Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julius.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16649, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 429334, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 114 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116417169
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Jak je to s darem jazyků?
Vloženo Středa, 22. únor 2006 @ 14:33:25 CET Vložil: Standa

Služba bližním      Dar jazyků Tomáš Novotný  Zápas o duši, Leden 2004 (č.79) Glosolálie v náboženských dějinách V náboženských dějinách lidstva se od nepaměti vyskytuje fenomén tzv. glosolálie (česky "mluvení jazyky", z řec. glossa jazyk, lalein - mluvit). Jedná se o verbální projev, kdy dotyčný mluví nebo i zpívá v jemu nesrozumitelných slabikách a slovech. Vyskytoval se již v Dionýzských kultech, v Delfách, u Sybily i v Egyptě ještě dávno před počátkem našeho letopočtu.1

Někteří vykladači se dokonce domnívají, že zvláštní biblický text u proroka Izajáše (28,10 a 13), kde čteme v původním hebrejském textu nesrozumitelná slova "tsav latsav tsav latsav kav lakav kav lakav z'ér šam z'ér šam", jsou vyjádřením glosolálie a naznačují, že se vyskytovala i u extatických proroků v prostředí Izraele. Jasné je, že se s ní můžeme setkat v některých sborech prvotní církve (viz např. 1. list Korintským 12-14). První učitelé k ní však přistupovali přinejmenším ostražitě, zřejmě proto, že byla v jejich představách spojena s pohanskými helenistickými kulty. V prvních stoletích našeho letopočtu pak narážíme na glosolálii u následovníků Montana z Frygie, jenž se prohlašoval za nástroj Ducha Svatého k připravení druhého příchodu Kristova.2 Údajně mluvil jazyky i Mohamed, zakladatel islámu.3 V pozdější době praktikovali glosolálii např. valdenští (od konce 12. století), hugenoti ve Francii na konci 17. století, v 18. století to byli angličtí quakeři a američtí metodisté. V 19. století se stali největšími zastánci glosolálie následovníci Edwarda Irvinga, jež se stali později spolu s hugenoty vzorem daleko známějším shakerům a mor- monům.4 Mormoni pak praktikovali glosolálii již v první polovině minulého století tak, jak ji známe dnes z prostředí letničních a charismatických skupin. Dobový zápis z ledna 1836 vypovídá: "Prezident Rigdon povstal, aby uzavřel večerní bohoslužby vzýváním nebeského požehnání na Pánovy pomazané. Učinil tak s velkou výmluvností a shromáždění odpovědělo dlouhým provoláváním hosana a dar jazyků na nás padl s velikou mocí, andělé spojili své hlasy s našimi a jejich přítomnost byla mezi námi a neutuchající chvály nadouvaly naši hruď po dobu půl hodiny." Mormoni považovali glosolálii za mluvení v tzv. adamickém jazyku, kterým mluvil Adam v ráji.5 V křesťanském prostředí je glosolálie většinou spojována s Duchem Svatým a v poslední době je považována především za typický znak letničního a charismatického hnutí. To se snaží dokonce představovat glosolálii jako typický znak poslední doby, který byl od biblických dob znovuobnoven až s počátky tohoto hnutí (Kansas, USA, 1901). Mnozí vyznavači tohoto hnutí se také domnívají, že mluví nějakým skutečným jazykem. Někdy se dokonce glosolálie nesprávně zaměňuje se schopností vyjadřovat se v jazyku, jemuž se dotyčný předem nenaučil. Tomuto nikdy vědecky nedoloženému jevu se však říká správně xenoglosie. Ve skutečnosti se však při glosolálii nejedná o jazyk v pravém slova smyslu. Dojem jazyka může vznikat z toho, že již z fyziologických důvodů je glosolálie členěna do makrosegmentů (vět) a mikrosegmentů (slov). Nejde však o skutečnou větnou stavbu. Ukázalo se také, že rodný jazyk mluvčího zcela určuje způsob glosolalie. Výzkumy prokazují, že glosolalisté používají zvuky, jež považují za cizí, a naopak se vyhýbají těm, které jsou podvědomě považovány za typické pro rodný jazyk. Tak např. Američané vyslovují "r" v glosolálii jako alveolární (dásňovou) znělou kmitavou souhlásku (jak ji znají ze španělštiny) a nikdy ne jako skutečné americké retroflexní "r". Na druhé straně se zcela vyhýbají otevřené přední samohlásce a [ae], která je cítěna jako typicky americký zvuk.7 (Bylo by zajímavé statisticky doložit, zda se čeští glosolalisté také vyhýbají např. hláskám "ž" a "ř". Podle mých zkušeností tomu tak je.) Na druhé straně glosolalisté nikdy nepoužívají skutečně fonémy typické pro jim cizí jazyky, jako např. tzv. kliknutí nebo zvuky asijských jazyků. Invence zvuků v glosolálii je vůbec velice omezená (menší než v jakémkoli existujícím jazyce) a repetitivní. Je např. doloženo, že sekta shakerů používá především slabiky se souhláskami "k, l, ts".8 (Srovnej se zápisem u Izajáše!) Typické také je, že glosolalisté v určité oblasti nebo prostředí mají sklon používat stejné výrazové prostředky. To vzbuzuje otázku, zda je mluvení jazyky skutečně projevem změněného stavu mysli, jak se někteří domnívají, anebo se jedná pouze o na- učený způsob náboženského vyjádření. Badatel Nicholas P. Spanos udělal pokus, zda je možné glosolálii naučit. Šedesát pokusných osob nejprve poslouchalo 60 se***** příklad skutečné glosolálie. V následujících třiceti se*****ách pak mohli zkusit sami mluvit v ja- zycích. Asi dvacet procent bylo schopno mluvit v jazycích okamžitě a bez ja- kéhokoliv nacvičování. Poté, co dotyční prodělali určitý výcvik, bylo schopno 70% z nich se projevovat zcela plynně v glosolálii.9 To naznačuje, že se při glosolálii může jednat (při nejmenším v mnohých případech) o spíše naučené jednání než zvláštní stav změněné mysli. To by vysvětlovalo i tu skutečnost, že glosolalisté z jednoho sboru nebo oblasti vykazují často stejný lingvistický charakter. To nemění nic na skutečnosti, že glosolálie může být jistým druhem psycholingvistické katarze (očištění), jež může být prožívána jako hluboký náboženský zážitek. Samostatnou oblast pak tvoří tzv. výklad jazyků, kdy někdo z přítomných glosolálii převádí do srozumitelného jazyka. Nikdy však nebyla dokázána žádná semantická souvislost mezi "jazykem" glosolálie a "překladem". Nepodařilo se ani nezávislými pokusy dokázat "správnost" takového překladu. Jeho obsah ostatně bývá zcela v intencích příslušné skupiny a jejího očekávání. Přesto zůstává pro dnešní letniční a charismatické skupiny glosolálie velice podstatnou součástí jejich náboženské praxe a důkazem duchovní úrovně jejich členů, tak jak to např. vyjadřují Základní články víry nejdůležitější americké letniční organizace "Assemblies of God": "Křest věřících v Duchu Svatém je dokládán prvotním fyzickým znakem - mluvením jazyky." - Tomáš Novotný -
DINGIR 3/1999, str. 26. Citace
a odkazy na požádání poskytneme


"Jak je to s darem jazyků?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 40 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Středa, 22. únor 2006 @ 16:35:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doporučuji všem bratřím a sestrám, kteří věří učení letničních církví o mluvení jazyky, aby navštívili http://www.hcjb.cz/, Zápas o duši
Pavel Steiger Duben 2004 (č. 80), článek Pavlova náprava mluvení v jazycích. Tento článek doplňuje a utvrzuje článek Tomáše Novotného „Dar jazyků".
Nikomu nechci nic vnucovat, ale tyto články mě definitivně utvrdily v názoru, že jsem se nemýlil. Je velkou škodou že letniční církve tuto záležitost nebudou respektovat a budou se k ní stavět odmítavě. Tolik mi to připomíná postoj ŘKC k papežské neomylnosti. S přáním pokoje Standa.Re: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 00:01:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Tak už jsem to dočetl...no, abych pravdu řekl, skoro bych potřeboval speciální jazyk , abych vůbec mohl pořádně vyslovot to Glosolalie nebo jak to tam píšete.

Některé věci jsou zajímavé, ale pokud to prostě nevede k tomu, co říká Pavel

"chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky",

tak prostě je to mimo.

Boží děti by si ušetřili plno problémů, kdyby přestali tento Boží dar pronásledovat. Je to srandovní a k pláči zároveň. Je docela možné, že Bůh některé lidi vede v modlitbách v jazyku za Vás..ale vy přitom říkáte..Ne, jazyky ne, jen ne jazyky..vše to je mimo.

Pavel mluví jazyky a zpívá jazyky, modlí se jimi a říká, že je to fajn pro ducha..ale vy věříte více Tomáši Novotnému, který to zkoumá jak kus pečiva.

Zajímalo by mne, jaké hlásky vynechávali v Korintu či v jiných "Pavlových" sborech. Asi také schválně nějaké.

No napadá mne, co když se Pavel vlastně mýlil ? Teď už věda na to přišla, že to vlastně od Boha nebylo.

A že dokonce Ježíš řekl, že ty kdo uvěří skrze učedníky..tak bude následovat i to..že budou mluvit novými jyzyky.

To jsme také zrušili a převyprávěli jinak. No, což, když už, tak pořádně!

On by se měl asi Pán Ježíš přečíst nějakou vědeckou příručku o té ..glosooloool nebo co že to bylo.

(ne , uplně si srandu z toho nedělám..něco tam může být fa´kt zajímavé..ale lidi, čtěte prosím Vás raději Bibli, jak říká vogel.

Stando..připadá Ti, že Ti kdo věří v jazyky, jednají nějak divně jako neomylní. Ale když jsi mi vysvětloval podle Písma, proč že bych to tedy měl změnit , názor že jazyky jsou biblické, tak si řekl, že už skončili.

Víš, tvé učení docela dost lidem zablokne vysvobození od démonů, některým uzdravení, jiným prorokování ....ale myslíš, že nikdo už osvobození, uzdravení atd, nepotřebuje?

Říkáš, že to pominulo. TEdy jazyky určitě, ale pak i to jiné ne..podle Písma kterés dával..že jazyky a proroctví pominou, až přijde plnost.

My prostě tomu nevěříme, že již přišla. Nikde v Písmu to není jasně řečeno,naopak mnohé tomu odporuje.

Vykládáš tu plnost jako jakési dospění,kdy už pak jazyky nejsou potřeba.

No, Pavel byl dle mne hodněkrát dospělejší než my (v Bohu)..ale jaksi je "potřeboval".

"Nebraňte mluvit jazyky"

1 Korintským 14:39  A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.

Ale jasně, lepší věřit tomu Tomáši Novotnému, že?

Ten by to jistě nějak vysvětlil.

Jak je to slovo aktuální i dnes..

"bratří nebraňte mluvit jazyky"

Proč se ten Pavel kurnik těmi jazyky modlil, proč to Bůh tak divně vymyslel..to je hrůza..nějak nám to nezapadá do našich představ, jak by měl jednat.

A ještě ten Pavel že prý "nikdo tomu nerozumí", když se modlí jazyky..a že prý se modlí můj duch. No tak to už je příliš.

Nerozumíme tomu, je to divné, bláznivě to působí..a tak to zatrhnem. ¨¨¨

Zatrhnem to Bohu, ale pro ty , co to vidí v Bibli...to ještě musíme z té Bible nějak odpárat.

No jo, ale ono to tam zůstalo.

"
15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními
"

Ó, zde Bůh mluví o nějakých znameních toho, že lidé uvěřili tomu, co Bůh říkal. Mají následovat ty, kteří uvěří.

A tak se dívám a dívám..a vidím skupinu lidí, která je nemá ..a ta to pěkně pálí na ty, co je mají...a ti, co je mají, jsou prý falešní, respektive jejich dary jsou falešné.

Nemají ta znamení náhodou následovat ty, kdo fakt věří..neříká to Ježíš nějak opačně, než to tvrdíte vy?

No, pravda je..že každý to vidí jinak.

Ale já se raději přidržím toho, co je tam napsáno.

Jo, jinde se píše o možnosti falešných zázraků atd. a o důležitějších věcech, než jsou dary..to ano.

Ale to už je jiná kapitola.

Stando POkoj

A nečti ty bláboly nebo se z toho fakt nikdy nevymotáš.

To je má rada..trohu ležérní..a budu obviněn z pýchy asi..ale nemůžu si pomoc..

Ale je to jen rada..byť pravdivá.

PokojRe: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 07:32:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemohu si pomoci, ale Vaše tvrzení o mluvení jazyky je poplatné letničnímu učení. Z odborného hodnocení jasně vyplývá, že se jedná o herezi a manipulaci. Kvalifikovaní lidé typu Tomáše Novotného, Pavla Steigera a Jimmiho Jividena, svými jasnými argumenty ukazují naprosto zřetelně, jak je to dnes s mluvení jazyky. Jejich práce je na velmi vysoké a odborné úrovni. Po seznámení s jejich články mě velmi těší, že jejich názory se shodují a kryjí s mými.
Poznal, že letniční a Papež se drží jen svého učení a vlastní neomylnosti. Po pravém, kvalifikovaném a odborném poznání Písma netouží. Jaká škoda. S přáním pokoje Standa.Re: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: Hlavsa (hlavsa@seznam.cz) v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 10:47:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento přístup k Bibli je mi znám a dovedu lidsky pochopit, z čeho v naší pochybovačné době pramení.

Apoštolové o Letnicích zažívali "jistý druh psycholingvistické katarze" (:-), jejich jazykům ve skutečnosti nebylo rozumět, neboť takový jev nebyl nikdy "vědecky doložen". (Zcela vážně se mezi některými teology uvažuje o tom, že o Letnicích okolní lidé pouze "měli dojem", že slyší různé srozumitelné cizí jazyky.) V Korintu se v případě jazyků zřejmě jednalo o naučené chování, získané napodobováním druhých lidí.
Biblický racionalismus ovšem jde mnohem dále: Ježíš se nenarodil v Betlémě (podle některých výzkumů byl v té době dnešní Betlém pustý), nebyl ukřižován (v té době se údajně používal jiný způsob poprav), po ukřižování se buď vyplazil z hrobu, ovšem pravděpodobnější je, že došlo k záměně hrobu a ženy i učedníci omylem hledali Ježíšovo tělo v cizím prázdném hrobu. Ježíšovo vzkříšení je pak pozdější teologickou konstrukcí, vzniklou až při sepisování evangelií. Měli bychom ji chápat čistě symbolicky, jako zaslíbení nového začátku života a církve. Nikdo přece nemůže vážně uvažovat o tom, že by mrtvý člověk mohl být vzříšen. (Taková událost nebyla nikdy vědecky doložena a při opakovaných pokusech v laboratoři bylo jednoznačně vyvráceno, že by k tomu mohlo dojít.(:-) Ježíšovo zjevení po vzříšení dovede dnešní moderní psychologie snadno vysvětlit, jako kolektivní sugestivní halucinaci, pramenící z psychického šoku, který Ježíšovi následovníci po jeho popravě utrpěli a dále ze společného až manického očekávání zázraku. Takové stavy ovšem dnes dovedeme účinně tlumit některými moderními druhy psychofarmak.

Nezlobím se na ty, kteří se tímto způsobem snaží vědecky hodnotit a posuzovat nadpřirozené jevy. Rozumím tomu, že když věřím v zázraky, budu snadno nařčen z toho, že podléhám kolektivní manipulaci, kterou nazývám proroctvím, mé jazyky jsou naučené posloucháním druhých lidí a údajná uzdravení jsou jen přirozená a spontánní zlepšení zdravotního stavu, která lze lékařsky vždy nějak vysvětlit.
Před pár týdny měl ke mně jistý muž proroctví. Nikdy v životě mě neviděl, nic o mě nevěděl, ale řekl mi o mé minulosti a přítomnosti věci, které ví jen pár mých nejbližších. Kromě toho o mé budoucnosti s neuvěřitelnou přesností zopakoval to, co mi Bůh řekl již před 5 lety. Právě včera jsem se dozvěděl, že lékaři definitivně potvrdili, že sestra, za kterou jsme se ve sboru modlili a která měla 3x bez jakýchkoliv pochybností potvrzený zhoubný nález, je zcela zdravá.
Nevadí mi, že někdo v proroctví nevěří a bude je mít snahu vysvětlit přirozenými psychologickými metodami. Nevadí mi, že lékaři se snaží evidentní zázrak, vysvětlit přirozeným způsobem. (Ostatně, je to jejich práce.) Když si mám ale vybrat, jestli chci být moderní a vědecký a věřit jen tomu, co lze lidsky dokazovat, nebo být tím bláznem, který věří v nadpřirozené dary, pak volím dary. Jsou totiž moc potřeba.

Štěpán HlavsaRe: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 21:19:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Stando, uvidím, možná se kouknu na ty tvoje texty někdy.

Prozatím bych chtěl říct, že problém mezi námi není ve víře v neomylnost.

Kdybys mne znal déle, myslím, že bys poznal, že věřím v moudrost ochotnou dát se přesvědčit. A někdy názor změním, když ho uvidím jinak.

Problém je ve "vidění věcí". My skutečně vidíme ony věci v Písmu jinak. A tak by bylo nelogické, kdyby jsme je změnili.

Ty je vidíš naopak. Je to zvláštní, že ..oba tvrdíme, že Písmo je pro nás autoritou, ale docházíme k opačnému závěru..ty máš dojem takový a já zas makový.

Vogel, Štěpán Hlavsa ..vidí v Písmu jasně možnost mluvení jazyky..stejně jako já..a nechápeme..proč nejsi ochoten přijmout (tedy možná chápem..já to tedy myslím chápu..) ale teoreticky prostě nám jakoby nejde do hlavy, že tě některé argumenty Písma nechtějí přesvědčit.

Fakt je to divný..no ale je to tak.

Takže já prostě, kdybych to vzal z Tvého pohledu, nejsem schopen uvidět to tvé poznání, kdy tvrdíš, že jazyky už skončili. Prostě to nevidím, i když jsem si četl některé Tvé argumenty a již dříve zkoumal v Písmu, jak to je.

Ty tvrdíš , že děláš zhruba to stejné..ale vidíš to jinak.

Je to prostě problém vidění..nikoli víry v neomylnost.

To jen tak, abys věděl..pokud jsi ochoten to přimout, přijmi, je to totiž skutečně tak.

Můžeme uvažovat proč tomu tak je a na něco bychom "přišli" ..ale ..já tvrdím prostě, že vidím v Písmu i Duchu to, že je to Boží dar pro církev dnes. A mohu doložit dosti Písmy.

Ty tvrdíš hlavně to, že již skončili a to na základě jednoho Písma z Korintským..které navíc dle mne mluví úplně o něčem jiném a prostě nevěřím, že "plnost" již přišla.

Argument, který si mi dal, mne nepřesvědčil..to ti nevytýkám..teoreticky mohu být "zastřený" já..kdo je bez "bludů"? ..ale prostě mně to přijde jasné tak a tak...já to dokonce vím, že je to Boží dar..to víš, asi je to pro Tebe se mnou těžká řeč.

Ale připusť na chvilku, že je to opravdu Boží dar...je vyloženě nepřípustné, že by to mohl Bůh někomu velice jasně a zřetelně zjevit a dokonce mu dovolit říct...já vím, že mluvení jazyky je Boží dar i pro dnešní dobu ... ?

PokojRe: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Úterý, 28. únor 2006 @ 12:24:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád, že Bůh mne nenechal čekat na vědu, až vysvětlí to, že z ateisty je najenou vyznávač zmrtvýchvstalého Krista. Jsou věci nepochopitelné rozumem. Líbí se mi argument apoštola Pavla z 1.Korintským 2,4-5, kde říká: "A řeč má a kázání mé nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha a moci, aby víra vaše nebyla založena na lidské moudrosti, ale na moci Boží."
Ne všichni mluví jazyky, ne všichni vykládají, ale SNAŽTE SE DOJÍT DARů lepších a ještě vyšší cestu vám ukážu. Neni to však skrze moudrost chápání, ale skrze moudrost trvání a hledání přítomnosti Boha.Re: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 28. únor 2006 @ 13:54:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolil bych si zde navázat na Standovo obvinění:

Poznal jsem, že chceš za každou cenu prosadit svou verzi a pravdu. Na mé jasné odpovědi, argumenty, výklad a odkazy nebereš zřetel. Stále dokola opakuješ své tvzení - na kterých dvou verších postavili letniční svoji víru. Původní význam tohoto výkladu jsi nepochopil a zřejmě nemáš zájem pochopit. Jde Ti jen o vytváření své vlastní pravdy. Po těchto zkušenostech jsem poznal, že můj názor na Tvé hodnocení z překrucování, demagodie a vytahování významu vět z kontextů, a tím měnění jejich významu, opět dosáhl z Tvé strany naplnění. Na takovou nízkou úroveň diskuze nebudu dále reagovat a odmítám ji.

Přiznám se, že souvistlost této reakce z naší předchozí diskuzí mi celkem uniká. Abych to shrnul, pouze jsem se ptal, na kterých dvou verších letniční staví svou víru, což bylo tvrzení, se kterým Standa před pár dny přišel (23. únor 2006 v 11:36:44 CET), načež mě obvinil z demagogie a překrucování, aniž by dodnes vysvětlit proč. Opakovaně jsem se ptal, v čem ono překrucování spočívá (28. únor 2006 v 10:36:53 CET, 28. únor 2006 v 11:47:13 CET) a také mě zajímalo, které verše má uživatel Standa na mysli, abychom mohli posoudit pravdivost či nepravdivost jeho tvrzení. Místo toho vytasil s dalšími nekonkrétními a nejasnými obviněními, k nimž se nyní pokusím vyjádřit:

Poznal jsem, že chceš za každou cenu prosadit svou verzi a pravdu.

Na prosazení svého pohledu na věc jsem vůči Standovi dávno rezignoval. Prosím tedy Standu, aby upřesnil jakou verzi a pravdu zde má na mysli, neboť sám si ničeho podobného vědom nejsem. Chci pouze vědět, co svými výroky myslel a také jej přimět odpovídat na věci, na které je tázán.

Na mé jasné odpovědi, argumenty, výklad a odkazy nebereš zřetel.

Ono je dost těžko brát zřetel na něco, co neexistuje, navzdory Stadovým proklamacím :-). Sám jsem se ptal několikrát:

- Mohl by jsi tedy laskavě čtenářům sdělit, na kterých dvou verších letniční svou víru postavili?

- Nicméně táži se tě podruhé: mohl by jsi čtenářům vysvětlit, které dva verše jsou ty, na nichž letniční postavili svoji víru?

- Mohl bys, prosím, vysvětlit, o které verše se konkrétně jedná, popřípadě upřesnit, v čem jsem tvé vyjádření údajně upravil?

- Mě spíš zajímá, jakým konkrétním způsobem ji použili letniční, a také, které verše k tomu využili. Myslím, že má otázka je položena dost jasně a konkrétně


A k tomu jsem i přislíbil změnu svého postoje, pokud Standa uvede pravdivé informace ("Pokud se ukáže, že tento tvůj výrok je pravdivý a letniční skutečně staví tak, jak píšeš, pak bych zřejmě své hodnocení musel přehodnotit.")

Můj další dotaz tedy zní, jaké jasné odpovědi má Standa na mysli, když na několikrát jasně položený dotaz reaguje místo konkrétní odpovědi urážkami?

Stále dokola opakuješ své tvzení - na kterých dvou verších postavili letniční svoji víru.

Tady bych to poopravil. Nejedná se o mé tvrzení, nýbrž dotaz na konkretizaci tvrzení Standova.

Původní význam tohoto výkladu jsi nepochopil a zřejmě nemáš zájem pochopit.

Stando, mám zájem pochopit, v čem spočívalo mé překrucování. Snad i člověk tvého formátu dokáže pochopit, že pokud si přeješ, abych něco nedělal, tak nejdřív musím vědět, že to vůbec dělám a také, jak to dělám. Pokud mám pocit, že na mě kydeš hnůj jen na základě vlastní autobiografie, pak s tím asi těžko něco můžu dělat, než Ti pokládat konkrétní otázku až do vyčerpání nebo zodpovězení. Neumím si představit, že bych sám někomu tolikrát neodpověděl na něco, z čehož bych jej před tím osočil.

Jde Ti jen o vytváření své vlastní pravdy.

Prosím Tě, vysvětli mi, jak někdo, kdo je tázající se, může chtít prosadit svoji pravdu?? Vždyť já žádnou pravdu tímto útržkem diskuze neprosazuji, a pokud ano, tak netuším jakou.

Po těchto zkušenostech jsem poznal, že můj názor na Tvé hodnocení z překrucování, demagodie a vytahování významu vět z kontextů, a tím měnění jejich významu, opět dosáhl z Tvé strany naplnění.

Táži se minimálně potřetí: v čem spočívá podstata onoho překrucování? Nenapsal jsi snad, že letniční postavili svou víru na dvou verších? Co na tomto tvrzení může změnit kontext? A jak jsem jej vlastně pozměnil? Navíc si dávno měl možnost uvést věci na pravou míru. Drž se konkrétních faktů.

Na takovou nízkou úroveň diskuze nebudu dále reagovat a odmítám ji.

Tak reaguj konstruktivně, konkrétně a bez nejasně definovaných urážek a zajisté tím povýšíme úroveň diskuze. Ono je napováženou už samotný fakt, že na stejnou věc se člověk musí zeptat několikrát a místo odpovědi se dozví, že chce prosadit svou pravdu. Inu úrovni některých diskutérů se asi meze nekladou:-))

wollekRe: Jak je to s darem jazyků? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Pondělí, 06. březen 2006 @ 11:19:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem byl pokřtěn Duchem svatým necelý měsíc po svém znovuzrození. Zeptali se mne (podle Skutků), zda kromě křtu ve vodě jsem byl pokřtěn i Duchem svatým, nebyl jsem a tak se za mne modlili. Od té doby nedám na jazyky dopustit. Je to veliká pomoc pro křesťana. Je třeba více věřit než věčně studovat studovat něco, co stejně nejde rozumem vysvětlit. Tak už nediskutujte a raději se modlete, aby Bůh vám tento dar dal....Stránka vygenerována za: 0.39 sekundy