Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Iveta.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16463, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 416843, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 258 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113142634
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Ježíš o konci světa
Vloženo Úterý, 07. březen 2023 @ 18:05:46 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal brusle7

„Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci! “Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal; a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy, řekne-li vám někdo:‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte! Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.“
Bible, Marek 13,3-23


Poslední doba je tady od Ježíše!??
„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, 1.Jan 2,18 „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, Židům 1,1-2 „Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, 1.Petr 1,19-20
Jak bude vypadat konec světa (příchod Ježíše)?
Všichni lidé, kteří odmítali evangelium, budou zabiti.
„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Bible, Zjevení 19,11-16

"Ježíš o konci světa" | Přihlásit/Vytvořit účet | 21 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. březen 2023 @ 19:09:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak bude vypadat konec světa (příchod Ježíše)?
Všichni lidé, kteří odmítali evangelium, budou zabiti.
  Jak jsi na to přišla? Copak lidé mají možnost poznat, co je evangelium? Co lidí zažilo utrpení od tak zvaných křestanů. A právě proto odmítli vše, co souvisí s Biblí a s náboženstvím? A co je evangelium? To, co je na papíře asi těžko.   Pán Ježíš v jednom podobenství na konec světa říká i toto:  
 • 31 [www.biblenet.cz]Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
 • 32 [www.biblenet.cz]a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
 • 33 [www.biblenet.cz]ovce postaví po pravici a kozly po levici.
 • 34 [www.biblenet.cz]Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
 • 35 [www.biblenet.cz]Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
 • 36 [www.biblenet.cz]byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
 • 37 [www.biblenet.cz]Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
 • 38 [www.biblenet.cz]Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
 • 39 [www.biblenet.cz]Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
 • 40 [www.biblenet.cz]Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
 • 41 [www.biblenet.cz]Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
 • 42 [www.biblenet.cz]Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
 • 43 [www.biblenet.cz]byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
 • 44 [www.biblenet.cz]Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘
 • 45 [www.biblenet.cz]On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘
 • 46 [www.biblenet.cz]A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného život
  Tady Pán Ježíš nehovoří o evangeliu jako podmínce záchrany. Ale podle toho, jak se lidé chovali. Plno lidí navenek dělá, že věří evangeliu  a prezidenti přísahají na Bibli, ale je to jen hra. Skutky svědčí o něčem jiném.   Tobě by nevadilo, že zahyne plno hodných  obětavých lidí jen kvůli tomu, že odmítají to, co se stejně zneužívá. Připadáš mi strašně fanatická  a připomínáš lidi, které se mi svým fanatismem zprotivili. Bůh je spravedlivý. Není, jako jsme my. A už nežijeme ve středověku, kde se takto lidé strašili a nutili k víře, ačkoliv vnitřně to tak necítili.    

A když Pán Ježíš odcházel do nebe, tak dva andělé jako muži kolem mluvili, že takto, jak Ho vidíte odcházet bude přicházet. Jan píše to, co vnitřně cítí, a to je pomsta za všechno utrpení, o kterém ví. Tohle ale neřekl Pán Ježíš. Jana však chápu. Představovat Pána Ježíše jako zabijáka je už moc hnusné.Boží trolling (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Středa, 08. březen 2023 @ 06:35:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.

Přijde Eskymák za místním knězem-misionářem a ptá se: „Přišel by do pekla i někdo, kdo nevěděl o Bohu a o hříchu?”
„Ne,” povídá kněz, „pokud by o nich nevěděl, tak ne.”
Eskymák se zamyslí a zeptá se: „A proč jste mi o nich tedy řekl?”


Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Středa, 08. březen 2023 @ 16:41:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vynikající rozbor bolševické a zkorumpované EU od automobilového závodníka a podnikatele Turka. Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy