Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Petr a Pavel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 263, komentářů celkem: 395847, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 226 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108451634
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Bývalí adventisté s. d. v ČR
Vloženo Pondělí, 18. únor 2013 @ 15:55:08 CET Vložil: Olda

Z našich církví poslal Nepřihlášený

Církvi adventistů s.d.
Londýnská 30
Praha 2 Vinohrady
120 00

22. 12. 2012

Milé sestry a bratři,
Obracíme se na vás ve věci, o které jsme si nikdy nemysleli, že by mohla nastat. Vstupovali jsme před lety do církve adventistů s. d. s vědomím, že má to nejlepší biblické poznání, jaké může být. Věděli jsme, že je to lidské společenství s lidskými chybami, ale nepovažovali jsme to (a stále nepovažujeme) za problém. Vždyť jsme jenom lidé, spasení milostí.

Opravdový problém nastal před několika lety, kdy jsme ke svému naprostému úžasu a nesmírnému překvapení zjistili, že „biblická pravda“ adventistů má ve skutečnosti k pravdě velice daleko. Někdy dokonce stojí přímo proti bibli. A nejedná se přitom o žádná podružná témata. Pokusíme se je zde nastínit:


1. Vyšetřující soud.

Zjistili jsme, že v nebi v r. 1844 nezačal probíhat žádný vyšetřující soud. Dan 8,14 nemá souvislost se Dnem smíření (a tedy ani s vyšetřovacím soudem), protože neexistuje žádné prokazatelné teologické propojení mezi Lv 16. kap a Dan 8,14. Dále: v knize Daniel je vždy jedno zvíře či prvek (stříbro, zlato) symbolem jednoho království. V 8. kapitole knihy Daniel se mluví o beranu a kozlu, jsou zde pouze dvě zvířata, dvě království, Médo-Persie a Řecko. Není zde žádné další zvíře, které by symbolizovalo následující (římskou) říši a maličký roh nevyrůstá z římské říše, jak adventisté učí, nýbrž z řecké. Jedná se o proroctví o Antiochu IV. Epifanovi, který se v obrovském rozsahu pokusil zničit židovský národ, ne o pohanský a posléze katolický Řím.

V Novém zákoně vidíme, že Kristus vešel do svatyně svatých ihned po svém nanebevstoupení a ne až v r. 1844. (Žd 6,19-20) a naše hříchy jsou nám definitivně odpuštěny a smazány již nyní, když je vyznáváme, a ne až v průběhu nějakého vyšetřovacího soudu (1J 1,9; Ef 2,13.14; Žd 8,12).

Toto učení, navzdory rostoucímu nátlaku v periodikách CASD, většina členů ani nezná, natož aby je vnímala jako důležité - viz výsledky nedávné ankety „Sborový řád a církevní praxe“.

2. Sobota

Při nezaujaté četbě Nového zákona jsme zjistili, že nikde nepřikazuje svěcení sobotního dne. Apoštol Pavel chodil v sobotu do synagogy, protože chtěl oslovit Židy. Ale pokud se chtěl setkat s křesťany v Troadě a lámat s nimi chléb, sešli se první den v týdnu (Sk 20,7). V Kol 2,16.17 apoštol Pavel mluví o svátcích, novoluních a sobotách, a všechny tyto svátky označuje jako pouhý stín toho, co přišlo v Kristu – to navíc mimo jiné také znamená, že všechny tyto sváteční dny mají stejný význam. Světí adventisté novoluní nebo židovské svátky? Ne. Jsou to pro ně pouze židovské svátky. Stejným způsobem je tedy podle tohoto textu nezbytné přistupovat i k sobotě. Tento postoj zastává i Pavel v listě do Říma, kde píše: „Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení…“ (Ř 14,5,6). Nebiblický je i důraz, který kladou adventisté na sobotu jako pečeť pravého Božího lidu. Boží slovo totiž říká, že pečetí pro den vykoupení je Duch svatý (Ef 1,13-14; 4,30).

Vědomí, že jediní adventisté znají pravý den bohoslužeb, vzbuzuje mezi adventisty pouze pýchu ve vztahu k jiným církvím.

3. Zákon – Desatero

Jedná se o nesmírně složité a důležité téma. Ve stručnosti pouze toto: křesťan už není pod zákonem, zákonem je pro něj Kristus (1 Kor 9,21). Křesťan umírá zákonu a žije Kristu (Ř 7,4). A Kristus svůj zákon, svá přikázání lásky (1J 3,21- 24), vyhlásil v kázání na hoře, vyhlásil ho svým životem a svou obětí. Starý zákon, zákon Mojžíšův, byl přidán jen do příchodu Krista (Gal 3,19), s Kristem skončil, a s ním i Desatero, které je nedílnou součástí Mojžíšova zákona. Nastala nová doba, kdy jsme inspirováni Kristovým životem, jeho slovem a Duchem svatým.

4. Ellen Gould Whiteová

Po studiích necenzurovaných materiálů z mnoha pramenů ohledně historie naší církve a osoby Ellen Gould Whiteové nemůžeme věřit v její prorocké pověření. Byla nemocná, trpěla epilepsií spánkového laloku, která u ní probouzela záchvaty, mylně považované za prorocká vytržení. Četli jsme vyjádření lékařů, kteří měli možnost její onemocnění posoudit.

Velkým problémem v její činnosti je plagiátorství. Od vybraných autorů své doby opisovala celé odstavce. Ano, v jejích knihách najdeme mnoho působivých obrazů a hlubokých myšlenek, ale i ty byly často opsané. Církev o jejím plagiátorství ví. Odůvodnění, že v její době nebyl zákon na ochranu autorských děl, nám nepřipadá poctivé, zvláště s ohledem k tomu, že sama od druhých autorů vyžadovala, aby, pokud ji budou citovat, to ve svých pracích uvedli.

Nemůžeme s ohledem na poctivou biblickou exegezi souhlasit s mnoha jejími výklady bible (např. její důraz na sobotu či předadventní soud chápeme jako nebiblický).

Ačkoli adventisté tvrdí, že její rady přinášely církvi vždy pouze užitek, máme k dispozici materiály o škodách ve výši desítek tisíc dolarů, které její rozhodnutí přinesly. A všichni víme, jak těžce se podepsali mnozí bratři a sestry na duších těch, kteří již v církvi nejsou nebo v ní tiše živoří, když je vychovávali jejími citáty.

Co se týká jejích proroctví, za všechny jmenujeme jedno: proroctví v Camdenu, které potvrdilo v r. 1851 tehdejší nauku adventistů sedmého dne o zavřených dveřích. Adventisté té doby tvrdili, že v r. 1844 byly navždy zavřeny dveře milosti celému světu kromě adventistů. Této teorie se později v tichosti vzdali, ale alarmující je, že Ellen Whiteová tvrdila, že Bůh jí ve vidění ukázal, že svět je totálně zkažený, propadlý zkáze a nikdo už nemá nikdy šanci být obrácen a zachráněn. Nevěříme, že Bůh bible by dal svému lidu takové poselství. Při různých rozhodnutích v církvi i v církevním řádu jsme poznali, že není pravdou, že Ellen Whiteová neměla a nemá rozhodující vliv na učení církve. Opak je pravdou. Její glorifikace způsobuje rozkol v mnoha dnešních sborech.

5. Čisté a nečisté

Ve Sk 15,29 je psáno: „Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva…“ Nikde se zde nemluví o čistém a nečistém mase, nikde jinde na jiných místech Nového zákona se nedočteme o praktických radách pro křesťanské hospodyňky z pohanů, z čeho mají vařit. Čisté maso se v Novém zákoně neřeší. Předpisy o čistém a nečistém jsou součástí zákona, který skončil smrtí Ježíše Krista. Církev adventistů si ze Starého zákona vybrala pouze čisté a nečisté a nedokáže to rozumně zdůvodnit. Nemluvě o tom, že v konečném důsledku není nikdo z členů toto učení schopen cele dodržovat (viz Lv 11).

6. Desátek

Desátek byl předepsán ve Starém zákoně na podporu kněží. V Novém zákoně se nemluví o desetině příjmu, ale o dobrovolných darech. Nikde není definována přesná výše dobrovolných darů. To neznamená, že by členové církve neměli svoje společenství podporovat, jsme k tomu vyzývání Božím slovem a je to správné. Ale z Božího slova se nedá odvodit závazný desátkový systém pro křesťany.

A jsou zde i další témata týkající se praktického křesťanství: tlak na správný výběr hudby, filmů a kultury obecně, zákaz zdobení se, zákaz tance, zákaz pití alkoholu, kladení náročných podmínek ke křtu… vše by stálo za diskuzi.

To všechno jsou nesmírně důležité otázky, které mají přímý vliv na praktický křesťanský život. Jako příklad lze uvést učení o očišťování v nebeské svatyni a otázku, kterou položilo už mnoho kazatelů: „Máte jistotu spasení?“ Proč se nikdy nezvednou všechny ruce? Proč tolik adventistů váhá? Protože nikdo neví, kdy jeho jméno přijde na řadu. Učení o vyšetřovacím soudu olupuje adventisty o klid, pokoj a radost ze spasení a o přirozenou motivaci dělat něco z vděčnosti.

Paradoxem vzhledem k tomuto váhání je postoj adventistů k ostatním církvím. Vědomí toho jediného správného poznání a biblických zásad, poslušnost zákonu, zachovávání pravé soboty a přítomnost prorockého ducha vede adventisty k pocitu výlučnosti a nadřazenosti vůči ostatním církvím. Stále se zdá být daleko stav, kdy pro nás křesťané z jiných denominací budou bratry a sestrami. Spíše to jsou pro nás lidé, které musíme evangelizovat a předat jim pravé poznání, protože jinak budou ztracení.

Velkou bolestí církve adventistů je víra a nevíra v Ellen Whiteovou, která rozděluje sbory. Někteří lidé tuší, že s Ellen Whiteovou a jejími knihami není něco v pořádku, jiní v ní vidí Boží prorokyni. Tyto dvě skupiny nikdy nenajdou společnou řeč, budou vždy stát proti sobě a generovat spory, které budou ničit církev. Stačí se zamyslet nad tím, jak se v církvi řeší aktuální téma nařízeného rozdávání Velkého sporu Ellen Whiteové.

Církev nás ujišťuje, že je reformovaná a reformující se, ale ve skutečnosti zde není ochota posunout se ani o krok. Nové vedení Generální konference vede církve směrem k silnému fundamentalismu a sektářství. Vedení církve na evropském kontinentu a České sdružení obzvlášť vnímáme jako otevřené a liberální a věříme, že si uvědomuje závažnost situace. Nicméně církev je uspořádána hierarchicky a to zabraňuje změnám „zdola“, protože ti „nahoře“ vždy udají „správný“ směr, kterého je třeba se držet, protože sdružení je závislé na unii a unie na Generální konferenci.

V Českém sdružení proběhla teologická konference, jejímž tématem mělo být „Teologické napětí v Církvi adventistů s. d.“ Na okamžik jsme doufali, že by to mohla být cesta, jak se může alespoň nepatrně posunout nebiblická teologie Církve adventistů. Jenže církev, zdá se, odmítla reagovat na příspěvky lidí ke konferenci zaslaných dopředu. K samotnému průběhu můžeme říct, že velká většina řečníků projevila velkou odvahu a poctivý přístup. Zaznělo mnoho zajímavých, důležitých, podnětných a burcujících myšlenek. Nicméně stále nejsme schopni vystoupit ze stínu spisů Ellen Whiteové a teologii určuje ve sborech „selský výklad“ bible se všemi jeho negativními důsledky. V našem prostředí díky nátlaku radikálních adventistů je slovo teolog vnímáno nepatřičně, téměř jako nadávka, a to je velká škoda. Přes velkou snahu poctivých teologů církve zůstává většina extrémistických členů bez obav, protože jsou si vědomi toho, že myšlenky konference jen stěží překročí hranice sborů a jejich moc v podobě zastrašování a psychického nátlaku je den ode dne silnější.

Adventisté mají ve svých řadách mnoho upřímných, poctivých, laskavých, milosrdných a milujících lidí. Poznali jsme je a určitě mezi nimi máme a budeme mít mnoho dobrých přátel, kteří jsou ochotni přemýšlet a nedívat se skrz prsty na jiné věřící (žel nyní píšeme o učení CASD). Služba adventistů tomuto světu je určitě dobrá, a pokud není hnacím motorem pouze strach z apokalypsy, tak je i užitečná a věříme, že přesahuje na věčnost.

Přesto přese všechno jsme zjistili, že nadále nemůžeme být poctivými adventisty sedmého dne. Nemá to nic společného s žádnými mezilidskými vztahy v církvi. Patříme k malému procentu těch, kteří nesouhlasí s učením církve. Učení je problém, ne lidé, ti si zasluhují úctu za svoji víru, poslušnost, vytrvalost a věrnost. Jednoduše jsme poznali, že pravda je jinde, je mnohem prostší a jednodušší a přináší do života radost a pokoj. Učení církve vede k zaměření se na náboženské povinnosti, vedoucí k vyčerpání, dále vede k pýše a nadřazenosti a olupuje o radost ze spasení. Toho už se nechceme účastnit, je to únavné, vyčerpávající a má to daleko do pravdivého křesťanství. Pravda v Ježíši Kristu přináší plné a okamžité odpuštění a vědomí Božího přijetí. Děkujeme Bohu za toto poznání, chválíme ho, že jsme ho mohli hlouběji poznat a najít svobodu v Kristu.

Vystupujeme proto z Církve adventistů s. d. a žádáme o vyškrtnutí ze seznamu členů sboru. Tento dopis zasíláme jako otevřený, protože bychom se tak rádi vyhnuli pokud možno všem spekulacím a diskreditaci, které zažily mnohé osoby, které v tichosti opustily církev.

Podepsáni:

Iveta Škodová, Mladá Boleslav
Petr Mertlík, Radvanice
Richard Škoda, Trutnov
Markéta Škodová, Trutnov

Zdroj: http://byvaliadventiste.cz/

Tyto stránky byly založeny během Vánočních svátků r. 2012. Vznikly jako místo, kde se chceme sdílet s těmi, které to zajímá, o naše osudy. Každý z nás byl svého času členem církve adventistů s. d. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že musíme odejít, jsme založili tyto stránky. Díky nim můžeme snáze předat svoje zkušenosti a důvody svého rozhodnutí odejít. Nikdo z nás nechtěl a nechce napadat církev adventistů s. d., ale zjistili jsme, že už nemůžeme být její součástí.

"Bývalí adventisté s. d. v ČR" | Přihlásit/Vytvořit účet | 80 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:25:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento spis vám  možná ešte viac otvorí oči:

Ezech.13,1-9... Kdo jsou adventisté sedmého dne? 24.2.1999

Hovořit o adventistech sed. dne, znamená hovořit o falešném hnutí (vzniklo v r. 1831-1844), hovořit o falešných prorocích - učitelích, o sektě, která se vždy a v každé době uměla přizpůsobit každé vrchnosti - státu. Základní znaky sekty dle Bible: falešní proroci - učitelé, vymyšlené bludné nauky a zvlášť enormní chtivost peněz. 2,Petr.2,1-3...
Fal. proroka poznáme, když někdo něco prorokuje, má vidění do budoucna, odvolává se, že to má od Boha. Když se to nesplní víme, že je to podvodník - služ. satanův, falešný prorok.5,Moj.18,...20-22. To je i případ Wiliama Millera, amerického venkovana - farmáře a jeho resortní kolegyně E.G.Whiteové, která navštěvovala (byvše metodistkou) Millerovy přednášky, stejně tak James White (příští její manžel), který byl millerovským kazatelem.
W. Miller, průkopník adventního hnutí(1831-1844), začal v r.1831 hlásat, že P. Ježíš přijde na tuto zemi (očisti ji) v r. 1843 a učiní konec. (Totéž hlásali i další fal. pror.) Výpočet pro r.1843 Miller získal z Bible, Danielovo proroctví 8.kap., kde 2300 večerů a jiter = 2300dní zaměnil na 2300 let a chytrou - ďábelskou kombinací s kap. 9. pror. Daniele vykouzlil r. 1843. Že se jednalo o podvodníka, fal. proroka, svědčí nesplněné proroctví o příchodu Páně na tuto zemi v r. 1843, toto se nenaplnilo ani 22.října 1844 po pečlivě provedené korekci.
W. Miller (později baptista) byl podvodník, falešný prorok. O tom informují i polští adventisté sed. dne v brožurce "Falešní proroci", kterou napsal G. Baron (vydala církev a.s.d., "Znamení doby" 1962, Varšava). To znamená, že nebylo a není pravdou, že Millera, který nevěřil Bibli, vyučoval Bůh a jeho andělé, jak o něm nesmyslně píše jeho kolegyně ze stejné branže E.G. Whiteová ve své bájné knížce plné halucinací (1.Tim.4,7), pod názvem "Zkušeností a vidění" (1924) str. 191-194. Věřit tomu může jen začátečník, který Sl. Boží a dějiny a.s.d. vůbec nezná. Učit tyto nesmysly může jen výhradně kazatel, jenž si libuje ve lži nebo chce žít z práce jiných nebo kazatel s Laodicejským duchem, který je prázdný jako sud (Zjev.3,14-18). Stejný bůh a duch, který vyučoval Millera, působí v adventismu po dnešní den.
Po fiasku 22. října 1844 se stal zázrak. Hned příštího dne adventní sektu zachraňuje od krachu adventní "spasitel" Hiram Edson, jemuž Millerův bůh zjevuje skrze svého ducha světlo o svatyni. ("Adventní dílo" Loughborough, str.33) Co zřetelně a jasně spatřil (!?) viz "Úvahy pro modlitební týden" (1976, str.32-33).
Trochu to seřadím, co ten Millerův - adventní bůh a jeho duch toho 23. října 1844 (a také v dalších dnech a létech) adventistům zjevil - nakukal: P. Ježíš vchází do svat. svatých; vešel k Otci; vešel na svatbu. P. Ježíš jako velekněz začal ve svat. svatých službu. Začalo smíření; krev P.J. začala platit; P.J. začal očisťovat celou svatyni od hříchů. Začal vyšetřující soud, počínaje mrtvými konče žijícími. Začalo (plně) trojandělské poselství. P. Ježíš dostává království. V roce 1844 skončilo 2300 let, výpočet je správný, ale Pán prodlévá atd. Uvedené body (i jiné) závislé na r. 1844 (a.s.d. učí po dnešní den) jsou mírně řečeno hloupost, protože žádné Biblické proroctví - žádné dění na r.1844 není závislé.
Z Bible a dějin (také Apokryfy, Bib.Sl., Novotný) je známo, že vidění a čas, které trvalo 2300 večerů a jiter (=2300 dní) naplnil malý roh (Daniel 8,9-25...) král syrský Antiochus IV zvaný Epifanes = osvícený (175 - 164 př.Kr.), který pronásledoval, mučil, zabíjel ty z lidu Božího, kteří vzdorovali násilné helenizaci. Také zastavil oběť ustavičnou, znesvětil svatyni atd. Celé toto vidění podmíněné časem trvalo 2300 več. a jiter tj. 2300 dní, tj. 6 let, 4 měsíce a 20 dní. Po naplnění vidění a času (2300 več. a jiter) přišlo uvolnění pro lid Boží, svatyně byla očistěna a ustavičná oběť (zastavena Antiochem) obnovena. Tvrzení adventistů sed. dne, že vidění a čas (2300 v. a j.) naplnil Řím, jako malý roh, je takový nesmysl, jako tvrzení, že věří Bohu - Kristu - Bibli - že jsou lidem Božím.
První fáze adventismu (obelhávání lidí) skončila 22.10.1844 a druhého dne tj. 23.10.1844, začala druhá fáze obelhávání lidí pod vedením povedené dvojice Whiteových. J. White, výborný organizátor, vybudoval a zformoval církev a.s.d. a E.G.W. se záhy stala adventní prorokyní a po dnešní den moderní Huldou. ("Modlitební týden", 1970, str.45 a 46) Ve skutečnosti je to Noadie, fal. prorokyně Neh.6,14.; Jezabél, Zjev.2,20...
První vidění (byla v nebi) = halucinace o nebes. svatyni. Viděla v prvním oddělení - svatyni dva "kamrlíky", v jednom adventisty a v druhém svět. Pak vidí Otce s Ježíšem na trůně a satan je také přítomen. Pak vidí jak Otec vstal a jede za oponu, dveře do svat. svatých, usedl na (druhý) trůn. Pak jede P. Ježíš za oponu, zavřel za sebou dveře a vjel do svat. svatých oblečen v šat se zvonky. Opona nebo dveře byly otevřené (P. Ježíš asi špatně zavřel) pro paní Whiteovou a ona vstoupila. Jinde jenom nahlédla do svat. svatých. Satan však zůstal v prvním oddělení = svatyni. Zástup z jednoho "kamrlíku" = svět, se skláněl ještě před prázdným trůnem u něhož stojí satan. Ve svatyni svatých P.J. zvedá víko truhly ukazujíc Whiteové desatero na kamenných deskách. Čtvrté přikázání vidí obestřené světelnou září, jinde vidí zaříci kruh nebo třpytivý věnec. V chrámě také viděla kamenné stoly se jmény 144 000. (Židle asi budou také z kamene, bylo by vhodné, aby si každý adventista s.d. vzal nějaký polštář pod "*****lku", aby nenastydl.) Dále viděla strom života celý ze zlata (na ovoce budou a.s.d. potřebovat diamantové zuby). Viděla také 144 000 a.s.d. jimž Bůh oznamuje den i hodinu příchodu Ježíšova. V nebi také viděla malé děti s křidélky, "frkající" z místa na místo. A ukončím ty nesmyslné řeči babskou básní o andělech navštěvujících zemi, kteří mají zlatý lístek (propustku - píchačku), kterým se legitimují andělům u brán města (vrátní ve vrátnicích) při vcházení a vycházení. Všechny ty whiteovsko-adventní nesmysly dovedu pochopit, ale nechápu jak mohla vidět Otce, Syna, satana, anděly a nikde nepotkala tu třetí osobu - bytost (údajně Ducha Sv.) z té katolické trojice. Tato bytost je uznávána i protestanty včetně adventisty sed. dne. Tento duch zavedl (dříve) katolíky a (později) všechny protestantské sekty, včetně sekty a.s.d. do náruče bezbožné vrchnosti (státu), nacistů - fašistů, komunistů, "demokratů" a bezpečně je vede na smrt. Přísl.14,12. Veškeré nesmysly v tomto odstavci, co vidění E.G.W. o nebeské svatyni, čtenář najde v její fantastické knize, pod náz. "Zkušeností a vidění".
Vidění = halucinace H. Edsona (stejně tak halucinace Whiteové) o nebes. svat. zpracoval Grosier a podrobné vysvětlení o svatyni vyšlo už počátkem r. 1846. (viz "Advent. dílo" str.33) No a největší nesmysly byly na světě od r. 1844.
A nyní něco pro zasmání. W. Miller prokazatelně falešný prorok (zemřel 1849) a jak oněm píše E.G.W., že se postavil proti světlu z nebe, že nepřijal posel. třetího anděla (sobotu), že byl pod mocí satana atd., přesto jeho kolegyně, taktéž falešný prorok (jak si ukážeme), nazývá W. Millera služebníkem Božím (!!) a co je největší "sranda" dává mu spasení. (viz "Zkušeností a vidění" ,1924, str.215...218-219) Jak vidno Whiteová je přece jenom nějakým bohem, (dává spasení) i když menším od svého pána, který trůní se svoji partou andělů pod mrákotou. Juda v.6. Stejně tak činí bohové jiných sekt, (existuje mnoho bohů a mnoho pánů 1.Kor. 8,5) slibující svým členům - modlářům, lhářům, cizoložníkům atd. spasení. Ani p. Veselý, ostravský kaz. a.s.d., není výjimkou i on dává svému zemřelému bratr. Husarovi (šéf autodílen) spasení.
Mezi sektářskými bohy, bůh a.s.d. je bohem bezkonkurenčním. Jednak je to bůh v babské sukni, v jedné osobě bohem, prorokem i učitelem a také, což je unikát, napsal adventní bibli = 63 knih s "velkou duchovní moci". (viz "Modlit. týden" 1970, str.46.) První její kniha = advent. bible pod názvem "Zkušeností a vidění", psaná ang. r. 1851. Dle E.G.W. tato kniha má božskou pečeť věčné pravdy. (viz "Zkuš. a vid." 1924, str.3) a poslední knihu "Život a práce" napsala r.1914-1915. (dle T.J. Zigmunda) V "Advent. díle" (Loughbourough) str.109 čteme: " Svědectví (White) jsou z téhož ducha a téhož směru, jako Písmo sv. (!!) VY JSTE SE ÚPLNĚ ZBLÁZNILI!!! "SVĚTLO" z knih E.G.W. - ducha prorockého = advent. bible, je tak pronikavě ostré, že všichni a.s.d. oslepli (Skut. 9,3-9; Zjev.3,...17...) a pokud se neobrátí skončí smrti Přísl. 16,25!
Co se organizace týče, do roku 1853 nebyla žádná. Pak to začalo, jen to hlavní uvedu. V r. 1859 vymysleli desátky pro vydržování kazatelů a od r. 1861 začalo (trvá po dnešní den) strašení členů (Malach. 3,8-10) a plnění kapes podvodných sektářských pastýřů. V r. 1860 si dali název a.s.d. Vymysleli generální konferenci v čele s předsedou, která je po dnešní den v advent. org. pokládána za nejvyšší moc! (Tzn. ne Bůh - Ježíš - Bible, ale další adv. bůh. 1.Kor. 8,5) V r. 1861 dali si závazek, že budou zachovávat přikázání Boží a víru Ježíšovou atd. V r. 1863 byla generální konference úplně organizována. (viz "Advent. dílo" str. 74-79) Výdělečný podnik advent. sekty byl dobudován, kazatelé mohli v plné míře "rýžovat zlato" na chudých členech. Chudoba Whiteových skončila a zvlášť v době, když se J. White stal tři krát "papežem" gener. konf. (viz "Modlit. týden" 1970, str.46) Co se týče desatera Božího, to je jenom plácání hubou. Advent. sed. dne to věrná kopie farizejů a zákoníků z prvního stol. a zvlášť co se týče svěcení soboty. Milování Boha, věrnost, poslušnost, oddanost, důvěra atd. advent. sed. dne je cizí. A co se bližního týká, toto milování ukázali už v 1. svět válce (1914-1918) střílením do bližních což pokrytecké vedení Německa, bratři Schuberthovi a Obländer mistrně a směšně obhájili v brožurce "Der Christ und der krieg" (1917) a také mazaný pan T.J. Zigmund ve dvou spisech "Kde je pravda".
Nyní pár exkluzivních proroctví z repertoáru ducha prorockého paní E.G.White = boha a.s.d. Už v r. 1842 E.G.W. pevně věřila, že Pán brzy přijde ("Zkuš. a vid." str.7). To "brzy" (první) už trvá 155 let. Po fiasku 22.10.1844 měla první halucinace v prosinci. Pak měla další a další. V r. 1850 viděla, že služba P.J. ve svat. svatých bude brzy ukončena. ("Zkuš. a vid." str.44) To (druhé) "brzy" už trvá (zatím) 147 let! (Škoda, že v nebi nemají kalkulačky, počítače, bylo by to dříve) Ve stejném roce (1850) věštila, že ti kdož přijali pravdu (a.s.d.?), že mají jenom několik měsíců k poznání advent. učení a Pán přijde. ("Early writings of Mrs. White" str.64-67) Těch pár měs. se už natáhlo (zatím) na 1764 měsíců! V r. 1856 E.G.W. káže v Battle Creek (Mich.) kde věštila, že z přítomných tohoto shromáždění, někteří zemřou, někteří se dožijí sedm posledních ran a někteří se dožijí proměny (za živa) při příchodu Páně. ("Testimonies for the church" sv.2, str.131-132) Od doby jejího věštění uběhlo již (zatím) 141 let, všichni už jsou dávno mrtví, včetně E.G.W. (zem.1915), zatím co rány a příchod Páně je stále v budoucnu. To je další pádný důkaz o jakého proroka se jedná. Že babizna z Endor (1. Sam.28,...7-19) byla lepší spiritistkou - věštkyní než E.G.W., není nejmenších pochyb, neboť její věštba se splnila! 1.Sam.31,1-6. Kdyby E.G.W. byla ženou, která věří Bohu - Sl.B., byla ženou s bázní Boží (Přísl.Šal.9,10) nikdy by ve shromáždění nekázala - neučila, neboť Bůh to ženám přísně zakázal. 1.Kor.14,34-38 Jedině baby, E.G.W. a její kolegyně z některých sekt tento příkaz nerespektují. Co se týká 144 000, že to budou živě proměnění a.s.d. včetně nebo navíc s E.G.W., je holý nesmysl. Slovo B. srozumitelně hovoří, že 144 000 znamenaných bude (výhradně) ze všech pokolení synů izraelských. Zjev.7,...3-8...
To je jenom část nesmyslných vidění a proroctví "ducha prorockého", za kterého se E.G.W. vydává. Dobře to řekla o sobě:"... to poselství je od Boha, nebo není. Svědectví jsou buď od Ducha Božího nebo od satana." (Test.Vol.5.p.671) Kdo má zdravý rozum snadno pochopí, že vidění E.G.W. není od Boha, že je to svědectví falešné! Někdo může namítnout, zdali E.G.W. se neodvolává na SLOVO BOŽÍ - JE PSÁNO??? Nezapomeň, že stejně tak postupoval ďábel, když sváděl P. Ježíše. Mat.4,1-6-11! A pamatuj (!), že do plného poháru s čistým - chutným vínem (= Slovo B.) stačí nakapat pár kapek prudkého jedu a je z toho nápoj smrti. A to je případ E.G.W. - a.s.d.! Stačí jenom malinko něco změnit - ubrat - přidat (5.Moj.12,...32; Zjev.22,18-19) a "chutný koktejl" smrti je hotový. Tak jako Šimon mámil lidi svými čáry, maje se býti nějakým velikým (Skut.Ap.8,9.10.11), stejně tak E.G.W. maje se za něco (= ducha prorockého) mámila lidi a mámí nadále svými babskými básněmi = svoji literaturou (1.Tim.4,7;Tit.1,14) a ad. sed.dne v tomto mámení lidí pokračují po dnešní den.
Stručně ještě bych se zmínil (o advent. spěchu) o trojanděl. posel. ze Zjev.14,6-12. Stručně: 1) Bojte se Boha; 2) Padl Babylón; 3) Kdo se pokloní šelmě (= papeži - řím.kat. sektě), kdo přijme znam. šelmy ( dle advent.) neděli. Do 22.10.1844 advent. 2. a 3. anděl. posel. nehlásali, neboť tomu nerozuměli! Přesto hlásali konec světa a ukončení všech prorockých období (což je k smíchu) rok 1843 až 1844. (viz. Advent. dílo, str.20) Druhý advent. anděl začal hovořit po 23.10.1844, po fata morgáně H. Edsona o nebes. svatyni. A třetí advent. anděl začal hovořit o šelmě a jejím znamení, po setkání E.G.W. s Batesem o sobotě r. 1846 (viz Advent. dílo str. 52), nebo po halucinacích E.G.W. o nebeské svat. o ověnčené sobotě r. 1846-1847 ? Ti kdož nepřijali v tomto čase advent. poselství 1. a 2. anděla a vylučovali ze sboru ty, kteří advent. báje přijali, už byli byli nazváni Babylónem, bez ohledu na třetí anděl. posel. o šelmě a jejím znamení. Tak povstal v té době (dle adventistů) dvojí lid. Na straně jedné Babylón, zastoupený šelmou (= papežství) a všemi protestant. sektami, které přijaly znam. šelmy (dle advent.) neděli a na straně druhé adventisté (poz. a.s.d.) údajně Cír. ostatků, kteří šířili báchorky E.G.W. o nebes. svat. včetně ověnčené soboty, svěcenou a.s.d. židovsko - farizejským způsobem. Jenže přišlo 20. st. pro a.s.d. čas lásky a milování a velikých změn. Zamilovali si bezbožnou vrchnost fašistů, komunistů, demokratů a hlavně obrovské vzplanutí lásky a milování k bratrskému Babylónu, zas. mnohými protest. sektami, na čele se Šelmou = řím. kat. sektou. V bratr. lásce a milování se scházejí při ekumenických pobožnostech, modlíce se společně za jednotu Babylónu. Proto i advent. "papež" R.S. Folkenberk změnil Bibl. znění trojanděl. poselství, které opsal z jakési bájné knihy (We still believe str.51), aby se nedotkl svých milujících spolubratří, bratrského Babylónu.(ta změna, viz Modlit.týden 1998, slovensky str.7)
To málo co jsem napsal, bohatě stačí k pochopení kdo jsou adventisté sed. dne. Je to sekta, jejž nauka stoji na zfalšovaném pror. (Dan.8-9 kap.) a zvlášť na halucinacích fal. pror. E.G.W. o nebes. svatyni. Tato sekta vznikla v USA, jako i Mormoni, „Svěd. Jehovovi“, Korešova sekta, scientologie a jin. USA je země velkých možností, ale také země největších náboženských blbostí. USA, největší producent a exportér náb. blbovin (sekt) do celého světa. Přemýšlej o tom!
Adventisto, proč dáváš peníze za pokrm, který nenasycuje?! Izaj.55,...2.... Proč živíš parazity?! Izaj.56,10.11.12.
Tím bych ukončil babsko - advent. báje i nesmyslný čas trojanděl. poselství. Jen dobré přeje pisatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napsal O. Gibiec, U farmy 347, 734 01 Karviná - RájRe: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:27:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hierarchie adventistů
 
Kdy a kde jsem poznal adventisty a jejich činnost.
 
Bylo to za světové války v roce 1916.Navštevoval jsem jejich shromáždení a posléze stal jsem se horlivým jejich stoupencem.Považoval jsem z počátku jejich učení za nejlepší.Avšak přišel i den sklamání.Přicházeli k nám  totiž kazatelé,kteří na svých kázaních a přednáškach přesvěčovali nás o tom,že Bůh požehná Německu,aby světovou válku vyhrálo a pak bude Německo vládnout nad celou Evropou.

To bylo mé první zklamání,neboť tento názor adventistů se mi nijak nelíbil a nemohl jsem se s nim smířit.Naopak věřil jsem,že Německo bude poraženo.To zklamání mi bylo podnětem,že jsem je nadále bedlivěji pozoroval.V roce 1919 stal jsem se jejich kolpolterem v Opavě,kde jsem propagoval jejich myšlenku.
Tam jsem se dožil druhého zklamáni,neboť jsem poznal,jak nejvyšší pastýř adventistů,který přišel k nám
chudý jak kostelní myš ,za nekolik let velmi zbohatnul.Tu přišel jsem na různe nesrovnalosti,které mi otevřeli oči a já přestal jsem věřiti,že jsem v domě služebníka Ježíšova.Stratil jsem víru v adventisty a věnoval jsem se radeji soukromému zamětnání neboť mé svědomí nadovolilo mi býti nadále propagátorem adventistů.
V té době dostal jsem z Nemecka dopisy a doklady,v nich líčeny byli přestupky adventistů a jejich vůdců.
Tak v jednom spise „Der  Christ und der Krieg“,který byl vydán též v řeči polské pod titulem „Nasledowca Christusa a vojna“ kde na straně 16.stojí psáno:......každý silný a zmužilý bojovník,který ve válce podle Božího úmyslu mnoho nepřátel zabije zůstane přesto pravdivým věřícim a andělem Božím.“
Mezi dokumenty ,jež psali vůdcové adventistů c.k. vládam,dočetl jsem se jak horlivými bili propagátory staré monarchie.
Tak na příklad:Ministerstvu vojenství v Berlíně,Charlottenburg,dne 4.srpna 1914 píši mimo jiné:...a kromě toho zažádali jsme  všecky zbory aby uspořádali zvláštní  modlitební zhromáždení a modlili se k Bohu za víťezství německých zbraní....Součastne dovolují si Vaší Exelenci sdeliti,že dávame Vám k dispozici naše sanatorium a misijní školu jakož i 250 celtů,postavených k umístení asi 1400 raněných,jednoho lékaře a několik lékařsky vzdělaných ošetřovatelek ve Fridensau u Magdeburgu...S přáním by Bůh spravedlivé věci vitězství popřáti ráčil.Poroučím se Vaší Exelencí oddaný H.F.Schubert.
Tento dokument byl znovu publikován v roce 1915,ale podepsánL.R.Konradim,který byl předsedou adventistů všech zemí Evropy a za Německo připojeny podpisy H.F.Suberta a P.Drinhause.
Věřte, milí čtenáři,že tento dokument na mně tak bolestne zapůsobil,že jsem se nad ním rozplakal.Představte si kam nás ti vůdcové přivedli,když nám hlásali,že Neměcko vede válku spravedlivou a ktomu jěšte se dovolávali Boha ku pomoci,jakoby Bůh jenom Němce miloval a všecky ostatní národy chtěl zničiti a zahubiti.
Bůh tyto modlidby adventistů nevyslyšel,neboť Německo válku prohrálo.
V „Drážďanských nejnovějších zprávach“ze dne 12 dubna 1918 na strane 3.píši vůdcové adventistů:“Na začátku války rozdvojila,se naše církev na 2 strany.Zatím co 98% našich členů na základe biblického bádaní zaujalo stanovisko,že je svatou povinností hájit svou vlast  se zbraní a to i v sobotu a oznámilo ho ministerstvu vojenství,byla 2% členů kterí se tomuto stanovisku nepodrobili následkem jejich nekřesťanského zachováni se,museli býti vyloučeni....“
 
Výňatok zo spisu Jakuba Tobolu Václavovice Šenov ve Slezsku.Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 18. únor 2013 @ 16:56:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná by neškodilo kdyby ti lidé v první řadě podali nějaké informace o sobě. Koho vlastně uctívají a jak se to projevuje. Jak to dělají. Jestli vytvořili nebo chtějí vytvořit nějakou církev a jaký je jejich vztah k ostatním církvím. Od koho by nechali pokřtít své děti. Kdybych byl adventistou sedmého dne tak bych se jich v první řadě ptal na tohle a trval bych na odpovědi.Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: hirali v Pondělí, 18. únor 2013 @ 19:06:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jen chci připomenout EGW. Ta řekla že v době konce budou nejlepšími pomocníky Satana bývalí členové této církve kteří odpadnou od víry. A
varovala před nimi.Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Úterý, 19. únor 2013 @ 00:03:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Něco více o učení Adventistů sedmého dne a EGW:


Diplomová práce obhájená na univerzitě v Banské Bystrici, zde

Stránky bývalého člena CASD, zde

Studie na téma Byla E. G. Whiteová Božím prorokem?, zde

Alois Adlof - Falešný peníz (Adventisté a jejich učení ve světle Písma), zde
Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Úterý, 19. únor 2013 @ 20:21:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Veľky spor vekov:

Pred blížiacou sa búrkou mnohí z tých, ktorí prijali posolstvo tretieho anjela bez toho, aby ich posvätilo a utvrdilo v poslušnosti pravde, zrieknu sa svojej viery a pridajú sa k odporcom. V tomto spojení so svetom sa názorovo zjednotia a všetko budú nakoniec vidieť rovnako ako svet. V skúške si zvolia pohodlnejšiu cestu. Ľudia nadaní, príjemní, ktorí sa kedysi hlásili k pravde, zneužijú svoje schopnosti na obhajobu klamstiev a zvedú ďalších. Stanú sa najtvrdšími nepriateľmi svojich spoluveriacich. Keď sa obhajcovia soboty dostanú pre svoju vieru pred súdy, títo odpadlíci sa stanú najlepšími pomocníkmi satana, budú obviňovať svojich bývalých spoluveriacich a lživými údajmi podnietia proti nim predstaviteľov štátnej moci.Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 20. únor 2013 @ 14:38:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Bohu, že jste na to přišli ...... haleluja !Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kurtm104 v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 21:06:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážení, Sola Scriptura.  A tak zůstává sobotní odpočinek lidu Božímu. Žid 4,9. Jsou lidem Božím jen Židé?. Svět slaví neděli, protože v neděli měl být vzkříšen Ježíš? Kde je to napsané? A navíc, jak mohl zemřít v pátek a vstát v neděli, když předpověděl, že Syn člověka bude v lůnu země tři dny a tři noci. Mat 12,40. Kdy tedy zemřel a kdy byl vzkříšen. Všichni vy vykladači laskavě čtěte všechny verše v souvislostech a nikoliv jen povrchně podle toho, co jste slyšeli nebo někde četli. Jestliže Bůh odpočinul dne sedmého a to je sobota od pradávna a protože Luterova reformace zůstala na poloviční cestě, tak odpočívat v neděli je obecné a pro mnohé pohodlnější. Uctíváme tím Boha Stvořitele a pokud Kristus nevstal v neděli, koho tedy uctíváte? Čisté, nečisté, vzal Noe do archy čistá zvířata po 7 párech jen proto, aby je mohl pravidelně obětovat nebo protože to bylo dovolené také k jídlu, když rostliny a ovoce byly zničeny potopou. O Noem se v 11.kap. 3. knihy Mojžíšovi vůbec nepíše, a přesto už čisté a nečisté  bylo známo dávno před tím, stejně jako sobota jako den odpočinku. Co Bůh určil kdysi k jídlu už neplatí? A jak víte, že se v masných krámech té doby prodávalo i vepřové? Nikde jsem nečetl, že by adventisté tvrdili, že nesmějí jíst vepřové, aby se nestali rituálně nečistými, ale nejedí a neužívají všechno, co se dnes nabízí k jídlu,  ze zdravotních důvodů. Čisté a nečisté se vztahuje i na alkohol, drogy, tabák. Kde stojí psáno, že to bylo přibité na kříž? Stále znovu a znovu mnozí opakují svoji verzi, proč  to či ono na rozdíl od adventistů neuznávají. Otázka EGW je přiznám se pro adventní církev v současné době tvrdý oříšek a jen poctivým přístupem by CASD mohla tuto nastávající krizi překonat. Zapíráním a zamlžováním to asi nepůjde. Skutečností je, že ať opisovala nebo nikoliv, bez jejího přičinění by se CASD do dnešní podoby nedostala. Nebudeme jejími soudci. My všichni máme jen jednoho soudce. Zda to udělala v zlém nebo dobrém úmyslu nedovedu posoudit, ale bude to Bůh. I když se mýlila, opisovala, předstírala, co neviděla, její knihy vedou ke Kristu a to je obrovský klad, přestože to nebylo vždy z její hlavy. Kladu si ovšem otázku, proč Pán Bůh nechal za takových okolností vzniknout církvi, která se blíží biblickému křesťanství víc než kterákoliv jiná křesťanská církev. Tím nechci vyzdvihovat, že je to jediná, výlučná, nejlepší církev, jak to hlásali a hlásají někteří naši bratři a sestry. Pán Ježíš má i jiné ovčince, a všichni, kteří slyšíme Jeho hlas jdeme za ním. Ať  metodisté,baptisté, evangelíci, luteráni, husité jdou svou cestou za Kristem. Já a můj dům přes všechny nedostatky církve adventistů chceme sloužit Hospodinu. A všichni apologeti, jděte svou cestou, nikdo vám nebude na vaší cestě bránit, ale jako učedníci Krista naplňme Jeho příkaz - Po tom poznají, že jste mými učedníky............   Mám rád každého upřimného  následovníka Krista, ať je v kterékoliv církvi, protože Ježíše máme společného.  Hledejme, co je nám společné a nikoliv, co nás rozděluje. Neházejme jedni na druhé domnělá provinění, ale dokazujme pravdivým výkladem Písma a svým životem, kdo je našim Pánem.  Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 
Re: Bývalí adventisté s. d. v ČR (Skóre: 1)
Vložil: kurtm104 v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 21:06:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážení, Sola Scriptura.  A tak zůstává sobotní odpočinek lidu Božímu. Žid 4,9. Jsou lidem Božím jen Židé?. Svět slaví neděli, protože v neděli měl být vzkříšen Ježíš? Kde je to napsané? A navíc, jak mohl zemřít v pátek a vstát v neděli, když předpověděl, že Syn člověka bude v lůnu země tři dny a tři noci. Mat 12,40. Kdy tedy zemřel a kdy byl vzkříšen. Všichni vy vykladači laskavě čtěte všechny verše v souvislostech a nikoliv jen povrchně podle toho, co jste slyšeli nebo někde četli. Jestliže Bůh odpočinul dne sedmého a to je sobota od pradávna a protože Luterova reformace zůstala na poloviční cestě, tak odpočívat v neděli je obecné a pro mnohé pohodlnější. Uctíváme tím Boha Stvořitele a pokud Kristus nevstal v neděli, koho tedy uctíváte? Čisté, nečisté, vzal Noe do archy čistá zvířata po 7 párech jen proto, aby je mohl pravidelně obětovat nebo protože to bylo dovolené také k jídlu, když rostliny a ovoce byly zničeny potopou. O Noem se v 11.kap. 3. knihy Mojžíšovi vůbec nepíše, a přesto už čisté a nečisté  bylo známo dávno před tím, stejně jako sobota jako den odpočinku. Co Bůh určil kdysi k jídlu už neplatí? A jak víte, že se v masných krámech té doby prodávalo i vepřové? Nikde jsem nečetl, že by adventisté tvrdili, že nesmějí jíst vepřové, aby se nestali rituálně nečistými, ale nejedí a neužívají všechno, co se dnes nabízí k jídlu,  ze zdravotních důvodů. Čisté a nečisté se vztahuje i na alkohol, drogy, tabák. Kde stojí psáno, že to bylo přibité na kříž? Stále znovu a znovu mnozí opakují svoji verzi, proč  to či ono na rozdíl od adventistů neuznávají. Otázka EGW je přiznám se pro adventní církev v současné době tvrdý oříšek a jen poctivým přístupem by CASD mohla tuto nastávající krizi překonat. Zapíráním a zamlžováním to asi nepůjde. Skutečností je, že ať opisovala nebo nikoliv, bez jejího přičinění by se CASD do dnešní podoby nedostala. Nebudeme jejími soudci. My všichni máme jen jednoho soudce. Zda to udělala v zlém nebo dobrém úmyslu nedovedu posoudit, ale bude to Bůh. I když se mýlila, opisovala, předstírala, co neviděla, její knihy vedou ke Kristu a to je obrovský klad, přestože to nebylo vždy z její hlavy. Kladu si ovšem otázku, proč Pán Bůh nechal za takových okolností vzniknout církvi, která se blíží biblickému křesťanství víc než kterákoliv jiná křesťanská církev. Tím nechci vyzdvihovat, že je to jediná, výlučná, nejlepší církev, jak to hlásali a hlásají někteří naši bratři a sestry. Pán Ježíš má i jiné ovčince, a všichni, kteří slyšíme Jeho hlas jdeme za ním. Ať  metodisté,baptisté, evangelíci, luteráni, husité jdou svou cestou za Kristem. Já a můj dům přes všechny nedostatky církve adventistů chceme sloužit Hospodinu. A všichni apologeti, jděte svou cestou, nikdo vám nebude na vaší cestě bránit, ale jako učedníci Krista naplňme Jeho příkaz - Po tom poznají, že jste mými učedníky............   Mám rád každého upřimného  následovníka Krista, ať je v kterékoliv církvi, protože Ježíše máme společného.  Hledejme, co je nám společné a nikoliv, co nás rozděluje. Neházejme jedni na druhé domnělá provinění, ale dokazujme pravdivým výkladem Písma a svým životem, kdo je našim Pánem.  Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 
Stránka vygenerována za: 0.56 sekundy