Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Petr a Pavel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 307, komentářů celkem: 395891, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 159 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

ivanp
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108460441
přístupů od 17. 10. 2001

Z internetu: Duch je Činný a Živý
Vloženo Středa, 09. srpen 2017 @ 10:54:16 CEST Vložil: Tomas

Charismatici poslal Nepřihlášený

Pokoj vám.Milovaní, vy, které Mé Srdce nepřestává hledat, aby vás přitáhlo, vy, které Mé Srdce šíleně miluje, vy, které jsem stvořil ze Svrchovanosti Své Lásky, vy, z nichž jsem zbudoval Svůj Chrám, žijte svatě ... a vám, kdo stále hřešíte a urážíte Mne, vám Mé Srdce odpustilo.Radujte se! Buďte šťastní! Protože váš Mistr není daleko od vás, váš Pán je na cestě Svého Návratu. Pojďte a chvalte Mne, pojďte ... dokonce i kamínky a skály budou brzy volat při Mém Návratu: "Buď požehnán Král, který přichází!" Kdokoli ke Mně přijde, i ve své hříšnosti a bude jí litovat, Já se od něho neodvrátím.

Ale až podnes někteří lidé nevěří v Mé Milosrdenství ani v Mou Lásku. A nejenže nevěří, ale dokonce Mě zrazují. Dnes vám říkám, jako jsem řekl kdysi: "Nikdo ke Mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."1Proto vám říkám, modlete se, aby se všem skrze Otcovu Milost dostalo Odpuštění. Milost obrácení, ano, "přijítí" ke Mně. Je třeba, aby byl člověk přiveden Milostí, danou mu shůry. Nikdy neodmítnu nikoho, kdo přijímá tuto Milost. Proto nemarněte svůj čas hledáním námitek, abyste odporovali Slovům Mého Ducha. Když volám a vy neodpovídáte, ignorujete Milost. Milovaní, prosím vás, modlete se, aby každý přijal tuto Milost věřit a být obrácen.Slova, která vám dávám, jsou Duch. Pozvedají, oživují a dávají Světlo temnotě vašeho nitra. Dal jsem vám, děti Moje, mnoho znamení, abyste věřili, že Duch je činný a živý, proto nečekejte na hmotná znamení. Můj Duch vám v těchto dnech přichází s plnou silou na pomoc, nyní, kdy se všude kolem vás šklebí tma noci. Jakou lítost cítí Mé Srdce, když vidí, jak vaše ruce tápou a hledají cestu touto nocí. Dávám vám mnohá znamení, abyste uvěřili, že toto jsou dny, kdy se Můj Duch vylévá na celé lidstvo jako nikdy předtím. Proto vám, kdo ještě váháte, plni nedůvěry a pochybností Mě žádáte, abych vám dal znamení, které by vám ukázalo, že tato Poselství, šířená spolu s dalšími po světě, jsou ode Mne, říkám vám znovu úplně vážně: nebyl to Mojžíš, kdo dal vašim předkům chléb z Nebe, ale Můj Otec. On jim dal chléb z Nebe, Můj Otec vás živí, protože Chléb od Boha ( teď Ježíš míní Svatého Ducha) je ten, který sestupuje z Nebe a dává život světu.Vaši předkové jedli manu na poušti a Já jsem dal zástupům už předchůdce Své Eucharistie. Rozmnožil jsem bochníky, abych je nasytil, tak jako vás sytím Svým Tělem, abych vám dal Život. Rozmnožil jsem i ryby, symbol Svého Jména, symbol Toho-kdo-vás-sytí, symbolická značka Mého Jména:IXΘYΣ, to znamená 
 Ježíš Kristus, Boží Syn a Spasitel. 
Proto vám dnes pravím co nejslavnostněji, že Poselství, která Můj Duch vylévá na všechny národy, nejsou jen slova, ale jsou Duch a jsou Život. Což jste nečetli, jak říká Písmo: "dal jim jíst chléb z Nebe."3 Nestačí vám tato znamení, aby vás přesvědčila? Dnes sytím poušť vašeho nitra Nebeským Chlebem, dalším zázračným pokrmem zázračnou stravou, která nepomíjí, ale oživuje vašeho ducha, protože tak jako země dává růst čerstvé zeleni, jako zahrada dává vyklíčit semenům, tak Má Úžasná Strava ve vás probouzí Život, nadšení a oddanost. Jako jiskra, která může podnítit oheň, tak na vás sestupuje Můj Svatý Duch, aby znovu oživil blikající plamínek ve vás a udělal z něj stravující Oheň Lásky.Písmo říká: "Neduchovní člověk nepřijímá nic z Ducha Božího, připadá mu to všechno jako nesmysl. Je to mimo jeho chápání, protože to lze pochopit jen pomocí Ducha."4 Nová Nebesa a Nová Země jsou už u vašich dveří, a přesto mnozí z vás nepochopili a považují to za bláznovství. Tito neduchovní lidé raději berou všechna Má Znamení na lehkou váhu a posmívají se Mým Nebeským Poselstvím. Ale Písma se naplňují, vždyť nám skutečně oznámila, že v posledních dobách budou lidé, kteří se budou vysmívat Mým Zaslíbením.Protože jsem věděl, že lidé mají nekonečnou schopnost hřešit a že na konci časů Nepřítel bude nastolen do Mé Svatyně, uchoval jsem si pro Sebe zbytek věrných, aby se stali budovateli Mé Nové Svatyně, Prvními-Plody Mého Ducha. Jako jsem si pro Sebe uchoval sedm tisíc mužů, kteří nesklonili kolena před Bálem v dobách Elijášových, i dnes jsem Svou Milostí pro Sebe vyhradil tento zbytek, sto čtyřicet čtyři tisíc lidí,( symbolické číslo: dokonalí lidé z celého světa Zj 14,1 ) všichni mají na čele napsáno Mé Jméno a Jméno Mého Otce.6 Z jejich úst nikdo neslyšel lež.7 Jsou Mými prvními-plody Nového Nebe a Nové Země. Oni budou stromy života (stromy života = nově zrození = první plody), budou dávat úrodu dvanáctkrát do roka,(symbolické číslo, Nová Církev, Boží Lid) každý měsíc jednu, a jejich listí bude lékem pro pohany.(Zj 22,2 noví učedníci, kteří vedení Duchem, vyjdou obrátit bezbožné lidi)Pro osvěžení vaší paměti vám znovu vysvětlím, co říká kniha proroka Ezechiela:11 "Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví", to znamená Duchem-pomazaní, kněží i laici. "Jeho listí nikdy nevadne a jeho ovoce nepadá, každý měsíc přinese plody, protože voda která je zavlažuje, vychází ze Svatyně,"(voda vycházející z Kristova Srdce) vždyť tato voda vytryskne od trůnu Božího a Beránkova, a poteče čistá jako křišťál, uprostřed města na náměstí.13 "A jeho ovoce bude dobré k jídlu a listí bude léčivé." Budete jako stromy, oživeni Mým Svatým Duchem, který vás nikdy neopustí, a vaše listí bude lékem. Ano, vaše svědectví bude uzdravovat nemocné, obracet jeden národ za druhým, ale ne vaší vlastní silou. To nebudete mluvit vy, ale Můj Svatý Duch, který žije ve vás.A jako stavitele vás pošlu ze všech konců světa, v ruce rákosovou míru,14 abyste znovu zbudovali Mou Svatyni a oltáře, které leží v sutinách a staly se doupětem démonů.15 Modlete se, Moji milovaní, aby všichni měli čas k obrácení. Modlete se, ať se jim dostane Milosti poznat a uznat Pravdu. Modlete se za ty, kdo mají raději mýty než Pravdu. Modlete se za obrácení světa. Modlete se, abych sídlil v každé duši a učinil ji Svým Vlastnictvím. Modlete se, abych do těchto duší proudil jako řeka uprostřed města na náměstí.16 Přinášejte oběti za toto obrácení. Dítky, zůstaňte blízko Mne, protože levhart17 zákeřně číhá. Zůstaňte Mi nablízku stálou modlitbou, nepřestávající modlitbou. (24. ledna 1991) Zdroj a celý článek na  http://www.tlig.org/cs/messages/589/#9ret


"Duch je Činný a Živý" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Stránka vygenerována za: 0.16 sekundy