Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 542, komentářů celkem: 343232, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 69 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

timg
wollek
JirkaB
leonet
rosmano
cizinec
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99078438
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Potetovaný křesťan????
Vloženo Pondělí, 11. únor 2002 @ 08:45:28 CET Vložil: Walcha

Žhavá témata Kdo říká tetování je svatokrádež
Kdo říká tetování je svatokrádež? Je to Bible? Ne. Proč tolik křesťanů „odsuzuje“ ty co tetování nosí nebo si jej chtějí nechat udělat? Myslím si, že bohužel někteří křesťané nerozumí plně spasujícímu milosrdenství, které nám bylo dáno skrze lidskost a smrt našeho Pána Ježíše Krista. Jako oddaným křesťanům spočívá na nás objasnění jiným lidem těchto věcí….

1.      Starý zákon a Nový zákon postavěný na Kristu a spojitost  verše Levicitus 19:28 s Novým Zákonem, 2.      Kontext s 1.listem Korintským verš 6:19…Tvé tělo jako chrám 3.      Představa tetování v Bibli 4.      Naše oddanost evangelizovat.   Pokládáme taky za potřebné našim kritikům dokázat, že naše víra je založena na více skutečnostech než na tetování“ je to samozřejmě podporováno dobrou prací. A musíme se modlit tolik jak je možné, za to ať tyto ač zdánlivě důležité problémy (jak třeba tetování nebo takzvaný body art) jsou v jinačí rovině než více důležité problémy jako:  nerovnost, hladomor, křesťanská jednota… Starý zákon a Nový Zákon jak verš Leviticus 19:28 má návaznost na Nový Zákon Zdá se, že každý křesťanský argument proti tetování se „motá“ kolem jedné věci tj. tady tento verš z Leviticuse: Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin. Je tu obrovský problém s tímto argumentem. Někdo nemůže uvěřit tomu, že Ježíš je Pán, přišel aby nás milosrdenstvím a láskou  zachránil, a že a tyto verše jsou stále aplikovatelné i pro nás v současné době. Zní to drsně, ale je to pravda. Odpověď je jednoduchá. Kristus nám dal Nový zákon, který naplňuje Starý zákon, který obsahuje i Leviticus 19:28 Po zodpovězení následujících otázek, uvidíme, že NZ nás osvobozuje z pout, jenž nás držela v zajetí rituálů a obyčejů jako je psáno v Leviticus 19:28. Co je vlastně Starý Zákon? Proč byl tolik potřebný Předtím než vysvětlíme Nový Zákon a jeho osvobození a jeho osvobození, potřebuje se podívat na Starý Zákon, jeho přirozenost, a proč byl tolik důležitý v historii spásy. Předtím než Kristus přijal lidskou podobu a stal se člověkem, svět žil ve zmatku. Byl rozpolcený a lidé nerozuměli tomu, že je jen jeden pravý Bůh. Bible o tom velmi často vypovídá. Ve skutečnosti víme, že lidé byli spirituálně velmi dětinští, nedospělí a neschopní pochopit svou hříšnost, a při tom jak jsme byli rozděleni nenabízelo se žádné rychlé řešení jak se spojit. To bylo v případě příchodu Kristus, část Božího plánu. Pán se spojil s některými lidmi, aby připravili lidstvo na příchod Spasitele (podívejte se na Deuteronomium 7:6). Připravili na chvíli naplnění času kdy přijde Ježíš, Bůh dal Mojžíšovi a Israelitům určité zákony, které probudily jejich svědomí a vlastně ve stejnou dobu je oddělil od pohanských národů určitou bariérou, která zajišťovala, že Israelité  nebudou „znečištěni“. Ku příkladu máme Starý zákon načtrtnut v knihách Exodus, Levicitus a Deteronomium. Starý zákon je rozdělen na dvě části, morální kód a obřadní předpisy (dodržování rituálních obyčejů). Morální kód je shrnut do desatera Božích přikázání jako přirozeného zákona, zákona svědomí, shromážděného z nějakého důvodu, a podklad k tomu aby člověk mohl realizovat žití jako obraz Boha. Přikázání poukazují na to co je proti Boží lásce, a tím tedy co je hřích. Druhá část Starého Zákona, obyčeje, byla důležitá aby udržela Israelity jako lid sjednocený a oddělený od pohanů. Když jsme již měli Zákon, proč jsme ještě potřebovali Nový Zákon? Pravda se má tak: Starý Zákon je nekompletní. Nechceme říct , že je nesvatý nebo neinspirovaný nebo ,že není část záhadného Božího plánu. Starý Zákon se svými drsnými tresty a podobně, byl nezbytný pro tvrdohlavé lidi, kteří byli tělesní a neduchovní. Bůh chtěl, aby Jeho vyvolený lid vybudoval povědomí hříchu tak, aby když se naplní čas, Bůh mohl představit Nový Zákon, který umožní každému z nás poznat v srdci Boží lásku. Boha, jenž odpouští naše hříchy a činní naše životy věčnými. Zde následují „kritické“ oblasti Starého Zákona: -         Neodpouští naše hříchy (od Nového Zákona jen Boží láska tak může učinit) -         Připouští, že naše činy v souladu se zákonem jsou jediná kritéria pro věčný život (od Nového Zákona jen Boží milost založená na víře tohle může garantovat) -         Vyvolává spíše strach z trestu, než lásku, kterou je Bůh.   Popravdě, jestli Starý Zákon měl sílu nás učinit spravedlivými a nehříšnými, tak obět Ježíše na kříži, který otevřel naše dveře k Bohu, by nebyla potřebná. „Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.“ Galatským 2:21 „Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou.“ Židům 8:6-7. Je jasné, že Starý Zákon neměl sílu nás odpoutat od hříchu, protože jen milost Ducha Svatého, dána věrným skrze víru v Krista, je schopna nám smazat skvrnu hříchu. Víra a odpuštění hříchu jsou dary, které vedou k věčnému životu, a jedině Kristus může obdarovat těmito dary. Obřadní a rituální obyčeje ve Starém Zákoně byly jen náznaky čistšího a více efektivního života, který vidíme v Novém Zákoně, jenž učinil většinu Starých Zákonů „bezvýznamných“. Celá Nová Smlouva je proklamace Nového Zákona, jako třeba činy ranné církve. Vidíme Nový Zákon ve: -         spisech Apoštolů, Evangelistů, Sv. Pavla -         činech ranné církve -         Kristovu slovu a činech V Novém Zákoně, Sv. Jan Křtitel je jedna s prvních postav, která nás obeznamuje, že je Nový Zákon, který máme následovat pokud chceme dosáhnout odpuštění hříchu a věčného života. „Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.““ Jan 1:29 V tomto jediném pouhém tvrzení Jan Křtitel objasňuje, že Ježíš je oběť (beránek), která smívá naše hříchy, ne oběti, které jsou načrtnuty ve Starém Zákoně. Rituální obyčeje by měly v tomto smyslu váhu, kdyby Jan Křtitel řekl: „"Hle, beránek Boží, který spolu s obřízkou a spálenými obětmi snímá hřích světa.““ Ale on tak neučinil. Sv. Jan Evangelista ve svém Evangeliu, načrtává potřebnost víry-ne obyčeje Starého Zákona-jako základ pro přijetí do Království: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3:16 Sv. Jan nepíše o tom, že pro přijetí do Království je nutné být obřezaný nebo obětovat oběti na oltáři nebo odmítat se dotknout malomocných. Ne, píše, že potřebujeme víru, víru v Krista A Sv. Petr, první mezi Apoštoly a vůdce ranné církve, řekl, že víra v Krista a ne lpění za Starém Zákonu je nejdůležitější pro odpuštění hříchů: „Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří." Skutky 10:43 Jestli někteří křesťané věří, že tyto exprese jsou příliš tupé a obskurní a nedostatečně popisují „zrušení“ Starého Zákona ve smyslu přejití na Nový Zákon, tak já říkám, že by si měli přečíst co Sv. Pavel řekl o Zákonu, který určoval životy Židů. Sv. Pavel je velmi dobrý v zavržení Starého Zákona coby nezbytného nástroje pro dosažení spasení: „Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.“ Galatským 5:4-6 „Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“ Římanům 7:6 „A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha založenou na víře“ Filipským 3:8-9 „Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.“ 2. Korintským 3:5-6 Jako dodatek k písmům apoštolů, evangelistů a Sv. Pavla, skutky ranné církve naznačily, že Nový Zákon začal býti realizován. Sv. Petr, vedoucí církve a zástupce Kristův na zemi, ukazuje pro příklad při návštěvě pohana Corneliuse, který je ohromen tím, že ho mohl Petr navštívit, někoho kdo je podle standardů Starého Zákona nečistý. A tu Petr říká jak praví Nový Zákon: „Promluvil k nim: "Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje.“ Skutky 10:28 V dalších několika letech ranná církev se mohla snáž oprostit od tvrdosti rituálních praktik, které otročily Židy a udržovaly je od milování všeho rovnou měrou. Ve skutcích 15 vidíme vůdce církve (Petra, Pavla, Barnabáše, Jakuba a mnoho dalších) objasňující názor církve k obřízce, jednoho z nejsvatějších zákonů (a nejvíce separatistického) zákona Staré Smlouvy sestavené Mojžíšem. Výsledek by neměl překvapit nikoho: apoštolové zrušili potřebnost obřízky a téměř všechny zákony, kterými byli vázáni Židé. Proč? Duch Svatý jim řekl, aby si neuložili většího břemene než je třeba (Skutky 15:28), protože víra byla jediným nezbytným element pro život v Kristu. Další z nejsvatějších práv Staré Smlouvy. Sabat. Byl pečlivě zrušen  v čase kdy napsal Pavel svůj 1. list Korintským. „V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.“ 1. Korintským 16:2 První den týdne bývala v té době neděle. A tento verš jasně ukazuje, že to byl den kdy se ve svých komunitách scházeli křesťané (oproti Židovskému Sabatu, který býval v sobotu). Jak by mohli křesťané upustit od Sabatu, jednoho s nejsvatějších obyčejů, jestliže by neměli Nový Zákon vyžadující víru a odpovídající milosti? Ale pravděpodobně někteří křesťané třeba řeknou zapomeňte na všechno co je výše uvedeno: ranná církev špatně vysvětlila co Ježíš říkal a učinil během své služby. Jak daleko je toto od pravdy! Ježíš nemluvil pouze o Nové Smlouvě kterou zakládal, On činil pro to vše, aby bylo jasné, že Jeho Nový Zákon je podstata skutečnosti. -         On nazývá apoštoly neuvědomělé Zákona -         On odpouští hříšníkům téměř výhradně -         On zavrhuje náboženskou ortodoxnost (Farizejští) -         Jeho učení a učení v podobenstvích ukazují příklady Nového Zákona -         „Rozbíjí“ Starý Zákon.   Jestli by se Kristus zajímal o zachování Starého Zákona, byl by si nevybral apoštoly mezi Farizejskými, Sudaceskými , kteří byli pevni v zachovávání Zákona? Místo toho si Ježíš vybral apoštoly z lidí na úplně jiné straně. Jeho apoštolové jsou rybáři, výběrčí daní, bojovníci, takoví které nebylo právě jednoduché učit Starý Zákon. Mimo to, kdo může rozumět Evangeliím, které hlásají jak Ježíš odpouští hříchy pohanů, nečistých osob a nechvalně známých hříšníků. (Jan 5:1, marek 7:24, Marek 8:22, Matouš 9:20) Kdyby Bůh byl zaujatý do Starého Zákona, proč by Kristus vyrušoval tyto lidi, kteří samozřejmě nedodržovali Starý Zákon? Ne samozřejmě, ne.  Tak co vlastně tito „hříšníci“ dohromady měli? Mají víru, nezbytný element pro spojení s Bohem. To je to co Ježíš říká těm co je uzdravil, „Tvá víra tě uzdravila“. Samozřejmě Ježíš nezachraňuje pouze hříšníky, On také zavrhuje ty, kteří následují Zákon bez zájmu o Ducha a to je velmi důležité. Pro lidi, kteří jsou typickými zastánci Starého zákona jsou lidé pro které má Ježíš  nejbolestnější zavržení. Na několika místech Ježíš kritizuje Farizejské za jejich ortodoxní striktní zachovávání Zákona. „“Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!" Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.“ Matouš 16:11-12 V Matoušovi a Lukášovi Ježíš také kritizuje Farizejské ve spojitosti Starého Zákona a dodržování rituálních obyčejů, kterým jsou tak oddáni (například. Matouš 23 a Lukáš 11:32-59). Ježíšovo kritizovaní Farizejských tady nekončí. Také komentuje jejich zvyky (část Starého Zákona) a jakou sílu mají tyto zvyky je spasit. V podobenství s výběrčím daní a Farizejským, výběrčí, který porozumí tomu, že je hříšník je svou vírou ospravedlněn, kdežto Farizejský, který se postí dvakrát týdně a odevzdává desátky ospravedlnění neobdržel (Lukáš 18:9-14) Stejně tak Kristovo učení, jeho podobenství, jsou plné aplikování a oslavou Nového Zákona. V podobenství o Dobrém Samaritánovi (Lukáš 10:30-35) Nebyl to ani kněz ni levita-následovníci Starého Zákona- kdo muži zmlácenému zloději pomohl. Proč mu nepomohli? Dobrá, jestli  by umřel nebo již by byl mrtvý, kněz a levita, byli následovníci Zákona, měli tedy by podstoupit rigorózní očistný proces. Jasně, že tento „proces“, část zákona, nenechává žádný prostor na soucit. Tak to musel být Samaritán, někdo „mimo Zákon“, kdo pomohl zraněnému muži. Kristus nám zde ukazuje lásku pracující skrze Ducha Svatého, která je důležitá a ne zastávání zákona, který dává takzvané očištění nebo soucit. Velmi jasně Ježíš odvolává zákaz požití jídel označených Starým Zákonem jako nečistá, protože zakazování má nulovou šanci udělat někoho svatým a vítaným u Boha: „Svolal zástupy a řekl: "Slyšte a rozumějte:Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.““ Matouš 15:10-11 Ježíš rozbije všechny předpisy Starého Zákona, aby ukázal, že rituály a obyčeje jsou nic bez Ducha, který nás vede po nevysvětlitelných cestách. Kristus šokuje a naštvává Farizejské na dvou místech, když odmítne Zákonem omezující práci na Sabatu, jednomu z nejuctívanějších Zákonů. Na jednom místě Kristus uzdravuje muže s odumřelou rukou (Lukáš 6:1-5, Matouš 12:1-8). Mohl by tyto věci Ježíš učinit dle Starého Zákona? Je to nejasné. Místo toho chtěl Ježíš spíš říct, že obyčej neznamená téměř nic v porovnání se srdce a Duchem. Zde se ozývají ti co hlásají, co Kristovo prohlášení: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ Matouš 5:17. Je pravda, že Ježíš řekl, že žádná maličkost zákonu neunikne dokud nebude Zákon naplněn. Ale Ježíš naplnil vše Jeho život, smrt a vzkříšení naplnili proroctví a dal konec Staré Smlouvě, otevřením Nové Smlouvy vedené Novým Zákonem. Když Kristus mluvil o setrvání Zákona, říká svým současníkům, že neuvidí změnu dokud je živ. Znamená to, že Starý Zákon je neplatný? Bez pochyb nám bylo ukázáno to, že Bůh skrze Krista instituoval Nový Zákon. Co teď? Je Starý Zákon neplatný? Omyl.  My všichni víme, že musíme následovat něco i ze Starého Zákona: Desatero přikázání. Jak ,že to víme?  Ježíš to řekl. Když se Ho zákoník zeptal, které je nejdůležitější přikázání. Ježíš odpověděl: „On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."“ Matouš 22:37-40 Zde, Kristus nám říká,že zákony, které máme následovat jsou ty, které mají co do činění s láskou k Bohu a bližním. Proto nám říká,abychom pokračovali v dodržování morálního kódu (Desatero přikázání), ale abychom to dělali motivování láskou a duchem radši než strachem z trestu. Po pravdě, Ježíš neříká nám jen, že Desatero je jediná část Zákona, která je nezbytná, On nám dává jeho nové porozumění, založené na Jeho Novém Zákoně lásky a víry. Ukazuje nám, že není dostačují následovat slova Zákona, ale že je v něm ukryt i Duch: „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.“ Matouš 5:21-22 (a zhlédněte i verše 23-24) Závěr: Nový Zákon Je pravda, že my máme Nový Zákon, který obojí naplňuje a odvolává Starý Zákon, povýšením morálního kódu a zrušením rituálů a obyčejů. Od té doby nejsme omezeni  Zákony, které vyžadují obřízku a zákaz požití některých jídel. A zákaz tetování je také jeden z těchto Zákonů. Kontext Korintským 6:19…Tvé tělo jako chrám Samozřejmě. Odpůrci tetování rádi „předhazují“ tato slova Sv.Pavla: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1 Korintským 6-19-20 Naneštěstí odpůrci tetování nečtou tyto verše v kontextu. Zde Sv.Pavel není proti tetování, ale varuje obyvatele Korintu před nebezpečím sexuální promiskuity a hlavně  pohanských praktik sexu s rituálními prostituty. Korint v Pavlově době byl zkvétající metropole, bohaté město rozdělené na dvě části. Jednou z hlavních atrakcí byl masivní chrám řecké bohyně lásky Afrodite  Tisíce rituálních protistutů oslavovaly bohyni shromážděni u chrámu. Nově vytvořená část křesťanů byla pohanského původu takže toto uctívání bylo potřeba rozbít. V dopise Korintským, Sv.Pavel ukazuje, že my patříme Bohu, který přinesl Jeho Syna Ježíše Krista a Jeho oběť, a tyto smilstva s rituálními prostituty je jako uctívání falešných bohů. Ukazuje též, že sexuální nesmrtelnost je hřích proti tělu, ve kterém sídlí Duch Svatý. A vlastně sexuální nesmrtelnost je hřích spáchaný přímo proti Bohu.. Zajímavé je na této poznámce to, že není ani slova o tetování. Představa tetování v Bibli Víme, že náboženské tetování, před časy Krista bylo normální téměř pro každého až na Židy. A ačkoli nejsou žádné písemné reference, ve kterých se říká „nech se tetovat“, je hodně veršů pisatelů, u kterých věříme, že byli inspirováni Duchem Svatým, v nichž se zmiňují o tetování a nebo mluví o tetování v metaforách. Toto nás vede k tomu, že tetování bylo přípustnou součástí života. Proč? Jestliže, nějaký subjekt, který je tabu nebo proti Zákonu, mohl by užit jako zmínka nebo metafora a mohl by být ospravedlněn? Následují teď verše, u kterých věřím, že ukazují přijatelnost nebo přípustnost tetování. „A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta.“ Exodus 13:9 „To bude jako znamení na tvé ruce a jako pásek na čele mezi tvýma očima. Neboť pevnou rukou nás vyvedl Hospodin z Egypta." Exodus 13:16 V těchto dvou kvótách Exodu, Bůh říká svým lidem, kteří hodně, a hlavně pohané užívali tetování a náboženské totemy, že dá Židům něco lepšího: oslavu dne kdy budou vyvedeni z Egypta. Pro Židy to bude jejich unikátní znamení. To se zdá, že protiřečí naši pozici. Avšak Bůh nikdy neříká lidem, že tetování je špatné nebo nemorální. On jim neříká, že to musí přestat dělat. On jim říká, že je učiní jinými než jsou ostatní skrze jejich slavnosti. „Onen řekne: »Já jsem Hospodinův« a jiný se nazve jménem Jákobovým, další si napíše na ruku: »Jsem Hospodinův« a dá si čestné jméno Izrael." – Izajáš 44:5 „Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.." – Izajáš 49:16 Zde Izajáš promlouvá Slovo Boží více uvědomělým minoritám Israelitů, kteří se během jejich exilu, obávali, že budou ztraceni uprostřed Babylónských pohanů. Skrze Izajáše Bůh sděluje lidem, že na ně nikdy nezapomene, protože je miluje a jako důkaz, že je nikdy neopustí, říká Židům, že vryl do jeho rukou připomínku, že je zachrání. „a poručil mu: "Projdi středem města, středem Jeruzaléma, a označ znamením na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v něm páchají."“ – Ezekiel 9:4 Označení v tomto verši znamená písmeno T nebo hebrejské Tau, jehož tvar připomíná kříž, a které bylo nakresleno jehněčí krví na futra dveří, aby zachránil „zbytek“ Israele když zlikvidoval všechny prvorozené Egypta během posledního moru. V této instatnci, toto znamení bude umístěno na věřící, kteří truchlí kvůli hříchům spáchaným v Jeruzalémě. „Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy.“ Galatským 6:17 Tady Sv.Pavel jakoby diskutoval o bití a trestech, které postoupil kvůli evangeliu Ježíše Krista a jeho šíření (2. Korintským 11:24-28). Smysl toho je, že Pavel jakoby popíchnul ty co mají zato, že jsou ospravedlnění známkami jako je obřízka. Myšlenka obrazů tetování je nepopiratelná. Značky vlastnictví jsou to co římští otrokáři tetovali na jejich majetek, aby presentovali to co jim patří. „A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: "Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!"“ Zjevení 7:2-3 „Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.“ Zjevení 19:16 Poslední verš Janova zjevení, je část Janova proroctví o pádu Římského imperia a Římských armád. Verš představuje Ježíše Krista jako „Pána světa“ jehož jméno, jenž je Slovo Boží je více než titul královského roucha. Místo toho je to něco co náleží Ježíši samotnému a je skutečně nalinkováno Jemu, který je Pánem všeho…skrze unikátní znamení na jeho těle. Tímto chci říct, že tyto verše neukazují, že Bůh vyžaduje tetování, ale že tetování bylo přijímáno v biblické éře jako součást společnosti a, že je velmi málo důkazů o tom, že Bůh je explicitně proti tetování. Naše povinnost Evangelizovat Konečně, je důležité, že si křesťané uvědomují, že ježíš nechce, abychom svou víru schovávali a nechávali si ji sami pro sebe. Ale přesných opak. Vede nás k tomu, abych udělali vše pro to, aby o naší vnitřní síle věděli naši bratři a sestry. O Slovu Božím, o Božích Zprávách: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“ Matouš 28:19 „Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.“ Matouš 10:27 Po pravdě, kdykoliv si to chceme nechat pro sebe (ze sobeckých důvodů nebo důvodů strachu z persekuce) ukazuje Duch svatý cestu: „ Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli.“ Lukáš 11:33 Cokoliv si vybereme, ať jsou to kamenné tabulky nebo tetování, Bůh skrze Ducha svatého nás vede k poznání Jeho sama různými dynamickými způsoby. Jenda věc je jasná: jako křesťané, musíme hlásat naši víru každý den našeho života. Závěr Bez pochyb je, že tetování NENÍ hříšné a křesťané, která ukazují svou víru inkoustem pod kůži NEPODLEHLI satanovým lstem. Ale pamatujme si, že to, že můžeme být tetováni neznamená, že je to pro každého nejlepší. Sv. Pavel říká, že si máme dávat pozor, aby naše činy neodvedly od víry ostatní: „Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu.“ Římanům 14:20-21 S věděním toho, modleme se za to, skrze přímluvu Ducha svatého, aby každý z nás mohl porozumět Božímu záměru pro nás ať už toto volání obsahuje nějaký inkoust pod kůží nebo ne.   Zpracováno ze stránek Religious tattoos www.axxent.ca/~gennaro              


"Potetovaný křesťan????" | Přihlásit/Vytvořit účet | 58 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Stepan (redakce@granosalis.cz) v Pondělí, 11. únor 2002 @ 18:05:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Mno, ještě si ten předlouhý rozbor pořádně přečtu.

Ale jinak se mi tetování, piercing, a všelijaké jiné mrzačení těla vůbec nelíbí.

Je to umělý zásah do toho, co považuji za dokonalé dílo stvoření. Ve mně osobně to nevyvolává žádné pocity krásy, ale spíše nevolnosti. Nemohu si pomoci.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: katolik v Pondělí, 11. únor 2002 @ 18:17:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Blábol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tetování je hnusný a dělaj si ho zvrhlíci.

Viděli jste už třeba tzv. "hadího muže"? Je to na zblití.

To chcete každý úchyláctví zdůvodňovat Biblí? Koukám, že nezůstává jen u teploušů.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walchin v Pondělí, 11. únor 2002 @ 18:45:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To katolik. zase jsi out. :-) Podle tebe jsou mniši KATOLOČTÍ, kteří se taky jak jsem slyšel v 6. století nechávali tetovat "banda teploušů"? To máš teda pěkné mínění o svých bratrů z církve, kterou tady tolik obhajuješ.
Já chápu třeba názor jaký má Štěpán, ale katolik co ty tu předvádíš za opičárny tak to rozum někdy stojí.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: katolik v Pondělí, 11. únor 2002 @ 18:53:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, Walchine, vo těch mniších jsem nic takovýho neslyšel.

A nikdy jsem o nich neřek, že jsou teplouši. Mluvím o tom, že homosexuály taky obhajujete Biblí..

A jaký vopičárny tu předvádím? Říkám jen co si myslím a to se tady může, né? Je to napsaný v úvodu.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Effrime v Pondělí, 11. únor 2002 @ 18:58:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://maranata.mladez.net
Ondrášku, super :)) tohle veledílo Ti opravdu muselo stát hodně času..Oceňuji vše, co jsi zde napsal..Ač sám víš, jaký názor na tetování mám :) Nelíbí se mi to, ale tvůj článek mooooooc :) a kolegům taky .) páčkoRe: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Danc (danc@krestan.cz) v Pondělí, 11. únor 2002 @ 21:13:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
mno, ja nemam na ten clanek cas, takze ani nazor...
ale tetovani to neni nabozenska, nybyrz sociokulturni otazka...

a vcelu vzato je mne to jedno..takze ani nevim, proc se tady vyjadruji :o))Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walchin v Pondělí, 11. únor 2002 @ 22:19:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To katolik sorry blbě jsem tu tvoji poznámku pochopil. Jinak o těch mničích jsem zase teda slyšel já. Jinak ty opičárny myslím ty tvoje výpady vůči protestantů, které vztahů mezi ketoliscou církví a protestanty vůbec neprosívají. Jinak nevšiml jsem si , žeby tady někdo obhajoval homosexualitu.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walchin v Pondělí, 11. únor 2002 @ 22:27:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Stepan ač tě docela chápu nenechám si pro sebe poznámku. proč tedy se někteří křesťani "naváží" do těch co jsou potetovaní, ikdyž pravda jak říkáš je tělo tělo dkonalé samo o sobě, a nenaváží se třeba do těch co si barví hlavu? Vím , že tyhle věci jsou trochu odlišné, ale v tomu smysslu hodně podobné. Já si myslím, že když si na své kůži necháš vyrazit znamení toho co cítíš uvnitř je to v pohodě nerozdíl od toho jestli to tetování máš jako módní doplněk.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Stepan (redakce@granosalis.cz) v Úterý, 12. únor 2002 @ 09:22:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Díky Walšíku za připomínku!

Já se nechci do nikoho navážet, jen se mi to osobně nelíbí. :-)

Co se týče barvení vlasů - to je oproti tetování dočasný zásah, změna je vratná. Tetování se odstraňuje velmi obtížně, zvláště pokrývá-li velké plochy těla.

Tak mne napadá, že mi ani tak nevadí tetování (i módní dekor), které je dočasné jako ono trvalé. :-) Přeci je jen škoda nenávratně tělo "poškodit".

Taky mi asi tetování vadí protože většinou jde o různé drastické obrazy a výjevy (co se prezentuje v médiích). V běžném životě se setkávám mezi mladými s malými vzory (hdi, štíři, ostnatý drát atd), což myslím, že není moc romantické...

Vytetuje-li si někdo kříž nebo verš z Bible - no nevím co si o tom myslet. Určitě to má nějakou vypovídající hodnotu o jeho založení a směřování... To se snad ani odsoudit nedá... :-)

Já bych to ale nedělal... :-)Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walchin v Úterý, 12. únor 2002 @ 10:57:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Stepan ja bych to viděl podobně jak ty. je rozdíl si vytetovat na sebe hda nebo něco takového než třeba verš z Bible. Já bych se držel tohoto verše „To bude jako znamení na tvé ruce a jako pásek na čele mezi tvýma očima. Neboť pevnou rukou nás vyvedl Hospodin z Egypta." Exodus 13:16 .Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Effrime v Úterý, 12. únor 2002 @ 11:24:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://maranata.mladez.net
Hele Ondrášku, podle toho, co sem si přečetla v jistých vzkazech, tak to bych se musela non-stop navážet do své přítelkyně..:o))Páč ona je pokérovaná skoro celá :-))No fakt..Asi se začnu do ni navážet..Bude muset pochopit, že jsem "některá křesťanka" a že se mi to prostě nelíbí :o)))))))))))) chicht ..Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walchin v Úterý, 12. únor 2002 @ 13:30:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To katolik též jsem se dozvedel, pry kdysi na balkane tetovali se katolici tetovali jako prevence před přestoupením na muslimství a pravoslaví.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: bolek v Čtvrtek, 14. únor 2002 @ 08:03:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá práce Walchine!

Já potetovanej nejsem, ale když je někdo pokérovanej po křesťansku, tak to nemá chybu.

Horší jsou obrázky o kterejch mluví Stepan.

Takže, myslím že vo hřích tady nejde, je o prezentaci toho, v co věřím. A je to každýho věc, co si vytetuje. Nebo nevytetuje. A basta!Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: bobby v Pátek, 15. únor 2002 @ 07:45:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koukám, že se tady ta diskuze vyvíjí správným směrem:-)

Jedinej, kdo pořádně vybočuje je katolik. Trošku ouchyl trošku cáklej.

Kdo s čím zachází, tím taky schází:-)

aneb takys to moh napsat slušněc, vole.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: gucio v Pátek, 15. únor 2002 @ 17:44:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem žáden přítel tetováni ale to co se tady předvádí v tom rozboru je dost mimo. Ten článek se sice tváři jako teologický rozbor, ale se skutečným teologickým rozborem to nemá nic společného. Místo, aby se nějak vyrovnal s těmi texty tak zdůvodňuje proč to pro nás neplatí. To je takotakový podivný přístup.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walchin v Pátek, 15. únor 2002 @ 19:06:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Gucio Já si myslím, že tento článek nemá být teologický rozbor, ale je spíš o tom jak by se měli křesťané k tetování a vlastně Starému Zákonu stavět.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: gucio v Sobota, 16. únor 2002 @ 16:51:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Walchi: Jenže to právě je "teologický" rozbor. No a k tématu Starého zákona bych autorovi doporučil si přečíst Bůh sestupující od prof. Jana Hellera. Myslím tím samozřejmě autora článku, který je žel zřejmě američan.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Stepan (redakce@granosalis.cz) v Sobota, 16. únor 2002 @ 21:12:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Víš, Walšíku, že se taky přikláním ke guciovi?

Musím mu dát za pravdu, neboť teologický přístup k Písmu hledá apriori jeho zvěstný obsah. A ten pak je výsledkem biblického bádání.

Zde mi to přijde obráceně: autor něco tvrdí a pak hledá v Písmu oporu pro pravdivost svého výroku.

Navíc některé "důkazy" lze při dobré vůli vyložit několika způsoby, mj. i zcela obrazně.

To ovšem nemění můj (nebo náš?) názor, že tetování je věc svobodného rozhodnutí jednotlivce a jeho obsah ukazuje, čemu slouží.

Vůči křesťanskému tetování tak kromě zmíněného poškození Božího stvoření snad není žádný racionální argument.
Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Neděle, 17. únor 2002 @ 00:59:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Stepan já se zase si myslím hodně setkávám s úplně opačným názorem, že hodně lidí má prostě tetování za něco "odporného" a hledá nějaký verš v Bibli, který by šel vytrhnout a pak se o něj opřít. Já si myslím, že křesťanské tetování není žádné hyzdění tela to v žádném případě, jde prostě o vyjádření toho co je uvnitř tak i venku a tetování není v žádném případě trvalá věc. jde, ikdyž drasticky, odstaniti. Nicméně pokud je tetování "hyzdění" těla tak by do stéjné kategorie šlo zařadit i u žen nošení náušnic atd.. A tom se samozřejmě většinou nemluví protože to zas tak nevybočuje z průměru jako tetování. Co se týče toho článku, tak ten popisuje prostě Biblické reálie a podle autora některé chybné výklady. Já si myslím, že prostě i mezi některými křesťany se bohužel pořád ukazuje to, že je někdo třeba kvlúli vzhledu (myslím i to tetování) považován za "divného" a podobně jen proto, že vypadá jinak než takový "typický" model křesťana.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Neděle, 17. únor 2002 @ 01:05:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A názory tohoto typu myslím si končí výroky jaký jsem četl na chritianitytoday.com od nějaké dívenky která reagovala na článek od p.o.d. (jedna z nejpoluránějších kapel ve které hrajou křesťané). Něco jako "Bůh je Bůh lásky a světla tak proč jsou oblečeni do černého." Těhle výroků se děsím.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: abednego v Neděle, 17. únor 2002 @ 06:22:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a totok bude naka zajimava diskuse, az si to vše přečtu, napíšu, že obrátit se může kdokoli (strýc i teta) i potetaRe: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Stepan (redakce@granosalis.cz) v Neděle, 17. únor 2002 @ 10:59:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tak to je zase další aspekt, který jsi připomněl, abíku!!

Pokud se obrátí poteta, ehm pokárovanej, pak mi nevadí ani jeho draci a štíři, je to už stejně pasé, ne? :-)Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: gucio v Neděle, 17. únor 2002 @ 18:44:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Walcha2 Me se sice tetovani nelibi a jsem proti tomu, ale povazuju to za otazku svobodneho rozhodnuti. Nicmene jsem taky proti tomu, aby si priznivci ci odpurci toho ci onoho nazoru delali s bible svou zbran. Bible je sice mec dvousecny ale pro mne. a ne pro meho blizniho. Tj abych to vysvetlil: bible neni urcena pro obhajovani naseho nazoru a vzajemne mlaceni po hlave.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Neděle, 17. únor 2002 @ 19:56:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Gucio jpodle mě tohle není použití Bible pro mlácení někoho. prostě ten článek poukazuje na některé věci na které se trochu zapomíná. - WalchaRe: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Effrime (Effrime@email.cz) v Neděle, 17. únor 2002 @ 22:39:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://maranata.mladez.net
Tak dá se tady někdo pokérovat nebo ne??? :o)))))))))))Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: xjumperx v Pondělí, 18. únor 2002 @ 00:06:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ja se povazuju za krestana a studuju teologii a pokerovany uz trosku sem .. jenom takoe dve - ne moc velke.. hrozne moc se mi to libi a mam z nich hroznou radost.. jedna je na zapesti "jsem Hospodinuv" nebo "patrim Hospodinu, pro Hospodina..." nebo nejak tak (viz. Izajas 44:5) a na prsu: triquetru - symbol vecnosti a bozi trojjedinosti.. chtel bych jeste nejake dalsi.. jenom ze top stoji dost penez..
taky mam propichlej jazyk a ret.. ja si sam pro sebe tydel veci spojuju s urcityma myma vlastnima rozhodnutima.. ten piercing je jakoby urcite znameni toho meho rozhodnuti, smlouvy sam se sebou... a moc se mi taky tydel veciccky libi...Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Pondělí, 18. únor 2002 @ 01:24:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkně xJumperX pěkně. :-)))Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: katolik v Pondělí, 18. únor 2002 @ 07:44:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemůžu si pomoct, ale xJumperX nám ukazuje, že se přece jen o nějaký způsob úchylky jedná.

Většině se to nelíbí a jemu ano. To o něčem svědčí, ne?

Kdyby to bylo normální, tak to má každej.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: sickboyWaschek v Pondělí, 18. únor 2002 @ 09:18:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je škoda,že spousta křestanů posuzuje ty druhý podle vzhledu.Mě osobně spíš zajímá,jakej ten dotyčný je,než jaxe obléká,nebo jestli má na sobě nějakou "tetku"Je tragický,když člověkpřijde do kostela,nebo do sboru oblečený trochu jinak,než přikazuje"norma" a hned se na vás dívají,jako na největšího sociála.Vůbec nikoho nezajímaj Vaše názory.To vede potom k takovejm věcem,že ty druhý označujeme za úchyláky,jen protože se něčím liší.Mimochodem xjumper není žádnej úchyl!!!!!!!To potvrdí každej,kdo ho zná.Mějte se všeci fajn a at vám Bůh žehná.P.S.Christpunx are not dead!!!Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: sickboyWaschek v Pondělí, 18. únor 2002 @ 09:26:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to katolik:skutečně si myslíš,že to co dělá většina je pouze to správné?A co si představuješ pod slovem "Normální"?Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Stepan (redakce@granosalis.cz) v Pondělí, 18. únor 2002 @ 10:05:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
sickboyWascheku, souhlasím s tebou, že člověka bychom nikdy neměli posuzovat jen podle toho, jak vypadá. Ale hledět k srdci.

Co se týče otázky co je "normální" na to nám celkem přesně dovede odpovědět jak psychologie, tak sociologie.

Pravda je, že ani praktikující křesťanský postoj není v naší zemi považován za normální. Jinde je zase podezřelý a "nenormální" ateismus.

Tetování se zcela jistě vymyká běžnému průměru a mnohdy ani nezastírá svoji snahu své okolí šokovat. Jde o originalitu, někdy i výjimečnost (dle dekoru) a tedy lze zatím (to podtrhuji) mluvit o prvku, který se vymyká většinové praxi.

Označení "nenormální" či "úchylka" je pejorativní a nedívím se, že vyvolává pobouření.

Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Pondělí, 18. únor 2002 @ 10:19:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To katolik: kdyz se vetšině lidí nebudou líbit tvoje řeči a jako jedenomu z mála mě jo (neříkám, že tomu tak je) tak jsem potom taky uchyl?

Jinak musím uznat, že dělá taky dojem pohodového člověka, který to má v bedně v pořádku.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: sickboyWaschek v Pondělí, 18. únor 2002 @ 13:23:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Stepan:Dik za kultivaci mého poněkud neohrabaného příspěvku.Asi máš pravdu,že "tetky" malinko vybočují z "normálu"tedy pokud mluvím o normálu společnosti,jako celku.Existují však určité subkultury,kde to normální je.Podle mého skromného názoru by se z křestanského pohledu daly "tetky"považovat za špatné,pokud by si tím dotyčný kladl za cíl někoho šokovat,naštvat apod.Pokud je to ovšem za účelem určitého přiblížení se pohanům(nevěřícím) tak proč ne?Jestli máte čas,taxe mrkněte na www.xtat.orgRe: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Stepan (redakce@granosalis.cz) v Pondělí, 18. únor 2002 @ 14:37:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Díky za tip.

Mrkl jsem se a jsem poučenější - to jsou mi věci :-)

Co se týče některých subkultur máš naprostou pravdu. Zde zaznívá tvůj nový aspekt: přiblížit se jim prostřednictvím kérka zcela věrohodně.

Jinak k těm křesťanským dekorům: co jsem viděl, jsou to obrázky velmi stylizované, ať co do naivně-barvotiskových obrázků Krista, tak co do pochmurných stylů znaků kříže, ve stylu obyčejů naznačených subkultur.

Vyvstává mi na mysli ještě jedno nebezpečí (pro nás protestanty :-)) - kérko s obrazem Krista se může pro nositele stát jakousi ikonou s funkcí talismanu (ochrana před zlem, atd.) nebo předmětem jakési formy uctívání či obdivu. Ale to jen naokraj.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: sickboyWaschek v Pondělí, 18. únor 2002 @ 14:52:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Stepan:AMEN!!!Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Úterý, 19. únor 2002 @ 01:56:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ja si myslim, ze priblizovat se pohanum jo, ale zase s urcitou mezi samozrejme. Ale druha vec je jestli by si na hlavu nemali sypat popl ti co jsou proti tetovani a ne ti co jej nosi.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Pisnicka v Úterý, 19. únor 2002 @ 12:21:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Páni, tady se nám ta diskuse ale rozjela! :-)

Můj skromný názor: mě se tetování nelíbí ani tak ani tak. A nesypu si na hlavu popel, protože je mi takových lidí spíš líto. Stějně jako žen v Africe, kteé si nechávají prodlužovat spodní ret nebo krk kovovými náramky, nebo těch, kteří si propichují tváře a celé tělo, nechávají se přibíjet na kříž, šlapou po rozpálených kamenech, mají provedenou bořízku (u žen velmi brutálním způsobem) atd.

Co budeme dělat, až přijdou nové subkultury, v jejichž jménu by si křesťané měli na znamení své víry třeba amputovat ňadro, penis, končetinu, oko, jazyk, ledvinu, nechat se skalpovat, naklonovat si dvojníka, implantovat si čip víry, necht se přišít k partnerovi, atd... Mnohým se to bude líbit, mnozí po tom budou toužit, ale bude to drahé.... A budou nám předhazovat, že se do nich nemáme navážet, ale sypat si popel na hlavu.

opravdu nevím co potom :-(Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Úterý, 19. únor 2002 @ 13:15:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Pisnicka jsem ymsel , že jestli by si neměli na halvu popel sypati ti co jsou proti tetování z Biblického hlediska. že si vezmnou nějaký verš z Bible a hlásají, že tetování je špatné, ale jaksi o kontextu v jakém ten verš byl naspán se "zapomenou" zmínit
Jinak tetování NEJDE dávat dohromady s uřezáváním končetitn o podobně. POněkud jsi zaomněla vyjmečnovat obarvování vlasů, stříhání chloupků v nose, depilaci a podobně. :-) Což jsou věci které se běžně dějí a jsou podle křesťanů reletivně v pohodě.
Si myslím, že jestli si bude třeba někdo "ve jménu víry" řezat zbytečně nohu tak to rozhodně není víra v pravého Boha.
A taky je rozdíl v tom, že když uvidíš někoho kdyo má na sobě nějakou tetování třeba jako Jumper tak vidíš kam ten člověk chce patřit už od pohledu, kdežto uřízlá noha teda nic takového aspoň pro mne nic nesignalizuje.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Pisnicka v Úterý, 19. únor 2002 @ 15:15:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Walcho2: ten druhý odstavec byl myšlen jako nadsázka a je stupňován až do absurdity. I když člověk nikdy neví, že? :-)
Chtěla jsem říci, že tetování poškozuje tělo. Pokud s poškozením těla souhlasíme, pak už moc nezáleží v jakém je to rozsahu.

Co se chloupků v nose, na nohou, v podpaží i jinde týče jde o kultivovanou tělesnou péči, nelze to s tetováním vůbec srovnávat.. Náušnice nemám a nevadí mi to.

Tělo je příliš krásné a dokonalé, než aby je člověk svým neumělým zásahem deformoval.

Osobně si myslím, že u tetování jde o primitivní pohanské prvky. Že je dnes módní, to je jednak zásluhou médií, které prezentují představitele některých jak říkáte subkultur jako idoly mládeže hodné následování. Je to komerce a byznys. Kdo se nachytá je dnes in ale může za pár let být těžce out. A za těžký prachy si to bude dávat pryč. Protože média nám budou předkládat kult neposkvrněného těla. Plastičtí lékaři budou mít dobrý kšefty.

Já si žádný komerční styl vnutit nedám :-)
Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Středa, 20. únor 2002 @ 10:17:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Piscnicka ono to to teď výdzní možná drsně, ale pro někoho taky může být tetování jistá forma kultivace nebo prostě"zkrášlení", třeba jako, když ženy nosí náušnice. Prostě opravdu mi to připadá, že bohužel někdy lidi kteří nejsou vzhledove takovým nějakým typickým "modelem" křesťana jsou považování za "špatné" křesťany a pod..Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: bolek v Pátek, 22. únor 2002 @ 11:24:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná, že je to proto, Walcho, že starší lidi mají vsugerovaný, že potetovaný lidi bejvali dycky z kriminálu. Tak si myslej, že kdo má tetu je kriminálník.

Ale záleží na člověku. Jak to bere.

Kdo chce a má tetování, musí počítat se vším a nečekat, že mu lidi budou padat kolem krku.

Tak to bylo kdysi s dlouhejma vlasama, s džínama, pak s marjánkou atd...Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Pátek, 22. únor 2002 @ 14:06:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Bolek prostě něteří zanás máme něco prostě něco vsugerované. To je jasné, bohužel se najdou i takoví kteří svou vsugesci schovávají za nějaký verš vytržený z Bible.
Je jasné, že to když se necháš potetovat, že u některých lidí klesneš, ale právavě proti tomu musí bojovat, aby my jsme nesoudili lidi kvůli vzhledu.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: bobby v Středa, 27. únor 2002 @ 15:01:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, dneska má kérko kdekdo mladej. Za pár let budou ti bez kérka divný a v očích druhej klesnou, protože budou ňáký podezřelý. Tak ať se dnes moc nešponujou, vono se jim to může vrátit. A my budem mít vsugerovaný, že ty čistý stojej za *****.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Čtvrtek, 28. únor 2002 @ 07:49:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Bobby neoužil bych tak silna slova. A doufám, že situace, aby nám nepotetovaní lidi přuipadali za divné nenastane. Protože nemáme činit druhým to co nechceme by bylo činěno nám. Lidi se musím umět chápat a respektovat.Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Pisnicka v Pátek, 01. březen 2002 @ 16:23:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď jsi mi moc stoupl v očích Walcho. Jak ses zachoval - ta reakce na bobbyho se mi moc líbí. To bych si přála, abys zůstal tolerantní a bránil nejen svoje právo na názor ale i právo druhých na jiný názor. Tleskám a posílám ti pusu :-)Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Walcha2 v Pátek, 01. březen 2002 @ 18:08:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Pisnicka Ta pusa sedla. :-)))Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 28. srpen 2009 @ 21:29:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tak takovou snůšku pohanského žvatlání v tomto článku jsem už dlouho neslyšel....

Co všechno člověk nepoužije jako zdůvodnění svého modlářství.

Tetování jako součást zobrazování stvoření, je Písmy zcela zavrženo, neřku-li dokonce zobrazování Krista, což je ještě horší rouhání.

Re: Potetovaný křesťan???? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. listopad 2012 @ 19:10:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tetování je podpisem hlouposti na své vlastní kůži.
Pro svou nevratnost je tento podpis majitelem raději obhajován než zatracován.
Aneb co udělá hlupák, který koupil od podomního prodejce "super" hrnce za padesát tisíc?
Bude všech přiznávat svou hloupost? Nebo bude chválit mega předražené zboží dalším hlupákům, aby naletěli zrovna tak jako naletěl on?
Tak je to i s tetováním. Módní leč nesmazatelná záležitost..
Stránka vygenerována za: 3.88 sekundy