Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Rudolf.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16651, komentáře < 7 dní: 240, komentářů celkem: 429503, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 81 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116446633
přístupů od 17. 10. 2001

Z internetu: Jistota spasení pro věřící lidi
Vloženo Čtvrtek, 02. prosinec 2021 @ 23:25:49 CET Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal houslicky1

Zde si můžete stáhnout spis o jistotě spasení pro věřící lidi:


"Jistota spasení pro věřící lidi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 84 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 03. prosinec 2021 @ 07:48:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ještě že to nebylo napsané ve stylu "Zde si můžete stáhnout jistotu spasení pro věřící lidi" ;-)

  ToníkRe: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 03. prosinec 2021 @ 07:48:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ještě že to nebylo napsané ve stylu "Zde si můžete stáhnout jistotu spasení pro věřící lidi" ;-)

  ToníkRe: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 03. prosinec 2021 @ 16:18:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • Matouš 10, 22 [biblenet.cz] Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
  • Matouš 24, 13 [biblenet.cz] Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
  • Marek 13, 13 [biblenet.cz] Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
  • Lukáš 21, 19 [biblenet.cz] Když vytrváte, získáte své životy.Re: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pátek, 03. prosinec 2021 @ 19:40:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten, kdo má Božího ducha ví, že je spasen.

Není to naše rozhodnutí, zda přijmeme nebo nepřijmeme Ježíše Krista jako svého Zachránce a Spasitele.
To Bůh sám předem si vyhlédl svůj lid, ještě před založením světa :
 
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás... Jan 15, 16 

Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mne poslal a já ho vzkřísím v poslední den   Jan 6, 44

Pán Ježíš Kristus zná svůj lid - své ovce a ty znají svého Pastýře a  Jeho hlas  a jdou za ním...
 
   Je zbytečné někoho ujišťovat, že  je spasen jednou provždy, pokud on sám to neví..
 Znamená to, že nemá Božího ducha a proto ta nejistota v jeho duši.

  Kdo patří mezi Jeho lid, má v duši klid a ví, že je zapsán v knize Života ...jednou provždy

Jednostranný spisek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 03. prosinec 2021 @ 19:46:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Spisek je naprosto jednostranná polopravda, protože neobsahuje komplexní analýzu na základě syntézy Písem na toto téma.

Vše záleží pouze na tom, zda Bůh toho či onoho člověka dal do podmíněného nebo nepodmíněného postavení.

Neboli jakoby s někým uzavřel smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou.

Dám konkrétní příklady z praxe:


Dejme tomu, že někde vznikne křesťanský sbor. Bude mít 100 lidí, kteří uvěřili skrze nějakou misijní akci. Už na prvním shromáždění se jim řekne, že jsou spaseni a že si tou spásou mohou být jisti. 

Už první nebo druhá diskotéka oddělí prvních 30 lidí, kteří ze sboru odejdou a už se nevrátí. Přitom jsme jim říkali, že jsou najisto spaseni. No, ukázalo se, že s největší pravděpodobností nebyli spaseni vůbec. 

Zbývá 70 lidí. Pořád se všem káže jistota spasení. Během následujících půl roku opět ze sboru postupně odejde dalších 30 lidí. Všem jsme kázali jistotu spasení. Ani oni asi také vůbec spaseni nebyli.

Všech těchto 60 lidí tedy měli jakousi smlouvu pouze na dobu určitou. 

Zbývá 40 skutečně spasených lidí. Po 10 letech nebo 20 letech se ale ukáže, že i z těchto 40 lidí odešlo postupně dalších 20. Byli však spaseni, ale zůstali tělesnými a odpadli do světa. Někteří se vrátí, někteří ne. Ale vzhledem k tomu, že zůstali dětmi, o své spasení nepřijdou, i když někteří z nich onemocní nebo předčasně fyzicky zemřou.

Ze zbývajících 20 lidí, čtyřem z nich bude Bohem dovoleno dojít z dětství do dospělosti v Kristu.
Jeden z těch 4 se však po 30 letech v Pánu rozhodne tak, jako původně chvályhodný služebník Démas, že pohrdne Bohem a vrátí se natrvalo zpět do světa. Protože dobrovolně hřeší i po svém osvobození, ukřižoval si tím znovu Krista (tentokrát v sobě), už není jiné a další oběti a on přišel natrvalo o možnost pokání. 

Postavení tohoto člověka bylo od počátku podmíněné (jako např. u Jidáše), nikdy neměl s Bohem smlouvu na dobu neurčitou. Proto odešel jako Jidáš na "místo své." Na místo, které mu bylo určeno oním podmíněných postavením. 

Čili: Ten článek o jistotě spasení skutečně platí, ale pouze pro ty, kteří byli Bohem vyvoleni k nepodmíněnému postavení. Všichni tomu můžeme a máme věřit. 

Nikdo z nás však nemůže s jistotou vědět, má-li toto nepodmíněné postavení. To ukáží až naše budoucí VOLBY. Proto apoštol Pavel říká, že je před Bohem v bázni a třesení a na konci svého života vyznává, že "běh dokonal a víru zachoval," takže dosáhl věčného života, ke kterému byl určen, povolán, jak vyzývá i Timotea.Re: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. prosinec 2021 @ 22:38:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/A nikde v úplně celé Bibli není ani jedna část, která by připouštěla, že je možné o spasení přijít/


Tak to je ale hloupost.
Doporučoval bych autorovi, aby se s Biblí pořádně seznámil.Ty úvahy o "já jsem" na konci vloženého textu se týkají např i Jana Křtitele ?
Mk 1:8: Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém. “

Nebo anděla Gabriele ?
L 1:19:Anděl mu odpověděl a řekl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu.Re: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. prosinec 2021 @ 17:54:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je škoda, že autor nečte Bibli,ale jen spisy "moudrých".

Mt 18:23 A protož podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti s služebníky svými.
24 A když počal klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíců hřiven.
 
25 A když neměl čím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati, i ženu jeho i děti i všecko, což měl, a zaplatiti.
 
26 Tedy padna služebník ten, klaněl se jemu, řka: Pane, poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.
 
27 I slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho a dluh jemu odpustil.
 
28 Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho z spoluslužebníků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz, a chopiv se ho, hrdloval se s ním, řka: Zaplať mi, cos dlužen.
29 Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.
 
30 On pak nechtěl, ale odšed, dal jej do žaláře, dokudž by nezaplatil dluhu.
 
31 Vidouce pak spoluslužebníci jeho, co se dálo, zarmoutili se velmi; a šedše, pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo.
 
32 Tehdy povolav ho pán jeho, dí mu: Služebníče zlý, všecken ten dluh odpustil jsem tobě, nebs mne prosil.
 
33 Zdaliž i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou?
 
34 I rozhněvav se pán jeho, dal jej katům, dokudž by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen.
 
35 Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí svých provinění jejich.Re: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 05. prosinec 2021 @ 14:22:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádná jistota neexistuje, jen naděje. Encyklika SPE SALVI papeže Benedikta XVI. se tomu věnuje výkladově vyčerpávajícím způsobem. Vřele doporučuji těm kteří se již dnes opíjí že jsou spaseni. Ježíš se za všechny obětoval a daroval nám nabídku věčného života nebo věčné smrti. Ježíš čeká zda jeho nabídku přijmeme budeme realizovat svým životem a zda se ve zkoužkách osvědčíme. Proč zapomínáte na slova Spasitele když odpověděl na otázku. "Pane je málo těch co budou spaseni?" a Ježíš odpovídá: "  "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. [bible.patroni.cz]"

Takže vy náboženští alibisté a fanatici přestaňte se prezentovat jako spasení, protože čím budeme ještě nikdo neví. Je přeci psáno: Ale čím budeme, není ještě zřejmé.Re: Jistota spasení pro věřící lidi (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 08. prosinec 2021 @ 07:58:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pojem jistota spasení má příčinnou souvislost s pojmem a pochopením Boží milosti. 
Před necelými 30 léty jsem vysvětloval Boží milost jednomu katolíkovi. Pochopil správně, ale odmítl ji se slovy: pak by ovšem člověk mohl činit cokoliv. 
S podobným postojem se setkávám i u některých zdejších diskutujících. "Tak nelze chápat Boží milost, protože by si lidé potom mohli dělat cokoliv." 
Ti, kdo nechtějí takovou Boží milost, si chtějí zachovat zdání toho, že mají účast na této milosti svými skutky. 
Jiní chtějí svými skutky odčinit své hříchy. 
A další chtějí svými skutky tuto milost potvrdit. 
A někteří chtějí svými skutky dokázat, že Boží milost dostali. 
Všimněte si, že vždy je tam slovní spojení svými skutky. 
Řím. 8,1-17.   A protož neníť již žádného odsouzení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž nechodícím podle těla, ale podle Ducha. 
Chodíš podle těla nebo podle Ducha? 
  A tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. 
Prostě co si naše srdce žádá, to je mu dáno. Chceš nejistotu? Máš ji mít. Chceš naději, máš ji. Chceš jistotu? Tady je. 
Stránka vygenerována za: 0.62 sekundy