Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Michal.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 392, komentářů celkem: 399134, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 32 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109592381
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Empatie
Vloženo Sobota, 13. srpen 2022 @ 08:21:46 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal Nepřihlášený

Empatie a duchovní rozlišování je schopnost živých bytostí vnímat toho druhého jinak než tělesnými smysly. Empatické vnímání umožňují smysly duchovní. Kristus pravil, že Jemu věrní slyší Jeho hlas. Čím pak asi slyší? Ušima? Těžko. Víra je ze slyšení, ale kolik lidí slyšelo a slyší a přesto neuvěřili. Duchovní slyšení je o schopnosti slyšet pravdu, a to je duchovní schopnost kterou kristovcům otvírá Duch svatý. Kristus je krom jiného Pravda a Bohu jinak než v pravdě naslouchat nejde. To je ten metajazyk všech jazyků- PRAVDA. Bez pravdy nelze s Bohem smysluplně komunikovat a nejenom s Bohem, ale i s lidmi a třeba i výpočetním strojem. Láska k pravdě, život v pravdě umožňuje kontakt s Bohem a zatvrzelost je vyloučení z komunikace, zatracení. To je krutá a velmi ostrá diference zřetelná na lidech již od dob příchodu Spasitele.


K čemu je dobrá pravda v komunikaci? 

 K tomu aby se jazyky (a týká se to i jazyku které používají výpočetní stroje) daly překládat či třeba komprimovat, musí být jejich pojmy a vzorce vyjadřovány v pravdě. Slunce je prostě slunce a byť vyjádřeno jiným slovem je to stále slunce, nula je stále nula a z těchto neměnných pravd se v komunikaci a překladech vychází. 


 Vychází se z pravdy. Jak by asi vypadala komunikace kdyby někdo "za pochodu" lživě měnil pravdivé významy pojmu? Zmatení jazyků v Babylonu by proti tomu nebylo nic. A to se právě dnes děje. Lež a lhaní prostupuje společnost již do té míry, že se mění pravdivé obsahy pojmů, že se diktuje co pravda je a co pravda není aneb nová totalita- diktatura lži! Zavést diktaturu lži ve výpočetní technice tak se výpočetní procesy zhroutí.
Anebo co třeba kdyby se matematické vzorce vykládaly pokaždé jinak? To si nelze ani představit.
Lhaní dosáhlo již takové úrovně, že se ani neobtěžuje obhajovat další lží ale za to vyžaduje slepou vírů. Toto je motto dnešní doby: Chceš li juchati a hýřiti, musíš všem lžím věřiti. 

Najde Kristus při svém příchodu na zemi víru, anebo najde paskvil víry, víru v lež? Víra ve lži je nejsilnější vírou dnešní doby!

 Pro člověka je tragické když přestane rozlišovat pravdu ve slovních pojmech, a namísto pravdy si do pojmů dosazuje své představy. Na GS je takových několik a smysluplná komunikace s nimi proto není možná. Jsou mementem všem kdož by Pravdu chtěli zradit.

 Minout se Bohem však ještě neznamená, že člověk zcela ztratí schopnost Boha slyšet, takový člověk je ztracenou ovečkou kterou Kristus hledá a ona zbloudilá ve skalách slyší Jeho hlas a chce se nechat Jím zachránit. Slyší hlas pastýře ale nerozumí Mu, nenaslouchá Bohu v pravdě a Bohu lze naslouchat jenom v Pravdě. Zrovna tak slyší hříšník, celník, lotr na kříži, a když nejenom že slyší, ale i vnímají v pravdě hlas Boha Spasitele, tak kajícně vyznávají svůj hřích a potřebu spásné odpouštějící milosti.
 
 Žel u hlušců kterým za trest kvůli nelásce k pravdě Bůh zatvrdil jejich srdce tak není. Nejenom že nevnímají pravdu boží, oni ani neslyší Boha. Slyší lidi a přitom paradoxně neslyší, nemají pevný základ smysluplné komunikace- pravdu ve slovu. Neschopnost slyšet a vzdor vůči pravdě je nejvýraznějším projevem mrtvého ducha, ducha božím trestem odloučeného od Boha. 

Kristus k osvícení ducha a lidské mysli pravdou sesílá Ducha svatého jenom jednou, a to je rozhodující okamžik ve kterém se hříšný člověk může pro lásku k pravdě rozhodnout sám za sebe, svobodně rozhodnout. Ke svobodě v tom okamžiku uschopňuje Duch pravdy. Pravdu totiž lze přijímat jenom ve svobodě ducha, svobodě kterou otroctví hříchu zhatilo. Tento jedinečný okamžik boží nabídky je rozhodujícím momentem zda Bůh osvobodí či zatvrdí srdce vůči pravdě. Osvobození od otroctví hříchu je proces který započne láskou k pravdě. A zatvrzelé srdce vůči pravdě je božím trestem za odmítnutí nabídky pravdy Ducha svatého, je to projev neodpustitelné urážky Ducha svatého.

 Co může být pro člověka horšího než to, když člověk ztratí jediný "srdeční detektor" kterým může Boha Spasitele vnímat a srdce jako místo ve kterém může Bůh přebývat. A něco tak krutého udělá člověku Bůh? Bůh je nejvýš spravedlivý a pokud učiní něco tak strašlivého, že člověku zatvrdí jeho srdce, je proto možné jenom jediné vysvětlení. Jedná se o boží zatracující verdikt kvůli něčemu neodpustitelnému! Zatracenci je pak dán ještě určitý životní čas ze stejných důvodů jako zatraceným zloduchům. 

 Empatie a rozlišování duchů umožňuje tyto zatracené lidi rozpoznat. Dost dobře rozpoznat. Nejsou uvnitř prázdní tak jako zbloudilé ovce které kdesi v dáli slyší hlas Spasitele a vzpínají ruce a upínají naději kdesi do neznáma po směru hlasu. V chrámu těla u zatracenců namísto Krista usedla ohavnost, usedla imitace, ohavná parodie Krista, která pravdu vydává za lež a lež za pravdu. Zatracenci jsou plní lží, klamu, podvodu a nepopsatelného hnusu a velmi rádi tento svůj neřád trousí na lidi kolem. A jejich jednání tomu nasvědčuje. Před takovými nás Písmo důrazně varuje. A v těchto souvislostech je zde jedno velké nebezpečí. Je to novodobá pseudoláska šířená falešnými pastýři mezi zbloudilým křesťanstvem, ve které se hlásá, že prý za života může dojít spásy každý. To je velmi nebezpečná lež, která umožnila kompromis s těmi od kterých ani jejich prach nám nesmí ulpět na obuvi. Žel jsou i tací co již spásy dojít nemohou. Mnozí jsou zatracení již za pozemského života. A ten nejsilnější empatický vjem z těchto lidí je smrt kterou v sobě nosí, duchovní smrt kterou kolem sebe šíří. Pozor na ně, pozor na jejich prudce jedovatý prach smrti! S duchem zla mají zatracenci společnou aktivitu, duchovně usmrtit a zatratit tak co nejvíce lidí. Takové duch zla obdařuje dary parodující dary Ducha, dary které ze zatracenců činí společenské idoly a charismatické vůdce které následují oklamané davy. 

 Bůh volá k věčnému životu, inspiruje a motivuje na cestě k Němu, vzbuzuje nesobeckou touhu a přání aby byli spasení všichni. A k tomu v ostrém protikladu působí duch zla a zatracenci, kteří všem přejí věčnou smrt, kterou již nosí v sobě.

... Ztracená ovečka která nenašla svého pastýře a stádo stále slyší v dáli hlas Pastýře. Upíná tím směrem svůj duchovní sluch a touží po setkání. Při modlitbě vzpíná ruce do toho dalekého neznáma  a touží nějak překlenout tu nepřekročitelnou vzdálenost mezi božím hlasem a touhou srdce po setkání. Toto je popis nejčastějšího duchovního stavu věřících. Dá se snadno empaticky rozpoznat, a dá se poskytnout rada. Hledající ovečka bývá překvapená odpovědí na nepoloženou otázku, otázku kterou nosí v sobě, otázku která v ní křičí, otázku jak a kde mám Boha najít?!

 Boha nehledej a nech se najít. To ty jsi ztracená. V hlasu Krista který slyšíš můžeš slyšet víc, když budeš naslouchat Jeho hlasu v pravdě. Můžeš slyšet popis Cesty k věčnému Životu. Můžeš již nyní žít životem v pravdě, což je úplně to samé jako je žít život v Bohu. Můžeš najít Kristu věrné, jeho stádo, skutečnou církev Krista. Můžeš potřebným ve službě dávat z Boha a zbytečně sama sebe nevyčerpávat.
 
 Osvobozeným duchem empaticky porozumíš a tato schopnost porozumění a vcítění se tě uschopní velmi efektivně pomáhat v boží vůli. Empaticky můžeš vnímat nejenom lidi kolem sebe, můžeš vnímat i Krista, neb Bůh se stal člověkem. Víra není jenom o vztahu k Bohu, víra je i o niterném poznání, vcítění se do Boha. Aneb modlitba v Duchu svatém beze slov..

 Pravda osvobozuje a navíc umožňuje poznat tvé fascinující poslání pro které Tě Bůh stvořil, poslání které tvému životu vždy dávalo a dává smysl a naplňuje tě pocitem potřebnosti. Pocit potřebnosti je odměnou lidskou lidem za službu a pomoc. A odměnou božskou za věrnou službu je pokoj Krista. A k tomu všemu Tě může dovést pravda v božím hlasu, božím slově, pravda v Duchu svatém. 

A to již stojí za to. Nemyslíš? Anebo neslyšíš?

  • Jan 18, 37Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Myslivec

"Empatie" | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Empatie (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 13. srpen 2022 @ 11:24:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec
Empatie a rozlišování duchů umožňuje tyto zatracené lidi rozpoznat. Dost dobře rozpoznat.

To jsi teda borec. Na tu práci tě najal Bůh? Jakože abys věděl, kdo je zatracený?
Se nezdáš.Re: Empatie (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 13. srpen 2022 @ 14:13:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snaha o "intelektuální" presentaci a je z toho myšlenkový průjem. Úvahy zrádce bývají vždy podezřelé. Zrada nikdy nerodí lásku, ale vždy jen zlo a nenávist. Už to "rozumování" Boha nehledej a nech se najít, je věta a úvaha  zdevastovaného mozku. To musel navrhnout přímo Satan, "Boha nehledej" když já čtu v Písmu pravý opak.  budete hledat Hospodina, svého Boha, a nalezneš ho, když ho budeš hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Dt 4:29:Re: Empatie (Skóre: 1)
Vložil: VanRespirator v Sobota, 13. srpen 2022 @ 18:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek o empatii není. Je spíše o náboženské ideologii. Což na tomto serveru je v pořádku. Ale empatie je něco jiného. Empatie je schopnost jednoho živého organismu vcítit se do druhého živého organismu. Empatii mají lidi  (kromě autistů a oligofreniků) i zvířata. Empatii má můj pes. Ten pozná, když se oblékám a chystám na nákup nebo na procházku s ním. Oblíkám se stejně, obouvám stejné boty, beru do ruky stejné klíče, stejný mobil, všecko je stejné, přesto on z něčeho pozná, když se chystám jít někam bez něho nebo s ním. Když se chystám jít bez něho, je klidnější a jen mě pozoruje. Když se chystám jít  s ním na procházku, pozná to a začne skákat radostí. Aniž bych dělal něco jinak. To je vysoká škola empatie. Možná že je tam drobný rozdíl v tom, co dělám, a mně to uniká. Nebo vyzařuji jiný pach a on to pozná. Každopádně pozná to. Jako štěně to neuměl rozlišit a zpočátku dospělosti se občas pletl. Tak jsem mu říkal, ale já nejdu s tebou, uklidni se. Mám pracovní a nebo jiné povinnosti. Dneska má skoro čtyři roky a nemusím nic říkat. On to ví. To je empatie. Stejně já vím, co myslí on. Taky empatie. Empatie vzniká společným životem. Samozřejmě taky mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, mezi kamarády, kolegy, kýmkoli. Bez empatie by nemohlo existovat zdravotnictví, školství, sociální služby, nic podobného. Empatie je základ komunikace. Empatii zapínáš v okamžiku kdy jdeš po ulici a zastaví tě někdo, kdo se ptá na cestu. Jakmile se mu snažíš vysvětlit cestu k cíli jeho cesty, tvůj mozek jede v režimu empatie. 

Myslivcův článek nehodnotím, nejsem oprávněn hodnotit náboženské texty. Je o jeho vizi správného náboženského přístupu. Na což on má právo a na tomto serveru je to obvyklé. Jenom nazvat to empatie - to je nonsens. Empatie je něco jiného, něco jednoduššího a více biologického než esoterického. 

Mír se všemi. :-)Re: Empatie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. srpen 2022 @ 10:41:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dobrý den, Myslivče.
 
  Tohle je jedna z věcí, která mne fascinovala, jak se to děje, že se lidé domluví, že jeden člověk řekne například "červená" a ten druhý rozumí, co to slovo znamená. A to jsou věci, které se člověk učí odmala, pokud má dostatek komunikace s okolím, tak i do malých detailů a nuancí slov. 

  A pak přijede do Polska a zjistí, že Jagoda je docela něco jiného, než si myslel  ;-) 

  To je běžný způsob komunikace, který ale nepoužívají ideologické systémy. Tak třeba pro některé lidi krást filmy či software není krádež, ukrást někomu nemovitost pro svoje výhody není krádež, ale čerpání dotací je krádež. To už je schválně změněný obsah pojmů k účelům ideologie, která je nese. Tam je pak těžká dohoda.


  Základem komunikace mezi lidmi je dobré srdce. Když člověk přijede do toho Polska nebo třeba do Bulharska, Chorvatska a povídá si tam s lidmi, domluví se, i když jeden či druhý nerozumí 90% slov nebo ta slova mají úplně jiný význam. A dorozumí se proto, že lidi mají srdce se dorozumět, mají ochotu se dorozumět, nějaký zájem se dorozumět. A dorozumí se rádi.

  Když tak ochota chybí, nepomůže ani to, že obsahu 90% pojmů a slov rozumí oba stejně...


  Se srcem člověka je to tak: Zevnitř srce vychází život nebo zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy,  cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé.

  Když člověk zjistí, že zevnitř srdce vychází smilstva, krádeže, vraždy, hrabivost, závist či pýcha, že jeho srdce je lstivé nade vše a nevyléčitelné, je v průšvihu a potřebuje pomoci, protože z toho se nedostane sám.

  K zatracencům a těm, co chtějí být zachráněni: Když chodil Pán Ježíš po světa, věnoval se těm, kteří potřebovali a hledali záchranu. Když to uviděli někteří lidé a divili se tomu, Ježíš jim říkal: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A k Ježíši přicházeli lidé, kteří chtěli a potřebovali být zachráněni. A Ježíš je zachránil. A zachraňovali i lidi, kteří na tom byli tak špatně, že přijít nemohli.

  

  A Myslivče, i my jsme kdysi byli zatracenci, uprostřed náboženství soch, obrazů a pověr. Neschopní slyšet, co Bůh říká. 

  Cizinec
Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy