Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Irena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 15946, komentáře < 7 dní: 476, komentářů celkem: 379739, adminů: 60, uživatelů: 4954  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 181 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony
·Modlitební dopis za Myanmar
·Na okraj doby covidové
·Slovensko pøed Velikonocemi otevírá kostely k „individuální duchovní péèi“

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104359459
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE
Vloženo Čtvrtek, 24. květen 2018 @ 23:44:42 CEST Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal BohemianAnonymusZde v kostce uvedu vztahy nejjednodušší, které lze z Písma odvodit.

(1) Spasitel byl počat z Ducha svatého, který byl za tím účelem vyslán s nebe na zem

Mt. 1:18 "S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha svatého." (SP)

(Lk. 1:34,35; Mt. 1:23)

V Písmu je implicitně obsaženo, že se Duch poté vrátil na nebesa.


(2) Poté, co byl Spasitel pokřtěn Janem, sestoupil na Spasitele Duch svatý

Lk. 3:21,22 "I stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe (22) a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení." (SP)

Duch svatý byl tedy vyslán Otcem.


(3) Následně byl Spasitel naplněn Duchem svatým, kterého vyslal Otec

Lk. 4:1 "Ježíš pak PLNÝ Ducha svatého se vrátil od Jordánu . . ." (SP)


(4) Rouhání proti Duchu svatému má za následek neodpustitelný hřích, ačkoli rouhání proti Synu takové následky nemá

Mt. 12:24 "Když to uslyšeli farizeové, řekli: Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů." (SP)

Mt. 12:31 "Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude odpuštěno lidem, ale rouhání proti Duchu svatému odpuštěno nebude."

Mám za to, že urážka proti Duchu sv. má takové následky proto, že zde nebyl obecně uražen Hospodin - ale naprosto cíleně jeden z Jeho atributů - Boží svatost!!! Hospodin je třikrát svatý (Iz. 6:3; Zj. 4:8)!!!

Každý, kdo pokládá Božího Syna za čaroděje, se nachází v hříchu proti Duchu svatému. To je problém rabínských judaistů (talmudistů), kteří se dosud nacházejí na teologické platformě farizeů, Spasitelových současníků. (5) Na Golgatě Spasitel umíral zcela opuštěn, což zřejmě znamená, že Ho spolu s Otcem opustil i Duch svatý

Mt. 27:46 " . . . Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil? (SP)

(Ž. 22:2; Mk. 15:34)

V Písmu je implicitně obsaženo, že spolu s Otcem, Spasitele opustil i Duch svatý. Spasitel byl tak ve své smrti bez jakékoli útěchy. Duch svatý byl tedy dočasně ze země vzat a byl o Letnicích znovu seslán. 

Blíže viz:  
VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017   Část 4,5
Vesmírný význam oběti Spasitelovy   Část 4
ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE


(6) Kdyby Spasitel neodešel, Duch svatý by znovu nepřišel - zůstal by omezen jen na osobu Spasitelovu

J. 16:7 "Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám." (SP)


(7) O letnicích byl Duch sv. znovu seslán

Sk. 2:1-4 "Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. (2) Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr. A naplnil celý dům, kde seděli. (3) A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. (4) Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat." (SP) 


(8) Duch svatý byl následně seslán i na pohany

Sk. 10:44,45 "Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. (45) A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého." (SP)


(9) Vztah mezi Osobami Boží Trojice

J. 14:28 " . . neboť Otec je větší než já. " (SP)

(J. 10:29)

Z Písma tedy víme, že Otec je větší nežli Syn. O velikosti Ducha svatého nás Písmo neinformuje. Osobně jsem přesvědčen o tom, že Duch svatý je v jistém smyslu Synu nadřízen, avšak v jiném smyslu je Synu podřízen. Zde mohu jen žasnout.

Ke vztahu Otce a Syna: NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA

V Písmu platí princip (aspoň pokud jde o Otce a Syna), že větší, tedy Otec (J. 14:28), vysílá menšího, tj. Syna (J. 8:42). Otec vysílá Ducha svatého ve jménu Syna (J. 14:26), ale i Syn vysílá Ducha svatého (J. 16:7). Duch svatý se v Písmu jeví jako Duch, uvádějící nás do veškeré pravdy (J. 16:13), neboť "Duch je pravda." (1J. 5:6). 

Vztah Otec - Syn - Duch svatý, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele (Iz. 29:16; Ř. 9:20,21); např. ani Syn neví o konci světa, jen Otec (Mt. 24:36); na druhé straně Otec nesoudí, ale veškerý soud dal do rukou Synu (J.5:22), přičemž Syn a Otec jsou jedno (J. 10:30). Otec je větší než Syn (J. 14:28), nicméně Otec a Syn jsou jedno (J. 10:30). Kdo viděl Syna, viděl Otce (J. 14:8-11). Viz link výše.

Dále např. Syn a Otec jsou jedno (J.10:30) a přesto Syn odchází k Otci (J.13:3; 17:11). Příkladů je možné uvést více. Tajemství ráje, tedy třetího nebe, o němž hovoří apoštol Pavel ve (2Kor. 12:2-4) je ještě velmi daleko od velebného tajemství Boží koexistence - a přesto jsou nevyslovitelná. Syn byl zde na zemi spojen s Otcem tím, že svou vůli DOBROVOLNĚ odevzdal Otci (Mt. 26:42; Lk. 22:42). Tím byl Spasitel se svým nebeským Otcem DOKONALE spojen. A protože byl Spasitel též NAPLNĚN Duchem svatým (Lk. 4:1), můžeme SMĚLE říci, že zde na zemi přebýval Bůh ve své plnosti:

Kol. 2:9 "Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství." (SP)
J. 1:1 "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh." (SP)
J. 1:14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. (SP)

(10) Závěr

Boží "osoby" jsou vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě, tedy neexistuje u nich vztah nadřízenosti a podřízenosti. To, že mají různé pravomoci, svědčí o nám nepochopitelné provázanosti Božích "osob", které, ač jsou tři, přesto jsou jedním a týmž Bohem (1J. 5:6; 1J. 5:8). Boží Syn je Bůh (J. 1:1,2; J. 1:14). Duch svatý je Bůh (Sk. 5:3,4).

Já osobně chápu Božího Syna i Ducha svatého jako dvě specifické, od sebe odlišné emanace Stvořitele, tj. našeho nebeského Otce. 

BA

"ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 161 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 09:09:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
  1 ) V písmu není implicitně obsaženo, že se duch vrátil zpět. Naopak je psáno : 23Hle, otěhotní ta, jež je panna, a porodí syna, a jeho jméno nazvou Emmanúél; to je v překladu: S námi Bůh.   To tedy znamená, že Svatý Duch je v těle/duši Ježíše Nazaretského… až do doby než dojde k jeho vylití na celý svět. Nutno podotknou, že kdyby Ježíš nepřišel, nebyl by Svatý Duch vylit a nemohli bychom jej přijmout.   2 ) Svatý Duch v podobě holubice se snesl na Ježíše aby přítomní uvěřili. Ježíš měl ve své duši Svatého Ducha již při narození. Je tedy nesmylný výklad, že do té doby Svatého ducha němel a přijal ho až při křtu. Ježíš byl Svatým od narození, protože je SVATÝ DUCH.   3) Prvorozený syn byl vždy Svatým Duchem, ještě dříve než se narodil jako Ježíš Nazaretský.   4) Rouhání proti Svatému duchu je neodpustitelný hřích, protože Svatý Duch je jediný Bůh.  
  1. Bůh je duch
  2. Bůh je Svatý
  3. Bůh je jediný
  Z toho i male dítě ví, že jediný Bůh je Svatý Duch.     5) Eli, Eli lema sabachtani?" Ježíš nezná dne svatby. Neví tedy vše jako OTEC.  Důležité je co řekne naposled, otče do tvých rukou odevzdávám svého ducha (Svatého). OTEC a SYN jsou po jeho smrti opět jedním Svatým Duchem.   6 )Kdyby Spasitel neodešel, Duch svatý by znovu nepřišel - zůstal by omezen jen na osobu Spasitelovu Opět nesmysl, Ježíš je duše naplněna Svatým Duchem.  Odešel tělesně tedy proto aby tohoto Svatého Ducha ze své duše vylil na celý svět. Až jej přijme 144.000 lidí tak JK opět přijde…..den SVATBY.     7) a 8) Svatý duch byl seslán přesně pro ty jak Ježíš vysvětloval u lámání chleba…bohužel to dodnes někteří nepochopili….že lámání chleba je vylití ducha.   9) “TROJICE” je lidská bludná nauka. Jediný Bůh je Svatý Duch.            Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 25. květen 2018 @ 06:05:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava:

Část (9) Vztah mezi Osobami Boží Trojice

Má být:

 "Osobně jsem přesvědčen o tom, že Duch svatý je v jistém smyslu větší než Syn, avšak v jiném smyslu je menší než Syn. Zde mohu jen žasnout."

V souladu s tímto opraveným výrokem je pak výrok:

(10) Závěr:

Boží "osoby" jsou vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě, tedy neexistuje u nich vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Všem se omlouvá BARe: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 09:36:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
https://ibb.co/idVLLoRe: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 25. květen 2018 @ 09:43:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Vztah Otec - Syn - Duch svatý, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele"...


Tohle je pravda.
Přesto je dobré (a pro člověka užitečné) nenechávat rozum ladem, ale také ho zapojovat do poznání víry, do poznání Boha - podle lidských možností.

Věci, které jsou podle mě v článku zavádějící či nepravdivé:

1.) V Písmu je implicitně obsaženo, že se Duch poté vrátil na nebesa. - Duch si přece vane, kam sám chce a Bůh je stále všudypřítomným.
2.)  Na Golgatě Spasitel umíral zcela opuštěn, což zřejmě znamená, že Ho spolu s Otcem opustil i Duch svatý - .........V Písmu je implicitně obsaženo, že spolu s Otcem, Spasitele opustil i Duch svatý. Spasitel byl tak ve své smrti bez jakékoli útěchy. Duch svatý byl tedy dočasně ze země vzat a byl o Letnicích znovu seslán.

Tady matou dvě rozdílné věci: imanentní vztahy boží Trojice a dvojí přirozenost osoby Krista. Kristus se stal člověkem a zůstal přitom Bohem - už neoddělitelně. A zde máme tajemství, matoucí náš rozum: Kristus zemřel na kříži jako člověk (Bůh je nesmrtelný, ten zemřít nemůže).

O Kristu - člověku - platí, že byl v okamžiku smrti pokoušen samotou - opuštěn od Boha - tím na sebe vzal veškerou lidskou opuštěnost jako následek lidského hříchu.

Víme, že satan Krista pokoušel na poušti.
Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.(L 4,13)  Tato "příhodná doba" nastala na kříži. To Kristus ve své lidské přirozenosti byl pokoušen - Bůh pokoušen být nemůže už ze samotného principu.


O jednotlivých osobách boží Trojice zase platí, že žádná nemůže konat nic samostatně bez přítomnosti i dalších dvou. Bůh je jeden a koná v dokonalé jednotě Otce a Syna v Duchu svatém.

Osoba Otce nemůže nikdy opustit osobu Syna a žádná z nich nemůže postrádat Ducha svatého. Duch svatý vychází z Otce i ze Syna (i když z Otce jako z principu prvotního - protože Syn pochází z Otce) - vždy však platí, že pokud koná Bůh, konají všechny tři osoby v dokonalé jednotě a nemohou existovat odděleně - samostatně. To už by byla hereze triteismu - trojbožství.

Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 25. květen 2018 @ 17:27:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... je to úžasne komické ako sa človek snaží rozumom vysvetliť a pochopiť Boha... ak by to bolo možné, tak Boh je len výplodom ľudského mozgu... to kto je Boh a aký je môžeme len ,,sčiastky pochopiť,, 1 Korintským 13:9  Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie.
aby sme Boha aspoň čiastočne pochopili tak prišiel v ľudskom tele a tak sa nám priblížil... kardinálna otázka nie je v tom či existuje ,,trojica,, ale v tom či je pre mňa Ježiš rovný Bohu a kladiem ho na tú istú úroveň ako Boha... to je deliaca čiara medzi kresťanom a židom, kresťanom a pohanom, kresťanom a jehovistom....
je pre teba Ježiš rovný Bohu?... ak áno tak už máme ľudsky povedané  Božiu ,,dvojicu,,

Ján 5:18  Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť Ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazval svojím Otcom, a tým sa rovnal Bohu.Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 25. květen 2018 @ 21:24:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Draci, toho, kolik hlav má váš drak se nikdy nedopočítáte, páč tu vaši knížku psalo hodně draků a každý si myslel, že má jeho drak jiný počet hlav. Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 26. květen 2018 @ 17:35:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zítra 27.května slaví Církev liturgickou slavnost Nejsvětější Trojice. Připomeňme si duchovní vyjádření sv. Hildegardy, jen několik vět z dopisu biskupovi Eberhardovi.


Rozumnost má také tři síly: zvuk, slovo a dech. Syn je v Otci jako je slovo ve zvuku, a Duch svatý je v nich, jako je dech ve zvuku a ve slově. A tyto tři osoby jsou jedním Bohem, jak jsem už řekla. V Otci je věčnost, neboť nikdo nebyl před Ním, poněvadž věčnost (na rozdíl od Božích děl) nemá počátek. V Synu je rovnocennost, protože Syn nikdy nebyl odloučen od Otce, ani Otec od Syna. V Duchu svatém je spojení mezi těmito dvěma, neboť Syn vždy zůstával v Otci a Otec se Synem, jelikož Duch svatý je ohnivým životem v nich, a oni jsou jedno.


Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 27. květen 2018 @ 17:58:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doplněný článek je možné nalézt zde. 
BARe: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 28. květen 2018 @ 13:00:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemilí "šalomáci",

tedy: tele - žeryk - breivik, které skvěle doplňuje mikim, Vota a další: 

Skvěle se na vás hodí Spasitelova slova: 

Mt. 13:14,15 "Naplňuje se na nich Izaiášovo proctví, které říká: Vskutku budete slyšet a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. (15) Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, A JÁ JE NEUZDRAVIL." (SP)

DISKUSE S TĚMI, KTEŘÍ  NEUZNÁVAJÍ SPASITELE ZTRÁCEJÍ SMYSL:

J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal." (SP)

Koho tedy ctí "šalomáci" resp. judaisté, je pro mě dosud záhadou. 

Sk. 4:12 "A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména, daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni."

TEN, KDO NECTÍ SYNA, NIC O NĚM NEVÍ (PROTO TY DEBILNÍ KOMENTÁŘE!!!) - NEVÍ ANI TO, ŽE SMĚŘUJE DO PEKEL, PROTOŽE NEZNÁ PRAVDU, KTERÁ HO MŮŽE VYSVOBODIT (J. 8:32)!!!
BA
Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 30. květen 2018 @ 14:53:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jenom malá upřesňující poznámka k závěru, BA. 
Boží "osoby" nejen koexistují, nýbrž koinherují, tzn. že v sobě navzájem přebývají (Otec v Synu, Syn v Otci,  Duch Svatý byl poslán oběma, tj. Otce ve jménu Syna a oni přišli v Duchu Svatém do našeho ducha) a na tomto vzájemném přebývání je právě založena dokonalá jednota jak v Boží Trojici, tak i jednota mezi Bohem a Jeho dětmi/syny, tj. jedním novým (souhrnným) člověkem. 
Výrazy "vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě" mi proto nepřijdou dostatečně vystihující skutečnost. Co se týče nadřízenosti a podřízenosti - v Boží Trojici hierarchie není, ale Pán Ježíš Kristus jako Syn člověka Otci podřízený je, byť jako Syn Boží nikoli.
Tož tak.Stránka vygenerována za: 2.54 sekundy