Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Dita.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16375, komentáře < 7 dní: 328, komentářů celkem: 411668, adminů: 60, uživatelů: 5157  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 302 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Myslivec
divyarathi

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112144773
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Proč reformace a kam dnes směřuje.
Vloženo Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 10:40:09 CET Vložil: Tomas

Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Reformované církve se navracely svou věroukou k původnímu apoštolskému učení a odmítají všechny přídavky, které nejsou obsaženy v kánonu Nového zákona i apokryfní spisy , t.zv.“svatou tradici“,  která vznikala postupně v průběhu staletí, zejména od 4. století zrovnoprávněním křesťanství s pohanskými kulty. Té se přikládala stejná či větší důležitost než Bibli samotné, které byla prostým věřícím zprvu nedostupná - jen vybrané liturgické pasáže v latině -, později zakázaná jako kniha pro státní megacírkev nebezpečná. Tyto přídavky měly většinou svůj původ v pohanských kultech i židovství (pouhý jejich výčet zde by byl dlouhý) s rádoby křesťanským nátěrem se snahou přivést do církve snadno a rychle i za použití násilí  co největší počet pohanů a udržovat je v područí privilegované církevní hierarchie spojené se světskou mocí, aniž by jim byla vysvětlena samotná podstata evangelia. Tuto skutečnost přiznává a dokonce kladně hodnotí i francouzský katolický teolog Claude Tresmontant (1925-1997) tvrzením, že se církev římská právě nejvíce podobá „tělu Kristovu“ tím, že do sebe absorbuje a vylučuje cokoliv z pohanského okolí. Zdá se, že za 17 staletí zatím nic z toho nevyloučila, protože by to odporovalo její tézi Ecclesia semper idem (církev stále stejná), i když až po nedávnou současnost jsou přidávána k víře stále nová dogmata - naposled v r.1950 dogma o Nanebevzetí Panny Marie. Též nejnovější snahy o ekumenismus papežů i s nekřesťanským duchovnem včetně šamanů a čarodějů, které je vůči Ježíši Kristu v opozici (setkávání v Assisi), což naopak odpovídá tézi eccelsia semper reformanda est (církev se stále reformuje), v tomto případě je tu však otázka kterým směrem, byť tentokrát  „po dobrém“, neboť po ztrátě politické moci nelze už starých násilnických metod používat. Kromě těchto odchylek od kánonu Písma, formalismu, obřadnictví, výlučnosti kněžského stavu a splynutí či nadřazení papežství světským vládcům tu existoval ve středověku i značný mravní úpadek kléru, což zapříčinilo snahy o změnu ještě o několik století dříve (valdenští, albigenští, později angličtí lolardi či naši husité) než vystoupil na scénu r. 1517 Martin Luther, pokládaný za otce reformace nejdříve s tézemi proti odpustkům, posléze s tézemi Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia (Pouze Písmo, Pouhá Víra, Pouhá Milost) odvozenými z Písma Nového zákona, jemuž se podařilo část Evropy odtrhnout od papežství. Všechny dřívější snahy o nápravu byly neúspěšné a většinou  končily krutou fyzickou likvidací jejich aktérů (hranice, mučidla, křížové výpravy, genocida, inkvizice). 
Je třeba přiznat, že ani Lutherovi by se snaha odtržení od Říma nezdařila, a skončil by jako Hus o sto let dříve, kdyby nebyl podporován německými knížaty, kterým vadilo hlavně to, že musí odevzdávat značné finanční prostředky do Vatikánu a  skutečnosti vynálezu knihtisku (1450), díky němuž se jeho myšlenky opozice  vůči papežství mohly rychle šířit.
Ani Luther však nebyl a nemohl být ve svých snahách o důslednou nápravu v duchu Písma úspěšný, právě proto, že byl závislý existenčně na německé šlechtě a musel tolerovat tehdejší společenský nevolnický systém. K odtržení od Říma  z mocensko-politických důvodů dochází přibližně ve stejné době i v Anglii vznikem státní anglikánské církve v čele s králem namísto papežem. Z hlediska věrouky i praxe jde však oproti ŘKC jenom o menší kosmetické úpravy, takže je problematické tuto církev zahrnovat mezi reformované. Dnes pro její případné sjednocení s ŘKC  neexistují žádné dogmatické nebo mocensko-politické překážky. To se týká i církve pravoslavné, jediným problémem je uznání papeže za "Kristova náměstka".
Z luterské církve se pak navzdory odstranění z věrouky některých nebiblických přídavků stávala opět církev lidová, vlažná a formální, zejména tím, že z katolicismu převzala křest nemluvňat, jímž se automaticky lidé stávají křesťany bez splnění Ježíšova požadavku znovuzrození z Ducha (nejen z vody) za vědomého rozhodnutí každého jednotlivce. Proto snaha o důslednější nápravu církve se u Luthera nezastavila a pokračovala vznikem dalších odnoží reformace, které však pak byly i tou největší reformovanou (luterskou) církví potlačovány. Největší pronásledování reformačních snah však pocházelo od katolické protireformace vznikem řádu Jezuitů (1540) a blíže specifikované Tridentským katolickým koncilem(1545) t.zv tridentskými proklínacími kánony.  U nás pak zejména v době pobělohorské (1620-1918) za vlády Habsburků násilnou rekatolizací (doba Temna). 

Je potěšitelné, že dnes mají i katoličtí věřící volný přístup k Písmu a jsou dokonce někdy někým zevnitř nabádáni, aby ho používali a studovali. Pokud by tak činili bez deformací katechismem a liberální interpretace, hrozí tu pro katolickou církev nebezpečí zbavit se své "svaté tradice" a zhroucení celého jejího obřího hierachického náboženského systému, což její vrcholoví představitelé nemohou připustit. Brány pekelné je i tak nemohou pohltit, neboť v nich už po 17 století vězí.  Spíše to vypadá na pragmatickou snahu vytvoření jednoho "univerzálního" náboženství v duchu New Age s tolerancí ke  každému a ke všemu i co Písmo považuje za hřích, snaha přizpůsobit se světu i akceptováním evoluční teorie, což se již dnes děje a musí nutně zpochybnit nosné téma celé Bible - vzpouru prvého lidského páru vůči Stvořiteli ,dějinný plán nápravy  a realizace skrze Ježíše Krista vzešlého z vyvoleného národa. Náboženství, v němž Ježíš Kristus zaujímá stejné místo s jinými náboženskými vůdci a je ignorována nebo dezinterpretována jeho zástupná oběť na kříži jakožto akt smíření člověka  s Bohem Otcem i jeho božský status (teologie "duchovní dospělosti"), což je příprava pro zjevení se Antikrista v závěru lidských dějin, Písmem NZ předpovězeného. Veškerý vývoj k tomu spěje, avšak  ještě není tak zle, aby nemohlo být hůř. Proto stanovovat nějaké datum není možné i když biblické předpovědi se naplňují. Zdá se však, že mnozí dnešní představitelé reformovaných církví toto nebezpečí plíživých změn evoluce "po dobrém" nevnímají nebo ho ignorují či dokonce jsou ochotni se za reformaci a tím o odštěpení se od ŘKC omluvit. 


  Ad HOnorem Jesu
  
  Bývalý diskutér a přispěvatel  Jan 21

"Proč reformace a kam dnes směřuje. " | Přihlásit/Vytvořit účet | 371 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 14:29:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Největší pronásledování reformačních snah však pocházelo od katolické protireformace vznikem řádu Jezuitů (1540) /


Pro mě je velmi překvapivé zjištění, že nynější jezuité v ŘKC je skoro to nejlepší co v ŘKC je.
A jsem úplně paf z toho, že spousty mladých upřímných katolíků z charizmatických společenství, kteří osobně přijali Ježíše jako Pána, procházejí duchodním výcvikem (nebo jak to nazvat), formací, které náplň stanovil před 450 lety Ignác z Lojoly...
A těch katolíků si velmi vážím a moc jim fandím.
Ale ten Ignác z Lojoly to je pro mě fakt šokující...
   Člověk si potom klade otázky, tak jak to s těmi jezuity, nebo s tím Ignácem, vlastně bylo ?

Nevíte někdo o tom něco bližšího ?Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 19:18:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Reformace je o tom, že se jeden mnich zbláznil, následně utekl z kláštera a svedl řeholní sestru vzal si ji za manželku, vydal svůj Lutheruv Katechismus, svoji Bibli, kde vyškrtal co se mu nehodilo a to zašimralo stejně vlažné a šli jsi v krvi katolíků umýt ruce, jak je vyzval Luther. Každého podřežte, ubijte a umyjte si ruce v krvi těch papeženců. To neznáte? Nemám k tomu co říci. Kristus je bude soudit ne já za to, že zradili jeho Církev a nahradili ji divadelním představením. Mše je nenahraditelná a je pouze u katolíků a pravoslavných, což je jedna Církev která jak řekl Jan Pavel II. dýchá dnes oběma plícemi. Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 21. leden 2022 @ 06:32:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za článek, Jane.

  Jestli dobře rozumím obsahu článku, tak reformace porád to samé, zhruba 99% činnosti reformace je zabývání se Římem a historií?

  K článku jen dvě zkušenosti, postřehy.

  1. Osobní: Některé věci nejdou reformovat. Je zbytečné se s nimi zabývat. Je potřeba se s nimi rozloučit. Pohřbít.

  2. Pohled zvenku: Zavrhnutí tradice církve je principielní chyba. Je to většinou odsouzení k tomu prožít znovu totéž.

  ToníkRe: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 09:04:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V článku nalézám mnohé pochybné závěry i zcela nepravdivá tvrzení.

..."Reformované církve se navracely svou věroukou k původnímu apoštolskému učení"...

Původní apoštolské učení se předávalo v církvi nepřetržitě nějakých patnáct století, než přišla protestantská reformace. Žádný člověk tedy logicky neměl a ani nemohl mít jiné znalosti Ježíšova učení, než jen právě ty, které získal od této církve.
Vše ostatní "nekatolické" bylo tedy  logicky "vycucáno z prstu".
Tvrzení, že se někdo po mnoha staletích navrací do jakéhosi  "původního učení" je tedy nedokazatelné a je také nelogické - odporující principům zdravého rozumu.
Křesťanská víra se předávala kontinuálně v církvi z generace na generaci. A v tomto je církev pořád stejná a stejnou i zůstane.


..."později zakázaná jako kniha pro státní megacírkev nebezpečná ..."...
Zcela nepravdivé tvrzení.
Bibli nikdo nikdy nezakázal - ani její čtení. Naopak Boží slovo v Bibli obsažené bylo nepřetržitě církví hlásáno. A to jak křesťanům, tak i pohanům.
Jen neznalost historie, neznalost skutečných poměrů, pak plodí tyhle nesmysly o tom, že církev Bibli zakázala. Církev měla svůj překlad od Jeronýma (tzv. Vulgátu) a ta nebyla nikdy v žádném období dějin zakázána. Něco jiného byly případy heretických překladů Bible od různých "překladatelů", plné věroučných chyb a omylů. Proti těm se tehdejší církev skutečně bránila tím, že je zakazovala šířit, aby nepřiváděly její věřící do herezí.


...".zv.“svatou tradici“,  která vznikala postupně v průběhu staletí.... Té se přikládala stejná či větší důležitost než Bibli samotné, které byla prostým věřícím zprvu nedostupná..."...
Opět je tu všechno špatně.
Tradice zvyků, rituálů z praktického života, vznikají přirozeně v každém větším společenství, které trvá delší dobu. Takovouto "tradici" si vybudovaly i všechny církve protestantské. 
Tradice apoštolů však nevznikala v průběhu staletí - ta se jenom prostě předávala skrze učení katolické církve přímo od jejího počátku. Obsahuje totiž všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali. Skrze praxi života v církvi se toto však nepřetržitým předáváním z generace na generaci uchovalo až do dnešních dob. Samozřejmě i tato tradice přetrvává i v písemné podobě - v dílech pokračovatelů díla apoštolů - v dílech otců církve prvních staletí (tzv. "patristika"), kteří toto apoštolské učení zapsali do písemné podoby. Tato díla nejsou však už součástí kánonu Bible. A tak typickou součástí apoštolské tradice církve je např. i dochovalé dílo z prvního století -  "Didaché", které nám mimo jiné sděluje, jakými všemi různými způsoby apoštolové tehdy křtili.

Největší důležitost mělo (a pořád má) v katolické církvi její učení - učení Krista a apoštolů (z něhož nikoli všechno je zapsáno i v Bibli). V katolické církvi je hlavní autoritou nikoli kniha, ale sama církev, vedená Duchem svatým - tedy společenství věřících (vedených ustanovenými pastýři) kolem Krista. Sama církev je Kristovým tělem a On je její hlavou - to je největší autorita!
Máme zde tedy oproti pozdějším protestantským pohledům na církev už značné rozdíly.

Je historickou skutečností, že mnohým národům byla Bible skutečně nedostupná. Nikoli snad pro její jakýsi údajný "zákaz", ale proto, že lidi neuměli číst.
Zapomněli jsme velice rychle na skutečnost, že když v r. 1918 vznikla první Československá republika,  tak 80% Slováků v ní bylo ještě negramotných - byli analfabety - neuměli číst! A to je jen sto roků nazpátek!Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 09:31:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...".... i když až po nedávnou současnost jsou přidávána k víře stále nová dogmata - naposled v r.1950 dogma o Nanebevzetí Panny Marie. "...


Dogma není žádné nové učení, ale je veřejným vyhlášením (zdůrazněním) jednoho jediného bodu víry způsobem, jak věří katolická církev od samého počátku.
Vyhlášení dogmatu je tedy vždy vyprovokováno - je jasnou odpovědí katolické církve na různé bludy, které se v určité konkrétní historické době začnou šířit. Smyslem dogmatu je ukotvit katolické křesťany ve víře, aby se onou herezí nenechali oblbnout.
Pokud by nebylo opačně vzniklé hereze, nebylo by třeba ani dogmatu.
Víru v to, že Maria byla po smrti vzata svým Synem do nebe i s tělem sdílí s námi i všechny církve pravoslavné. I ve východních církvích se zachovaly a udržují raně křesťanské ikony, popisující tuto událost Mariina nanebevzetí. Protože však pouze v západním světě se začaly ozývat hlasy pochybností o Mariině nanebevzetí, východní církve neměly potřebu vyhlašovat toto jako dogma. Ale věří v Mariino nanebevzetí podobně, jako i my.

..."což naopak odpovídá tézi eccelsia semper reformanda est (církev se stále reformuje)"...
Tu jde jenom o nepřesné pochopení skutečného smyslu; církev se neustále formuje Duchem svatým. To je ona "reformace" - formací Ducha svatého..
A v historii církve to nebyli ani Luther, ani Kalvín, ani mnozí další protestanti .
V různých dobách to ale byly např. "žebravé řády" (františkáni a dominikáni) - zasloužili se o vznik univerzit a v nich o zavedení tzv. akademické svobody. Byla to i osoba Tomáše Akvinského, bylo to i Clunyjské hnutí, které zásadním způsobem proměnilo způsob myšlení celé naší západní civilizace, pochopení rozměru "svobody svědomí" a vnímání základních přirozených lidských práv..Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 09:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." že z katolicismu převzala křest nemluvňat, jímž se automaticky lidé stávají křesťany bez splnění Ježíšova požadavku znovuzrození z Ducha (nejen z vody) za vědomého rozhodnutí každého jednotlivce. "...


Ježíš ale nikde nespecifikoval tento tvůj údajný "požadavek Ježíše" coby podmínku nutnou pro křest. Zkus toto své tvrzení doložit z Ježíšova učení!

Vědomé rozhodnutí každého jednotlivce pro křest je pochopitelné a samozřejmé u toho, kdo je takového rozhodnutí schopen.
Ježíšova církev je ale otevřena pro všechny lidské bytosti bez výjimky - tedy i pro ty, kteří takovéhoto vědomého rozhodnutí nejsou schopni.
Buď nejsou schopni dočasně (miminka), nebo nejsou schopni trvale (těžce mentálně postižení, nemluvící, nechápající ani významu jednotlivých slov). Ani takové církev nevylučuje ze svého společenství - jsou křtěni na víru církve, na víru svých nejbližších (zpravidla rodičů), kteří se v jejich postižení o ně starají. Také oni se tak (i se svým zastřeným rozumem)  ve křtu stávají Bohem přijatými a milovanými dětmi.


..."za vlády Habsburků násilnou rekatolizací (doba Temna)"...

Ve skutečnosti tato doba "temna" přestavuje historicky úžasný rozvoj školství a kultury v našich zemích, z této doby máme nespočet největších architektonických děl sakrálního umění (např. Santini), které nám dodnes celý svět závidí a jsou dodnes největším magnetem pro zahraniční turisty. Tato doba nám zanechala např. knihovnu Strahovského kláštera (https://www.google.com/search?q=strahovsk%C3%BD+kl%C3%A1%C5%A1ter&client=ubuntu&channel=fs&sxsrf=AOaemvLQJFBL5uurepzmLiVzOIFrOPoFbg:1642758625027&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&sa=X&ved=2ahUKEwi4567iyML1AhV5gv0HHd_DAzcQuqIBegQIQxAD&biw=1920&bih=1019#imgrc=9uLyxCU4EoAynM), tato doba nám také zanechala skvosty barokního muzikantského umění atd ...Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 21. leden 2022 @ 10:05:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tkz. reformace je léčba křesťanství všechny utopit v krvi. Lutheráni řádili po Německu jako husité v Čechách, Polsku a Německu. Ještě dnes když se v Německu řekne český husita tak se jim ježí vlasy na hlavě a to nemluvím o Polácích, kde jim husité vypálili svatyni s jejich Madonou čenstochovskou. 
Ty šrámy na obrazu jsou způsobeny právě husity 1430. Luther se učil od husitů a jediný lék který používal bylo bouření lidu, aby ty papežence utopili v krvi. Za první rok bouří bylo na 200 tisíc obětí z řad katolíků, zničeny a vypáleny kláštery a půda nasáklá krví. Reformace je ostuda Německa stejně jako husitství v Čechách. Oby náboženské systémy byly dány do pohybu intelektuály jako byl Hus a Luther a realizovány lůzou a zločinci kteří se neštítili ničeho. Pro Německo i Čechy je to doba temna. Německý protestantismus vyvolal v Evropě třicetiletou válku a nebýt Bílé Hory, tak by byl již dávno tento prostor německý. Jak psal protestantský historik Denis a toho nikdo nebude podezřívat ze sympatií ke katolictví, Bílá Hora zachránila Čechy před vymřením. Ale to jsou i dnes již známá fakta která v roce 2020 k výročí Bílé Hory byla součástí několika dílného seriálu ČT na sobotních programech ČT24. Tak současní vědci a historici doložili fakta a odmítli magorismy jak Palackého tak Jiráska, což se v našem národě rozšířilo hlavně za komunismu, kdy se o to postaral ministr Nejedlý. Husitství končí, podle posledního sčítání má již jejich církev husitská něco okolo 30 tisíc členů a stejný úpadek mají členstva mají Lutheráni v Německu. Je to celoevropská nemoc z materiálního blahobytu. Jinak v Asii a Africe počet katolických věřících podle ročenky každoročně roste nikoliv v jednotkách, ale desítkách procent. Evropa je nakažená morem ateismu a tvrdě za svoji nevěru zaplatí invazí islámu, což je stav již nezvratitelný jak ve Skandinávii, tak Francii, Německu nebo Anglii. Je to otázka cca. 30 let kdy v těchto zemích bude původní obyvatelstvo v menšině. Křesťanství v Evropě zachraňuje dnes Rusko, kde je od 90 let každoročně zaznamenávám počet nově pokřtěných a jsou zde silné zákony na ochranu náboženské svobody, kde nejnižší sazby za urážku víry jsou tři roky natvrdo a pokuta. Když Itálie na pár dnů zapůjčila ostatky sv. Mikuláše vítali rakev na letišti desetitisíce lidí a armáda se všemi poctami a ovace zažila celá Moskva když svatý Mikuláš projížděl městem. Něco co u nás není vidět a nikdy neuvidíme. Zde víra umírá nebo skomírá, ale tam žije naplno a nějaká cholerický magor Luther tam vůbec nikoho nezajímá natož náš Hus. Ptám se proto, kdy obdivovatelé Luthera a Husa oživíte svoji víru podle evangelia? Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 09:22:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud Luther říkal, že se musí učit od českých husitů a že si oni / Lutheráni / mají umýt ruce v krvi těch papeženců a každého podříznout, udusit nebo oběsit, tak se od té naší husitské lůzy učili perfektně.

https://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/clanek/pri-chomutovskem-masakru-radily-husitske-zeny-jako-smyslu-zbavene-40385160#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=4kSzQ2ic6M0-202201270914&dop_id=40385160&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 06. únor 2022 @ 16:16:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
AHOJ Jane,
Pěkný článek... Boží lid je lid, který si Kristus vyvolil už před založením světa, nejsme to my, kteří jsme si Krista vyvolili, ale On si vyvolil nás.
Dějiny církve = dějiny lidu Božího- jsou plné krve a násilí, protože je tu boj dobra proti zlu a to si na sebe bere různé podoby. Výsledek je ale vždy stejný, ať má podobu nepřítele nebo přítele.....
Ovládnout Božího ducha v lidském těle a to tělo zničit buď formou slibů nebo strachu.
Ti, kteří mají Božího ducha jsou ochotni položit život za Pravdu a za své přátele a Boží duch jim odhaluje manévry Temnot a dává jim sílu vzepřít se Zlu.. 
Ti, kteří Božího Ducha nemají, stávají se časem přisluhovači Zla a kvůli výhodám, které jim Zlo naslibuje, jsou kamenem úrazu pro Boží lid
MagdalenaStránka vygenerována za: 2.22 sekundy