Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kvido.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 502, komentářů celkem: 411979, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 149 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Frantisek100
rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112231669
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ? 4. díl
Vloženo Neděle, 25. leden 2004 @ 13:59:03 CET Vložil: Bolek

Studijní materiály poslal Aleš Franc

Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ? 4. díl Dar proroctví Dar proroctví jen v pravé církvi Adventisté vždy zdůrazňují, že duchovní dary pokračují až do dnešní doby, slouží k budování, a že mezi tyto dary církve „poslední doby“ patří i dar proroctví.(1, str. 266) Na první pohled by se proto mohlo zdát, že adventisté jsou charismatickou církví, v jejichž řadách se vyskytují proroci. Byl by to však velký omyl. Vždyť charizmatické hnutí je hnutím spiritistickým, jehož duch je jednou z ropuch ze Zjevení, které vystupují z úst draka, dravé šelmy a falešného proroka.(12, přednáška 19, str. 6) Úřad skutečného proroka zastává Ellen Whiteová. Zrovna tak, jako byl Jan Křtitel vyslán před prvním příchodem Páně, Whiteová je vyslána k službě před jeho druhým příchodem. „Bůh vzbudí dalšího proroka, tak jako to učinil před prvním příchodem Mesiáše – proroka, který by připravil lidi na Kristův návrat, proroka, jenž nenapsal jediné slovo Bible. Proroka, který by mohl být ženou, které by svěřil stejně velké poslání a poselství, jaké měl Jan Křtitel…“(12, přednáška 23, str. 4) Adventisté na úřadu Ellen Whiteové postavili i eschatologii. Jak jsme již uvedli, věří, že jsou tou jedinou pravou a ryzí církví, která je zobrazena v knize Zjevení, ve dvanácté kapitole.

„Zjevení označuje věrné věřící, kteří tvoří ostatek jako ty, „kdo zachovávají svědectví Ježíšova (Zj 12,17)“ Z pozdějšího rozhovoru mezi andělem a apoštolem Janem vyplývá, že výraz „Ježíšovo svědectví“ označuje prorocké zjevení… Zjevení ukazuje, že církev poslední doby bude vlastnit dva rozhodující znaky; její členové jsou ti, „kteří ostříhají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista“ – prorocký dar (Zj 12, 17) “ (1, str. 268) Darem proroctví, kterým bude církev ostatku vedena, jsou samozřejmě míněny spisy Ellen Whiteové, která je pojata jako jakýsi lodivod, který vede loď církve ostatků, bez jehož hlasu není možné dorazit k cíli. Kdo by se domníval, že mu k následování Krista stačí pouze Písmo, staví na politováníhodném omylu. Kdo odmítá Ellen Whiteovou, na Písmo ve skutečnosti nedbá. „„Ale pro tuto část cesty“, říká, „jsem vám připravil lodivoda“… musíte jej respektovat… Když však nabízí své služby, staví se proti němu někteří členové posádky. „My máme původní příručku a pokyny,“ říkají, „a ta nám úplně stačí. Spoléháme na ni a úplně na ni, nechceme od tebe nic.“ Kdo nyní více dbá na původní příručku? Ti, kdo odmítli lodivoda, nebo ti, kdo ho přijali tak, jak příručka informovala?“(1, str. 269) Podle adventistů má přijetí duchovního daru proroka dokonce vést k jednotě víry a poznání. „Protože církev tohoto stavu ještě nedosáhla, stále potřebuje všechny dary Ducha.“(1, str. 266) Whiteová dle adventistů splnila všechna kritéria pro tento úřad, „její proroctví jsou v souladu s Písmem, naplňují se, nesou dobré ovoce a uznávají Kristovo vtělení.“(1, str. 270 –271) Tato proroctví jsou ale s  Písmem v rozporu, popírají Kristovy Božské atributy, neadventistické duchovní dary cejchují jako satanské, vedou k vědomí vlastní výlučnosti a miliony lidí po celém světě uvádějí k poddanství zákona. Navíc je evidentní, že spíše než duchovně inspirována, byla opsána ze spisů velikánů, jako byl např. zakladatel Mormonů Joseph Smith. Adventisté ve svém věroučném manuálu přesto píší, že: „Dar proroctví se projevil ve službě Ellen G. Whiteové, která patřila mezi zakladatele Církve adventistů sedmého dne.“(1, str. 271) Proroctví v praxi Životopisec Ellen Whiteové podrobně popsal stav vytržení, ve kterém Whiteová získávala instrukce a vize. „Někteří se protlačili až k ní a sledovali zblízka, co se děje. Na její tváři byl příjemný výraz. Jasně viděli, že nedýchá. Zkusili tep a zjistili, že srdce jí bije normálně, a že na tvářích měla přirozenou barvu. Měla otevřené oči a vypadala, jakoby upřeně hleděla do dálky. Nedívala se netečně, ale spíš, jakoby pozorovala nějaké dění. Jakákoliv snaha upoutat její pozornost selhala, protože naprosto nevnímala své okolí, a vůbec si nebyla vědoma toho, co se kolem ní dělo. Na zkoušku přinesli zrcátko a podrželi ho těsně u její tváře. Zrcadlo se vůbec neorosilo. Potom přinesli svíčku a opět ji přinesli k jejímu nosu a ústům, ale plamen se ani nepohnul. Občas přirozeným hlasem mluvila o tom, co jí bylo ukázáno ve vidění, ale při tom vůbec nedýchala. Chodila po místnosti, dělala jemná gesta a v krátkých zvoláních mluvila o tom, co ve vidění viděla. Přestože naprosto nevnímala své okolí, při tom, jak se ladně pohybovala po místnosti, neklopýtla, ani do ničeho nenarazila. Dvě hodiny měla Ellen Whiteová vidění, za dvě hodiny se ani jednou nenadechla. Pak, když vidění skončilo, hluboce se nadechla a naplnila své prázdné plíce. Brzy zase přirozeně dýchala a začala vnímat své okolí. V tomto vidění jí byly ukázány hlavní události velkého sporu od počátku až k jeho závěru. Připadalo jí to, jako kdyby byla přímo svědkem oněch událostí v době, kdy se odehrávaly. Viděla pád Lucifera v době, kdy se ve vesmíru objevil hřích a on byl se svými následovníky svržen na zem. Pak viděla stvoření světa a slyšela plán spasení, který Bůh oznámil Adamovi a Evě. Byla svědkem zkušeností patriarchů. Viděla Mojžíše, jak schází s hory s deskami zákona na svých rukou. A byla odvedena až do doby Ježíše Krista. Byla svědkem jeho narození, když přišel na tento svět a stal se členem lidské rodiny. Byla svědkem Ježíšova života a jeho činnosti a pak také jeho oběti na krutém golgatském kříži proto, abychom my měli život věčný. A potom se v rychlém sledu obrazy měnily. Byla svědkem nanebevstoupení Krista a viděla učedníky, jak vyšli, aby rozšířili evangelium do všech končin země. Pak se zármutkem sledovala odpadnutí, které následovalo v průběhu temných staletí. Viděla velkého reformátora Martina Luthera. Pozorovala ho, jak přibíjí teze na dveře chrámu ve Wittembergu. Byla svědkem zkušeností reformátorů a mučednictví mnoha těch, kdo obětovali to nejdražší. Jak před ní probíhal panoramatický obraz historických událostí, byla svědkem také znamení blízkého Kristova příchodu. Byla dovedena až do dnešní doby a pak do budoucnosti. Pak viděla Kristův příchod na nebeských oblacích. Objevil se před ní ve vší úžasné vznešenosti… Prošla celým milleniem a spatřila novou zem, zdálo se jí, že se dostala mezi svaté, kteří obdrželi své dědictví.“(27, str. 14-17) Prorocký hlas Whiteové se projevuje v životech jejich oddaných následovníků dodnes. Badatelé na Andrewsově univerzitě, ideologické základně adventismu, kde se spřádala i Síť (NET 98), sestavili mezi čtenáři Whiteové anketu. Zjistili následující. „Čtenáři těchto spisů mají užší vztah s Kristem, větší jistotu svého postavení před Bohem a dokáží snáze rozpoznat své duchovní dary. Mají větší pochopení pro podporu veřejné evangelizace a více přispívají na místní misijní projekty, cítí se lépe připraveni pro vydávání svědectví a také více svědčí a více se konkrétně zapojují do evangelizačních programů…“(1, str. 274) Tito lidé jsou tedy více oddáni adventistickým doktrínám a jsou pro ně ochotni podstoupit více než jejich chladnější bratři, kteří Whiteovou tolik nestudují. Jiní však svědčí o tom, že ti, kteří její spisy berou vážně, sklouzávají k cynismu, ztrátě víry a k izolacionismu.28 Hlas Ducha nebo epilepsie? Molleurus Couperus v článku „The Significance of Ellen White's Head Injury“ v Adventist Currents, z června 1985 však dává opatrně nahlédnout, že příčinou stavů paní Whiteové mohlo být i něco zcela jiného než uchvácení duchem. Byly to, dle něho, záchvaty temporální epilepsie, do kterých upadala a ve kterých přijímala své vize. V závěru jeho práce, kde podrobně srovnává stavy Ellen Whiteové s citáty a komentáři některých neurofyziologů, uvádí pětibodový závěr: 1. V dětství byla Ellen normální, psychicky i fyzicky zdravá dívka až do okamžiku svých devíti let, kdy byla poraněna kamenem v nosní části tváře a byla pro 3 týdny v bezvědomí. Došlo u ní k rozsáhlému mozkovému poranění, následkem čehož si nebyla schopna na svoji nehodu vzpomenout. Typ a umístění jejího poranění a dlouhodobé bezvědomí spojené se ztrátou paměti se patrně nakonec vyvinuly v epileptické záchvaty. 2. Její sny a vize začaly ve věku patnácti let, šest let po její nehodě, a pokračovaly během celého jejího života. Když se tyto zkušenosti porovnají se záchvaty temporální epilepsie, nalezneme zde typické příznaky komplexních záchvatů. 3. Její chování bylo srovnáno se třemi temporálními epileptiky a bylo nalezeno jako shodné. Byl diskutován i obrovský Ellenin výkon v množství napsaných spisů, kterému se málokdo vyrovná. Ellen měla zvyk půjčovat si volně pasáže jiných autorů bez udání zdroje, což je vysvětlitelné její hypergrafií a také částečným vzděláním; dokončila pouze třetí třídu, a vypůjčování pasáží ji umožnilo zahrnovat myšlenky, které by sama formulovat nedovedla. Ačkoliv prohlašovala, že nevěděla o tom, že u literárních citací by měly být uvedeny zdroje, v některých svých dřívějších pracích citáty těch, z nich si vypůjčovala, velmi podrobně uváděla. To je jasně vidět v pracích J. N. Andrewse, od kterého čerpala již velmi brzy. 4. Dalším epileptickým syndromem Ellen, který je dodnes viditelný v jejích spisech a který byl pozorován i v její řeči, je tendence držet se slova, výrazu nebo myšlenky a neustále ji dokola opakovat. Nejvíce je to patrné tam, kde dochází k opakování jediného slova, např. ve větě, která je přičítána Kristu: „Má krev, Otče, má krev, má krev“ nebo když je anděl přinucen říci, „nikdy, nikdy, nikdy“ nebo kde ona sama říká „psát, psát, psát, psát“ nebo „Temnota! Temnota! Samá temnota! Taková temnota!“ A jinde,“ryzí, ryzí, ryzí, Bůh je ryzí“. Toto opakování je obsaženo téměř ve všech raných spisech Whiteové a taktéž se objevuje v psaných textech jiných osob, trpících temporální epilepsií. Jak se ukázalo, editace pozdějších spisů tato opakování odstranila, ale ne všechna. Nejnápadnější bylo její používání spojení „Viděla jsem“, kde místy až každá věta začala tímto opakovaným úvodem. 5. Její spisy a řeč měly i jiné charakteristiky, které jsou běžné u této formy epilepsie, jako absence nadsázky, nestřízlivost, podezíravost k motivům druhých, těžkopádnost, hypermoralismus a hyperetičnost. Její spisy zahrnují dlouhé popisy chyb a nedostatků jiných a reinterpretace slov a činů členů církve, doprovozené jejich zavržením. Ruku v ruce s tím kladla velký význam své vlastní práci a popisu strašných následků plynoucích z ignorování její rady. Její hyperetické požadavky zahrnovaly zákazy dětem hrát si v sobotu, nošení jistých druhů oděvu a odsouzení tenisu, košíkové, kriketu a jízdy na bicyklu. Takové charakteristiky jejího myšlení a mínění lze pravděpodobně přičíst  následkům z jejího zranění.... Učení o věcech posledních Svět před příchodem Krista Těsně před příchodem Krista, po adventistickém probuzení „pozdního deště“, bude následovat doba úpadku. Lidé budou sobečtí a chamtiví a bez lásky, což nakonec vyústí v nastolení celosvětového padlého náboženského systému představovaným papežstvím, jež je zobrazeno desetihlavou šelmou. Papežství bylo sice roku 1798 smrtelně zraněno, avšak nyní vstalo z mrtvých, aby svedlo všechny obyvatele země. Tehdy satan vytvoří nesvatou konfederaci draka, šelmy a falešného proroka. Jedinými, kteří zůstanou pevnými a nesvedenými, budou právě ti, kteří budou zachovávat přikázání Boží, rozuměj desatero - včetně svěcení soboty, tedy adventisté, a ti jediní také nepodlehnou svodu. „Satan a jeho pomocníci vytvoří konfederaci zla, symbolizovanou nesvatou trojicí draka, šelmy a falešného proroka, který svádí svět (Zj 16,13-14; srov. 13,13-14). Pouze ti, kteří se nechávají vést Biblí a „zachovávají přikázání Boží a věrnost Ježíši“ (Zj 14,12), mohou úspěšně odolat ohromujícímu svodu tohoto svazku. (1, str. 404) Papežský antikristovský systém nakonec zpochybní odluku církve od státu, zcela zruší náboženskou svobodu, skrze světové vlády získá ekonomickou nadvládu a tomu, kdo se danému náboženskému systému nepřizpůsobí, znemožní nakupovat a prodávat. Falešné učení o tom, že Kristus svým ukřižováním zrušil zákon, povede k nárůstu bezbožnosti a zvýšení zločinnosti, sexuální nezdrženlivosti, rozvodovosti a zvýšenému počtu potratů. Nakonec povstane národ proti národu, nastanou zemětřesení, hlad a velká znamení z nebes. „Náboženská svoboda získaná za velkou cenu, zaručená odlukou církve od státu, bude postupně zpochybněna a nakonec zrušena… Pohrdání Božím zákonem vedlo ke zvýšení zločinnosti a nemorálního jednání… Sexuální revoluce má za následek šokující vzrůst rozvodovosti… děsivý počet potratů, široce rozšířená homosexualita mužů a žen…“ (1, str. 404 – 405) Dravé šelmy vládnou světem Život na zemi před příchodem Krista bude představován satanovou vládou v období velkého odpadnutí, kdy se vlády na zemi ujmou dvě jím inspirované šelmy. Tou první, desetihlavou, jak už jsme řekli, bude moc papežství. „První šelma tedy vzniká uprostřed velkých národů a lidí v dějinách. Jediná celosvětová nábožensko politická mocnost, o které můžeme říci, že v průběhu temného středověku povstala uprostřed historických, velkých národů, je římské papežství.“ (12, přednáška 18, str. 2) Druhou šelmou, kterou ortodoxní křesťanství již od dob první církve považuje za antikrista, zde však - jelikož adventisté nepovažují antikrista za osobu, nýbrž systém - ztělesňuje něco docela odlišného. „Kdo je druhá šelma…? Podíváme-li se na historické pozadí a na časové zarámování jejího vzniku, je jen jedna mezinárodní mocnost, která splňuje prorocký popis – a to jsou spojené státy americké.“ (12, přednáška 18, str. 3) Pro potvrzení amerického původu dvourohé šelmy existuje pro adventisty nezvratný důkaz v podobě existence jejích dvou rohů. „To jsou tak významné aspekty, že mnozí vykladači tohoto proroctví vidí význam dvou rohů v… dědictví občanské a náboženské svobody.“ (12, přednáška 18, str. 4) Avšak tímto významným vykladačem není nikdo jiný než Ellen Whiteová, která napsala: „Proroctví ve Zjevení 13. Kapitole říká, že moc znázorněná šelmou se dvěma beránčími rohy přinutí „zemi a její obyvatele“, aby se klaněli papežství – které v proroctví představuje šelma podobná levhartu. Šelma se dvěma rohy také navede „obyvatele země, aby postavili sochu té šelmě“. Navíc přinutí všechny, „malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky“, aby přijali cejch (znamení) šelmy (Zj 13,11 – 16). Jak jsme již uvedli, moc představená v proroctví šelmou s beránčími rohy jsou Spojené státy. Proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti.“ (26, str. 362) Prostudujeme-li blíže adventistickou eschatologii, zjistíme, že druhou šelmou je také falešný prorok, v němž adventisté rozpoznali Spojené státy americké. „Falešný prorok je jiným termínem pro druhou šelmu ze Zjevení 13. kapitoly.“(12, přednáška 19, str. 3-4) To znamená, že USA a falešný prorok jsou pro adventisty synonymem. Falešný prorok se tedy stane ústy Říma, aby svedl celý svět. Neděle namísto soboty Spojené státy americké sehrají ke sklonku světa velmi smutnou úlohu. Pod pláštíkem křesťanství nakonec prosadí zákonné uctívání neděle namísto soboty. A nejen to, ve spojení dvou šelem, tj. římského papežství a amerického imperialismu, nakonec bude celý svět nucen uctívat Boha v satanem podvrženém dni. „V poslední době mě znepokojuje rostoucí hnutí v mé zemi, které se snaží prosadit změnu ústavy, aby v amerických školách byla dovolena modlitba… to, že křesťanská pravice začíná používat politické pány, aby prosadila modlitbu, je jen předzvěst toho, že jednoho dne tato nábožensko-politická koalice nakonec bude toužit po tom, aby přikazovala celému národu, v který den se má modlit. Jistě chápete mé znepokojení, když věřím, že sobota je jediným ustanoveným dnem bohoslužby a uctívání stvořitele. Proroctví jasně říká, že tento náboženský program se nebude týkat jen Spojených států, ale že bude snaha vnutit ho celému světu.“ (12, přednáška 18, str. 5) To, čeho se bude satan v poslední době snažit docílit tedy bude to, aby prostřednictvím římského papežství za pomoci výkonné moci USA celý svět upadl v modloslužbu a uctíval Stvořitele ve falešný den. „To je to, co se stane na konci. Řím a Amerika, vy a já.“  (12, přednáška 18,s tr. 5) Tři nečistí duchové Velké spojenectví falešného proroka, draka a šelmy nakonec povede k vyjití tří nečistých duchů, podobných ropuchám, které mají shromáždit světové vůdce k boji proti křesťanům, kteří budou světit sedmý den. O třech nečistých duších se zmiňovala již Ellen Whiteová, která v nich rozeznávala různé formy spiritismu.(26, str. 353) V jejím duchu tento výklad přebrali i její následovníci, kteří toto učení podrobněji rozpracovali. Různé formy, které na sebe tito duchové budou brát, se projeví zhruba ve třech rovinách. První manifestací těchto duchů jsou marijánská zjevení. V tomto směru se velmi zasloužil i Jan Pavel II, který z Marie učinil sjednocující prvek své služby. Papež se domnívá, že Mariina přímluva mu zachránila život, ukončila období komunismu v Evropě tím, že Rusko bylo zasvěceno Mariinu neposkvrněnému srdci, což se stalo v roce 1984, krátce před tím, než k moci přišel michail Gorbačov. (12, přednáška 19, str. 6) Jinou manifestací ropušného ducha je produkce Hollywoodu, zabývající se posmrtným životem a snažící se lidstvu namluvit, že smrt není zlá, a že smrtí nic nekončí. (12, přednáška 19, str. 6) A konečně třetí manifestací je charizmatické hnutí, kterému se otevřely protestantské církve a které je maskovanou manifestací satanských sil. „Pat Robertson se může před televizními kamerami modlit, aby hurikán odešel z pobřeží Karoliny. Ernest Engely může před vašima očima někoho uzdravit. A i když se skeptičtí analytikové mohou pokusit odhalit podvod nebo nějaký trik, skutečností zůstává, že prostřednictvím obrovské vlny charismatického hnutí v tomto národě jsou Američané nuceni věřit padělkům zázraků a jazyků a nadpřirozeným projevům, které stejně jako mariánská zjevení lidi nenápadně a tiše připravují na obrovský závěrečný podvod, jenž Lucifer uskuteční na této planetě.“(12, přednáška 19, str. 6) Velké soužení Velké soužení nastane po sjednocení padlého křesťanstva - které se bude bláhově domnívat, že Boha je možné uctívat v nesprávný den - s politickou světovládou. Bude to v době, kdy Kristus v nebeské svatyni dokoná dílo smíření a uzavře tak dveře k obdržení milosti. Tím také skončí jeho přímluvná služba ve svatyni a milióny sobotu světících křesťanů tak na čas zůstanou bez přímluvce. Tehdy se naplní slova z knihy Zjevení: „kdo jsi svatý, posvěť se ještě a kdo škodíš, škoď ještě.“ „Až skončí poselství třetího anděla, přestane se Kristova milost přimlouvat za hříšné obyvatele světa. Boží lid splnil svůj úkol, obdržel „pozdní déšť“, „čas odpočinutí“, rozvlažení od Hospodina, a je připraven pro nastávající dobu zkoušky. Andělé spěchají sem a tam. Anděl, vracející se ze země, ohlašuje, že jeho úkol skončil. Na svět přišla závěrečná zkouška a všichni, kdo zůstali věrni Božím přikázáním, dostali „pečeť živého Boha.“ Tehdy Pán Ježíš ukončí svou prostřednickou službu v nebeské svatyni. Pozvedne ruce a pronese silným hlasem: „Dokonáno jest!“ Zástupy andělů složí své koruny, když Ježíš Kristus slavnostně oznámí: „Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.“ (Zj 22,11) Případ každého člověka bude již rozhodnut, buď k životu, nebo k smrti.“ (26, str. 385) Nastane kruté pronásledování křesťanů, neboť „v té době budou muset věřící žít před svatým Bohem bez přímluvce.“ (26, str. 385) Satan proto zavede lidstvo do závěrečné doby soužení a veškerá lidská nenávist zloba a hněv bude namířena proti jediné a pravé církvi, která se držela soboty. „Protože se sobota stane předmětem sporu v celém křesťanstvu a protože se církve spojí se světskými úřady, aby vynutily uctívání neděle, stane se předmětem všeobecného zatracování malá menšina, která bude vytrvale odmítat podrobit se názoru většiny.“(26, str. 385) Zlo, které se v  té době projeví, bude tak strašné, že bude formální křesťany vést k vyznávání hříchů, avšak jejich pokání bude marné, neboť dveře milosti budou již zavřeny. Budou se konat nadpřirozené zázraky z moci démonů, až nakonec satan napodobí Kristův příchod. „Vrcholným činem veškerého podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista… V různých částech země se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15). Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: „Kristus přichází! Kristus přichází!“ Lidé budou padat před ním v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat jako Kristus žehnal svým učedníkům, kteří žili na zemi. Jeho hlas bude měkký a podmanivý, a přitom melodický. Laskavým hlasem zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli a bude všem přikazovat, aby světili den, kterému on požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k nim poslal se světlem a pravdou.To bude klam, kterému takřka nebude možné odolat. “ (26, str. 391) Jediní uctívači soboty, vyzbrojeni darem proroctví, budou schopni těmto podvodům čelit. Avšak různé dekrety, které budou vydány církevními představiteli, nakonec zruší ochranu náboženské svobody a praví křesťané se stanou lovnou zvěří, která bude štvána. Nakonec se tito uchýlí do pustých míst, bažin a pouští. Mnoho z těchto lidí však upadne do nespravedlivého a krutého otroctví. „Budou zajímáni, vsazováni do vězení, odsuzováni na smrt, někteří budou ponecháváni v odporných vězeňských kobkách, aby tam zahynuli hlady.“(26, str. 392) Bůh však na svůj lid nezapomněl a bude obyvatele země trestat krutými ranami. Slunce bude spalovat lidi hroznou výhní, uschnou stromy, vyschne voda. Toho nezůstane ušetřen ani Boží, sobotu stále světící lid. Nakonec nastane doba, kdy se svedení lidé jedné noci rozhodnou uštědřit sobotní sektě zničující úder, a budou chtít vyvraždit všechny její členy. Kristus přichází Kristův příchod se uskuteční v hodině dvanácté, v době, kdy praví křesťané budou stát na pokraji smrti z rukou svých pronásledovatelů. „Davy zlých lidí se budou chystat vtrhnout na své oběti s vítězoslavným pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale v tom padne na zemi hustá mlha, černější než nejtemnější noc. Pak se na nebi objeví duha, zářící slávou Božího trůnu, a bude se zdát, že obklopuje každý hlouček modlících se lidí. Rozzuřené davy se náhle zastaví. Jejich posměšný křik ustane. Zapomenou, proti komu směřovalo jejich vražedné běsnění. S hroznými předtuchami budou sledovat znamení Boží smlouvy a budou se chtít skrýt před její pronikavou září.“(26, str. 398) V této době se otevře nebe a svatí spatří Syna člověka sedícího na trůnu, v temnotě noci se objeví slunce a rozzáří se v plné své síle, voda přestane téci, nastane hrozné zemětřesení a země se rozkymácí. Padlí andělé uznají Kristovo božství a budou se třást před jeho mocí. Poté se otevřou hroby a nastane vzkříšení zesnulých spravedlivých a zbědovaní věřící obléknou nesmrtelnost. Zde se však poselství některých adventistů rozcházejí. Když čteme spisy Whiteové, které mnohdy hýří barvitostí popisu jednotlivých událostí na úkor logiky a přesné souslednosti jednotlivých dějů, dozvíme se, že při Kristově příchodu procitnou i nespravedliví: „Hroby se otevřou a „mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému a druzí k věčné hrůze” (Da 12,2). Všichni, kdo zemřeli s vírou v poselství třetího anděla, vyjdou z hrobu oslaveni, aby slyšeli smlouvu pokoje spolu s těmi, kdo zachovávali Boží zákon. Také ti „kdo ho probodli“ (Zj 1,7), kdo se vysmívali smrtelnému zápasu Ježíše Krista a zesměšňovali jej, i nejzarputilejší odpůrci jeho pravdy a jeho lidu budou vzkříšeni, aby ho spatřili v jeho slávě a aby uviděli, jakou odplatu dostanou věrní a poslušní.“ (26, str. 399) Podle Whiteové druhý Kristův příchod spatří „krutý Herodes“, dále „vojáci, kteří ho bezbožnýma rukama oblékli do rudého pláště“ a „lidé kteří zabíjeli hřeby do jeho rukou.“ (26, str. 402-403) Whiteová, která dále viděla, jak se v otevřeným nebi objeví desky desatera a jak se v dáli objeví malý černý mráček, který se bude zvětšovat, až se z něho vyklube Syn člověka, zjevně tyto události stavěla na svých viděních, avšak svoji teologii nedomyslela. Pokud by při druhém Kristově příchodu vstali i nevěřící, museli by, dle adventistické teologie, v zápětí zahynout. Avšak museli by být znovu vzkříšeni na konci tisíciletého království a již potřetí ve svém životě zemřít. Autoři, kteří o mnoho let později formulovali adventistické doktríny, proto při prvním Kristově příchodu nechali vstát pouze sedmý den světící křesťany a nevěřící a nesedmidenní křesťany zatím nechali spát v prachu země. Podle současné teologie tedy při Kristově příchodu vstanou pouze věřící svatí. „Lidé, kteří povstanou při prvním vzkříšení jsou „blahoslavení a svatí“ (Zj 20,6). Nezakusí druhou smrt v hořícím jezeře na konci tisíciletí (Zj 20,14). K tomuto vzkříšení k životu a nesrtelnosti (J 5,29; K 15,52-53) dojde při druhém příchodu Ježíše Krista.“ (1, str. 421) Nesobotní křesťané a pohané vstanou až na konci tisíciletého království. „Nespravedliví vstanou při druhém vzkříšení, ke kterému dojde na konci tisíciletí.“ (1, str. 421) Na každý pád však bude úděl těch, kteří se vzepřeli světit sobotu, neradostný. Falešný Babylon bude zničen ohněm a ostatní nevěřící zahynou. „V této době Bůh zničí Babylón, spojení všech odpadlých náboženství. „Bude zničen ohněm (Zj 18,8)… Ostatní bezbožní „byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce“ – Ježíše Krista, Pána.“ (Zj 19, 20-21).“(1, str. 421) Kristův druhý příchod tedy bude znamenat vytržení svatých do nebe a zahubení všech sobotu nesvětících lidí. Na zemi zůstane pouze satan. „Když spravedliví půjdou při druhém příchodu „v oblacích vzhůru vstříc Pánu“, jejich cílem je nebe, ne země, kterou opustili. Ježíš Kristus tehdy ještě neustanoví své království slávy na zemi. Učiní tak až na konci milénia.“ (1, str. 429) Tisíciletá říše Po vytržení svatých do nebe nastane na zemi tisícileté království. Nepůjde však o žádnou vládu Krista nad Zemí, jak se nesprávně domnívají křesťané. Jediným, kdo zbude na zemi, je satan. Země zůstane pustá a prázdná po dobu tisíce let. „Protože spravedliví vystoupí do nebe, aby byli s Pánem, a bezbožní budou zničeni při jeho příchodu, zůstane země na nějaký čas lidmi neobydlena. Písmo poukazuje na takovou situaci. Prorok Jeremjáš řekl: „Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk.“ (Jr 4,23-25) (1, str. 429) V tomto čase budou věřící v nebi vládnout spolu s Kristem. To znamená, že z nebeských knih budou posuzovat, zda Bůh skutečně jednal spravedlivě a zda jsou pravdivá satanova nařčení. Po vyšetřovacím soudu, který v nebeské svatyni probíhá od roku 1844 a který musí proběhnout do Kristova příchodu, dojde během tisíciletého království k soudu poslednímu. Křesťané zde budou soudit skutky padlých lidí a padlých andělů. Nebudou to však tito, kdo budou souzeni, vždyť spí ve svých hrobech a na čas přestali existovat. Bude to sám Bůh, který dá nyní nahlédnout do svých spisů, zda v jejich životech jednal správně. „Protože je Bůh soudcem, který je ochoten dát nahlédnout do svých rozhodnutí. Bůh rozhodl, že proběhne další soud pro užitek jeho přátel, jeho dětí, které přišly domů. A tak otvírá všechny soudní dokumenty. Ukazuje všechny soudní důkazy. Pak říká: Prosím, zkoumejte má rozhodnutí a řekněte mi, zda-li jsem udělal správnou věc.“ (12, přednáška 26, str. 5) Bůh v tomto období bude svému stvoření po tisíc let vysvětlovat, že jednal správně. Bude utírat slzy s očí těm, jejichž známí se do království nedostali, neboť nezachovali Ježíšova přikázání a nezískali tak věčnou pečeť sabatu. Tohoto soudu se budou účastnit i vesmírní Adamové, kteří spolu se vzkříšenými lidmi budou zkoumat knihy záznamů. „Během tisíciletí měli vykoupení příležitost zkoumat spravedlnost Božího jednání s každou bytostí ve vesmíru. Nyní samotní odsouzení –včetně satana a jeho andělů- potvrdí spravedlnost Božího jednání.“ (1, str. 433) Svázání satana Když Kristus dokoná dílo smíření v nebeské svatyni a vloží hříchy svého lidu na satana, bude tento, podobně jako kozel Azazel, vyhnán do pustiny, kde ponese nepravost lidu po dobu tisíce let. „Satan však musí nést odpovědnost za všechny hříchy, ke kterým svedl zachráněné. A stejně jako „připravený muž“ vedl kozla do pouště země, tak Bůh vyhostí satana do zpustošené a neobydlené země.“ (1, str. 430) Jelikož v tisíciletém království zůstane země pustá a prázdná, neboť křesťané budou s Kristem v nebi, bude ďábel svázán tíživou okolností, že nemá koho pokoušet. „A nyní, po tisíc let satan musí sedět „svázán“ okolnostmi své vzpoury. Nemá, koho by pokoušel, není zde nikdo, koho by sváděl – nikdo, jen on sám.“ (26, přednáška 19, str. 3-4) „Během milénia bude satan nesmírně trpět. Bude uvězněn spolu se svými anděly na zpustošené zemi a nebude moci svádět, což byla jeho činnost, která ho trvale zaměstnávala. Bude nucen pohlížet na výsledky své vzpoury proti Bohu a jeho zákonu.“ (1, str. 432) Toto vysvětlení je z hlediska adventistické teologie jediné možné, neboť adventisté existenci pekla neuznávají a jakékoliv zmínky o zlých andělech svázaných v podsvětí (2 Pt 2,4 a Ju 1,6) proto alegorizují. Pokud však Písmo přeci jen mluví o „temné propasti podsvětí“, je zde opět k dispozici teorie „myšlenkové“ nikoliv „verbální“ inspirace Písma. „Petr, který psal křesťanům žijícím v helénské kultuře, používá pro ně tento známý specifický termín, ale užívá ho jinak než řecká mytologie, kde označoval peklo. Tomuto slovu, které se dá přeložit také jako „propast podsvětí“, zřejmě dává obrazný význam vězení (viz kralický překlad „strhna do žaláře“). Podle Petra jsou padlí andělé uvězněni na naší zemi jako ve vězení (žádné specifické místo se neudává) a čekají na soud.“ (11, str. 14) Tedy, jak satan, který bude na tisíc let svázán, tak padlí andělé, kteří jsou spoutání v podsvětí pro den soudu, jsou ve skutečnosti zde na zemi svázáni pouze pro ně nepříznivými okolnostmi. Ačkoliv má tato teorie mnoho slabých míst a dalo by se s ní úspěšně polemizovat z mnoha úhlů, snad nejpřesvědčivěji ji lze zpochybnit tím, že samotní padlí andělé, kteří již na zemi působili v době Kristovy pozemské služby a kteří dokonce ovládali pozemšťany, Ježíše prosili, aby je právě do propasti neposílal. „A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti.“ (L 8,31) Jestliže tedy podsvětím je míněn tento svět a tito andělé na světě již byli, kde leží ona propast? Druhé vzkříšení Po skončení období jednoho tisíce let se Ježíš Kristus opět vrátí na Zem. Bude ho doprovázet zástup vykoupených lidí a andělů. Sestoupí v úžasné vznešenosti a přikáže bezbožným mrtvým, aby vstali a přijali svůj rozsudek. Povstanou jako mohutný zástup, nespočetný jako zrnka písku na břehu moře. Budou se podstatně lišit od těch, kdo vstali při prvním vzkříšení. Spravedliví byli proměněni, oděni nekonečným mládím a krásou. Bezbožní však ponesou stopy nemoci a smrti.“ (26, str. 415) Na konci tisíciletého království bude vzkříšení bezbožných, které ďábel, který do té doby neměl koho pokoušet, svede k boji proti městu svatých. „Svým oklamaným poddaným se představí jako zachránce, bude je ujišťovat, že z hrobů je vyvedla jeho moc a že je chce zachránit před nejkrutější tyranií. Satan využije nepřítomnosti Ježíše Krista mezi lidmi na zemi, a bude konat zázraky, aby podepřel svá tvrzení. Ze slabých udělá silné a všem vdechne svého ducha a svou energii. Navrhne, že je povede proti vykoupeným a zmocní Božího města. S ďábelskou radostí bude ukazovat na nesčetné miliony lidí, kteří byli vzkříšení z mrtvých, a prohlásí, že jako jejich vůdce město dobude a znovu získá svůj trůn a své panství.“ (26, str. 416) To proto, aby se ukázalo, že srdce sobotu nesvětících zůstalo ve vzdoru, a aby pozemští i mimozemští obyvatelé mohli na vlastní oči vidět závěrečný zlatý hřeb Boží sebeobhajoby. „Kdyby je Bůh nechal mrtvé, mohly by zůstat nezodpovězeny otázky. Skutečně si nakonec zvolili, že nebudou Božími přáteli…? Změní se jejich rozhodnutí? Smutným záznamem ve Zjevení 20 je, že se znovu budou snažit dobýt město.“ (12, přednáška 26, str. 7) Ačkoliv bude nevěřícím lidem poskytnuta po jejich smrti ještě jedna šance, jejich srdce zůstanou neoblomná. „Ti, kteří odmítli Boha, jeho pomoc a jeho principy, zahynou při druhém příchodu, ale pak budou vzkříšeni. Nezměnili se však. Budou chtít pokračovat dál ve svém hříšném životě, budou chtít zaútočit na Ježíše a jeho vykoupené… Vidíte vně Jeruzaléma někoho, kdo by se chtěl změnit? Mají důkazy a přes to nečiní pokání.“ Právě toto je podle mne důvod, proč Bůh opět vzkřísí bezbožné. Kdyby toto vzkříšení nemělo velký význam pro celý vesmír, bylo by nesmírně krutým a nelidským činem“ (7, str. 13) Neučiní pokání, aby se mohli radovat z věčného sabatu a navěky plnit Boží přikázání, a to přesto, že budou v otázce spasení poučeni. „Tito vzkříšení „bezbožní“ lidé jsou nejen podrobně seznámeni s dějinami spásy (v panoramatu světa jsou vysvětleny dějiny světa a osvětlen případ každého jednotlivce), ale jejich postoj k této vznešené skutečnosti ukazuje celému vesmíru, že jejich srdce je „blátem“, které se pod vlivem paprsků Boží lásky jen zatvrzuje. Navzdory tomu, že byli seznámeni s pravdou, že dostali ty nejsprávnější informace co nejlepším způsobem, ničeho nelitují, nechtějí se změnit, ale šikují se, aby dobyli a urvali, co se dá. Jsou zatvrzelí. To, že spolu s padlými anděly a satanem útočí na svaté Boží město, Nový Jeruzalém, zřetelně dokazuje, jaký mají charakter.“(11, str. 29) Verdikt posledního soudu Na posledním soudu už nebude de fakto koho soudit. Půjde pouze o zničení bezbožných vzkříšených dobývajících město svatých, kterému bude předcházet vynesení rozsudku nad těmi, kteří se zdráhali světit sedmý den týdne, velký princip stvoření a celého vesmíru. Stane se tak, když bezbožní budou dobývat Jeruzalém. „Satanovo vojsko město obklíčí a bude se připravovat k útoku. Pán Ježíš se znovu ukáže svým nepřátelům. Vysoko nad městem, na podkladě ze zářícího zlata se ukáže velký a vyvýšený trůn. Na trůn se posadí boží Syn a kolem něho se shromáždí obyvatelé jeho království… nejblíže trůnu budou stát lidé, kteří kdysi horlili pro satanovu věc, byli však vychváceni jako „oharek z ohně“ a následovali svého Spasitele hlubokou vnitřní oddaností. Vedle nich budou stát ti, kdo si vypěstovali dokonalou křesťanskou povahu v prostředí klamu a nevěry, lidé kteří dodržovali Boží zákon, když jej křesťanský svět považoval za neplatný, a dále miliony těch, kdo ve všech dobách byli mučeni pro svou víru. Za nimi bude stát „tak velký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst…“ (26 str. 417) V této době nastane i „závěrečná korunovace Božího Syna.“(1,  str. 417) Tehdy bude Boží lid stát uvnitř města a radovat se, avšak Boží nepřátelé se při tomto pohledu budou chvět strachy. Nastane vynesení rozsudku. „Když se celé lidstvo shromáždí kolem trůnu – někteří v bezpečí uvnitř města, jiní vně, vyděšeni přítomností Soudce, Bůh vykoná poslední fázi soudu… Tato výkonná fáze soudu proběhne na základě otevřených knih Božích záznamů… Potom Bůh vynese rozsudek smrti.“ (1, str 433) Ellen Whiteová tuto fázi popsala v sytých barvách, viděla satana přemoženého Boží přítomností vzdávajícího poctu Bohu, viděla zástupy na smrt odsouzených jak volají Kristu sláva, avšak nic naplat, jejich srdce zůstalo neoblomné. Pro toto neoblomné srdce sobotě odpírajících bytostí sestoupí oheň z nebe, Gehena, a jednou provždy očistí zemi od hříchu. „Oheň, jenž sestoupí z nebe, pouze očistí zemi a odstraní poslední zbytky hříchu.“ (12, přednáška 19, str. 3-4) Od Boha z nebe sestoupí oheň. Země se otevře , ukáží se zbraně ukryté v jejich hlubinách. z každé propasti vyšlehnou stravující plameny. i skály budou hořet… povrch země bude jako jediná roztavená hmota – obrovské vařící ohnivé moře. bude to čas soudu a záhuby bezbožných – „den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní síni při Sijónu.“ (26, str. 421) Nové nebe a nová země Opravdoví křesťané nevstoupí do věčnosti na nové Zemi. Půjde pouze o Zemi, jež bude ohněm očištěna a obnovena. Život na ní je znám adventistům téměř detailně. Budou studovat, rozvíjet své schopnosti, létat do vesmíru na návštěvu k nepadlým obyvatelům a samozřejmě, jak jinak, každou sobotu se scházet k bohoslužbě. „Nová země je především touto zemí, ne nějakým jiným místem. Ačkoliv bude obnovena, zůstane známým místem – domovem. To je nádherené! Země však bude nová v tom smyslu, že Bůh ze země odstraní každou poskvrnu, kterou přinesl hřích.“ .(1, str. 442) Lidé zde budou zdravotně zaopatřeni, budou stavět a sázet své vinice a spravovat ovocné sady a obilná pole a kralovat s Kristem na věky věků. „Když budou jíst ze stromu života, zbaví se své tělesné a duševní zaostalosti.“ (1, str. 446) „Neznáme rozsah jejich vlády. Můžeme však předpokládat, že významnou částí poslání vykoupených v království bude jejich služba jako božích vyslanců ve vesmíru; budou svědčit o své zkušenosti s Boží láskou.“ (1, str. 444-445) Boží vykoupení budou moci volně studovat všechny poklady vesmíru. Neomezeni smrtelností a únavou poletí na vzdálené světy, které trpěly pohledem na lidskou bídu a které jásaly štěstím při zprávě o každém vykoupeném člověku. S  nevýslovnou radostí se děti země připojí k radosti a moudrosti nepadlých bytostí. Budou mít přístup k  vědění a poznání nashromážděnému za věky studia o stvořitelské moci.“ (26, str. 424) Budou žít ve světě, kde již neexistuje vzpoura, svévole, či kde by si někdo dovolil odporovat věčnému Božímu zákonu. „Každý týden se budou vykoupení setkávat k sobotní bohoslužbě: „V každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin.“ (Iz 66,23)(1, str. 447) Ačkoliv adventistům nelze upřít snahu o skutečně propracovanou nauku, i v této poslední věci své teologie zůstávají nebibličtí, neboť Bible nám zcela jasně zaslibuje novou zemi i nové nebe a nikoliv nějakou rekonstrukci či repas. Stará země, která je prokleta již nedlouho od doby jejího stvoření (Gn 3,17), musí být zničena a stvořena nová. „Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. (2P 3,11-13) A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. (Zj 21,1)    pokračování Obsah této studie zveřejněné na GRANO SALIS: 1.    Stručná historie a charakteristika církve
2.    Učení CASD - Teologická sebereflexe
3.    Učení CASD - Zákon, desatero a sobota
4.    Učení CASD - Dar proroctví
5.    Učení CASD - SOUHRN
6.    Přílohy  


"Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ? 4. díl" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Stránka vygenerována za: 0.28 sekundy