Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Světlana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 16368, komentáře < 7 dní: 418, komentářů celkem: 411365, adminů: 60, uživatelů: 5153  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 150 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
111998154
přístupů od 17. 10. 2001

Duchovní poradna: Kdo z vás mi poradí
Vloženo Středa, 29. květen 2013 @ 21:38:01 CEST Vložil: Olda

Dotazy čtenářů poslal sharae

Mám na vás, bratři takový dotaz. A doufám, že mi někdo z vás smysluplně  poradí. Jsem věřící velmi dlouho a vždy jsem se řídila slovy apoštola Pavla z listu Římanů 6,13 a 19, ….vydejte sami sebe Bohu jako nástroje spravedlnosti…tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.

Mnozí déle věřící mi vždy říkali, tvůj duch už je spasen a teď bojujeme o svou duši. Musíme žít svatě a posvěcovat svou duši životem spravedlivých. Usiluj žít tak, abys nehřešila a měla čisté svědomí. Jen tak se můžeš líbit Bohu a svému Pánu.

Jak to probíhá v praxi asi každý z vás dobře ví ze svých vlastních zkušeností. Občas člověk žije bez úhony a občas zhřeší. Tam někde uvnitř cítím, že asi něco dělám špatně, když nedokážu nehřešit. A tak jsem z toho taková špatná.

Ovšem zrovna dnes jsem si uvědomila jednu zarážející myšlenku. A protože se nejedná o jedno místo, ale o několik, tak si nevím rady. První je v Matouši 10,39: Kdo nalezne (zachrání spravedlivým a posvěceným životem) svou duši, ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji. A další místa hovoří podobně.

Co mám dělat, tam mám usilovat žít spravedlivě tak, abych byla bez úhony a zachránila svou duši, nehřešila a žila svatě, anebo mám ztratit svou duši kvůli Pánu, abych ji zachovala?

PS. Nedávejte mi rady typu: musíš chodit duchem a žádosti těla nevykonáš. Nebo, musíš mít ten správný vztah s Bohem, nebo usilovně  se modlit, anebo cokoliv jiného, co jsem už za ty desítky let slyšela od možná až tisíce věřících. Ale nikdo z nich mi nikdy nebyl schopen poradit jak se v praxi chodí podle Ducha.


"Kdo z vás mi poradí" | Přihlásit/Vytvořit účet | 89 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 11:13:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."tvůj duch už je spasen a teď bojujeme o svou duši."...


V prvé řadě si uvědom, že toto je velmi rozšířené nepochopení smyslu Písma a zmatením pojmů z rozdílů mezi judaustickým pohledem na člověka a mezi pohledem řecké filosofie..


Judaistický pohled:

Člověk je nesmrtelnou duší v těle (hebr. "nefeš"). Takto byl stvořen Bohem od počátku (Gn 2-7).

Nesmrtelná lidská duše (naše vnitřní Já, naše osoba) je duchové podstaty, je duchem (podobně jako třeba andělé).
Lidská duše je duch!
Zatímco naše tělo se věkem mění a každých sedm let se vlivem metabolismu vymění veškerá hmota těla za jinou, naše vnitřní Já zůstává stále stejnou osobou. Tak, jako je naše tělo existenčně závislé na nepřetržitém dýchání, podobně je i naše duše (lidský duch) existenčně závislý na svém společenství s Bohem. Zpřetrháním tohoto společenství dochází k duchovní smrti, která ovšem neznamená konec existence člověka (lidská duše je co do trvání nesmrtelná), ale znamená ztrátu kvality života s Bohem, znamená živoření ve hříchu. Duchovní smrt znamená existenci bez Boha.

K našemu spasení v Kristu došlo ve křtu, kdy jsme se obléknutím do Krista (Gal 3,27) znovuzrodili (J 3,5) do života v novosti Božích dětí (Ř 6,3-4) s odpuštěnými hříchy (Kol 2,8-14; Sk 22,16)..


Takto je ve křtu spasen Kristem je úplně celý člověk
.
Úplně celý (i s tělem) se stal Božím dítětem s právem na dědictví věčného života. Stal se údem Kristovy církve a jeho tělo chrámem Ducha svatého (1 Kor 6,19).

Když Ježíš hovoří o záchraně či záhubě člověka, hovoří pouze o duši a o těle (Mt 10,28). Z hlediska existence člověka totiž už nic dalšího není. Jenom lidské tělo podléhající smrti a nesmrtelný lidský duch - lidská duše.


Řecký pohled.
Řecká filosofie už dávno před Kristem rozlišovala člověka na tři různé složky: tělo, duši (psýché) a ducha.

Duše v tomto případě ale znamenala cosi docela jiného, než existenční duchovou složku člověka, jak je tomu v judaismu. Podle Řeků duše (psýché) znamenala lidské city, vůli, rozum a pod.
Duchovní Já (v judaismu lidská duše)  se v řecké filosofii nazýval lidským duchem.

Proto apoštol Pavel, když psal Řekům do Tesaloniky, použil k vyjádření svých myšlenek dělení složek člověka tak, aby mu Řekové rozuměli.


A z tohoto rozdílného obsahu pro lidskou duši ze dvou rozdílných kulturních myšlenkových proudů vzniká neustále ono matení pojmů a vznik různých herezí, viz "tvůj duch už je spasen a teď bojujeme o svou duši".


Je to hereze primitivní a hloupá!
Spasen navěky - či zavržen bude přece úplně celý člověk bezezbytku. Jak tělo, tak i lidský duch - nesmrtelná lidská duše.


..."Občas člověk žije bez úhony a občas zhřeší."...
Doporučuji k zamyšlení Ř 7,14-25. Kristus je cesta, jak z toho ven.

Usiluj žít spravedlivě jako křesťanka a kdykoli myslíš na své nejbližší, neustále jim žehnej - svolávej na ně Boží požehnání, odevzdávej je pod vládu Krista. Tak i ty dosáhneš stavu: "Neustále se modlete!" (1 Tes 5,17).
Modlitba není o dlouhých seznamech otčenášů a zdrávasů, ale o našem neustálém propojení s Bohem. Bohu můžeš nejenom děkovat a oslavovat ho, s Bohem se můžeš i přít a diskutovat ve složitých životních situacích. To všechno je modlitba. Takto se podle mě v praxi chodí podle Ducha. Být spojen s Bohem nejenom v okamžicích vyhrazených pro modlitbu, ale třeba také v tlačenici v supermarketu.


Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 12:46:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj,

první, co bys měla začít dělat, je vzývat Pána Ježíše Krista, volat Pánovo jméno - Sk 2:21 I stane se, že každý, kdo bude vzývat Pánovo jméno, bude zachráněn.

9:13-14, 21 Ananiáš odpověděl: „Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil Tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají Tvé jméno.“ Všichni, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali: „Není to ten, který ničil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají toto jméno? I sem přišel jen proto, aby je spoutané odvedl k velekněžím!“

22:12-16 Nějaký Ananiáš, zbožný muž podle Zákona, mající dobré svědectví od všech tam bydlících Židů, 13přišel za mnou, postavil se přede mě a řekl mi: ‚Bratře Saule, prohlédni.‘ A já jsem v tu chvíli na něho pohlédl. On řekl: ‚Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal Jeho vůli, uviděl Jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z Jeho úst, neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy vzývaje Jeho jméno.‘“

1K 1:1-2 Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho:

Tak se připojjíš k Pánu a budeš s Ním jeden duch (1K 6:17). Potřebuješ se naučit cvičit svého ducha, aby byl a ty s ním a v něm v neustálém spojení s Pánem. Proto je třeba zapírat, hubit ba znenávidět vlastní duši = život duše, která připoutána k tělu nechce poslouchat Boha a sama o sobě ani nerozumí Božím věcem (1K 2:14).

Jde o to žít Božským věčným životem, který nám byl v Kristu dán a ne naším vlastním.

J 6:57 Jako Mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo Mne jí, bude žít skrze Mne.

Jíst Ježíše znamená číst Boží Slovo = chléb života, jímž je Pán Ježíš, modlitbou, tzn. modlit se to/tím slovo/slovem.

Ef 6:17-18 A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté, ... přičemž lepší jazyková úprava by byla tato: vezměte ... meč Ducha, jímž je Boží slovo každou modlitbou ... 

Iz 55:10-12a Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou -- dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí -- tak bude Mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke Mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu Ho pošlu. Neboť s radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.

Když se modlíme Boží Slovo/nad Božím Slovem, to Slovo v nás koná to, co se líbí Bohu, to, k čemu Je poslal.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejde o vlastní úsilí o svatý život v posvěcení, ale o to žít životem, který už svatý je, tj. životem Kristovým skrze Krista, který se nám stal moudrostí od Boha a je naší spravedlností, posvěcením a vykouoením (1K 1:30). On je náš život (Ko 3:4) a apoštol Pavel jasně v Ga 2:20a a Fp 1:21 řekl: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk.

Budeš-li k tomu mít ještě nějaké otázky, směle se ptej.

Pán s tebou. Milost s tvým duchem. Amen.
Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 13:18:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajít na nejbližší faru nebo do kostela a poradit se s knězem. Mimo jiné i o tom jestli a jak jste nebo nejste pokřtěná.  Začněte chodit pravidelně do kostela a čas od času zajděte ke zpovědi. To co Vám odpustí kněz to odpustí i Bůh. Ke zpovědi chodíme minimálně jednou ročně ale lepší je tak jednou měsíčně. Ke stolu Páně choďte při každé mši.

V prvotní Církvi to také tak dělali. Bible v té době ještě nebyla ani napsaná nebo měli jeden exemplář dohromady, který byl pravděpodobně u biskupa a až do vynálezu knihtisku měla cenu nemovitosti. Knihy v universitních studovnách bývaly upevněné na řetěze, aby s nimi nikdo neodešel.  V té době šla Bible zneužívat podstatně obtížněji než dneska.
Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 13:48:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Sharae, myslím, že jsi položila důležitou otázku nejen pro Tebe. O chození Duchem mluví kdejaký křesťan a jejich výpovědi se dost často liší. Abych mohl přispět se svou troškou poznání do mlýna, musel bych znát Tvůj duchovní stav. Hlavně to, jestli jsi prožila obrácení ze staré, hříšné přirozenosti a znovuzrození, nebo si se jen narodila do křesťanské rodiny a křesťanství máš zděděné a podle vzoru rodičů navštěvuješ nějakou denominaci. Až budu tohle vědět, můžu pokračovat dál.Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 14:02:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak odjakživa platilo a platí že Bible bez Církve je jako slabikář bez školy a bez učitele a to i pro lidi dobré vůle, jako byl ten slavný etiopský dvořan.Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 16:15:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jó, jó.... duše to je mrška.... vyvenčit a honem do boudy....
Dušička to umí.... pójď na pííívo, jen dva prstíčky si ohřejeme.....
Náš duch spolu s Duchem Božím v mém těle vládne !!!
Ne tělo, ne duše.Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 17:52:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč se na to nezeptáte rovnou Boha, jak máte správně žít a rozumět Písmu, když neuznáváte Církev a nepotřebujete lidské prostředníky ? Proč se ptáte lidí ?
Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 20:01:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Sharae, mne trápí někdy totéž. Mám stejné pocity. A uvědomuji si, že ve vlastní síle neumím žít spravedlivě a zachránit se vlastními skutky. Ale to není a nesmí být důvod k depresi a k rezignaci. Přece nám v Božím slově zanechal tuto radostnou radu. Přečti si 1 Janovu epištolu. Tak krásně tam Jan vyjádřil Tvoji i moji slabost. Jan, miláček Kristův, sám přiznal, že i znovuzrození věřící mohou hřešit některými hříchy.A když se tak stane, tak náprava spočívá ve vyznání, což provedeme v modlitbě.

Přiznávám se, někdy prostě také zhřeším. V tomto světě se prostě tomu nevyhneme a stane se tak i nechtěně či z hlouposti. Ale Duch nás upozorní tím, že zasáhne do našeho svědomí  a je na nás, abychom to slyšeli a  vyznali. Nikdo z lidí není tak dokonalý a svatý.

Vím, že existují i takoví věřící, kteří jsou přesvědčeni, že nikdy nehřeší a chovají se jen a jen svatě a dokonalé. Jiní kladou důraz na svoje skutky  a přesné dodržování Zákona. Ale stačí se podívat na jejich činy a je to pak zklamání.

Tvoje pocity považuji za normálnější než vědomí naprosté dokonalosti.

Pán Ježíš zaplatil právě i za tuhle naši slabost.

Na druhé straně nesmíme Boží milost zneužívat.

Hezký den.
Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 20:41:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Mi tedy z článku připadá, že jsi zrovna akorát tak dost dobře pochopila, co máš udělat, ne? ;-)

  Ptáš se se pro ujištění? Pak radím to, co Ježíš (a co je zaznamenané ve všech čtyřech evangeliích): ztratit. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské.

  Otázka spasení není otázka člověka (ať už jde o ducha, duši nebo tělo), to je věc nad lidské síly. Bohu se člověk nezalíbí tak, že dělá něco podle představ lidí, ale tak, že Bohu věří.

  Alespoň to je moje zkušenost.
Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 30. květen 2013 @ 23:18:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Co mám dělat, tam mám usilovat žít spravedlivě tak, abych byla bez úhony a zachránila svou duši, nehřešila a žila svatě, anebo mám ztratit svou duši kvůli Pánu, abych ji zachovala?"

Ahoj Sharae,

nejsem sice bratr, ale ta otázka je zajímavá.

Co přesně myslíš tím "ztratit duši kvůli Pánu"? Neusilovat žít spravedlivě? Proč jsi to dala do protikladu?Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 31. květen 2013 @ 00:40:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že nejlepší odpověď podal poutnick - proč se ptát lidí? Proč nejít rovnou za Bohem?


Bude to ode mne tak trochu pokrytecké, protože i já se velmi často obracím na druhého člověka a na něco podobného jsem se tu kdysi taky ptala - jak se teda chodí tím duchem? Co má člověk dělat? Ono se to lehce řekne "choďte duchem", ale hůře realizuje...

Je to v podstatě o tom, do jaké míry Bohu věříme. Je jistě snažší přijít za bratrem, kterého vidíme a slyšíme zřetelně, než se ptát Boha, kterého jaksi nevidíme a pokud máme pocit, že Ho už slyšíme, tak si zas nejsme dvakrát jisti, jestli to k nám vůbec hovoří Bůh, nebo je to jen výplod naší mysli, či snad působení nečistého ducha. Je psáno, že nechodíme viděním (což já chápu jako smyslovým poznáním, které pak zpracováváme a vyhodnocujeme svým mozkem), ale vírou. Já třeba postupuju tak, že vyčkávám, jak se věc vykrystalizuje, snažím se nejednat pod vlivem svých emocí, protože to pak člověk nadělá víc škody než užitku a přináší to jen trápení a výčitky. Ptám se v duchu, co dělat či nedělat. Odpovědi pak postupně samy vyplouvají na hladinu a člověk pak v pokoji jde a udělá to či ono, popřípadě nedělá nic. Nejhorší lidskou-křesťanovou vlastností snad je ta, že chceme být nějak aktivní a něco pro Boha konat, jedno co, hlavně aby byly ty skutky, ale tohle neplodné úsilí akorát působí to, že se s Boží vůli ve finále totálně míjíme. Bůh je nesmírně trpělivý, my jsme naopak zbrklí. My bychom jednali hned, zakročili proti nějaké nepravosti, ale Bůh má úplně jiný plán a klidně nás pošle někam "k ledu". Třeba nás nějakým způsobem umlčí, abychom ve vteřině nezhatili Jeho dílo, které už nějakou dobu působí v člověku, kterého máme potřebu obracet na svou víru a to hned teď. Takže když to shrnu, tak pro mne chození duchem znamená být trpělivá a do ničeho se nevrhat s pocitem "já musím". Pak se třeba i stane, že si člověka Bůh použije a on ani neví kdy a jak.
Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 31. květen 2013 @ 14:09:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moja rada pre Sharae je prostá: prežívať, resp. nacvičiť sa prežívať svoj život v prítomnosti Pána, pred jeho pohľadodm, uvedomujúc, že On je pri tebe, pozerá na teba s láskou, byť a chodiť jednoducho všade s Ním a v Ňom. Znamená to zamerať sa na toto viac pri modlitbe, nemodliť sa len slovami, ale srdcom, celou bytosťou, vnútrom ako ozasjstné strenutie s Pánom a nie vykonanie nejakej povinnosti. Teda práve v modlitbe sa tak ako som povedal /na prítomnosť Pána pri tebe/ duchovne "naštelovať", a určite to pôjde. Podobne ako pred pohľadom ľudí, ktorých si vážime, milujeme, sme im v´dční spravidla sa nedokážeme zachovať hlúpo, lebo by sme sa cítili trápne ako tí, čo sklamali ich dôveru... Ja to mám najmä od posolstiev, ktoré dostáva priamo od Pána svetoznáma mystička Vssula Ryden, v posolstvách to tam Pán veľakrát v tomto zmysle pripomínal jej, i pre iných, a vyskúšal som to a - naozaj to funguje. Náročné je to však - ako všetko - na to osovjenie si tohto návyku - neustáleho prežívania Pánovej blízkosti a jeho pohľadu na teba a pri tebe... Za účinnosť ručím /za splnenia uvedených podmienok/. pritom už nezáleží na tom, akýmjk slovami sa človek modlí, pretože ak prežíva svoj život pred Pánovm, tak vlastne celý jeho deň sa stáva modlitbou. A je to aj v Písme potvfrdené: Nesuále sa modlite... Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia... Ostatné ti pošeptá určite Pán, ak budeš s Ním v takom neustálom kontakte, ako som približne opísal /iste_ na svoj spôsob, ktorý musíš objaviť už sama  - s Ním.../. Pán ti žehnaj a pomôž, Sharae.Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: eol v Pátek, 31. květen 2013 @ 15:28:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Share,
tvůj dotaz "Co mám dělat, tam mám usilovat žít spravedlivě tak, abych byla bez úhony a zachránila svou duši, nehřešila a žila svatě, anebo mám ztratit svou duši kvůli Pánu, abych ji zachovala?"
Dvě různě vypadající věci znamenající totéž.
Ztratit duši pro Ježíše - mít Ho na prvním místě a nenechat si duši dělat co chce, nepodléhat lidské přirozenosti. Tím svou duši pro svět a svou hříšnou přirozenost ztrácím a pro Boha i svůj život nacházím.
Zachránit svou duši - nepodléhat hříchu.
To, že hřešíme, řeší i apoštol Pavel - chci dělat dobro a dělám zlo... Nejde o to, že přestože nechceme, upadneme. Jde o to, v upadnutí neležet a nepadat úmyslně. V poznávání své malosti roste naše poznání Boží velikosti.
Snad je to srozumitelné?.Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Pátek, 31. květen 2013 @ 21:47:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak se v praxi chodí podle Ducha?

No, já myslím, že když Pán Ježíš řekl, že Jeho Slovo je Duch, tak se chodí tak, že věříme a snažíme se usilovně poslouchat Jeho Slovo, které je zapsáno v Bibli, a proto denně mordujeme své tělesné smýšlení a jednání. A protože to nikdy nejde dokonale, a protože to není Bohem stanovený způsob spasení (to by Pán Ježíš za nás nemusel umírat), tak nikdy nesmíme věřit, že odměnou za to je naše spása.

No a tak to trvá až do smrti. Často to bolí, a proto myslíme, že to není správné (to ale asi až posledních 50 let po nástupu požitkářské generace). Ale je to správné - křižování těla prostě bolí. Ale ovoce je pokoj, radost a láska v Duchu, ne v těle.

Jeden kazatel řekl jednu moc povzbuzující věc: neustále chodíme v pokání (odvracení se k Bohu), protože neustále od Něj odpadáme.

 Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 01. červen 2013 @ 11:50:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Co mám dělat, tam mám usilovat žít spravedlivě tak, abych byla bez úhony a zachránila svou duši, nehřešila a žila svatě, anebo mám ztratit svou duši kvůli Pánu, abych ji zachovala?


Myslím sharae, že ta otázka je dost zavádějící.

Vychází totiž z mylného předpokladu, že "nalézt svou duši" znamená žít spravedlivým a posvěceným životem.
(Kdo nalezne (zachrání spravedlivým a posvěceným životem) svou duši, ztratí ji)Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Sobota, 01. červen 2013 @ 21:10:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Sharae,

To co popisuješ je asi zkušenost mnoha lidí včetně, podle mého názoru již obráceného (protože neobrácený člověk by něco podobného stěží napsal) apoštola Pavla. Takže Ti asi moc neporadím, ale snad Tě povzbudí, že pokud to vidíš podobně jako apoštol Pavel, tak jsi v dobré společnosti :-). Osobně také věřím, že pokud už křesťan něco dobrého dělá, dělá to nikoliv proto, aby byl spasen, ale protože už spasen je (vlastně byl). Motivací je tak vděčnost a nikoliv strach - tím se křesťanství liší od všech ostatních náboženství, kde si člověk musí "spásu" tvrdě odpracovat.

Takže zde z listu Římanům:

Římanům 7:15 Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Římanům 7:16 Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Římanům 7:17 Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Římanům 7:18 Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Římanům 7:19 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Římanům 7:20 Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Římanům 7:21 Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Římanům 7:22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; Římanům 7:23 když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Římanům 7:24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Římanům 7:25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.


zdraví
reformovaný
Re: Kdo z vás mi poradí (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 02. červen 2013 @ 17:04:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelam si s tím hlavu, Bible je plná rozporů podobných tomu, co uvádíš. tedy plná protimluvů. Jak se vyjádřil jeden ateista, který o křesťanství přemýšlel: "Papež se každý rok o velikonocích modlí za mír ve světě. A přitom mu vůbec nevadí, že Bůh jeho modlitby ještě nikdy nevyslyšel."


Každý kolem sebe vidí, že slepí nevidí, chromí nechodí, mrtví se neobživují. Modlí se a modlí a jejich prosby Bůh neplní. Neuzdravuje moc Boží, přestože o ni prosíme, je nutné chodit k lékaři a polykat přinejmenším alespoň léky. A tak dále.


Je jen jedna cesta, která ti vše objasní: Milost Boží. Tedy věřit Bohu jako mu věřil Abrahám, bez podmínek a bez důkazů. A v tomto světě jednat podle rozumu jak o tom Písmo mluví - jednat s moudrostí. A rozum nám přikazuje, případně u obrácených přímo vede, abychom se řídili a jednali podle Božích přikázání, u křesťanů podle zákona Kristova, tedy jak by jednal Kristus. Jeví se ti správné prosazovat spravedlnost proti světské zvůli? Jednej tak, ale nejprve se poraď s Bohem. Je totiž obecné pravidlo, že kdo mlčí, souhlasí. Jeví se ti jako správné zahodit spravedlnost za hlavu? Pokud je to spravedlnost vůči tobě, klidně ji zahoď, tedy většinou to znamená snášet příkoří a odpouštět.


Ale pro všechna tvá rozhodnutí platí jediné: Jednat s láskou.

Stránka vygenerována za: 0.57 sekundy