Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Irena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 15946, komentáře < 7 dní: 479, komentářů celkem: 379742, adminů: 60, uživatelů: 4954  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 48 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony
·Modlitební dopis za Myanmar
·Na okraj doby covidové
·Slovensko pøed Velikonocemi otevírá kostely k „individuální duchovní péèi“

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104360078
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Členství v církvi
Vloženo Středa, 09. květen 2018 @ 23:21:47 CEST Vložil: Tomas

Grano Salis poslal Nepřihlášený

Vzkříšený Ježíš shromažďuje své učedníky a dává jim úkol, aby šli s evangeliem, zvěstovali a přiváděli další učedníky. Samotná ekklesia – církev – vznikla jako lid nové smlouvy, zrodila se z Ducha svatého a začala svou misii v tomto světě. Každé společenství, a především společenství, které je posláno sloužit a získávat další učedníky, musí mít také určitý způsob, kterým se lidé k němu mohou připojit. Od samých počátků církve se formy příslušnosti k Božímu lidu lišily podle prostředí (židovské, helenistické a brzy byly zahrnuty i další oblasti).

Na základě apoštolského učení prakticky všechny církve považují křest za svátost, která potvrzuje a pečetí náš svazek s Kristem a církví jako jeho pozemským tělem. Kristus je hlavou církve, a proto je v zájmu všech věřících, aby patřili ke Kristovu tělu. Je zřejmé, že příslušnost ke Kristovu tělu je jistým způsobem komplikována množstvím denominací. Na druhé straně i v Novém zákoně nalézáme náznaky různé praxe v jednotlivých místních církvích. Důležitá není ani tolik forma přijetí nového křesťana do církve, jako to, že je přijat do Kristovy univerzální církve a jeho přijetí není jen zařazení do celosvětového křesťanstva, ale má i výraz místní církve (sboru) – domácí rodiny Božích dětí. Nový zákon nezná křesťana bez příslušnosti k místní církvi. Naše učednictví potřebuje společenství svatých a v něm povzbuzování, napomínání a vzájemnou pomoc na cestě víry.
Na základě vyznání víry v Ježíše Krista se křtem katechumen stává členem obecné církve. To ale není možné bez zapojení se do místní ekklesie – do místní církve, sboru. K tomu slouží slib, kterým nový člen vyjadřuje svou touhu následovat Krista a připojit se k poutníkům na společné cestě víry v určitém místě a čase. Novému zákonu je zcela cizí myšlenka radosti ze spásy odděleně od církve.
Není možné se vyhnout poznání, že Pán Bůh nechtěl spasit pouze jednotlivé lidi, ale k jeho plánům patřilo budování církve – nového Božího lidu. Nový zákon vykresluje církev mnoha živými obrazy. Jsme bratři a sestry v Boží rodině, občané jeho království, kameny v jeho chrámu (Ef 2,19–22), ovce Kristova stáda, ratolesti vinného kmene a členové jeho těla (např. J 10,14–16; 15,1–8; 1K 12,27). Patříme do Boží rodiny, protože patříme jemu. „Je zcela nenormální, jestliže ne nemožné, nárokovat si členství v univerzální – obecné církvi, aniž bychom patřili k jejímu místnímu viditelnému projevu.“ Nelze být smířen s Bohem a nebýt smířen s Božím lidem. Soteriologie musí být neoddělitelně spojena s eklesiologií. Jinými slovy vyjádřeno: Spasení potvrzené křtem není možné oddělit jednak od sounáležitosti s univerzální – neviditelnou církví, ale zároveň také od příslušnosti ke konkrétnímu útvaru viditelné místní církve.

Karl Barth ve své malé pozoruhodné knížce „Učení církve o křtu“ (The Teaching of the Church Regarding Baptism. trans. E. A. Payne, London, SCM 1948, s. 9) píše: „Křesťanský křest je ve své podstatě vyjádřením obnovy člověka prostřednictvím jeho účasti ve smrti a vzkříšení Krista skrze nástroj Ducha svatého. Tímto způsobem je člověk spojen s Kristem (Ř 6,3-5) ve smlouvě milosti, která je uzavřena a realizována v Kristu a ve spojení s církví.“ https://portal.cb.cz/2018-clenstvi-v-cirkvi


"Členství v církvi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 933 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Členství v církvi (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 10. květen 2018 @ 12:04:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prvotní kresťania sa schádzali po domoch ,aby sa vyhli tiranii štátnej a církevnej vrchnosti.Dnes keď po celom svete sa stupňuje prenasledovanie biblických kresťanov je dôležite prejsť na tento spôsob uctievania Boha.Návod je v Biblii ktorá je navyššou autoritou:

V kesťanských zboroch su iba dve funkcie :biskup /starší/ a diákon. Staší sa stara o duchovný rast kresťanov a diakon o materiálne zabezpečenie zboru. 1 Timotejovi 3:1  Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo.
2  Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť,
3  nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz,
4  ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou.
5  Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?!
6  Nie novák, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie diablovo.
7  Ale musí mať aj dobré svedoctvo od tých vonku, aby neupadnul do pohanenia a do smečky diablovej.
8  Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku,
9  ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí,
10  a nech sú aj oni najprv zkúšaní, až potom nech konajú službu diakona súc bez úhony.Re: Členství v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 10. květen 2018 @ 13:52:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Členství v C/církvi nebo tedy členství obecně v lidském pojetí znamená příslušnost k nějaké organizaci, instituci, straně, společnosti apod. 
V C/církvi nic takového jako členství v tomto lidském pojetí podle zjevení Písma neexistuje. 
Jakmile člověk uvěří evangeliu a pokřtí se (je pokřtěn), stane se součástí C/cíkrve, neboť má účast na Kristu, je umístěn do Krista a v Kristu je novým stvořením. Jako takový uvěřivší v Krista, v Jeho jméno, který přijal Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána, dostává pravomoc stát se Božím dítětem a údem Těla Kristova, bratrem v Kristu pro všechny ostatní bratry a jedním z mnoha bratří mezi nimiž je Kristus Prvorozený. Žádné další podmínky pro "členství" v C/církvi Písmo nestanoví. I kdyby v místě, kde žije, nebyla oficiálně místní církev, je součástí C/církve. To, co se bude dál dít v jeho novém křesťanském životě, je věcí Boha, Jemuž patří a který ho umístí v Těle Kristově, kam chce. 
Tož tak.Re: Členství v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 10. květen 2018 @ 15:25:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Mé svědectví je následující. Když jsem se rozhodl, ze své vlastní vůle, že chci být pokřtěn tak jsem se ze strany pozemských církví dozvěděl o jakési nutné proceduře, která tomu musí předcházet...to už ani nemluvím o tom, že církve, které se klaní papeži mě pokřtít rovnou odmítli protože jsem jim jasně řekl, že papeže neuznávám. Popravdě nejbližší pozemská církev mi byla bratrská...tam jsem se ale dozvěděl, že musím projít jakousi přípravou. No abych to shrnul, prostě zcela v protikladu ze křtu ze Svatého písma. Když jsem faráře upozornil, že v písmu ale nic o žádné přípravě není, tak už jsem vzbudil podezření :))).Nakonec jsem tedy dal na Svatého Ducha, nechat se pokřtít v Africe kde to kupodivu udělat šlo a dokonce i v řece a ne nějakým pokropením anebo bazénku. Místní kněz byl sice taky celkem v šoku ale na mou odpověď, že křest dle písma žádné přípravy a školení nepotřebuje mi vyhověl.Křest je totiž o přijetí Ježíše Krista a ne o přijetí do světské organizace podléhající jakémusi si smyšlenému lidskému řádu, procedur a nesmyslů.Dále pak by si měli uvědomit pozemské církve, že Kristovo tělo nepatří jen dané organizaci, která se většinou vydává za tu jedinou pravou. Hlavou Svatého sboru je přímo Kristus. A je to právě on, kdo do sboru přijímá a nezajímá ho členství v nějakých organizacích/medaile a řády ale čistota srdce.Abych to shrnul. Pokud jsem tedy Ježíše přijmul, můžu i já křtít a neudělá s tím nic ani papež :))).Re: Členství v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 11. květen 2018 @ 09:46:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Autor článku se "ekumnickým" způsobem snaží obhájit lidskou organizaci.

20x fatální chyby a pomýlenost autora článku:

1) Není mnoho způsobů jakým církevní společenství působí, je jenom jeden- vydávat svědectví pravdy.

2) Křest není považovany za svatost! Křest je počátkem duchovního procesu vedoucího ke svatosti.

3) Křest není pečeť! Křest je zrození pro život věčny!

4) Křest není svazek s Kristem! Žijeme v Kristu, jsme do Něho ponořeni! Jsme pokřtění v Jeho Jméno!

5) Patření Kristu se nezakládá na zájmu věřících! My kristovci náležíme Kristu protože je to Jeho boží vůle a je to Jeho spasitelský zájem o nás!

6) Pojem "věřící" je novodobý a nekřesťanský. Do kategorie věřících jsou zahrnutí všichni vyznavači jakýchkoliv náboženství! (i satanisti!)

7) Příslušnost ke Kristovu tělu není komplikovaná absolutně ničím! Příslušnost ke Kristovu tělu je duchovním bytím v Bohu! Toto duchovní bytí buď je, nebo není! Nic mezi! Život nebo smrt!

8) Kristovec není přijímaný do církevního společenství! Kristovec přijetím Krista JE součastí společenství těla Krista!

9) Na základě vyznání Krista, nevzniká žádné členství v lidské organizaci! Vyznání Krista není z nás! Je to svědectví Ducha svatého! Je to boží svědectví o tom, že nás Bůh POVOLÁVÁ!

10) Kristu nenáležíme pro slib ani touhu! Kristu náležíme z Jeho boží vůle, a do Jeho vůle jsme se navždy odevzdali!

11) Kristovci nejsou poutníci, a neshromažďují se na stejném místě, ve stejném čase! Důvodem takového náboženského shromáždění se pak stane samotné místo a čas! My kristovci jsme pokřtění do Jména Krista, a ve Jménu Krista se shromažďujeme!

12) Bůh nechtěl spasit POUZE! jednotlivé lidi?! Spása člověka je vždy individuální záležitost! Společenství církve se skládá ze spasených individualit! Masoví producenti davové "spásy" jsou lži mesiáši, falešní
proroci a svatokupci.

13) My kristovci nejsme občani božího království! Občanství je proměnný a pomíjivý světský pojem, znevažující nové stvoření v nebi!

14) Patříme do Boží rodiny, protože patříme jemu. „Je zcela nenormální, jestliže ne nemožné, nárokovat si členství v univerzální – obecné církvi, aniž bychom patřili k jejímu místnímu viditelnému projevu.“ Toto je sebeodhalující věta. Jednoznačně se jedná o sektářské vylučování zabalené do pěkných slov. Triviálně zjednodušené: kdo v naší obci nevyřvává ať žije Lenin, ten není komunista a nepatří k nám!

15) Nový Zákon nevykresluje církev živými obrazy! Církev je nevěsta Krista!“

16) Nelze být smířen s Bohem a nebýt smířen s Božím lidem. Zde se jedná o typické vytí vlka v rouše beránčím! Z kontextu článku je naprosto zřejmé, že pro pomýleného autora článku je smíření s Bohem modloslužebná řk svátost smíření! A podivný výraz "smíření s božím lidem" v sobě ukrývá poslušnost a příslušnost k náboženské organizaci.

17) Spasení nepotvrzuje křest! Naši spásu potvrzuje a dosvědčuje Duch svatý ve vyznání Krista! Pomýlené tvrzení, že spásu potvrzuje křest, v sobě ukrývá modlářké pojetí obřadného "křtu", ve kterém se stal garantem "spásy" náboženský obřad, organizace, kmotři, rodiče. Len ten Kristus ím tam chýbá, len ten Kristus..

18) Neviditelná církev?? Aha! Známý to slovní obrat. A jsme doma, autorem članku je z nejvyšší pravděpodobností Oko!

19) Křesťanský křest?? :-)))) A nyní trocha sarkasmu. Hmm. Jak vidno osvícený autor výroku již rozlišuje mezi nekřesťanským křtem nového cédéčka, a křesťanským křtem obřadným. Heuréka. Jen tak dál.. :-))) Ve třídě je třeba občas pochválit i toho nejhloupějšího Oka žáka.

20) Vzhledem k pomýlenosti autora článku mne odkaz na Bartha nezajímá.

Re: Členství v církvi (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 11. květen 2018 @ 22:54:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celý článek je falešný alibismus. Autor chce mít podíl na Církvi, ale bez Církve. Autor si možná přiznává, že Kristus založil jednu Církev, v Apokalypse ji nazývá svojí nevěstou, ale autor neřeší tu spoustu nevěst, nevalné pověsti, které touží být Církví, ale nejsou. Jak to může skončit? Asi to dopadne jako v Evangeliu, kdy budou tlouci a volat, " Pane otevři", ale uslyší " Neznám vás"! Již Pavel varuje, že pokud se pokřtění nebudou držet učení, jak on ho kázal, že uvěřili nadarmo. Církev je nositelka svátostí, což je její charisma a není to jen křest. Křest je první svátost, ale je jich ještě šest, což dnešní "panny" toužící nazývat se Církví ignorují a dokonce zde na GS popírají a co horší vysmívají. I svátost křtu, zde fanatici - magoři nazývají pocákání vodou. Tak o čem zde diskutujete? Není vám trapně?Re: Členství v církvi (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 12. květen 2018 @ 01:55:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovo "církev" je patvar vymyšlen člověkem.
Kdo uvěřil v dokonalou a dokončenou oběť Krista ke své záchraně, je součástí Božího království a stává se povolaným a vyvoleným k šíření Boží slávy na zemi pro ostatní, kteří zatím neuvěřili.Re: Členství v církvi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 12. květen 2018 @ 08:49:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor má evidentně velký teologický přehled, ať už on osobně patří k jakékoli skupině křesťanů..

V článku jsou vyjádřeny obecné pravdy o křesťanství a křesťanech, se kterými s každou jednotlivě křesťan vzdělaný ve víře  nemůže nesouhlasit:
1.) Na základě vyznání víry v Ježíše Krista se křtem katechumen stává členem obecné církve.

2.) Nový zákon nezná křesťana bez příslušnosti k místní církvi.

3.) Naše učednictví potřebuje společenství svatých a v něm povzbuzování, napomínání a vzájemnou pomoc na cestě víry.

4.) Novému zákonu je zcela cizí myšlenka radosti ze spásy odděleně od církve.