Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kamila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 416618, adminů: 60, uživatelů: 5183  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 350 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Nekdo
Frantisek100
Willy
gregorios777
Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113056541
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve.
Vloženo Středa, 08. duben 2015 @ 12:01:09 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko

S úpornou pravidelností se sem stále vrací téma ohledně skutečné role Petra ve shromáždění apoštolů.


Dříve jsem žil v domnění, že celkem nezáleží na tom, v jaké křesťanské denominaci člověk žije, že hlavní přece je, jak dobře žije podle Božího řádu. Po zkušenostech s vámi ale musím uznat, že jsem se v tomto velmi mýlil. Podcenil jsem nebezpečnost herezí, protože ony mají velice zhoubný vliv na schopnost člověka používat zdravý rozum - a tedy správně posuzovat, orientovat se v životě. Tito lidé pod vlivem herezí unikají do světa fantazie, do svého neskutečného světa   "Metrixu" a ztrácí schopnost rozlišovat skutečnost od fikce. Přitom jejich náboženství vypadá na první pohled velmi přitažlivě a nábožně; výstižně to vyjádřil Saloman tímto zhodnocením Toníkova komentáře: "Toníku, děkuji. Tohle se čte se zatajeným dechem! "

Jenomže lži už bývají takové - líbivé! Jinak by na ně totiž nikdo nenaletěl!



Sám Kristus se vyjadřoval vždycky konzistentně postupně jenom k jednomu tématu, nepřeskakoval chaoticky a bez varování na jiné téma.
Vezměte si kteroukoli jeho řeč. Vždycky má smysl a určitý řád:  Ve stejném řádu se vyjadřují i všichni svatopisci:

1.) úvod, o čem bude hovořit.
2.) samotné vysvětlení tématu.
3.) závěr, poučení z toho plynoucí, či kontext.

Srovnejte si např. Ježíšovo blahoslavenství v Mt 5. kapitole. Nikde se nestalo, že by mluvil chvilku o jiných lidech a pak bez varování o sobě - a pak zase bez varování o komsi druhém. Takto nesrozumitelně se vyjadřuje jedině dement - a dementem Ježíš určitě nebyl.




Pokusím se na tento logický řád v Ježíšově řeči nyní poukázat.

(Mt 16,13-20)

(1.úvod)  -  Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo za jednoho z proroků.“    Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl:
(2. vysvětlení tématu:)  -  „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“  
(3. závěr, poučení z toho plynoucí)  -  Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.


A zde Kristus kontinuálně a přirozeně přechází z tématu od vlastní osoby na osobu apoštola Petra. Závěr předchozího je zároveň i úvodem pro další sdělení:


(1. úvod)  -
Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.
(2. vysvětlení tématu:)  -  A já ti pravím, že ty jsi Petr (Kéfas - Skála), a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
(3. Závěr, poučení, kontext:)   -  A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.“



(1. úvod následujícího tématu:) Tehdy přísně domluvil svým učedníkům, aby nikomu neřekli, že on je Mesiáš. Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. ...





V Toníkově výkladu tohoto místa Písma se nachází ovšem neřád- logický nesmysl - či porušení kontinuity kontextu řeči:
(1. úvod) - Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.
(2. vysvětlení tématu:)  - A já ti pravím, že ty jsi Petr (Kéfas - Skála),

Nyní Ježíš v řeči zcela nelogicky a bez jakéhokoli upozornění podle Toníkova vysvětlování má přejít na svoji osobu -  a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. - a znovu, zcela nelogicky a bez varování, bez upozornění přejít údajně zase zpět na osobu Petra:

  -- A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.“


Ježíš k nám takto nikdy nehovoří, aby nás zmátl! Soudný člověk se zdravým rozumem se takto chaoticky nevyjadřuje. I v našem vyjadřování - pokud má být srozumitelné, musí být posloupnost a řád.




Porozumět správně Písmu nejde bezmyšlenkovitě.
Hospodin je v Písmu jastě označován jako skála na více místech - a to zcela správně. Na koho jiného se pevnost skály coby přirovnání hodí víc? Ale slova nestačí přijímat bezmyšlenkovitě, automaticky. Např. slovo "kvas" je v Písmu použito jak v záporném případě varování před zhoubným učením, tak v kladném případě, kdy je ke kvasu přirovnáváno nebeské království. Vždycky třeba rozumět kontextu - a v tomto je právě důležitá role církve, která kontinuálně věrně předává učení Krista a apoštolů v pravdivém smyslu.



A teď k některým Toníkovým výrokům, které je třeba uvést na pravou míru:

..."  ... a 3000 lidí ten den radostně přijalo 
to slovo, tu skálu, na které stojí Ježíšova církev a zachovali 
se podle něj. To slovo ožilo v jejich životě. Stalo se jim." ...


Boží slovo je skála?
Jistěže je pevné a nezrušitelné - a o tom snad ani nikdo nepochybuje. Je na Božím slově zbudovaná církev? Domnívám se, že v duchovní rovině tomu tak jistě je, že i v tomto lze s Toníkem jen souhlasit. Ze slyšení Božího slova přichází dar víry - víra pak člověka vede ke křtu, ke znovuzrození z vody a z Ducha do Božího dítěte.



Jenže Toník si evidentně dostatečně neuvědomuje i další rozměr církve, že církev na tomto světě není jen duchovní záležitostí, ale že je to církev viditelná, církev z jednotlivých lidí!

Neuvědomuje si, že oněch 3000 lidí nepřijali jen jaksi soukromě a duchovně Boží slovo, ale že přijali Boží slovo současně i s osobou apoštola Petra, současně se sborem ostatních apoštolů a přijali nové bratrství se všemi ostatními křesťany po celém světě.
Křesťanství totiž není jen záležitost duchovní, ale také záležitost viditelná, záležitost proměny tohoto světa. A tento rozměr také vyžaduje jednu centrální a viditelnou rozhodovací autoritu a život v řádu - podobnou autoritu a řád, jakou byl i sám viditelný Kristus mezi apoštoly a jak je v řádu vedl k pochopení podstaty věcí. Jinak i v církvi by nastal jenom rozkol a zmatky.

(Tehdy jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete. Je přece napsáno: 'Budu bít pastýře a ovce stáda se rozprchnou.'  - Mt 26,31).




Viditelná církev ve světě byla totiž zbudovaná na viditelném sboru apoštolů, v jejichž čele zcela neoddiskutovatelně stál právě Petr - Kristem ustanovený do této vedoucí role pastýře (viz J 21,15-17).
Petr (a jeho nástupci) je tedy viditelnou skalou církve, zatímco tou duchovní skalou církve je nejenom Boží slovo, ale přímo sama osoba Ježíše Krista, kolem které se církev shromažďuje při slavení Pánovy oběti. a je stále posvěcována jeho tělem a krví. A pevnost této duchovní skály je zajištěna mocí Ducha svatého, který v katolické církvi mimořádným způsobem stále působí.
A když už se Toník odvolává na kontext v Písmu potvrzující Petrovo vyvolení mezi ostatními učedníky za jejich viditelnou hlavu (nejenom Mk 16,7 nebo Sk 15,7) , co takhle v rovině duchovní toto?

(Lk 22,24-32)
Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší.   On jim řekl: „Králové národů panují nad nimi a ti, kteří nad nimi mají pravomoc, jsou nazýváni dobrodinci.   Avšak ne tak vy; kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží.   Neboť kdo je větší: ten, který je u stolu, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, který je u stolu? Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží.   A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali.   A já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně,   abyste jedli a pili u mého stolu v mém království; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct kmenů Izraele.“   „Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici.   Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.


(Mt 23,10-12)
Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.   Ale největší z vás bude vaším služebníkem.   Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“

Chápete z tohoto, proč se Petr sám vždycky  skromě prohlašuje jen za "spolustaršího"?





..."Naše prapodivná představa toho verše byla ta, že ty klíče znamenají, 
Ohledně klíčů od nebeského království:
"Dobrometr" je opravdu prapodivná představa moci klíčů - to jsem přece říkal už dávno před léty. Ono Toníku, těch prapodivných představ máš v hlavě poněkud více - řekl bych až nezdravě nadbytek.

Toníku,
Rád se odvoláváš na kontext v Písmu, tak ho také ber v potaz.

Klíče znamenají symbol mimořádné moci. Petr (a jeho nástupci) je ustanoven správcem domu (církve), jehož původce a majitel je Kristus.
"Svazovat" znamenalo v rabínské mluvě: "Prohlásit něco za nedovolené" - kdežto "rozvazovat" , mělo význam: "Zprostit nějakého závazku", prohlásit něco za dovolené. (proto se papež veřejně a pro křesťatny závazně vyjadřuje v oblasti víry a mravů)..


Ježíš tedy svými slovy chce na Petra přenést moc nad Božím královstvím, která náleží "Svatému a Věrnému... když on otevře, nikdo nemůže zavřít, když on zavře, nikdo nemůže otevřít (Zj 3,7).

Je tedy nesmyslem říkat, že klíče od nebeského království má kde kdo (jak uvádí třeba Bylina) - jako kdyby vás do tohoto království odmítli pustit hlavním vchodem, tak byste to zkusili u jiného "klíčníka" zadními dveřmi. Už jsem tady vyslechl bezpočet takových "výkladů" ! (a někdy doslova až "výkalů!")   Lidé, zastávající hereze nejsou od přirozenosti nijak hloupí (většinou), ale jsou herezemi svázáni natolik, že mají zablokovaný rozum, že v oblastech víry ztratili schopnost vidět souvislosti a rozumně uvažovat. Pokud je člověk v rovině rozumové na tyto hereze upozorní, oni následně postupně ve své bezmoci argumentovat přecházejí v oblasti citové do vzteku a nenávisti a začnou (docela nekřesťansky)  s osobními urážkami. Nakonec tak veškerá i dobře míněná snaha vyvést někoho z omylů působí zde zcela kontraproduktivně a vyvolává jen další výlevy vnenávisti.

"Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve." | Přihlásit/Vytvořit účet | 217 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 30. duben 2015 @ 12:52:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

I zde by stačilo číst pořádně Bibli. V této otázce mají mimochodem jasněji i pravoslavní.


zdraví

reformovaný



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. duben 2015 @ 07:45:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec:
Ahoj Kjubiku.

  Já se ti za čechy rád omluvím a mrzí mne, pokud vám češi někdy v minulosti ublížili. Stejně jako se komukoliv rád omluvím za římské katolíky, kteří byli a jsou moji předkové či za mne.

  Tvoji analogii chápu a je mi jasné, že tak jako si nechtějí přiznat vinu za zločiny na polácích či němcích mnozí češi, tak si úplně stejně nedokáží či nechtějí přiznat vinu mnozí římští katolíci a ještě dobu náboženských zločinů a válek považují za lepší, než dnešní dobu míru.

  Toník

Myslivec:
Cizinče nepřeskočilo ti?? Ty jsi zplnomocněný omlouvat se za Čechy a římské katolíky? Takové přeslazené, pseudohumanistické láskařské kecy ti nesežral ani katolický pšonek. Cizinče, mnohokrát jsem tě upozorňoval na to, abys sestoupil ze svého svatouškovského piedestalu. Marně! Ty sis na něm ještě zbudoval trůn, a začínáš papežským antikristům fušovat do řemesla. No, a když jsme tak u toho. Jsi pěkný trouba, když ses Bjubínkem nechal zatáhnout do špinavé hry na obviňování národa, obviňování národů. To už zde jednou bylo, a vyústilo to v nacismus. Takže pro tvou informaci. Zločiny nepáchají národy ale zločinci. A pokud svoje zločiny zločinec svaluje na národ, je to další jeho zločin. V národě jsou třeba kojenci a malé děti. Za ty se budeš omlouvat taky? A nebo se na to podívejme z druhé strany. Když se za ně omlouváš, tak jsou podle tebe viní!



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 12. duben 2015 @ 10:11:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Klíče znamenají symbol mimořádné moci. Petr (a jeho nástupci) je ustanoven správcem domu (církve), jehož původce a majitel je Kristus. 
"Svazovat" znamenalo v rabínské mluvě: "Prohlásit něco za nedovolené" - kdežto "rozvazovat" , mělo význam: "Zprostit nějakého závazku", prohlásit něco za dovolené. (proto se papež veřejně a pro křesťatny závazně vyjadřuje v oblasti víry a mravů)..

  Ahoj Stando.

  Pokud "klíče" a "svazovat rozvazovat" znamenají symbol moci, můžeme se podívat na praxi, realitu

  Já s tebou souhlasím, že Petr dostal moc, jen jsem toho názoru, že jeho moc byla naprosto řádná. Jak se projevovala moc v případě apoštola Petra jsem uvedl v příspěvku výše včetně odkazů do písma svatého. Tu moc, kterou měl Petr mělo mnoho dalších křesťanů.

  Pokud jakousi "mimořádnou" moc mají vaši papežové, naskýtá se jednoduchá otázka, které sis zatím asi nevšiml:

  Když si vezmeš třeba poslední tři papeže, JP II, Benedikta, Františka. Na co použili tu svou "mimořádnou" moc, kterou by údajně měli mít? (kromě rozvodů, samozřejmě).

  Toník



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 10. duben 2015 @ 09:32:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
 Lidé, zastávající hereze nejsou od přirozenosti nijak hloupí (většinou), ale jsou herezemi svázáni natolik, že mají zablokovaný rozum, že v oblastech víry ztratili schopnost vidět souvislosti a rozumně uvažovat. Pokud je člověk v rovině rozumové na tyto hereze upozorní, oni následně postupně ve své bezmoci argumentovat přecházejí v oblasti citové do vzteku a nenávisti a začnou (docela nekřesťansky)  s osobními urážkami. Nakonec tak veškerá i dobře míněná snaha vyvést někoho z omylů působí zde zcela kontraproduktivně a vyvolává jen další výlevy vnenávisti.

  Stando, je dobře, že si vaši situaci uvědomuješ 
a že jsi ji schopen takto otevřeně přiznat a uznat 
a že víš, že ses přidal k nokii, františkovi, martinovi, 
myslivci a dalším vám podobným.


  Teď k tvým otázkám a podivným představám.

Nyní Ježíš v řeči zcela nelogicky a bez jakéhokoli upozornění podle Toníkova vysvětlování má přejít na svoji osobu -  a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. 

  Ten tvůj Toník ve tvé hlavě uvažuje fakt podivně. 
Je divné, jaké všechny podivnosti si ten tvůj virtuální 
Toník ve tvé hlavě vymyslí a zajímavé sledovat, 
jak tomu, co si ty vymyslíš pak statečně oponuješ.

  Samozřejmě, že Ježíš nepřešel nelogicky na svoji osobu. 

  Proč by to dělal? Mluvil stále o tomtéž, o čem šla řeč 
v daném kontextu. Proto také sektáři kontext zásadně vynechávají
a ten jeden verš na kterém si staví svoji výlučnost zásadně vytrhávají z kontextu
Můžeš si ten kontext taky přečíst, abys věděl, o čem se bavili.



Hospodin je v Písmu jastě označován jako skála na více místech - a to zcela správně. Na koho jiného se pevnost skály coby přirovnání hodí víc? 

  Přesně tak.

  Jenže Bůh taky v písmu říká: Není jiné skály, než já. Alespoň já o jiné nevím.

  Na rozdíl od kvasu.


Boží slovo je skála? 

  Ano, Boží slovo je skála, stejně jako Bůh. 
Bůh je se svým slovem zcela totožný. 
To, co Bůh říká, to Bůh je. 

  Bůh jako člověk, kterému ze srdce vychází lež, 
křivárny a smilstvo a ten člověk se to snaží vším 
úsilím zamaskovat a navenek se tváří nábožně.

  Na Boží slovo se dá spolehnout. 
Nepomine jediná čárka dokud se to vše nestane. 
Ten, kdo staví svůj život na mých slovech, staví svůj dům na skále.


Je na Božím slově zbudovaná církev?

Ježíšova církev je zbudovaná na tom, o čem se bavil Ježíš s Petrem: 
Na zjevení toho Slova konkrétním vyvoleným lidem.


Jenže Toník si evidentně už dostatečně neuvědomuje i další rozměr církve, že církev na tomto světě není jen duchovní záležitostí, ale že je to církev viditelná, církev z jednotlivých lidí!

  Ten tvůj Toník ve tvé hlavě je fakt divnej, 
že si tak základní věc neuvědomuje. 

  Možná proto jsou pak pro tebe příběhy apoštola 
a jeho uzdravování, vysvobození je pro tebe "lež a blud"?

  Radím ti, abys toho Toníka z tvé hlavy vyhnal, aby tě nestrašil i v noci.

  A kdyby tě zajímal nějaký můj názor, to, čemu věřím, 
tak se radši místo vymýšlení nesmyslů o Tonících zeptej.



  K moci klíčů.

  Ježíš řekl: Od začátku Bůh učinil muže a ženu. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
  ŘKC "moc" klíčů říká: To tak není. Je manželství nesvátostné a to naší "mocí" klíčů můžeme rozvést když se to hodí naší víře.

  Bůh řekl: Šest dní budeš pracovat ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. V sobotu pracovat nebudeš.
  ŘKC "moc" klíčů říká: To tak není. V sobotu budeš taky pracovat, ale nesmíš pracovat v neděli.

  Bůh řekl: Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit,...
  ŘKC "moc" klíčů říká: Můžeš si dělat modly a sloužit jim, protože úcta modle přechází na toho, koho zobrazuje. tak ať je jich co nejvíc, aby bylo co nejvíc úcty.


„Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je napsáno: 
‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 
Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ 
Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí.“


  Kdekdo "může" říci: Jám mám moc klíčů, 
já odpouštím hříchy, já můžu rozvádět, 
já můžu měnit Boží přikázání jak se nám to hodí 
a kde co dalšího si ve své fantazii vymyslí.


  A to druhé ti vaši "nosiči klíčů ze stříbra a zlata" říci nemohou. 

  Na rozdíl od těch, kteří nesou skutečnou moc evangelia, 
moc uzdravit a přenést člověka ze smrti do života.

  Toník



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 10. duben 2015 @ 10:08:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Křesťanství totiž není jen záležitost duchovní, ale také záležitost viditelná, záležitost proměny tohoto světa. A tento rozměr také vyžaduje jednu centrální a viditelnou rozhodovací autoritu a život v řádu - podobnou autoritu a řád, jakou byl i sám viditelný Kristus mezi apoštoly a jak je v řádu vedl k pochopení podstaty věcí. Jinak i v církvi by nastal jenom rozkol a zmatky.

  Ještě poznámka mimo k této věci.

  Je zvláštní, že ta vaše "viditelná autorita" nezajístila to, 
co jí virtuálně připisujete. Ba naopak: Papežství je zdrojem 
neustálého štěpení těch vašich "církví". Stačí si vzpomenout 
na roky  1054, 1415, 1517, 1534 a mnohé další, 
kdy papežství nabíralo na síle a moci a kdy bylo navrcholu.


  Tohle téma souvisí s jednoduchou otázkou, od které jsi utekl a neodpověděl na ní ve vedlejší diskuzi.


 Kdy s tebou tvůj otec naposled normálně komunikoval? 

  (a tím myslím "komunikoval", verbálně, ne tím, že tě šlehnul nemocí nebo že sis nějakou událost v životě vyložil jako Boží řeč)


  Démoni totiž nejsou všemohoucí, nemohou být 
na více místech současně, nejsou ani všudypřítomní. 
Proto pokud potřebují ovládat lidi, chovají se jinak, 
než Bůh, který se svými dětmi mluví s každým zvlášť, 
osobně, individuelně, najednou v jednom okamžiku.


  To démoni samozřejmě nemohou, proto, aby mohli ovládat více lidí, 
potřebují nutné médium skrze které ovládají další. 
Proto jsou základní znaky sekt ty, které věrně popisuješ, 
sekta nutně musí mít šéfa. Proto jsou všichni ti hitlerové, stalinové, 
všechny ty vicky, vaszuly, eleny, proto je tu televize a mnohá další média... 






Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. duben 2015 @ 19:57:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
I když se nadpis článku neptá, faktem zůstává, že jelikož se žádné ustanovení apoštola Petra viditelnou hlavou církve nekonalo, pak také nemá žádný smysl se tím zabývat. natož přičítat něčemu, co se nestalo, jakýkoliv význam. Tož tak. 



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 08. duben 2015 @ 12:16:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je moc krásně vysvětleno. Jen bych se přimlouval za ty denominace a jejich členy. Jsem přesvědčen o tom že ti kteří nás pokoušejí na netu i v reálu v drtivé většině k žádné denominaci nepatří, nechtějí patřit a často je pro ně příslušník jakékoliv denominace nepřítelem číslo 1. Hned po andělovi a nebo možná ještě před ním. Pokud je přesvědčen že anděla svést nemůže a tudíž o nich moc nepřemýšlí.



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 08. duben 2015 @ 13:30:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kľúče královstva nebeského Zasľúbenie kľúčov Pán Ježiš Kristus počas svojho prvého príchodu sem na túto zem si vyvolil dvanástich učeníkov. Vyučoval ich Božím pravdám, otváral im Božie tajomstvá a pripravoval ich na budúce udalosti. Raz sa svojich učeníkov opýtal, za koho ho ľudia považujú, čo hovoria ľudia o ňom, kto on je. Vtedy mu Peter povedal: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš Kristus mu okrem iného povedal: ... a dám ti kľúče nebeského kráľovstva..., Mt16:19. Pán Ježiš Kristus Petrovi zasľúbil, že mu dá kľúče nebeského kráľovstva a teraz o týchto kľúčoch rozjímajme a pojednávajme. Hľadajme ich význam, hľadajme kedy a kde dostal apoštol Peter tieto kľúče a za akým účelom.  Čo môžeme porozumieť z tohoto zasľúbenia: ".. a dám ti kľúče nebeského kráľovstva...". Pre úplnosť si, prosím, milý čitateľ prečítaj aj kontext tohoto miesta a to aspoň verše 17 až 19 v 16 kapitole evanjelia podľa Matúša. Z týchto veršov môžeme porozumieť, že tu sú zapísané slová Ježiša Krista, ktoré adresoval priamo apoštolovi Petrovi. V týchto slovách (...a dám ti kľúče nebeského kráľovstva...) a v kontexte tohoto miesta, môžeme vidieť nasledovné fakty: Kľúče sa týkajú iba nebeského kráľovstva a ničoho iného. Kľúče boli zasľúbené Petrovi a iba Petrovi, nikomu inému. Toto zasľúbenie Petrovi dal Pán Ježiš Kristus. Slovo "kľúče" je v množnom čísle. Teda sa jedná aspoň o dva alebo o viac kľúčov. Zvlášť by sme si mali všimnúť a zdôrazniť prvé dva fakty, lebo keď si ich uvedomíme, uchránime sa od podstatných a závažných omylov. V súvislosti s týmito faktami si položme niekoľko otázok. Koľko je kľúčov? Aký je účel kľúčov? Kedy dostal Peter kľúče? Kde dostal Peter kľúče? Keďže sa hovorí o kľúčoch nebeského kráľovstva, v akom zmysle sa tu hovorí o nebeskom kráľovstve? Čo sa tu rozumie pod nebeským kráľovstvom? Odpoveď na tieto otázky budeme hľadať priamo v Biblii. Biblia vysvetľuje sama seba a preto aj odpovede na tieto otázky budeme hľadať priamo v Biblii a nie inde. Na prvom mieste si musíme uvedomiť, že Petrovi zasľúbil kľúče Ježiš Kristus v autorite Božej a podľa vôle Božej, Jn7:16-19 a Jn8:38. Preto môžeme s istotou povedať, že zasľúbenie o kľúčoch sa naplnilo a Peter kľúče určite dostal. Čo máme v tomto verši rozumieť pod nebeským kráľovstvom? Nebudeme tu nejak zvlášť hovoriť o nebeskom kráľovstve. Uvedomme si však to, že keď hovoríme o kráľovstve, tak sa jedná o vládu kráľa a môžeme tým myslieť územie nad ktorým vládne kráľ alebo tým môžeme myslieť ľudí, ktorým vládne kráľ a títo ľudia tvoria jeho kráľovstvo. Keď sa hovorí o nebeskom kráľovstve alebo aj o Božom kráľovstve, čo je to isté, tak rozumieme tým vládu Boha a z toho vyplýva, že kráľom je tu Boh. Toto je dôležité si uvedomiť, keď chceme porozumieť kľúčom nebeského kráľovstva. Jedná sa o prítomnosť a vládu Boha osobne. Tak tomu malo byť aj vtedy, keď Pán Ježiš Kristus prvýkrát prišiel na túto zem. On prišiel ako zasľúbený kráľ. A tak tomu bude aj po jeho druhom príchode. Príde ako kráľ a bude kráľom, bude kraľovať osobne prítomný. Toto druhé obdobie poznáme z Biblie ako tisícročné kráľovstvo. A ako je to teraz s nebeským kráľovstvom na tejto zemi? Božie kráľovstvo je len jedno, ale sa môže prejavovať v rôznych formách. Jednu z foriem sme už spomenuli, a to tisícročné kráľovstvo. Iná forma kráľovstva bude po súde, keď bude nové nebo a nová zem. Ak Peter dostal kľúče kráľovstva, tak o akú formu kráľovstva sa teraz jedná? Je tu teraz, v tomto čase na zemi prítomné nebeské kráľovstvo? Áno je! Teraz, v tejto dobe, je nebeské kráľovstvo prítomné tu na tejto zemi. Je to kráľovstvo v zmysle verša R14:17 "Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu". Je to kráľovstvo, kde Boh je osobne prítomný v osobe Svätého Ducha. Je to spravodlivosť, radosť a pokoj v Svätom Duchu. Je to kráľovstvo, ktoré je zjavené, zviditeľnené, skrze cirkev. Cirkev, telo Kristovo, je vytvárané, spojené a zjednotené Svätým Duchom. Cirkev a Svätý Duch sú nerozlučne spojené. Cirkev bez Svätého Ducha jednoducho neexistuje. Keď budeme v Biblii hľadať kedy a kde, na ktorom mieste, dostal Peter kľúče nebeského kráľovstva, tak tam musí byť osobne prítomný jednak Peter a musí tam byť osobne prítomný aj Svätý Duch. Bez Petra to nemôžu byť kľúče o ktorých je reč v Mt16:19 a bez Svätého Ducha nemôže byť v terajšej dobe reč o nebeskom kráľovstve. Uvidíme, že to tak v Biblii zapísané je. Myslím si, že najjednoduchšie čo môžeme porozumieť je to, že Peter dostal kľúče ešte počas svojho pozemského života. Z Biblie môžeme rozumieť, že duša znovuzrodého človeka po jeho fyzickej smrti odchádza k Pánovi, 2Ko5:8-9 a Fi1:21-25, odkiaľ nieto návratu až po druhý príchod Pána Ježiša, 1Te4:13-18 a tiež, že duša zomrelého už viacej s týmto fyzickým svetom nekomunikuje a neprichádza s ním do styku, Lk16:25-31. Z toho môžeme rozumieť a aj uvidíme, že to tak je, že Peter dostal tieto zasľúbené kľúče ešte počas svojho pozemského života. Účel kľúčov Pre mňa najťažšie bolo porozumieť účelu kľúčov. Vysvetlím prečo. Mal som zafixovanú predstavu, že účel kľúčov je len ten, aby sme si niečo odomkli, a aby sa človek pomocou nich dostal niekde dovnútra. Napríklad odomknúť si byt a vojsť do bytu. Teda, aby človek mohol niekde vstúpiť. Tak tomu bolo aj v súvislosti s kľúčmi, ktoré boli Petrovi zasľúbené. V súvislosti s týmito kľúčmi som mal predstavu a rôzne výklady ma k tomu smerovali, že Peter dostal kľúče na to, aby on a aj ostatní ľudia mohli do nebeského kráľovstva vstúpiť. Vstúpiť v zmysle vojsť dovnútra. Až keď som porozumel, že účel kľúčov nie je len tento, porozumel som aj samotným kľúčom. Porozumel som, že účelom kľúčov nie je len ten, aby sme ich použitím vošli do nebeského kráľovstva, ale aj ten, aby nebeské kráľovstvo bolo "odomknuté", aby sa ono mohlo rozšíriť a aby sa ľudia mohli do neho dostať. Stručne povedané účel kľúčov ktoré dostal Peter bol ten, aby sa nebeské kráľovstvo mohlo (roz)šíriť a ľudia mali možnosť do neho vstúpiť a byť v ňom, Ko1:12-13. Až keď som toto porozumel, porozumel som, aké kľúče, kde a kedy Peter dostal. Ale aby človek mohol niekde vstúpiť, musí to, do čoho má vstúpiť, už existovať. A tak to bolo aj s nebeským kráľovstvom. Aby sa ono mohlo rozšíriť a ľudia aby mohli do neho vstupovať, muselo nebeské kráľovstvo najprv byť, existovať tu na zemi, muselo na zem zostúpiť, muselo najprv na zem prísť. Všimnime si aj otázku nebeského kráľovstva. Keď chceme nájsť kľúče nebeského kráľovstva, ktoré boli zasľúbené Petrovi a porozumieť im, musíme hľadať tam, kde bol súčasne prítomný Peter a Svätý Duch. Zoberme si do rúk Bibliu a pozorne hľadajme v nej kľúče nebeského kráľovstva, ktoré Peter dostal tak, ako mu to Pán Ježiš Kristus zasľúbil. Prvý kľúč Čo sa stalo na Letnice? Pán Ježiš Kristus po ukrižovaní zomrel, bol uložený do hrobu a bol vzkriesený, na tretí deň vstal z mŕtvych. Ukázal sa svojim učeníkom, 40 dní bol s nimi, vyučoval ich o Božom kráľovstve, Sk1:3 a potom bol vzatý do neba. Prikázal im, aby sa z Jeruzalema nerozchádzali, ale čakali až budú zaodetí mocou Svätého Ducha. Učeníci zotrvávali spolu v Jeruzaleme v hornej dvorane. Na päťdesiaty deň po vzkriesení Ježiša Krista, na deň Letníc, zostúpil z neba Svätý Duch a učeníci boli ním razom naplnení. Boli zaodetí mocou Božou tak, ako im Pán Ježiš Kristus zasľúbil, Sk1:5 a Sk2:34. Toto bol okamih vzniku cirkvi. To bol okamih zostúpenia nebeského kráľovstva na zem. Tu a takto v Jeruzaleme v okamihu zostúpenia Svätého Ducha na tých asi 120 učeníkov, vznikla cirkev a nebeské kráľovstvo zostúpilo na zem. Tu na zemi sa zjavilo nebeské kráľovstvo skrze Svätého Ducha a tých asi 120 učeníkov. V moci Svätého Ducha sa Peter postavil a kázal tam prítomným Židom z rôznych krajín sveta. Kázal ukrižovaného, zmŕtvychvstalého a osláveného Ježiša Krista, Sk2:36. Aký bol výsledok Petrovej kázne? Vo verši Sk2:41 čítame, že sa ich pripojilo okolo tri tisíc duší, t.j. už vzniknutá cirkev vzrástla do počtu o týchto tri tisíc uverivších v ten deň a skrze cirkev teda nebeské kráľovstvo bolo viditeľné všetkému ľudu, Sk2:47. Peter skrze kázané Božie slovo odomkol nebeské kráľovstvo a týchto tri tisíc uverivších do neho vstúpilo. Tu v Jeruzaleme na deň Letníc prišlo nebeské kráľovstvo medzi ľudí v osobnej prítomnosti Svätého Ducha. Tu v Jeruzaleme na deň Letníc Peter dostal prvý kľúč. Skrze jeho kázeň bolo nebeské kráľovstvo poprvýkrát odomknuté. Tu, za prítomnosti Svätého Ducha, prišlo nebeské kráľovstvo a tu sa aj začalo šíriť medzi ľudí a ľudia do neho mohli vojsť, vstúpiť (presnejšie povedané: mohli byť do neho premiestnení Bohom, lebo predtým boli v kráľovstve satanovom, Ko1:13). Bol tu Svätý Duch a bol tu aj Peter. Pán pridával cirkvi zachránených každý deň, Sk2:47. Cirkev rástla. Počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval, Sk6:7. Ale prišlo k prenasledovaniu cirkvi v Jeruzaleme, Sk8:1 a všetci sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie, okrem apoštolov. Druhý kľúč A tak tí, ktorí sa rozpŕchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo Božie, Sk8:4. Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista, Sk8:5. A zástupy jednomyseľne pozorovali na to, čo hovoril Filip čujúc a vidiac divy, ktoré činil, Sk8:6. A povstala veľká radosť v tom meste. Uverili tomu, čo kázal Filip o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista a krstili sa, Sk8:12. Ale Svätý Duch nezostúpil na niktorého z nich, boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra i Jána. Aké boli vtedy vzťahy medzi Samaritánmi a Židmi? Zlé! Samaritáni a Židia sa od seba oddeľovali a to od doby, keď sa Židia vrátili z Babylonského zajatia. Vtedy, pri obnove Jeruzalema, vzniklo medzi nimi nedorozumenie, ktoré ešte stále pretrvávalo. Židia sa nestýkali so Samaritánmi, štítili sa ich, oddeľovali sa od nich. Ale keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána. Myslím si, že oni boli niečo ako parlamentári, parlamentná delegácia a skrze Petra a Jána došlo k zmiereniu týchto dvoch skupín. Že došlo k zmiereniu môžeme tak usudzovať z toho, že Peter a Ján sa modlili za nich, skladali na nich ruky a vtedy dostávali Svätého Ducha, Sk8:17. Môžeme to chápať ako zmierenie, lebo asi ťažko dovolí niekto, aby skladal na neho ruky ten, ktorý nie je s ním v zhode, v priateľstve, s kým nemá usporiadané vzťahy. A rovnako ani tí, ktorí sa modlia za iných, pravdepodobne nezložia ruky na tých, ktorí by ich odmietali a neprijímali. Skladanie rúk predstavuje zjednocovanie sa. Napríklad: Zbor sa zjednotil s Barnabášom a Pavlom, položili na nich ruky, prepustili ich na misijnú cestu a zbor za nimi aj stál, Sk13:1-4. Taktiež pri obetovaní zvierat sa na obeť skladali ruky čím sa hriešnik stotožňoval s obeťou. Čítame v ôsmej kapitole Sk, že ani Svätý Duch nezostúpil na niktorého Samaritána prv ako prišiel Peter a Ján a prv, ako došlo k tomu, že sa Peter a Ján za Samaritánov modlili a skladali na nich ruky. A tak môžeme povedať, že Svätý Duch zostúpil na Samaritánov až potom, čo došlo k zmiereniu, lebo inak by bolo v cirkvi rozdelenie od samého začiatku. Aj v Samárii by bola vznikla cirkev, ale cirkev v Samárii a cirkev v Judsku by boli bez predchádzajúceho zmierenia oddelené jedna od druhej a cirkev ako taká, by bola rozdelená od samého počiatku. Nebeské kráľovstvo prišlo aj do Samárie. Bol tam Peter a bol tam Svätý Duch. Bol tam aj Ján, ale z pohľadu zasľúbenia kľúčov je podstatné a dôležité, že tam bol Peter a Svätý Duch. V moci Svätého Ducha sa diali skrze Filipa zázraky a divy, ale Svätý Duch na niktorého Samaritána nezostúpil prv, ako prišiel do Samárie Peter. A to bol druhý kľúč, ktorý dostal Peter. Dostal ho tu v Samárii, aby odomkol Božie kráľovstvo pre Samáriu. Tak sa Božie kráľovstvo rozšírilo, prišlo aj do Samárie a Samaritáni mohli do neho vstúpiť. Bol tam Svätý Duch a bol tam aj Peter. Tretí kľúč Evanjelium sa zvestovalo a nebeské kráľovstvo sa šírilo. Zbory po Judsku, Galilei a Samárii sa rozhojňovali. A tak sa dostávame k udalosti, ktorá je opísaná v desiatej kapitole Sk. V Cezarei žil muž menom Kornélius, ktorý bol nábožný, bojaci sa Boha, ale bol pohan. Apoštol Peter v Jope dostal videnie a skrze toto videnie porozumel, že má ísť ku Kornéliovi, Sk10:28-29. Išiel spolu s viacerými a v Kornéliovom dome kázal, zvestoval a svedčil o Ježišovi Kristovi, Sk10:39. Ešte počas toho, ako Peter kázal o Ježišovi Kristovi, zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali toto slovo. Vtedy užasli všetci tí židia, ktorí boli prišli s Petrom, že i na pohanov je vyliaty dar Svätého Ducha, Sk10:45. V dome Kornéliovom po prvýkrát bol aj na pohanov vyliaty Svätý Duch a nebeské kráľovstvo bolo otvorené aj pre pohanov. Hoci je v Písme napísané, že apoštolom pohanov je Pavol, R11:13, predsa to bol Peter cez ktorého nebeské kráľovstvo sa dostalo aj k pohanom, Sk15:7. V dome Kornéliovom dostal Peter tretí kľúč nebeského kráľovstva. Tu bolo nebeské kráľovstvo odomknuté aj pre pohanov. Bol tu prítomný Svätý Duch a bol tu prítomný aj Peter. Koľko kľúčov dostal Peter? Doteraz sme hovorili o troch kľúčoch. Peter ich dostal v Jeruzaleme, Samárii a v dome Kornéliovom. Kráľovstvo Božie bolo odomknuté pre Židov, Samaritánov a aj pre pohanov. V Božích očiach boli vtedy tieto tri skupiny: Židia, Samaritáni a pohania. Preto boli potrebne tri kľúče, aby Božie kráľovstvo bolo odomknuté pre všetky tieto tri skupiny. Židia boli vyvoleným národom. Samaritáni boli takým zvláštnym národom. Vznikli zmiešaním pozostatkov izraelského obyvateľstva a pohanských osadníkov na území Samárie po Asýrskom zajatí. Čiastočne sa riadili Mojžišovým zákonom a súčasne uctievali aj cudzie, pohanské božstvá, 2Kr17:33-41. Boli tri skupiny ľudí a tak boli potrebné aj tri kľúče na odomknutie Božieho kráľovstva. Všetky tri kľúče dostal Peter tak, ako mu to zasľúbil Ježiš Kristus. A zdalo by sa, že ani viac a ani žiadne iné kľúče kráľovstva nebeského neboli potrebné. Ale nie je tomu tak. Ako sme už povedali, použité už boli tri kľúče. Pomocou nich kráľovstvo Božie bolo odomknuté Židom, Samaritánom aj pohanom. Božie kráľovstvo zostúpilo v Jeruzaleme a rozšírilo sa po Judsku, Samárii a dostalo sa aj do okolitých krajín a ľudia do neho vstupovali a zostávali v ňom, Sk9:31 a Sk11:19-21. Ale stalo sa niečo zvláštneho. Vznikol problém a kráľovstvo sa prestalo šíriť a ľudia prestali do neho vstupovať, resp. toto bolo ohrozené. Bolo potrebné tento problém vyriešiť. Bola tu prekážka, ktorá bránila šíreniu nebeského kráľovstva a bránila ľuďom dostať sa do nebeského kráľovstva. Túto prekážku bolo potrebné odstrániť. Čo sa vlastne stalo? Kde to bolo? Skúmajme v Biblii. Štvrtý kľúč V Biblii máme opísanú ešte jednu udalosť ktorú si treba všimnúť v súvislosti s nebeským kráľovstvom, Svätým Duchom a Petrom. Učeníci sa z Jeruzalema rozpŕchli pre súženie, ktoré povstalo za času Štefana a prišli až do Fenície, na Cyprus a do Antióchie, Sk 11 kapitola. A ruka Pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. Z Jeruzalema do Antióchie prišiel Barnabáš, ktorý keď prišiel a uvidel tú milosť, zaradoval sa. Potom Barnabáš odišiel do Tarzu pre Pavla, ktorý sa na ceste do Damašku obrátil k Pánovi, ako je to opísané v 9 kapitole Sk. Keď Barnabáš našiel Pavla, doviedol ho do Antióchie. Zbory rástli, evanjelium sa zvestovalo, nebeské kráľovstvo sa šírilo. V Antiochii Svätý Duch povolal a vyslal Barnabáša a Pavla na prvú misijnú cestu, Sk13:2+4 a evanjelium sa zvestovalo na Cypre a v Malej Ázii, Barnabáš a Pavol zakladali zbory a nebeské kráľovstvo sa šírilo. Keď sa vrátili z misijnej cesty späť do Antiochie zvestovali bratom čo všetko učinil s nimi Boh a že otvoril pohanom dvere viery, Sk14:27. Ale prišli niektorí z Judska a tvrdili bratom, že ak sa neobrežú podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžu byť spasení. Pavol a Barnabáš sa dostali s nimi do sporu, Sk15:1-2. Nastal zmätok, nastali rozpaky. Ako teda to je so spasením? Je ku spaseniu potrebná obriezka a je potrebné zachovávať Mojžišov zákon, Sk15:5? Ako ďalej, keď niektorí bratia z Judska tvrdia, že obriezka je nutná ku spaseniu? Nebeské kráľovstvo akoby ostalo stáť, akoby ostalo zmrazené. Obriezka - to už sú skutky zákona, to už nie je podľa milosti, to už nie je Božie kráľovstvo. Sú ku spaseniu potrebné skutky zákona? Je spasenie z milosti a aj zo skutkov? Túto otázku bolo potrebné vyriešiť. Bratia sa vypravili do Jeruzalema a apoštolovia a starší sa zhromaždili, aby uvážili o tejto veci, Sk15:3+6. Medzi zhromaždenými došlo k hádke o tejto veci. Každý hovoril čo si myslel, že je pravda. Po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a začal hovoriť, Sk15:7. Povedal niečo, na čo všetci zmĺkli, Sk15:12. Povedal niečo, čo umlčalo všetkých prítomných. Uviedol dôvod, ktorý prijali všetci. Medzi veršom 7, kedy boli všetci v hádke, a veršom 12, kedy všetci už mlčali, Peter povedal niečo, čo sa stalo zjavenou pravdou pre všetkých. Táto pravda je uvedená vo verši 11: "Ale veríme, že skrze milosť Pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni". Spasení sme milosťou skrze vieru v Ježiša Krista a nie skrze zákon, nie skrze skutky. Spasenie je z milosti a spôsob spasenia je rovnaký ako pre Židov, tak aj pre pohanov. Boli tam aj iní apoštolovia, ale Táto pravda bola zjavená a oznámená práve a len skrze Petra. A to bol štvrtý kľúč nebeského kráľovstva, ktorý Peter dostal. Bol pri tomto aj Svätý Duch? Áno, bol! Hovorí nám o tom Biblia? Áno, hovorí! A nádherným spôsobom. Máme to zapísané v 15 kapitole Skutkov vo verši 28: "Lebo za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám neuvaľovať na vás viacej nijakého bremena ...". Aj z tohoto miesta môžeme vidieť, ako Svätý Duch bol s apoštolmi a učeníkmi. Tie slová: ...za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám..." hovoria o tom, ako pomáha Svätý Duch, ako usmerňuje a radí tým, ktorí sú Ježišovi. Vyjadrujú Božiu lásku a milosť s ktorou sa Boh k svojim deťom skláňa až na ich úroveň a vedie ich, pomáha im a potvrdzuje ich. Štvrtý kľúč bol iný kľúč ako predchádzajúce tri, ale bol to rovnako kľúč, ktorý dostal Peter, aby odomkol existujúce, ale zamknuté, zmrazené, kráľovstvo, ktoré boli "zamkli" tí, ktorí prišli z Judska dolu, Sk15:1. Dnes je nebeské kráľovstvo otvorené a ľudia môžu do neho vstupovať. Štvrtým kľúčom bolo nebeské kráľovstvo odomknuté aj v tom zmysle, že tento štvrtý kľúč oddelil od seba dve obdobia, dve éry. Dobu zákona, v ktorej bolo od Židov a prozelytov požadované dodržiavanie Mojžišovho zákona a dobu milosti, v ktorej Boh od človeka očakáva vieru v Ježiša Krista, Božieho Syna. Štvrtým kľúčom bolo nebeské kráľovstvo definitívne odomknuté v zmysle spôsobu, akým sa do neho dá vstúpiť. Záver Ako sme uvideli, účel kľúčov je teda dvojaký. Jeden účel bol ten, aby sa nebeské kráľovstvo mohlo tu na zemi rozšíriť a to z Jeruzalema až do celého sveta. Druhý účel bol, aby ľudia do kráľovstva mohli vstupovať a to všetci: židia, samaritáni a aj pohania. O kľúčoch môžeme povedať ešte aj tak, že to boli kľúče jednorázové. Peter ich dostal a použil. Neboli to kľúče, ktoré by Peter potom ešte niekomu odovzdal. Prvotné otvorenie nebeského kráľovstva - kľúče - boli dané iba Petrovi. To si treba veľmi dobre uvedomiť, že kľúče na prvotné otvorenie nebeského kráľovstva pre židov, samaritánov a pohanov dostal iba Peter a niet nikde takej biblickej výpovede, že by tieto kľúče boli prenosné, že by boli prenesené na niekoho iného, alebo že by kľúče boli dedičné. Každý kľúč, ktorý dostal Peter, ako môžeš milý čitateľ aj sám posúdiť, bol jedinečný, určený pre špecifický účel, jednorázový a neopakovateľný. Pán Ježiš Kristus zasľúbil Petrovi kľúče nebeského kráľovstva. Toto zasľúbenie sa aj naplnilo. Bol to Peter, skrze ktorého bolo nebeské kráľovstvo odomknuté, aby sa nakoniec dostalo aj k nám, aj k tebe milý čitateľ, aby si, ak vierou prijmeš Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a vyznáš ho ako svojho Pána, mohol zažívať nebeské kráľovstvo vo svojom živote. Aby si mohol prežívať spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.
vložil ivanp



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 08. duben 2015 @ 14:35:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se nezlob, ale tohle je jen druh propagandy podobně jako  bývá v politice. S mnohým nelze souhlasit a je to jen úporná snaha obhájit moc organizace, která v minulosti napáchala moc zla a to i vinou svých vůdců. Píšeš:
Klíče znamenají symbol mimořádné moci. Petr (a jeho nástupci) je ustanoven správcem domu (církve), jehož původce a majitel je Kristus.
"Svazovat" znamenalo v rabínské mluvě: "Prohlásit něco za nedovolené" - kdežto "rozvazovat" , mělo význam: "Zprostit nějakého závazku", prohlásit něco za dovolené. (proto se papež veřejně a pro křesťatny závazně vyjadřuje v oblasti víry a mravů)..
  Takže katolická církev měla a má mimořádnou moc? Církev, kterou její vůdci vedli k válkám ? Církev, kde v čele stáli i zlí lidé bez charakteru? Církev, která mučila a trýznila  a vraždila ??   Pokud existuje Bůh, tak by takové duchovní svinstvo nemohl připustit. A pokud  toto svinstvo existuje dál, pak je pod mocí Satana.   Papež nedrží klíče mimořádné moci, ledaže by nu svoje klíče půjčil Satan !!!!  



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Středa, 08. duben 2015 @ 15:06:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde ale Ježíš mluví o nějakém Petrově nástupci /nástupcích/, který bude stejně obdařen a vyvolen k vedení?(Sorry, nejde mi to odtučnit. :-)



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 08. duben 2015 @ 16:49:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, tvůj název článku je rouhavý. Bůh ustanovil za hlavu církve Ježíše Krista! Jemu dal veškerou moc na nebi i na zemi. Oko napíše mega nesmyslů jenom proto, aby učinil z Boha i apoštola lháře.
Čti Oko, čti!! Jednou až budeš stát před Bohem, tak se za svá lživá slova budeš těžce potit za krkem. Uvidíme, jestli budeš mít tu drzost věčnému Bohu tvrdit tvoje hlouposti o viditelných a neviditelných hlavách církve. Kolik vlastně má ta tvoje církevní nevěstka hlav Oko, pověz kolik? Hodně, co? V současné době tři! Hlava antikrista, hlava emeritního a papežského antikrista, hlava stávajícího papežského antikrista. Padlá římská církevní nevěstka je vícehlavá pekelná saň!
Oko, ty lháři a chronický przniteli božího slova! Nyní čti!

  • Ef 1:22-23 ‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Kolik hlav má církev Kristova? Kolik Oko?!



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 08. duben 2015 @ 18:23:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ten tvůj "Toník" ti ale v té tvé hlavě řádí, Stando, 
když se kvůli němu budíš před pátou ráno.


...výstižně to vyjádřil Saloman tímto zhodnocením Toníkova komentáře: "Toníku, děkuji. Tohle se čte se zatajeným dechem! " Jenomže lži už bývají takové - líbivé! Jinak by na ně totiž nikdo nenaletěl!

  Už zas lži, Stando? 

  Je to jen nedávno co jsi zbaběle utekl z diskuze vedle
když jsi před tím utíkal od tématu jak jen to šlo. 

  A teď už zase začínáš nanovo?


  Tím Saloman hodnotil příběhy pod mým komentářem
Celkem odhaduji, že tím "Tohle se čte se zatajeným dechem" 
myslel ty příběhy ze skutků apoštolů, na které jsem odkazoval 
a které jsem citoval a chápu, že ty příběhy apoštola Petra se ti 
"nehodí do krámu".

  Je v tom mém komentáři podle tebe něco špatně, něco lživého? 




  Církev Pána Ježíše Krista má jednu hlavu. 


  Jenže tu hlavu nevidí lidi, co jim ze srdce vycházejí 
zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, 
hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, 
pýcha a pošetilost.


  Toník



Re: Smysl ustanovení Petra viditelnou hlavou církve. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 09. duben 2015 @ 10:39:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je směšně trapné pokud odpadlíci poučují pravé věřící. To pravé věřící, není vyvyšování ani pohrdání druhým člověkem, jen konstatování, že Kristus založil jednu Církev a to s primátem a úřadem Petra. Dal jsem si před svátky pauzu od GS a když jsem nyní zpětně zjistil, že i většina katolíků si také dala tuto pauzu, nestačil jsem se divit, když jsem četl ty komentáře odpadlíků. Bylo to zoufalství, křeč a bezmocnost, kdy jeden řekl toto, druhý to pořel, třetí utřel oba a na výsluní postavil svůj názor atd. Byla ti ukázka babylonského zmatku, kdy pravice nevěděla co dělá levice. A místní zoufalci servírují do diskuse primát Petra, vykládají text o skále atd.atd. opět ukázka myšlenkového průjmu tkz. ovcí bez pastýře. Až ukončí tento cirkus, předvedou další diskusní atrakce, jako Panna Maria v Církvy, pak to okoření Husem atd,atd. vždy si budou myslet, jak mají navrh a přitom jen sami sebe veřejně usvědčují ze lži, manipulace a pomluvy a všem na obdiv své prázdné a zoufalé hlavičky. Prostě s tím nic neuděláte, nemůžete být nad katolíky, když nic vyššího již Bůh ve své prozřetelnosti a lásce neustanovil, než svoji Církev a vy ze své svobodné vůle jste se rozhodli jít nikoliv s Kristem, ale proti Kristu. Zde totiž žádná výmluva neobstojí. Kdo nevěří Písmu sv., něvěří Kristu. Kdo nemilujeCírkev, nemilije Krista. Nezapoměnte, že do Božího Království se vchází úzkým vchodem a do věčného ohně vchodem širokým. Pokud zde alibisticky a někteří ze zlé vůle útočíte na primát Petra, což je z Písma sv. ustanovení Krista, pak vás vyzívám doložte z Písma sv., že vy kteří nevěříte slovům Krista máte právo na Boží Království! Kecy nemaj cenu a žvanění něco o denominacích je ukázka zoufalce po duchovní smrti. Viz. bláboly které zde prezentuje brusle a ostaní, co jako katolíci odpadli. 



Stránka vygenerována za: 1.67 sekundy