Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julius.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16649, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 429334, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 116 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116417054
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: JE TŘEBA OPUSTIT VŠECHNY NEVĚSTKY !!!
Vloženo Neděle, 04. prosinec 2005 @ 14:46:01 CET Vložil: Bolek

Studijní materiály poslal Standa

Kdo vlastně lže? (Rozbor k zamyšlení) Má pravdu římská církev nebo

  • Bible - Boží slovo ?-
  • Bůh nikdy nepůjde proti Svému Slovu -  Bůh není lhář.
 Povinnost křesťana je hledat pravdu.  J 8,32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Církev Kristova je podle Bible zvána jako nevěsta. ( Boží lid ) Nevěsta je záležitost duchovní. Vedení Duchem Svatým a Jeho projevy. Do této skupiny patří pouze ti, co přijali Pána Ježíše jako svého pána a dodržují Boží slovo v každém okamžiku svého života, dávají se vést Duchem Svatým a nedávají přednost světským výhodám a učením různých církví před dodržováním Božího Slova. Je jedno v které církvi, sboru, farnosti, denominaci se právě tito lidé nacházejí. Jsou to takzvaní znovuzrození křesťané, kteří existují v různých údech (církvích) jednoho Kristova těla. Pravé jednotné církve. Není pro ně důležitý název jejich církve (údu), různé výhody, ale učení a život podle Božího Slova, podle Krista. Jako hlavu církve – (těla Kristova ) a svého údu, tohoto těla – (svého sboru - farnosti - denominaci atd. ) tito lidé uznávají pouze Ježíše Krista. Žádného člověka. Nepotřebují vedení člověkem, oni sami mají vedení Duchem Svatým. Protože dostali dar od Boha a jsou pokřtěni Duchem Svatým. Jsou to znovuzrození křesťané. Boží lid. Hlavou pravé církve je podle Boha pouze Ježíš Kristus. Efezským 1,20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, Ef 1,21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Ef 1,22 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve Ef 1,23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Efezským 4,15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, Ef 4,16 z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Boží lid je pravá církev a pravá nevěsta Kristova. Bible zná i výraz nevěstka, to je záležitost tělesná bezduchá. (bezduché náboženské skutky ze své síly - bezduchá tradice o které Boží Slovo neříká vůbec nic a jsou pouze výmyslem lidí a ani Kristus, ani apoštolové ve své době něco takového nikdy nedělali. Všimněte si zvýrazněných veršů, které něco napoví na kterou církev se vlastně výraz nevěstka hodí, aby byla podle Boha (Božího Slova) takto označena. Je třeba si vzít svoji Bibli a porovnávat, zda to tam skutečně je. Slovo od slova. Je třeba tu pravdu hledat a přemýšlet a nespokojit se pouze s přečtením, Boží Slovo říká, poznejte pravdu a pravda vás osvobodí ( od klamu a lži.) Pravda nepřijde sama, je skutečně třeba usilovně hledat. Bible říká. Tlučte a bude vám otevřeno, to platí především při hledání pravdy. Té věčné a absolutní. . Není na škodu vyslechnout i názory jiných církví, sborů, ( protože každá liška chválí svůj ocas. ) A z pohledu těchto různých směrů a názorů pod světlem Božího Slova se lze absolutní pravdy dopátrat. Proč. Protože Bůh dal lidem selský rozum, pokud přemýšlet chtějí a jsou ochotni hledat a zajímat se. Bůh nedá to o co není zájem. Proroctví - zjevení podle Jana Ekumenický překlad Bible Božího Slova Zjevení kapitola 17 - 18 Podle tučně zvýrazněných částí se dá něco vypozorovat, co proroctví Bible ukrývá a co může být odkryto pouze těm, kdo jsou ochotni studovat Boží Slovo. Kdo nestuduje, tomu to nebude zjeveno. Bůh nebude dávat něco o co není zájem. Bůh není znásilňovač na svou stranu. Proč? Protože dal lidem svobodnou vůli a protože Svoje Slovo dodržuje. Bůh není lhář. SOUD NAD NEVĚSTKOU Zj 17,1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: "Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,
Zj 17,2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země."
Zj 17,3 Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.
Zj 17,4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství,
Zj 17,5 a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi."
Zj 17,6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.
Zj 17,7 Ale anděl mi řekl: "Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.
Zj 17,8 Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude. Zj 17,9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů: Zj 17,10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.
Zj 17,11 A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
Zj 17,12 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.
Zj 17,13 Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.
Zj 17,14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."
Zj 17,15 A řekl mi: "Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.
Zj 17,16 A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
Zj 17,17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
Zj 17,18 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země."
Zj 18,1 Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.
Zj 18,2 Zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;
Zj 18,3 neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu." Zj 18,4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.
Zj 18,5 Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
Zj 18,6 Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
Zj 18,7 kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku -
Zj 18,8 proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil."
Zj 18,9 Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; Verše říkají, že se jedná o nevěstku ne nevěstu (která si myslí, že je nevěsta Kristova, ale podle Božího Slova není, protože dělá chyby) Která cirkev se poslední dobou omlouvá a připouští , že mohla dělat i chyby? Nevěsta Kristova – církev, která je vedená Duchem svatým chyby nedělá. Nemůže, protože Duch svatý chyby nedělá. Duch svatý je Bůh Chyby v učení a vedení nedělá pouze ten, kdo je skutečně vedený Duchem Svatým a né ten, kdo si to jenom myslí. Není podstatné co si kdo myslí, ale to, kde je vlastně pravda. Svět potřebuje znát pravdu ne názory. Verš 17,1 mluví o vodách a verš 17,15 odpovídá co jsou to vody. (rasy a národy) Která církev zahrnuje rasy a národy? Je světová? Verš 17,2 Se kterou církví se kamarádila světská moc? Verš 17,4 Která církev se odívala do majetku? Verš 17,6 Která církev se opíjí vědomím, že má nejvíc Kristových mučedníků? Verš 17,8 Kdo bude nejvíc žasnout? ( Přece ten, kdo to nejmíň čeká, protože vlastně naletěl.) Verš 17,9 Komu je dána moudrost, ( Přece ten, kdo poslouchá a studuje Boží slovo.) Verš 17,9 + 17,18 Ta nevěstka šelma je město sedící na 7 pahorcích. Na 7 pahorcích je postaven Řím ( pokud si prostudujete dějiny Říma. ) Verš 18,4 Boží slovo říká , aby to Boží lid opustil , nebo bude mít účast na jeho hříších. Je třeba opustit nevěstku ( nesprávnou církev s nebiblickým učením) hledat a najít pravou nevěstu Kristovu. (církev a učení podle Božího Slova) Samotná církev a členství v ní nikoho nespasí, spasit může jedině Kristus. Je třeba se řídit Božím Slovem, né náboženským učením různých církví i kdyby bylo sebeduchovnější. Pokud ze svých shromáždění odcházíte změněni Božím Slovem máte lásku, radost a nadšení je to v pořádku, jdete po správné cestě a jste v Boží vůli. Pokud odcházíte takový jací jste přišli, pouze s vědomím, že jste udělali pouze skutek, bylo pro vás toto shromáždění ztráta času. Byl to mrtvý skutek., Nic víc. Bůh nepočítá mrtvé skutky. Křesťan má být budován ve víře, má znát víc a víc Božího Slova, pokud se to neděje, nežije Kristem, ale náboženstvím a to není cesta k Bohu. Je to promarnění času, který od Boha dostal. Je to zakopání hřivny. Panna Maria a takzvaná úcta k ní. Celá záležitost zní velice duchovně, ale má to háček. Uctívání stvoření na místo stvořitele je v rozporu s Božím Slovem a co je v rozporu je hřích. Vypadá to pěkně, vždyť se uctívá maminka našeho spasitele. Ale Ježíš řekl. J 14,6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Pokud by existovala i jiná cesta a jiný prostředník než Kristus, byl by Kristus lhář. (Proč chodit ke kováříčkovi, když máme jít ke kovářovi.) 1Timot. 2,5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš Co se stane, když se budu modlit k Ježíši, Duchu Svatému, Otci a vynechám Pannu Marii? Vůbec nic, Boží Slovo neporušuji. Když, ale na místo Boha dám v modlitbě Pannu Marii jsem v rozporu s Božím Slovem a rozpor je hřích. Mariánská zjevení. Je tady velké riziko. Pokud za nimi stojí Bůh, snad by to mohlo být i v pořádku, ale co když za tím stojí Satan, aby svedl lidi ze správné cesty tím, že porušují Boží Slovo, že jim místo touhy uctívání Boha dá do cesty touhu uctívat člověka (svatého) Satan má tuto moc. Boží Slovo říká, 2Korintským 11,14 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; 2K 11,15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky! Nemoci na lidi posílá Satan (né Bůh) a když Satan dává, má možnost vzít i zpět a nebo být i zahnán Ježíšem (Bohem). Stane se například, že zoufalý nemocný si se svou nemocí už neví rady. Nikdo mu už nedokázal pomoct. Jede na místo, kde se údajně zjevuje P. Marie a prosí P. Marii o uzdravení. (P. Marie neuzdravuje, uzdravovat může jedině Bůh) Satan aby získal další dušičku, tuto nemoc, kterou před tím dal, pustí (vezme) zpět. Satan neuzdravuje, pouze tuto nemoc pustí. Nemocný má opět zdraví, protože už není svázán Satanem. Co se stane. Nemocný je vděčný a začne děkovat a uctívat P. Marii, protože je přesvědčen, že to byla právě ona. Nenapadne ho, že padl do pasti a vyměnil chvilkové zdraví, a místo úcty ke stvořiteli za úctu k Panně Marii. Kvůli úctě k P. Marii vlastně zapomene na úctu k Bohu. Tím přestane dodržovat Boží Slovo, které jasně říká. Pátá kniha Mojžíšova Deuteronomium Dt 6,5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Pátá kniha Mojžíšova Deuteronomium 26,16 Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato nařízení a právní ustanovení. Budeš je bedlivě dodržovat celým svým srdcem a celou svou duší. Dt 30,6 Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ. Člověk, který má skutečně v srdci Ježíše a dodržuje Boží Slovo, údajná Mariánská zjevení a poutě nepotřebuje. Protože dobře ví, že Boží Slovo říká. Matouš 18,20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Je fyzicky uprostřed, ne. Je tam pouze Jeho Duch. Duch svatý. A to může být všude na této zeměkouli. A nemusí to být ani v kostele. Skutky 7,48 Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: Sk 7,49 'Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Sk 7,50 Což to všechno nestvořila má ruka?' Jak se pozná útok od Satana. Strach, nervozita, deprese, špatné myšlenky, nemoci, úzkost, beznaděj, závist, atd. Jak se pozná přítomnost Boha. Láska, pokoj, sebeovládání, radost, tichost, atd. O co se Satan snaží. 1. Zpochybnit existenci Boha. 2. Zpochybnit Bibli jako Boží Slovo a dát ji na úroveň pouhé knížky. 3. Zlikvidovat židovský národ Židé jsou podle Bible národ vyvolený Boží lid a Satan likviduje všechno co je Boží ( Pokud bude existovat židovský národ, je to živé svědectví o tom, že Bible je pravdivá a funguje, že Bible je skutečné Boží Slovo.) Pokud by neexistoval židovský národ nemůže být Bible Boží Slovo, protože Bible jsou zároveň i židovské dějiny. Židé jsou národ vyvolený (né nadřazený), protože z jejich středu vyšel vykupitel. 4. Snaží se dát do myslí lidí i tu skutečnost, že ani on sám neexistuje. Aby si lidé přestali dávat pozor. Aby žili v domnění, že vlastně žádné nebezpečí neexistuje. Kdo nestojí na straně Boha, stojí na straně (ať vědomě nebo nevědomě) Satana. Jiná možnost není. Znovuzrození křesťané vědí, že Krista neukřižoval jenom židovský národ jako takový. Samotné přibití na kříž provedli římští vojáci z rozkazu Piláta a na žádost hrstky židovských kněží. (Někdo to udělat musel, koho Satan svedl a použil a Bůh to dopustil.) Krista ukřižovali naše hříchy za které bylo nutné zaplatit a vyrovnat dluh. To bylo posláním Krista. Krista ukřižovali naše hříchy. Bůh to skrze Boží Slovo říká takto. Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, (v Ježíše) nezahynul, ale měl život věčný. Další rozpor v učení katolické církve a Božím Slovem, je učení o tom, že Panna Marie matka Ježíše Krista byla jako jediná zbavena dědičného hříchu a tudíž byla naprosto čistá beze hříchu. Boží Slovo, ale říká: Římanům 3,22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: Římanům 3,23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; Boží Slovo říká, že všichni. A Bůh není lhář. Pokud by Panna Marie byla výjimka, pak by Boží Slovo lhalo, protože doslova tvrdí, že všichni. A co řekla sama Panna Marie Lukáš 1,46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána Lukáš 1,47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, Pokud by byla Panna Marie bez dědičného hříchu nemusela by nikdy říct,. můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, Toto je svědectví, že ona sama si byla dobře vědoma toho, že i ona sama potřebovala spasitele. Pokud by byla naprosto čistá, tak by spasitele nepotřebovala a i kdyby neporodila Ježíše Krista přišla by automaticky jako jediná k Bohu, protože podle učení katolické církve, byla jako jediná údajně uchráněna od dědičného hříchu. Pán Ježíš nikdy nevyvýšoval svou matku nad ostatní znovuzrozené křesťany. Pan Ježíš to řekl velice jasně a přesně. Matouš 12,50 Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka." Dokonce je záznam, že jí neříkal ani maminko. (Kralický překlad) Jan 2,4 Dí ji Ježíš: Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má. (Ekumenický překlad) Jan 19,26 Když Ježíš spatřil matku a vedle ni učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Kdyby se Marie odlišovala od ostatních lidí bezhříšnou podstatou, Ježíš by nás ani nemohl spasit, protože by s námi nebyl propojen přirozenou lidskostí. Ježíš zdědil po své matce podobu normálního člověka, ale byl současně Bohem po otci Duchu Svatém. Boží Slovo neučí, že Ježíš měl hříšné tělo. Bible říká, že Ježíš měl podobnost hříšného těla. A to je podstatný rozdíl Kralický překlad Bible říká:. Římanům 8,3 Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, Ekumenický překlad to říká takto: Ř 8,3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, Co není podle Božího Slova v pořádku. Uctívání a modlení se ke svatým. (viz. P. Marie) Stejnou zkušenost zažil sv. Jan, kterému se zjevil anděl. I Jan se chtěl poklonit. Ale co říká Boží Slovo? Nedodržení Božího Slova je před Bohem hřích. Zjevení 22,8 To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Zj 22,9 Ale on mi řekl: "Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!" Anděl posel od Boha varoval od této činnosti. A jasně upozornil, před kým se má pokleknout a koho máme uctívat. Zjevení 22,18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. Zj 22,19 A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Překrucování, doplňování nebo ubírání z Božího Slova je hřích. Hřích je i nesprávný překlad nebo výklad Božího Slova. …………………………………………………………………………………………………... Zfalšované desatero. PODVOD ve vyučování. Katolická církev učí v náboženství , že 9 ¨přikázání je nepožádáš manželky bližního svého a 10 nepožádáš statku jeho. Tato dvě přikázání jsou uvedena v Bibli pod jedním veršem. Pátá kniha Mojžíšova –( Deuteronomium) 5,21 Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu." Katolická církev tím, že rozdělila tento verš, udělala z tohoto jednoho přikázání dvě. Jak to, že jich tedy nemá celkem 11. ( jedenáctero ) Nemá tam 11 přikázání proto, protože katolická církev běžně vynechává verše. Dt 5,8 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Dt 5,9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, Dt 5,10 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nehodí se jim to proto, protože katolické kostely jsou plné obrazů a soch a lidi se před nimi vesele modlí. Dokonce někteří líbají nohy sochám a hladí je. Dávají k nim květiny a zapalují svíčky . To je hřích vyložená modloslužba. Židé měli sochu zlatého telete, katolíci např. sochu P. Marie, Ježíše. Většina farností má svou sochu a každá je jiná. Mají tam i sochy Krista a Kristus je přece Bůh Překroucení Božího Slova je hřích je to podvod. Katolíci se většinou nesprávně modlí Otče náš. Pán Ježíš neřekl modlete se toto, On řekl takto. Matouš 6,9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Ale katolíci se modlí pořád dokola naučenou básničku. Jak kolovrátek, pořád stejně dokola. (Viz. růženec.) Představte si člověka, který vám bude říkat pořád dokola to stejné a nic tam od srdce upřímně neřekne podle sebe. Svými slovy. Jaký je to vlastně vztah k Otci. To není vztah dítěte k Otci, ale vztah zmanipulovaného náboženského stroje, který opakuje to, co ho naučili a na nic jiného se nezmůže. To není vztah člověka, který žije Duchem Svatým, to je vztah duchovní náboženské mrtvoly. Křest v katolické církvi není křest podle Boha ( Božího slova,) ale pouhý náboženský obřad katolické církve. Nic víc. Argument výroku, nechte maličkých přijít ke mě, je nesprávný, účelový a byl použit v úplně jiné souvislosti. Ne v souvislosti se křtem. Marek 16,16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Boží Slovo neříká, kdo se pokřtí a pak dodatečně uvěří. Je to pouhé překroucení Božího Slova, Kojenec není schopen uvěřit. Napřed je třeba uvěřit a né to, co provádí katolická církev aby si zajišťovala dostatečný přísun oveček do své církve tím, že je podchytí už od narození. Lidé potřebují křest podle Boha, ne pouhý náboženský obřad. Každý bude odpovídat pouze za sebe. Nebudou to ani rodiče, ani kmotr. Křest (baptisto) znamená ponořit, ne pokropit nebo polít. Křest symbolizuje smrt a vzkříšení. Starý člověk umírá (je pochován - ponořen) a vstává vzkříšen jako nový člověk. Nový člen Kristovy církve. Této symboliky lze dosáhnout pouze pokud se celý ponoří do vody. Pán Ježíš, křest nepotřeboval a přesto nám předvedl jak se to má dělat. Byl pokřtěn jako dospělý a v Jordánu proto, protože tam byl dostatek vody. Je zodpovědností rodičů, aby nenechávali křtít malé děti, ale aby jim dávali lásku a vyučovali je tak, aby mohli jednou sami uvěřit, až budou mít správný věk. Křtít děti dříve, než uvěří v Krista je velice nebezpečné. Mohlo by to naplnit církve neobrácenými lidmi. Kteří žijí v mylném domnění, že už jsou pokřtěni, že mají křest. Pokud se sami nerozhodli pro křest, žijí v omylu. Nemají křest podle Boha. A dále by to zredukovalo křest na pouhý formální náboženský obřad prováděný bez vědomí osobní odevzdanosti. Kojenec nebo malé dítě nemůže věřit, není toho prostě schopen, že křest je správný. Boží Slovo V Listě Římanům 14: 23 říká, že je hříchem to, co není z víry. Očistec Další výmysl lidí, né Boha je výmysl učení o očistci. Nikde v Božím Slově nenajdete, že by Pán Ježíš někdy učil nebo se alespoň zmínil o očistci. Podle Božího Slova je pouze nebe a peklo. I lotrovi vedle na kříži Kristus řekl, Lukáš 23,43 Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji." Neřekl mu, že půjde napřed do očistce. Pokud byl člověk před Bohem v pořádku a přijal Ježíše Krista, je u Boha a je zbytečnost se za něj modlit. Nemá to logiku. Když někdo někde už je, proč se modlit, aby se tam dostal. Pokud nebyl před Bohem v pořádku a Ježíše nepřijal vírou, jde do pekla a je zbytečné se modlit proti Božímu rozhodnutí a Jeho zákonu. I tato modlitba je zbytečná, protože Bůh nevyslyší modlitby, proti Jeho vůli. Každý si to sám rozhodne už tady na zemi, kam půjde. Žádné odpustky, ( ani peníze spasení nezaplatí. ) Za všechno už Ježíš zaplatil. To jenom některé církve potřebují finance, tak mazaně překrucují Boží Slovo. Proto i zádušní mše za zemřelé a modlitby za ně, je podle Božího Slova nesmysl, který nemá logiku. Zemřelému nic takového nepomůže. Akorát to pomůže některé církvi, když věřící na tuto mši nebo modlitbu přispějí finance. Co ale říkal Ježíš. Lukáš 9,60 Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží." Ježíš tímto řekl, starejte se o živé, né o mrtvé. Mrtví už dostali šanci si vybrat. Učení o očistci je vlastně výsměch dokonalé oběti Ježíše Krista na kříži, kdyby existoval očistec nebyla by Jeho oběť dokonalá a bylo by třeba aby se lidé ještě dodatečně očišťovali v očistci. Co nám říká Bůh? Židům 10,12 Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží Žd 10,13 a hledí vstříc tomu, 'až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu'. Žd 10,14 Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Křesťanství --- náboženství Co lze zařadit mezi křesťanství a co mezi náboženství? Do křesťanství patří pouze to, co učil Ježíš Kristus a co není v rozporu s Božím Slovem (Biblí) J 14,6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Není jiná správná cesta než přes Krista. Tato cesta je velice úzká, cesta náboženství je cesta široká. Cesta široká vede do záhuby. Náboženství je všechno ostatní, co si lidé přidali nebo sami vymysleli a co ani Ježíš ani apoštolové .nikdy nedělali a neučili. Křesťanství je vedeno Duchem Krista, Duchem Svatým, náboženství je vedeno duchem náboženství. Duch náboženství je démon, který má za úkol odvádět lidi od Krista od Jeho učení a hlavně překrucovat Boží Slovo, odvádět je z pravého křesťanství a dát jim náhradu v učení, aby nešli po správné cestě a vědomě i nevědomě hřešili tím, že přestávají dodržovat Boží Slovo.. J 14,6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jak lze poznat zda je při shromáždění přítomnost Ducha Svatého. Duch Svatý vede lidi pouze k Sobě, Otci a Synu nikam jinam. Duch náboženství vede lidi i k uctívání a modlení k ostatním svatým. Je to hřích, úcta patří pouze Stvořiteli né stvoření. Lidé se modlí i ke svatým, protože jsou pod vlivem ducha náboženství. 1Tm 2,5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, Není žádný jiný prostředník mezi lidmi a Bohem než Ježíš Kristus. Je zbytečné modlit se k svatým. Je to v rozporu s Božím Slovem a co je v rozporu je hřích. Přítomnost Ducha Svatého se pozná po ovoci. Ovoce Ducha je láska, pokoj, radost. Jaké jsou další projevy. Lidé při shromáždění začnou uctívat Boha, zvedáním rukou, někteří se začínají modlit v jazycích, někteří jsou zasažení , dělají pokání a silně pláčí. Při vzkládání rukou při modlení někteří padají. . Některé zasahuje Duch Svatý tím, že se začnou silně smát a radovat. Tito jsou uzdravování a očišťování od strachu, depresí, atd. Na shromáždění někdy dochází i k uzdravení. Lidé odchází ze shromáždění, plni radosti, nadšení, pokoje a vnitřního míru. Pokud jsou na vašich shromážděních tyto projevy, dá se předpokládat, že je tam přítomnost Ducha Svatého, Pokud ne, je to většinou proto, že shromáždění je nebo bylo pod vlivem ducha náboženství. Nejenom, chlebem živ je člověk, ale je třeba i svého ducha živit Božím Slovem. Z člověka, který se málo živí Božím Slovem se stává duchovní náboženská mrtvola. Potom některá shromáždění jsou sice pro oko překrásná, plná krásné hudby a zpěvu, ale bez ovoce a projevů Ducha Svatého, Jsou to obílené hroby, pro oko krásné, ale uvnitř plné hniloby. Protože jsou to shromáždění náboženských mrtvol. Místo shromáždění křesťanů, kteří jsou zapáleni Duchem Svatým jsou to shromáždění náboženských duchovních mrtvol. Špatná církev (sbor) se těžko reformuje, špatnou církev je třeba opustit prosit Boha a hledat církev novou. Takovou církev , která není v rozporu s Božím Slovem. Není podstatné jak se církev nebo sbor jmenuje, je podstatné, zda žije podle Božího Slova, ne podle lidmi vymyšlených církevních předpisů. Je špatné, když si církev dává svoje učení před Boží Slovo. Není to pravá nevěsta Kristova, plná Ducha Svatého, ale nevěstka tělesná bez Ducha, která bude jednou podle Božího Slova souzena. Jaký je rozdíl mezi náboženstvím a křesťanstvím? Velká většina lidí, kteří se nezajímají o duchovní věci to házejí do jednoho pytle a nevidí, že je v tom podstatný rozdíl. Náboženství říká: Člověk hledá Boha. Křesťanství říká: Bůh hledá člověka. Náboženství říká: Člověk musí Bohu přinášet oběti. Křesťanství říká: Bůh sám sebe obětoval za člověka. Náboženství říká: Musíš se změnit, aby Tě Bůh přijal. Křesťanství říká: Bůh tě příjme takového, jaký jsi a změní Tě. Náboženství říká: Hlavní pro Boha jsou skutky. Křesťanství říká: Nejdůležitější je vztah k Bohu. Náboženství lidi svazuje, křesťanství dává radost a vnitřně osvobozuje. Bible říká. Bůh je láska. Láska není vidět a přesto existuje. Kde vládnou Boží pravidla a láska, tam lze nalézt Boha. Bible říká. Hledejte a naleznete. Slovo křesťan není od slova křest (baptisto), ale od slova Kristus. Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jedin

"JE TŘEBA OPUSTIT VŠECHNY NEVĚSTKY !!!" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Mozna nastane pohyb obema smery. Do Babylona i z Babylona. (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 05. prosinec 2005 @ 12:05:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyz sledujeme situaci zejmena v nasi zemi, nelze si snad nevsimnout, ze mnozi rimsti katolici si pomalu zacinaji uvedomovat, jak je uceni RKC vzdaleno od Bible a prestavaji verit bludnemu uceni Rima - chystaji se opustit Babylon.

Na druhe strane se mi zda, ze nekteri protestante zacinaji inklinovat k Rimu, jakoby se pripravovali na vstup do Babylona.

Je tedy dost mozne, ze pohyb bude obema smery. Bohu verni krestane v katolicke cirkvi prestanou verit bludnemu lidskemu uceni, spolehnou se pouze na Boha a Jeho Slovo - Bibli a najdou si spolecenstvi s jinymi krestany. Naopak nekteri protestante mohou uverit rimskym bludum a vejdou tak do zajeti Rima - Babylona.

Mozna jsou to jen me domnenky.

zdravi
reformovanyRe: JE TŘEBA OPUSTIT VŠECHNY NEVĚSTKY !!! (Skóre: 1)
Vložil: yoyo v Pondělí, 05. prosinec 2005 @ 12:55:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tejto téme odporúčam knihu- Baránkova večera
Svätá omša ako nebo na zemi.
Scott Hahn
Je to kniha o svätej omši, o jej podstate, význame a o jej mieste v živote kresťana - katolíka. A zároveň je to kniha o poslednej knihe Svätého Písma - o Apokalypse. Baránkova večera je náročná kniha, no nesmierne obohacujúca. Autor, bývalý protestantský pastor, akoby vynášal z pokladu Cirkvi veci staré i nové. Je pripomenutím pravdy, ktorá v Cirkvi vždy bola vyznávaná - že Zjavenie svätého Jána nemožno pochopiť bez liturgie a naopak, liturgiu nemožno úplne pochopiť bez Apokalypsy. „Potom som videl: Hľa, otvorené dvere v nebi" (Zjv 4, 1). A dvere sa otvorili na... nedeľnú omšu vo vašom farskom kostole. Ak by ste si ju chceli objednať- http://www.cssr.sk/slovo/objednat.php3
Je to skutočne triezvo a jednoducho podaný katolícky pohľad na vec. Pán vás žehnaj!Re: JE TŘEBA OPUSTIT VŠECHNY NEVĚSTKY !!! (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 05. prosinec 2005 @ 15:09:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Upozornil bych v teto souvislosti na nasledujici odkaz na zajimavou knihu

http://nkz.reformace.cz/docs/Zena_jedouci_na_selme.zip

dalsi zajimave knihy

http://nkz.reformace.cz/?p=4&pp=books

a mnoho dalsiho

http://nkz.reformace.cz

Myslim, ze na techto adresach je toho hodne co stoji za precteni a premysleni.

zdravi
reformovanyStránka vygenerována za: 0.37 sekundy