Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 646, komentářů celkem: 432942, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 463 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

cizinec
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119040775
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Charakter Boha křesťanů II.
Vloženo Neděle, 28. duben 2024 @ 00:01:29 CEST Vložil: Tomas

Úvod do křesťanství poslal oko

Bůh je jeden. V tomto bodě se shodují snad úplně všichni křesťané.


Jistá menšina křesťanů i zde však odmítá Boží trojjedinnost. Víru v Boží Trojici.
 Realita Boží natolik přesahuje hranice lidského rozumu, že ji není možné lidským rozumem plně uchopit, porozumět jí, obsáhnout ji. 
Boha si prostě nejde postavit na ruku a zkoumat! 
Apoštol Pavel píše, že Bůh je pro nás lidi skryt v nepřístupném světle (1 Tim 6,16). Bůh je nevýslovné tajemství, které "nekonečně převyšuje všechno, co jsme v naší lidské omezenosti schopni pochopit".

Trojiční nauka měla pochopitelně v křesťanství během věků svůj vývoj, jak ji křesťané postupně chápali stále jasněji. 
Otec je původcem božství Syna i Ducha svatého, ale protože Bůh je zároveň i věčný (bez počátku), mají všichni tři jednu stejnou přirozenost a v božství jsou si rovni. Už sv. Augustin napsal, že Syn má svůj původ v Otci. Duch svatý je pak vzájemná zosobněná Láska mezi Otcem a Synem - zosobněným darem mezi Otcem a Synem (sv. Hilarius z Poirete – biskup Nicejského koncilu).


Dogma o Nejsvětější Trojici:

Trojice je jedna. 
Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: "soupodstatnou Trojici". 
Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: "Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti." "Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností."
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. "Bůh je jediný, ale ne osamocený." "Otec", "Syn" a "Duch svatý" nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné: "Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn." Liší se od sebe navzájem vztahy svého původu: "Je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen, Duch svatý, který vychází." Božská jednota je trojjediná.Během věků tohoto Boha lidé nazývali různými opisnými jmény (např. Adonaj; Hospodin; Bůh;). 
Víme už, že Boží jméno zná jedině sám Bůh (Zj 19,12) a že není v lidských možnostech jej v jeho plném významu obsáhnout a poznat. 
Nazýváme tedy Boha podle svých omezených lidských možností (Bůh; Hospodin; ….)…. Bůh na Mojžíšovu otázku, jaké že je jeho jméno, odpovídá: „Já jsem…
 Tetragram: JHWH.

Zkusme se nad tím zamyslet; Bůh nemohl Mojžíšovi už odpovědět výmluvněji a pravdivěji. 
Já jsem! 
Kdybych Já nebyl – ani ty by jsi nebyl – vůbec nic by neexistovalo
Ale ty jsi, ty reálně existuješ – a to je pro tebe dostatečným důkazem toho, že i Já jsem. Nejsem výplodem něčí fantazie! Já jsem Bohem milujícím, slitovným … Já jsem Bohem stálým, věčným. 


Říkáme to naučeně a ze zvyku, že Bůh je zosobněná Láska sama o sobě. Ale nedomýšlíme to. 
Sám Bůh o sobě svědčí, že je věčný, že je stálý a neměnný
Bůh nás samozřejmě miluje, ale koho že to konkrétně miloval před stvořením světa lidí a před stvořením andělů? Koho?
Dokážou snad na toto unitáři odpovědět?


Je – li Bůh Láskou – a pravá láska je přece vždycky žitým vztahem mezi osobami – koho že to Bůh tehdy miloval?
 Láska je vztahem mezi osobami - nijak jinak existovat nemůže! 
Pokud by byl Bůh pouze v jedné osobě, miloval tehdy před počátkem (v době před stvořením kohokoli) snad jenom sám sebe? Kdo byl tehdy objektem jeho lásky? 
Sebeláska je přece tou nejhorší parodií na lásku skutečnou! Je dokonalým popřením skutečné lásky, je sobectvím! 
Tudy opravdu cesta nevede… 

Už vícekrát jsem zde argumentoval tou logickou úvahou, že kdyby byl Bůh pouze v jedné osobě, každý ze tvorů, vstupující s ním do vztahu, by mu přidával novou kvalitu (vztahovost), kterou jednoosobový bůh v sobě mít logicky nemůže. A už samou touto skutečností by už vlastně přestal být dokonalým Bohem… 
Ani tudy tedy cesta nevede… 


Dlužno podotknout, že tato moje dřívější argumentace se u mých oponentů zcela minula účinkem – prostě ji ignorovali a nepřikládali jí význam. Usuzuji proto, že v otázce Boží Trojice nemá ani cenu zde rozebírat notoricky známý příklad svatého Patrika o jeho trojlístku jetele, nebo snad známý příklad o trojím skupenství vody … 
Před známými argumenty se člověk snadno obrní – rozhodne se je ignorovat. 

Přesto, pokud Trojjediný Bůh stvořil tento svět, já věřím, že v něm zanechal pro lidi svůj výrazný podpis – jako když malíř podepíše svůj obraz. 
A tak vám zde dám příklad z tohoto světa o trojí podstatě jediného Boha, který se „vylíhl“ v mojí hlavě. 
Kdybych byl nyní dost ješitný a sebevědomý, tak bych tu tvrdil (jako tu už přede mnou někteří tvrdili), že tu ze mě promlouvá Duch svatý. Já se ale domnívám, že to autorství Ducha svatého by měli ve svých srdcích rozpoznat spíš až moji čtenáři, než abych jim  něco takového dopředu já vnucoval…

Každý příklad ze světa stvořeného však nutně trochu pokulhává za skutečností – je jenom určitým obrazem. Je podobenstvím o světě duchovním, který se odráží ve stvoření. Je spíš jenom náznakem, obrysem skutečnosti.


Pán Ježíš vzpomínal cosi o našem pokojíku, ve kterém bychom se měli modlit (Mt 6,6). Předpokládám, že všichni máme takovýto pokoj, kde třeba spáváme, takže si toto každý z nás dokáže jistě docela dobře představit: 

Tento náš pokoj je jeden - Prostor tohoto pokoje je jeden. Jeden – jako i Bůh je jeden.
Přesto prostor tohoto konkrétního pokoje má svoji výšku – a to v každém bodě šířky i v každém bodě svojí hloubky
Výška je tedy nedílnou součástí jednoho pokoje, ale nestačila by samotná definovat prostor pokoje. 
Stejně tak šířka i hloubka samy o sobě nemohou definovat prostor toho pokoje. 
Však ony tři dohromady teprve definují tento prostor pravdivě. Patří k němu – jsou doslova oním pokojem – vytvářejí prostor…

Podobně ani pojem nebeský Otec, ani Syn, ani Duch svatý (všechno co o nich víme) samostatně nemohou obsáhnout to, co o Bohu víme v plnosti – jsou však neoddělitelní a jsou dohromady jediným Bohem, jak ho známe.

Jeden určitý prostor má tedy svoji výšku, šířku i hloubku
Úplně každý bod tohoto prostoru má svoji určitou výšku, šířku i hloubku.

Šířka je prostorem – je všude - v každém místě.
Výška je také stejným prostorem a také je všude. Ale výška není šířka! 
Také hloubka je prostorem a je úplně všude. 
Však je odlišná od výšky i od šířky – a přesto je jejich neoddělitelnou součástí stejného prostoru! 
Jeden prostor vašeho pokoje – tři naprosto různé roviny. 
Jeden Bůh – tři naprosto různé osoby.


Bůh je však nekonečný (není jen v pokojíku) – podobně jako vesmír je nekonečný (zde s určitou výhradou!). 
Však i ve vesmíru lidé už dokážou každé jednotlivé hvězdě určit její „výšku, šířku i hloubku“.
 Na mapě hvězdné oblohy je zanesena „výška i šířka“ polohy každé hvězdy vůči Zemi – „hloubku“ (vzdálenost od Země) pak lze vypočítat z paprsku světla oné hvězdy z posunu do červeného spektra (Dopplerova jevu). 

Žijeme v trojrozměrném prostoru – a to nikoli náhodou. 
Snad není člověka, kterého by nenapadlo, jak že může Bůh stihnout vnímat každou událost ve vesmíru i v lidském srdci zároveň – jak může slyšet rázem modlitby miliard lidí. Ale pokud je náš Bůh „Já jsem“ v každém bodu vesmíru, začínáme tušit, že cosi takového je skutečně možné. 
Že „prostor“ Boží Trojice nemá žádná svoje „hluchá místa“…


Je tomu právě proto, že Otec, Syn a Duch svatý jsou v Bohu („výška, šířka i hloubka prostoru“) v jednotě trvalého společenství a jeden bez druhého nekoná nic. 
Vždycky konají všechno společně a v dokonalé jednotě chtění i činění..
"Charakter Boha křesťanů II." | Přihlásit/Vytvořit účet | 237 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 09:24:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen zdlouhavá bajka co by kdyby, ale důkazy z Bible chybí s bez důkazů z Bible se nikdy lež o jednom Bohu ve třech osobách nestane pravdou. Teda ne tak u katolíků ti budou lhát tak dlouho až se lež u nich stane "pravdou".Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 28. duben 2024 @ 10:42:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Boha si prostě nejde postavit na ruku a zkoumat! 

  Když to Stando nejde, tak proč se o to snažíte, o to co nejde?

  Nebylo by lepší věnovat se něčemu užitečnějšímu, ale hlavně něčemu, co jde?

  ToníkRe: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 13:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je možné, že pro ty úvahy, které zde předkládáš,  také všichni pohané, všechna pohanská náboženství od nepaměti  si vytvářela TRIADY bohů.  Když to správně domýšleli.  Bylo pro ně nemyslitelné, aby Bůh byl JEDEN.  JEDNA OSOBA.     ECHAD hebrejsky.


Stando, 
když  mají všichni 3 jednu stejnou přirozenost a v božství jsou si rovni.
A když Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: 
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. "Bůh je jediný, ale ne osamocený." "Otec", "Syn" a "Duch svatý" nejsou pouhá jména, 
označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné: "Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn."


Tak byste měli Boha oslovovat   V Y.      To by se slušelo. Tak je to normální.

Anebo přímo říkat   V Y   B O H O V É
     (Například  Bohové, prosím vás,....)

Proč ten zjevný fakt násilně skrývat pod "jednoho Boha"  ?
Jaký to má smysl ?
Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 20:29:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Boží Trojice a bible (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 23:38:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 29. duben 2024 @ 22:08:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, problém je ten, že o Trojjediném Bohu není v Bibli ani čárka...Nevím, jestli si to neuvědomuješ, protože jsi tak zanícený a oslepený "obranou" Trojice, 
ale zřetelně si protiřečíš a nejsi pozorný.

Argumentuješ lidskou neschopností pochopit  tajemství Boží, Trojjediného Boha tím, že
cituji:
"Apoštol Pavel píše, že Bůh je pro nás lidi skryt v nepřístupném světle (1 Tim 6,16). Bůh je nevýslovné tajemství, které "nekonečně převyšuje všechno, co jsme v naší lidské omezenosti schopni pochopit"."A přitom ap. Pavel v tomto textu VELMI ZŘETELNĚ MLUVÍ o  Bohu Otci, Jediném, který má nesmrtelnost.   O  ž á d n é   T r o j i c i .

1Tm 6:13: Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, 14 abys zachoval ten příkaz bez poskvrny 
a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, 15 které svým časem ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Král kralujících a Pán panujících. 16 On jediný má nesmrtelnost 
a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen. 

Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. duben 2024 @ 06:52:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Ahoj Stando.

  Teď k tématu článku. Charakter Boha křesťnů. Pár postřehů z praktického života a křesťankého učení. 

  Jaký charakter má náš Bůh. A jak se liší od jiných "bohů".


  Bůh je dobrý. Liší se tím dost od "bohů", co jsou špatní.

  Bůh je láska. Liší se v tom od těch, co nosí nenávist nebo dokonce lhostejnost.

  Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. Liší se v tom od "bohů" bezcitných a nespravedlivých.

  Bůh je pravdivý. On je pravda. Liší se v tom od lživých "bohů".
 
  Bůh je světlo a není v něm žádná tma. V tom se hodně liší od "bohů" co dávají jako své "dárečky" lidem temnotu, když rozdávají ze svého vlastního "pokladu".

  Bůh je s námi. Liší se v tom od "bohů", co jsou proti lidem.

  Bůh je skála. Dá se na něj spolehnout. Liší se v tom hodně od "bohů" vyprodukovaných mozky lidí.

  Bůh je naším Bohem navěky a navždy. Není jako jiní "bohové", co se otočí jednou tak a podruhé naopak a co mají věci jen dočasně.

  Bůh je věrný. Jeho slovo k nám je "ano". V tom se liší od "bohů", jejichž slovo je "ano" i "ne" podle toho, jak se zrovna ti "bohové" v hlavách lidí vyspali.

  Bůh je naše útočiště. Naše síla. Pomoc, kterou nacházíme v trápení, těžkostech. V tom se liší od "bohů", kteří lidi v těžkostech nechají nebo je dokonce na své lidi posílají, když rozdávají ze svého, co je jim vlastní.

  Bůh je naše spása. Záchrana. V tom se taky liší od "bohů", co přináší a řeší zatracení a peklo, ale spásy je v nich nula. Spása není ani smrt, ani soud ani nic jiného. 


  Jen stručně, pár bodů. Dalo by se napsat více a mohlo by to být pro někoho užitečné.

  ToníkBŮH JE LÁSKA (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 30. duben 2024 @ 16:33:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Janův 4, 8 [www.biblenet.cz]  Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1. Janův 4, 16 [www.biblenet.cz]  Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

ecrPravda o Trojici v 5 minutách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 10:55:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
PAN ROSMANO BUDE RADĚJI O KRISTU ŽVANIT, NEŽ BY HO NÁSLEDOVAL ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 10:58:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
SELHÁNÍ KŘESŤANSTVÍ

TEN, KDO SETRVÁVÁ V JAKÉKOLI NENÁVISTI SMĚŘUJE DO PEKEL !

NÁSLEDOVAT KRISTA, ZNAMENÁ ZBAVIT SE NENÁVISTI !

A NENÁVISTI SE PAN ROSMANO ZŘEJMĚ UŽ NEMŮŽE ZBAVIT - PROTO JE PODLE PÍSMA VRAH  KTERÝ NEMÁ PODÍL NA VĚČNÉM ŽIVOTĚ (1. JANŮV, 3,15), TEDY NÁSLEDUJE SATANA (J. 8,44).

TO JE EVIDENTNÍ .

SVÝMI NÁBOŽENSKÝMI BLÁBOLY KTERÉ ZDE PRODUKUJE, SE KŘEČOVITĚ UDRŽUJE V ILUZI, ŽE BOHU SLOUŽÍ - STEJNĚ JAKO ONEN JUDAISTA !

JSME VYZÝVÁNI K NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA - A NIKOLI  ČLOVĚKA ! 

NÁSLEDOVÁNÍ ČLOVĚKA, KTERÝ JE DĚDIČNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM,  VEDE DO PEKEL - A DĚJINY NÁS O TOM STÁLE UČÍ ! 

ecr

Langšádlová (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 17:25:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Super video, které ukazuje, kam jsme se posunuli z času Jakešů...
Stránka vygenerována za: 12.9 sekundy