Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zdeňka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 15252, komentáře < 7 dní: 545, komentářů celkem: 327514, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 108 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

rosmano
martino
oko
Willy
Melissokomos
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Petice na podporu manželství
·Tetování a křesťanství (odpověď na otázku)
·Křesťan a tetování
·Spurgeon a kontroverze ´´Downgrade´´ II.
·Spurgeon a kontroverze ´´Downgrade´´ I.
·Jižní baptisté si zvolili nejmladšího prezidenta v historii
·Může stát zdanit majetkové náhrady církvím?
·Paul Washer: Biblické mužství
·Žádné restituce!
·Otevřený dopis Martinu Glaserovi

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
94 446 201
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Život víry: Pozitivní křížová cesta
Vloženo Úterý, 15. srpen 2017 @ 22:37:23 CEST Vložil: Tomas

Křesťanská akademie mladých poslal dudaak

 Křížová cesta je lidová zbožnost, kterou zmiňuje kánon 1674 CIC, není to tedy dogma, které nelze měnit.  Proto si dovolujeme navrhnout zde novou křížovou cestu, která vychází z toho, že křesťanství nás učí pozitivnímu přístupu ke každé životní situaci / je to též vyjádřeno slovy „ víra, naděje, láska“/.

  Navrhovaná křížová cesta vybírá z evangelií právě ty situace, kdy se negativní událost nebo přístup , změnily na pozitivní. A takové, které jsou i dnes aktuální.
  Jejím účelem je oslovit hlavně lidi hledající, kteří často Bohu vytýkají právě to množství utrpení, které v dnešním světě vidíme. Denně  jsme zaplavováni množstvím negativních zpráv, takže se domníváme, že není příliš rozumné popisovat podrobně utrpení, které se stalo před 2000 lety, ale spíše zdůraznit,   že také  ukřižování bylo proměněno ve vzkříšení a vykoupení.     Seznam zastavení   1. Ježíš nechtěné dítě - chtěné

 • Mt 1,   18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
 • 19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
 •  20Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
 • 24Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
2.   Nenašlo se pro ně místo pod střechou – položila ho do jeslí
 • LK 2:   4Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
 • 5aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
 • 6Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.
 • 7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
 3. Herodes usiluje Ježíšovi o život – útěk do Egypta
 • Mt 2  13 …. hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“
 • 14On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta …
4. Úděl uprchlíků – návrat domů
 • 19 Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě
 • 20a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“
 • 21On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.
  5. 12-letý Ježíš zůstal v Jeruzalémě – byl nalezen v chrámě
 • Lk 2: 41Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma.
 • 42Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.
 • 43A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.
 • 44Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.
 • 45Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.
 • 46Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.
  6.  Uvěznění Jana Křtitele – Ježíš  začíná kázat
 • Mk 1: 14Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:
 • 15„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
 • 16Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
 • 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
  7. Svatba v Káně Galilejské –  proměna vody ve víno
 • Jan 2: 6Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
 • 7Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj.
 • 8Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.
 • 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli 
    8.  Nasycení  pěti tisíců
 • Mk 6: 35Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdě.
 • 36Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu.“
 • 37Odpověděl jim: „Dejte vy jim jíst!“ Řekli mu: „Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?“
 • 38Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!“ Když to zjistili, řekli: „Pět, a dvě ryby.“ …
9.  Vzkříšení Lazara
 • Jan 11: 39Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.“
 • 40Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“
 • 41Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
 • 42Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“
 • 43Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“
  10. Cizoložnice - Ježíš ruší trest smrti za cizoložství
 • Jan 8:  5V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“
 • 6Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
 • 7Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“
 • 8A opět se sklonil a psal po zemi.
 • 9Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.
  11. Blahoslavenství

 • Mt 5: 3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
 • 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
 • 5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
 • 6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 • 7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
 • 8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
 • 9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
 • 10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
 • 11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
 • 12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
12.   Petrovo zapření – ustanovení prvním papežem
 •       Mt 26:   73Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: „Jistě i ty jsi z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!“
 • 74Tu se začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka.“ Vtom zakokrhal kohout;
 • 75tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: ‚Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.‘ Vyšel ven a hořce se rozplakal.
 • Jan 21: 17Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!

 13. Ukřižování – vzkříšení
 
    Mk 16:  2Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
 • 3Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“
 • 4Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
 • 5Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
 • 6Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.
 

 
Příbuzné odkazy
· Více Křesťanská akademie mladých
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Křesťanská akademie mladých:
Můžete mi někdo vysvětlit, kdo stojí za Křesťanskou akademií mladých?


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 1
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Pozitivní křížová cesta" | Přihlásit/Vytvořit účet | 33 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pozitivní křížová cesta (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 27. srpen 2017 @ 17:36:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dejte tomu název:

Sluníčkářská křīžová cesta.

To aby náhodou někdo neměl fóbii, frustraci, splín či jiné pálení žáhy.

Dříve sloužilo toto řk křīžové leporelo k vsugerování úzkosti a strachu z hřichu, sloužilo k manipulaci smýšlení. No jak vidno časy se měni. Nyní budou na kíížové cestě rozjásané tvářičky hledící vstříc zářné a světle budoucnosti plné štestí a  pochopení ze vzájemného kompromisu.
Jenom se z toho vyobrazeného štěstí neposrat! Proto bych doporučil ke každému novému vyobrazení instalovat i držák wc papíru...co kdyby..
Re: Pozitivní křížová cesta (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 19. srpen 2017 @ 14:28:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a teď máš odpuštěný hříchy, teda když příjmeš, že tam visel za tebe...
No ale to šaškování mě taky zarmucuje, na té široké cestě do záhuby.Re: Pozitivní křížová cesta (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dudaak v Středa, 16. srpen 2017 @ 21:53:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ve Zlíně je právě teď iniciativa lidí, kteří chtějí udělat novou křížovou cestu na turistické cestě na Lesní hřbitov, proto jsem navrhl udělat tuto změnu. Katechismus katolické církve má 793 stran a křížová cesta je tam zmíněna pouze jednou a v jediné větě. A pokud tedy chceme křesťanství v sekulárním světě prezentovat dnes známým tradičním způsobem, tak je to hodně zúžený obraz, který nutně bude odmítnut, si myslím.Re: Pozitivní křížová cesta (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 10:58:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
dudaak píše blbosti...neví která bije...on si prostě plete růžencová tajemství s křížovou cestou...Re: Pozitivní křížová cesta (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: dudaak v Středa, 16. srpen 2017 @ 08:45:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Zde se jedná o to, že klasická křížová cesta vybírá z celého křesťanství to největší utrpení, které tam je. A když ji vystavujeme na veřejnosti, potom chceme oslovit především nevěřící a hledající.  A pokud oni neznají celou šířku křesťanství,  snadno si řeknou, že křesťanství, to je Kalvárie, Golgota a ukřižování. A  normální člověk si nepřeje utrpení ani pro sebe ani pro jiné, takže celé křesťanství odmítnou.Stránka vygenerována za: 1.43 sekundy