Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ilja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 18, článků celkem: 16722, komentáře < 7 dní: 706, komentářů celkem: 435306, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 164 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Willy
Tolstoj
cizinec
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119457006
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA
Vloženo Pátek, 04. listopad 2022 @ 09:19:40 CET Vložil: Tomas

Služba bližním poslal redifon

(1) Jan 11, 43 Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“

SMRT MUSELA PŘED BOŽÍM SYNEM USTOUPIT !!!

Tato slova mohl pronést jen Ten, v Němž byl život !

(2) Jan 1, 4 V něm byl život a život byl světlo lidí.

(3) Jan 5, 26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.

Širší souvislosti

(4) Lukáš 23, 46 A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.

Tímto výrokem se Spasitel DOBROVOLNĚ VZDAL NA JISTOU DOBU NESMRTELNOSTI a odevzdal se zcela Otci. Tím se naplnila Jeho slova:

(5) Jan 10, 11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

(6) Jan 10, 18 Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

A v tomto stavu smrti se Spasitel sám nemohl vzkřísit, protože svého Ducha již odevzdal Otci (4), aby ho pak od Otce přijal zpět a byl tak vzkříšen :

(7) Jan 10, 17 Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.

(8) Matouš 28, 6 Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.

(9) Matouš 28, 7 Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“

(10) Marek 16, 6 Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.

(11) Lukáš 24, 6 Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,Kristus, Beránek Boží a Spasitel světa, je jedinou pozitivní dějinnou konstantou :

(12) Jan 1, 29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.

(13) Jan 4, 42 Oné ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, cos nám ty o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa.“

(14) Židům 13, 8 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

*  *  *  -  -  -  *  *  *
rdf"NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA" | Přihlásit/Vytvořit účet | 392 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 04. listopad 2022 @ 15:59:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
/(4)  Lukáš 23, 46 [biblenet.cz] A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.

Tímto výrokem se Spasitel DOBROVOLNĚ VZDAL NA JISTOU DOBU NESMRTELNOSTI a odevzdal se zcela Otci./Eee, to sotva.

Pokud by tomu tak bylo, nemusel by Pánův anděl tak vyšilovat a strachovat se, že jej může Herodes zahubit...

Mt 2:13:   Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu Pánův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil.“Re: NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 05. listopad 2022 @ 08:51:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tímto výrokem se Spasitel DOBROVOLNĚ VZDAL NA JISTOU DOBU NESMRTELNOSTI a odevzdal se zcela Otci. "...


Redifon tímto přímo koketuje s herezí nestorianismu!

Ti tvrdili, že Bůh se stal člověkem jenom zdánlivě.

Ve skutečnosti Pán Ježíš přijal smrtelné tělo už od svého početí.

Stal se nám tak podobným ve všem - kromě hříchu.

Já tyto jeho úvahy vnímám jen jako produkt rozjitřené náboženské fantazie (kvalitou přímo úměrné jeho vzdělání ve víře) - možná míněné dobře, ale zcela zmatené, zcela odtržené od reality.Re: NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 05. listopad 2022 @ 13:06:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musím polemizovat s tímto tvrzením jednoho rouhače: 
Tak tomu rozhodně není !!!


(1)  Jan 1, 1 [biblenet.cz] Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
(2)  Jan 1, 3 [biblenet.cz] Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
(3)  Koloským 1, 16 [biblenet.cz] neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
(4)  Jan 1, 14 [biblenet.cz] A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
(5)  Jan 1, 34 [biblenet.cz] Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“
(6)  Jan 10, 30 [biblenet.cz] Já a Otec jsme jedno.“
(7)  Filipským 2, 6 [biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
(8)  Filipským 2, 7 [biblenet.cz] nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
(9)  Filipským 2, 8 [biblenet.cz] se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
*
Z těchto textů lze vyvodit, že Pán Ježíš Kristus byl a je Bůh, resp. Syn Boží (1, 5), že se účastnil stvoření (2, 3), že se stal tělem (4), přestože zůstával v jednotě s Otcem, který byl na nebesích (6), a pak se Spasitel v podobě člověka (nestal se tedy pouhým člověkem!) ponížil a podstoupil smrt na kříži (7-9)

Proč se Spasitel nestal pouhým  člověkem a byl jen podobný člověku (7, 8) ?

Použiji text z článku:

(10)  Jan 10, 18 [biblenet.cz] Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

Protože moc život dát a opět jej přijmout, se naprosto vymyká lidským možnostem - tu moc má jen Bůh. 

Dále je zjevné, že ubohé lidské stvoření (v n-té derivaci od Božích světů, tedy světů andělů, archandělů, mocností, panstev, cherubínů a serafínů), přece nemohlo zabít Toho, skrze něhož a pro něhož všechno bylo stvořeno - Kol. 1,16 - text (3) !!!

Stvoření už z principu nemůže zabít Boha, který je nesmrtelný !!! Stvoření nemůže už z principu zabít Božího Syna, který zůstává v jednotě s Otcem (6) !!!

Ale je tu jediná možnost, jak mohlo stvoření zabít Boha; totiž ta, že se Boží Syn své nesmrtelnosti zřekl (7-9). A Spasitel, Král Králů a Pán Pánů, to z lásky k lidem  učinil!!!

(11)  Zjevení Janovo 17, 14 [biblenet.cz] Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“

Tedy každý, kdo upírá Božímu Synu nesmrtelnost, Mu upírá též Boží původ a jednotu s Otcem a staví tak Božího Syna na lidskou úroveň, což je ideologie rabínského judaismu, kterou se úspěšně judaistovi podařilo zdejší diskusní obec infikovat. A to je rouhání !!!

Dále se musím vypořádat s tímto rouhavým tvrzením:

"Pokud by tomu tak bylo, nemusel by Pánův anděl tak vyšilovat a strachovat se, že jej může Herodes zahubit..."

Nemusím zde (snad?) dokazovat, že andělé jsou služebníci Boží. Jestliže tedy jeden člověk i jen připouští, že by anděl "vyšiloval" pak to znamená, že musel nutně "vyšilovat" i Ten, kdo anděla poslal - tedy Hospodin!!!

Ten člověk se pohybuje v nebezpečné oblasti jako slon v porcelánu - a ani o tom neví !!!

ĎĚS!!!

Omezím se jen na dva případy, kdy byla zjevena Spasitelova nesmrtelnost. 

První případ:

Rouhač zde uvedl tento text:

Matouš 2, 13 [biblenet.cz] Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“

Celá událost je popsána v Evangeliu sv. Matouše, v 2. kapitole. 

Text bych parafrázoval asi takto:
Po Spasitelově narození se dostavili do Jeruzaléma ke králi Herodovi mudrci od východu a tázali se krále, kde je ten nově narozený král.
Herodes to nevěděl, proto přizval odborníky a ti mu řekli, že se král narodí v Betlémě. To Heroda zarmoutilo, protože se o vládu nechtěl s nikým dělit. Protože vyjádření svých odborníků zcela nevěřil (!), nepodnikl hned kroky k likvidaci Dítěte, nýbrž pověřil mudrce, aby mu, až Dítě najdou, podali zprávu, že pak přijde, a nově narozenému Králi se pokloní. Jak víme, toto neměl vůbec v úmyslu. Mudrci po nalezení Krále se vrátili přímo do svých zemí, aniž by Herodovi podali jakoukoli zprávu. 
Ozeáš 11, 1 [biblenet.cz] Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta.
Matouš 2, 15 [biblenet.cz]  a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.

To vše bylo součástí plánu spasení, který Hospodin předurčil před stvořením světa. 

Druhý případ:

Další událost je popsána v evangeliu sv. Lukáše, v 4. kapitole.

Lukáš 4, 28 [biblenet.cz] Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.
Lukáš 4, 29 [biblenet.cz] Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.
Lukáš 4, 30 [biblenet.cz] On však prošel jejich středem a bral se dál.

Mohl Hospodin Spasitelovy odpůrce na místě zahubit?
Zajisté !
Mohl Hospodin dopustit svržení Spasitele ze skály a vyslat pak anděly, aby Spasitel "neurazil nohou svou o kámen"?
Zajisté ! 

Ale Hospodin zvolil jinou cestu; podobně jako v prvním případě, ZABLOKOVAL myšlení Spasitelových odpůrců, takže Spasitel prošel jejich středem, aniž by mu kdokoli zkřivil vlásek na hlavě. 

A podobně tomu bylo i na lodi zmítané bouří, kdy Spasitel odevzdán do vůle Otcovy, tvrdě spal. 

Lukáš 8, 24 [biblenet.cz] Přistoupili a probudili ho se slovy: „Mistře, Mistře, zahyneme!“ On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho.

Spasitel totiž velmi dobře věděl, že prorok nemůže zahynout mimo Jeruzalém :

Lukáš 13, 33 [biblenet.cz] Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.“

A takto je třeba chápat nesmrtelnost !!! Nesnažit se do Písma promítat své vlastní rouhavé, pitomoučké představy !!!

Tak to, co jsem napsal, vám žádný farář, biskup, či kardinál neřekne. To se v těch vašich kostelících nedovíte. 

Musím znovu varovat před duchovní infekcí nevěry a jejího speciálního případu - totiž judaismu. Duchovní infekce je daleko nebezpečnější nežli infekce bakteriální, či virová. A to proto, že duchovní infekce je latentní, zcela bezpříznaková a nákaza vyjde většinou až na smrtelné posteli, kdy se už prakticky nedá nic dělat. Ale stávají se i ojedinělé případy záchrany (sám jsem při jednom mohl spolupůsobit) - ale na kladný výsledek dosažený na smrtelné posteli umírajícího rozhodně sázet nelze !!!

JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? [notabene.granosalis.cz]

Proto na závěr jen toto: 

1. Petrův 5, 8 [biblenet.cz] Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

rdf 

 Re: NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 08. listopad 2022 @ 10:56:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsou jen emoce " Nejsilnější slova Nového zákona" ...atd. a vše ostatní je nula? Napiš, že máš problém, a nevnucuj ostatním své představy o tom, co je v NZ nejsilnější. Božství Kristovo (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 08. listopad 2022 @ 21:15:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Rosmano:https://www.gotquestions.org/Cesky/Bozstvi-Krista.htmlRe: NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 11. listopad 2022 @ 12:46:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nyní se pokusím své roztroušené komentáře shrnout do jednoho komentáře pro lepší přehled.

Na počátku bylo Slovo, které bylo u Boha a které bylo (a je) Bůh (J. 1,1). To Slovo přebývalo mezi námi tělesně (J. 1,14), v bezhříšném těle (Žd. 4,15), v těle podobném člověku (Fp. 2,7)

Ve Spasiteli byl (a je) život, který byl (a je) světlem lidí (J. 1,4) a přebývá v Něm všechna plnost Božství tělesně (Kol. 2,9).

Všechny věci skrze Slovo (J. 1,1; J. 1,3), které se stalo tělem (J. 1,14) jsou učiněny (Kol. 1,16).

Spasitel, tedy Bůh (J. 1,1) , který přišel v těle (J. 1,14), je samozřejmě bez hříchu (Žd. 4,15).

Spasitel je Boží Syn:

J. 10,36 "Kterakž tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží jsem?

Ten, kdo tvrdí, že Spasitel přišel v lidském, tedy smrtelném těle, v podstatě přisuzuje Spasiteli hříšnost, protože odplata za hřích je smrt (Ř. 6,23).

Takové tvrzení by pak mělo tragické důsledky. Pokud by byl Spasitel hříšný, pak by na kříži trpěl za své hříchy - a nikoli za hříchy světa! 

Ale Spasitel trpěl spravedlivý za nespravedlivé!

1Pt. 3,18 "Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen z strany Ducha." (BK)

Tedy ten, kdo tvrdí, že Spasitel přišel ve smrtelném těle, tím Spasiteli přisuzuje hřích (Ř. 6,23), těžce bloudí, rouhá se a zůstává ve smrti!

Jak by mohl mít smrtelné tělo Ten, v němž byl (a je) život (J.1,4)???

Tvrdí-li např. Nicejsko-konstantinopolské Vyznání víry, že, cituji:

"přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem"

Pak jde o tvrzení bludné, neboť je v rozporu s (Fp. 2; 7):

Fp. 2,7 "Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn." (BK)

Proč se Spasitel nestal pouhým  člověkem a byl jen podobný člověku ?

J. 10,17 "Protož mne Otec miluje, že já pokládám duši svou, abych ji zase vzal. (BK)
J. 10,18 "Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. Mám moc položiti ji, a mám moc zase vzíti ji. To přikázání vzal jsem od Otce svého. (BK)

Spasitel svou duši pokládá sám od sebe - tedy dobrovolně!  
Moc život dát a opět jej přijmout, se naprosto vymyká lidským možnostem - tu moc má jen Bůh. 

A tuto svou duši Spasitel dobrovolně dal na kříži (tedy zřekl se na jistou dobu nesmrtelnosti), aby ji později od Otce zase vzal. 

ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE [notabene.granosalis.cz]

Spasitel věděl, že nemůže zahynout mimo Jeruzalém, tedy mimo plán Spásy, který stanovil Hospodin.

Lk. 13,33 "Ale však musím dnes a zítra i pozejtří choditi; neboť jest nelze proroku zahynouti jinde kromě Jeruzaléma. (BK)

Proto ztroskotaly všechny snahy o zavraždění Spasitele mimo Jeruzalém; Herodes neuspěl (Mt. 2,13), stejně jako přední kněží (J. 12,10), či Židé v nazaretské synagoze (Lk. 4; 28-30).
Spasitel nemohl zahynout ani při mořské bouři (Lk. 8,24).

Spasitel se nikdy nestal člověkem, protože stále byl  Božím Synem:

Žd. 4,15 "Nebo nemáme nejvyššího kněže, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobně, kromě hříchu." (BK)
J. 10,36 "Kterakž tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží jsem? (BK)

Viditelnost Boha

J. 14,9 "Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce? (BK)
J. 14,10 "A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky. (BK)
J. 14,11 "Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; nebo aspoň pro samy skutky věřte mi. (BK)

Tedy každý, kdo Spasitele uviděl, neviděl člověka (Spasitel se nikdy nestal člověkem) - ale viděl nebeského Otce.

Jednota Syna s Otcem

J. 10,30 "Já a Otec jedno jsme. (BK)

A právě proto, že Syn Boží byl a je bez hříchu, je nesmrtelný!

Ř. 6,23 "
Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. (BK)

Aby mohl Spasitel být vůbec zabit, musel se za nás stát hříchem!

2Kor. 5,21
"Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm. (BK)

K tématu:

NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz]
ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE [notabene.granosalis.cz]

A zde bych končil; je nutné vzdát Spasiteli patřičnou úctu, nesnižovat ho na úroveň stvoření, když On byl Stvořitelem (J. 1,1; J. 1,3; Kol. 1,16).

V této souvislosti vidím jako naprostou nutnost věřit Písmu svatému - a nikoli církevním doktrínám, které Písmo jen deformují a lidi od spásy odvádějí. 

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=2471830#412913

(Veškeré citáty ze serveru 1 Mojžíšova 1 | BKR Bible | YouVersion)

rdf
Re: NEJSILNĚJŠÍ SLOVA NOVÉHO ZÁKONA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 17. listopad 2022 @ 13:38:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento komentář je reakcí na kalvinistovu odpověď z 15. 11. Komentář umísťuji sem, protože bude rozsáhlejší, aby se využil formát zobrazení. 
Jestli dovolíš, kalvinisto, rád bych se ještě zastavil u příběhu bohatého mládence, popsaného v (Mt. 19; 16-22; Mk. 10; 17,22).

Bohatý mládenec žijící příkladně - a tady podle kalvinistické doktríny předurčen ke spasení, vzdor tomu všemu cítil, že se mu něčeho nedostává. Sám fakt, že člověk splňuje kalvinistická kritéria a přesto cítí, že se mu něčeho nedostává, svědčí o tom, že buď tato kritéria nepostihují duchovní realitu v celé její složitosti, nebo že tato kritéria jsou dokonce chybná.

Tedy dobrá, bohatý mládenec předurčen ke spasení, přišel "neodolatelně puzen" ke Kristu. aby se dověděl, co mu ještě schází. Spasitel na něj pohleděl s láskou (Mk. 10,19) , stanovil mu podmínku a vyzval k následování. (Mt. 19,21,22; Mk 10; 21,22)

Vzdor tomu, že byl mládenec podle kalvinistických kritérií vyvolen ke spáse, tedy byl  "neodolatelně puzen ke Kristu" - od Krista nakonec odchází!!!

JAK JE TO MOŽNÉ???

V tomto případě tedy kalvinistická kritéria spásy neplatí. 

Pokud by ovšem tento mládenec byl předem předurčen k zahynutí, pak je tu otázka, proč by ke Spasiteli vůbec chodil (nebyl by tedy "neodolatelně puzen ke Kristu"), proč by na něj Spasitel pohlédl s láskou a vyzval k následování???

Na tomto případě je naprosto jasné, že kalvinistická doktrína spásy je nesmysl. 

Spasitel, v němž jsou skryty veškeré poklady moudrosti a poznání (Kol. 2,3), samozřejmě předem věděl že bohatý mládenec odejde. Tím, že Kristus vyzval mládence k následování, ho PŘINUTIL K ROZHODNUTÍ, za které pak ponese ODPOVĚDNOST. Na jeho záhubě, tedy nemá Bůh žádný podíl. 

Každý člověk bude minimálně jednou za život postaven před toto rozhodnutí. Proto Písmo říká:

Židům 3, 7 [biblenet.cz] Proto, jak říká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
Židům 3, 8 [biblenet.cz] nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti,

Nic není z našeho pohledu rozhodnuto předem:

Filipským 2, 12 [biblenet.cz]  A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
2. Timoteovi 2, 5 [biblenet.cz] A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel.
Filipským 3, 12 [biblenet.cz] Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.
Matouš 24, 13 [biblenet.cz] Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

K ev. sv. Judy:

List Judův 1, 4 [biblenet.cz] Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista.

Tak tento text vůbec nic neříká o tom, že by tito lidé byli Bohem zavrženi bezdůvodně, ale mluví o tom, že tito lidé byli zavrženi na základě svých zlých činů. 

Svrchovaný Bůh před ustanovením světa ví, kdo vytrvá až do konce - ale my to nevíme! Nebeský Otec ví, kdo z křesťanů vytrvá s Kristem až do smrti (Ef. 1,4) tak samozřejmě též ví, kdo skončí z vlastního rozhodnutí v zahynutí. Např. (Ju. 1,4)

Nebeský Otec stvořil skrze Syna a pro Syna (Kol. 1,16) všechny věci - tedy i člověka, jehož duše má větší cenu nežli celý svět (Mk. 8,36)!!! A jestliže tvoří tak vysoké hodnoty, tak proč by je bezdůvodně ničil????

Nebeský Otec tvoří vše pro Syna - a ne pro zkázu!!!

V podobenství o královské hostině (Mt. 22; 1-14) je zřejmé, že král stojí o všechny a když se nemohl naplnit počet, tak pozval zlé i dobré (Mt. 22,10) a tak se hodovní síň naplnila. 
Nicméně se vyskytli lidé, kteří si pozvání nevážili pozvání odmítli (Mt. 22,5), či se králi a jeho služebníkům dokonce vzepřeli (Mt. 22; 6-8). Našel se i člověk, který vešel dovnitř bez svatebního roucha, čímž hostitele urazil (Mt. 22,12). Ti všichni skončili vlastním zaviněním (Mt. 22,13) v zahynutí věčném. 

Bůh stojí o všechny - ale ten, kdo se Mu vzepře si za svou zkázu může sám!!!

K problému Jidáše:

I Jidáš byl vyvolen (J. 6,70), ale své vyvolení zahodil, když, pokoušen Satanem šel ke kněžím zradit Spasitele za 30 stříbrných (Mt. 26; 14,15).
Jidáš v žádném případě nebyl předurčen k zavržení protože i on byl stvořen skrze Spasitele a pro něj (Kol. 1,16)!!!
Pokud někdo tvrdí, že to byl Bůh, který předurčil Jidáše ke zradě, pokoušel ho a postrkoval k její realizaci, pak odpovídám takto:¨

List Jakubův 1, 13 [biblenet.cz] Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

Jasnou vinu Jidáše na svém zavržení dokumentuje i tento Spasitelův výrok:

Matouš 26, 24 [biblenet.cz] Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!“

K problému:


Univerzálnost Kristovy oběti

Jan 3, 16 [biblenet.cz] Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna"

Tento výrok je obecný, tedy platící pro všechny. Nikdo není z jeho působnosti předem vyloučen. Bůh miloval svět - všechny bez výjimky!!!

"aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný"

Tento výrok je už speciální, protože věčná spása se vztahuje jen na ty, kteří splní určitou podmínku, totiž uvěřit v Krista.  Prostě, nikdo nebude spasen automaticky. 

Jan 3, 17 [biblenet.cz] Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Tyto výroky jsou obecné, tedy platící pro všechny. 
Ve všech těchto výrocích není o předurčení ani slovo!!!

KRISTOVA OBĚŤ NENÍ SPECIÁLNÍ - ALE UNIVERZÁLNÍ!!!

Když jsem hledal prameny, blíže vysvětlující, narazil jsem na spisek F. Žilky, překladatele Nového Zákona a názvem "Jan Kalvín, jeho život a dílo." 

Lze ho nalézt zde:


Na str. 113 se lze dočíst např. toto:

"Praedestinace partikulární, individuelní (předurčení týkající se každého jednotlivce) budila mravní odpor v současnosti a narážela na pochybnosti rozumové. Kalvínovi byla něčím samozřejmým. Námitek ani nedovedl pochopiti. Jemu, který si byl jist svým vyvolením, nebyla ničím hrozným, nýbrž důkazem nekonečné dobroty boží, (když všichni lidé zasluhují zatracení, a Bůh přece vyvolil jistý počet k spasení), podkladem lidské naděje. Zhoubných účinků tohoto dogmatu nechtěl připustiti. Důkazy pro ně nalézal v Písmě, vybíraje příznivé doklady a nechtěje připustiti, že by jiná místa (Jan 3., 17.) svědčila proti jeho správnosti; námitek ani nevyvrací."

Podtržení textu je moje.

Ano zhoubné účinky tohoto dogmatu zajisté existují: Kalvinismus zabíjí hlavně ty, co jsou úzkostliví ve víře, neustále se zkouší, zda-li nezhřešili, či zda se nedopustili hříchu proti Duchu svatému. Pokud tito citliví lidé podlehnou satanskému klamu, že spása je omezená a nemají jistotu, že do ní spadají, tak velmi rychle mohou upadnout do zoufalství a do záhuby!!!

Samozřejmě Kalvín, jako politicko-náboženský diktátor nemohl vůbec připustit, že jeho doktrína má vady. Proto ignoroval námitky. Buď to už na to, aby svou doktrínu uvedl do souladu  s výše uvedenými verši už intelektuálně neměl, anebo se do své doktríny tak zamiloval, že její nedostatky už nechtěl vidět. 

Já si vůbec nejsem jist, jakého ducha byl Kalvín, když nechal upálit Serveta 

Kristova charakteristika

Jan 10, 11 [biblenet.cz] Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Satanova charakteristika

Jan 8, 44 [biblenet.cz] Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Já mám veliké pochybnosti o tom, zda tento diktátor měl vůbec Kristova ducha, když nechal naprosto nelidským způsobem, tedy upálením, sprovodit ze světa Miguela Serveta.
I když se Servet v otázce Boží trojjedinosti mýlil, měl Kalvín, (pokud by měl ducha Božího), postupovat shovívavě ve vědomí, že pokud jde o Boží Trojici, tak se mýlíme úplně všichni, neboť platí:

Izajáš 55, 9 [biblenet.cz] Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
1. Korintským 13, 12 [biblenet.cz] Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

STVOŘENÍ NIKDY NEVYSTIHNE STVOŘITELE!!!
I KDYBY KALVÍN NAPSAL COKOLI - TAK UPÁLENÍ SERVETA, ZA KTERÉ BYL ODPOVĚDNÝ VŠECHNO ANULUJE!!!

Pokud by měl někdo zájem o bližší pohled na kalvinismus. mohu mu nabídnout toto:


A teď k osobě kalvinistově:
Marek 16, 15 [biblenet.cz] A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
rdf

Stránka vygenerována za: 2.58 sekundy