Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Slavomír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15369, komentáře < 7 dní: 358, komentářů celkem: 337871, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 247 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Vyjděte z jejich středu, můj lide!
·Recenze Parabible
·Podoba rodiny podle Bible
·Rozhovor s farářem Jana Palacha
·Vyjádření Arcibiskupství pražského k článku Duka vs. Halík na Lidovky.cz
·Reflexe: Kam zařadit Společenství baptistických sborů?
·PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU
·Texaský baptistický pastor, který schvaloval útok na gay klub, odstoupil
·Dietrich Bonhoeffer: O hlouposti
·Václav Klaus - obhájce náboženství standardního typu

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
97 481 378
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Teologie: Výklad knihy Zjevení, kapitola první
Vloženo Sobota, 26. březen 2005 @ 09:20:45 CET Vložil: Bolek

Kázání poslal Lutrik

Výklad knihy Zjevení, kapitola první

Milé sestry a drazí bratři,
dnes začínáme s rozborem poslední knihy Nového zákona (a křesťanské Bible vůbec) - Zjevení Janova čili Apokalypsy. Apokalypsa v běžném slova smyslu znamená pohromu, vesmírnou katastrofu, konec světa, podobně jako soudný den představuje běžně zkázu. Jde však spíše až o druhotný význam tohoto slova, plynoucí z určitého pochopení knihy Zjevení. Proto zvlášť dnes se mi jeví tato kniha být navýsost aktuální. Zdá se totiž, že nám bylo shůry dáno žít na počátku poslední doby- na počátku doby konce tohoto věku či světa (hebrejsky olámu, řecky aiónu, latinsky saecula). Nejde zatím o konec kosmu, vesmíru čili světa jako celku (o něm se píše např. v Iz 51,6 či 2. Petr 3,10-12). Spíše končí současný "systém věcí" (termín Svědků Jehovových- např. Mat 24,3 v jejich překladech) neboli současný systém lidských vztahů, vládnoucích mravů, uspořádání společnosti, fungování civilizace. A na jeho místo pak nastupuje nový "systém věcí", nový věk, nové uspořádání společenských a náboženských poměrů - Tisícileté království. Teprve pak přijde Nové nebe a Nová země (Věčnost).

Verše 1-3: Tyto verše nám ukazují, co je dáno, skrze koho je dáno a komu je to dáno. Dáno je zjevení- řecky apokalypsis, doslovně tedy odhalení, zjevení tajných, skrytých skutečností, příslušné řecké sloveso zní apokalyptein, které znamená odhalit, zjevit tajné, skryté skutečnosti. V apokalypsách jde obecně o odhalení, zjevení Božího plánu, týkajícího se skončení starého věku a povahy věku nového. Křesťanská apokalyptika- obsažená hlavně ve Janově Zjevení, ale také tzv. malých apokalypsách- Matouš 24, Marek 13, Lukáš 21- se liší od židovské apokalyptiky svou střízlivostí.

Židovská apokalyptika se dočkala největšího rozšíření v době od 2. století před Kristem do 2. století po Kristu, tedy v době zvlášť krutého utrpení židovstva. Navazuje na prorockou eschatologii obsaženou ve Starém zákoně, zejména u proroka Izajáše 24-27 (onen den), Ezechiela 37-48, Joela 1-4, Zachariáše 9-14 či Malachiáše 3 (den Hospodinův veliký a hrozný). Eschatologie znamená zvěst či učení o posledních věcech člověka i světa, poslední věci- řecky ta eschata, slovo eschaton pak znamená poslední či mezní. Jde o širší termín než apokalyptika, týká se vykoupení světa i člověka, tedy i otázek kolem smrti, posmrtného života či vzkříšení, o kterém se v židovstvu vedly velké spory. V židovství doby postarozákonní nabývají eschatologická očekávání podoby nestřízlivé, fantastické a spekulativní apokalyptiky- spisy jako etiopský Henoch, třetí kniha Sybilina, Závět dvanácti proroků, Damašský spis, Válečný svitek kumránský před rokem 70 po Kristu, po roce 70 po Kristu potom Život Adama a Evy, 4. kniha Ezdrášova (apokryf), syrský a řecký Báruk, Apokalypsa Abrahamova, Závět Abrahamova a další.

Ale zpět ke Zjevení Janovu. Toto zjevení se týká toho, co se má jednou stát. Janovo zjevení je tedy také proroctvím (prorockou knihou, a to jedinou prorockou knihu v Novém zákoně). Co je to proroctví (hebrejský massá- Boží výrok, nábí - prorok, řecky se prorok řekne profétés, proroctví pak proféteia)? Obecně jde o mluvení pod Boží inspirací, zprostředkování Božích slov, Boží rady. V novozákonní církvi mají proroctví širší rámec než pouze předpovídat budoucnost. Nejde nutně o to něco předpovědět, nýbrž vynést a vyslovit, co do prorokova srdce vložil Bůh. V tomto smyslu je každá řeč z Božího pověření proroctvím. Proroctví tak může být i napomenutím, vysvětlením či varovnou prognózou (pokud se nevzpamatujeme, špatně to dopadne, pokud se vzpamatujeme, může to dopadnout dobře). Jan 16, 12-17- Duch svatý oznamuje skrze proroky to, co leží Otci a Synu na srdci. Formy prorockých projevů - slyšení hlasů (slyšitelný hlas či vnitřní hlas- např. 1. Král 19,11-13), vidění (vidění obrazů: vidění v bdělém stavu čili vize- Jer 1,11-14 a noční vidění čili prorocké sny- Mat 1, 20) a cítění (cítění potřeb druhých- Mat 15,32).

Jan ve Zjevení hlavně viděl, měl tedy především vidění obrazů- vize (i když nejen- viz dále). Zjevení dal Bůh Otec nejprve Kristu a ten je dal svým služebníkům. Konkrétně skrze anděla- vykladače- Janovi. Kdo je tím Janem? Autor Zjevení bývá většinou ztotožňován s apoštolem Janem, autorem Janova evangelia a Janových listů. Tento názor však není jednomyslný. Někdy za autora je považován Jan presbyter či některý ze stoupenců a žáků apoštola Jana. Každopádně má jít o židovského křesťana a ranně křesťanského putujícího proroka, který byl asi dost uznávanou osobností a duchovní autoritou. Svědčí o tom označení Theologos v titulu některých rukopisů- Zjevení Jana Theologa (např. v Kralické Bibli). Theologos znamená bohoslovec, svědek mluvící Boží slovo, je to myslitel a kazatel zároveň, je také prorokem (má prorocké poslání).

Verše 4-12: Prorok Jan předává nejprve pozdrav sedmi církvím, sborům v Asii. Číslo sedm vyjadřuje dokonalost, úplnost, svatou celistvost. Sedm maloasijských sborů tak reprezentuje nejen veškeré křesťanstvo v této římské provincii, ale pravděpodobně symbolizuje i celou církev. Jan vyřizuje pozdrav od:

- Boha Otce (od toho, který je a který byl a který přichází),
- Ducha svatého (od sedmi duchů před jeho trůnem, někdy se však těch sedm duchů považuje za sedm Božích poslů- archandělů),
- Ježíše Krista (věrného svědka čili martyra, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země).

Ohlášen je dále i Kristův budoucí návrat: "Hle přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli,…". Srovnej Zach 12,10. Alfa i Omega pak znamená A i Z, počátek i konec, zde se týká Boha Otce, ne Syna.

Jan měl své vidění (v jeskyni) na ostrově Patmos, kde byl podle tradice nasazen na těžké práce v císařských dolech (jako vězeň na nucených pracích). Ostrov leží pří jihozápadním pobřeží Malé Asie, je to blízko dnešního Turecka, ale ostrov patří Řecku. V době sepsání knihy Zjevení vládl v Římě císař Domicián (Domitianus), roky jeho vlády: 81-96 po Kristu. Tento římský císař krutě pronásledoval tehdejší tzv. ateisty- byli jimi lidé, kteří se vzpírali kultu starých římských božstev a kultu jeho zbožněné císařské osoby. Především židy a křesťany. Domicián sice nevyžadoval, aby byl titulován jako "Pán a Bůh", ale cítil se polichocen, když se tak dělo a když se mu budovaly chrámy a stavěly sochy. Lidé byli pak nuceni k jejich božskému uctívání. Obětí pronásledování se stal i Jan, dostal se na nevelký a nepohostinný Patmos a tam sepsal svou knihu v letech 94-95 po Kristu.

Jan dostal své vidění v den Páně čili v neděli, děň vozkresenyj, jak uvádí Ruská synodální bible. V ten den se Jan ocitl v Duchu (řecky en pneumati); slovo vytržení není v původním textu uváděno (neuvádějí ho ani anglické a americké překlady, rovněž Lutherův překlad Bible ho neobsahuje, z českých překladů není v překladu KMS). Jan nejprve slyšel mocný hlas, měl tedy slyšení čili tzv. audici- vnímání prostřednictvím sluchu. Dostává první úkol- zprostředkovat Boží vzkazy sedmi církvím (křesťanským sborům), a to konkrétně sborům v Efezu, Smyrně, Pergamu, Thyatirech, Sardách, Filadelfii a Laodikeji. V těchto městech jednak sídlily římské úřady a soudy, jednak pro Ježíše a Jana byl důležitý nábožensko-mravní stav tamních křesťanských obcí. Výběr byl omezen symbolickou hodnotou čísla sedm (viz výše) a tak se tam nevešly známé obce z Kolos a Hierapolis. Někteří vykladači (např. Václav Hájek) ještě připomínají názor, že při výběru se uplatnilo i prorocké hledisko- sbory jsou řazeny tak, aby představovaly vývoj obecné církve od samého počátku církve až do druhého příchodu Ježíše Krista.

Verše 13-20: Po slyšení přichází vidění. Uprostřed sedmi svícnů vidí Jan Ježíše jako Syna člověka (podobně jako již prorok Daniel- Dan 7,13). Jeho dlouhé roucho a zlatý pás ho ukazují jako pravého královského velekněze. A jeho sněhobílé vlasy vyjadřují skutečnost, že je Pánem rovným Bohu (srovnej Dan 7, 9). I další obrazy ukazují na Ježíšovu svrchovanou moc (atributy očí, hlasu, nohou). Dvousečný meč pak na jeho soudcovskou moc, kterou vykonává ne mečem, nýbrž slovem- Iz 49, 2, Žd 4,12 či Jan 12,48. I Ježíš je první a poslední. Sice zemřel, ale byl vzkříšen a je živ na věky věků. Má klíče od smrti i hrobu. Proto je Kristem, Mesiášem a tedy naším Bohem (Jan 20,28), Pánem a Spasitelem (duší i světa). Proto se mu lze klanět (andělům však nikoliv, viz Zj 19,10 či Zj 22,8-9).

Ježíš Kristus upřesňuje Janovi jeho poslání- má napsat vidění, které obdržel a které se týká jak jeho současnosti (toho, co jest), tak i věcí budoucích (toho, co se má stát potom). Dále Ježíš vysvětluje Janovi, že sedm hvězd v jeho rukou představuje anděly sedmi církví a sedm svícnů, uprostřed kterých stojí, pak sedm církví (jde zde jistě o sedm výše zmíněných maloasijských sborů, ovšem včetně jejich prorockého rozměru). Pod anděly sedmi církví se často rozumí duchovní správci, kteří jim stojí v čele- presbyteři či biskupové. Je však prosazován i názor, že jde o jejich ochranné anděly či anděly strážce. Každý národ i jednotlivec má mít svého anděla strážce- podle víry pozdního židovstva (viz např. Dan 10, 13 a 20), která pronikla i do křesťanství.


Stanislav Heczko
LECAV, Praha


 
Příbuzné odkazy
· Více Kázání
· Novinky od Bolek


Nejčtenější článek Kázání:
O milování


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Výklad knihy Zjevení, kapitola první" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Výklad knihy Zjevení, kapitola první (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 11. září 2016 @ 14:54:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----neboli současný systém lidských vztahů, vládnoucích mravů, uspořádání společnosti, fungování civilizace. A na jeho místo pak nastupuje nový "systém věcí", nový věk, nové uspořádání společenských a náboženských poměrů - Tisícileté království. Teprve pak přijde Nové nebe a Nová země (Věčnost). ----

Říkáš nový věk? Věky se lomily ukřižováním a vzkříšením. To co označuješ jako budoucí "Tisícileté království" již nastalo na přelomu věků před 2.tis.lety. Nastalo to léto. Proto také dnes píšeme L. P. 2016. Léto Boží přízně , ale i Božího soudu!


Zjevení Janovo 1: 9- Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.
                         10  Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně

                                        ---- Jan dostal své vidění v den Páně čili v neděli ----

Ujišťuji Tě , že nemyslel neděli ! On ten den Páně (L.P.), celý popisuje a vždyť má na něm v Kristu Pánu i účast! Tzn. to co bylo před 2tis. lety, to co je, i to, co ještě bude.( L.P. 0 - 20??)Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy