Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 433, komentářů celkem: 431170, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 319 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
oko
mikim
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117211268
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: ZLO A JEHO PŮVOD
Vloženo Neděle, 01. září 2013 @ 20:36:36 CEST Vložil: Bolek

Služba bližním poslal NepřihlášenýZLO
1) Co je dobro a co zlo?
Snad lze obecně říci, že dobro je myšlenka a čin v souladu s Boží vůlí a zlo tedy myšlenka a čin, který se Boží vůli příčí.

2) Původ dobra a zla
Původcem všeho dobra je Bůh.
1Par. 16,34 „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“ (Ž. 100,5; 106,1; atd.).
Ale kde se vzalo zlo? Smrt a násilí existovaly již dlouho před stvořením člověka. Zdá se, že pokojný řád Stvořitelův byl již narušen a nastolen řád zmaru a smrti – viz např. druhohorní Tyrannosaurus rex. Nemohl ho narušit nikdo jiný, než ten, komu byla svěřena správa nad světem – Satan.
Lk. 4,6 „a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána, a komu chci, tomu ji dám.“
K problému:
II). Satan, jeho vzpoura a pád.
Oddílům Písma sv. rozumím takto: Lucifer, kdysi měl svobodný přístup k Bohu (1), ale byl neposlušný. Z textu (4) se podle jeho titulu dá usoudit, že byl postavením blízko Synu Božímu. Nicméně byl neposlušný, a o tuto výsadu i o jméno přišel. Zpočátku měl v říši andělů výsadní postavení; byl Světlonošem, tj. nositelem Božího světla. (Lucifer z lat.=světlonoš). Původně byl  Lucifer a jeho andělé bytosti dobré, bytosti světla, ale vzepřeli se Bohu a byli s nebe sraženi do pekla. (Novotný, BS heslo Lucifer)
Satan tedy již před stvořením člověka rušil Boží řády; přišel tak o titul Lucifer, nicméně měl stále přístup k Božímu trůnu. Byl to Satan, který svedl Evu a tak nastolil disharmonii v lidské populaci. Je zajímavé, že Satan nejdříve rozšířil Hospodinův zákaz, a pak se tomu naoko rozhořčeně diví:
1M. 3,2 „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
A hned popírá Hospodinův příkaz:
1M. 3,4 „had ženu ujišťoval: “ Nikoli, nepropadnete smrti.“  
A podle stejných principů svádí Satan i dnes. Stará to taktika. Namlouvá člověku, že bude ochuzen o to, či ono, (je třeba si užít, je třeba prožít život NAPLNO!!!), že pozbude svobody, přičemž velmi dobře ví, že pravá svoboda je jen v Kristu.
2Kor. 3,17 „Duch je tím Pánem; kde je Duch Páně, tam je svoboda.“
Kristus naplňuje:
Ef. 3,19 „poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží.“
K problému:
I.) K problému Saula a věštkyně z Endor.
Vůdce nevěrných andělů a tvůrce magie Satan, (dříve Lucifer) měl původně přístup k Božímu trůnu - kde žaloval na vyvolené Boží : tedy působil negativně - nechtěl kohokoli napravovat a zachraňovat (naprostý protipól našeho Spasitele !) - ale přivolával na lidi Boží soud, např. na Joba (Jb. 1, 2). Lze říci, že byl u Božího trůnu tolerován až do doby, než se totálně vzbouřil a způsobil smrt Božího Syna aby tím zmařil dílo spásy. Tím však v nebi definitivně prohrál - Satan byl i se svými anděly svržen s nebe, Boží svět mu byl navždy uzavřen a Satan již k Božímu trůnu již nemá přístup !!! Již na nás nemůže žalovat. (Iz. 14 - 12 - 15; J. 12 : 31; Lk. 10 : 18; Zj. 12 : 10).

3) Satan a jeho andělé jako nástroj   našich zkoušek a Božího hněvu
K problému:
6) Problém Spasitelových pokušení a zkoušky.
Pán Ježíš tedy obstál nejen v pokušeních Satanových (Mt. 4:3-11; Lk. 4:3-13), ale i v závěrečné, nejtěžší zkoušce, jíž Ho vystavil Otec (Ž.22:2; Mt. 27:46; Mk. 15:34). (Toto byla zkouška a nikoli pokušení, neboť Bůh nikoho nepokouší - viz Jk. 1:13). A v UTRPENÍ, jimiž prošel, se naučil poslušnosti (Žd. 5:8). Tedy Bůh dopouští zkoušky, avšak Pokušitelem je Satan, který nás tříbí jako pšenici (Lk. 22:31) - viz níže.
Lk. 22:31 "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici."
A i když si toto tříbení bude Satan provádět na první pohled po svém, přece je Hospodinem omezen - vždyť oddělení zrna od plev by stejně musel provést sám Panovník Hospodin, i když jinými prostředky!!! Satan tím zase jen plní Hospodinův záměr - a protože tak učiní dle své přirozenosti, jen tím naplní a dovrší své odsouzení.
A) Satan ponoukal Hospodina, aby zkoušel Jóba, (Jb. 1, 2).
B) kobylky, které mají moc jako škorpióni, které budou trápit lidstvo po 5 měsíců, budou mít krále, anděla propasti jménem Abaddon (Zj. 9,1-11).

4) Je Bůh oprávněn odejmout lidský život?
K problému:
poslal Frantisek100
Ve SZ se dozvídáme  o obrovské krutosti Židů vůči ostatním národům údajně kvůli tomu, že měly jiné náboženství.  Tyto války jsou však spojeny i s rabováním. Ve 4.Moj 31 kapitole Mojžíš dostal údajně rozkaz od Boha, aby zničil Midjánce. Byli to přece jeho příbuzní, kdysi mu i pomohli. Když mu přivedou zajaté ženy a děti, rozčílí se a dá rozkaz všechny zabít  a nechat jen panny. Ty si mohou bojovníci rozdělit. Midjánské ženy údajně mají největší podíl na tom, že svedly muže k jinému náboženství.
Proč je jednou Bůh chovající se jako Ježíš a jindy násilník a zabiják, z něhož jde strach ?
A ten musí souhlasit i se zabíjením  a rabováním, když to nařídí Ježíš ?
Věřte si v Ježíše, který miluje a zabíjí. Milujte SZ plný násílí a zvrácenosti a berte ho doslova. Já vám to neberu. Já věřím v evangelium a to je radostná zpráva, a ne o zabíjejí a rabování na rozkaz Boží.
Jen Ten, kdo život stvořil, má právo jej odejmout. Bůh je absolutně spravedlivý. Midjánské ženy daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu, ve věci Peórově podle slov Bileámových (4M. 31,16). Tím vyprovokovaly Hospodinův hněv vůči Izraeli, což mělo za následek 24 000 mrtvých. (4M. 25,6-9). A modlářství vnímá Hospodin jako osobní urážku, kterou tvrdě stíhá. Modlářství Bůh stíhá až do třetího i čtvrtého pokolení, což i nám budiž výstrahou – viz 1 a 2 přikázání Desatera. (2M. 20, 1-5). A Boží spravedlnosti bylo možné učinit zadost jen právě takto – viz text výše. Ten, kdo Boha kritizuje a prohlašuje Hospodinovu spravedlnost za násilí a zvrácenost, se staví nad Hospodina – on (kritik) by to přece provedl lépe!!! Tak takový člověk je na nejlepší cestě do pekel. Hospodinovo myšlení je totiž NAD lidský rozum:
Iz. 55,8,9 „Mém úmysly nejsou úmysly vaše, a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“
A nazývat Boha násilníkem a zabijákem je něco tak hrozného, že to nemohu komentovat.
Hospodin netrestá hned, ale poskytuje lhůtu k nápravě. To se týká hlavně národů, které měly být při exodu Izraele do zaslíbené země vyhlazeny.
K problému:
VII. Obyvatele, které Izrael nevyhnal,
Je tedy zřejmé, že zábor zaslíbené země nebyl chaotický ani živelný, ale že se řídil určitými pravidly, byl řízen Bohem skrze lidi, kterým byl tento úkol svěřen. (Jozue), přičemž zvláštní ohledy byly předepsány vůči rodům Ezau, Moáb a Ammon. Že Hospodin váhal s přísnými tresty kananejských modlářů svědčí i 1M. 15:16 kde se praví, že až čtvrtá generace Izraelců se do Kaanánu navrátí, neboť ještě není doplněna nepravost Emorejců. Tento kmen obětoval svým bohům novorozence i dospělejší děti.
O zvrhlostech těchto národů např. o magii praví Bible např. zde:
5M. 18,9-12 „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec . . . Každý, kdo činí tyto věci se Hospodinu hnusí. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Prostě Hospodin si vyvolil Izraele aby ztrestal modlářství oněch pronárodů. Stejně jako si později vyvolil asyrského krále aby ztrestal Izraele a později babylónského krále aby ztrestal Judu kteří od Hospodina odpadli k modlářství.
Nicméně platí:
Ez. 33,11 „Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ.“ (18,23.32).
Hospodinu bylo líto Ninive, které varoval skrze proroka Jonáše:
Jn. 4,11 „A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 000 lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“
A protože Hospodin je spravedlivý, lze mít za jisté, že pronárody varoval např. prostřednictvím svědomí, (Ř. 2,14.15),  i když o tom v Bibli nemáme žádnou zprávu. Tresty dopadly i na Izrael, když neposlouchal proroky.

************
5) Nová etapa v dějinách spásy
Myšlenka, že by Spasitel nařídil zabíjení a rabování je nesmyslná a rouhavá.   Za časů SZ velekněz každoročně přinášel oběť za hříchy národa (3M. 16). Kristus přišel zákon naplnit tím, že se obětí stal On sám.
Mt. 5,17 „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“
J. 10,10.11 „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“
1Kor. 5,7 „neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.
Ř. 5,11 „chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil.“
Spasitelova vítězná pozemská mise znamená kardinální změnu (přelom) v dějinách spásy: DO ČASŮ SPASITELOVÝCH SE BŮH PREZENTOVAL JAKO BŮH ZÁKONA – SPASITEL, BOŽÍ SYN SE PAK NADÁLE   PREZENTOVAL JAKO BŮH MILOSTI!!!
J.1,17 „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
To vůbec nepochopili farizeové, skvělí znalci Zákona, protože nerespektovali Boha Zákona a jejich bohem se stal zákon sám. Sloužili mrtvé liteře, tedy modle. Proto jim ani jejich skvělé znalosti Zákona nepomohly k tomu, aby Spasitele identifikovali se Synem Božím.
2Kor. 3,6 „Litera zabíjí, ale Duch dává život.“
Pascal v Pesées (582) příhodně:   „Činíme si modlu i z pravdy; neboť pravda bez lásky není Bůh, ale jest jeho obraz a modla, kterou nemáme milovati ani ctíti;“
Tuto kardinální změnu vůbec nepochopila římská církev: jinak by její inkvizitoři nemohli utratit byť jen jediný lidský život. Prostě římská církev se jednou nohou nachází v SZ: eucharistie, oltář, zločiny inkvizice (ekvivalent ukamenování), nezřeknutí se násilí jednou provždy. Jejich mše se z tohoto hlediska jeví jako jakýsi intertestamentální kočkopes.
Některé důsledky této kardinální  změny:
Skrze smrt Spasitelovu máme přímý přístup k Bohu:
Mt. 27:51
„A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely. . .“
Stáváme se královským kněžstvem:
1Pt. 2:9
„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu . ."
Pán Ježíš naším veleknězem:
Žd. 4:14
„Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, . .“

Máme Přímluvce; a protože jsme královským kněžstvem, nepotřebujeme kněze jako prostředníka mezi člověkem a Bohem.
1Tm. 2:5 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,. .“
1J. 2,1 „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“
Zdroj: TEODICEA
 
6) Závěr
To je ve veliké stručnosti co jsem chtěl sdělit. Z tvého projevu milý Františku je (z pastoračního hlediska, pokud lze o něm v tomto případě vůbec hovořit), jasně vidět ZLOBA vůči Bohu, že ti nezjevil určité věci, ve kterých (zatím!) vidíš rozpor. Bohužel také PÝCHU, protože ty bys jistě problém vyřešil lépe! Obojí vede k ZATVRZELOSTI, ze které již nemusí být úniku. Boží Slovo je absolutní – buď ho bereme celé, nebo ho nebereme vůbec! Tato slova neber prosím jako kritiku, ale jako pomoc.
Podobný problém má (jak jsem z občasných návštěv zde zjistil), také jistý nematemne, který odpadl od víry a až ZUŘIVĚ se snaží obhájit své stanovisko poukazy na chyby a omyly Písma. Snaží se SÁM SOBĚ!!! dokázat, že jeho rozhodnutí je správné. To se mu ovšem nepodaří. Jeho svědomí ho bude obviňovat stále, dokud si svou zatvrzelostí na něm nevypálí cejch (1Tm. 4,2) – pak už by pro něj nebylo úniku.  Nám všem, včetně mne, je zapotřebí POKÁNÍ jako soli. Na úplný závěr bych ocitoval mého oblíbeného Pascala, který v Předmluvě k Pensées (Myšlenky) praví:

„Písmo svaté není vědou rozumu, ale vědou srdce a je pochopitelné jen těm, kdo mají srdce upřímné a všichni ostatní nalézají v něm jen nejasnosti.“
zdraví
abigam
abigam@email.cz


 

 

 


 

 

 

 


Podobná témata

Služba bližním

"ZLO A JEHO PŮVOD" | Přihlásit/Vytvořit účet | 120 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Neděle, 01. září 2013 @ 22:27:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
J.1,17 „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Položím otázku: Buh vlastním prstem napsal na kamenné desky desatero jinak zákon ze sineje. Je jasně řečeno že to napsal Buh né  Mojžíš

 

Tákže otázka zní: patří desatero do Mojžíšových zákonů nebo je desatero Boží zákon???

 

Já to vidím tak že můžeme zákon rozdělit na: zákony co vydal člověk

                                                                           zákony co vydal Buh

 

Otázka: lze zařadit do zákonictví i dodržování Božích zákonů?? Nebo je zákonictví pouze dodržování lidských zákonu (Mojžíšových zákonu??? ABoží zákon se do toho nepočítá.

 

Na tuhle otázku by si měl každý křestan sam odpovědět.

Jestliže totiž boží zákon nemůžeme zařadit do zákonictví TAK TADY MÁME VELICE VÝBUŠNÝ TÉMA. 

 
Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 02. září 2013 @ 08:44:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poměrně dobré vysvětlení. Ale stále se vracím k 4 M31. Bůh je spravedlivý a také neměnný. Dokáže být i milosrdný a litovat. Chápu, že má právo život odejmout. Všechno mu patří. Pokud dává Izraelcům pokyny, důsledně vyžaduje jejich plnění. Nesmí si nechat žádný majetek a zlato se roztaví a dá na chrám. Pokud to Izraelci porušili a něco si nechali, poznali to dál v podobě nějakého trestu.

Nechce se mi uvěřit, že by Hospodin jednou jednal a tak po druhé jinak,

Zde ve 4,31 si Izraelci nechávají majetek a mladé dívky. Jejich válka je stejná jako tisíce jiných válek. To neznamená, že Bible lže. Naopak. Prostě se tak stalo,. I velcí lidé z Bible chybovali. Mojžíš jistě dostal rozkaz se pomstít a zničit Midjánce. Ale dbal na to, aby se tak stalo způsobem, který už od Boha znali? Kdoví?  Jejich jednávání nepůsobí božsky, ale je typické pro všechny války a hlavně náboženské. Já nemám zlobu vůči Bohu, ale mrzí mi neustále zneužívání Boha.lidmi a to, že se inspirují třeba i v Bibli. Ostatně dějiny křesťanství jsou dějinami válek a krve. Válčí dodnes mezi  sebou i křesťané. Za to nemůže Bůh, ale Satan, který lidi ke zlu pokouší  a lidí spíše slyší jeho více než Boha. Bůh toto zlo dopustil a dopouští, ale nenařídil. To je rozdíl. Tak jako dopustil zlo na Joba, aby se před Bohem i před anděly a  nebesy dokázalo, že Job miluje Boha nezištně a ne pro osobní profit. A Satan tak ztratil argumenty ke zpochybňování.
ZLO JE ABSOLUTNÍ SVOBODA BEZ LÁSKY (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. září 2013 @ 09:39:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Člověk není stvořený k úplnému pochopení božího slova, je stvořený k obrazu Božímu. Boží obraz(srdce), nám umožňuje poznávání Boha mnohem lépe než v Písmu. Boží obraz v nás se při našem znovuzrození postupně obnovuje za pomoci božího slova. Být božím obrazem je pravý lidský úděl, ne být modloslužebníkem nebo tvrdým biblickým zákoníkem.  Být modlářem, který zatracuje každého kdo mu sáhne na jeho modloslužbu a modlu? Být zákoníkem, který brání svou bibli- biblí, a tím se sám pasuje do role obhájce Boha slova i Slova?   Boží obraz v nás lidech nám umožňuje Boha poznávat do takové hloubky, jak to za pomoci Písma možné není. Příklad: Podle svého niterného Božího obrazu poznáváme, že je Bůh nejvýš spravedlivý a právě pro tuto svou spravedlnost musí Bůh naslouchat i žalobcům svrženým z nebe. Satanovo svržení z nebe, neznamená konec satanských žalob jak tvrdí autor článku. Satan bude žalovat neustále na každého, koho svedl k hříchu. A bude žalovat po právu, a on to ví. Proto Boha v jeho spravedlnosti neustále pokouší. Tohle v Písmu není, to je v obrazu božím. Bibličtí zákoníci o tom nevědí. A v božím obrazu je toho mnohem víc, ten obraz je přece o Bohu a Jeho bytosti a slouží nám k tomu, abychom Boha poznávali bytostně, a ne jen za pomoci omezeného rozumu. Další příklad: Může Bůh zabíjet, je oprávněný vzít život? Odpovědi: ano může, může, může,může.. Pokrytečtí obhájci boží, ještě že to zabíjení Bohu schválíte a dovolíte, a přitom sami nezabijete ani slepici! Schvalujete Bohu zabíjení, jenom se tak nějak nesmí jednat o život váš nebo životy vašich dětí, ale o životy těch druhých. Nelíbí se mi, že Bůh zabíjí, nelíbí se to i Františkovi. Co myslíte? Líbí se to Bohu? Líbí se Bohu zabíjet, když musí? Líbí se Bohu, když mu pokrytečtí obhájci jeho zabíjení schvalují?!   Soud nad Františkem je typicky zákonický. Pročetl jsem zdejší komentáře a zjišťuji, že se to zde obhájci Boha jen hemží. U Františka probíhá duchovní boj. Poznal lásku Kristovu, ale nechce si připustit, že ten samý Bůh by mohl zabíjet. František pokročil v poznání o božím obrazu mnohem dál, než zdejší bibličtí zákoníci obhájci, kteří vidí Boha pouze jako supermana pouze v pozitivních věcech. Bůh je však stvořitel dobra i zla a je supermanem i ve věcech negativních. Bůh má ve zlu mnohem větší moc než Satan!   Otázky, na které přímé odpovědi v Písmu nejsou, ale jsou v obrazu božím a tam jsou již Bohem zodpovězeny. Než všichni Františka odsoudíte, odpovězte sami sobě na tyto otázky: Proč když je Bůh vševědoucí, proč stvořil andělské bytosti, když dopředu věděl, že Ho zradí? Proč když je Bůh vševědoucí, stvořil člověka, když věděl, že Ho zradí? Proč vševědoucí Bůh to vše dopustil, když věděl, že bude zabíjet a sám bude muset zemřít? Jak může být Bůh milující, když zároveň i zabíjí?   Co nyní bude u tebe následovat? Budeš jako zákoník nyní Boha obhajovat, aby jsi tak mohl obhájit i své odpovědi a tvrdou zákonickou víru? Nebo jako modloslužebník si podobné otázky nebudeš vůbec připouštět, abys svou bludnou víru náhodou neztratil? Nebo se spojenými silami vrhnou zdejší modloslužebníci a zákoníci proti nepříjemnému Božímu obrazu, tak jako se společně vrhli na Františka? Nebo se raději podívají na Boha za pomoci božího obrazu, obrazu, ke kterému byl každý člověk stvořený? Máš tolik odvahy opustit svou modloslužbu, opustit své biblické zákonictví a zkusit poznávat Boha bytostně v Božím obrazu takového, jaký skutečně Bůh Byl, Je a Bude? Boha milujícího i Boha zabíjejícího. Boha dobra i Boha zla? Takový je totiž Bůh, a žádná falešná modlářská ani tvrdá zákonická náboženská představa na tom vůbec nic nezmění. Re: ZLO A JEHO PŮVOD (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 08. září 2013 @ 16:40:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepřihlášený autor nazval svůj článek "Zlo a jeho původ". Avšak název se odlišuje od obsahu článku, neboť o skutečném původu zla v něm není ani zmínka. Leda tak hodně dualismu "Já nic - Bůh - to Satan". Jako obvykle - spousta slov a chvály Boha, což je jistě bohabojné, ale v tomto případě kontraproduktivní. Již nadpis bodu 2. článku [2) Původ dobra a zla Původcem všeho dobra je Bůh] je jasná polopravda, tedy lež, neboť hovoří jen o polovině - o dobru. Zatímco Písmo zřetelně a nezakrytě hovoří o tom, že Bůh stvořil také zlo (Izajáš 45:7 "Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." Ámos 3:6 "Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin?")

Přitom Písmo jako celek také vede člověka k tomu, aby se stal obrazem Božím, dokázal rozlišit dobro od zla, zlu čelil a dokázal nad ním vládnout. Nejlépe je k tomuto poznání studovat W. Nee, který nám jasně vysvětluje biblické pravdy, že Bůh, ač vytvořil zlo, jehož archetypem se stal prahad (satan), také stvořil člověka, aby se se zlem vypořádal a zhmoždil mu hlavu.

Bůh nepotřebuje, abychom ho obhajovali tím, že zastíráme Jeho stvoření zla. Bůh se nemusí před nikým obhajovat a když nám dá milost, tak nám principy zla a dobra objasní ve svém Slovu. Nemusíme mu mazat med kolem Jeho úst, tím přivoláváme leda vosí žihadla.

Na závěr bych jen připomenul výstižné, ale neúplné vyjádření odpovědi na otázku, co je zlo: "Zlo je nedostatek dobra."
Stránka vygenerována za: 0.89 sekundy