Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 543, komentářů celkem: 404589, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 175 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Frantisek100
Willy
rosmano
noname
martino
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110286383
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE
Vloženo Neděle, 20. leden 2013 @ 19:45:51 CET Vložil: Olda

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Přečetl jsem si zde článek MODLÁŘSTVÍ STARÉ A NOVÉ, která rozebírá několik pasáží z knihy katolického biskupa Liguoriho, Vznešenosti Panny Marie.  V komentáři tohoto článku bratr Cizinec uvedl link na tuto knihu v češtině, která je na adrese: http://web.katolik.cz/feeling/library/vznpm-rukopis.pdf

Doporučil tuto knihu ke studiu. Uznal jsem to na rozumné a knihu jsem si pročetl. Pokusím se o srovnání několika textů  s Biblí. U citátů knihy (kurzíva) uvádím stránkování, aby si čtenář mohl mé citace ověřit; jde mi o transparentnost - zvýraznění citovaného textu je mé vlastní.

-19-
 Je-li však Ježíš Otcem našich duší, je Maria jejich Matkou, neboť když nám dala Ježíše, dala nám pravý život, a když pak na Kalvárii obětovala Synův život za naše spasení, zrodila nás k životu milosti Boží.

Bible:
Ef 5,2 „a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“

-21-
Naše Matka nás tedy volá k sobě a říká: „Kdo jsi maličký, pojď ke mně(Př 9,4).

Bible:
Lk 18,16.17 „Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“

O Marii ani slovo!

-30,31-
Oprávněně ji sv. Augustin11 nazývá „jedinou nadějí nás, hříšníků“, neboť jen skrze ni očekáváme odpuštění všech svých hříchů. Totéž říká sv. Jan Zlatoústý1, že na Mariinu přímluvu dostávají hříšníci odpuštění.

Bible:
Ef 1,12 „abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
Kol 1,27Je to Kristus mezi vámi, v něm máme naději na Boží slávu.
Ř 8,34 „Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás.“
1J 2,1 „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce Přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“
 
O Marii ani slovo!

-36-
Ó, jak vzpurní duchové utíkají před touto Královnou! Budeme-li mít v hodině smrti na své straně Marii, proč bychom se strachovali všech pekelných nepřátel?

Bible:
Ž 23,4 „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť jsi se mnou ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Ř 8,38 „Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
 
Proto nás povzbuzuje Richard od sv. Vavřince3 slovy: „Je-li Maria s námi, kdo proti nám?“

Bible:
Ř 8,31 „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“

-40-
Přesto však Církev svatá ukládá všem duchovním a všem řeholníkům, aby každý den pozvedali svůj hlas a vzývali Marii za všechny věřící sladkými slovy: Naděje naše, naděje všech, buď zdráva!

Bible:
Ef 1,12 „abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.“
Kol. 1,27.28Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme . .

A sv. Efrém6 uvažuje o prozřetelnosti Boží v přítomném řádu a říká, že Bůh ustanovil, aby všichni, kdo se spasí, byli spaseni skrze Marii, jak učí sv. Bernard a jak důkladněji později dokáži, a oslovuje ji takto: „Má Paní, neustále nás chraň a skrývej pod pláštěm své ochrany, protože po Bohu nemáme jinou naději kromě tebe.“

Bible:
Ř 11,36 „Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.“
1Pt 1,21 „Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.“
Tt 1,4 „Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.“

-48,49-
K posílení naší důvěry říká Eadmer15: „Obracíme-li se zbožně na tuto Boží Matičku, nejenže si smíme být jisti její ochranou, ale mnohdy budeme spíš vyslyšeni a zachráněni vzýváním jejího svatého jména, než kdybychom se dovolávali jména Ježíše, svého Spasitele.“

-49-
Chce tím říci, že rychleji dosáhneme pomoci, jdeme-li k Matce než jdeme-li k Synu,

Bible:
J 15,7 „Zůstanete-li ve mně, a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám.“
1J 3,22.23 „oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.“

Podle katolického pojetí je zřejmý rozpor mezi Bohem a Marií, přičemž Marii je dávána přednost. Prosby jdou ke stvoření, a nikoli ke Stvořiteli – což Boha uráží. Boží vůle je obcházena, Mariina nastolována. Marie (člověk), je tedy v konfliktu s Bohem. Avšak: může v nebi, kde přebývá svatý Bůh, kterému všichni s radostí slouží, nějaký rozpor vůbec vzniknout?

-51-
Maria je tedy ta statečná žena, která přemohla Satana a rozdrtila mu hlavu, když pokořila jeho pýchu podle slov: Ona rozdrtí tvou hlavu. Někteří sice pochybují, vztahují-li se tato slova na Marii či na Ježíše Krista, poněvadž v řeckém překladu čteme: On potře tvou hlavu. Avšak v naší Vulgátě, tj. v latinském překladu, schváleném na Tridentském sněmu, je psáno „ona“ a nikoliv „on“.

Bible:
J 1,29 „Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.“
1Kor 15,54.55Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň?“
Zj. 5,5 „Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“

-61-
Jako nemáme přístup k Věčnému Otci než skrze Prostředníka Ježíše Krista, tak nemáme podle slov sv. Bernarda13 přístup k Ježíši Kristu než Mariiným prostřednictvím!

Bible:
1Tm 2,5 „je totiž jeden Bůh,  a JEDEN prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“

-64-
Z toho důvodu,“ říká mnich Mikuláš5, „může blahoslavená Panna vše, co chce, na nebi i na zemi; i v zoufalých může probudit naději ve spasení.“ Proto ji oslovuje: „Dána je ti veškerá moc na nebi i na zemi a nic ti není nemožné, když i zoufalce můžeš povznést k naději ve spasení.“

Bible:
Mt 28,18Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“

-135-
„Syn nemůže nic odepřít této Matce. Jistě ji vyslyší,“ říká sv. Bernard2. Pokud se na nás Ježíš rozhněvá, Maria jej ihned usmíří.

Bible:
Ř 5,10,11 „Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil.“

-179-
Skvěleji nám však nemohla dokázat svoji velkou lásku, než když pro naši spásu obětovala svého Syna. „Tak Maria milovala svět,“ říká sv. Bonaventura4, „že za něj vydala svého jediného Syna.“

Bible:
J 3,16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

-186-
Nejvíce však ukázala svoji hrdinnou poslušnost vůle Boží, když obětovala na smrt svého Syna, a to s takovou bezpříkladnou vytrvalostí, že by byla ochotná, jak píše sv. Ildefons6, ho sama ukřižovat, kdyby nebyli ochotni katané.
 
Bible:
Ef 5,2 „a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“

Tedy katolická Marie milovala svého Syna takovou „láskou“, že by byla schopná stejně jako Židé a římští vojáci, kteří byli pod satanovou  mocí, vztáhnout ruku na Nevinného – svého i Božího Syna!!! -  A usmrtit Ho!!! Tak nad tím už zůstává rozum stát . .


Teď je mi jasné, proč římská církev bránila rozšiřování Božího Slova – viz pálení Biblí. Je jasné, že každý pozorný čtenář by tyto deformace odhalil a římská církev by tak ztratila svoji duchovní nadvládu nad lidmi!!! Je mi jasné, proč římská církev trvá na své tradici. Protože by musela revidovat učení svých uznávaných učitelů a otců.

Zhruba lze říci, že biskup Luguori ve svém díle jen shromáždil sumu nebiblických, nebo protibiblických tvrzení, Augustinem počínaje přes Tomáše Akvinského, až po svou současnost. Marie zaujímá místo mezi člověkem a Kristem, který jediný!!! Je Prostředníkem mezi člověkem a Bohem (1Tm 2,5). A že si s těmito úchylkami  římská církev poradí? Myslím, že ne. Není mi známo, že by kdy upustila od výše uvedených tezí, neboť je „semper idem“ – vždy stejná. Kdyby provedla revizi prací svých učitelů církve, či otců, vzala by idea „semper idem“ za své a Tradice se pak zhroutila.

Na druhé straně, kdyby tato idea byla vztažena na Písmo, byly by revize zbytečné a dějiny katolické církve by vypadaly jinak.  Ideu neměnnosti římské církve vnímám jako modlu, pro jejíž existenci je třeba přinášet stále oběti v podobě lidí odváděných od Krista, naší jediné!!! NADĚJE, jak ukazuje i tato kniha. Je opravdu škoda, že dříve tento autor nenapsal knihu „Vznešenosti Božího Syna“ – ale dal přednost katolické Marii. Nekatolíci neblahoslaví Pannu Marii z toho důvodu, že mezi Marií biblickou a katolickou vidí rozdíl.
 
Problémem Židů ve Spasitelově době byla tradice, dílo lidské (Mt 15,8.9; Mk 7,6.7), později Talmud. Problémem katolíků je jiná tradice, jak se o tom můžeme nyní přesvědčit. V podstatě jde o falsifikaci Písma. Přidávat k Božímu lidské je pod Božím trestem.
Jestliže nesouhlasím s výše uvedenými výroky katolických autorů, nesouhlasím též s bludným učením řady moderních nekatolických teologů, a to tím spíše, že mohli vycházet z reformace, která se římské církvi vyhnula. Vidím to tak, že Písmo je středem, a co je nalevo, nebo napravo, je špatně.
Setkal jsem se na těchto stránkách s tvrzením, že i Hus byl horlivým mariánským ctitelem. Připusťme pro tento případ, že tomu tak je. Luther zase vytvořil protižidovský traktát, atd. Pro mě je to bezvýznamné – protože nejsem následovník Husův, ani Lutherův, ale Kristův – jen Jemu se snažím sloužit.
 
Apoštol Pavel všechno pokládá za ztrátu v porovnání s poznáním Ježíše Krista. (Fp 3,8-11). Nechce znát nic, než Ježíše Krista ukřižovaného. (1Kor 2,2). PROČ? Platí:

Kol 2,2.3
„Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

TEDY KRISTUS BOHATĚ POSTAČÍ!!!

S tímto článkem lze nesouhlasit i kultivovaně. Mám zde na mysli katolického uživatele, pana  martino, který v komentářích mého článku PROSBA ZDEJŠÍM KATOLÍKŮM mne sprostě napadá a nadává mi do pitomců. (viz 2 komentáře z 13.1. 2013). Tato SPROSTOTA ovšem zjevuje morální, duševní a duchovní úroveň mého odpůrce – nikoli kritika. Jeho nenávistné výlevy vůči mně, nemají s kritikou vůbec nic společného. Vzdor tomu všemu přijímám tyto urážky s radostí. Vím, komu jsem uvěřil (2Tm 1,12) a snažím se sloužit Bohu a nikoli člověku. Tedy Kristu – nikoli Marii.
"VZNEŠENOSTI PANNY MARIE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 15 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 20. leden 2013 @ 20:19:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...problém je v argumentácii....rímska cirkev zprivatizovala tradíciu a zrovnoprávnila ju s písmom...svatú tradíciu treba rovnako ctiť a jej veriť ako neomylnému písmu....proti takémuto bludu prakticky niet možnosť ničím argumentovať, keďže tradícia sa premieňa v písmo...
...úplne zbytočne kresťan argumentuje písmom, keďže pre rímskeho katolíka má tradácia rovnakú váhu...Vatikán môže čokoľvek vyhlásiť a niet nástroj ktorým sa to dá posúdiť a skontrolovať...ak pápež vyhlási panenku za spoluvykupiteľku, tak je to rovné písmu...aj tak si myslím že argumentovať písmom má zmysel, lebo iba písmo je objektívna pravda ktorá sa nemení...

ivanpRe: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 21. leden 2013 @ 09:49:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Většinou na takové ubohé a nenávistné články ani nereaguji.
Vždyť i sám autor této přímo ukázkové sbírky demagogie se pod něj styděl i podepsat!Ukázka demagogie z článku:

1.)  Podle katolického pojetí je zřejmý rozpor mezi Bohem a Marií, přičemž Marii je dávána přednost ??? -

2.)  - jak učí sv. Bernard a jak důkladněji později dokáži, a oslovuje ji takto: „Má Paní, neustále nás chraň a skrývej pod pláštěm své ochrany, protože po Bohu nemáme jinou naději kromě tebe.“Tedy "Po Bohu nemáme jinou naději kromě Marie"  - je podle autora těchto ubohých konstrukcí "důkazem", že Marii je dávána přednost před Bohem?..."TEDY KRISTUS BOHATĚ POSTAČÍ!!!"...

Skutečné křesťanství ovšem ani zdaleka není jen vztahem Já a Kristus, i když je vztahem stěžejním. Skutečné křesťanství je o živém společenství svatých v Kristu.

Kdo z vás se už dříve seznámil se skutečnou vírou katolíků, tak zná, že Maria má spolu s ostatními svatými v nebi svůj podíl slávy a moci Kristova trůnu (Zj 3,21) a že dostala vládu nad národy (Zj 2,26-28).
Ví už dobře, že Maria ukazuje na Krista (Udělejte všechno, co vám řekne - J 2,5)...." Avšak v naší Vulgátě, tj. v latinském překladu, schváleném na Tridentském sněmu, je psáno „ona“ a nikoliv „on“."...

A je to překlad v tomto místě oproti hebrejskému originálu nepřesný, který se ovšem významově vůbec netýká jen Marie, ale především církve.
Onou Ženou v Gn 3,15 je podle křesťanského výkladu tohoto místa především církev (proto ten ženský rod), která neustále rodí nové děti, potírající mocí od Krista hlavu satana (srov. Kol 1,24).
Touto Ženou je ovšem také Maria, která se stala matkou Syna, který jako první z lidí zvítězil nad satanem.

Není nic neobvyklého, že jedno místo Písma má více různých výkladů v odlišných rovinách - a všechny jsou přitom správné.


Řecký překlad tím, že začíná poslední větu mužským zájmenem, připisuje toto vítězství nikoli potomstvu Ženy obecně, ale jednomu ze Synů Ženy; je to počátek mesiášského výkladu, jenž pak bude jasně formulován u řady otců. Spolu s Mesiášem je zde zahrnuta i jeho matka a mariologický výkled latinského překladu se v církvi stal tradičním.

Ovšem už řecký překlad je nepřesným oproti hebrejskému originálu, protože významově v křesťanském novočtení SZ (relektuře) už ukazuje na konkrétní osobu Krista.
Původní hebrejský text Gn 3,15 také nemá mužské zájmeno a zní asi takhle: "Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi tvé a její potomstvo. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jej zasáhneš do paty."


Re: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 21. leden 2013 @ 10:47:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
L 7,28  Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest většínežli on.

Re: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 21. leden 2013 @ 12:16:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten kdo se modlí se nebojí budoucnosti, ten kdo se postí se nebojí zlého. Ten kdo má Boha za Otce a Pannu Marii za Matku se nebojí vůbec ničeho.
Díky Bohu za svatého Alfonza. Žadný rozpor v jeho slovech nenacházím, s Biblí ani s živoucím Bohem. Ta spojení zdánlivých protikladů mi připadají zhruba stejně logická jako když někdo tvrdí že Pánbůh nemůže existovat, protože Ho prý nikdo neviděl a ještě se zaklíná vědou.Re: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 21. leden 2013 @ 15:10:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
veľmi dobrý článok, demaskuje rímsky blud a poveru...proti bludu sa dá argumentovať iba neomylným Slovom....serióznu obhajobu zo strany rímskeho katolíka sa asi nedočkáme...nie je čím argumentovať...iba ak obhajobu typu:,,mária je naša matka lebo je aj Jánova matka,,....alebo ,,Mária je naša kráľovná, lebo Kristus je Kráľ,, a ešte...,,máme spoločenstvo zo zosnulými, lebo oni sú viac živší ako my,,...
písmo nás chráni pred bludom, pred ,,Máriou,,....ja byť rímskym katolíkom, tak tri dni nespím a na kolenách s bibliou hľadám pravdu v písme....lenže 10000000 X opakovaná ,,svatá tradícia,, sa stáva rímskym katechizmom a 1000000 X opakovaný katechizmus sa stáva zaručenou pravdou...
...ak existuje ,,Mária,, a zjavuje sa a je to pravda, tak chcem byť rímskym katolíkom....ak máme naozaj spoločenstvo iba s živými kresťanmi a s Bohom ako hovorí písmo a tzv ,,Mária,, je démon využívajúci dieru v ,,legislatíve,, tak chcem pokiaľ žijem upozorňovať ľudí na základe písma o fatálnom blude, ktorý môže mať následky na večnosť...len mi je občas smutno z toho že som pokladaný za ,,nepriateľa katolicizmu,,..a že to čo robím, robím z nenávisti a nie z čistého úmyslu ukázať Pravdu...

práve dnes je v našom meste ekumenická bohoslužba v rímsko-katolíckom kostole...katolícky p.farár je férový chlap a je to naozaj Boží človek...stretávame sa na spoločných modlitbách, ale on neverí z ,,Máriu,, ani sa nemodlí k zosnulým a podobne...bojím sa aby sa nejak neporušilo ,,status quo,, v našom meste....zatiaľ si žehnáme aj keď máme iné vyznanie...viem že raz dôjde aj na ,,citlivé,, otázky...dúfam že to nebude koniec vzájomnému žehnaniu...

ivanpRe: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 22. leden 2013 @ 10:45:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se týče těch údajných sprostot tak když někdo popírá a zároveň uráží naši Matku tak by měl počítat s jistými riziky a to jak duchovní tak fyzické povahy. Nemůže hříšně spoléhat na to že každý z nás je svatý František z Assisi nebo blahoslavený Bedřich Bachstein a druhové.
Riskuje i to že budeme chválit Boha a upevníme svou víru i to že se pod vlivem jeho nevěry a rouhání se může obrátit někdo jiný.Stránka vygenerována za: 0.48 sekundy