Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 172 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479384
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Proč se nechal Ježíš pokřtít ???
Vloženo Neděle, 05. listopad 2017 @ 01:25:07 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal Nepřihlášený

Ježíš se nechal pokřtít za mrtvé lidstvo !!!. Pokřtil se za nás mrtvé !!!. Provedl tedy křest za mrtvé. A právě svou svatostí je síla v tom křtu, že má moc odejmout hříchy celého světa !!!.

    Proč se nechal  Ježíš pokřtít ???.... když o něm říká Bible, že žádné hříchy neměl, že se nám byl učiněn podobným ve všem, kromě hříchu, jak se píše v listu Židům (Žd 4:15) a na jiných místech? Není to jednoduchá otázka, a nejde na ni odpovědět bez pomoci Svatého Ducha. Mohl bych hned z kraje říci, že v našem oddíle není sama skutečnost Ježíšova křtu nejdůležitější událostí, jak uslyšíme za chvíli, ale to bych si udělal moc jednoduché. Tato otázka tady je a byla tu už od dob Ježíšových učedníků a evangelistů. Sv. Matouš nám zaznamenal svědectví o tom, že se Jan zdráhal pokřtít Ježíše, dokonce mu nabídl, jestli by si to pro tentokrát s ním nevyměnil, že by se tedy nechal pokřtít Jan od Ježíše. Ne ne, brání mu Ježíš, nech to teď tak, jak to je; je potřeba naplnit „všelikou spravedlnost(Kral.) „všechno, co Bůh žádá“ (ČEP). Náš dnešní evangelista, Lukáš, o tom neříká nic, slyšeli jsme jen, že byl Ježíš pokřtěn mezi mnoha dalšími lidmi a dokonce nám „lékař milý“ ani neřekne, zda to byla přímo Janova práce.   Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným. Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho. Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně jest potřebí, abych od tebe pokřtěn byl, a ty pak jdeš ke mně? A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu. A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj. A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.     Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Nevstávají-liť mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?   Velmi rád Vám tedy ve jménu jediného Boha – Svatého Ducha vysvětlím. Odpověď je inu jednoduchá.   Ježíš se nechal pokřtít za mrtvé lidstvo !!!. Pokřtil se za nás mrtvé !!!. Provedl tedy křest za mrtvé. A právě svou svatostí je síla v tom křtu, že má moc odejmout hříchy celého světa !!!.       Falešné odpadlé pozemské církve a jejich falešní kněží to však nikdy nepochopili. Nepochopili jak křest za mrtvé – provedené samotným jediným Bohem. Ale nakonec je i zakázaly pomocí svých směšných koncilů. Stejným koncilem si pak dokonce ustanovili „TROJICI“.     Křest za mrtvé byl zakázán na koncilu (synodě) v Hippo (393), kde byl také potvrzen kánon Bible (včetně deuterokanonických knih). Synoda říká: "Eucharistie nebude dávána mrtvým a mrtví nebudou ani křtěni." Ke stejnému závěru i třetí koncil v Kartágu (397), který křest za mrtvé zakázal ve svém šestém kánonu. Je zřejmě oprávněné domnívat se, že otázku křtu za mrtvé byla ještě na konci 4. století živou otázkou, když se k ní hned dva koncily vyjádřily. Od Jana Zlatoústého a Tertuliána víme, že křest za mrtvé praktikovali následovníci Markióna (110 -160). Efifanius se o křtu za mrtvé zmiňuje v souvislosti s dalšími "heretiky", a to sice s následníky Cerintha (žil na přelomu 1. století). Rovněž v Pastýři Hermově se dočteme, že křest za mrtvé měli ustanovit apoštolé a učitelé první generace po Kristu. Zmínky o křtu za mrtvé najdeme i v novozákonních apokryfech, např. v Petrově apokalypse, Šalamounových ódách a Pistis Sofia. Klemet alexandrijský (150 - 216) označuje křest za mrtvé za pohanský zvyk a přisuzuje ho hlavně gnostikům. Ačkoliv v rané církvi byly celkem rozšířeny modlitby za zemřelé, křest za zemřelé byl otázkou více či méně důležitých menšin.


"Proč se nechal Ježíš pokřtít ???" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. listopad 2017 @ 08:50:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepřihlášený, dobrý blábol....Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 07:16:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ano, ano psal jsem to Dzehenuti :). Jen jsem to v tý rychlosti zapoměl vyplnit :).Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 05. listopad 2017 @ 12:01:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


-----Ježíš se nechal pokřtít za mrtvé lidstvo !!!. Pokřtil se za nás mrtvé !!!.----- Dzehenuti, neměl by jsi ale zapomínat, že Ježíš Kristus prošel i křestem  kříže ... Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže.

 Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno. To je svědectví Boží . Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví jistě v sobě.Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 05. listopad 2017 @ 09:07:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest za mrtvé? U Pána Ježíše křest ponořením byl aktem pokání bezhříšného Božího Syna za všechny hříchy všech minulých, současných i budoucích pokolení a to včetně všech lidí bez ohledu na vyznání.  On se přiznal k tomu, co nezpůsobil a co nebyl. Tím vzal všechny hříchy za lidstvo na sebe. Co se týká nás, my můžeme mít křest jen každý za sebe, jako projev vlastního pokání. Jan křtil, aby lidé pokáním se přiznali k hříchu, protože  to je cesta k Pánu Ježíši, způsob, jak k Němu přijít.Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 05. listopad 2017 @ 09:57:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechal se pokřtít. Proč?  Ano, byla to vůle Boží. Proč? 

Zděný chrám byl tenkrát udělán podle nebeského VZORU. A Pán Ježíš říká : "zbořte tento chrám a já jej ve třech dnech postavím znovu " Přišel nám tak Spasitel - VZOR původního pravého lidství. Boží vůlí je  , aby se všichni nechali pokřtít , tak jako ON a aby všichni lidé poznali pravdu. Jen v Něm naplňujeme /zachováváme/ Boží zákon /Jeho přikázání/  Konec zákona je tedy Kristus. Kdo chce následovat musí žít, tak jako žil On. K tomu nám poslal svého svatého Ducha svatého, abychom v Něm a skrze něj žili. A uvedl nás tak do království svého (i našeho) nebeského Otce. Abychom byli JEDNO.  

                                    To vše náš Velekněz potvrdil svou vlastní krví. Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. listopad 2017 @ 10:54:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, ty raději nic nevysvětluj! To, co tady vysvětluješ není z Ducha svatého. Je to pouze z tebe. Uvědom si kraviny co píšeš. Kdyby hypoteticky Kristus přijal křest za mrtvé, byl by to pouze On a nikdo jiný by nemohl po Něm tento křest opakovat, a nikdo jiný krom Jana by ho nemohl udėlit!! Takže to tvé další cancání o ustanovení křtu mrtvých od apoštolu nemá logiku a je kontroverzní, ke tvým vlastním tvrzením!Stránka vygenerována za: 0.39 sekundy