Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 645, komentářů celkem: 432985, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 403 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119085193
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Doktrína o Trojici
Vloženo Čtvrtek, 28. prosinec 2023 @ 10:36:05 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal rosmano


Nikde v Novém zákoně není... text se slovem “Bůh”, které by nesporně označovalo Trojjediného Boha jako celku, existujícího ve třech Osobách.”   -   Karl Rahner 


Tato kniha se zabývá jedinou otázkou. Učí bible, že Bůh je jednou unikátní osobou, která stvořila vesmír, a nebo se Bůh skládá ze dvou nebo ze tří vzájemně si rovných partnerů? 


"Doktrína o Trojici" | Přihlásit/Vytvořit účet | 117 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Doktrína o Trojici (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 28. prosinec 2023 @ 12:58:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třeba mít ale neustále na paměti, že autoři jsou už dopředu odpůrci trinitárního obrazu jediného Boha a že všechny "důkazy" podřizují svému dopředu zamýšlenému záměru.

Toto ale není vědecky nezaujatý přístup ve smyslu; "Padni, komu padni!"

Je to jenom ideologická nalejvárna, která pomlčuje o svých slabinách..Re: Doktrína o Trojici (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 28. prosinec 2023 @ 18:12:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Epilog: Věřit Ježíšovým slovům 341

A jelikož Ježíš je zjevně jinou osobou než Otec, Ježíš není Bohem.

(J. 1; 1-14)

Jinak bez komentáře.

EkrazitRe: Doktrína o Trojici (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 29. prosinec 2023 @ 06:05:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autoři toho odkazu zcela záměrně manipulují silnými prohlášeními typu:  "V Bibli se ani na jednom místě netvrdí to, či ono - my pak říkáme, že věci jsou jinak, než jak věří většina křesťanů".

Dva a půl miliardy křesťanů po celém světě věří v trojjediného Boha - ale oni všichni prý věří od třetího století špatně! Zcela se tu ignoruje historie - fakt, že na koncilech se nevymýšlely nové věci víry, ale koncily vždycky jenom potvrzovaly stávající víru a stávající praxi církve - a to už od prvního koncilu Jeruzalémského.

Proto se apoštolové sešli, aby tu věc zvážili - proto se na každém koncilu biskupové sešli, aby věc zvážili! Nikoli proto, aby "vymysleli" nové učení, ale aby potvrdili to původní křesťanské učení, které převzali od apoštolů.

Je pozoruhodné, jak se každá sekta s oblibou odvolává na "ostatek" těch jediných správně věřících, zatímco všichni ostatní věří prý mylně. A to ať už se jedná o svědky Jehovovy s tisíci členů, nebo o nějakou nově vzniklou "sektičku", kde jdou lidi spočítat na prstech! Realita toho, že je jich málo, je pro ně "důkazem", že věří správně!


Kdyby na tom něco bylo (- jako že není!) a miliardy křesťanů už od třetího století věřily špatně a nesmyslně, pak je to pro Ducha svatého (který má přece v církvi neustále působit a právě před čímsi takovým křesťany chránit) dokonalým fiaskem
To by byl Duch svatý pěkný břídil, to by "brány pekel" docela evidentně církev přemohly!
 
Re: Doktrína o Trojici (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 29. prosinec 2023 @ 06:22:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je tedy Ježíš Bůh, který se stal člověkem?  A kde o této skutečnosti hovoří Písmo?

Přirozeně hovoří se o tomto na mnoha místech v Písmu. Už jsem tu některá místa uváděl, ale lidská mysl si vždycky, když chce, dokáže věci vysvětlit i jinak.

O mnoha lidech pořád platí, že mají oči a nevidí, mají uši a neslyší
Těmto lidem schází ochota chtít vidět, ochota chtít slyšet.

J 1,1-14)

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.......... A Slovo se stalo tělem  (Ježíšem Kristem)  a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

Kdo chce a je ochoten, ten z tohoto může vyčíst pravdu o tom, že Ježíš je Bůh, který přišel na svět.


(J 17,1 ...)
Když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby tvůj Syn oslavil tebe, tak jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. 
A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 
Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.“ 
„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi mě poslal ty


Člověk může sloužit jenom jednomu Pánovi - Bohu. 
Pokud by byl Ježíš pouhým člověkem, pak každý, kdo by se klaněl  tvoru, tak by se vůči Bohu proviňoval modloslužbou.

(Zj 19,10)
Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch proroctví.“  
A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží.Re: Doktrína o Trojici (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 29. prosinec 2023 @ 06:51:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O čem nás tedy Bible učí?

(Jób 19,23 ...) - kralický překlad:

Ó kdyby nyní sepsány byly řeči mé, ó kdyby v knihu vepsány byly,
 [Anobrž] rafijí železnou a olovem na věčnost na skále aby vyryty byly.

 Ačkoli já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den nejposlednější nad prachem se postaví.
 A ač by kůži mou i tělo [červi] zvrtali, však vždy v těle svém uzřím Boha.

 Kteréhož já uzřím sobě, a oči mé spatří [jej,] a ne jiný, [jakkoli] zhynula ledví má u vnitřnosti mé.
Při vzkříšení ve svém těle uzřím Boha!
 Tohle by mělo být vyryto do skály!

Co si pod tímto představit?


(Fp 3,20 ...)

Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit.


Naše těla po vzkříšení získají podobu Kristova těla oslaveného. A protože Ježíš je také Bůh - "ve svém těle uvidím Boha" (podobu Ježíše Krista)- jak prorokuje Jób.


(1 Kor 15,42)

Tak je tomu i při vzkříšení mrtvých: Zasévá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti;  zasévá se v potupě, vstává ve slávě; zasévá se v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Je-li tělo duševní, je také tělo duchovní. 

Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní, a potom duchovní. 

První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe. Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeskékoA v svém těle uvidím Boha - Ježíše Krista ....Re: Doktrína o Trojici (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 29. prosinec 2023 @ 08:06:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 1, 1 [biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 1, 14 [biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Matouš 28, 19 [biblenet.cz]  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

1. Korintským 1, 18 [biblenet.cz]  Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

Jan 20, 28 [biblenet.cz]  Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“

Jan 10, 30 [biblenet.cz]  Já a Otec jsme jedno.“

*

Ten, nedokáže realizovat syntézu výše uvedených veršů a tvrdí, že:

"A jelikož Ježíš je zjevně jinou osobou než Otec, Ježíš není Bohem."

je lhář a antikrist.

NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz]

ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE [notabene.granosalis.cz]

Ekrazit


Re: Doktrína o Trojici (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 30. prosinec 2023 @ 08:14:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Doktrína o Trojici je falešná a děravá jak řešeto.

Jako 2 největší bludy v rámci této teorie vnímám toto:

1)   Ježíš údajně nemá počátek.  Tedy nebyl zrozen v nějakém čase, ale je věčný.  Je prý plozen a zrozován neustále, věčně. Takovým zrozením, které se nikdy nestalo.

2)   Ježíš není lidská osoba (tedy člověk)
Je pouze 1 osoba - a to božská osoba, osoba Slova, jak píše Standa (oko), druhá osoba Trojice, která na sebe vzala (oblékla) neosobní lidskou přirozenostJe těch nesrovnalostí, kontroverzí a bludů mnohem víc.

Např. že Bůh, který je nesmrtelný, zemřel.
Apod.NENÁSLEDUJME DOKTRÍNY - ALE KRISTA! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 30. prosinec 2023 @ 13:04:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde v Písmu nenajdete pojem "TROJICE", či OSOBA". To jsou pouze pomocné pojmy, kteří si lidé vytvořili, aby měli o nevystižitelném Bohu (Jb. 9,10; Jb. 36,26; Ř. 11,33), jakousi PŘEDSTAVU, která hoví naší přirozené zvědavosti. Jenže PŘEDSTAVY, třebas i správné, o našem spasení nerozhodují. 

Nejsme tedy voláni k vytváření PŘEDSTAV, ale k NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA a NESENÍ KŘÍŽE (Mt. 10,38; Mt. 16,24). 

Jenže to lidem nevoní; raději budou do zblbnutí diskutovat o problémech, vyhledávat v Písmu nejasnosti a vytvářet si tím ALIBI pro nenásledování Krista. 

TAKOVÁ DISKUSE JE OVŠEM SATANSKÝM SVODEM.

Poznání bez následování Krista ztratí duchovní rozměr i dynamiku a ustrne beznadějně v rozumové (vědomostní) rovině.

Správný postoj křesťana k Božímu Slovu bych krátce vyjádřil takto: "Kdo nenásleduje, ten nepochopí." (Mt. 10:38; 16:24; Mk. 8:34 a další). A protože Boží Slovo je absolutní, pak ten, kdo nepřijal (nepochopil) správně, nepřijal (nepochopil) vůbec. Tím nemám na mysli komplexní poznání Písma jako celku, ale komplexní přijetí toho, čemu nám bylo dopřáno porozumět. Tedy přijmout poznané bez výhrad, nic neignorovat a nic nepřidávat (Zj. 22:18,19).  Někdy opravdu nechceme rozumět tomu, co je nám jasné, protože od nás Písmo požaduje něco, co je nám proti mysli.

A protože je v dnešní době následování Krista na ústupu, množí se i deformované výklady Písma svatého, dále poukazy na "rozpory, chyby, omyly" Písma sv., atd. – a to jen proto, abychom si zdůvodnili, proč ho nemůžeme akceptovat. Zde se bohužel!! dostáváme z roviny následování (duchovní oblasti) na pouhou rovinu intelektuální (duševní, tedy podřízené, resp. podřazené oblasti). 

Blaise Pascal řekl, že Písmo svaté není vědou rozumu, ale vědou srdce, že je pochopitelné jen těm, kdo jsou srdce upřímného a všichni ostatní nalézají v něm jen nejasnosti.

Problém nevidím ve vzdálenosti člověka od člověka, církve od církve. Kořeny všech negativních jevů politických, ekonomických, nebo ekologických vidím ve vzdálenosti člověka od Krista.
 Náš bratr v Kristu Blaise Pascal ve své úvaze z r. 1654 (v Pensées) volá: "Kéž nikdy nejsem Ho vzdálen."

Sjednotí-li se člověk s Kristem, 
pak vzdálenosti mezi člověkem a člověkem a mezi církvemi padnou, neboť pak budeme "jedno v Kristu." (J.17:11,21).

Kol. 2:2,3
 "Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti
a poznání.

EkrazitMáte ještě schopnost odlišit černé od bílého? (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 30. prosinec 2023 @ 20:03:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=4RXI-uqJbwk

Sledujte video až do konce a udělejte si vlastní názor, jste-li ho vůbec ještě schopni . . .

Ekrazit
Stránka vygenerována za: 1.83 sekundy