Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 373, komentářů celkem: 338840, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 110 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rudinec
unshaken
Vota
zeryk
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97870193
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Katolické učení o eucharistii - od katolíka
Vloženo Úterý, 13. září 2005 @ 18:07:18 CEST Vložil: xxx

Kritika bludů V komentáři ke kritice na veřejnou modlitbu za svatého otce, se rozvinula opět diskuze o špatném katolickém učení a to k ekumenismu i k eucharistii jako jediné platné a trvalé oběti Bohu. K již opakovaným výhradám ze strany nekatolíků tento článek shrnuje odpovědi katolíka.

Zajímavé podněty z diskuze v komentářích:
K ekumenismu bratr Pastýř navrhuje ať "papeže všichni odmítneme, zřekneme se transsubstanciace, modlení se k Marii a jiných nebiblických věcí a vrátíme se k prostotě Písma."

Bratr wollek zase k hodnocení názorů a víry církve uvádí:
Mě tolik nezajímá, co přinesla tradice, nevěřím ani tomu, že by to zjevil Bůh , ani že by zrovna tito teologové byli adepti na Nobelovu cenu v oborech matematika, logika apod.
... a tak mi nezbývá, než Ti popřát dobrou noc a snad také navštívení ducha moudrosti aby jsi poznal, proč jsem se zrovna s Tebou rozhodl diskuzi ukončit tímto kuriózním způsobem:-)

K "nebiblickým věcem" - katolicky

Bůh zjevil své učení skrze proroky a nejvíc podstatného skrze Ježíše, kterého lidé viděli, slyšeli a zažili jeho skutky. Dále v Duchu svatém (ne v duchu jen tak nějaké moudrosti nebo filosofie - což by se hodilo k té matematice nebo logice, ale na Boží slovo tato moudrost u katolíků nic neváží) apoštolové kázáním a spisy předali, co jim Kristus svěřil, aby to bylo pro všechny lidi až do jeho dalšího příchodu ve slávě.

Názor, že nelze věřit ani kdyby to Bůh zjevil, se vztahoval na uváděné citáty z Písma , ve kterém Bůh zjevil co chtěl pro nás. Jeho slova o eucharistii jsou jasná a také o tom, že jeho Tělo a Krev máme přijímat a jíst. Apoštol (tedy někdo kdo napsal list Židům, autor není tak důležitý pokud byl inspirován Duchem svatým) píše, že tato oběť stačí jedna, v čemž se všichni shodnou a přitom se zároveň odlišují v tom stejném chápání jiných vět Písma:

Skutečné Tělo a Krev Páně

Jan 6,53nn
"Amen, amen, pravím vám,
nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev,
nebudete mít v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce,
tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
To je ten chléb, který sestoupil z nebe
- ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli.
Kdo jí tento chléb, živ bude na věky."
....
Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?"
....
Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.
....
1 Kor 11,23
Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal:
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl:
"Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku."
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl:
"Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví;
to čiňte , kdykoli budete píti, na mou památku."
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich,
zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
podobně Lk 22,14nn nebo Mt 26,28 resp. Mk 14,24
"Pijte z něho všichni.
Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů."

Forma, způsob a opakování

Jediná a trvalá oběť byla uskutečněna na kříži. Jeho tělo jako chléb bylo vydáno a zmařeno jako zrno. V trvání této oběti Písmo svědčí jasně - není ji totiž třeba uskutečňovat znova a znova jako židovské oběti, ona platí a trvá stále. Zrno vrostlo a Ježíš je zase s námi. Slova Ježíšova jsou přítomná "vydává" nikoli "vydá se/proleje" nebo "se vydalo/se prolila". Toto Tělo a Krev máme jíst a pít - Jan 6, 54 a dále (např. v.56 "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.).

Ježíš její formu i obsah sám ustanovil - "vydává" v přítomném čase, jedná se o chléb a víno. Apoštolé dále slavili takto, jak píše Pavel 1 Kor 11,23 "já jsem přijal od Pána" - jak by to mohl přijmout od Pána, nežli, že to slavil někde v tehdejší církvi - a samozřejmě s apoštoly a učedníky (třeba s Ananiášem?) - tedy tam, kde je Pán stále přítomen. Ostatní apoštolé poprvé slavili Eucharistii při Poslední večeři, a někdy ji tedy musel slavit i Pavel "s Pánem", těžko by se o ní dočetl v nějakých Písmech, když tehdy žádná nebyla, nebo by jen opakoval co slyšel - on ji musel zažít i sloužit!
(I to je pro katolíky další podpora - eucharistie se slaví bez přerušení již dvě tisíciletí a předává se stále stejně, kdyby někdo nevěřil v tělo a krev - nebyl by vůbec připuštěn ani by nebyl v církvi, tudíž jeho učení by se nepředávalo apoštolsky dále - vždyť kde jsou Ariovi následovníci ??? Kde je Marconion, který si vytvořil vlastní soupis kanonických knih??? Bohužel hereze a lidské výklady zůstávají, katolíci mají ale aspoň jednu celosvětovou jistotu, že pokud je daná církevní obec a její biskup v jednotě s papežem, je zde správně předáváno i učení - v jedné řadě od těch, kteří viděli a chodili s Pánem).

Ekumenismus skrze eucharistii?
Bible hovoří o Těle a Krvi Páně - o skutečném Těle a Krvi Páně - viz apoštol 1 Kor 11, 29: " Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení."

(Z tohoto důvodu také nechceme připustit účast nekatolíků na eucharistii - máte jiné chápání, proto připuštěním k přijímání by jsme vás vlastně vedli ke hříchu proti Tělu a Krvi Páně, a sami sebe byste odsuzovali. Ale pokud věříte a vyznáváte stejně tak můžete k eucharistii také přistupovat - např. nedávno zemřelý bratr Roger z Taize přijal Tělo Páně od tehdy ještě kardinála Ratzingera, který jistě věděl komu jej podává, musel si být tedy jist vírou bratra Rogera, že přijímá skutečné Tělo Páně - a rozhodně bratr Roger nebyl nějakým "tajným" katolíkem. Podobně se o něm po jeho smrti vyjádřil, že je "jeho duše dosáhla věčné blaženosti" - tedy je přesvědčen, nebo to vyhlašuje, že bratr Roger zemřel v milosti a přešel k Pánu. A proč by to také papež neměl netvrdit a nepodávat mu přijímání? Vždyť bratr Roger sám nazýval papeže Svatým otcem , jak je známo z jeho dopisu papeži.).

Opustit své učení?
Když se katolíci zamýslí nad jednáním Pavlovým - jak přijal, tak předává - nemají důvod, proč bych se tohoto způsobu měli vzdávat. O slavení eucharistie tímto způsobem a vírou v pravé Tělo a Krev, vydané na kříži, je od apoštolů a jejich následovníků dost zapsáno (např. mučedník Justin o tom píše zde:

Nebo nepřijímáme pokrmu toho, ani nápoje toho jako obecného; nýbrž jako skrze slovo Boží Ježíš Kristus spasitel náš se vtělil a tělo a krev pro spasení naše měl: takto i vyučeni jsme, že pokrm onen, skrze modlitbu slova od něho pocházejícího posvěcený, jímž krev a tělo naše skrze proměnu živí se, že, dím, jest tělem a krví vtěleného onoho Ježíše . Apoštolé zajisté v pamětech svojich, evangelia řečených, takto od Krista sobě poručeno míti vypravují; že totiž vzav chléb a díky učiniv, pravil: “To čiňte na mou památku, to jest tělo mé;" a vzav podobně kalich a díky učiniv pravil: “Toto jest krev má," a že jim samým toliko dal.

.... a je to stále stejně předáváno (např. reformátor řk církve Jan Hus tvrdil o eucharistii to samé, všichni husité bojovali právě za to aby mohli přijímat Tělo i Krev Páně, ne za slavení nějaké večeře. Šlo jim o Krev = kalich. Navíc věděli další podmínku - aby to bylo slaveno apoštolsky - proto si utrakvisté nechávali světit kněze u biskupů s apoštolskou posloupností resp. staroutrakvisté se nakonec s katolíky spojili)a od nich zase ).

A učení lidské např. jednotných bratří: Kristus je ve svátosti přítomen "duchovně totiž, ne tělesně, posvátně totiž, ne bytně neb podstatně, ale znamenitě"). Nehovoří snad jasně Ježíš o svém Těle a nerozdává jej snad??? Nepodával jim snad chléb a kalich??? Proč se tedy přidává k Písmu ono "duchovně" a "posvátně"??? Podobně lze rozebírat učení jiných nekatolických církví. Učení JB se ovšem v ochotě připustit k přijímání ne-bratří shoduje s katolíky - tedy raději ne - i když s jiným odůvodněním. Alespoň v tom víme, že tudy vést ekumenu nelze ve více církvích a mělo by se na to přestat tlačit.

Jen památka - jako třeba výročí úmrtí?

Konat na památku, nebo opakovat stále - v Písmu (SZ - nic jiného apoštolové neznali), to není pouze vzpomínka na minulé události, nýbrž přímo i hlásání Božích děl, které Bůh učinil pro lidi. Při bohoslužbě se tyto události zpřítomňují a aktualizují (smlouva - proto už také říkáme Stará smlouva - protože již neplatí - byla splněna, nyní je platná Nová smlouva, ta stará ale platila pro každého Žida, který ji plnil - "toto je pro vždy platné nařízení - buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je"). Právě tak chápal Izrael své osvobození z Egypta: kdykoliv se slaví velikonoce, tak se událost exodu (odchodu z Egypta) se zpřítomňuje ve vědomí věřících, aby s ní srovnali svůj život. Kdo nenatřel veřeje krví a nepřešel Rudé moře ... Tak i při slavení eucharistie nejde o vzpomínku na umučení Kristovo, ale o znovu zpřítomění této jediné nejsvětější oběti za nás (za naše hříchy) a hlavně možnost se jí zúčastnit. Pro Boha je jistě stále platná, ale ne každý může chtít se s Bohem vyrovnávat, většina lidí si zvolí cestu klidné lhostejnosti k Bohu a nechce se s ním smiřovat, ani když stačí jen využít milosti Boží, která se všem nabízí.

Má církev učit něco jiného?
V Duchu svatém toto učení o Těle a Krvi Páně v Písmu zapsali apoštolové a jiní. Nejprve jim to ale bylo takto zjeveno - Ježíš to tak ustanovil sám. Buď věříme, že to apoštolové a jiní dobře pochopili a zapsali, což je pravda, nebo tomu lidé nevěří, a pak sice mají Písmo, které jim předala a uchovala i přeložila církev, ale výklad si ponechávají svůj, ačkoliv nikomu není dáno si soukromě Písma vykládat a chápat. (Není dáno = prostě na to sami lidé nemáme). 2 Petr 1,20: "Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nelze vykládat po svém (nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti) ... 2, 17 ... takoví lidé jsou jako prameny bez vody ... slibují svobodu ... 3,16 ... neučení a neutvrzení lidé je překrucují ... k vlastní záhubě ... střezte se abyste neodpadli od vlastního pevného základu." Což opravdu nikomu nepřeji!

Díky za možnost zde na stránkách bratří tento článek uveřejnit, určitě lze o mnohém vést diskuze, ale stále "opravování" katolíků, že jejich učení není správně biblické, by chtělo podložit pádnějšími argumenty, nežli - "nevěřím, ani kdyby to Bůh zjevil". Vždyť je psáno "je mnoho jiného co Ježíš učinil ... a celý svět by neměl dost místa pro knihy o tom napsané".

jarda2005

Otázka na závěr - vyznává Vaše církev a vy osobně, že při slavení eucharistie nebo při vaší VP pro vybrané, se jedná o pojídání a pití skutečného Těla Kristova a skutečné Krve Kristovy?

Pozn.: Katolické učení je veřejně přístupné všem na stránkách Katechismu, internetově zde: http://www.katechismus.cz

Pokud se chcete něco dozvědět o skutečném životě a dokumentech první církve tak zde je seznam prvokřesťanských spisů (před prvními koncily), dostupný ještě snad na adrese: http://www.patrologie.fatym.com/



Article's Poll
[ Výsledky | Ankety ]

Hlasů: 7
Komentářů 4

"Katolické učení o eucharistii - od katolíka" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Katolické učení o eucharistii - od katolíka (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2005 @ 21:51:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedna otázka pro vás, katolíku:

píšeš - Z tohoto důvodu také nechceme připustit účast nekatolíků na eucharistii - máte jiné chápání, proto připuštěním k přijímání by jsme vás vlastně vedli ke hříchu proti Tělu a Krvi Páně, a sami sebe byste odsuzovali.

Nemyslíš katolíku, že to musíš nechat na nás? Je to příkáz Ježíše Krista! Pokud si určujete, kdo a za jakých podmínek se může zúčastnit eucharistie, potom jste na stéjné úrovni, jako Ježíš samotný! Nejste přece Bůh, že ne?

Pokud se tedy proviníme proti Tělu a Krvi, je to náš problém! Máme právo se zúčastnit eucharistie! A nikdo mi nebude říkat, ať to nedělám, kromě mého Pána. Což není papež, ale Pán v nebesích - Ježíš Kristus.

Co si myslíš, katolíku? Změní můj pohled na Tělo a krev, kterou ty přijímáš v kostele svoji podstatu. Znehodnotí se mým teologickým pohledem sama jeho podstata? V žádném případě! Proto jsem svobodný k tomu, abych s vámi přijímal eucharistii! Co myslíš, změní se podstata Těla a krve, pro starou babičku, která si nečte Bibli a ví jenom to, že má přijít dopředu a sníst hostii?

Protože není možné, aby se podstata eucharistie, změnila protestantským pohledem na tuto otázku, jsme svobodni zúčastnit se přijímání eucharistie s vámi. Jsa poslušni příkazu Ježíše Krista! Můj pohled mi nemá bránit v poslušnosti příkazu Ježíše Krista!! Pokud mi někdo brání naplnit to, co příkázal Ježíš Kristus, tak potom to může být jedině antikrist!!!

S pozdravem Karels

p.s. to jsem se zase rozčílil, ne proto jak to chápete, ale proto, že určujete, kdo to může přijímat a kdo ne!!



Re: Katolické učení o eucharistii - od katolíka (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2005 @ 21:56:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Navíc dobře víte, katolíci a neříkejte, že ne.

Účast na eucharistii je jedna ze svátostí. Bez které je problematické prokázat se, že jsme poslušní následovníci Ježíše Krista!!

Chcete ekumenismus! Potom nám umožněte bezpodmíněčný přístup ke všem svátostem vaší církve!! Pokud tomu bráníte, celý ekumenismus je jenom fraška, komedie pro naše atheistické nevěřící spoluobčany, aby tito konstatovali: "Ta katolická církev dělá pokroky."

Karels



Re: Katolické učení o eucharistii - od katolíka (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 14. září 2005 @ 00:16:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
podložit pádnějšími argumenty, nežli - "nevěřím, ani kdyby to Bůh zjevil".

Vidím, že se evidetně necítíš jistý, a tak si musíš pomáhat nečistými prostředky. wollek nikdy nepsal, že "by nevěřil, ani kdyby to Bůh zjevil", ale, že "nevěřím, že by katolická tradice byla zjevená Bohem". A to z jednoho prostého důvodu: Neodpovídá zjevení Bible.

Bible nepraví, že u večeře Páně přijímáme 'skutečné' tělo a 'skutečnou' krev Kristovu, ale 'tělo a krev' Páně. Co to vlastně znamená "skutečné"? Bible ani nemluví o žádné eucharistii, ani o tom, že oběť se má přinášet stále znovu až do skonání světa. Prostě stačí umět číst, umět některý z jazyků, do nichž je Bible přeložena, a pak mít v hlavě všech deset pohromadě. Já prostě u večeře Páně přijímám tělo a krev Krista a činím tak podle Kristova přání či příkazu výslovně zapsaném v Písmech na Jeho památku. Ty přijímáš skutečné tělo a skutečnou krev Krista (aniž bys vysvětlil nebo vysvětlit dokázal, co pojem 'skutečnou' znamená), nečiníš tak při večeři Páně jako první křesťané, ale při Eucharistii, a patrně se zdráháš to označit jako činění na památku svého Pána, ačkoliv On sám si to tak přeje. Oprav mě prosím, zda v těchto tezích je nějaká zásadní chyba, ať se máme od čeho odrazit.

wollek



Re: Katolické učení o eucharistii - od katolíka (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2005 @ 10:28:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlob se proroku,

nesouhlasím s tebou, tvůj názor stojí na opačném spektru než názory na přijímání od katolíků.

To, že si o tom myslí, že se to promění, změní to podstatu, na základě jejich teologie? Ať už si myslíme to a oni zase ono na chléb a víno. Naše povinnost vůči Ježíši Kristu je účast na tomto aktu! Stejně jako na křtu, stejně jako na modlitbě a na shromážděních křesťanů.

Nechci se dopustit jakéhosi rouhání, berte to trochu jako určitý druh humoru. Ale s tím proměním chleba a vína. Neprokázalo by se to nějakým vědeckým rozborem? Potom by se prokázalo na základě vědecké analýzy, zda je pravdivý ten katolický pohled nebo ten protestantský!!

Takže problém s vysvětlením mi nebrání se zúčastnit eucharistie!

Daleko víc jsem "nabroušený" na nesouhlas s přístupem nás protestantů.

Ale je to pochopitelné, tady je vidět linie, kterou razí v ekumenismu. Ano ekumenismus, ale pod křídly katolické církve.

S pozdravem Karels



Stránka vygenerována za: 1.76 sekundy