Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ambrož.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 622, komentářů celkem: 404462, adminů: 60, uživatelů: 5118  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 118 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
oko
Willy
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110263266
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15
Vloženo Pondělí, 10. březen 2014 @ 15:14:18 CET Vložil: Olda

Historie poslal ssns

Nedávno tu byl článek, který se věnoval Janu Husovi. Martino v jednom komentáři uvedl údajný seznam 30 Husových herezí, které měl koncil v Kostnici odsoudit. Nijak zvlášť mě nepřekvapilo, že právě tento věrný služebník démona z Medžugorje si jako tradičně vymýšlí a není schopen odpovědět na jakýkoli faktický dotaz k tématu, o kterém píše. Když jsem ale jen tak pro zajímavost hledal, odkud ten chybný seznam herezí okopíroval, ukázalo se, že původcem může být "historik" Radomír Malý.

Kdo od toho pána něco slyšel, ví, že pro něj spojení církevní historik znamená katolický apologeta a spojení objektivní historická práce pak fikce a báje omlouvající římskokatolickou církev. Přesto se mi nechce věřit, že by ani on nevěděl, jaký je skutečný obsah těch článků. V tomto článku tedy uvádím originální latinský text, můj překlad do češtiny a pro porovnání pak to, co nám tu napsal Martino a co možná pochází od toho pana Malého. Jednak chci poskytnout český text pro ty, které to zajímá, a jednak to berte jako varování před uživatelem Martino a jeho výmysly. V tomto článku uvádím první polovinu těch "herezí".

Latinský text je normálním písmem, překlad tučně a Martinův (a možná Malého) výplod pak kurzivou. Schválně si to porovnejte a vítejte ve světě Martinových přeludů a bludů. :-))

1. Unica est sancta universalis ecclesia, quae est praedestinatorum universitas. Et infra sequitur: Universalis sancta ecclesia tantum est una, sicut tantum est unus numerus praedestinatorum.

Je jediná svatá univerzální/katolická církev, která je tvořena předurčenými ke spáse. Z toho tedy plyne, že jako je jedna univerzální církev je jen jeden počet těch, kteří jsou předurčeni ke spáse. 

Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse

2. Paulus numquam fuit membrum diaboli, licet fecerit quosdam actus actibus ecclesiae malignantium consimiles.

Pavel nikdy nebyl součástí/členem ďábla, ačkoli se dopustil jistých skutků, které jsou podobné skutkům nepřátel církve.

3. Praesciti non sunt partes ecclesiae, cum nulla pars ab ea finaliter excidit, eo quod praedestionationis caritas, quae ipsam ligat, non excidit.

Předurčení k zavržení nejsou součástí/údy církve, protože žádná část církve nemůýe v posledku od církve odpadnout, neboť předurčující láska, která spojuje církev, neselhává.


4. Duae naturae, divinitas et humanitas, sunt unus Christus.

Dvě přirozenosti, božská a lidská jsou jedním Kristem.


5. Praescitus, etsi aliquando sit in gratia secundum praesentem iustitiam, tamen nunquam est pars sanctae ecclesiae, et praedestinatus semper manet membrum ecclesiae, licet aliquando excidit a gratia adventitia, sed non a gratia praedestinationis.

Ten, kdo je předurčen k zavržení, není nikdy členem církve, i když je podle aktuální/přítomné spravedlnosti ve stavu milosti. Ten, kdo je předurčený ke spáse, zůstává stále členem církve, i když může na čas odpadnout od získané milosti, ale ne od milosti předurčení.


6. Sumendo ecclesian pro convocatione praedestinatorum, sive sint in gratia sive non secundum praesentem iustitiam, isto modo ecclesia est articulus fidei.

Církev je článkem víry ve smyslu, že na ni má být pohlíženo jako na shromáždění/svolání předurčených ke spáse, ať už jsou či nejsou v milosti podle aktuální/přítomné spravedlnosti.


7. Petrus non fuit nes est caput sanctae ecclesiae catholicae.

Petr nebyl a není hlavou svaté katolické církve.


8. Sacerdotes quomodolibet criminose viventes sacerdotii polluunt potestatem et sicut filii infideles sentiunt infideliter de septem sacramentis ecclesiae, de clavibus, officiis et sacris rebus ecclesiae, cerimoniis, censuris, moribus, veneratione reliquiarum, indulgentiis et ordinibus.

Kněží, kteří žijí jakýmkoli způsobem v neřestech, poskvrňují/zneuctívají/špiní sílu/moc kněžství a jako nevěrní synové nejsou důvěryhodní, pokud jde o sedm církevních svátostí, klíče, úřady a svaté věci církve, obřady, kárání, zvyky, uctívání relikvií a odpustky.


9. Papalis dignitas a caesare inolevit et papae praefectio et insitutio a caesaris potestate emanavit.

Papežská důstojnost/vážnost/úřad má svůj počátek v císaři a papežský primát a instituce papežství pochází z císařské moci/moci císaře.


10. Nullus sine revelatione assereret rationabiliter de se vel de alio, quod esset caput ecclesiae particularis sanctae, nec romanus pontifex caput romanae ecclesiae.

Bez zjevení nikdo rozumně nemůže o sobě či jiném tvrdit, že je hlavou konkrétní svaté církve, ani římský biskup/papež není hlavou římské církve.


11. Non oportet credere, quod iste quicunque romanus pontifex sit caput cuiuscunque particularis ecclesiae sanctae, nisi deus eum praedestinaverit.

Není nutné věřit, že konkrétní římský biskup/papež je hlavou konkrétní svaté církve, pokud jej Bůh nepředurčil ke spáse.


12. Nemo gerit vicem Christi vel Petri, nisi sequatur eum in moribus, cum nulla alia sequela sit pertinentior nec alieter recipiat a deo procuratoriam potestatem, quia ad illud officium vicarium requiritur morum conformitas et instituentis auctoritas.

Ať nikdo nestojí na místě Krista či Petra, pokud nežije stejným životem jako oni, protože není žádné vhodnější následovnictví/učednictví a není jiný způsob, jak obdržet Bohem udělenou moc. Pro úřad náměstka/vikáře je totiž nutný podobný styl života a autorita jako u toho, kdo do úřadu dosazuje/jmenuje.

Papežství ustanovil císař Konstantin
 
13. Papa non est manifestus et verus successor principis apostolorum Petri, si vivit moribus contrariis Petro, et si quaerit avaritiam, tunc est vicarius Judae Scharioth secundum imitationem avaritiae. Et pari evidentia cardinales non sunt manifesti est veri successores collegii aliorum apostolorum Christii, nisi vixerint more apostolorum, servantes mandata et consilia domini Jesu Christi.

Papež není zřejmým a pravým nástupcem prince apoštolů Petra, pokud žije v rozporu s tím, jak žil on. Pokud je lakomý/hrabivý, pak je zástupce/náměstek Jidáše Iškariotského. A stejně tak kardinálové nejsou zřejmými a pravými nástupci sboru ostatních apoštolů Krista, pokud nežijí jako oni (jejich způsobem života) a nedodržují příkazy a rady (neřídí se zásadami) pána Ježíše Krista.


14. Doctores, ponentes quod aliquis per censuram ecclesiasticam emendandus si corrigi noluerit, saeculari iudicio est tradendus, pro certo sequuntur in hoc pontificies, scribas et phariseos, qui Christum non volentem eis obedire in omnibus, discentes:"Nobis non licet interficere quemquam," ipsum saeculari iudicio tradiderunt, et quod tales sunt graviores homicidae quom Pilatus.

Doktoři/učenci, kteří tvrdí, že ten, kdo je církví kárán/zavržen, má být, pokud odmítne být napraven, předán světské spravedlnosti, následují v tomto jistě kněze, písaře a farizeje, kteří předali světské spravedlnosti Krista, který se jim nechtěl ve všem podrobit, a říkali:"Nemůžeme nikoho odsoudit k smrti/dosl. zabít." Takoví jsou většími vrahy než Pilát.


15. Obedientia ecclesiastica est obedientia secundum adinventionem sacerdotum ecclesiae praeter expressam auctoritatem scripturarum.

Poslušnost církvi je výmyslem kněží církve a není vyjádřena v Písmu.


Již tato první polovina dekretu koncilu v Kostnici, kterým byl Jan Hus odsouzen, celkem zřetelně ukazuje, proč byl Hus odsouzen. Naprostou většinu z těch Martinových 30 údajných bludů tam vůbec nenajdete. A nejsou ani v původních 39 článcích, které s Husem probírali. Jsme tu svědky přepisování historie. Místo článků o věrolomnosti duchovních čteme smyšlené články o eucharistii.


Současně tu ale padá mýtus, že Hus byl odsouzen kvůli něčemu, co neučil, protože jak těch 39 tak těch 30 článků opravdu vychází z jeho děl, konkrétně pak z De Ecclesia (1-26), Contra Stephanum Palecz (27-39). Doufám, že se brzy dostanu k té druhé půlce. :-)"Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15" | Přihlásit/Vytvořit účet | 385 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 11. březen 2014 @ 08:38:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za překlad.

  Takže jde vlastně o nějaké vnitřní ŘKC spory o předurčení a papeže, jestli tomu dobře rozumím? (+ nějaké drobnosti ve sporech o rozebírání Krista na kousky)

  Tím pádem ale obvyklá hláška dnešních ŘK ve stylu "Hus byl vedlejší záležitostí koncilu, koncil měl na práci důležitější věci" asi není příliš pravdivá ve chvíli, kdy císař pod svou ochranou dopraví na koncil člověka, co učí takovéhle věci.

  Ty články o předurčení, to je povětšinou Augustin, ze kterého Hus čerpal?

  ToníkRe: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 11. březen 2014 @ 08:46:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko říká: Musím Martinovi přiznat, že podle mého názoru téměř vždycky argumentuje věcně naprosto správně.
Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Úterý, 11. březen 2014 @ 20:24:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Návšteva Kostnice
Kde je problém? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 11. březen 2014 @ 21:38:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
poslal ssns Nedávno tu byl článek, který se věnoval Janu Husovi. Martino v jednom komentáři uvedl údajný seznam 30 Husových herezí, které měl koncil v Kostnici odsoudit. Nijak zvlášť mě nepřekvapilo, že právě tento věrný služebník démona z Medžugorje si jako tradičně vymýšlí a není schopen odpovědět na jakýkoli faktický dotaz k tématu, o kterém píše. Když jsem ale jen tak pro zajímavost hledal, odkud ten chybný seznam herezí okopíroval, ukázalo se, že původcem může být "historik" Radomír Malý.

Martino Především dolož ssns, že události v Medugorji jsou dílem démona, jak zde šíříš nebo pokorně zavři svá ústa, od lži! Kritika je oprávněná a morálně obhajitelná, jen pokud je argumentačně věrohodná na faktech.  Seznam 30 článků z díla Jana Husa není od dr. Malého, ale ten odkazuje, že seznam převzal od našeho největšího uznávaného odborníka na Husa, od dr.Sedláka, jehož seznam 30 článků z díla Husova, do dnešního dne nikdo nepopřel ani neodmítal. Tak kde je zde problém?Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 13. březen 2014 @ 08:54:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Slávku

  V celé této věci jsem vycházel z jedné informace, která je uvedena na wiki:

Členové sněmu se nevzdávali naděje, že Jan Hus odvolá a 18. června předložili mu zúžený seznam článků, které měl odvolat. To však odmítl. 20. června byly Husovy spisy odsouzeny ke spálení, Husovo učení bylo zavrženo. Jan Hus se odmítl podrobit autoritě koncilu, odmítl odvolat ani pomocí zjednodušené a poměrně volné formulace „Tyto články jsem nikdy nedržel ani nekázal a kdybych to byl učinil, zle bych to byl učinil, neboť je prohlašují za mylné a přísahám, že je nechci držet ani kázat.“[zdroj?] Hus nabídl formulaci: "Dosvědčené bludy jsem nikdy nekázal, nedržel a netvrdil. Nebudu je kázat ani držet ani tvrdit". Ta ale nebyla přijata.[11]

  Je ta informace pravdivá, nebo je to také dezinformace? Považoval jsem jí za pravdivou a myslím, že jsem i v originálních pramenech viděl, že Hus se hájil právě takto, tedy že neučil to, z čeho je obviňován.

  1. Učil tedy opravdu Hus ty články, které uvádíš, nebo jsou ty články už výkladem díla Husa ze strany jeho nepřátel a nepochází originálně od Husa?

  2. Jestli to dobře chápu, tak jediná spolehlivá informace je to, že tyto čánky jsou opravdu články, ze kterých byl Hus na koncilu obviněn. Je to tak?


  Toník


Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 24. březen 2014 @ 10:03:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to je ve skutečnostmi s těmi katolickými "svátostmi" a jaký je jejich pravý účel?

V době kdy vystupoval Mistr Jan Hus, jenž kázal proti nešvarům v katolické hierarchii existovalo  trojpapežství a "vzdoropapež" "svatý otec"Jan XXIII, (který je podezříván ze sodomie, cizoložství, incestu a pirátství, jak se to dělo u jeho některých  předchůdců), uvalil v r. 1412 na celou Prahu interdikt - zákaz udělování katolických "svátostí". Jak si něco takového mohl dovolit a jak k tomu přišli prostí věřící, kteří těmto "svátostem" přisuzovali samozřejmě značnou důležitost? Stali se tak "rukojmími", tak jak to dnes praktikují mnozí novodobí teroristé.

Podle mého "zdravého rozumu" (dle Martina "vymaštěné lebky"), mají (a hlavně ve středověku měly) v ŘKC tyto "svátosti" jediný hlavní účel: Držet lidí v područí hierarchie ŘKC, která si sama žije v přepychu a nikým nekontrolovaných neřestech, zejména ve středověku tak nepochybně bylo a za kritiku těchto zlořádů skončil na hranici Jan Hus a před ním i po něm stovky a tisíce dalších. 

Dnes "diky Bohu" se nic takového dít nemůže (alespoň to fyzické násilí), ale na jak dlouho? ŘKC chystá alianci s mohamedány a dalšími"nekřesťany" a můžeme se těšit na další "totalitu", tentokrát snad už poslední pod vládou Antikrista za asistence "královny nebes" (Luciferfa). Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 14. březen 2014 @ 16:20:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, viděl bych to v některých bodech takto:

například bod 1.
1. Unica est sancta universalis ecclesia, quae est praedestinatorum universitas. Et infra sequitur: Universalis sancta ecclesia tantum est una, sicut tantum est unus numerus praedestinatorum. (původní text v latině)

Je jediná svatá univerzální/katolická církev, která je tvořena předurčenými ke spáse. Z toho tedy plyne, že jako je jedna univerzální církev je jen jeden počet těch, kteří jsou předurčeni ke spáse. (překlad do češtiny)
 
Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse (výklad Martinův či Malého)
 
Hus se však odkazoval ve svém díle "O církvi" na výklady z děl Augustina, Řehoře, Jeronýma, Cypriána, Ambrože, Bernarda, .. a dalších, a také na samo Písmo.
 
Například psal že:
 
Církev označuje:
1.       dům, který je zbudován k tomu, aby v něm lid uctíval svého Boha,
2.       shromáždění služebníků, kteří patří onomu Božímu domu,
3.       shromáždění všech národů světa (tj. veškerého lidstva) pod vládou Krista.
Na posledním soudu bude lidstvo Kristem rozděleno podle ovcí a kozlů:
1.       na církev svatých – spravedlivých, tzn. předurčených (tj. ovcí),
2.       na církev zlostníků – zavržených, tzn. předzvěděných (tj. kozlů).
Církev svatých je také:
1.       církví obecnou (tj. katolickou), která není částí žádné další církve,
2.       církvemi dílčími (tj. časově místními), které společně přináležejí do církve obecné.
Církev svatá – obecná:
1.       je jedna jediná,
2.       zahrnuje v plném počtu všechny svaté všech dob (tj. předurčené ke spáse), od prvního spravedlivého včetně až k tomu poslednímu, který má být jednou spasen; konečný počet předurčených ke spáse byl stanoven vševědoucím Bohem, který všechny věci změřil, zvážil a spočetl,
3.       trvá od počátku světa až k apoštolům, a od apoštolů až do dne soudu,
4.       zrodila Abela, Enocha, Noe, Abrahama, také Mojžíše, a pozdější proroky před příchodem Páně, ale také i apoštoly a mučedníky a všechny dobré křesťany, kteří za svého života zakoušeli strasti svého putování; někteří je zakoušejí nyní a ostatní je budou zakoušet až do skonání (světa); všichni tito jsou občané téže obce (národa),
5.       je nazývána nevěstou Kristou; jeho jedinkou dokonalou holubicí; statečnou ženou, jejíž jsme čeledí; královnou jeho; naší matkou; Jruzalémem; chrámem Páně; nebeským královstvím a městem velikého krále ...
 
A dále a dále - tohle jen takové malé shrnutí první kapitoly ....
Nicméně už tím ohrozil a dále ohrožuje nauku římskokatolické církve. Vysvětloval např., že má-li být platný příkaz převzatý z Písma o tom, že věřící činit vše, co jim jejich představení v římské církvi řeknou, pak musí platit i to, co tomuto verši z Písma předchází a co jej následuje; že totiž na stolici Mojžíšově (přeneseně Petrově) zasedli zákoníci a farizejové (známe co o nich Ježíš mínil) a následuje, že však podle jejich činů jednat nemáme. A máme i příklad z Písma toho, co máme činit, co oni přikáží - viz. apoštolové před veleradou - neposlechli. A navíc Jan Hus citoval Augustina, že on psal, že je nemáme poslouchat a činit to, co jsou jen jejich lidské nápady. Tím Hus poukazoval na to, že i církevní ouřadové včetně papeže mohou být předzvědění, tedy příslušní k časově místní pozemské bojující církvi, ale nikoliv k obecné svaté církvi, nýbrž mohou přináležet k církvi zlostníků, tak jako i "apoštol" Juda Iškariotský.
 
Ano Hus byl a zůstane navěky "kacířem, rouhačem, ďáblem" - pro zlostníky, pro předzvěděné; ale pro Krista nikoliv.
 
Proto ten Malého či Martinův výklad Husovy obžaloby z článku 1.:
Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse (výklad Martinův či Malého). Ano je jen jeden počet těch, kdo budou spaseni; a Bůh ví, kteří to jsou; ti, kdo vytrvají v lásce Kristově; ale On také zná a ve své vševědoucnosti také i předzvěděl počet těch, kdo budou (jsou) zavrženi - ti kdo nevytrvají,i kdyby měli stáli za svého života v těch nejvyšších úřadech pozemské bojující svaté církve.
 
Hus byl rebel a navždy jím ostane. :o) Bohu dík.
 
 
 
 
 ssns, já již odpověď mám (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 14. březen 2014 @ 20:40:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj ssns.Dr. Malý mi již odpověděl. Zde je jeho odpoveď.
  Srdečně zdravím. Patrně neumějí číst nebo mají jiné vydání, kde stránky neodpovídají těm, které uvádím já. Nuže tedy: Já jsem citoval Palackého III. díl Dějin národa českého, vydání Kvasnička et Hampl 1939, str. 117, aby to bylo přesné, tak cituji doslova: ".....že však hotov byl (Hus) podati články své i písemně, budou-li protivníci jeho, ježto jej z kacířství vinili, chtíti se zavázati k dostatečnému průvodu žaloby své, a to pod pokutou odvetu, totiž pod upálením, jakovéž na kacíře slušelo..."
          Co se týká toho Sedláka, tak mám vydání Praha 1915, vydáno Dědictvím sv. Prokopa. Opět přesně cituji: "....z 39 článků třetí audience tvořic 30 článků nových. Z dřívějších přejala jich doslovně 13, 9 poněkud upravila, a 6 z traktátů Husových opsala obšírněji...." Na stránkách 331-8 je potom popsána celá diskuse Husa s koncilem ohledně těch článků.      Nevím, co více ještě chtějí.      Přeji hezké dny.       PhDr. Radomír MalýRe: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 19. březen 2014 @ 14:11:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řekl bych že by nebylo snadné z tohoto článku něco konkrétního vyvodit, pokud by se o to někdo pokoušel. Co a kdo řekl a nebo napsal, nebo co možná řekl a možná to napsal. Nemluvě o tom jak to vlastně myslel………………

Těm kdo se doopravdy zajímají o mistra Jana Husa doporučuji číst jeho díla. Nikoliv krátké vytržené citáty komentované jinými lidmi. Zejména tzv. vlastenci a nejrůznějšími nepřáteli všech křesťanů. Snad  s vyjímkou mrtvých a dobrovolně izolovaných a odtržených od ostatních.
Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 19. březen 2014 @ 14:12:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řekl bych že by nebylo snadné z tohoto článku něco konkrétního vyvodit, pokud by se o to někdo pokoušel. Co a kdo řekl a nebo napsal, nebo co možná řekl a možná to napsal. Nemluvě o tom jak to vlastně myslel………………

Těm kdo se doopravdy zajímají o mistra Jana Husa doporučuji číst jeho díla. Nikoliv krátké vytržené citáty komentované jinými lidmi. Zejména tzv. vlastenci a nejrůznějšími nepřáteli všech křesťanů. Snad  s vyjímkou mrtvých a dobrovolně izolovaných a odtržených od ostatních.
Re: Kostnický koncil - skutečné články odsuzující Jana Husa - 1. část, 1 až 15 (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Úterý, 18. březen 2014 @ 11:21:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už vícekrát jsem zde psal, že Hus a Ježíš byli oba mučedníky za PRAVDU a SPRAVEDLNOST a že paralela v tomto ohledu je na místě a je nezpochybnitelná, protože Hus se K Písmu i ke Kristu odvolával a nikdo mu z Písma jeho názor nedovedl vyvrátit. 
Jak tehdejší židovská "duchovní elita" vydala světské moci na smrt Ježíše, tak i středověká katolická "elita" vydala na smrt Husa. A to hlavně z toho důvodu, že se bála o svou vlastní pozici, jelikož sama žila v rozporu s Písmem.

Proto si myslím, že veškerá diskuze o nějakých detailech a článcích víry je zde  zbytečná a bezpředmětná a pokud ŘKC nebude činit plně pokání, nezmění svůj postoj vůči Husovi, potažmo vůči Písmu (o němž tvrdí že není zárukou pravdy), bude zůstávat pod božím hněvem a božím soudem. Stránka vygenerována za: 2.38 sekundy