Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julius.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16649, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 429334, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 111 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116417100
přístupů od 17. 10. 2001

Mluvení jazyky? Jaká je realita a kde je pravda?
Vloženo Čtvrtek, 24. listopad 2005 @ 17:14:57 CET Vložil: Standa

Charismatici Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zkušenosti s mluvením jazyků pod vlivem Ducha svatého. Protože na toto téma bylo napsáno mnoho rozdílných názorů, chtěl bych se dozvědět něco víc o této záležitosti. Přál bych si, aby Vaše názory byly upřímné s tím, že budou pravdivě vyjádřeny i osobní zkušenosti. Potěšilo by mě, kdyby byl vyjádřen i kvalifikovaný názor doložený rozborem na základě Písma. S přáním lásky a vzájemného porozumění Standa.

1. výklad 1. výklad   Dar jazyků Mluvení jazyky, je-li z Ducha svatého, je vlastně modlitbou, která se děje v nesrozumitelné řeči, kterou byl ten onen člověk obdarován Duchem. Aby se obsah takové modlitby stal srozumitelným, je zapotřebí vykladače. Podstatným vnějším znakem této glosolálie je její typická nesrozumitelnost. Div letnic se však vyznačoval všeobecnou srozumitelností, kdy nebylo zapotřebí žádného vykladače či tlumočníka.   Specifickým znakem divu letnic byla s r o z u m i t e l n o s t řeči, specifickým znakem glosolálie je její n e s r o z u m i t e l n o s t. Jde tedy o dvě rozdílné věci. Jazykový zázrak letnic je jedinečný, o jakém už nikde jinde neslyšíme. Jak už bylo připomenuto, událost letnic je právě tak ojedinělá jako událost např. Velkého pátku, vzkříšení Páně nebo nanebevstoupení. Ani tyto události ani letnice se už nikdy neopakovaly. Je proto nesprávné položit člověku otázku, zda "už prožil své letnice". Slovo "letnice" se vůbec v Novém zákoně vyskytuje jen třikrát, a to pouze jako časový údaj. Písmo svaté tomuto slovu nikde nepřipisuje nějaký zvláštní duchovní význam. Proto i název "letničního hnutí" je přinejmenším problematický. Ale zpět k daru jazyků. Je opravdu jen modlitbou, nic víc. Glosolálie tedy nesděluje lidem žádná zvláštní Boží poselství, jak se často mylně tvrdí. Mluvení jazyky je vždy mluvením člověka a ducha směrem k Bohu a ne naopak. Když Bůh chce sdělit své církvi nějaké poselství, pak to nečiní skrze dar jazyků, nýbrž skrze dar proroctví, jež vychází z Písem svatých. Mezi 260 kapitolami Nového zákona je pouze v 6 kapitolách řeč o mluvení jazyky. To je vše. Z celkem okrajového jevu v Novém zákoně nesmíme tedy dělat věc hlavní. Apoštol Pavel to sám jen potvrzuje, když v 1K 14,19 píše:"...raději pět slov srozumitelných než desettisíc slov v jazycích!" - Tak malý je význam glosolálie ve shromáždění církve!   Richard Novák
autor je kazatelem Bratrské jednoty baptistů ___________________________________________________________   2. výklad   A CO MLUVENÍ JAZYKY? Zázračná síla Ducha svatého umožňovala prvním křesťanům provádět velké a mocné činy. Mějme na paměti, že Nový zákon nebyl ještě celý zjeven a neexistoval v psané podobě, jako jej máme dnes. Proto učedníci potřebovali zázraky zjevení, aby mohli učit evangelium. Dále byly zapotřebí zázraky potvrzení (znamení), aby přesvědčily posluchače, že jsou mluvčími Boha. Jedním z nejneobvyklejších darů bylo mluvení jazyky. Jestliže by dnes člověk mohl mluvit jazyky stejným způsobem, jak tomu bylo v prvním století, byl by to dnes stejně velký zázrak jako tenkrát, protože bez přímého zásahu Ducha svatého by bylo mluvení jazyky nemožné. I. CO BYLO MLUVENÍ JAZYKY? A. Jazyky byly řeči. 1. Skutky 2,4 popisuje, jak začali mluvit "jinými jazyky." a. Židé ze všech národů se shromáždili v Jeruzalémě (Skutky 2,9-11). "Každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí" (Skutky 2,5-6). b. "Slyšíme každý ve své rodné řeči" (Skutky 2,8). c. "Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích" (Skutky 2,11). 2. Apoštolové nedrmolili, neblábolili, nemluvili žargonem nebo nevytvářeli směs nesmyslných zvuků. Dnes se často mluvení jazyky zaměňuje za blábolení, ale jazyk, kterým apoštolové mluvili, nebyl takovým, kterému by nikdo nerozuměl. 3. Mluvení jazyky bylo zázrakem mluvení v řeči, kterou se mluvčí nikdy dříve neučil, to je v "neznámých jazycích" (1 Korintským 14,27-28). Avšak jazyk byl určitým národům znám a rozuměli mu (Srovnej Skutky 2,8). B. Jazyky byly znamením pro nevěřící (1 Korintským 14,22).5 1. Dar jazyků byl dán za účelem obracení srdcí nevěřících. Žádná pasáž z Písma nepopisuje jeho účel způsobem, jakým je dnes obvykle popisován, to je jako znamení, že člověk je spasen nebo jako osobní vzrušující zkušenost, která ukazuje blízkost k Bohu. 2. Skutky zaznamenávají pouze tři příklady mluvení jazyky a jejich účelem bylo pokaždé učení. a. Skutky 2,4 a 11 - Apoštolové učili cizince v Jeruzalémě. b. Skutky 10,44-48 - Petr a židovští bratři byli společně přesvědčeni, že pohané mají být také přijati skrze víru (Srovnej Skutky 15,7-9). c. Skutky 19,1-7 - Poté, co Petr položil ruce na těchto dvanáct pokřtěných věřících, mluvili jazyky a prorokovali. 5viz Kralický překlad 3. Jediná další zmínka v Novém zákonu o mluvení jazyky je v 1 Korintským 12-14. C. Proroctví si přáli více než jazyky. 1. "...ten, kdo mluví prorocky, znamená víc" (1 Korintským 14,5). 2. Kontext 1 Korintským 14 učí, že pokud není dán výklad, budou se jazyky zdát "záhadnými" a účel učení se neuskuteční. a. 1 Korintským 14,2 - Bez výkladu budou mluvit "k Bohu," protože pouze Bůh by rozuměl, co říkají. Není to napsáno jako schválený výsledek, ale Petr spíše vysvětluje, jak mluvení pouze k Bohu zbavuje mluvení jazyky zamýšleného účelu! b. 1 Korintským 14,9 - Bez výkladu by "mluvili jen do vzduchu." c. 1 Korintským 14,7-8 - Jazyky by nebyly užitečné bez "rozlišování zvuků," to znamená porozumění tomu, co je řečeno. d. 1 Korintským 14,10-11 - Ve skutečnosti bude člověk druhému člověku znít jako barbar, pokud neexistuje porozumění přes výklad. 3. Pavel uzavírá tím, že raději řekne pět slov srozumitelně než deset tisíc v jazycích (1 Korintským 14,16-19). 4. Jazyky byly důležité jako znamení nevěřícím, ale nesprávné použití by mělo za následek nesprávný výsledek. Proto by mělo proroctví být darem, o který se nejvíce usiluje (1 Korintským 14,22-25). D. Jazyky mohly a musely být řízeny (1 Korintským 14,26-40). 1. Všechny věci musí být dělány pro povznesení (verš 26 a 40). 2. Ve shromáždění mohli mluvit dva, nejvíce tři (verš 27). 3. Jestliže nebyl přítomen vykladač, člověk musel zůstat mlčet (verš 28). 4. Ať ženy mlčí (verš 34). II. DAR JAZYKŮ BYL JEN JEDNÍM Z MNOHA DUCHOVNÍCH DARŮ. A. Zázračných darů bylo zapotřebí pro zjevení a potvrzení slova Božího. 1. V 1 Korintským 12,8-10 je vyjmenováno devět různých darů. 2. Pavel v kontextu na křesťany naléhá, aby na sebe nežárlili kvůli důležitosti darů. Někteří si mysleli, že mluvení jazyky je tím největším, ale apoštolové vysvětlili, že všechny zázračné dary jsou od stejného Ducha, s proto by měla přetrvávat jednota (1 Korintským 12,12-20). 3. Zázraky sloužily ke zjevení (1 Korintským 2,13; Efezským 3,3-5) a potvrzení slova (Marek 16,20; Židům 2,3-4). B. Zázračné dary byly předávány pokládáním rukou apoštolů. 1. Petr a Jan byli vysláni z Jeruzaléma, aby předali Ducha Samařanům (Skutky 8,14-17). a. Jestliže by to mohl udělat Filip, který nebyl apoštolem, nebylo by třeba, aby přišli apoštolové. b. Hříchem Šimona dále bylo, že si přál předávat Ducha ostatním, což pro něj nebylo určeno (Skutky 8,18-21). 2. Další příklady ukazují, jak dary předávají pouze apoštolové (Skutky 6,6-8; 19,5-6). 3. Nebylo to nikdy nazýváno "křtem." Křest Duchem svatým přišel přímo z nebe a nebyl v něm účasten člověk. Ačkoli se mluvení jazyky událo při křtu Duchem svatým, existoval také dar, který byl předáván pokládáním rukou apoštolů. C. Zázračné dary měly skončit (1 Korintským 13,8-10). 1. V době smrti apoštolů a těch, na které vložili ruce, byl Nový zákon zcela zjeven, sepsán a potvrzen. Účel zázraků byl naplněn. Zázraky pak ustaly, protože jich nebylo již zapotřebí. 2. Úplné ("plnost") je dáváno do kontrastu s neúplným ("částečným"). a. Když bylo dáno a potvrzeno celé nebo úplné zjevení, měly ustat prostředky částečného zjevení a potvrzování. b. "Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno." (1 Korintským 13,8). 3. Slovo "plnost" se nemohlo vztahovat na Krista (1 Korintským 13,10). a. Z důvodů gramatiky, která je použita: Na Krista by se neodkazovalo jako "to, co," ale bylo by použito "ten, kdo." (Ale "to, co" gramaticky odpovídá zázrakům!) b. Kvůli bodu kontrastu: "Částečné" a "plnost" jsou si navzájem v protikladu. To, co je "částečné," bude "překonáno" (verš 10). O Kristovi máme plné zjevení a nic o něm nebude "překonáno" (1 Janův 1,1-4). (Ale "částečné" se hodí na zázraky!) c. Kvůli tomu, co zůstane: "Víra, naděje a láska" všechny pokračují dlouho poté, "až přijde plnost." Bylo by matoucí, kdyby Kristus byl "plností". Až On přijde, víra nezůstane, protože potom bude místo přesvědčení o věcech neviditelných znalost věcí viděných (Židům 11,1). Ani naděje potom nezůstane, protože "naděje však, kterou je vidět, není už nadějí" (Římanům 8,24). (Ale "plnost" se hodí na úplné nebo celé zjevení!) d. Kvůli významu: Celá diskuse v 1 Korintským 12-14 se týká duchovních darů a toho, jak by měly být používány k učení nevěřících a povznášení věřících. Neuvažuje se zde o Kristovi a jeho příchodu. (Ale podle významu je zde úplné zjevení proti neúplnému!) 4. "Až přijde plnost (úplné zjevení), tehdy to, co je částečné (zázračné dary), bude překonáno (1 Korintským 13,10). III. JAK VYSVĚTLÍTE, CO SE DNES DĚJE? A. Emocionální zkušenost 1. Byly provedeny studia různých náboženství starých i moderních a je zajímavé dozvědět se, že ve všech se nachází "mluvení blábolením," ať je to hinduismus, muslimství nebo dokonce další, která popírají Ježíše jako Syna Božího. To je silným důkazem toho, že to, co se dělá, není z Krista. 2. Mnozí byli uneseni emocemi a přáli si nějaké duchovní znamení, a tak začali mluvit způsobem, který viděli u ostatních. Ale nemluví cizím jazykem, který znají jiní lidé. B. Naučená zkušenost 1. Jestliže člověk poslouchá ostatní dostatečně dlouho, potom je jednoduché výraz zopakovat a přidat nové. 2. Někteří lidé jsou skutečně učeni, jak mluvit blábolením, a jsou jim dávána jednoduchá slůvka, aby se je naučili zpaměti a opakovali je. Takové praktiky byly novozákonnímu mluvení jazyky cizí. IV. ZEPTEJTE NA TYTO OTÁZKY TĚCH, KDO PROHLAŠUJÍ, ŽE MLUVÍ JAZYKY. A. Mluvíte jazykem, který je známý dnešnímu světu? (Skutky 2,6 a 8 a 11) B. Toužíte spíše po prorokování? (1 Korintským 14,5) C. Jsou pro vás jazyky znamením, nebo jsou pro učení nevěřících? (1 Korinstkým 14,226) D. Mluví ve shromáždění jazyky více než tři? (1 Korintským 14,27) E. Mluví lidé jazyky jen v přítomnosti vykladače? (1 Korintským 14,28) F. Mlčí ženy při takovém shromáždění? (1 Korintským 14,34) G. Jsou tato shromáždění vedena slušně a v pořádku? (1 Korintským 14,40) ZÁVĚRY: 1. Dozvěděli jsme se, že novozákonnímu daru jazyků se má rozumět jako schopnosti mluvit v cizích řečech, které mohou být vykládány. 2. Dar jazyků v Novém zákoně byl obdržen skrze křest Duchem svatým a pokládáním rukou apoštolů. Jejich účelem bylo učit Boží poselství a potvrdit je. 6viz Kralický překlad 3. Soudobé mluvení jazyky je fenomén společný i pro jiná náboženství, dokonce některá, která neuznávají Ježíše jako Krista. 4. Současné praktikování mluvení jazyky nemá žádnou podporu Nového zákona, ve skutečnosti většina z těch, kdo je provádějí, porušují jasné Písmo, které se k jejich použití vztahuje. A CO MLUVENÍ JAZYKY? Lekce 4 I. ODPOVĚZTE NA TYTO OTÁZKY: 1. Jakým druhem jazyků slyšeli Židé apoštoly mluvit? (Skutky 2,6 a 8 a 11) _________________________________________________________________ 2. Co apoštolové prostřednictvím jazyků učili? (Skutky 2,11) _________________________________________________________________ 3. Co řekl Pavel, že by byl "raději", kdyby dělali? (1 Korintským 14,5) _________________________________________________________________ 4. Jaký je výsledek mluvení jazyky bez výkladu? (1 Korintským 14,9) _________________________________________________________________ 5. Co by Pavel udělal raději, než by řekl 10 000 slov v jazycích? (1 Korintským 14,19) _________________________________________________________________ 6. Komu mají jazyky sloužit jako "znamení"? (1 Korinstkým 14,227) _________________________________________________________________ 7. Kolik lidí mohlo mluvit jazyky ve shromáždění? (1 Korintským 14,27-28) _________________________________________________________________ 8. Jaké byly další zázračné dary kromě mluvení jazyky? (1 Korintským 12,8-10) _________________________________________________________________ 9. Jak byly tyto zázračné dary předávány věřícím? (Skutky 8,14-17) _________________________________________________________________ 10. Kdy měly zázračné dary ustat? (1 Korintským 13,8-10) _________________________________________________________________ 7viz Kralický překlad   II. PRAVDA NEBO LEŽ: 1. Mluvení jazyky bylo znamením, že věřící je spasen. (1 Korintským 14,228) 2. Člověk ve shromáždění nesmí mluvit jazyky, jestliže není přítomen žádný vykladač. (1 Korintským 14,28) 3. Jazyky nebyly ničím více než blábolením. (Skutky 2,8) 4. Zázračné dary měly ustat, když bylo dokončeno zjevení Bible. (1 Korintským 13,8-10) 5. Zázračné dary jsou stále nezbytné ke zjevení nové pravdy a potvrzení toho, co už bylo zjeveno. ____________________________________________________________________________ Robert Harkrider  

"Mluvení jazyky? Jaká je realita a kde je pravda?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 18 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Biblické odpovědi (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 24. listopad 2005 @ 18:47:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Jakým druhem jazyků slyšeli Židé apoštoly mluvit? (Skutky 2,6 a 8 a 11)
Sk 2,6: a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

2. Co apoštolové prostřednictvím jazyků učili? (Skutky 2,11)
Neučili nic, ale ostatní je slyšeli mluvit o velkých Božích skutcích .

3. Co řekl Pavel, že by byl "raději", kdyby dělali? (1 Korintským 14,5)
1K 14,5: Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar.

4. Jaký je výsledek mluvení jazyky bez výkladu? (1 Korintským 14,9)
Pro osobní budování velký (1K 14,3), pro shromáždění pohoršivý (1 K 14,23).

5. Co by Pavel udělal raději, než by řekl 10 000 slov v jazycích? (1 Korintským 14,19)
1K 14,18-19 Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni, ve shromáždění však - abych poučil i druhé - raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.

6. Komu mají jazyky sloužit jako "znamení"? (1 Korinstkým 14,227)
1K 14,22: A tak jazykové jsou za div ne těm, kteříž věří, ale nevěřícím...

7. Kolik lidí mohlo mluvit jazyky ve shromáždění? (1 Korintským 14,27-28)
1K 14,27: Buď že kdo jazykem mluví, [tedy] skrze dva neb nejvíce tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá.

8. Jaké byly další zázračné dary kromě mluvení jazyky? (1 Korintským 12,8-10)
Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů (1K 12.8-10)

9. Jak byly tyto zázračné dary předávány věřícím? (Skutky 8,14-17)
Nejsou předávány, nýbrž je rozdílí Duch svatý podle své vůle (1 K 12,8)

10. Kdy měly zázračné dary ustat? (1 Korintským 13,8-10)
S příchodem Krista: takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus... (1K 1,7) až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. (1K 13,10)Re: Mluvení jazyky? Jaká je realita a kde je pravda? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 25. listopad 2005 @ 19:37:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Před chvílí jsem si prohlédl tento článek. Chtěl jsem reagovat, ale byl čas jít uspat Esterku.

Jako obvykle jsem ji vzal do náruče a začal broukat chválu, kterou mi Pán položil na srdce. Zapřemýšlel jsem se trošku nad tímto článkem, a mysl se mi zachytila na Božím slovu :

"Budu zpívat chvalozpěvy v jazyku"

Aniž bys si to nějak uvědomil, začal jsem zpívat v jazycích a teprve následně jsem to zachytil a zpozoroval, ale plynulo to v pohodě , přirozeně, tak jsem to "dokončil".

Nakonec jsem se ani v jazyku za Esterku dnes normálně nemodlil, jakože jindy je to právě naopak. Nikdy nezpívám v jazyku, ale skoro vždy jsem puzen k modlitbě v jazyku.

Kdyby jazyky byly jen promluva k lidem a Boží poselství, které buďto je něčí skutečnou řečí či má výklad, pak by neplatilo

"Vždyť kdo mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká zůstává tajemstvím"

Pavel něco vysvětluje o jazycích a pak říká:

"Co tedy?"

....co tedy s touto nadhozenou otázkou ... a odpovídá, ..a to je i má odpověď a příspěvek k tomuto tématu:

"budu zpívat chvalozpěvy jazyky, ale budu zpívat také z vědomou myslí"

"budu se modlit jazyky, ale budu se také modlit s vědomou myslí"Řešením této otázky je pro některé uvědomit si, že jsou různé druhy a použití mluvení jazyky.

A na závěr: .. byl bych velice rád, kdybychom se modlili v jazycích denně ...

"ten kdo mluví jazyky, mluví ke svému budování" (ke svému užitku)

"Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky"Pokoj a moudrost

(veškeré kurzívou psané verše jsou myslím v 1.Kor 14 )

snad je tomu rozumětRe: Mluvení jazyky? Jaká je realita a kde je pravda? (Skóre: 1)
Vložil: vladik v Úterý, 29. listopad 2005 @ 07:17:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj já to vidím následovně:

1. souhlasím s jirkoukrupa
"Vždyť kdo mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká zůstává tajemstvím"

to znamená, že křesťan může mluvit jazyky pod přítomností Ducha Svatého a je to modlitba k Bohu, které nikdo nerozumí. Pak ale k tomuto by nemělo byýt řečeno AMEN, když nevím co ten člověk vlastně mluví.

2. Dar jazyků pro církev. Pod tím si představuji že někdo ve společenství řekne něco v jazyku ale jen tehdy když je tam i dar výkladu jazyků.

3. Dar jazyků, které rozumí určitá skupina lidí. Na VŠ kde jsem studoval ve výtahu můj bratr vKristu začal mluvit jazyky a s nama jeli ve výtahu i arabové a ti říkali: ty mluvíš o Bohu arabsky.. a takových svědectví je více kdy křestan začne mluvit jazyky - což odpovídá nějakému známému světovému jazyku, který má oslovit určitý okruh lidí v danou chvíli.


Problém nastává v tom že křesťané jaksi jestli v nadšení nebo nemoudrosti drmolí na shromážděních v osobních jazycích a všichni k tomu říkají AMEN a haleluja i když vlastně neví co ten dotyčný říká.

zdraví VladimírRe: Mluvení jazyky? Jaká je realita a kde je pravda? (Skóre: 1)
Vložil: sola-scriptura v Úterý, 15. září 2009 @ 21:07:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Mám to ještě trochu podrobněji rozebrané, jestli budete chtít, můžete se na to kouknout. Témata, co mám jsou zatím všechny o darech  Ducha. Dar jazyků, glosalie, kterým člověk "mluví k svému užitku" 1K 14,4, se celkem zásadně příčí principu lásky, která svůj prospěch neyhledává, 1K 13,5. Pavlův list do Korintu je reakcí na dopis od tamního sboru, který nám není znám, proto to musíme číst hlouběji, než zcela povrchně, jak to mají lidé v oblibě. Verše kterými většinou zastánci glosálie často argumentují, můžou být přepisem z onoho dopisu, které tam Pavel píše, aby na ně mohl vzápětí reagovat. No zajímáte-li se o to, mám tam toho o tom dost, a teď píšu zkušenost jednoho bývalýho letničního kazatele. Jeho prožitky jsou ohromující... Například v jeho sboru byli lidé, co začli mluvit jazykama a jiný to vykládal. Když domluvil ozval se jeden čínský člen sboru a oznámil, že to bylo v jeho rodném jazyce a tedy ví, co říkal, a že ten člověk proklínal Boha. To se mu stalo mnohokrát, třeba i s Italštinou. Mluvení jazyků pro náš vlastní osobní prožitek je satanská obdoba mluvení jazyků pro evangelizaci. No.. Posuďte po přečtení tohoto textu a toho mého sami...Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy