Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Šárka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 270, komentářů celkem: 395892, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 130 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108464963
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma
Vloženo Čtvrtek, 11. červenec 2013 @ 10:45:11 CEST Vložil: Olda

O Bibli poslal Nepřihlášený

V anglicky hovořících zemích Svobodná presbyterní církev v průběhu celé své historie při provádění služby kázání používala Autorizovanou verzi Písma (často nazývanou "King James Version" neboli "Bible krále Jakuba"). Přejeme si zamezit zmatku, který v církevních bohoslužbách vyvstává z používání mnoha různých překladů a parafrází. Věříme, že Autorizovaná verze je jako překlad Písma bezkonkurenční a že na rozdíl od většiny moderních překladů odráží původní historické hebrejské a řecké texty, které Bůh "bezprostředně inspiroval, a Svou pozoruhodnou péčí a prozřetelností zachoval bez poskvrny po všechny věky" (Westminsterské vyznání víry, 1.8).

Ekvivalentem Autorizované verze v českém jazyce je Bible kralická, která je naším velikým pokladem a dědictvím. Byla přeložena nejučenějšími a nejzbožnějšími muži českého národa v pro českou církev nejslavnější době, na kterou rádi vzpomínáme a slovy jedné duchovní písně Aloise Adlofa voláme k Pánu Bohu, aby nám ji milostivě obnovil, „ať srdce naše jásajíc vidí, že svítá nové Jednoty čas“.


I když je základní text Bible v originále daný, věříme, že není jedno, od koho si překlad Písma bereme. Přes veškerou snahu se překladatelé nemohou vymanit ze svého duchovního a teologického pozadí, které se do překladu vždy nějak promítne. V dnešní době nejrozšířenější české překlady Bible se dají docela dobře přiřadit k jednotlivým skupinám. Bible kralická je překlad reformační, ekumenický překlad je neoortodoxní, Bible 21 novoevangelikální, Český studijní překlad charismatický a Jeruzalémská Bible římskokatolický. Jakožto fundamentalisté se hlásíme k reformaci, stojíme proti Římu a odmítáme jak neoortodoxii, tak novoevangelikalismus i charismatismus. Je nasnadě, proč používáme Bibli kralickou a nedoporučujeme ostatní překlady.

Je zde další aspekt, a to kontroverze ohledně moderních kritických edicí textu Nového zákona. Odmítáme moderní textovou kritiku, která z Nového zákona odstraňuje mnohá slova a i celé verše. Westcott a Hort, kteří první přišli s takovými revidovanými verzemi, které stojí v opozici vůči reformačnímu Textu Receptu, popírali základní doktríny Písma a nemohou být vůbec považováni za křesťany. Moderní textová kritika, ze které všechny současné překlady čerpají, je také všeobecně doménou liberálů a neoortodoxních teologů. Odmítáme si do našich sborů a domovů přinést něco, co pochází z těchto kruhů nebo je jimi přímo ovlivněno.

Moderní překlady Písma nevznikaly pod útlakem a v dobách pronásledování. Naproti tomu Autorizovaná verze stojí z velké části na práci Božího muže Williama Tyndalea, který překládal Písmo ve vyhnanství a nakonec byl pro svou snahu dát svému národu Bibli v jeho jazyce upálen. Bible kralická musela být tisknuta ilegálně v tajné tiskárně. V době protireformace se tiskla v zahraniční a musela být do českých zemích s velkým nebezpečím pašována. Věříme, že dílu, konanému v takových nebezpečenstvích v plném spoléhání se na Hospodina má zvláštní požehnání, které nejde ničím nahradit a o které se nechceme okrást. Autorizovaná verze i Bible kralická jsou ve svých zemích ze všech překladů bezesporu nejpožehnanější. Někdo by řekl, že i ekumenický překlad byl překládán v dobách komunistického útlaku a má tedy také toto požehnání, ale v jeho případě je veškeré potencionální požehnání naprosto eliminováno tím, že se na něm podíleli vesměs neoortodoxní bezvěrci.

Bible kralická i Autorizovaná verze jsou nejlepší také proto, že mají nejlepší jazyk. Dnes už žádný člověk nemá tak bohatou slovní zásobu, jakou měl William Tyndale a jakou měli čeští bratři. Lidé říkají, že těmto verzím už nikdo dnes nerozumí, protože jejich jazyk je zastaralý. Je pravda, že u některých výrazů se časem význam posunul, ale není jich zas tak mnoho a čtenář brzy zjistí, které to jsou a v jakém významu jsou používány. Všeobecně spíše platí, že jazyk těchto starých překladů je příliš bohatý, košatý a inteligentní, a proto mu již uvadající mysle moderních lidí nerozumí. Navíc je to jen otázka zvyku, který není třeba ani pěstovat příliš dlouho. Za neochotou číst Bibli kralickou tak stojí také duchovní lenost. Je smutné, ale zároveň i směšné, že dříve Bibli kralické rozuměli i ti, co vychodili třeba jen pět tříd základní školy, a dnes se i vysokoškolsky vzdělaní lidé vymlouvají, že onomu starému jazyku nerozumí. Věříme, že kvalita, bohatství a požehnání Bible kralické jsou tak veliké, že bychom pro ně měli obětovat trochu snahy a přemýšlení při čtení.

Svobodná presbyterní církev v České republice se tak plně ztotožňuje a odkazuje na výrok Jana Amose Komenského v jeho Kšaftu: "Odkazuji tobě za dědictví Knihu Boží, Biblí svatou, kterouž synové moji z původních jazyků (kterýmiž je Bůh psáti byl poručil) do češtiny s pilností velikou (do patnácte let na té práci ztrávivše několik učených mužů) uvedli, a Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klénot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání."

Zdroj: www.zasadovacirkev.org

misionářem této církve v ČR je Miloš Šolc III. - syn a vnuk známých kazatelů BJB


"Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma" | Přihlásit/Vytvořit účet | 43 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. červenec 2013 @ 11:42:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolická víra nám díky Bohu umožňuje přijímat a používat každý ze zde uvedených překladů. Kralický, Ekumenický, 21. století i Jeruzalémský.Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 11. červenec 2013 @ 12:10:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jelikož patřím mezi později narozené, drtivou většinu života jsem prožil po rozdělení Československa, a tak slovensky rozumím již poměrně špatně a s kraličtinou je to obdobné. Pro mě je kraličtina cizím jazykem, který bych se musel učit, jako třeba angličtinu anebo řečtinu. V mnohém s Lutherem nesouhlasím, ale myslím si, že Bible by měla být přeložena a překládána do jazyka, kterým se mluví běžně na ulici, do "obcovacího" jazyka. Když na nás bude Bible promlouvat muzejním jazykem, je jen krůček k tomu, abychom si muzejní formu spojili s muzejním obsahem, a přitom poselství Bible do muzea rozhodně nepatří.
Sám zastávám teorii, že Bible je v nedostatečné úctě možná právě proto, že jí mnoho lidí nerozumí. A současní Angličané rozumí King James Version možné ještě hůře, než já Kraličce. Dá se řici, že bez obstojné znalosti francouzštiny KJV neporozumíte, i kdybyste byli rodilý mluvčí angličtiny.
Nehledě nato, že pro křesťana by měla autorizovaná Bible znamenat spíš červený majáček (nevěděl jsem, že by král Jakub I. byl odborníkem na teologii :-), ale rozhodně by se mu hodilo, kdyby měl pod kontrolou, čím se budou masy duchovně sytit), ale to jen tak na okraj.
Já sám jsem vyrostl na Ekumence. V současné době svou nejoblíbenější Bibli hledám a své hledání zaměřuji k anglickým a francouzským překladům. V každém případě bych ale šel směrem překladů nikoliv hebrejské Bible (Kittelovo vydání), ale Septuaginy. Současná hebrejská Bible, podle které se překládá, je text z desátého, opakuji desátého, století a od Kumránských textů (stáří cca z doby Panny Marie) se mírně liší, ne významně, ale liší. A proto mám větší důvěru k Septuagintě, která je nejstarším dochovaným biblickým textem a navíc Biblí, kterou používala prvotní Církev. V současnosti používám Brentonův překlad (řecky neumím), ale nevyhovuje mi zcela, časem nejspíš přejdu na NETS (New English Translation of Septuagint)Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 11. červenec 2013 @ 18:39:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Správně kovanej fundamentalista by měl číst bibli v originálních jazycích, jakejpak kralický překlad...Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 11. červenec 2013 @ 19:54:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Komu čest, tomu čest,
Kralická bible svou kvalitou opravdu předběhla svou dobu a z hlediska českého písemnictví pro krásu jazyka zůstává stále trvalým pokladem. Překlad velmi poctivě kopíruje řecké texty, mnohdy až na škodu skutečného významu, který má text sdělit.

Každý překlad je vždycky jenom kompromisem.
Kdo překládá přesně a doslova, lže - kdo překládá volně, ten se rouhá. Překladatel musí v prvé řadě vyjádřit skutečný smysl překládaného textu.

A v tomto ani Bible Kralická není žádnou výjimkou - smysl překladu je také poznamenán reformačními názory svých tvůrců. Ovšem nesrovnatelně méně, než třeba Bible 21 - což je skutečný paskvil.
..."Dnes už žádný člověk nemá tak bohatou slovní zásobu, jakou měl William Tyndale a jakou měli čeští bratři."...
Legrační.
To mi připomíná přesvědčení muslimů o nejdokonalejším jazyku arabském, kterým je napsán Korán samotným Alláhem.Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 11. červenec 2013 @ 22:31:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hmm, stejně bych ale uvítala, kdyby se někdo sklonil z výšin k lidem mdlého rozumu a přeložil Bibli kralickou pořádně a přesně do dnešní češtiny - s celou tou košatostí, bohatostí a inteligencí jejího jazyka. Třeba bratři ze Svobodné presbyterní církve by to mohli zkusit, když už rozumí těm slovům s posunutými výrazy a mají tak dobré zdroje. Většina lidí takové výsady nemá.Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Čtvrtek, 11. červenec 2013 @ 22:51:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ad článek - bla bla bla bla - více o těch nesmyslech v článku a hnutí KJV Only najdete na http://www.kjvonly.org/Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 13. červenec 2013 @ 06:05:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Hezká ukázka toho, jak se historie opakuje.

  V kusu světa uvěřili kdysi křesťané na základě písma přeloženého do latiny. A po pár stoletích lidé vymysleli nápad, že originální jazyky a latina jsou jediné správné, všechno ostatní nemá takové požehnání. Tenhle nápad dotáhli někteří až do dokonalosti, kdy říkali, že bůh si přál, aby evangelium zůstalo skryté těm nevzdělancům aprimitivům, kteří latinu neovládají.

  U nás byli konstantin a metoděj, kteří byli opačného názoru: Chtěli přinést evangelium v jazyce srozumitelném lidem a sloužit v tomto jazyce bohoslužby. A povedlo se jim to. A od těch prvních trpěli celý život útlak a pronásledování. A dnes "následníci" Konstantina a Metoděje trpělivě a vytrvale slouží bohoslužby poctivě ve stejném jazyce...

  A zásadoví protestanté zdá se daný koloběh dějin poctivě opakují. Kdyby byli opravdu poctiví, vrátili by se k staroslověnštině nebo latině.

  Kraličtina je jistě skvělý překlad a je to také první písmo, které jsem četl, když jsem uvěřil a dobře mu tedy rozumím. Mezi kraličtinou a češtinou není tak velký rozdíl a dá se opravdu celkem rychle naučit. Má i svoje mušky, kdy si například kraličtí dobově mysleli, že "Bůh složil u vnitřnostech lidských moudrost" a zapsali to do Joba 38 kapitoly, což v hebrejském jazyce jistě není a člověk by si takovou větu mohl špatně vyložit.

  Pokud chci porozumět jazyku původního překladu, používám to, co je dnes "moderní", to nejlepší, co je k dispozici, a to počítačové programy které mi umožňují v reálném čase srovnat více verzí kvalitních překladů a zároveň se okamžitě podívat na význam slov, která jsou mi nejasná nebo více značná.


  A zvědavý na dobu za pět set let, kdy vznikne církev ve které všichni povinně budou číst evangelium v počítačové konkordanci na samsungu z 21. století, protože to je zaručeně nejlepší způsob čtení bible ;-)Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: lida v Úterý, 16. červenec 2013 @ 09:38:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Závěrečný výrok Jana Ámose Komenského, který opěvuje Bibli kralickou, je třeba vnímat mimo jiné také i dobově. Výpověď pochází z doby 17. století. Je to oprávněné jásání nad krásnou češtinou. Kdo rozumí jásotu Komenského nad češtinou, tak ví, že to byla doba rozkvětu našeho národního jazyka, čeští humanisté obohacovali češtinu o nová slova přejímáním z cizích jazyků, rozvíjela se větná stavba. Po vzoru latiny vznikala složitá a dlouhá souvětí.

 Tím, že se podařilo Písmo přeložit velmi přesně a pravdivě je důkazem, že čeština je plnohodnotným jazykem, co se týče bohatosti výrazových prostředků. Podařilo se rozbít tehdejší církvi proklamovaný názor, že čeština není schopna tlumočit a správně vyjádřit latinské a řecké texty.

Kdo však jen trochu zná Jana Ámose Komenského, tak by určitě nepoužil zrovna jeho jméno k hájení archaického jazyka. Vždyť Kralický překlad vznikl mimo jiné, i protože, české překlady byly ke stavu mluveného jazyka v Čechách překonané pro svou archaičnost (například celkem dokonalý překlad Bible hradecké (1579-1593). Navíc je to právě Komenský, kterému vždy šlo o „srozumitelnost“ (jestli má být něco správně pochopeno, je třeba mít na zřeteli srozumitelnost výroku). Proto se dá logicky předpokládat, že Komenský by určitě dnes odmítl archaický jazyk, jako objektivní překážky v  pochopení textu. Určitě by rozuměl námitce, že Písmo je srozumitelnější, když je napsáno ve srozumitelném „mluveném jazyku“. 

Dá se předpokládat, že autor ještě nečetl Písmo svaté se skupinou mladých lidí, kteří začínají hledat Boha. Kolik času, diskuze a tím odbočení od podstatného, zabere jen přeložení z archaického jazyk do jazyka mluveného. A to nemluvě, že tento překlad nějakého slova je polemický (je to subjektivní překlad). 

Argument, že za totality se Bible kralická četla, a každý ji rozuměl je sice pravdivý. Ale otázka kolik lidi si vůbec Bibli četlo. Starší generace v lidových církvích se pro nesrozumitelnost Písma svatého raději povzbuzovala Božím slovem, které čerpala ze zpěvníků, modlitebních knížek.  Koncem 90 let, kdy vzniklo v naší zemi probuzení spojené s intenzivním čtením Písma svatého, jsme archaický jazyk odložili a my noví hledající jsme sáhli po českých překladech Písma svatého. Tužba porozumět, poznat byla velká, proto křesťané ve velkém odložili archaický jazyk, a sáhli po českých překladech Písma. A s velkým očekáváním dodnes čekají na věrný - český -  kralický překlad.

Boží slovo má moc.  Proto je důležité, abychom Písmo svaté mohli otevírat každý den, každý den se nechat proměňovat Jeho slovem, každý den být blíže Bohu skrze Jeho slovo. Nebylo tomu vždy tak, aby „obyčejný“ lid měl slova Písma, kterým by rozuměl.  Velkým požehnáním je, že máme ve svém jazyku tolik různých českých překladů, že můžeme „zkoumat Písma“.

LídaRe: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 12:56:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak Bible 21 je především poznamenána duchem čarodějnictví, který se skrývá za Hnutím víry a jeho učiteli a také samozřejmě překladateli Písem....

Je tedy špatná již systémově.Re: Svobodná presbyterní církev v ČR o překladu Písma (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 01. srpen 2013 @ 21:37:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tito "synové Scevy" (Sk 19,13-15), zaklínači skrze jméno Ježíše, nemají Ducha Kristova a proto ani jejich překladatelé nemohou vyplodit překlad z Ducha svatého.

Mluvím nyní o jejich potentátech, nikoliv o tom množství znovuzrozených, kteří jim podlehli a nechali se oklamat.... Jejich potentáti, učitelé a proroci jsou popsáni např. v Listu Judově (Ju 4).Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy