Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Šárka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 270, komentářů celkem: 395892, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 203 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108465262
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 2. část, 16 až 30
Vloženo Pondělí, 10. březen 2014 @ 14:20:40 CET Vložil: Olda

Historie poslal ssns

Jak už název článku napovídá, pokračuji v prezentaci koncilem v Kostnici odsouzených nauk Jana Husa. Napřed je uveden latinský text koncilního dekretu, pak můj překlad do češtiny (tučně) a následně pro srovnání uvedeno to, co nám tu předkládá Martino (kurzívou) a co možná pochází od pana Malého.

16. Divisio immediata humanorum operum est, quod sunt vel virtuosa vel vitiosa. Quia si homo est vitiosus et agit quidquam, tunc agit vitiose. Et si est virtuosus et agid quidquam, tunc agit virtuose, quia sicut vitium, quod crimen dicitur sive mortale peccatum, inficit universaliter actus hominis, sic virtus vivificat omnes actus hominis virtuose.


Skutky lidí jsou bezprostředně rozdělené podle toho, kdo je ctnostný a kdo zkažený. Je-li tedy člověk zkažený a cokoli koná, koná zkaženě. A je-li člověk ctnostný a cokoli koná, koná ctnostně. Protože stejně jako zkaženost, která se nazývá hříšným jednáním či smrtelným hříchem, zamořuje všechny skutky člověka, oživuje ctnost všechny skutky člověka ctnostného.


17. Sacredos Christi, vivens secundum legem eius, habens scrupturae notitiam et affectum ad aedificandum populum, debet praedicare non obstante praetensa excommunicatione. Et infa: Quodsi papa vel alius praepositus mandat sacerdoti sic disposito non praedicare, non debet subditus obedire.

Pokud kněz Kristův žije podle Kristova zákona, zná Písmo a touží vzdělávat lid, má kázat nehledíc na předstíranou (nejsem si jistý, co se tím slovem myslí) exkomunikaci. A tak tedy, pokud papež nebo nějaký nadřízený nakáže takovému knězi, aby nekázal, není mu tento povinován poslušností.


18. Quilibet praedicantis officium de mandato accipit, qui ad sacerdotium accedit, et illud mandatum debet exequi praetensa excommunicatione non obstante.

Každý, kdo se stává knězem, dostává rozkaz, aby kázal. A tento příkaz musí vykonávat bez ohledu na předstíranou exkomunikaci.


19. Per censuras ecclesiasticas excommunicationis, suspensionis, interdicti ad sui exaltationem clerus populum laicalem sibi subpediat, avaritiam multiplicat, malitiam protegit et viam praeparat antichristo. Signum autem evidens est, quod ab antichristo procedunt tales censurae, quas vocant in suis processibus fulminationes, quibus clerus procedit principalissime contra illos, qui denudant nequitiam antichristi, qui clerum pro se maxime usurpavit.

Církevním odsouzením k exkomunikaci, suspendování a interdiktu podrobuje si duchovenstvo/kněžstvo laiky, rozmnožuje hrabivost, ochraňuje zlo/zkaženost a připravuje cestu pro antikrista. Neklamným znamením je, že pocházejí od antikrista tato odsouzení. která se právně nazývají fulminationes (nějaký právnický termín, odvozeno od metání blesků) a kterými zakročuje duchovenstvo/kněžstvo proti těm, kteří odhalují antikristovu zkaženost/zlo, již si velké míře přivlastnilo.


20. Si papa est malus et praesertim si est praescitus, tunc ut Judas apostolus est diabolus, fur et filius perditionis et non caput sanctae militans ecclesiae, cum nec sit membrum eius,

Je-li papež zlý/zkažený a předurčený k zavržení, pak je ďáblem/satanem jako Jidáš. Je zloděj a syn zavržení a není hlavou svaté církve bojující (tj. církve na zemi), neboť není ani jejím členem,


21. quia gratia (pokračování z bodu 20) praedestinationis est vinculum, quo corpus ecclesiae et quodlibet eius membrum iungitur ipsi capiti insolubitier.


protože (pokračování z bodu 20) milost předurčení ke spáse je vazba/pouto, které spojuje tělo církve a každý její člen je spojen s její hlavou neporušitelně.


22. Papa vel praelatus malus et praescitus aequivoce est pastor et vere fur et latro.

Špatný a k záhubě předurčený papež či kněz/prelát jsou pastýři jen v pochybném/dvojznačném slova smyslu, protože ve skutečnosti jsou zloději a lupiči.


23. Papa non debet dici sanctissimus etiam secundum officium, quia alias rex etiam deberet dici sanctissimus secundum officium, et tortores et praecones dicerentur sancti, imo etiam diabolus deberet dici sanctus, cum sit officiarius dei.

Papež nemá být nazýván nejsvětějším ani kvůli jeho úřadu, protože jinak by i král měl být kvůli úřadu nazývám nejsvětějším a kati a hlasatelé/heroldi pak svatými. A dokonce i ďábel by pak měl být nazýván svatým, protože je úředníkem Boha.


24. Si papa vivit Christo contrarie, etiamsi ascenderet per ritam et legitimam electionem secundum constitutionem humanam vulgatam, tamen aliunde ascenderet quam per Christum, dato etiam quod intraret per electionem a deo principalitier factam. Nam Judas Scharioth rite et legitime est electus a deo Christo Jesu ad episcopatum et tamen ascendit aliunde in ovile ovium.

Žije-li papež v rozporu s Kristem, pak i když byl zvolen náležitě a zákonně podle nařizení obecného lidu, povstal jinou cestou než skrze Krista, i když připustíme, že byl do úřadu zvolen/vybrán Bohem. Vždyť Jidáš Iškariotský byl za apoštola vybrán řádně a zákonně Bohem Ježíšem Kristem a přesto do ovčince vstoupil jinou cestou.


25.Condemnatio 45 articulorum Wiclef per doctores facta est irrationabilis et iniqua et male ficta est causa per eos allegata, vid. quod nullus ex eis est catholicus, sed quidlibet eorum aut est haereticus aut erroneus aut scandalosus.

Odsouzení 45 článků Wiclefa od učenců/doktorů je nerozumné, nespravedlivé a špatně vytvořená/vymyšlená je příčina pro jeho obvinění, zejména že žádný z nich není katolický a všechny jsou buď heretické/kacířské, chybné nebo pohoršující.


26. Non eo ipso quod electores vel maior pars eorum consenserint una voce secundum ritus hominum in personam aliquam, eo ipso illa persona ligitimate est electa vel quod eo ipso est verus et manifestus successor vel vicarius Petri apostoli vel alterius apostoli in officio ecclesiastico, unde sive electores bene vel male elegerunt, operibus electi debemus credere, nam eo ipso quod quis copiosius operatur meritorie ad profectum ecclesiae, habet a deo ad hoc copiosius potestatem.

Shodne-li se na něčí volbě podle lidských pravidel většina volitelů nebo všichni z nich, neznamená to, že daný člověk byl zvolen řádně a že se touto volbou stává pravým a zřejmým nástupcem Petra či jiného apoštola v jeho církevním úřadě/službě. Měli bychom se dívat na jeho skutky bez ohledu na to, jestli byl zvolen řádně/dobře či neřádně/zle, protože čím více takový člověk jedná ve prospěch záslužného budování církve, tím vydatněji dostává k tomu od Boha moc.

Odpustky nemají moc odpouštět časné tresty za hříchy
 
27. Non est scintilla apparentiae, quod oportet esse unum caput in spiritualibus regens ecclesiam, quod semper cum ipsa militante ecclesia conversetur; patet, quia stat ecclesiam pro magno tempore esse sine papa, ut iam stat post condemnation Joanis XXIII.

Není žádného důkazu, že v duchovních věcech musí církvi vládnout jedna hlava, která je vždy s církví bojující (tj. na zemi). Je zřejmé, že církev bude ve velkém čase (myšleno eschatologicky) bez papeže, tak je to mu dnes po odsouzení Jana XXIII.


28. Christus sine talibus monstruosis capitibus per suos veraces discipulos sparsos per orbem terrarum melius suam ecclesiam regularet.

Kristus by lépe řídil svou církev bez takové obludné hlavy (tj. papeže) skrze své pravé/věrné učedníky rozptýlené po celém světě.

29. Apostoli et fideles sacerdotes domini strenue in necessariis ad salutem regularunt ecclesiam, antequam papae officium fuerat introductum. Sic facerent deficiente per summe possibile papa usque in diem iudicii.

Apoštolové a věrní kněží Pána řídili/vedli církev ve věcech nutných ke spáse dříve, než byl úřad papeže zaveden a činili by tak až do dne soudu, kdy už pravděpodobně nebude žádného papeže.


30. Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato martali.

Nikdo není světským pánem ani knězem ani biskupem, dokud je ve smrtelném hříchu.


----závěr---

Myslím, že seznámení se se skutečným výnosem koncilu v Kostnici, bourá hned několik rozšířených mýtů. Není pravda, že shromáždění učenci a biskupové obviňovali a odsoudili Husa za něco, co neučil, protože všechny odsouzené články pocházejí z jeho díla. Současně je patrné, že Hus neučil a nebyl odsouzen kvůli mnoha věcem, které se stále dokola opakují. Tady si stačí porovnat Martinův seznam s tím skutečným. V neposlední řadě vidíme Husa a jeho učení v trochu jiném a možná neobvyklém světle. Ve své teologii navazoval hodně na Augustina a jeho nauku o předurčení a lze ho docela dobře považovat ze předchůdce lidí jako byl Zwingli a Kalvín. V neposlední řadě vidíme, že se velmi ostře vymezoval vůči morálce soudobé katolické církve a jeho nauka byla a zůstává velmi nebezpečná pro jakoukoli institucionalizovanou církev, církev římskokatolickou pak zejména.

"Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 2. část, 16 až 30" | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 2. část, 16 až 30 (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 27. březen 2014 @ 09:34:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všem paličům
Věnuje Myslivec

Tak ve jménu římského boha,
Hus upálený, ba víc,
zatracený musí být.
Po něm každý kdo v pravdě Ducha žije.
Co na tom, že satan z nenávisti vaší jako prase tyje.

Hus je problém, 
víry Říma věčné  dilema.
Vždyť on v uctě vrchnost má,
a tak starý římský had se mu na to,
za pět set let veřejně omlouvá.

Že Hus Boha poslušnější,
to trnem v oku šiku hlupců davu,
shromážděných na popravu,
před urážkou Ducha těsně,
jenž dokoná se v času smrti jejich přesně.

Hloupou útěchou jim hadům slib,
"nebojte se, nezemřete,
i po smrti budete žít".
Však ke vzkříšení smrti spánku,
něco by to chtělo..
Aha!
Že by na Krista se zapomnělo?
Rozkaz Krista Syna Boha
který z temnot smrti
k životu povolává znova.
Rozkaz ten zatím nepadl,
proč věříš v posmrtný život, satanu?

Vraťme se nyní k soudu mrzkému,
ve službě k antikristu římskému,
jenž před tebou zahaluje mordu vlčí
v rouno beránčí a ve znamení smrti kříže
kuje na dvou duši mříže.

 A tak tedy odsuďte každého Husa,
odsuďte za tvou víru v lež a slova kusá. 
Odsuďte ho za úctu, za pravdu, za lásku,
třeba i za svědomí které probouzí.
Suďte ho pro cejch pekelný
vypálený v duši katolické.
Odsuďte ho ve jménu lháře boha smrti,
který Kristu patu drtí.

A pak když už není za co
tak pošpiňte a zhanobte ho.
Spalte ho a popel rozmetejte hlupci.

Vaše náboženská zášť
obrátí se jako plášť jednou proti vám.
Takovou odměnu připravuje pekelný pán.
Kdo z čím zachází,
tím i schází.
To slova pravdy Slova,
v pravdě Ducha poslyšte je pro lásku,
znova a znova.

Cožpak bojovat lze s božím svatým,
nemůžete zatratit ho,
nemůžete vůbec nic.
To spaluje ve svědomí víc a víc.
Kde asi se tento oheň bere?

Žár ten nikdy neustane,
jedině pak, 
že se občas boží zázrak stane.
A vy hlupci antikristova davu,
poznáte že nejste v božím právu.

Poznáte pravdu a ta vás osvobodí.
To v pravdě Ducha své vyvolené Kristus vodí.
Vždy bez soudu a zatracení,
Bůh ponejvíce lásky cení.

V čem urážka Ducha spočívá?
To jistojisté zatracení o němž již i Jidáš věděl.
Úkonu činícího věčné smrti od života předěl.
Nevíš to? 
Pak zatracuj dál ve jménu lásky Boha,
upaluj, špiň, pohoršuj a antikristu služ.
A Boha přitom
jako by nic- na ústa líbej.
A božím poslům k záchraně tvé 
do heretiků spílej..
Všem paličům (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 27. březen 2014 @ 08:51:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všem paličům
Věnuje Myslivec

Tak ve jménu římského boha,
Hus upálený, ba víc,
zatracený musí být,
a po něm každý kdo v pravdě Ducha žije.
Co na tom, že satan z nenávisti vaší jako prase tyje.

Hus je problém, 
víry Říma věčné  dilema.
Vždyť on v uctě vrchnost má,
a tak římský starý had se mu na to,
za pět set let veřejně omlouvá.

Že Hus Boha poslušnější,
to trnem v oku šiku hlupců davu,
shromážděných na popravu,
před urážkou Ducha těsně,
jenž dokoná se v času smrti jejich přesně.

Hloupou útěchou jim hadům slib,
"nebojte se, nezemřete,
i po smrti budete žít".
Však ke vzkříšení ze smrti spánku,
něco by to chtělo..
Aha!
Že by na Krista se zapomnělo?
Rozkaz Krista Syna Boha
který z temna smrti k životu 
povolá nás znova.
Rozkaz ten však zatím nepadl,
proč tedy věříš v posmrtný život, satanu?

Vraťme se nyní k soudu mrzkému,
ve službě k antikristu římskému,
jenž před tebou zahaluje mordu vlčí
v rouno beránčí..

 A tak tedy odsuďte každého Husa,
odsuďte za víru v lež a slova kusá. 
Odsuďte za úctu, za pravdu, 
za svědomí které probouzí,
Suďte ho pro cejch pekelný
vypálený v duši katolické.
Odsuďte ho v jménu lháře boha smrti,
který Kristu patu drtí.

A pak když už není za co
tak pošpiňte a zhanobte ho.
Spalte ho a popel rozmetejte hlupci.

Vaše náboženská zášť
obrátí se jako plášť jednou proti vám.
Takovou odměnu připravuje pekelný pán.
Kdo z čím zachází,
tím i schází.
To slova pravdy Slova,
tak v pravdě Ducha poslyšte je pro lásku,
znova a znova.

Cožpak lze bojovat s božím svatým,
nemůžete zatratit ho,
nemůžete vůbec nic,
a to spaluje ve svědomí víc a víc.
Kde se asi oheň tento bere?

Žár ten nikdy neustane,
jedině pak, 
že zázrak boží se občas někdy stane,
a vy hlupci antikristova davu,
poznáte že nejste v božím právu.

Poznáte pravdu a ta vás osvobodí.
V pravdě Ducha své vyvolené Kristus vodí,
vždy bez soudu a zatracení,
Bůh totiž, ponejvíce lásky cení.

V čem že urážka Ducha spočívá?
To jistojisté zatracení o němž již i Jidáš věděl.
Úkonu činícího věčné smrti od života předěl.
Nevíš to? 
Pak zatracuj dál ve jménu Boha lásky,
upaluj, špiň, pohoršuj a antikristu služ.
A Boha přitom
jako by nic- na ústa líbej.
Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 2. část, 16 až 30 (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 11. březen 2014 @ 08:55:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Institucionální církve budou vždy kolébkou antikrista, protože můžou fungovat nezávisle na Bohu a satan toho s chutí využívá.Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 2. část, 16 až 30 (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 12. březen 2014 @ 18:35:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus ovšem založil svou církev právě jako instituci.

Obraz církve je obrazem stáda, vedeného pastýři. (Poslouchejte ty, kdo vás vedou a buďte poddajní ...).

I v době Husově, i před ním, i po něm, povstali hlasití kritici hříšného způsobu života duchovních, hlasitě dokonce kritizovali i papeže, pokud k tomu měli důvod. Nikdo je za to nepostavil před soud, nikdo je nezbavil života.


Je třeba rozlišovat: Hus nebyl v žádném případě popraven za jakoukoli svoji kritiku církve, ale za své heretické názory, za chybnou věrouku. Dneska není nikoho, kdo by souhlasil s rozsudkem smrti pro heretika, ve středověku tomu bylo bohužel jinak. Tehdejší myšlení bylo jiné, hereze byla ohrožením věčné spásy pro další svedené. Sám Hus o několik let předtím žádal českého krále o smrt pro heretiky, přišlé odněkud (tuším) ze severských zemí.


Oprávněná kritika morálky je pro církev vždy očišťující, je naopak službou pro církev.Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 2. část, 16 až 30 (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 14. březen 2014 @ 13:50:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zastánci učení Johna  Wiclefa tvrdili že by se měla Církev podřídit světské moci. Což v podstatě znamená že bychom měli  dávat císaři nebo králi i to co patří Bohu. Že by se měla rozdělit podle národů. I to je zvláštní představa. Že by byl Bůh rozdělený podle národů. Že by byl třeba Čech, Němec, Rus nebo Američan a že by jedněm prospíval na úkor druhých. Tak jako to děláme my jako falešní vlastenci. Dále pak také tvrdili že nemusíme poslouchat  „špatnou“ vrchnost. Že nemá právo nám vládnout. Církevní ani světskou. Což by v důsledku znamenalo že byl Vyvolený národ po většinu své existence bez králů i bez kněží, bez právoplatné vlády. Pokud by někdo neuznal každého kdo se dopustil hříchu. Znamenalo by to že oběti nebyly před Bohem platné. Vdova která přispěla do chrámové pokladnice by se dopustila hříchu, stejně jako každý kdo by jakkoliv obětoval

Srovnejme si to každý sám s tím co říkal o vrchnosti a o poslušnosti náš Pán Ježíš Kristus, jak se sám choval a jak jí ctil. V době kdy by se nám mohlo stát že už to skoro nestálo ani za to a římská i židovská vrchnost byla silně problematická.

Tahleta otázka také padla na koncilu v Kostnici. Proč by se měla církev podřídit zrovna Václavu IV., co si od toho kdo slibuje. Který byl považován za jednoho z nejnevhodnějších králů vůbec.  Který byl oficiálně sesazen z říšského trůnu pro nezbednost, neřádnost a celkovou pasivitu, který byl očividně duševně postižený a údajně vůbec nepil vodu, žízeň hasil výhradně vínem.   Každou chvíli byl v zajetí vlastní šlechty, která se ho pokoušela okrást.  Na církevní úřady se pokoušel dosazovat své vlastní kumpány bez jakýchkoliv předpokladů a svěcení. Vlastní rukou umučil svatého Jana Nepomuckého, zpovědníka své ženy, kamarádil se s katem jehož dětem  byl za kmotra, měl ho pořád při sobě  a občas nechal někoho v záchvatu zuřivosti popravit. Stejně jako mladíky kteří mluvili proti odpustkům, ze kterých měl značný podíl. Jeho královna byla roztrhána za podivných okolností ve vlastní ložnici loveckým ohařem, byl věčně bez peněz a bez moci. Bylo toho ještě hodně co se mu dalo vytknout, Pánbůh mu odpusť. Do značné míry se na tom podepsali i lidé kteří chtěli ožebračit a rozkrást Karlovy Čechy, světské i duchovní.

Koncilní otcové se ptali  z jakého důvodu by měl neomezeně vládnout církvi zrovna on. Všemu co vybudoval jeho otec.  Proč tuhle myšlenku podporuje zrovna univerzita.
Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 2. část, 16 až 30 (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 17. březen 2014 @ 08:28:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec tady nedávno upozornil na dopisy mistra Jana Husa, které jsou přístupné na internetu a které podle něho vyvracejí kult osobnosti, který prý byl okolo mistra Jana Husa vytvořen. Varoval stoupence české reformace před ztrátou iluzí.

Za sebe mohu říct že jsem iluze neztratil.  Spíš naopak. Možná by stálo za to se zamyslet nad tím kdo, kdy a proč tento kult vytvořil. Myslím že se v tom dost podepsala  „vlastenecká“ politika 19. i 20. století. Řekl bych že se měl mistr Jan Hus stát jednou z protikřesťanských pohádkových bytostí nebo dokonce strašidel. Společně s několika vybranými katolickými světci jako je třeba svatý  Ivan, Václav nebo Prokop. Společně s roztomilými hastrmany, čerty a oficiálním národním zlodějem Rumcajsem, který měl ideologicky působit na děti.  S Přemyslem, smyšleným pěvcem Lumírem  a emancipovanou černokněžnou Vlastou. Kteří měli všichni společně „posvětit“ odklon od Boha, organizovaného náboženství a veškerých křesťanských hodnot, slušnosti, zdravého rozumu a morálky. Pokud měla být (zdánlivě) tolerována nějaká církev tak měla zcela podléhat a sloužit státnímu aparátu a měla se co nejvíc podobat politické straně. Dokud bude třeba a dokud je to nakonec  stejně neomrzí někam chodit.
Stránka vygenerována za: 0.56 sekundy