Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Bohuslava.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16175, komentáře < 7 dní: 163, komentářů celkem: 396055, adminů: 60, uživatelů: 5075  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 236 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108563595
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Římanům 7. kapitola
Vloženo Pondělí, 02. duben 2018 @ 14:16:11 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal rosmano


Co znamenají slova apoštola Pavla v 7. kapitole Římanům ?
Přesněji řečeno slova od 7. verše této kapitoly ? • 7Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: ‚Nepožádáš!‘
 • 8Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž hřích mrtev.
 • 9Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil,
 • 10a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt.
 • 11Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil.
 • 12Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré.
 • 13Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne! Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt; tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti.
 • 14Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán.
 • 15Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.
 • 16Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý.
 • 17Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.
 • 18Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
 • 19Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
 • 20Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
 • 21Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo.
 • 22Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;
 • 23když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.
 • 24Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
 • 25Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.
Vím, že výklady toho místa bývají různé.  Ta slova zhruba uprostřed listu Římanům mohou vyvolávat zmatek, otazníky, nebo naopak alibi pro hříšné sklony či hříšný život. Když Pavel mohl zůstávat otrokem hříchu, tak potom i my, když otročíme hříchu, máme alibi. No ne ? Chceme dobře, a drží se nás zle. Chci dobro, ale nesvedu ho vykonat. A Pavel nám to hezky vysvětluje a říká, že vlastně ne my, ale ten fuj hřích, který je v nás.
A katolík oko nás v tom utvrzuje a poučuje :"Apoštol Pavel píše list Římanům v době už dávno po svém obrácení - přesto sedmou kapitolu píše v čase přítomném, nikoli snad v čase minulém (Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne.)- jak se to tu snaží překrucovat Rosmano."

Pavel snad zůstával i po tom, co se tak velmi nevšedně a nezapomenutelně setkal s živým, vzkříšeným Ježíšem přímo z nebe, otřesen činil hluboké pokání, byl očištěn od hříchů, nechal se pokřtít, byl pokřtěn Duchem svatým a bezpochyby hluboce poznal moc Boží lásky, moc Kristovy krve a poznal Pána tak, že okamžitě byl schopen mocně o něm svědčit všem koho potkal, tak ten Pavel zůstával ve svém jednání pod zákonem hříchu ? Ten Pavel, který prožil tak silné, jednoznačné obracení a spasení, zůstával otrokem hříchu, zůstával zaprodán hříchu ? Byl nucen dělat to, co nenávidí ?A ten Pavel, který měl s Bohem tak úžasný, hluboký, přeměňující zážitek, činil hluboké pokání, úpí nad svou úbohostí a bezradně se rozhlíží kolem, kdo ho vysvobodí z toho těla smrti ?  Nezdá se vám to divné ?  Mně tedy rozhodně ano.
I pro mne byl ten oddíl poněkud záhadou, myslel jsem, že zde Pavel popisuje své počáteční  po obracení boje s hříchem, kdy si nevěděl rady a prohrával. Až po čase objevil zákon Ducha života v Ježíši Kristu.
Nyní ale tuto pasáž Božího slova vnímám jinak a jsem přesvědčen, že Pavel zde nepopisuje běžný život křesťana.A to hlavně ze dvou důvodů :a) kvůli výše kladeným otázkám a pošetilostí snahy odpovědět na ně kladně.b) kvůli celému kontextu Pavlova dopisu a jeho struktuře.
Pominu teď pro zkrácení textu první kapitoly Římanům. Jen stručně - Pavel zde hovoří o ospravedlnění z víry a o spasení z milosti, nikoli skrze skutky zákona.A už v 6. kapitole se jednoznačně vymezuje proti hříchu. Nikoho nenechává na pochybách, že snad ospravedlnění z víry a spasení z milosti nepovede k přešlapům Božích přikázání a ke hříchu, k otročení hříchu. Je to přesně naopak, píše Pavel.
Už ta 6. kapitola je oslavou vítězství nad hříchem, např:
 • Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?
 • 2Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít?
 • 3Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?
 • 4Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.
 • 5Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.
 • 6Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.
Jasně a zřetelně tady vysvětluje také důvody, proč křesťan hned od začátku svého života s Bohem nemusí a také neotročí hříchu. Protože zemřel hříchu.
 • Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.
 • 18A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
 • 19Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.
 • 20Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti;
 • 21jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.
 • 22Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

A tak 6. kapitola je oslavou vítězství nad hříchem, vítězstvím nad otročením hříchu, popisem osvobození od otroctví hříchu.A stejně tak 8. kapitola, tam Pavel v té samé linii pokračuje. Proč tedy ta podivná vsuvka, ta kapitola 7. ? Je to v podstatě vysvětlení k předešlé kapitole, k tomu, co říká apoštol o tom, jak jsme pokřtěni v smrt Pána Ježíše, jak jsme pohřbeni ve smrti Pána Ježíše. A tím jsme zemřeli hříchu. Pavel se obrací na ty, kteří znají zákon (Židy) a uvádí příklad vdané ženy vázané zákonem k manželovi. Teprve smrtí manžela je svobodná od zákona.
A zde Pavel popisuje a připomíná křesťanům z Židů (těm, kteří znají zákon), jak se ten zákon projevuje ve vztahu k hříchu. A popisuje svou situaci, kterou důvěrně znal před svým obracením. A kterou určitě důvěrně znali i ti adresáti. Jak to fungovalo, kdy byl pod zákonem. On, příkladný horlivý Žid, farizeus, dobře obeznámený s Písmy, miloval Boha, horlil pro Boha, nicméně objevoval v sobě zákon hříchu a smrti. Přikázání, od kterých čekal život, mu přinášela smrt. Apoštol to shrnuje takto:
 • Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti.
 • 6Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.
Po tomto popisu zoufalé situace člověka pod zákonem, jakým Pavel = Šaul kdysi byl, se vrací Pavel do své nynější nádherné reality osvobození od otročení hříchu, od zákona hříchu a smrti k zákonu Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši a osvobozuje člověka, který přijal a poznal Pána, od zákona hříchu a smrti.

Takže 7. kapitola rozhodně není alibi pro křesťany k otročení hříchu. Rozhodně není o tom, jak klopotně se sám apoštol Pavel potýkal s hříchem v době, kdy už poznal Pána a jeho osvobozující a přeměňující moc.


"Římanům 7. kapitola" | Přihlásit/Vytvořit účet | 606 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 02. duben 2018 @ 19:23:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
7 verš.
máme (kdo?) ,zákon je hříšný ?

kdo si klade takto otázku ? který zákon (nebo zákonitost)  má na mysli ?

byl-li židem (mám za to ,že ano) nepíše o zákonu Božím (tedy Toře) ale o zákonitosti jecer hara a jecer hatov, nebo jak to "řekům" přiblížil sám slovy stará přirozenost, nová přirozenost,starý a nový člověk.
Hřích přeci znají lidé díky své přirozenosti (tedy tomu zákonu jecer hara) a né díky Božímu "zákonu", Toře která je spíše ukazatelem než zákonem (v právním sova smyslu).

Žít bez zákona (zákonitosti) znamená být "dítě", a nemít zodpovědnost za své jednání (neznamená,že žid žil bez zákona Božího) věk do 12-13let kdy chlapci projdou Bar micva.Re: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 03. duben 2018 @ 20:30:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano
Vidím to podobně. Pavel popisuje svou snahu dodržovat Zákon, vysvětluje ten marný boj. Navzdory snaze je odsouzen. 
Ale píše to v době, kdy už svobodu v Kristu poznal a tímto konstatováním nekončí. Ani jeho život, ani ten dopis. 
Slova o milosti a Kristu jsou jako.."refrén", vrací se v tom listu vícekrát. V 6. kap jsou a v 8. pak zas..

Souhlasím, že 
 7. kapitola rozhodně není alibi pro křesťany k otročení hříchu. Rozhodně není o tom, jak klopotně se sám apoštol Pavel potýkal s hříchem v době, kdy už poznal Pána a jeho osvobozující a přeměňující moc.

Re: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 03. duben 2018 @ 20:47:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím, že Pavel zde nepíše o tom, jak křesťan je roztržen, jak duch touží sloužit dobrémua  bojuje rozervaně s tělem, které chce sloužit hříchu... křesťan přeci zažil vítězství, které Pavel popisuje, Cílem celého textu je ukázat na východisko. Východisko v Kristu. Rozhodně to nebyl boj Pavla po obrácení a nemůže to být ani boj křesťana po obrácení.
Osobně si myslím, že nešlo ani o boj Pavla před obrácením, podle svědectví Písma, před zákonem bez viny. Pavel byl vítěz i před obrácením, pravda vítěz na špatné straně, vítěz bez pravého poznání, vítěz, který je pronásledovatel církve... ale Pavel nikde nepopisuje vnitřní boj touhu dodržovat zákon a nemožnost jej dodržet. Pavel jej dodržoval, on nebyl schizofrenik. Byl žid z židů, farizeus z farizeů. Spíše se kloním, že popisu obecný/většinový stav člověka bez Boha, nemyslím, že to sám tak osobně prožíval. Když mu svědomí řeklo, musíš zničit tu sektu, tak se nezhroutil, zajistil si doporučující listy a vyrazil...Pavel činil to co po něm "
"chtěl Bůh". My víme, že to po něm Bůh nechtěl, ale pro Pavla to bylo správné v Božích očích, v souladu s jeho svědomím, jak věřil, tak i činil..i před obrácením. Bylo to zlo, jelikož neznal pravdu, ale bylo to podle jeho víéry, v souladu, žádná schizofrenie...
Pro mne je nejdůležitější závěr, v Kristu je vysvobození ...   Jirka

Re: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 03. duben 2018 @ 22:36:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co znamenají slova apoštola Pavla v 7. kapitole Římanům ?
Přesněji řečeno slova od 7. verše této kapitoly ?

Bipolární afektivní porucha

Pavel měl zcela zjevně tuto nemoc. Re: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 00:05:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj Rosmano.

Díky za článek. Jen upozornění na drobnost, kostrbatý kontext v překladu:

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

Nevím, zda to vnímáš, ale věta v textu "Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!" je poněkud hodně nekonzistentní k tomu zbytku. Je tam otázka, po ní by logicky měla následovat odpověď. 

A tomu "skrze Ježíše Krista" rozumím jako odpovědi na danou otázku, ne jako přídavek k tomu poděkování Bohu.

Žilka to překládá: "Díky Bohu! Stalo se to skrze Ježíše Krista, našeho Pána." To bych řekl, že je docela trochu víc ve víře ;-)

Petrů to překládá logicky: "Díky Bohu! Je to možné skrze Ježíše Krista, našeho Pána." A to bych řekl, že je naprosto přesně reálná zkušenost křesťanů, se kterými jsem se na dané téma bavil.


  Když se podíváš dále do kontextu, tak Pavel pak logicky pokračuje:

Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha.Takže 7. kapitola rozhodně není alibi pro křesťany k otročení hříchu. Rozhodně není o tom, jak klopotně se sám apoštol Pavel potýkal s hříchem v době, kdy už poznal Pána a jeho osvobozující a přeměňující moc.

  Přesně tak. Ani nic jiného podobného.

ToníkRe: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 04. duben 2018 @ 10:18:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to celé blábol. Začít diskutovat o 7. kapitole a ignorovat 1-6 je závažný diskusní nedostatek, spíše a to je horší manipulace. Celá sedmá kapitola je tak srozumitelná, že nepotřebuje laické výklady. Pokud je někdo duchovně zanedbaný, podívá se do církevního výkladu. Zde ale jeden plácá to a druhý ono.Re: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 00:43:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je hodně dobrá argumentace Rosmano. V 7 kapitole od sedmého verše skutečně není alibi pro otroćení hříchu.
Až při čtení celé 7 a 8 kapitoly dostane Tebou zmiňovaná pasáž v članku ten správný smysl. Pavel v 7 kapitole popisuje zákon boží, zakon hříchu, a vše dostasne smysl až v 8 kapitole popisuje zákon Ducha a působení Krista.
Nemam k tomu co jsi napsal co dodat. Dík za skvělý članek.

Co se týká minulosti Šavla. Ve verši Ř7:9, se Pavel doznává, že jako Šavel kdysi žil bez zákona. To znamená, že nebyl vždy pravověrným židem.
Pavel již popisuje to co prožil a poznal jazykem kristovce. Z jeho popisu zákona božího a zàkona hříchu jasně vyplývá pro hříšného neřešitelné dilema, Popis božího řešení lidsky neřešitelnèho dilematu je v kapitole 8, a je to Kristus a zákon Ducha.
Škoda, že ti co hledají alibi pro své otročení hříchu nečtou všechna Pavlova slova k tomuto tématu. Zákon Ducha by je vysvobodil.

Re: Římanům 7. kapitola (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Pátek, 13. duben 2018 @ 21:03:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom Rosmano,

  do mozaiky různých názorů k tomuto tématu bych si, bez nároku na pravdu, dovolil ještě přidat názor dříve věřícího a dnes již nevěřícího, čtenáře Bible. V době, kdy jsem věřil, jsem zkusil to, o čem rav Šaul mluví v Ř 7:15-25, číst v kontextu kapitol 6 až 8 listu Římanům. Ten pohled na tuto pasáž mi zůstal do dnes. V šesté kapitole čtu o rozhodnutí zemřít hříchu (míjení se cílem vůči smyslu lidské existence na této planetě, totiž být Božím obrazem a Božím správcem – Gen 1:26-28) a výzvě žít spravedlnosti. V Ř 7:1-6 čtu o situaci člověka, který zemřel hříchu vůči psané Tóře (písemné směrovky k svobodě člověka jako Božího obrazu), kterou obdržel Moše na Sinaji (Chorébu). V Ř 7:7-14  čtu o úloze psané Tóry darované na Sinaji k poznání hříchu a o důsledcích, které rozeznání hříchu pro hříšného člověka má. V Ř 7:15-25 čtu o tom, co rozhodnutí zemřít hříchu a žít ve spravedlnosti způsobuje v člověku – boj vnitřního, nově zrozeného člověka, s hříchem v jeho údech. Bez rozhodnutí zemřít hříchu a žít Bohu, by se tento boj vůbec nezačal konat. Rozhodnutí zemřít hříchu a žít Bohu, je jeho východiskem a důvodem. Člověk, který se ke smrti hříchu a životu Bohu nerozhodl, ho nezná a nemá o něm ponětí. V osmé kapitole pak čtu o tom, co má hýbat člověkem, který se rozhodl zemřít hříchu a žít ve spravedlnosti. Tím hybatelem je Boží duch.


 
V Ř 8:13 rav Šaul vybízí, abychom usmrcovali činy těla Duchem (Český studijní překlad). Jak rav Šaul „usmrcoval činy těla Duchem“? Odpověď je v 1 Kor 9:26.27: „Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“ (Český ekumenický překlad) Nechal se vést Božím duchem v Písmu, jehož součástí je i Tóra (2 Tim 3:14-17), aby směroval jeho rány do správných míst.  V Ř 7:24.25 připojuje rav Šaul ujištění, že boj v těle člověka, který se rozhodl zemřít hříchu, jednou skončí. Kdy? Až bude vysvobozen z „těla této smrti“. Kdy to bude? Ve chvíli, kdy bude proměněn a obleče neporušitelnost (1 Kor 15:51-53 Český studijní překlad). Do doby, než se tak stane, vybízí rav Šaul každého člověka, aby se stal jeho napodobitelem, stejně jako je i on napodobitelem Mašiacha (1 Kor 11:1). Každému se nabízí chůze pouze po dvou cestách – buď chůze s Mašiachem a rav Šaulem po úzké cestě Zákona a boje s hříchem za podpory Božího ducha, která má zaslíbení budoucnosti, nebo chůze s mnohými po široké cestě života bez Zákona, bez boje s hříchem a bez Božího ducha, která žádnou budoucnost nemá a vede do záhuby (Mt 7:13.14).