Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Irena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 213, komentářů celkem: 429447, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 101 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116437712
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY
Vloženo Čtvrtek, 02. leden 2020 @ 09:42:50 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Z čistě biblického hlediska jsou v tomto vyznání obsaženy některé omyly, které je nutno uvésti na pravou míru. 

Jde zejména o toto:

I. Bezhříšnost a přisouzení titulu Bohorodičky Panně Marii
II. Problém Spasitelova zrozeníI. Bezhříšnost a přisouzení titulu Bohorodičky Panně Marii
Na adrese  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1694 [revue.theofil.cz]  se lze dočíst toto:

"  Sv. Efrém [revue.theofil.cz] nazývá Marii nejkrásnější a neposkvrněnou a soudí, že jen ona a Kristus byli zcela bez poskvrny hříchu. Sv. Ambrož se vyjadřuje o blahoslavené Panně Marii, že je ušetřena každé poskvrny hříchu (ab omni integra labe peccati)."

Zde je Marii, tedy člověku, přisuzována bezhříšnost, stejně jako Kristu - což je rouhání, neboť platí (Ř. 3:23). I Panna Marie potřebuje Spasitele, což i sama vyznává (Lk. 1:47). Zde jde jasně o zbožštění člověka - tedy o modlu!!! Stvoření ani nemůže disponovat kvalitou, kterou má jen Bůh, Stvořitel!!! 

Podobně je to s titulem Bohorodičky, přisouzený Marii koncilem v Efesu.

Římští katolíci tvrdí:
Významově je to jedno a to samé.."
Pravil jeden římský katolík zde na GS. 

První část výroku je biblická, tedy platná (Lk. 1:43). Naproti tomu druhá, nijak nelimitovaná část tohoto výroku je nejen nebiblická - ale i rouhavá. Tento výrok by NUTNĚ znamenal to, že by  Marie NUTNĚ existovala dříve nežli Bůh, což je nejen rouhání, ale i nesmysl. 

Kol. 1:15,16 "On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, (16) neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho."

Kol. 2:3 "v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání."

Protože v Kristu bylo vše stvořeno, pak Marie, tedy stvoření, nemohla existovat před Kristem!!!
 J.  2:4 "A Ježíš jí řekl: Co mi chceš ženo? Ještě nepřišla má hodina." (SP)
J.  19:26 "Když Ježíš uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, jak tu stojí, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn." (SP)

Písmo nás nevyzývá k jalovým úvahám o povaze Boží a lidské přirozenosti v osobě Spasitelově, která je a zůstane pro nás lidi tajemstvím - ale k tomu, abychom Krista následovali (Mt. 10:38; Mt. 16:24; Lk. 9:23). POUHÉ POZNÁNÍ NÁS NESPASÍ! Je zřejmé, že církev v této době už sešla na scestí - poznání nadřadila následování Krista. Církev nepochopila skutečnost, že následujeme-li Krista, pak poznání se dostaví automaticky v míře, kterou určí Pán.

Kol. 2:3 "v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání."

K čemu byly zákoníkům, farizeům a veleradě skvělé znalosti Zákona, když neztotožnili Pána Ježíše Krista se Synem Božím? K ODSOUZENÍ!!! Zůstali pouhými bezduchými teoretiky a to je zoufale málo! Duch Písem SZ jim naprosto unikal. Proto nerozuměli proroctvím o Spasiteli!!!

2Kor. 3:6 "který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu: Litera zabíjí, ale Duch dává život."

PŘIJÍMEJME TEDY PÍSMO S POKOROU TAK, JAK JE NÁM PŘEDKLÁDÁNO!!!

Panna Marie tedy není "Bohorodička" (Cyril), či "Kristorodička" (Nestorios) - ale matka mého Pána (Lk. 1:43), jak praví Písmo. 

I.A Velikost Panny Marie

Mt. 11:11 "Amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on."

Vzdor tomu, že Jan byl větší, než Panna Marie, nenacházíme v Písmu zmínky o tom, že by měl být námi blahoslaven. Předivné jsou cesty Páně!


I.B. Míra milosti, kterou byla obdařena Panna Marie

Lk. 1:28 "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." (EP)
Lk. 1:28 "Buď zdráva, přízní obdařená, Pán s tebou." (Pavlík)
Lk. 1:28 "Zdráva buď milostí obdařená, Pán s tebou . . ." (BK)
Lk. 1:28 "Buď zdráva, milostí obdařená, Pán s tebou . . . (SP)

Pouze katolické překlady užívají termín, či titul "milostiplná". 

I.C Milosti plný je pouze Kristus! 

J. 1:14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy."

I.D Kdo může ze Spasitelova pohledu nabýt kvalit Panny Marie?

Mt. 12:49,50 "Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. (50) Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."

Kvalit Panny Marie dosahuje tedy ten, kdo činí vůli nebeského Otce. I když se na své následovníky dívá Spasitel stejně jako na Pannu Marii, tak jen jí náleží biblické blahoslavení uvedené v (Lk. 1:48). 

Dále viz link výše.

II. Problém Spasitelova zrození

Předmětný článek Nicejsko - konstantinopolského vyznání víry

"Věřím v jednoho Pána
Ježíše Krista
jednorozeného Syna Božího, 
který se ZRODIL z Otce přede všemi věky:"

Pramen: 

Ž. 2:7 "Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes ZPLODIL." 

Biblický text vypovídá o tom, že Boží Syn byl zplozen a nikoli zrozen přede všemi věky, jak tvrdí Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry. 

Písmo tedy praví, že Boží Syn byl přede všemi věky zplozen (Ž. 2:7; Sk. 13:33) a až poté zrozen z Panny Marie, která počala z Ducha svatého - tedy mimo působnost prvotního hříchu (Mt. 1:18; Lk. 11:27). 

Tedy tvrzení Nicejsko - konstantinopolského vyznání víry, že se Spasitel zrodil přede všemi věky, je mylné.

Z uvedeného je zřejmé, že pokud přistupujeme k Písmu bez patřičného respektu a snažíme se ho svými termíny "vylepšit", dochází pak k rouhání a nesmyslům.

Z toho všeho jsem odvodil tento princip:"NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY" | Přihlásit/Vytvořit účet | 170 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2020 @ 14:32:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Zde je Marii, tedy člověku, přisuzována bezhříšnost, stejně jako Kristu - což je rouhání, neboť platí (Ř. 3:23). I Panna Marie potřebuje Spasitele, což i sama vyznává (Lk. 1:47). ...."...Osobní bezhříšnost vůbec nesouvisí se skutečností, že každý člověk bez výjimky se narodil jako potomek vyhnanců z ráje - že tedy opravdu nemá v tomto postavení co zdědit, nemá žádný nárok na nebe. Žádný lidký rodič dítěti nedá, co sám nemá.
Nutně (i kdyby byl úplně bez hříchu) potřebuje být spasen pro Kristovy zásluhy. Pořád je totiž jen v postavení nehodného služebníka, který vykonal, co mu bylo uloženo a nezískal za to nikterak výjimečné zásluhy.

Jenom skrze Krista (ve křtu) získáváme darem od Boha dědictví věčného života - získáváme svou novou vlast v nebi. Milostí a bez vlastních zásluh se stáváme  dědici věčného života, syny a dcerami Boha.


Křesťanské učení (to opravdové, nikoli deformované herezemi a lichými lidskými domyšlenkami) říká zcela jasně, že Kristus je v otázce spasení jedinými dveřmi do nebe. A to platilo samozřejmě i pro Marii.

Zde se nejedná o žádné rouhání - i o praotci Henochovi je v Písmu psáno, že "chodil s Bohem a nebylo ho - Bůh si ho vzal".
V důsledku "chodit s Bohem" i v případě Henocha znamená nehřešit.
..."Tento výrok by NUTNĚ znamenal to, že by  Marie NUTNĚ existovala dříve nežli Bůh, což je nejen rouhání, ale i nesmysl. "...

Tyhle lidské domyšlenky jsou opravdovým nesmyslem!
Maria se stala matkou Božího Syna - Krista. Počala ho z Ducha svatého a porodila v Betlémě. Osoba Krista je plně Bohem i plně člověkem - už neoddělitelně a navždy. Nicejsko-cařihradský koncil plně pochopil, že Kristovo lidství nelze oddělovat od Kristova božství. Tím, že Maria porodila Krista, stala se matkou člověka Ježíše i matkou Boha Syna.
..." Milosti plný je pouze Kristus! "...

Nevzdělaný amatér, který se pokouší fušovat teologům do řemesla! A přitom má přímo zoufalé neznalosti Písma!
(Sk 6,8)
Štěpán, plný milosti a síly, konal mezi lidem velké divy a znamení.

Opět jen zásadní nepochopení křesťanského učení. Samouk bez náležitého porozumění, které se předává pouze v církvi. Církev je učitelkou víry!
Bůh je totiž stejný včera, dnes i zítra. Je stálý, neměnný, věrný tomu, čím je. Je - li Bůh stejný, nelze si představovat, že někdy byla snad doba, kdy Syn ještě nebyl! Bůh je jeden a je vnitřně vztahový: Otec stále v Duchu svatém plodí Syna a Syn se v tomtéž Duchu stále vydává Otci.Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. leden 2020 @ 15:13:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co zas to je za kreténský názor? Jak chce autor tohoto myšlenkového průjmu donutit k revizi Církev něčeho, co se ho jako ateisty nebo sektáře vůbec netýká. To je prostě primitivní drzost nějako trola, který se domnívá, že když se někde na internetu pozvrací, že jeho zvratkům bude Církev Krista věnovat nějakou pozornost? To je již vážně nějaká zdravotní úchylka. Já ty sra,,,,toho pana Nepřihlášeného ani nečetl. Mě stačí jen titulek a již vím, že autor bude hodně, hodně nábožensky dementní. Pane Nepřihlášený máte to zapotřebí být zde na idiota? Opravdu si myslíte naprosto vážně, že se vaším blábolem bude někdo zabývat? Jste členem Církve? Jste platně pokřtěný? Žijete se svátostmi? Jste biřmovaný? atd.atd. NE! Pak jakým právem a z jaké pravomoci zde píšete satanské touhy uvést do praxe? To jste včera probírali jako hlavní bod satanského sdružení? Pak vám oznamuji zbytečně se pachtíte a jste jen pro srandu. Lidé bez náboženské vzdělanosti se touží uplatnit všude. Zběhlý student a Kloboučník na Letné,  ty jen na GS. Opravdu nicotně trapné, pustit se do boje s Matkou Spasitele, vážně musíš být magor. Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Lu-Tze v Pátek, 03. leden 2020 @ 19:52:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane bratře v Kristu Ježíši našem Pánu, těžké čtení tento článek.
Pán vám žehnej.Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 04. leden 2020 @ 10:25:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že mé tvrzení "Milosti plný je pouze Kristus! " římské katolíky pohoršuje  - a už to je na pováženou.  Pokusím se tedy předmětný článek přeformulovat. Já chápu, že jim o Štěpána nejde: Uvažují takto: Pokud byl Štěpán plný milosti - proč ne Panna Marie? A tak má tvrzení napadají a svých katolických i jiných překladů používají pro obhajobu mariánského kultu, který nemá s Písmem nic společného - tudíž jde o církevní ideologii.  

I.C Plný milosti a Ducha svatého, je pouze Kristus! 

J. 1:14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy."

Lk. 4:1"Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti"

Kol. 1:19 "Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,"

Kol. 2:9 "V něm je přece vtělena všechna plnost božství;"

J. 1:16,17 "Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. (17) Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista."

Z uvedených textů je zřejmé, že Spasitel byl ztělesněná Boží milost, a protože Spasitel byl a je jedinečný, znamená to, že ztělesněnou milostí nemohl být nikdo jiný, nežli On. 

Spasitel byl též naplněn Duchem svatým. Těmito dvěma kvalitami, totiž plností Boží milosti a Ducha Svatého může disponovat podle mého soudu jen Bůh - v našem případě Boží Syn. Nelze je tedy přisoudit jakémukoli člověku, protože by se člověk stavěl na úroveň Boha. Stvoření by pak byly přisouzeny kvality, jimž disponuje pouze Stvořitel.  

Pokud jde o lidi, tak plný víry a Ducha Svatého byl např. prvomučedník Štěpán (Sk. 6:5; Sk. 7:55), který byl obdařen Boží milostí a mocí (Sk. 6:8). Plný Ducha svatého byl i Barnabáš (Sk. 11:24) i další muži (Sk. 6:3,5).
BARe: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. leden 2020 @ 13:46:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě k tomu samotnému obsahu:  "Milosti plný je pouze Kristus! "....
Kristus je zdrojem milosti - Maria (plná milosti)  i všichni ostatní lidé jsou příjemci této milosti.


Srovnávat dárce s obdarovaným, dávat je na stejnou úroveň - toho je opravdu schopen jen naprostý náboženský diletant, který neovládá ani základy křesťanského učení. A to není nic osobního!Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 13. leden 2020 @ 20:04:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na sousedním NB jsem uveřejnil mírnější verzi mého článku, doplněnou o teologickou argumentaci s názvem  MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY? [notabene.granosalis.cz]

Pokud jde o situaci zde, zjišťuji, že římští katolíci a judaisté, kteří se jinak takříkajíc "nemusí" se semkli do jednoho šiku proti mně, protože se snažím důsledně zůstávat na biblické půdě. 

Římský katolík, vážený pan oko, mě obviňuje z antikatolicismu:

Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRYVložil: oko v Čtvrtek, 09. leden 2020 @ 13:07:20 CET

"Přitom co článek, po bezprecedentní útok na katolickou církev!"

"O ničem jiném se zatím ani bavit neumíš!  Jen antikatolicismus, jen negace - nic pozitivního!"

Ještě dříve se mi judaista, pan zeryk snažil podsunout antisemitismus:

Re: Re: Re: NĚKTERÉ VZTAHY MEZI OTCEM A SYNEM
Vložil: zeryk v Sobota, 28. leden 2017 @ 13:03:52 CET

"BA jsi antisemita nebo o tom jen nevíš ?"

Tak toto je od obou, římského katolíka i judaisty nesmírně podlé. Je vidět, že v odporu proti Kristu se oba spojí a působí stejným směrem. 

Zaznamenal jsem i to, že znovusevrátivší pan Vota, se římskému katolíkovi, panu oko, parádně vysmál. Zřejmě se nemohl udržet, čemuž se rozhodně nedivím

Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY 
Vložil: Vota v Neděle, 12. leden 2020 @ 10:10:49 CET

"Církev hříchy nepáchá, církev je totiž svatá. Je tajemným tělem Krista, vedená Duchem svatým."
>>

"Cha chá :))))"

A TENTO POSMĚCH JE NA MÍSTĚ!!!

Církev Kristova, připravená Kristem k tomu, aby neměla poskvrny, ani vrásky (Ef. 5:27), je skutečně svatá a bezúhonná. Taková církev uznává Krista za Hlavu (Ef. 4:15) a Pána (1Kor. 8:6) a tudíž bere Jeho slova vážně. 

Jestliže Pán praví:

Mt. 23:9 "A nikomu na zemi nedávejte jméno Otec: jediný je váš otec, ten nebeský."

Tak církev Kristova, nemající poskvrny ani vrásky, tato Spasitelova slova s pokorou přijímá a drží se jich. Proto neoslovuje své biskupy "Otče" - natož pak "Svatý Otče!," protože ví, že, že má jen jednoho Otce, toho nebeského. Proto římskokatolická církev, která Spasitelova slova nerespektuje, nýbrž se jim protiví, si nemůže nárokovat to, že je "pravou církví Kristovou." Ostatně tento titul si nemůže nárokovat žádná církev na světě. Spasitel, v kterém jsou skryty všechny poklady modrosti a poznání (Kol. 2:3) toto vše předvídal!!!

Skutečná církev Kristova nemůže usilovat o světskou moc, protože si uvědomuje, že království světa jsou pod Satanovou vládou (Lk. 4:5,6). Skutečná církev Kristova jejíž hlavou je Kníže pokoje (Iz. 9:6) tedy nemůže vyhlašovat křížové výpravy proti komukoli, šířit víru mečem, mučit, upalovat, vraždit, tak jak to dělala v minulosti římskokatolická církev. 

Šíření evangelia podle Písma má vypadat takto:

Mt. 10:12-15 "Když vstoupíte do domu, řekněte: Pokoj vám. (13) A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. (14) A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. (15) Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu."

Z textu jasně vyplývá, že vyslanci Knížete pokoje (Iz. 9:6), šířili evangelium pokojnou cestou. A toho, kdo evangelium nepřijme, bude souditi sám Bůh - člověk k tomu není oprávněn!!!

Žd. 10:30 "Vždyť víme, kdo řekl: Já budu trestat, má je odplata. A jinde: Pán bude soudit svůj lid."

J. 5:22 "Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,"

Písmo svaté je svaté, a proto se jeho texty už z povahy těchto textů nesmějí měnit. Pozměníme-li jen jeden biblický text, pak vše, co z něj vyvodíme, je už z principu chybné; s počtem kroků tato chyba, tedy odchylka od pravdy narůstá, takže se dostáváme do oblasti mimo Písmo, ve které je možné už úplně všechno - tedy křížové výpravy, vraždění, mučení, upalování, zavírání nevěřících, šíření víry mečem a podobně. Boží slovo je pravda (J. 17:17).

J. 17:17 "Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda."

V Písmu je zajisté obsažen termín "panna" i jméno "Marie"; nicméně spojení obou, tedy "panna Marie" v Písmu obsažen není. Nicméně tento nebiblický novotvar byl základem pro pozdější vznik mariánského kultu a titulů jako např. "Královna nebes", "Matka Boží", "Bohorodička", "Kristorodička", a podobně.

Tedy všechno, co nemá základ v Božím slově, je mimo pravdu a tudíž je lží - i kdyby se jednalo třeba o nejrůznější encykliky, katechismy, a podobně. Je skutečně velmi smutné, když má judaista v kritice římského katolíka pravdu. 

Tento komentář byl reakcí na můj článek - nikoli na komentář římských katolíků. Proto žádám římské katolíky, aby  můj komentář nečetli.
BA Re: NUTNOST REVIZE NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 28. leden 2020 @ 19:35:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj doplněný článek na sousedním NB:  MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY? [notabene.granosalis.cz] 
BAStránka vygenerována za: 0.98 sekundy