Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ambrož.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 630, komentářů celkem: 404470, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 66 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

martino
ivanp
JirkaB
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110265940
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan.
Vloženo Středa, 21. září 2022 @ 13:45:44 CEST Vložil: Tomas

Zkušenosti poslal Nepřihlášený

Křesťan je člověk který Krista vyznal za svého spasitele a Pána, a Kristu uvěřil. 


Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

Falešní křesťané vyznávají namísto Krista křesťanství jako lidskou ideologii, a namísto Kristu věří falešným pastýřům a zjevujícímu se andělu světla.

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte! Mám však za to, že nejsem v ničem pozadu za těmi veleapoštoly! 
Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!

Křesťan se nechá pokřtít protože uvěřil Kristu.

Falešný křesťan se stává nepravým křesťanem při nepravosti- nepravém "křtu".

Představený synagógy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu; také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘


Křesťan své znovuzrození se v Duchu svatém žije, stejně tak jako dýchá a miluje.

Falešný křesťan nemá ani představu o znovuzrození, lásce, pokoře. Proto se na takové představy dotazuje.

Křesťan žije v boží vůli a Boha zná.

Falešný křesťan si o bohu a mrtvých vytváří představy za pomocí Bohem zakázaného zobrazení kterému se klaní a slouží.

V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

Křesťan Boha našel, je chrámem Ducha svatého a v srdci má Krista.

Falešný křesťan Boha neustále hledá a je prázdný.

Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“

Křesťan je z otroctví hříchu Bohem vysvobozený jednou a provždy.

Falešný křesťan je stále otrokem hříchu.

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Křesťan spoléhá na sílu Krista.

Falešný křesťan spoléhá na sílu svoji.

Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Křesťan je dokonalý v Kristu, dle vůle boží.

Falešný křesťan je nedokonalý pro své hříšné otroctví.

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Křesťana před hříchem Bůh chrání.

Falešnému křesťanovi anti krist hřích dovoluje.

Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

Křesťan zná boží vůli a svou vůli Bohu podřizuje.

Falešný křesťan nezná boží vůli, a svou vůli vydává za vůli Boha.

Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.

Křesťan se modli v Duchu svatém dle Ducha svatého.

Falešný křesťan se modlí dle sebe k duchu zla, který se mu za Ducha klamně vydává.

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne
Slovo "křesťan" je odvozeno od řeckého slova christianos, významově: náležící Kristu, kristovec, ten který patří Kristu.

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.

Falešní křesťané nahrazují slovo křesťan ideologickou denominační nálepkou poukazující na to, kterým falešným pastýřům náleží, a jejich mrtvou víru symbolizuje mučící nástroj, symbol smrti, znamení anti krista kterého vyznávají. Jejich anti krist jim na kříži stále "umírá", a nikdy je nevysvobodí z otroctví hříchu, nikdy je nezvovuzrodí.

Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.

Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi.

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. 


Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.


"Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan." | Přihlásit/Vytvořit účet | 10 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 14:37:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pořád dokola stejné bláboply.

A ani se pod ně neumí podepsat!


Že je někdo křesťan  - to je jedna věc. To způsobí Bůh ve křtu.

Zda člověk jako křesťan i žije a v dobrém vytrvá až do smrti - to je věc druhá, neméně důležitá.Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 17:20:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hulíš trávu, nebo jsi naprostý náboženský idiot? Já to nevím, proto se ptám. koho zde asi tak zajímá, že máš problém, protože jsi falešný křesťan jak se přiznáváš. Opravdu si myslíš, že to někoho zajímá? Ty se nudíš viď?...Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 21:32:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2 Petrův 1:5 Na to tedy samo všecku snažnost vynaložíce, přičinějte k víře své ctnost, a k ctnosti umění, 6 K umění pak zdrželivost, a k zdrželivosti trpělivost, k trpělivosti pak pobožnost, 7 Ku pobožnosti pak bratrstva milování, a k milování bratrstva lásku. 8 Ty zajisté věci když budou při vás a rozhojní se, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista. 9 Nebo při komž není těchto věcí, slepýť jest, toho, což vzdáleno jest, nevida, zapomenuv se na očištění svých starých hříchů. 10 Protož raději, bratří, snažujte se povolání a vyvolení své upevňovati; nebo to činíce, nepadnete nikdy. 11 Takť zajisté hojné způsobeno vám bude vjití k věčnému království Pána našeho a spasitele Jezukrista.
 Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 14. říjen 2022 @ 20:38:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A už to tady máme, smrad pekelníka už je tu. Prý Kristovci, praví zkrachovalci. Kristus se k nim nezná, protože to jsou pomatenci a blouznivci. Ani svět je nezná, je to státem neregistrovaná sekta, která má několik jednotlivců a je jistě pod hledáčkem MV. Po útocích v roce 2001 (USA), 2004 (Madrid) a 2005 (Londýn), má i ČR zvýšenou obezřetnost nejen pokud jde o zahraniční vliv a pohyb nežádoucích osob v ČR, ale i jak se můžeme dočíst ve výročních zprávách MV, jedná se i o zvýšený dozor náboženských sekt na území ČR, které nejsou státem regisstrované jako náboženské společenství. proto jsem oprávněn, že v hledáčku zvláštního odboru MV ohledně náboženských sekt budou i tkz. Kristovci. Proto jsem oprávněn se domnívat, že veřejná glorifikace tkz. Kristovců je ve skutečnosti  proti státní akt,právě z toho důvodu, že se jedná o státem neregistrované, tedy hovoříme tajné náboženské společenství, což chápu a vnímám jako vážnou hrozbu, neboť nikdo z nás neví jací jsou to lidé, kteří tuto propagandu šíří a zároveň se bojí před státem regostrovat. Takže obsah se může jevit jako křetanský, ale zároveň to může být i skrytá kódovaná komunikace. Zní to až neuvěřitelně absurdně, ale opakuji, pokud se někdo brání legální registraci svého náboženského společenství, pak k tomu má jistě důvod. Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy