatěžovat vnější formou: tím, zda se určitý jev otevřeně odhalil jako démonský, zda předstírá, že pochází z Božího zdroje, nebo se projevuje jako různá vnější ustanovení. Musíme se pouze ptát po principu v pozadí těchto projevů. Měli bychom si uvědomit, že všechna nadpřirozená zjevení, která pocházejí z moci temnoty, vyžadují zastavení funkce mysli. Je-li však něco od Boha, mohou být schopnosti i dovednosti mysli aktivní a nejsou jim kladeny žádné překážky. Vidění, které měli ve Starém zákoně Izraelci u hory Sínaj, a vidění, které měl v Novém zákoně Petr v Joppe, potvrzují, že ti, kteří mají vidění od Boha, jsou plně schopni užívat svou mysl. Mezi zjeveními a viděními od Boha, jak jsou zaznamenána v Bibli, a takzvanými zjeveními a viděními, která dnes přijímají věřící, je zásadní rozdíl. Studujeme-li každý jednotlivý případ Božího nadpřirozeného zjevení, jak je zaznamenán v Novém zákoně, vidíme, že všichni, kdo přijali zjevení, měli fungující mysl; všichni byli schopni se ovládat a mohli používat kteroukoliv část svého těla. Naproti tomu všechna dnešní takzvaná nadpřirozená zjevení vyžadují, aby příjemcova mysl byla buď plně nebo částečně pasivní. Kromě toho je příjemce zjevení částečně nebo úplně neschopen používat své údy. To je základní rozdíl mezi tím, co je od Boha, a tím, co je od démonů. Například při mluvení jazyky, jak se o něm píše v Bibli, byli všichni mluvčí, jak je vidět, schopni sebeovládání a byli při plném vědomí. Například Petr v den Letnic dobře slyšel úsměšky lidí a mohl jim odpovídat. Mohl dokazovat, že ti, kteří jsou s ním, nejsou opilí, ale jsou naplněni Duchem Svatým (Sk 2). Ti, kteří mluvili jazyky v církvi v Korintě, byli schopni počítat a věděli, že počet je „dva nebo tři“ (1K 14,29); byli schopni uplatňovat sebekázeň a hovořit „jeden po druhém“ (v. 31), a když neměli nikoho, kdo by vykládal, dovedli mlčet a nemluvit (v. 28). Všichni byli při vědomí a dokázali se ovládat. To proto, že „duchové proroků se podřizují prorokům“ (v. 32). Je tomu tak u těch, kteří mluví jazyky dnes? Není snad pravda, že nad sebou úplně ztrácejí moc a že vůbec nevědí, co dělají? Není snad pravda, že duchové proroků se nepodřizují prorokům, a místo toho se proroci podřizují duchům? Zde vidíme základní rozdíl mezi tím, co je z Boha a co je z démonů. Vše, o čem jsme se zmínili výše, se týká rozdílu mezi nadpřirozenými věcmi od Ducha Svatého a nadpřirozenými věcmi od zlých duchů. Nyní se stručně podívejme na rozdíl mezi dílem Ducha Svatého a dílem zlých duchů, pokud jde o přirozené věci. Jako příklad si vezměme slyšení Božího hlasu. První, co si musíme zapamatovat, je, že úmyslem Ducha Svatého vždy je, abychom věcem jasně rozuměli (Ef 1,17-18). Duch Svatý s člověkem nikdy nezachází jako se strojem. Rozhodně nechce, aby jej člověk bezmyšlenkovitě následoval, dokonce ani pokud jde o konání dobra. Kromě toho svou vůli vyjadřuje z ducha člověka – nejhlubší složky lidské bytosti. Boží vedení nikdy není (1) zmatené, (2) nejasné, (3) otupující ani (4) násilné. Všechny věci, které pocházejí od zlých duchů, mají následující vlastnosti: (1) Vcházejí zvenčí, většinou skrze mysl; nikdy nepramení z největší hlubiny naší bytosti. Nikdy nejsou intuitivním zjevením, ale myšlenkou, která přichází jako blesk. (2) Vždycky jsou nutkavé, podněcující a násilné, a tím si vynucují okamžité jednání. Neposkytují člověku čas na přemýšlení, rozvažování a zkoumání. (3) Otupují a matou mysl věřícího a znemožňují mu myslet. Vše, co pochází od zlých duchů, ať už nadpřirozené nebo přirozené, vždy způsobuje, že věřící přestane správně používat mysl. Avšak to, co pochází od Ducha Svatého, takové není.

"JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ? (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Středa, 30. srpen 2006 @ 15:32:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
Mohl by mi někdo vysvětlit proč se mi tady již podruhé cenzůroval tento článek k němuž dávám odkaz? Není náhodou vedení zdejších Babtistů posedlé zlými duchy?

http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/07/18/stinani-narodu-islamizace-evropskych-mest/

Musíme být otevření a tolerantní k islámu a k muslimům …Izrael: Lehce na bojišti, těžce v médiích »Stínání národů - islamizace evropských měst
Fjordman (odkazy na zdroje v původním článku)

Viděli jsme v televizi videa, na kterých muslimští džihádisté uřezávají hlavy nevěřícím rukojmím. Méně pozornosti bylo věnováni skutečnosti, že muslimové uřezávají hlavy celým národním státům. Ačkoliv k tomu dochází pomalu, není to o nic méně dramatické. Historicky představovala velká města “hlavu” země, sídlo většiny jejích politických institucí a největší koncentraci její kulturní mozkové síly. Co se stane, když je “hlava” odříznuta od zbytku těla? V mnoha zemích v západní Evropě mají muslimové sklony usazovat se ve velkých městech, přičemž populace se stahuje do menších měst nebo na venkov. Dříve mohli evropané i neevropané cestovat mezi zeměmi a navštěvovat nová města, z nichž každé mělo svůj vlastní odlišný chrakter a zvláštnosti. Brzy bude moci jezdit z Londýna do Paříže, Amsterodamu nebo Stockholmu a zjistit, že jste opustili jedno město ovládané burkami a šaríou, abyste našli … jiné město ovládané burkami a šaríou. Z nějakého důvodu má být tato likvidace unikátních městských kultur oslavována jako “kulturní rozmanitost”. Britská populace má během příštích 25 let vzrůst o sedm miliónů. Tato předpověď je ještě vyšší než ta provedená think-tankem Migrationwatch UK, která byla v minulosti zavržena jako ustrašenecká. Ředitel Migrationwatch sir Andrew Green říká, že tato čísla jsou “ohromující”. “Zcela vyvracejí tvrzení vlády, že provádí ‘řízenou migrační’ politiku. Ve skutečnosti ukazují, že imigrace do Spojeného království se vymkla kontrole”. Od nástupu labouristů a Tonyho Blaira k moci v roce 1997 bylo uděleno občanství takřka jednomu miliónu cizinců. “Počet udělených občanství se za současné vlády zečtyřnásobil. To je přímý výsledek jejich imigrační politiky “bez omezení”.” “Imigrace v tomto rozsahu mění charakter naší společnosti bez souhlasu veřejnosti. To není nadále přijatelné”.

Více bílých rodin se stěhuje z Londýna na venkov, zatímco do hlavního města přijíždí mnoho nových imigrantů. Migrationwatch říká, že změny za posledních 10 let byly “extrémně rychlé” a “bezprecedentní”. V Birminghamu a v dalších velkých britských městech se bílí brzy stanou menšinou, což bude předstatovat “kritický” problém pro společenskou stabilitu, varovala britská organizace dohlížející na vztahy mezi rasami. Statistiky ukazují, že bílí a etnické menšinové komunity jsou stále více oddělené.

“Asijská mládež”, což je britský eufemismus pro pákistánce a muslimy z jižní Asie, se snaží v částech Oldhamu vytvořit oblasti nepřístupné pro bílé lidi. Jeden z nich řekl: “Všude okolo jsou znamení říkající, že bílí vstupují na vlastní nebezpečí. Je to otázka pomsty”. Nejsou to nicméně jen bílí domorodci, kdo se stává terčem muslimského násilí, ale i další nemuslimové. Ve zprávě o vyhánění hinduistů mladými muslimy z anglického města Bradford o tom někteří hinduisté hovoří jako o “etnické čistce”. Někteří z nich chtějí město opustit, aby se vyhnuli “tálibanizaci Bradfordu”.

V online článku v listu The Daily Telegraph, který byl “z právních důvodů” odstraněn, bývalý muslim Dr. Patrick Sookhdeo varoval, že britští muslimové mohou brzy vytvořit stát ve státě. Dr. Sookhdeo věří, že “během desetiletí uvidíme části britských měst, které budou ovládané muslimskými duchovními, a které se nebudou řídit běžnými zákony, ale aspekty muslimského práva šaría”. “V roce 1980 Islámská rada Evropy vyložila svojí strategii pro budoucnost - a základním pravidlem bylo nikdy neředit svojí přítomnost. Jinak řečeno, neintegrovat se”. “Namísto toho koncentrovat muslimskou přítomnost v určité oblasti dokud v ní nezískají většinu, takže instituce v místní komunitě začnou odpovídat islámským strukturám. Vzdělávací systém bude islámský, obchody budou prodávat pouze halal jídlo, nebudou žádné reklamy ukazující nahé nebo polonahé ženy a tak dále”.

Dalším krokem bude přinutit vládu, aby v muslimských komunitách uznala právo šaría - což bude podpořeno tvrzeními, že je rasistické nebo “islámofóbní” jim ho odpírat. Sookhdeo poznamenal, že ve Spojeném království jej již Rada pro právo šaría. “V Británii jsou muži, kteří si vezmou tři ženy a rozvedou se s nimi, pak se ožení počtvrté - a podle práva šaría zůstanou ženatí se všemi čtyřmi”. “Více fundamentalističtí duchovní si myslí, že je pouze otázkou času, než přesvědčí vládu, aby v otázce šaríe ustoupila. S ohledem na předchozí kapitulace vlády lze pochopit, proč tomu věří”.

Ve Francii již muslimové mají mnoho malých států ve státě. Kriminolog Lucienne Bui Trong napsal, že: “Ze 106 horkých oblastí v roce 1991 jsme se dostali na 818 citlivých oblastí v roce 1999″. Termín, který použil, “citlivá oblast”, je používán k popisu oblastí “pouze pro muslimy”, kde cokoliv, co představuje západní instituce (poštovní dodávka, hasiči, dokonce i doručovací firma) je rutinně napadáno molotovými koktejly. V roce 2001 byl počet zón 818, pak se francouzská vláda rozhodla přestat pořizovat statistické údaje.


V některých z těchto oblastí se fenomén skupinových znásilnění stal banalitou. Násilí a nátlak na ženy je součástí každodenního života na předměstích, kde chlapci nařizují, jak se budou dívky oblékat. Roste tlak na muslimské ženy, aby nosily šátky. V roce 2002 byla zapálena sedmnáctiletá dívka osmnáctiletým chlapcem, zatímco jeho přátelé tomu přihlíželi. Podpůrná skupina “Ni Putes, Ni Soumises” (Ani děvky, ani podřízené) říká, že počet vynucených manželství v posledních letech vzrostl, a každý rok je ve Francii 70 000 dívek přinuceno uzavřít nechtěný sňatek. Studie provedená pod patronátem francouzského generálního inspektora pro vzdělávání Jeana Pierre Obina, která unikla do tisku, popisuje vzdělávací systém, ve kterém muslimští studenti pravidelně bojkotují výuku týkající se Voltaira, Rouseaua a Moliera, které muslimští studenti obviňují z antiislámismu. Obinova zpráva cituje odmítnutí studentů používat v matematice znamení “plus”, protože vypadá jako krucifix; muslimové bojkotují školní výlety do kostelů, katedrál a klášterů; a vynucují si plošné změny ve školním stravování, aby byly uspokojeny jejich náboženské zvyky.

Vliv radikálních islámských skupin představuje hrozbu i pro francouzský obchod, varoval významný zpravodajský odborník, a poukázal na objevení tajných modliteben v Disneylandu u Paříže. Zpráva objednaná několika obchodními a přepravními firmami ukazuje, že strategií islámistů je “převzít kontrolu nad muslimy mezi zaměstnanci”, a pak “se pokusit změnit pravidla a zavést islámské hodnoty”. Francouzský ministr vnitra Nicolas Sarkozy řekl, že nepokoje v roce 2005 byly “dobře organizovány”. Caroline Glick z Jerusalem Post poznamenala, že někteří muslimští vůdci vysvětlili, že to, co chtějí, je autonomie pro jejich ghéta: “Snaží se od francouzské vlády získat extrateritoriální status, což by znamenalo zavedení jejich vlastních pravidel, můžeme předpokládat, že založených na právu šaría. Pokud by francouzská vláda přistoupila na komunální autonomii, Francie by přestala být funkčním státem”. Po třech týdnech nepokojů prohlásila policie 98 vozidel spálených v jednom dni “návratem k normální situaci ve Francii”. Někteří z násilníků zanechali na internetových fórech chlubivé zprávy. “Nenecháme toho. Francie neudělá nic a brzy budeme mít většinu”. Jeden pozorovatel prohlásil: “Většina mladých muslimů ve Francii věří, že francouzská společnost umírá, páchá sebevraždu. Nějakých 10 až 20 procent z nich věří, že se účastní procesu nahrazování evropské civilizace civilizací islámskou”. V jižním městě Marseille tvoří muslimové čtvrtinu populace a tento podíl rychle roste.

V Holandsku budou mít brzy muslimové většinu ve všech velkých městech. “Dnes máme v Holandsku 1 milión muslimů z celkové populace 16 miliónů holanďanů”, uvádí Frits Bolkestein, holandský politik. “Během deseti let budou mít absolutní většinu v Amsterodamu i v Rotterdamu. To, čemu stojíme tváří v tvář, je společnost, která bude brzy rozdělena. Muslimové mají právo na vlastní školy, takže se neučí nic o evoluci, homosexuální učitelé nejsou tolerování, antisemitismus ale ano”. Výzkumník z holanského ministerstva pro imigraci a integraci zjistil, že 40 procent marockých muslimů v Holandsku odmítá západní hodnoty a demokracii. Šest až sedm procent z nich je připraveno použít k “obraně” islámu sílu, a většina z nich odmítá svobodu projevu v případě urážlivých prohlášení a obzvláště v případě kritiky islámu.

Jsme v Evropě svědky dramatické změny, která je podle lidí jako Bolkestein podtržena úpadkem národní sebedůvěry v evropských zemích během celého minulého století. Problém imigrace, říká, “má mnoho společného se ztrátou důvěry ve vlastní civilizaci. Začalo to druhou světovou válkou, která byla skutečnou evropskou sebevraždou. Pak vzestupem fašismu, holokaustem a studentskou kulturní revolucí z roku 1968. Dnes neexistuje žádná skutečná evropská identita. A to má skutečný dopad na zahraniční politiku”.

Douglas Murray se zůčastnil konference pořádané na paměť zavražděného kritika islámu Pima Fortuyna, a k silným bezpečnostním opatřením a k tomu, co viděl jako národ pod útokem, poznamenal: “Po celé Evropě ustává debata o islámu. Italská největší žijící spisovatelka Oriana Fallaci bude ve vlastní zemi brzy postavena před soud, a britská vláda se snaží prosadit zákony, které by znemožnily říkat pravdu o islámu a o chování jeho stoupenců. Evropa upadá do temnoty. Ukazuje, že je neschopná postavit se svým nepřátelům, a ve snaze uspokojit okrajová práva menšin není schopna ochránit nejzákladnější práva svých vlastních lidí”. Průzkum z dubna 2005 provedený po vraždě dalšího kritika islámu, Theo van Gogha, ukázal, že 32 procent holanďanů chce emigrovat do zahraničí.

Opouštějí to, co bylo dříve jejich vlastní zemí, a nechávají ji lidem jako jsou Dyab Abou Jahjah, zakladatel Arabsko Evropské Ligy (AEL). AEL, založená v Belgii v roce 2000, má nyní pobočky v Holandsku a ve Francii, a má v úmyslu rozšířit se po celé EU. Jahjah, který nazval útoky z 11. září 2001 na New York “sladkou pomstou” získává mladé muslimy, aby šířili jeho ideologii, která vyzývá k zavedení šaríi v Evropě. “Máme tři základní požadavky”, říká. “Dvojjazyčné vzdělávání pro arabsky mluvící děti, zaměstnanecké kvóty na ochranu muslimů, a právo ponechat si naše kulturní zvyky”. “Asimilace je kulturní znásilnění. Znamená vzdát se vlastní identity, stát se někým, jako jsou ostatní”. Jahjah také požadoval, aby se arabština stala v Belgii úředním jazykem.

Belgičtí židé, obzvláště židovští obchodníci s diamanty z Antverp, se cítili ohroženi AEL, když vydala toto prohlášení: “AEL vyzývá židovskou komunitu v Antverpách, aby přestala podporovat stát Izrael a distancovala se od něj. Pokud se tak nestane, útokům na Antverpy se prakticky nedá zabránit”. Bezpečnostní zdroje z Německa varovaly, že země je domovem 3000 až 5000 možných islámských sebevražedných útočníků. Berlínský soud v roce 2005 odsoudil dobře známého tureckého náboženského vůdce k vyhoštění do Turecka. Ve své berlínské mešitě opakovaně prohlašoval, že “všichni němci jsou smradlaví lidé odsouzení do pekla, protože jsou to bezcenná stvoření a nevěřící”. Krátce před tím tisková mluvčí této mešity mluvila o silném zájmu turků o pěstování dobrých vztahů s rodilými němci. Televizní dopisovatel Reinhard Laska se obává, že názory vyjadřované imámem jsou pouze špičkou ledovce: “V mešitě nebyl nikdo, kdo by se postavil a dožadoval se toho, aby imám skončil se svým nechutným projevem o němcích”, řekl. “Zdá se, že to nikoho ani trochu nevzrušilo”. V roce 2006 se silně antisemitský film o válce v Íráku “Údolí vlků” velmi dobře prodával mezi tureckou 2,5 miliónovou komunitou v Německu. Podle Německého a evropského největšího týdeníku Der Spiegel bylo v minulém desetiletí v Německu zavražděno odhadem 50 žen při tak zvaných vraždách ze “cti”. Jejich zločin? Pokusily se být svobodné a žít západním životním stylem. V jejich komunitách jsou jejich vrahové oslavováni jako hrdinové, protože zachránili čest rodiny. Většina tohoto izolovaného a ultranáboženského světa je skryta pohledu veřejnosti, “často skryta v bytech ve vnitřních částech měst, kde nejsilnějším spojením s vnějším světem je místní mešita a satelitní antény, které přijímají turecké a arabské televize”. “V těchto rodinách jsou rodina, loajalita a čest vyzdvihovanými hodnotami, a s ženami se zachází jen o málo lépe než s otrokyněmi. To vše je neviděno společností a často nezaznamenáno nebo ignorováno jejich německými sousedy”. Došlo k pozdvižení, když skupina čtrnáctiletých tureckých chlapců napadla během vyučování jednu oběť. “Dostala, co si zasloužila. Ta děvka žila jako němka”.

V Dánsku celonárodní organizace Ženských krozových center tvrdí, že množství taxíkářů imigrantského původu špehuje imigrantky, které se skrývají, a posílají informace o jejich místě pobytu jejich rodinám. Byla to skupina taxíkářů, která informovala pákistánského muže, kde může najít svojí sestru. Za denního světla jí zavraždil u vlakového nádraží, protože si v rozporu s nařízením rodiny vzala muže z Afghánistánu. 80 procent žen, které hledají pomoc v krizových centrech v Oslu v Norsku, jsou imigrantského původu.

Nezápadní imigranti se v posledních deseti letech podíleli na celkovém populačním růstu norského hlavního města takřka 86 procenty. Muslimové tvoří tak vysoké procento taxíkářů, že během muslimských svátků může být těžké sehnat taxi. Slepí lidé se svými vodícími psy mají stále větší problém se sháněním taxi, jak ukázala paní z města Drammen u Osla. Grethe Olsen doprovázená svým psem Isakem byla odmítnuta ne méně než 21 taxíkáři, než se jí podařilo odjet. Olsen si myslela, že jí taxíkáři odmítají z náboženských důvodů. Asociace norských slepců potvrdila, že jde po celé zemi o dobře známý problém, obzvláště ve městech s mnoha imigranty. Psi jsou v islámu považováni za extrémně nečistá zvířata a jsou povoleni pouze k určitým omezeným účelům, jako je ochrana majetku. Dva hadísy, tradice zaznamenávající výroky a činy Mohameda, říkají, že: “Prorok řekl: ‘Andělé nevstupují do domu, ve kterém je pes nebo obrázek’” a “Aláhův prorok nařídil zabít psy a my jsme poslali muže do Medíny a do jejích zákoutí, a neušetřili jsme žádného psa, kterého jsme nezabili”.

Muláh Krekar, bývalý vůdce kurdské partyzánské skupiny Ansar al-Islam žije v Oslu. Oslavoval íráckého vůce al-Kajdy Abu Musaba al-Zarkávího a prohlásil, že “Usáma bin Ládin je dobrý člověk” a že je ochoten se pro bin Ládina obětovat. Krekar řekl listu z Osla, že mezi Západem a islámem probíhá válka, a že si je jistý tím, že islám vyhraje. Pověsti říkají, že Krekar je mezi mnoha muslimy respektován tak, že ho taxíkáři vozí zdarma. Což znamená, že v norském hlavním městě seženete taxi snadněji, když chválíte Usámu bin Ládina, než když jste slepí.

Bylo oznámeno, že majitelé obchodů v jistých částech Osla nyní platí peníze za ochranu. Zločinci dnes tisknou spoušt mnohem ochotněji než kdy jindy, a protože se mnoho z nich řídí pravidly krevní msty, násilí je na rychlém vzestupu. Ve Švédsku přicházejí z měst po celé zemi zprávy o kriminálních skupinách a mafiích. Tento fenomén narůstá každým dnem a mezi běžnými občany se šíří pocit bezmoci. “Nemáme jinou možnost, než z této oblasti utéct. Rodiny nemohou bojovat proti těmto problémům samy. Mluvíme o přežití, tady vás mohou ubodat. Můžeme přežít jenom tak, že se snažíme vyhnout se tomu, abychom se stali cílem”.

Feriz a Pajtim, členové mladistvého gangu Gangsta Albanian Thug Unit (Jednotka albánských lupičských gangsterů) ze švédského města Malmö vysvětluje, jak napadají a bijí lidi v centru města. “Hodně z nás bylo ve skupinách, které ve válce v Kosovu bojovalo proti srbům. Máme násilí v krvi”, říká Feriz. Zaměřují se na osamělé oběti a dělají z nich obětní beránky. “Uděláme to tak, aby to vypadalo, že do jednoho z nás vrazil. Pak máme příležitost na něj zaútočit. Obklíčíme ho a bijeme ho a kopáme do něj, dokud se nepřestane bránit”, řekl. “Vždycky je nás více než obětí. Zbabělost?” “To jsem slyšel hodněkrát, ale nesouhlasím. Cílem je, že prostě nedostanou šanci”. Feriz ani Pajtim necítí ke svým obětem žádnou sympatii. “Pokud skončí se zraněním, je to jejich vina, že jsou slabí”, řekl Pajtim a pokrčil rameny.

Přinášejí do Švédska dost brutální kulturu. Článek v BBC popisuje, jak staletí staré zvyky krevní msty prožívají v posledních letech v Albánii svůj návrat. “Právní a pořádkové vakuum vzniklé zhroucením komunismu vrátilo mnoho albánců zpět k dávným zvykovým zákonům kmenové společnosti”. “Kanunové schvalují krevní msty a regulují je z mnoha úhlů pohledu”, říká profesor práva Ismet Elezi. “A jako první zavedli pravidlo: kdokoliv zabije, bude zabit. Krev je mstěna krví”. Ve snaze ukončit tento nekonečný cyklus násilí vytvořilo albánské ministerstvo školství programy pro děti postižené krevními mstami. Každá místní autorita se snaží identifikovat děti, které nechodí do školy, protože se skrývají nebo jsou vězněny ve svých domovech. “Je to mezi rodinami. Pokud půjdeme na policii, aby s tím pomohla, věci budou ještě mnohem horší”.

BBC se v tomto článku raději “zapomněla” zmínit o tom, že tyto krevní msty jsou zakořeněny v učeních islámu. Dva muži byli zabiti ve rvačce, které se v Kodani v Dánsku v roce 2005 zůčastnili imigranti druhé generace. Podle imáma Abu Labana, který byl později zodpovědný za podněcování nenávisti ke své zemi pobytu kvůli nyní proslulým karikaturám Mohameda v dánském listu Jyllands-Posten, by žízeň po pomstě mohla být utišena, kdyby rodina muže, který střílel, zaplatila 200 000 korun.

200 000 dánských korun je přibližná cena 100 velbloudů, což je množství určené samotným Mohamedem. Myšlenka krvavých peněz pochází z Koránu 2:178. Odškodnění je provedeno platbou krvavých peněz dědici nebo zraněnému, na rozdíl od pomsty, kdy je vrah zabit nebo je mu způsobeno zranění. Záleží na tom, jak se rozhodne rodina zabitého nebo zraněného.

Levicový list Politiken, který v Dánsku prosazuje multikulturalismus, argumentoval, že princip placení krvavých peněz by stál za úvahu. Tento návrh se naštěstí setkal s protestem rozhněvaných občanů. Kromě posunu času o čtrnáct století, ve kterém jsou zřejmě muslimové zaseklí, mnoha komentátorům utekla nejhorší část konceptu krvavých peněz: placené odškodnění není stejné pro všechny lidi. Jediní plnoprávní členové muslimské komunity jsou muslimští muži. Všichni další mají kvůli svému náboženství, pohlaví nebo otrockému postavení méně práv. Sazba pro krvavé peníze zrcadlí jejich apartheidní systém, který je hluboce zakořeněn v islámském právu. Saudskoarabský soud rozhodl, že cena života ženy se rovná polovině ceny nohy muže.

Tajná zpráva z vyšších kruhů britské policie došla k závěru, že muslimští policisté jsou náchylnější ke korupci než bílí policisté, přičemž stížností na špatné chování a korupci muslimských policistů přicházejí desetkrát častěji než na jejich kolegy. “Asijští policisté a obzvláště pákistánští muslimští policisté jsou pod velkým tlakem ze strany rodiny, rozšířené rodiny … a svojí komunity a na rozdíl od svých bílých kolegů se podílejí na aktivitách, které mohou vést k chybnému chování nebo ke kriminalitě”. Zpráva tvrdí, že britští pákistánci žijí v peněžní kultuře, ve které je “pomáhání rozšířené rodině považováno za povinnost” a v prostředí, ve kterém jsou mezi příbuznými a přáteli půjčovány velké částky peněz. Doporučuje, aby asijští policisté podtoupili speciální antikorupční výcvik. Pouze extrémně malé procento obyvatel Pákistánu a mnoha dalších muslimských zemí platí daně. Pokud pákistánci neplatí daně ani v islámském Pákistánu, proč by měli platit daně, nebo cítil loajalitu, nevěřícím západním státům? Klan je vším, stát je nepřítel, a mentalita těchto lidí je dovážena na Západ společně s korupcí a kmenovým násilím.

Masivní koncentrace muslimů ve velkých evropských městech bude mít dramatické důsledky a některé z nich jsou již viditelné. Pokud jí bude dovoleno pokračovat, zničí soudržnost společnosti, která je nutná k fungování našich demokracií a právních systémů. Rostoucí nebezpečí ve městech znamená, že stát není nadále svým občanům zaručit bezpečí. Pokud běžní občané cítí, že stát není nadále schopen zaručit bezpečí jejich milovaným, pak rodilí evropané pravděpodobě začnou vytvářet své vlastní skupiny a “klany”, aby se tak postavili klanům muslimů. Výsledkem bude znovuzavedení klanového uspořádání v našich zemích. Pád národních států, pokud k němu dojde, bude chaotický, bolestivý a krvavý. Lze se mu ještě vyhnout? Pouze čas ukáže.

Tento článek byl publikován Tuesday, July 18th, 2006 v 0:19 a zařazen do kategorií velká británie, dánsko, francie, německo, norsko, belgie, švédsko, holandsko, eurábie. Komentáře k tomuto článku můžete sledovat pomocí RSS kanálu RSS 2.0. Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vašich vlastních stránek.
Re: JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 30. srpen 2006 @ 18:24:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Tož já nevím, ale já když se modlím v jazycích, tak to ovládám, stejnějako běžnou modlitbu, mohu kdykoliv začít a kdykoliv přestat...myslel jsem, že tak to mají všichni, kdo se modlí v jazycích.

A co se týká proroků, tak jsem viděl nějakého toho proroka, co plácal nesmysly, ale žádného, který by neovládal své tělo... No nic.Re: JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 30. srpen 2006 @ 23:27:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Stando,

ty budeš ve skutečnosti asi A. S. viď?Re: JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 02. září 2006 @ 13:11:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velice zajímavý a hezký článek, Stando. Doporučuji s jeho závěry srovnat i autentickou prorockou praxi adventistické prorokyně poslední doby, paní E. G. W. z pera jejího autentického životopisce:

„Někteří se protlačili až k ní a sledovali zblízka, co se děje. Na její tváři byl příjemný výraz. Jasně viděli, že nedýchá. Zkusili tep a zjistili, že srdce jí bije normálně, a že na tvářích měla přirozenou barvu. Měla otevřené oči a vypadala, jakoby upřeně hleděla do dálky. Nedívala se netečně, ale spíš, jakoby pozorovala nějaké dění. Jakákoliv snaha upoutat její pozornost selhala, protože naprosto nevnímala své okolí, a vůbec si nebyla vědoma toho, co se kolem ní dělo. Na zkoušku přinesli zrcátko a podrželi ho těsně u její tváře. Zrcadlo se vůbec neorosilo. Potom přinesli svíčku a opět ji přinesli k jejímu nosu a ústům, ale plamen se ani nepohnul. Občas přirozeným hlasem mluvila o tom, co jí bylo ukázáno ve vidění, ale při tom vůbec nedýchala.

Chodila po místnosti, dělala jemná gesta a v krátkých zvoláních mluvila o tom, co ve vidění viděla. Přestože naprosto nevnímala své okolí, při tom, jak se ladně pohybovala po místnosti, neklopýtla, ani do ničeho nenarazila. Dvě hodiny měla Ellen Whiteová vidění, za dvě hodiny se ani jednou nenadechla. Pak, když vidění skončilo, hluboce se nadechla a naplnila své prázdné plíce. Brzy zase přirozeně dýchala a začala vnímat své okolí. V tomto vidění jí byly ukázány hlavní události velkého sporu od počátku až k jeho závěru. Připadalo jí to, jako kdyby byla přímo svědkem oněch událostí v době, kdy se odehrávaly.

Viděla pád Lucifera v době, kdy se ve vesmíru objevil hřích a on byl se svými následovníky svržen na zem. Pak viděla stvoření světa a slyšela plán spasení, který Bůh oznámil Adamovi a Evě. Byla svědkem zkušeností patriarchů. Viděla Mojžíše, jak schází s hory s deskami zákona na svých rukou. A byla odvedena až do doby Ježíše Krista. Byla svědkem jeho narození, když přišel na tento svět a stal se členem lidské rodiny. Byla svědkem Ježíšova života a jeho činnosti a pak také jeho oběti na krutém golgatském kříži proto, abychom my měli život věčný. A potom se v rychlém sledu obrazy měnily.

Byla svědkem nanebevstoupení Krista a viděla učedníky, jak vyšli, aby rozšířili evangelium do všech končin země. Pak se zármutkem sledovala odpadnutí, které následovalo v průběhu temných staletí. Viděla velkého reformátora Martina Luthera. Pozorovala ho, jak přibíjí teze na dveře chrámu ve Wittembergu. Byla svědkem zkušeností reformátorů a mučednictví mnoha těch, kdo obětovali to nejdražší. Jak před ní probíhal panoramatický obraz historických událostí, byla svědkem také znamení blízkého Kristova příchodu. Byla dovedena až do dnešní doby a pak do budoucnosti. Pak viděla Kristův příchod na nebeských oblacích. Objevil se před ní ve vší úžasné vznešenosti… Prošla celým milleniem a spatřila novou zem, zdálo se jí, že se dostala mezi svaté, kteří obdrželi své dědictví.“ (WHITE, L. Život a dílo Ellen G. Whiteové, Review and Herald, Washington D. C., 1973, s. 14-17)

Více o tom: Dar proroctví

S pozdravem,

PastýřStránka vygenerována za: 0.25 sekundy