Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ambrož.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 630, komentářů celkem: 404470, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 103 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

martino
ivanp
Willy
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110265836
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: APOŠTOLSKÁ SUKCESE
Vloženo Čtvrtek, 02. říjen 2014 @ 18:00:06 CEST Vložil: Olda

Katolicismus poslal BohemianAnonymus

Když zde bylo znovu otevřeno téma tzv. "apoštolské sukcese", rád bych nabídl k úvaze tento pohled:


Na úvod jeden citát:

"V římskokatolické církvi je to tak, že v jejím pozemském vedení jsou pastýři pověření Duchem svatým v nepřetržité řadě vkládáním rukou přímo od apoštolů, potažmo tedy od Krista." (oko)


Apoštolská posloupnost (následnost, návaznost), tak jak ji propaguje ŘKC nemá opory v Bibli. Jde o lidský konstrukt. Pokud ho však přijmeme, pak může fungovat jen za jistých podmínek, např.:

A) předávající i následník splňují, abych tak řekl "biblické parametry" - tedy musí být povoláni ke službě Bohem.

B) řetěz předávajících i následníků není někde přerván - protože pokud by se vyskytl nehodný, tedy Bohem nepovolaný předavatel, byl by řetěz přerván, aniž by to bylo zjevné. Vnější obřad by sice proběhl bez závad, ale k předání následnictví, či duchovního pověření by vůbec nedošlo. NIKDO NEDÁ, ČEHO SÁM NEMÁ. Boží království ale nemůže být závislé na lidské nedokonalosti a slabosti. 

Podobně by řetěz byl přerván i v případě nehodného nástupníka. Jinými slovy, tzv. "apoštolská sukcese" je na kontinuitě řetězu povolaných předávajících i následníků ZÁVISLÁ - doslova s ní stojí a padá.

Pokud by jediný!!! papež, či biskup byl nehodný, posloupnost by vzala za své, a pak už by nikdo nevěděl, kdo je následníkem apoštolským, a kdo nikoli. Jednou z podmínek, kterým by předávající i následník ve vedoucí úloze v církvi měli vyhovět, je např. tato:

1Tm. 3:2-7 "Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; NEDOVEDE-LI NĚKDO VÉST SVOJI RODINU, JAK SE BUDE STARAT O BOŽÍ CÍRKEV? Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kteří jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblových nástrah."
Podobně Tt. 1:5-9.

A protože řada biskupů i papežů byla bohužel! nehodných (např. cizoložníci, vrazi, korupčníci, jedním slovem bezbožníci), byl řetěz apoštolské sukcese definitivně přerván a znehodnocen a dnes už o apoštolské sukcesi nelze vážně hovořit. Navíc tito lidé bojovali proti tělu a krvi - což jim vůbec nepříslušelo - viz Ef. 6:12!!! (BK)

Co bylo příčinou přervání a znehodnocení tohoto řetězu? HŘÍCH!!! Jak nepopulární slovo dnes! Hřích, který doslova po kapkách vnikal do církve a protože mu nebylo bráněno, dostal se i na nejvyšší místa, aby je ovládl. Podobně jako otevřená rána je vstupní branou infekce, tak i hřích, nenásleduje-li pokání, je vstupní branou duchovní infekce, tedy sil Zla. Musím zde uvést, že pyramidální struktura církve je pohanská (obrazně EGYPT!) - původní církve, tedy sbory byly decentralizovány. Bohužel tento biblický a tím i jediný životaschopný model byl následkem hříchu záhy opuštěn

Je zvláštní, že již delší čas téměř všude slyším kázat nevyvážené Boží slovo: káže se o bezbřehé Boží lásce, ale ani slovo o pokání a Boží svatosti která nenávidí hřích. Jestliže my jsme si na hřích zvykli, pak Bůh si na něj zvyknout nemůže

Boží dílo ale nemůže stát a padat s apoštolskou sukcesí jako lidským konstruktem. Nicméně sukcese (následnictví, duchovní kontinuita) je nutná - nutno ji však odvozovat nikoli od lidského úkonu, nýbrž od Krista a Jeho učení. 

Proto je důležité pro každého věřícího i pověřeného službou, či úřadem v církvi (tedy královské kněžstvo dle 1Pt. 2:9) nacházet se v duchovní sukcesi přímo od Krista:

Ten, kdo staví na základě, jímž je Kristus, apoštolové a proroci, ten zůstává v Kristově nezkaleném učení, tedy patří mezi královské kněžstvo dle 1Pt. 2:9 a nachází se v duchovní sukcesi přímo od Krista a jeho apoštolů!

1Pt. 2:9 "Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu . ."

A jsme-li královským kněžstvem dle 1Pt. 2:9, pak již mezi námi a Kristem, naším veleknězem nepotřebujeme lidského prostředníka, jako např. kněze, či Marii:

Žd. 4:14 "Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, . ."

Nepotřebujeme lidské přímluvce, jako Marii a svaté, neboť naším Přímluvcem je Pán Ježíš

1J. 2:1 "Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého."

A jako královské kněžstvo zkoumejme vše, co přichází zvenčí a porovnávejme to s Písmem, jako to činili Berojští (Sk. 17:11), kteří zkoumali to, co jim zvěstoval Pavel. Byli samostatní a neptali se na názor náboženských autorit v Judsku. Kdyby tak učinili, nikdy by Pavlovu zvěst nepřijali. Berojští jsou nám vzorem nejen duchovní svéprávnosti, ale i odvahy, když zkoumali a přijali zvěst, která byla v jejich zaběhaném náboženském systému přímo revoluční!!!

Dnes zdaleka ne vše, co pochází z ústředí našich církví má oporu v Písmu svatém. Mějme přitom na paměti, že církevní špičky nám nejsou nadřazeny, neboť jediný je náš Mistr, my pak všichni jsme bratří (Mt. 23:8).

A konečně Prostředníkem mezi námi, královským kněžstvem a Bohem je náš velekněz, Pán Ježíš Kristus:

1Tm. 2:5 "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, . ."

Varujme se modloslužby. Napsal jsem:

"Bůh si svého Syna a Jeho oběti tak cení, že její obcházení pokládá za urážku."

Což mj. znamená to, že přisoudíme-li přímluvy (1J. 2:1) nebo slávu (Lk. 24:26; J. 1:14) náležející jen Kristu někomu jinému, např. lidskému stvoření, tedy zemřelým lidem jako Marii a svatým, dopouštíme se tím urážky Boha.

A pokud jde o ekuménu: Usilujme níkoli o ekuménu horizontální, instituční, ale o ekuménu vyššího typu, ekuménu vertikální, duchovní, spojení s Kristem, Pastýřem a strážcem našich duší (1Pt. 2:25), neboť jen Kristus je Hlavou církve, těla, které spasil (Ef. 5:23). Tedy církev je tělem, není Hlavou ani Základem (1Kor. 3:11). Církev Kristova, jsoucí bez poskvrny a vrásky (Ef. 5:27) se institučně ani spojovat nemůže, neboť patří jen Kristu (Ef. 5:24,25) a nikoli pozemské instituci! To nás vede k pokoře a podřízenosti Kristu. On musí růst, my však se menšit (J. 3:30). A budeme-li spojeni s Ním, pak skrze Něj budeme spojeni se všemi věřícími ve světě, ať už se nacházejí kdekoli. Neboť platí:

2Kor. 5:14 "Neboť láska Kristova nás váže, . ." (ČSP)

K tématu:


"APOŠTOLSKÁ SUKCESE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 616 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 02. říjen 2014 @ 20:40:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odstavec o modloslužbě bych ještě doplnil takto:

Bůh nepřipustí, aby na Jeho slávě kdokoli participoval:

J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."

Prorok Izaiáš i žalmista volají:

Iz. 42:8 "Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám."
Ž. 115:1 "Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!"

BA

Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 02. říjen 2014 @ 22:55:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém všech, kteří si chtějí nějakou moc nebo zvýhodněné postavení v církvi přivlastnit, je ve stručnosti dvojí:

1. Tuto moc si nelze přivlastnit, neboť ji uděluje Pán,

2. kdo chce být v Božím království prvním, má se stát posledním.

Toto Ježíšovo naučení by si každý měl přivlastnit, to je určeno každému. A ne si sám přivlastnit to, co přiděluje jen skutečný vlastník a jiný na to nemá nárok. I kdyby na to nárok od vlastníka získal, měl by se skromně stát tím posledním a nehalasit o své výjimečnosti.Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 03. říjen 2014 @ 08:49:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Podobně by řetěz byl přerván i v případě nehodného nástupníka. 
Jinými slovy, tzv. "apoštolská sukcese" je na kontinuitě řetězu 
povolaných předávajících i následníků ZÁVISLÁ - doslova s ní stojí a padá.


  Proč mají protestanti furt potřebu kafrat do něčeho, čemu vůbec nerozumí?

  Nebylo by lepší si o tématu něco přečíst, než takto dávat na odiv svoji totální 
neznalost dané věci? K tématu posloupnosti v ŘKC existuje i na netu 
velké množství literatury, včetně podrobného popisu svátostí, svěcení a jejich principu.  Pokud jde o téma článku samotné, tak často platí: 

od tehdy až podnes.Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. říjen 2014 @ 11:52:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo BÁčko, mnohokrát přerušenou posloupnost modloslužebníkům nevysvětlíš. Nepřerušené posloupnosti věří jen ti, co jsou vychování od dětství v katolické víře. Takže je to boj s vymytými mozky. Něco jako vysvětlovat členu hitlerjungen, že Hitler je darebák a lže. Kdyby jsi jim tisíkrát omlátil důkazy o čenich, stejně si budou mlet svoje. Toto je duchovní boj s otročeným katolickým duchem, zatvrzelým vůči pravdě.
A na horizontální a vertikální kecy o ekumeně se vykašli. Ekumena v rozsahu 360stupňů je rakovinou víry. Máme snad Krista a Ducha, to nás spojuje, a ne nějaká kompromisní ekumena!Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 03. říjen 2014 @ 14:43:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštolskou posloupnost nemáme jenom my ale i ostatní 4 prvotní patriarcháty. Jerusalémský patriarchát ve kterém byl prvním biskupem svatý Jakub, Alexandrijský svatého Marka Evangelisty, Pravoslavný svatého Ondřeje a Syrský ve kterém byl biskupem svatý Petr ještě dříve než odešel do Říma. Mají jí církve které se od nich odvozují jako například koptové nebo mironité. Většina z nich žije v plné jednotě se svatým otcem a jejich kardinálové jej mohou volit a sami být voleni.

Představa že by apoštolská posloupnost neměla platit v důsledku hříchu těch kteří jí předávají a přebírají má stejnou logiku jako kdyby mělo přestat platit Písmo svaté v důsledku hříšných kazatelů, tiskařů, výrobců papíru a nebo dřevorubců. Jako kdyby měla být přerušena mesiánská linie pro hříchy patriarchů a nebo jako kdyby měl Vyvolený národ pro hřích kteréhokoliv krále přestat být Vyvoleným národem.

Dotyk od našeho Pána Ježíše Krista se přenáší i na nás a na všechno čemu náš pan farář svým dotykem žehná. Měli bychom ho častěji prosit aby nám jej poskytnul. Třeba si za ním zajít ve výroční den vlastní svatby a poprosit ho aby nám oběma položil ruce na hlavu a požehnal. Když světí třeba růženec tak aby ho nejenom pokropil svěcenou vodou ale také vzal do ruky, aby se při svěcení dotknul auta nebo domu. Dotýkaný růženec měla například i babička paní Boženy Němcové, píše se o tom hned na začátku a znamená to právě tohle. Že se ho dotknul pan farář Kristovým dotykem. Měli bychom pokorně prosit a zároveň vytrvale klepat na dveře.Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 03. říjen 2014 @ 15:34:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ja mám ,,nepretržitú postupnosť,, od ap. Pavla... ten nemal nič spoločné s ,,prvým pápežom,, Petrom... začal svoju misiu úplne nezávisle od apoštolov a neráčil sa s nimi o tom baviť a žiadať od nich povolenie... Pán Boh ho povolal mimo ostatných apoštolov a bol podriadený jedine Bohu...

 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale odišiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damasku.
18  Potom, po troch rokoch, odišiel som do Jeruzalema, aby som poznal Petra, a pätnásť dní zostal som uňho. Galatským 1:17 

...list Galatským celkom nabúral rímsku závislosť na Petrovi... ak bol Pavel celkom nezávislý v povolaní a misii od apoštolov, tak potom všetky protestantské misie nepotrebujú rímskeho biskupa... našťastie dejiny cirkvi jasne ukazujú na to, že misia nekatolíckych cirkví prináša lepšie ovocie, je životaschopnejšia a čo je najdôležitejšie: akákoľvek protestantská denominácia je bližšia k pravde ako rímsky katolicizmus...

ivanpRe: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Pátek, 03. říjen 2014 @ 23:17:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za svoje církevní otce s apoštolskou posloupností pocházející od Ježíše Krista se modlíme takto :

Za kněze ve farnosti :

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, 
tvého služebníka a správce Božích tajemství.
Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
a nám živou víru, žes ho poslal ty.
Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady;
dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, 
ať pozorně nasloucháme jeho slovům.
Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení.
Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu.
Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.


Za biskupa:

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našim biskupům Dominikovi, Karlovi a Václavovi.
Ať tě mezi námi vždy důstojně zastupují.
Ať nám jejich horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jejich jednání,
povznáší jejich láska, posiluje jejich trpělivost.
Ať nás vedou tvým učením.
Ať nás posvěcují, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě.
Udržuj všechny biskupy v jednotě víry, ve vzájemné svornosti, 
v oddanosti biskupu římskému.
Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků.
A´t všichni, shromážděni kolem svých biskupů na zemi, 
můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi.


Za papeže:

Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Františka, 
který je tvým darem celé církvi a každému z nás.
Chraň ho a žehnej mu.
Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí
a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa.
Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Neděle, 05. říjen 2014 @ 11:08:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hovoriť o katolickom spolku ako o cirkvi je úplne scestné.

To už nie je katolicka cirkev ale slobodomurársky spolok.
Väčšina kardinálov su súčasne členovia slobodomurárskej lóže P2.

Papež už nevládne Vatikánu aj keď je členom Rotary klubu a taktiež Vatikánu nevládne 
jezitský general zo zákulisa,ako tomu bolo donedávna.

Vo Vatkáne vládnu slobodomurári.

Prečítaj knihu: Cudzí agent a dozvieš sa viac.

Terajší papež je len taká opička na gumičke s ktorou elity 
zabávajú ľudí, ktorí nie su ochotní používať šedú hmotu.

Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 05. říjen 2014 @ 14:09:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, BA, ty jsi se zase vyznamenal. Že neznáš Písmo sv. to víme. Jsi na tom stejně jako Franta 100 a dlaší místní "kouzelníci" pokud jde o Písmo sv. Všechny vás spojuje a duchovně mrzačí absolutní neunalost Písma sv.. To je hrůza jak si zaostalý ohledně znalostí Písma sv. Všichni se rádi odvoláváte na Písmo sv. , ale nikdo z vás ho nezná nebo pokud zná, záměrně, tedy úmyslně ze zlé vůle lžete a povídáte pohádky. Pokud zde zveřejníte zprávu o zdravotní nezpůsobilosti, pak jste veřejně omluveni. Jinak jste náboženští hlupáci a fanatici.Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. říjen 2014 @ 09:46:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé je jak dokonale si potřebu a nutnost svaté posloupnosti uvědomovali husité. Kteří se po léta snažili donutit svaté otce aby jim nechali vysvětit biskupy. Po dobrém i po zlém. Vysvěcení utrakvistických biskupů nakonec sehrálo základní úlohu při uzavření míru a opětovném sjednocení.Re: APOŠTOLSKÁ SUKCESE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 07. říjen 2014 @ 23:02:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...mohol by mi niekto vysvetliť k čomu je dobrá ,,APOŠTOLSKÁ SUKCESE,, ?... aký to má praktický význam?... k čomu to je napr. kresťanom v amazonskej džungli ktorí uverili v Krista cez misionára a vôbec netušia o tom, že existuje rímska cirkev s jej rímskym biskupom?... tí ľudia uverili evangeliu,vyznali svoje hriechy, prijali Božie odpustenie a prijali večný život...  k čomu im je dobrá ,,APOŠTOLSKÁ SUKCESE,, ?... tá neochránila rímsku cirkev ani od bludov ktorých je tam požehnane...
apoštol Pavel nemal potrebu ísť za ,,prvým pápežom,, Petrom a žiadať od neho povolenku na hlásanie evanjelia... 
ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale odišiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damasku.
18  Potom, po troch rokoch, odišiel som do Jeruzalema, aby som poznal Petra, a pätnásť dní zostal som uňho. Galatským 1:17 

poznám jeden dôvod ktorý uvádzajú katolíci a to je že ľudia bez ,,APOŠTOLSKÁ SUKCESE,, nemajú plnosť, lebo vraj plnosť je len v rímskej cirkvi, čo je blud, pretože písmo hovorí že plnosť nie je v cirkvi ale v Kristu:
Kolosenským 1:19  Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť
Kolosenským 2:9  lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne,

ďalší dôvod by mal byť že človek bez  ,,APOŠTOLSKÁ SUKCESE,, nevie premeniť chlieb v Krista, to znamená že nemôže byť kňazom... čo je tak isto blbosť, pretože máme všeobecné kňažstvo a z chleba sa nikdy nestane Boh... to by potom na moje modlitby okrem Krista ktorý je v nebesiach odpovedali ,,všetci chleboví kristovia,, zatvorení v krabici na rímskom oltári...

ivanp