Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 256, komentářů celkem: 430657, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 111 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117060919
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: "Zpověď - V Co věřím"
Vloženo Středa, 09. leden 2019 @ 11:04:49 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Melissokomos

Pročítám teď knihu "Zpověď - V Co věřím" od L.N. Tolstoje. Vybírám několik citátů, které mě zaujaly:

Mé odpadnutí od víry nastalo právě tak, jako nastávalo a nyní nastává u lidí našeho způsobu vzdělání. Jak se mi zdá, děje se to ve většině případů takto: lidé žijí tak, jako všichni žijí, a všichni žijí podle zásad, které nemají ničeho společného s věřením, ba většinou jsou přímo jeho protivou. Věrouka nemá podílu na životě a ve styku s ostatními lidmi nikdy se nestává, abychom se s ní nějak vyrovnávali. Věrouka takto vyznává se kdesi mimo nás, daleko od života a nezávisle na něm. Setkáváš-li se s ní, je to pak setkání se zjevem vnějším, se životem nesouvisejícím.


Život v Evropě a moje sblížení s předními a učenými lidmi evropskými utvrdilo mne ještě více v onom náboženství sebezdokonalování, ve kterém jsem žil, protože tutéž víru nalezl jsem také u nich. Víra tato nabyla u mne oné obvyklé podoby, kterou má u většiny vzdělaných lidí naší doby. Víra tato vyjadřovala se slovem "pokrok". Tehdy se mně zdálo, že se tímto slovem něco vyjadřuje. Nechápal jsem ještě, jsem-li trápen jako každý živý člověk otázkami, jak mám nejlépe žíti, a odpovídám: žíti jak pokrok žádá, že odpovídám docela totéž, co odpoví člověk, zmítaný v loďce vlnami a větrem, na hlavní jedinou otázku: "Kam plouti"?, jestliže neodpovídá na otázku a řekne: "Někam nás to nese".

A tak, za mého pobytu v Paříži, pohled na popravu mi ukázal, jak vratká jest má pověra pokroku.  Když jsem spatřil, jak se hlava oddělila od těla, a jak hlava i tělo každé zvlášť zarachotily v truhle, pochopil jsem nikoliv rozumem, nýbrž celou bytostí, že žádné teorie o rozumnosti toho, co jest a teorie o pokroku nemohou ospravedlniti tohoto skutku, a kdyby všichni lidé na světě podle jakýchkoliv teorií třeba už od počátku světa usoudili, že jest toho potřeba, já vím, že toho není potřeba, že jest to špatné a že tedy soudcem nad tím co je dobré a čeho jest třeba, nejsou řeči a skutky lidí, ani pokrok, nýbrž já svým srdcem.

Uvěřil jsem v učení Kristovo a můj život najednou se přeměnil. Přestal jsem toužiti po tom, po čem dříve jsem toužíval a počal jsem toužiti po tom, po čem jsem dříve netoužíval. Co se mi dříve zdálo dobrým, objevilo se špatným a co se mi dříve zdálo báti špatným, ukázalo se dobrým.

Nechci vykládati učení Kristova, nýbrž chci pouze pověděti, jak jsem pochopil to, co je v učení Kristovu prosté, jasné, pochopitelné a nepochybné, co se týká všech lidí a jak to, co jsem pochopil, změnilo moji duši a dalo mi klid a štěstí.

Nechci vykládati učení Kristova, nýbrž chtěl bych pouze jediné: zakázati, aby bylo vykládáno.

A tak totéž co řekl Kristus všem těm prostým lidem, kteří ještě neměli možnost obraceti se za výkladem jeho učení k Pavlovi, Klimentovi, Zlatoústému a jiným, totéž jsem dříve nechápal, ale nyní jsem to pochopil a totéž chci říci všem.

A tak, když jsem pochopil zákon Kristův jako zákon  Kristův a nikoli jako zákon Mojžíšův a Kristův a když jsem pochopil onu větu tohoto zákona, která přímo zavrhuje zákon Mojžíšův, všecka evangelia místo dřívější nejasnosti, splynula mně v jeden nerozlučitelný celek a z nich vynikla podstata celého učení, vyjádřena v prostých, jasných a každému přístupných pěti přikázáních Kristových (Matouš 5:21-48) o nichž jsem doposud ničeho nevěděl.

První přikázání praví: Buď v pokioji s každým, neopovažuj se pokládati jiného člověka za nicotného nebo za blázna. Je-li pokoj porušen, užij všech sil, aby byl obnoven. Sloužiti Bohu jest ničiti nepřátelství. Smiř se při nejmenším rozbroji, abys nepozbyl pravého života. V tomto přikázání jest řečeno všecko, ale Kristus předvídá pohoršení světa, porušující pokoj mezi lidmi a dává druhé přikázání proti svodu pohlavních styků, kterými se porušuje pokoj. Nehleď na krásu tělesnou jako na rozkoš, varuj se předem tohoto svodu. Muž pojmi jednu ženu a žena jednoho muže a neopouštějte se navzájem se žádnou záminkou. Dalším svodem jsou přísahy, přivádějící lidi k hříchu. Věz napřed, že je to zlo a nedávej vůbec takových slibů. Dalším svodem jest msta, nazývající se lidskou spravedlností. Nemsti se a nevymlouvej se, že je ti ubližováno - snášej křivdy a nečiň zlé za zlé. Posledním svodem jest rozdílnost národů - nepřátelství plemen a států. Věz, že všichni lidé jsou bratří a synové jednoho Boha a neporušuj míru s nikým ve jménu národních účelů. Nesplní-li lidé jednoho z těchto přikázání, bude mír porušen. Splní-li lidé všecka přikázání, nastane království pokoje na zemi. Přikázání vylučují všecko zlo ze života lidí.

Budou-li plněna tato přikázání, život lidí bude tím čeho hledá a přeje si každé srdce lidské. Všichni lidé budou bratry a každý bude v pokoji s ostatními těše se blaženostmi světa po onu lhůtu života, která jest mu Bohem udělena. Lidé překují meče na rádla a kopí na srpy. Nastane ono Království Boží, království pokoje, které slibovali všichni proroci a které se blížilo za Jana Křtitele a které Kristus zvěstoval a oznamoval, když mluvil slovy Isaiášovými: " Duch Páně nade mnou, protože pomazal mne, kázati chudým poslal mne, zvěstovati jatým propuštění a slepým vidění a propustiti soužené v svobodu. A zvěstovati léto Páně vzácné."

Přikázání pokoje, Kristem daná, prostá a jasná, předvídající všecky případy rozbroje a předem jim zabraňující, otvírají toto Království Boží na zemi. Jest patrno, že Kristus je skutečně Mesiášem. Splnil, co slíbil. Jenom my neplníme toho, čeho si věčně přáli všichni lidé - zač jsme se modlili a modlíme.

""Zpověď - V Co věřím"" | Přihlásit/Vytvořit účet | 16 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: "Zpověď - V Co věřím" (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 15. leden 2019 @ 05:42:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nechci vykládati učení Kristova, nýbrž chtěl bych pouze jediné: zakázati, aby bylo vykládáno.

-----------

Poznámka pro ryze technicky myslící jedince:

Zaprvé je to malý výňatek z knihy a k lepšímu pochopení této věty je třeba znát i širší kontext a způsob psaní autora. Zadruhé je to vyjádření básníka/spisovatele a jde tedy o zdůraznění formou nadsázky. Má se zde zesílením ad absurdum vyjádřit nepatřičnost až škodlivost nadbytečných, komplikovaných umělých výkladů jinak přímých slov jednoduchého učení o životě. Když jsem tu pasáž četl, bylo mi to zřejmé na první dobrou a upřímně mě překvapuje, že má někdo zapotřebí v tom hledat jakýsi protimluv.

Re: "Zpověď - V Co věřím" (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 14. leden 2019 @ 10:01:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Mellissokomosi , 
díky za sdílení s výňatkem knihy. Ano jistě ,  jak praví Mesiáš, hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. Nebo, "kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." Království k nám přišlo s JK. A tak to přikázání nám dané, je ve lhůtě života nám zde vyměřeného, do něj vejít. Re: "Zpověď - V Co věřím" (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 14. leden 2019 @ 11:50:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, aniž bych moc řešit samotný obsah, zaujal mne jistý protimluv, pokud jsem to tedy správně pochopil:

Nechci vykládati učení Kristova, nýbrž chtěl bych pouze jediné: zakázati, aby bylo vykládáno.


... a o tři odstavce dále jej sám vykládá v pěti příkázáních. A navíc velmi netradiční formou, ignorujíce mnohé jiné části evangelia... inu, tak totiž dopadne každý, kdo bude hledat nějaké jiné cesty a přístupy k evangeliu. Buď si sám bude protiřečit, nebo některé části evangelia přehlížet až ignorovat. Kdyby se býval dal najít nějaký jiný konzistentní postoj k Ježíšovu učení než ten křesťanský, jistě by se na to už dávno přišlo.Re: "Zpověď - V Co věřím" (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 14. leden 2019 @ 16:29:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nechci vykládati učení Kristova, nýbrž chtěl bych pouze jediné: zakázati, aby bylo vykládáno.

  Také mne zaujalo, že pak dělá to, co sám nechce ;-) 

  Sám považuji vykládání a výklady jasných míst písma za poměrně základní error, systémovou chybu. Písmo se má žít, ne vykládat. Stejně je chybou zakazovat někomu, pokud si písmo chce vykládat po svém, místo toho, aby písmo poslouchal a žil.

  Jinak na počátku článku velmi výstižný popis náboženství, se kterým máme mnozí zkušenosti stejné, jako on.


Buď v pokioji s každým, neopovažuj se pokládati jiného člověka za nicotného nebo za blázna. Je-li pokoj porušen, užij všech sil, aby byl obnoven. Sloužiti Bohu jest ničiti nepřátelství. Smiř se při nejmenším rozbroji, abys nepozbyl pravého života.

  Dobře myšlený výklad, ... Tak jen poznámka: Podařilo se Pánu Ježíši žít podle výkladu Tolstého? ;-)


Jest patrno, že Kristus je skutečně Mesiášem. Splnil, co slíbil. Jenom my neplníme toho, čeho si věčně přáli všichni lidé - zač jsme se modlili a modlíme.

  Je tedy učení Kristovo o plnění toho učení ze strany lidí? Je tedy problém v lidech, že neplní? A nabízí řešení toho problému?

  ToníkStránka vygenerována za: 0.29 sekundy