Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jiří.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16652, komentáře < 7 dní: 172, komentářů celkem: 429673, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 267 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116544264
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Neplatná výkupní oběť
Vloženo Neděle, 30. říjen 2016 @ 11:31:34 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal NepřihlášenýBiblicky nepodložené nauky činí Ježíšovu výkupní oběť neplatnou.

Předložená úvaha na toto téma nemá za cíl rozpoutat výkladovou bitvu, ale ukázat věřícím lidem , jak je nebezpečné založit uctívání Boha na názorech různých církevních autorit, mystice,  Božím tajemství a pod. I když jsou tyto nauky předkládány s láskou,přisuzuje se jim vznešenost a předkládají je hluboce věřící lidé, jsou tyto nauky zcela v rozporu s tím,co nám sdělil Bůh prostřednictvím Božího slova.  Nejvážnější na tom všem je skutečnost,že to vše dělá radost Božímu odpůrci satanovi a daří se mu odvést upřimně věřícího člověka na širokou cestu. Mat.7:13,14 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Věnujme pozornost nauce o trojici a hypostatické jednotě. Některá vyjádření o trojici: Učení o trojici vykresluje Boha,který je naší spásou jako Otec, Syn, a Duch svatý.   Existuje věčně ve třech sobě rovných a věčných Osobách.   Otec je všemohoucí, Syn je všemohoucí, Duch svatý je všemohoucí, ale nejsou tři všemohoucí, ale jeden všemohoucí.  Biblický Bůh se zjevuje ve třech osobách. Nicejské vyznání odmítlo Ariovo učení, koncil zdůrazňuje, že Syn není stvořený, ale zplozený. ; Bůh je neproměnný a věčný;. Katechismus: 253 Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: "soupodstatnou Trojici".61 Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: "Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti."62 "Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností."63 Chalcedonský koncil r.451:My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována, a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to předalo Vyznání svatých Otců.“

Učení o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně člověk a plně Bůh, že to není žádná směsice nebo rozředění nějakých osobností, a že On je a navěky bude jedna sjednocená Osoba. Definice Chalcedonský koncil r.451 - ,kdy obě tyto přirozenosti jsou „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení" Jednoduše vyjádřeno - „jedna osoba dvou přirozeností“. Učení o trojici a její výklad znamená,že Ježíš byl v době,kdy byl člověkem na zemi stále Bohem – trojice je věčná. Hypostatická jednota – Ježíš je na věky člověk a zároveň Bůh. Boží slovo tyto nauky a výklady jednoznačně nepodporuje! 1Tim.2:5,6 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
Řím. 5:12,15 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je ale mnohem větší - mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista. 1 Kor. 15:21,22 Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. J 1:14   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Adam byl stvořen k obrazu Božímu.Byl stvořen jako svobodná a rozumná bytost. Mohl činit vlastní rozhodnutí. Byl stvořen jako dokonalý člověk s možností žít ve spravedlivosti. O tuto výsadu člověk Adam přišel. A právě proto musel přijít člověk Ježíš a napravit Adamovo selhání. Musel být v podobném postavení jako Adam a čelit zkouškám jejichž cílem bylo zmařit skutečnost,že Boží stvoření člověka bylo dobré. Ježíš přišel osvobodit lidstvo od účinků Adamova pádu.

Velmi vážná je skutečnost, že učení o trojici a hypostatické jednotě zcela znehodnocuje Jěžíšovu oběť!! Byla to oběť lásky. Ježíš se stal dobrovolně člověkem. Je-li Ježíš navěky člověk a zároveň Bůh ,žádná lidská oběť tedy nebyla!! – hypostatická jednota. Trojice je věčná a Ježíš je současné Bohem i člověkem. Nemohla to být oběť člověka a tedy odpovídající, Ježíš také nemohl zemřít – trojice je věčná. Nikde v Božím slově nenalezneme podporu pro tvrzení, že Adam nebo Ježíš byl polobohem - zaroveň člověkem a Bohem. Oběť přinesl člověk Ježíš. Řím.8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, Fil. 2:6-8 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jan 3:13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. 1Tim.2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk /άνθρωπος/ Kristus Ježíš, 1T2:5 εἷς γὰρ θεός εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς
Gen.2:15 Hospodin Bůh postavil člověka/ τὸν ἄνθρωπον /do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. genesis 2: 15 καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν Boží slovo jednoznačné říká,že Ježíš byl na zemi člověkem. Toto sdělení je tak průkazné,že nepřipouští vytvářet různá dogmata. Zcela průkazných informací máme dostatek. Dále tyto nauky znehodnocují obět také tím,že v podstatě říkají: Ježíš věděl,jak zkouška dopadne,protože rovnost Bohu také znamená, že má stejné schopnosti jako jeho Otec – je všemohoucí, vševědoucí. Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, druhá Osoba Boží Trojice - nemohl zhřešit.

Proč se Ježíš rozhodl stát člověkem a jaké důsledky mohl mít výsledek zkoušky, kterou Ježíš dobrovolně podstoupil? To nejdůležitější: Ježíš se svobodně rozhodl stát se člověkem , podstoupit zkoušku, položit za nás život a tím potvrdit,že satan nemá právo na další existenci. Byla to zkouška: přijal lidství, byl v situaci Adama i v tom,že mohl podlehnout pokušení. Zkouška je skutečná pouze v případě,že existuje možnost ve zkoušce selhat! Ježíš ani Otec nevěděli jaký bude výsledek zkoušky. Bůh dal svému stvoření svobodnou vůli a to znamená,že neví co se stane s člověkem v budoucnosti. Svoboda je projev Boží lásky. Kdyby Ježíš ve zkoušce neobstál Otec by ztratil Syna a Syn život. Zemřel by jako člověk a nebyl by vzkříšen k nebeskému životu. A právě nauky o trojici a hypostatické jednotě uplně snižují lásku Otce i Syna a říkají,že vlastně o nic nešlo. Naopak šlo o vše.Byl to boj ve kterém šlo o budoucnost lidstva a světa. Satan svedl člověka a dělal si nárok na vlastnictví země.Tím,že Ježíš ve zkoušce obstál zcela zpochybnil tyto satanovy nároky. Kdyby Ježíš ve zkoušce neobstál, ztratil by věčný život a lidstvo by nebylo osvobozeno od hříchu. Jeho odpůrci satanovi šlo také o jeho existenci. Satan věděl,že zkouška je regulérní jinak by vše napadl - šlo o jeho život! Pokud by totiž Ježíš nemohl zhřešit, nebyla by jeho pokušení reálná. Oběma stranám šlo o věčný život – zkouška byla podle pravidel, jinak by neměla žádnou hodnotu. Bůh by mohl určit vývoj událostí jedince i národa a znát výsledek, takovou moc má. K čemu by v takovém případě došlo? Stvoření by přišlo o dar svobodné vůle. Stvořitel by byl v takovem případě zodpovědný za veškeré zlo v celém vesmíru! Bůh na základě svých schopností a znalostí předvídá budoucí dění, protože vidí do našeho srdce. Zná naše city, potřeby ,charakter a touhy. 1.Moj.6:5,6 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Jer.7:31 V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl. Můžeme to také vidět na příkladu modlitby.Bůh vyslýchá modlitbu a věci se v životě člověka mění.Modlitba je vyslyšena. Kdyby existovalo předurčení modlitba by byla nepotřebná, neúčinná, nevyslyšená.

Jan1:1 a Jan 10:30 nepodporuje nauku o trojici Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος Zde není uveden člen ὁ a nevíme proč. Možná proto,že Jan nechtěl zcela ztotožnit Syna s Otcem. Důležité: „to slovo bylo u Boha“ bylo u Boha,nebylo jednou bytostí, bylo vedle něho. Tvrzení,že Jan 1:1 dokazuje trojici zcela vyvrací následující verš .Pro osobu satana je zde použit výraz ὁ θεὸς a to jistě neznamená,že je součástí trojice a Bohu rovný! 2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. 2 Kor 4:4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ Jan 14:30 Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže
Jan 10:30 Já a Otec jsme jedno. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
Použitý řecký výraz neříká,že jsou jednou bytostí, ale dvě samostatné osoby v jednom společenství či skupině. Navíc se vůbec nezmiňuje o svatém duchu.
I katolícká církev připouští,že svatý duch je Boží moc!

  • katolický teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento duch často popisován v osobních pojmech, zdá se zcela jasné, že posvátní pisatelé (Hebrejských písem) tohoto ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu.““
  • dále říká: „Židé nikdy nepovažovali Ducha za osobu a není to ani ve Starém zákoně. Duch svatý je běžně chápán v Novém zákoně jako Boží moc a síla.“
Dílo The New Catholic Encyclopedia o tom říká: „„Starý zákon nevnímá Ducha jako osobu... Boží Duch je jednoduše Boží moc. Nový zákon pojímá Ducha jako „něco“, ne jako „někoho“: je paralela mezi Duchem a Boží mocí.“(sv.13)
Katolická encyklopedie: „Nikde ve Starém zákoně nenajdeme jasnou indikací o „třetí osobě“. (sv.15)

Katolický slovník: „Jak St. tak i N.zákon hovoří o Duchu jako Boží energii a moci v srdci člověka.“ (str.810)


České katolické biblické dílo: Boží Duch není ještě ve Starém zákoně zjeven jako osoba, ale jako Boží síla, která proměňuje lidskou osobnost tak, že je schopna výjimečných činů. Ty sloužily k upevnění lidu ve věrnosti Hospodinu. Duch vychází z Boha, vede k němu, a proto je nazýván Duchem Božím, nebo také Duchem svatým.


Jan 20:17 Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.
Toto jasné Ježíšovo vyjádření nám nedává právo tuto skutečnost žádným teologickým výkladem měnit.Kdyby se tato pravda změnila jeho vystoupením do nebe,tak by nám to jistě sdělil.

Příjmout nauku o trojici a hypostatické jednotě znamená nepříjmutí oběti člověka Ježíše Krista.

Tyto nauky také vytvářejí další otázku: Co se stalo s trojicí,když byl Ježíš člověk na zemi přestala existovat? Obhajoba této nauky musí popřít Ježíšovo lidství a tím jeho lidskou oběť. Výše uvedené biblické texty zcela srozumitelně dokazují Ježíšovo lidství, hodnotu výkupní oběti a dotvrzují skutečnost, že není důvod měnit obsah jejich sdělení lidským výkladem. Nikde v Božím slově nenajdeme biblický text,který by podpořil výklad "jednoho Boha ve třech osobách" Může teologický výklad doplňovat toto biblické sdělení a dát mu roušku tajemství? Například: . „Je to proto, že tajemství Slova i Trojice překračuje každou vypovídací formu, a proto je třeba vedle sebe postavit řadu vzájemně se doplňujících pohledů.“ Je třeba zdůraznit,že intelektuální poznání nevytváří pravý vztah k Bohu.
Velmi závažné je tvrzení,že výklad Bible by měl být založen na církevní tradici z důvodu, že církevní tradice se vytvářela působením svatého ducha. Nemělo by to být obráceně, neměla by být církevní tradice v souladu s autoritou Božího slova. Pro Ježíše a apoštoly byla Bible autoritou:
Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Jan 10:35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit
Mat.22:29 Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží.
Pan Ježíš nám sdělil,že Písmo je základem všeho a musí platit.
2 Petra 1:20,21 Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha
Petr také zdůrazňuje,že zdroj výkladu musí být Písmo.Písmo se dá pochopit pouze z Písma.To je závazné a žádná teologická autorita to nemůže nahradit výkladem, který není v souladu s Božím slovem.
Každá církevní nauka či tradice musí mít podporu písma,musí být biblicky doložena.
Cílem této úvahy je obrátit pozornost na hodnotu výkupní oběti Ježíše Krista a oslovit upřimně věřící křesťany, aby se osvobodili od nauk a praktik, které neslouží Bohu, ale jeho odpůrci!
Následující verše jsou pro duchovní pastýře a křesťany zavazující: Ef.6: 10 - 17 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor,všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. Sk 17:11 Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel

Zj.22:18,19 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Milan Jílek 19.09.2016


"Neplatná výkupní oběť" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: karelsvet v Čtvrtek, 03. listopad 2016 @ 07:35:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
velice zajímavé a pán to má do hloubky promyšlené podložené Božím slovem je to vážné téma již jsem se k tomu opakovaně vrátil opravdu trojice je snůška nesmyslůRe: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 12:25:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslední dobou se to popírači Kristova božství všude jen hemží... Vždycky jsem si lámala hlavu nad tím, jak se jen může povést Antikristu sjednotit (padlé) křesťanstvo s židy i muslimy... a ono je to tak jednoduché! Přece díky popření Kristova božství, které náramně popouzí jak židy, tak mohamedány! Jen takto se vlk nažere a koza zůstane celá.Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 16:44:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jeden uživatel zde v debatě píše, že Ježíš byl zabit a že Ani jeho spravedlivá oběť nebyla dostatečná na to, aby nebyl trestán a nezemřel.

To je ale lež! 
1) Ježíš nebyl zabit, On položil svůj život, svou duši za nás, tzn. že zemřel z vlastního rozhodnutí ve chvíli, kterou určil Bůh Otec, kdy Mu Syn odevzdal svého ducha. 
2) Ježíše zabili naše hříchy, které vzal dobrovolně z lásky k Bohu a k lidem na sebe. Římští vojáci Jej ukřižovali, ale nezabili, neboť nezemřel následkem ukřižování. 
3) Ježíšova oběť byla naprosto dostatečná, poněvadž nebyl trestán za svá přestoupení, ale za naše!Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 08:19:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlobte se, pane Jílku, ale svým článkem a myšlením v něm máte blízko k mohamedánům.

Píšete:

Nikde v Božím slově nenalezneme podporu pro tvrzení, že Adam nebo Ježíš byl polobohem - zaroveň člověkem a Bohem.

Vždyť to není pravda, o Mojžíši je kupříkladu na jednom místě Písma napsáno, že byl bůh! (hebrejština nerozlišuje malá a velká písmena)

Zde:

Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: „Což nemáš bratra Árona, toho lévijce? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.“ Ex 4,14-16

Zvláště sledujte pane Jílku tento text:

On [tj. Aron] bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.“ Ex 4,16

Tak byl Mojžíš Bůh i člověk, nebo nebyl, pane Jílku? (alespoňn pro svého bratra Arona)


Pokud tenhle text platí (a musí platit, neboť je to Boží slovo!), potom je jistě Ježíš jak Bůh tak i člověk, nehledě na to, že spolu s Otcem Ježíš tvořil svět, v tom je jistě větší než byl kdy Mojžíš.


A ještě jedna věc, pane Jílku, pokud by byl Ježíš jenom pouhým člověkem, jak by nám byly odpuštěny hříchy?

Viz můj článek:


V okamžiku, kdy odmítneme Ježíšovo božství, pokud z Ježíše „učiníme“ pouhého člověka, potom takto pochopený Ježíš Kristus „spadne“ pod konkrétní varování biblického textu, že žádný člověk nemůže vykoupit jiného člověka. Viz:

Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.“ žalm 49,8

Ježíš jako člověk, jako pouhý člověk by totiž zjednodušeně řečeno „neunesl“ veškerý lidský hřích. Teprve Ježíš jako Bůh i člověk mohl nejenom přinést lidstvu vyučování, které čteme v Novém zákoně, ale také mohl zemřít za hříchy celého světa. 1 Janova 2,2


Viz můj článek: Pán Ježíš Kristus je Bůh i člověk
zde: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469993&mode=&order=0&thold=0

Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 30. říjen 2016 @ 16:42:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolím si dát odkaz na několik kapitol k z knihy Chizuk Emuna (Posilnění víry; vyšlo i knižně). Kniha je sice celkově pojatá značně proti křesťansky, zejména proti tehdejšímu církevnickému pokrytectví, částečně proti Novému Zákonu (a kvůli tomu obsahuje řadu faktografických chyb), nicméně proti Ježíši vyloženě není. Otázku Jeho Božství a kauzy Trojce se věnuje celkem nezaujatě, tak tady jsou ty odkazy (převážně z Nového Zákona):

http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/52.-bozska-jednota--jezis-a-apostolove.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/55.-jezis-priznava--ze-je-pouze-poslem-bozim--ne-bohem.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/10.-uziti-mnozneho-cisla--1m-1-26--potvrzuje-uceni-o-trojici.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/48.-dalsi-dukaz-proti-trojjedinosti.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/27.-dukaz-popirajici-jezisovo-bozstvi.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/44.-dalsi-dukaz-popirajici-trojjedinost.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/31.-dalsi-dukaz-popirajici-trojjedinost.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/16.-jezisuv-dukaz-proti-trojjedinosti.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/24.-jezis-a-buh.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/20.-dalsi-jezisuv-dukaz-vyvracejici-trojjedinost.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/14.-trojice.html
Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. říjen 2016 @ 18:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Každá církevní nauka či tradice musí mít podporu písma,musí být biblicky doložena."...


Je tomu přesně naopak: církev vždycky učila a učí, jak rozumět jednotlivým místům bible.  Protože církev je tou, které byl poslán Utěšitel, Duch svatý, aby ji naučil ve víře všemu, co ještě bude potřebovat.
Mám - li také toto své tvrzení i biblicky doložit, pak třeba J 14,16-26.  Ale dá se samozřejmě tato skutečnost doložit i historickou cestou, nejenom biblickou.


Bible bez daru Ducha je totiž jen mrtvou literou, "zavřenou" knihou, která se tak stává zdrojem nespočtu herezí.
..."Příjmout nauku o trojici a hypostatické jednotě znamená nepříjmutí oběti člověka Ježíše Krista."...

Toto je samozřejmě jen hloupý, ničím neopodstatněný lidský závěr.

Trojice je jeden Bůh, nikoli tři bohové. Kde působí jeden z Trojice, působí všichni tři v jednotě. Bůh se stal člověkem, protože jen člověk jako součást lidského společenství mohl přinést zástupnou oběť za hříchy ostatních lidí.
Přitom ale žádný obyčejný člověk takové zástupné oběti ze své přirozenosti schopen nebyl. I ten nejsvatější a bezhříšný člověk je ve svém postavení vůči Bohu jen "neužitečným služebníkem", který vykonal jen to, co měl vykonat (L 17,7-10). Z toho mu neplynou ještě žádné zásluhy - dokonce ani pro sebe, natož pro další jiné.


Chalcedonský koncil pod vedením Ducha svatého správně definoval učení církve o dvou přirozenostech v jedné osobě Ježíše Krista. To Bůh sám se sebou smířil celý svět, žádný z lidí - potomků vyhnanců z ráje, by toho schopen nikdy nebyl.


(Žd 2,5-17)
Ten budoucí svět, o němž mluvíme, přece nepoddal andělům.
Někdo však na jednom místě vydal svědectví: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, a syn člověka, že ho navštěvuješ?
Učinils jej o málo menším než anděly, korunovals jej slávou a ctí, ustanovils jej nad dílem svých rukou,
všechno jsi poddal pod jeho nohy." Když mu tedy poddal všechno, nenechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno,
ale Ježíše (rozuměj v jeho lidství), jenž se stal o málo menším než andělé, aby z Boží milosti okusil smrt za každého člověka, toho vidíme pro utrpení smrti korunovaného slávou a ctí.
Na Toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, se totiž slušelo, aby přivedl mnoho synů do slávy, když skrze utrpení přivedl k cíli vůdce jejich spasení.
Neboť Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Proto se nestydí nazývat je bratry,
když říká: "Budu ohlašovat tvé jméno svým bratrům; uprostřed shromáždění ti budu zpívat chvály."
A znovu: "Já na něj budu spoléhat." A znovu: "Hle, já a děti, které mi dal Bůh."
A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla,
a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi v otroctví strachem ze smrti.
Andělů se totiž opravdu neujímá, ale ujímá se Abrahamova semene.
Proto musel být v každém ohledu připodobněn svým bratrům, aby se v Božích věcech stal milosrdným a věrným nejvyšším knězem a mohl vykonat oběť usmíření za hříchy lidu.
..."Pro Ježíše a apoštoly byla Bible autoritou:"...

Nikoli.  To Ježíš sám byl autoritou (učil jako ten, který má moc  - Mk 1,22)  Sám Ježíš vykládal učedníkům smysl jednotlivých míst v Písmu (L 24,27).  Bez tohoto Ježíšova výkladu by učedníkům byla Bible úplně k ničemu. Znali sice její znění, ale neporozuměli správně smyslu, neporozuměli obsahu Bible.

..."Co se stalo s trojicí,když byl Ježíš člověk na zemi přestala existovat?"...

Bůh je všudypřítomný. Bůh je transcendentní, není jakkoli svázán či omezen s časem ani prostorem. Bůh je stálý, věčný a neměnný. Nic se s ním tedy nestalo ani tehdy. Bůh byl také v Ježíši - člověku: ".. to svaté, co se z tebe narodí ..." (L 1,35). Ježíš se nestal svatým svým životem, Ježíš byl počat z Ducha svatého už jako svatý.

(J 20,26-29)
A po osmi dnech byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel (a dveře byly zavřené) a postavil se doprostřed a řekl: "Pokoj vám."
Potom řekl Tomášovi: "Dej svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící."

A Tomáš odpověděl slovy: "Můj Pán a můj Bůh!"
Ježíš mu řekl: "Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili."
Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 30. říjen 2016 @ 20:35:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nauka o "Trojici" pochází od Satana a je to absolutní nepochopení bible.Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 30. říjen 2016 @ 22:21:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
téměř 100% se vším souhlasím co autor článku píše, Ježíš byl na zemi 100% člověk, ale zároveň byl božského původu, žádný jiný obyčejný člověk nebo i anděl by nemohli lidstvo usmířit s Bohem, to mohl jedině někdo, kdo byl božského původu. Ježíš v žádném případě zde na zemi nebyl 50% člověk a 50% Bůh. To, že jej lidé nazvali někdy Bohem ještě neznamená, že jim jako člověk byl. Bohem může být jenom ten kdo má Boží moc. Ježíš jako člověk neměl žádnou svoji vlastní moc konat na zemi zázraky, ale všechny zázraky konal skrze Něj jeho Otec svou vlastní mocí. Stejně tak i duch vycházející z Otce není žádná třetí osoba ani bytost, ale moc a síla, tak jak je uvedeno v Písmu. Žádná trojice neexistuje a nikdy neexistovala, to je jen naprostý římskokatolický výmysl, kterému žel věří dnes i oblbnutí řkatolíky i další křesťané vč. adventistů.Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 30. říjen 2016 @ 13:59:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uff, tak jsem tu hrůzu konečně dočetl, a nenacházím v článku místo, od kterého by se dalo smysluplně reagovat, nenašel jsem žádný okraj ani šev. Článek je tak homogenní patlanina, že se tematicky komentovat prostě nedá.
Řekl bych, že článek je takovou- slátaninou beze švů..

Jeho autor by si měl jít dát studenou sprchu.Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 14. listopad 2016 @ 13:03:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jílku, Jílku, ty jsi prostě iniciativní blb. Vědomě a úmyslně nekonstatuji blbec, neboť to je již právně žalovatelné, ale noblesně se vyjadřuji, že jsi blb, což podle slovníku je osoba, která mluví nebo dělá hlouposti. Proč se pouštíš na tenký led? Copak nevíš, že se pod tebou prolomí?Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. prosinec 2016 @ 10:20:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jan 10:30 Já a Otec jsme jedno. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
Použitý řecký výraz neříká,že jsou jednou bytostí, ale dvě samostatné osoby v jednom společenství či skupině. Navíc se vůbec nezmiňuje o svatém duchu.
Ano jsou jedno...jediným Bohem Svatým Duchem.Stránka vygenerována za: 0.63 sekundy