Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lukáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16036, komentáře < 7 dní: 168, komentářů celkem: 385967, adminů: 60, uživatelů: 5015  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 100 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Aktualizace podzimních novinek ze života BJB
·Anketa k parlamentním volbám v øíjnu 2021
·Podzimní novinky ze života BJB
·Myanmarské armádní složky zastøelily baptistického pastora
·Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?
·Za nového generálního tajemníka EBF byl navržen Alan Donaldson
·Evangelikální baptisté Lovosice
·Evangelikální baptisté Jablonec
·Letní novinky ze života BJB - aktualizováno
·Informace z jednání VV dne 21. èervna 2021

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106204433
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Jediný strom uprostřed zahrady
Vloženo Sobota, 04. květen 2019 @ 08:33:10 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Boží zahrada je Boží srdce, jeho myšlenky, jeho city, jeho rozhodování, a z toho plynoucí Boží mocné skutky. Na počátku v Edenu byly dva stromy, Bůh a člověk. Bůh byl oblečený svým myšlením, svými rozhodnutími, svým slovem, což se projevilo v Božích skutcích-STVOŘENÍ. První člověk Adam byl NAHÝ. Měl na výběr, mohl se nechat obléci Bohem skrze Boží skutky vírou Božímu slovu, nebo se mohl obléci sám, skrze své rozhodnutí poznat dobré i zlé, a tak být jako Bůh, což také udělal, a Bůh to potvrdil, viz. Genesis 3,22. Většina lidí dneska funguje v tomto "režimu poznání dobrého a zlého", včetně lidí církve. Jak jinak by mohl člověk konat dobro, kdyby nepoznal, co je dobré? A jak by mohl vědět, co je dobré konat, kdyby nevěděl, co znamená konat zlé? Pokud je konání dobra na každém jednotlivci a dokonce to je jeho zodpovědností, potom to je možné pouze po poznání dobrého a zlého, což je pro každého člověka SMRT. 1M 2:17 Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš. Jan 15,1-8 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci." Jan 14,13-14 "O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ Věřit Ježíši, že on vykoná všechno dobro požadované Božím zákonem (Římanům 7,12), znamená být touto vírou v Ježíšovy skutky, bez lidské zodpovědnosti za lidské skutky, naroubován jako ratolest na JEDINÝ STROM UPROSTŘED BOŽÍHO SRDCE. Jan 17,20-23 "Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. " Jan 14,9-10 „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky." JEDINÝ STROM-BŮH OTEC A ČLOVĚK SKRZE VÍRU V MOCNÉ BOŽÍ SLOVO NAROUBOVÁN V NĚM. To naroubování znamená, VĚŘIT BOŽÍMU SLOVU, ŽE SE SAMO VYKONÁ TAM, KDE PŘEBÝVÁ. A ta VÍRA je ŽIVOT VĚČNÝ pro člověka, který takto věří. Bůh nedaroval svoji moc člověku, aby člověk skrze ní konal dobré skutky podle svých rozhodnutí. To je dnes učení mnohých a je to stále smrtí pro každého člověka. Dravá šelma vystupující z moře má totiž své jméno, to jméno je: "ZODPOVĚDNOST" Největší problém dnešních učitelů církve je to, že dali Boží slova, to jsou slova Ježíše, na roveň se slovem lidským, to jsou slova apoštolů. PŘÍKLAD: 2.Petr 2,20-22 "Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům“ a „Umytá svině se znovu válí v bahně.“ Jan 8,31-37 "Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ 33„Jsme Abrahamovo símě!“ ohradili se. „Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní‘?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní." Já, Jiří Vašut, zůstávám ve slovu Ježíše Nazaretského, a to slovo mně vysvobodilo z moci hříchu, a denně mně drží v úctyhodné vzdálenosti od mých hříchů, to proto, že věřím, že Ježíš všechny Otcovy požadavky koná ve mně skrze to své slovo. Kdybych byl ještě ve své zodpovědnosti za své skutky, potom bych na tom byl stejně tak, jak to popisuje Pavel v listu Římanům 7,18-21. Nechci proto konat dobro popsané Božím zákonem, ani žádné jiné slovo napsané v Bibli, ale VĚŘÍM, ŽE TO SLOVO MÁ MOC VYKONAT SAMO SEBE TAM, KDE PŘEBÝVÁ. Proto denně ZŮSTÁVÁM V JEŽÍŠOVĚ SLOVU, protože Jeho slova jsou Duch a jsou život, a tak MÁM ŽIVOT, TO ŽIVOT VĚČNÝ. Matoš 12,31-34 "Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku!" Toto platí o každém, kdo není naroubován na ten JEDINÝ STROM UPROSTŘED ZAHRADY, JÍMŽ JE JEŽÍŠ. AMEN! AMEN!


" Jediný strom uprostřed zahrady" | Přihlásit/Vytvořit účet | 90 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jediný strom uprostřed zahrady (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 04. květen 2019 @ 09:54:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • Genesis 3, 22 I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
  •  23 Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
Proč Hospodin Bůh nepřipustil, aby Adam jedl ze stromu života?Re: Jediný strom uprostřed zahrady (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 05. květen 2019 @ 17:25:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Já, Jiří Vašut, zůstávám ve slovu Ježíše Nazaretského, a to slovo mně vysvobodilo z moci hříchu, a denně mně drží v úctyhodné vzdálenosti od mých hříchů, to proto, že věřím, že Ježíš všechny Otcovy požadavky koná ve mně skrze to své slovo. Kdybych byl ještě ve své zodpovědnosti za své skutky, potom bych na tom byl stejně tak, jak to popisuje Pavel v listu Římanům 7,18-21. Nechci proto konat dobro popsané Božím zákonem, ani žádné jiné slovo napsané v Bibli, ale VĚŘÍM, ŽE TO SLOVO MÁ MOC VYKONAT SAMO SEBE TAM, KDE PŘEBÝVÁ. Proto denně ZŮSTÁVÁM V JEŽÍŠOVĚ SLOVU, protože Jeho slova jsou Duch a jsou život, a tak MÁM ŽIVOT, TO ŽIVOT VĚČNÝ<<

Zajímalo by mne, kdo z křesťanů či kristovců zde to tak ještě u sebe má.
Zda vyznávají totéž, zvláště to zvýrazněné boldem a jestli je to přesně ono, co křesťanský Ježíš a jeho apoštolé učinili.
Re: Jediný strom uprostřed zahrady (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 06. květen 2019 @ 12:51:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přidávám jeden citát:

Křesťanství není náboženství. Je to proklamace o konci náboženství, nikoli o náboženství novém, či dokonce nejlepším ze všech náboženství. Je-li kříž znamením něčeho, pak toho, že Bůh z náboženství odešel a vyřešil všechny světové problémy, aniž po jediném člověku žádal jedinou náboženskou věc. Kříž je ve skutečnosti znamením skutečnosti, že náboženství nemůže s problémy světa udělat vůbec nic - nikdy to nešlo a nikdy to nepůjde.
Křesťanství není "tou cestou". Tou je Ježíš.Re: Jediný strom uprostřed zahrady (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. květen 2019 @ 01:46:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

   ----Bůh nedaroval svoji moc člověku, aby člověk skrze ní konal dobré skutky podle svých rozhodnutí.  .----

 Samozřejmě že Bůh člověku daroval svoji moc , aby člověk právě skrze ni ( darovanou božskou moc) konal dobré (Boží) skutky a to podle svých zcela svobodných rozhodnutí. :-) A tak činil Boží vůli , vážený pane Vašut. A tak co Vám píšu, tedy nepíšu sám od sebe. Všechno, čeho je třeba k zbožnému životu, nám darovala jeho božská moc.

   V lásce timg


Re: Jediný strom uprostřed zahrady (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 13. květen 2019 @ 08:40:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny, to je fakt jako dopis z blázince. Než začneš něco psát nebo někde opisovat, srovnej si zda je to v souladu s textem Písma sv. Ukázka duchovní pomatenosti.Re: Jediný strom uprostřed zahrady (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. květen 2019 @ 13:40:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----  Dravá šelma vystupující z moře má totiž své jméno, to jméno je: "ZODPOVĚDNOST" Největší problém dnešních učitelů církve je to, že dali Boží slova, to jsou slova Ježíše, na roveň se slovem lidským, to jsou slova apoštolů. PŘÍKLAD: 2.Petr 2,20-22 "Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům“ a „Umytá svině se znovu válí v bahně.----“

1. Chtěl bych se zeptat autora, který údajně denně zůstává v Ježíšově slovu , kde je ve slovu psáno,  že  ta dravá šelma z moře , má jméno"Zodpovědnost"? 

2. Dále proč , a z jakého důvodu , považuje slova svatých apoštolů, kteří psali v Duchu svatém, za lidské slovo? 

3. A je-li na tom přísloví opravdu něco nepravdivého? Stránka vygenerována za: 0.53 sekundy