Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jonáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 494, komentářů celkem: 399100, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 31 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

gregorios777
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109586490
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Islám a křesťanství
Vloženo Středa, 07. říjen 2015 @ 16:39:43 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal Krispus

Vzhledem k situaci v Evropské unii, která čelí migrační vlně hraničící s invazí a střetem civilizací se dnes budu zabývat rozdíly mezi oběma náboženstvími z teologického hlediska. V neděli, 20. 9. 2015, jsme se někteří zúčastnili přednášky Salmana Hasana o pravé tváři současného i minulého islámu. Salman říkal, že procentické uplatnění Koránu v životě muslima je 14%.  Další procenta patří sunně, souboru Mohamedových výroků a činů. Česky bychom mohli říci „Prorocká tradice“. Třetím, významným pramenem pro život muslimů je systém islámského náboženského práva šaría.


Šaría není jako sekulární právní systém, protože primárně dává věřícímu návod, jak žít podle islámu. Stanovuje běžné záležitosti života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.   Většinu informací jsem čerpal z článku Tondy Uhlíře, který zveřejnil časopis Zápas o duši v roce 1996. Autor je již u Pána od roku 2012.       1. Islám   Slovo "Islám" znamená "podřízení se" nebo "mír, který vzniká  podřízením se Alláhovi. Muslimové věří, že každý lidský tvor se  narodí v podstatě jako muslim, akorát na to musí během život přijít. Jejich bůh, kterému dali jméno Aláh, je jediným zdrojem života. Ke konverzi stačí prohlásit „Není boha kromě Boha a Mohamed je Jeho prorok" . Od toho okamžiku se člověk stává muslimem s veškerými právy a - také i povinnostmi .    Muslimové  nemluví o "vzniku" Islámu za doby Mohameda. Jsou přesvědčeni, že  Islám existoval od počátku světa. Zakladatelem je Mohamed, narozený v roce 570  v Mekce, což je dnešní Saudská Arábie. Ve svých 40-ti letech se mu dostalo zjevení archanděla Gabriela, který řekl: „ Recituj“. Až do své smrti Mohamed přijímal častá další zjevení, která jsou obsahem Koránu.   Mohamed nikdy neprohlašoval Islám jako nové náboženství.  Věřil, že to samé "náboženství" bylo zjeveno jiným prorokům, jako Abrahámovi, Mojžíšovi, Šalamounovi, Jonášovi a Ježíši.       2. Islám odmítá smrt Ježíše Krista na kříži jako výkupné za hřích   Muslimové věří, že Ježíš na kříži ve skutečnosti nezemřel, ale že byl vzat Bohem  na nebesa ještě před ukřižováním. Domnívají se, že na místě Ježíše z Nazaretu visel někdo  docela jiný  „….A za slova jejich:"Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna  Mariina, posla Božího!" Však nikoliv, oni jej nezabili ani  neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo“ (Šúra 4, verš 157a)   Muslimové nevidí žádný rozdíl mezi Kristem a Mohamedem až na  to, že Mohamed přišel jako prorok poslední. Ježíše považuji za jednoho z proroků. Odmítají, že by byl Božím Synem, který se stal Synem člověka a zemřel za hříchy lidí na Golgotě. Apoštol Pavel píše v patnácté kapitole druhé epištoly ke Korintským něco úplně jiného, cit.   „  Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, …….“ (2 Kor. 15:3-8)   Kdyby žil apoštol Pavel v době, kdy se začal rozvíjet islám, tak by Mohameda zcela jistě a správně proklel! Můžeme to vědět z ep. Galatským, cit.   „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!  (Gal.1:8-9)   Tady šlo o evangelium hlásané bratry z Jeruzalémského sboru, kteří podmiňovali spasení některými prvky z Mojžíšovského Zákona. To ještě nebylo nic, proti tomu, co říkají muslimové o Ježíši Kristu.   Podívejme se ještě na jedno místo Písem, cit. „Víme, že jsme z Boha, kdežto 1)celý svět je pod mocí Zlého. Víme, že 2)Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život“. (1 Jan 5:19-20)   Apoštol Jan potvrzuje to, že duchovním vládcem tohoto světa je Satan. Je již na Golgotě poražen, ale jeho působení v duších těch, kdo nepřijímají Ježíše jako Spasitele, není ukončena. Jeho základní strategií je, aby člověk degradoval Ježíše Krista a nepřijímal Ho jako Boha    3. Korán je v rozporu s Písmem   Jestliže Mohamed recitoval slova, která mu zjevoval archanděl Gabriel, pak by se měl Korán shodovat alespoň s duchem Písem. Neměli by tam být zásadní rozpory. Uvědomme si dvě základní věci: Kánon Písem byl už od roku 397 na synodu v Kartágu ukončen a Bible uzavřena jako Boží slovo.   Věřící v prvních stoletích rozpoznali, vedeni Duchem svatým, které texty jsou inspirovány a které jsou apokryfní, tedy s přimíšeninou lidských filozofických názorů nebo se neshodují s dějinnými událostmi té doby.   Druhým argumentem je fakt, že Gabriel patří mezi „dobré“, „poslušné“ anděly a nikdy by nezjevoval skutečnosti, které jsou v rozporu s již uzavřeným kánonem Písem. Rozporů mezi, zejména Starým zákonem a Koránem je vícero.   Když si dáme slova o falešných prorocích a zjevné rozpory v textech mezi Koránem a Biblí dohromady, pak nám z toho vyjde jediný závěr. Za archanděla Gabriela resp. za jeho hlas, se převlékl někdo jiný   „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;“ (2 Kor. 11:14)      Korán přímo popírá zjevení Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého. Tvrdí, že Alláh je jeden. Cituji z Koránu dva verše   Vlastníci Písma! (rozuměj křesťané),   Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu! Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, On povznesen je nad to, aby měl dítě, vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na zemi; a Bůh dostatečným je ochráncem. (Šúra 4, verš 171)   Trojjedinost Boha umožňuje lidem pochopit a přijmout živého Boha a poznávat Jeho krásu v celé rozmanitosti. Satanovi tohle poznání doslova „leží v žaludku“ a tak na to útočí.   Mesiáš, syn Mariin, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní…...  (Šúra 5, verš 75)   4. Vztah muž – žena   Budu citovat z Koránu, doslova: „   „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.“ (Šúra 4, verš 34)   Západní křesťanská kultura se v této oblasti zásadně liší. A to jsme ještě nevzali do ruky islámské právo šaría. Nedávno byl v Hyde parku na ČT 24 ředitel Muslimské unie České republiky, pan Mohamed Abbas, který o těchto vztazích mluvil nepokrytě a islámsky přesně. Vyvolalo to zděšení diváků. Komentáře mluvili o „sebevraždě“ islámu v přímém přenosu. Já jsem to viděl celé a bylo to hodně „hustý“. Ale pravdivé, podle práva šaría.   Naproti tomu, živý Bůh, mluví o vztazích muže a ženy úplně jinak, cit.   „   Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,  aby ji posvětil a očistil …..Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla“. ( Ef.5:25 – 30)   Pravý Bůh o bití žen vůbec nemluví. Naopak, křesťanští muži jsou denně konfrontováni s požadavkem milovat svou ženu „jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval“ Tady je prvek lásky a oběti. Podobně jako to udělal Pán Ježíš, máme to dělat my, věřící muži. Postavení žen v křesťanství nemá v porovnání s islámem obdoby.                5. Vnímání hříchu   Islám učí, že se člověk narodí do světa v dokonale  čistém stavu a to co se z něho později stane, záleží na vnějších  okolnostech. Podobně to chápe naše trestní právo. Trest smrti byl u nás zrušen mimo jiné také proto, že společnost nese díl viny na tom, že nedokázala jedince usměrnit a vychovat tak, aby takový čin nespáchal. Islám popírá plán spásy, který je v Bibli a zlehčuje ohavnost hříchu. Bůh se dívá na člověka jinak a bez skrupulí, cit.    „Všichni zhřešili a jsou daleko od  Boží slávy“  (Řím. 3:23).       Víme, že Adam a Eva v Ráji zhřešili tím, že neposlechli autoritu Boha a jedli zakázané ovoce. Bylo to na popud Hada, ďábla. A jelikož Adam byl hlavou lidského rodu, hříšná přirozenost  přešla na všechny následující generace. Rodíme se s touto zátěží. Připomenu cizoložství krále Davida s Bat-šebou pro které ho navštívil Boží prorok Nátan a řekl mu, že on je ten hříšník. Můžeme si přečíst o Davidovu pokání v Žalmu padesátém pátém, cit.    „  Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,  moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.  Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.  Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka“ ( Ž 51: 2 – 7)   Pokání z hříchu muslim nezná. Buď plní, nebo neplní to, co mu je předloženo k věření a konání. David, v našem citátu, vyznává svůj hřích a připomíná, že už od narození je v člověku sklon k hříchu. Ten výraz „ v hříchu mě počala matka“ neznamená nějaký  nemorální čin, ale tu hříšnou podstatu, kterou přijímáme  jako část naší bytosti.            Spása v Islámu je založena na dobrých skutcích. Islám učí, že Bůh soudí lidi podle jejich činů nebo skutků a popírá spásu, která by spočívala pouze na víře.   Pán Ježíš to řekl Nikodémovi jasně, cit. „  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího“  ( Jan 3:16-18)   Křesťanství chápe dobré skutky jako ovoce víry. Podívejme se do Epištoly Efezským, druhé kapitoly, cit. : „ Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil (Ef.2:8-10)              Muslim  nevěří, že člověk potřebuje Spasitele. Nehraje to s jejich pohledem  na člověka, který je v podstatě dobrý. Na místo dobrého Boha postavili představu dobrého člověka, který se podřizuje Alláhovi. Muslim  potřebuje zvláštní uvážení od Alláha a teprve potom bude spasen.  Věří, že konci světa, bude muset  každý přejít úzký most, který je tak zformovaný že ti, kteří jsou určeni  pro nebe, přejdou bez problémů, zatím co druzí spadnou z mostu do  pekla.   6. Islám je víc než náboženství   Islám není jen náboženství, tak jak jej chápe západní kultura. Je to současně monoteistická filosofie  týkající se jak náboženství, tak i politického života. Je to svým způsobem ideologická doktrína, přes kterou jak se říká „nejede vlak“. Nemůžeme se spokojit s konstatováním, že to je jejich víra. Je to víc, je to nebezpečná doktrína a ideologie   Od malička je muslimovi vštěpováno, že konečným cílem je islámská planeta. Přátelství s jinověrci je pouze chimérou. Nad působením Islámského státu a chováním jeho bojovníků zůstává rozum stát. Lidé se otřásají nad barbarskými videi podřezávání nejen křesťanů, ale i muslimů, kteří nejsou dostatečně „muslimští“. Alláh jim k tomu dává rámcové povolení. Detaily ladí právo šaría. Budu citovat z Koránu:   „A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky“  (Šúra 4, verš 89)   Pán Ježíš nás naopak vyzývá k modlitbám za nepřátele, cit. „ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za  ty, kteří vás pronásledují" (Mt.5:44)   Na facebooku, ve skupině, která se jmenuje „Věřící v Pána Ježíše Krista“ dal někdo fotku myši, jak si na zadních nohou pomyslně „myje přední tlapky“ takže to vypadalo jako modlitební postoj. Na fotce byl slogan „ Drahý Pane, modlím sa za mačku“.      To se líbilo pěti lidem. Já jsem k tomu napsal tento komentář: „ Jako vtip dobrý, ale jinak úplně mimo. Ř 8: 20 - 22 " Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu". Byl to náš hřích v Ráji, který způsobil, že jedno zvíře loví a požírá druhé.   Následně jeden vtipálek napsal další komentář: „Dej, ať je mačka dobre nažratá a já v bezpečí“ . Politici by si měli uvědomit, že islám nebude nikdy „dobře nažratý“.   Milovat nepřítele neznamená, že se mu vydám na milost a nemilost. Jde o nepřátele naší víry v Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Máme se za ně modlit, aby poznali Boha Spasitele. Takové a podobné vtipy nejsou na místě tváří v tvář islamizaci Evropy.   Uprchlická vlna muslimů je hroznou pro naši kulturu. Jak se říká: Nalejme si čistého vína. Islám arogantně tvrdí, že je konečnou zprávou o jediném Bohu.  Mohamed prohlašuje, že Islám nahrazuje jak judaismus tak  i křesťanství. V minulých stoletích Islám dobyl téměř celou  Evropu (Osmanská říše). Musíte si uvědomit, že tento válečně nepřátelský postoj  Muslimů v minulosti není jen nějaká fanaticky přehnaná náboženská  horlivost: Dobytí  světa pro Aláha je požadovaný a neměnný  cíl  Islámu!   7. Nenávist vůči Izraeli   Muslimové považují Palestinu za "svatou zemi", protože věří,  že byla Arabům darovaná Abrahámem. A tak každý Arab, který přijme  učení Koránu, musí považovat za svou povinnost vyhnat Židy ze země,  právě tak, jako kdysi to chtěli udělat katoličtí křižáci.   Budu citovat Antonína Uhlíře:   „ Ovšem každý z vás si jistě uvědomí, že v této kontroverzi  musí být, každopádně obsaženo něco víc než spor o kus země!  Podívejte se na mapu a uvidíte, že Israel je - ve srovnání  s arabskými sousedy - poštovní známka na rozložených novinách!  Chcete li přesný poměr tak Israel obnáší jednu šestinu jednoho  procenta v porovnání k arabským sousedům.          Israel nemá žádné velké řeky. Jordán v porovnání k Nilu či  Eufratu je jako pražský Botič k Vltavě u Mělníka! Konflikt tedy  není kvůli vodě. Dále, Israel nemá ani naftu ani plyn. Nemá ani  uhlí ani diamanty či zlato. Je jasné, že tento spor není v oblasti  ekonomie. Tento spor je sporem náboženským!! Národ Israel leží  v samotném srdci boje mezi duchovní silou Islámu a Božím Slovem! „   Nepřátelství muslimů vůči Izraeli spočívá v duchovní oblasti. Apoštol Pavel řekl, že : „ Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“ ( Ef.6:12). Je to Nepřítel Boží a lidský, Satan, který nabádá k takovým postojům vůči vyvolenému Božímu národu Izraeli.    Jak mohou Muslimové stát na svém  požadavku? ….. Vykladači Koránu tvrdí, že tato nesrovnalost  vznikla tím, že s počátku byla Bible bez omylů, které se do ní  dostali později. A tak Korán "opravuje" Písmo. Toto vysvětlení je  však absurdní, protože v samotném Koránu není ani jedna zmínka o nějakých "omylech" v Bibli!   K tomuto můžeme citovat Korán: „ Přivedli jsme dítka Israele (ne Ismaela) přes Rudé Moře“.... (Šůra 10:90, 94)   Závěr   Na toto téma by se dalo ještě hodně mluvit, ale myslím, že to bohatě stačí, abychom pochopili, že bůh islámu není stejným Bohem, jakým je Bůh Bible. Pokud by Korán měl být zjevením od dobrého anděla, pak nikdy nepůjde proti zjevené Boží vůli v Písmu.   Ukazuje se, že většina muslimů uvěří v Ježíše jako svého Spasitele na základě mimořádného zjevení – snu, uzdravení atp. Výjimky potvrzují pravidlo.   Bratr Salman vidí invazi muslimů do Evropy jako výzvu Církvi Boží. Mnozí křesťané vychladli a zesvětštěli. Neberou Boha vážně. Víra se nepraktikuje. Pořád víc a víc do Církve proniká „humanistický postmodernismus“ a nad některými církevními představiteli zůstává rozum stát. Místo, abychom, jak doporučoval bratr Salman, důsledně dbali na svou tradici a nepodřizovali se muslimským obyčejům, tak jinověrcům podléháme, doslova se jim podřizujeme, jen abychom nebyli označeni za xenofoby   Díky za každého, kdo jde do přední linie a snaží se, aby tito lidé uvěřili a konvertovali ke Kristu. Na druhou stranu se Církev nemůže nechat zahltit touto aktivitou, aby pak nezbýval čas a síla na šíření evangelia mezi našimi usedlíky.   Je potřeba burcovat spoluobčany, aby se vrátili k víře, na které vyrostla naše kultura. Naše hodnoty, kterých si dnes užíváme, jsou díky víře předků. Je potřeba evangelizovat Evropany dál.   Dnes jsem ukazoval rozpory mezi chápáním Boha křesťany a muslimy. Měli bychom být informovaní o tom, co islám skutečně představuje. Nemá nás to vést k nenávisti a strachu vůči migrantům. Spíše k lítosti nad tím, že jsou ovládání duchem Antikrista, který se staví proti všemu, co je Kristovo.   Bratr Salman doporučoval, aby se místní církve stavěli v duchovním zápase proti moci temnosti, která ovládá duše muslimů. Pokud si dobře pamatuji, tak doporučoval svazovat ducha Antikrista, aby se jim otevřeli oči a přeci jen, někteří z nich, poznali Ježíše jako Spasitele.    Amen                     


"Islám a křesťanství" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Islám a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 07. říjen 2015 @ 22:18:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Do učení islámu musí sáhnout muslimové.
 Realita je však na hony vzdálená Prorokovu učení. Ale jako křesťané, někteří muslimové si z Koránu nebo jeho apokryfů vyberou to, co se jim hodí. Skutečnost viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382096-the-independent-skutecnou-hrozbou-pro-zapad-jsou-saudove.html



Re: Islám a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 11. říjen 2015 @ 20:32:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že velmi dobře vystihl podstatu islámu tento americký pastor: Nejsem zrovna přítlem nějakých "odkazů" na videa, ale v tomto případě dělám výjimku: je to pozoruhodně objektivní.


https://www.youtube.com/watch?v=1Bxj1r7BbJg







Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy