Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 393, komentářů celkem: 420821, adminů: 60, uživatelů: 5218  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 258 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114883268
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů
Vloženo Úterý, 15. duben 2003 @ 08:01:45 CEST Vložil: Bolek

Misie poslal kukačka

 

Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů Pro zájemce o křesťanství i znovuzrozené křesťany, kteří nevyrůstali v protestantské církvi, bude jistě tento slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů dobrou pomůckou. Pokud ve vašem sboru používáte i další neobvyklé pojmy, jejichž význam může být pro naše přátele "zvenku" záhadou, neváhejte a připojte je v komentáři k tomuto článku s patřičným vysvětlením. 

Pojem Vysvětlení Příklady užití či příbuzné pojmy Besídka 1. nedělní vyučování pro děti v předškolním a školním věku 2. skupina dětí navštěvujících toto vyučování 1. Děti odejdou do besídky po začátku shromáždění. 2. Letní výlet besídky je už příští sobotu. Biblická hodina shromáždění, jehož hlavní náplní je studium Bible Tento týden bude "biblická" už v 18 hodin. Bohoslužba /-y 1. sejití sboru ve stanovený čas, na stanovenou dobu a vyplněné kázáním, zpěvem a modlitbami 2. část shromáždění (nebo jiného sejití) s velkým důrazem na oslavu Boha 1. Jdeš zítra ráno na bohoslužby? 2. To byla opravdová Bohoslužba. Boží Slovo 1. jiný výraz pro Bibli 2. sdělení čí poselství, které osloví posluchače a má vliv na jejich duchovní život 1. Každé ráno si čte z Božího Slova. 2. Doufám, že tam opravdu zazní Boží slovo. Bratr 1. normální pokrevní význam 2. duchovní význam: označení jakéhokoliv muže, který věří v Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista; tedy bratr v Kristu 2. V sobotu přijelo na pomoc 5 bratrů z olomouckého sboru. Diakonie 1. soubor činností zaměřených na praktickou pomoc potřebným lidem 2. organizace se zaměřením na praktickou pomoc potřebným 1. Sestra Nováková se celý život věnuje diakonii. 2. Vaše církev založila přeci vlastní diakonii. Dorost skupina dětí nejčastěji ve věku od 10 do 16 let, která se pravidelně schází ke svým schůzkám a podniká různé výjezdy a tábory Jdu do dorostu.
Letos v létě jedu s dorostem na tábor.
Je tenhle pátek dorost? Duch svatý třetí osoba Božské trojice, tedy trojjediného Boha (Bůh Otec, Syn = Ježíš Kristus, Duch Svatý) "My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají" - citát z Bible: Skutky 5,32 Duchovní život život v důvěrném vztahu s živým Bohem Evangelium 1. z řečtiny: "dobrá zpráva". Dobrá zpráva pro každého hříšného člověka o Boží milosti a nabízeném odpuštění a z toho plynoucí naději 2. název několika knih v Bibli 1. Na tomto sejití zaznělo velmi jasně evangelium. 2. V Bibli jsou čtyři evangelia a to podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana Hřích 1. pokažený stav lidské přirozenosti, ve kterém je člověk odcizený od Boha 2. jednotlivé projevy výše zmíněného stavu; tedy jednotlivá přestoupení Božích zákonů 1. "Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši." - citát z Bible: Římanům 6,23 2. "Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu." - citát z Bible: Židům 8,12 Chvály část shromáždění, jejíž hlavní náplní je zpěv k oslavě Boha Přišel jsem pozdě, když končily chvály. Kázat / Kázání výklad textu z Bible či přednáška postavená na základě textu z Bible; většinou hlavní náplň shromáždění Kdo dnes kázal?
To nedělní kázání se mi fakt líbilo. Kazatel člověk, který se na plný úvazek živí prací ve sboru; mezi nejběžnější činnosti patří kázání a pastorace - obdobné jako farář nebo kněz v katolické či evangelické církvi Kazatelská stanice - viz Stanice sboru Misie soubor činností zaměřených na šíření křesťanské víry; často spojeno s praktickou pomocí lidem Spousta mladých lidí se věnuje misii. Mládež skupina mladých lidí od 16 do 25 a více let, která se pravidelně schází ke svým programům a podniká různé výjezdy a další akce Tento týden mládež nebude.
Pojedeš příští víkend s mládeží? Dnes s tebou zajdu na mládež. Modlitba / Modlit se rozhovor člověka s Bohem (hlasitý, či tichý, v soukromí či ve shromáždění) Každé ráno se modlím než jdu do práce. Modlitebna fyzická budova, ve které sbor provozuje své aktivity - obdobné jako kostel v katolické či evangelické církvi Modlitební chvíle / hodina shromáždění, jehož hlavní náplní jsou hlasité modlitby Jdu ráno na modlitební chvíli. Obecenství 1. momentální sejití znovuzrozených lidí, které má duchovní náplň/kvalitu pramenící z jejich vztahu s Kristem 2. trvalé společenství znovuzrozených lidí, které má duchovní náplň/kvalitu pramenící z jejich vztahu s Kristem. 1. Na tom shromáždění jsme měli výborné obecenství. 2. Jsme rádi i za to naše malé obecenství. Obrácení - viz Znovuzrození Honza se obrátil když mu bylo 17 let. Pastorace praktická starost o zdravý duchovní život lidí ze sboru uskutečňující se především formou návštěv a rozhovorů Náš kazatel celé úterý věnuje pastoraci. Písmo, též Písmo Svaté jiný výraz pro Bibli Četl si celý večer z Písma. Pokání lítost a odvrácení se od svých hříchů Několik lidí potom činilo pokání. Posloužit Slovem - viz Kázat Posloužit výkladem Božího Slova - viz Kázat Dnes nám poslouží výkladem Božího Slova bratr Novák. Přistupovat k Večeři Páně zúčastnit se Večeře Páně jedením chleba a pitím vína Ne všichni ve shromáždění přistupovali k Večeři Páně. Sbor lokální samostatná jednotka církve; tedy společenství lidí, které se pravidelně schází k bohoslužbám a dalším aktivitám většinou ve své vlastní modlitebně Do kterého sboru chodíš? V Jáchymově je velmi malý sbor, spíš takový sboreček. Sestra 1. normální pokrevní význam 2. duchovní význam: označení jakékoliv ženy, která věří v Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista; tedy sestra v Kristu 2. Sestry a bratři, milí hosté, vítám vás všechny na dnešním nedělním shromáždění. Shromáždění 1. sejití sboru ve stanovený čas, na stanovenou dobu a s různou předem stanovenou náplní; většinou v modlitebně 2. označení místa scházení; tedy jiný výraz pro modlitebnu 1. Včera bylo vynikající shromáždění a byla tam i spousta lidí.
2. V Třinci mají nově opravené shromáždění. Služba / Sloužit jakákoliv fyzická či duchovní práce ve sboru či pro sbor Alice se aktivně zapojila do služby ve sboru. Spasení 1. vysvobození člověka od sil a následků hříchu 2. záchrana člověka k věčnému životu s Bohem "Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." - citát z Bible: Efezským 2,9 Stanice sboru lokální a menší společenství lidí, které se schází samostatně, ale přitom patří pod nějaký sbor, který se stará o fungování Pardubický sbor má tři stanice. Starší znovuzrozený a duchovně vyzrálý člověk, který přebírá vyšší míru odpovědnosti za sbor a jeho fungování; volený ze členů sboru na určité období V našem sboru máme sedm starších. Staršovstvo uskupení starších, které se pravidelně schází k poradám a zajišťuje fungování sboru ve všech jeho oblastech Dneska večer máme staršovstvo.
Za měsíc se volí nové staršovstvo. Strýček / Strejček způsob oslovení dospělých mužů ve sboru mladou generací "Strejčku, pomůžete mi s tím stolem?" Svátost speciální bohoslužebný úkon; Církev Bratrská má dvě svátosti: křest a Večeři Páně Tetička způsob oslovení dospělých žen ve sboru mladou generací "Dneska nás v besídce učila nějaká jiná tetička, protože tetička Vavřincová je nemocná." Večeře Páně část některých shromáždění, při které se jí chleba a pije víno, což připomíná smrt Pána Ježíše Krista a symbolizuje jeho tělo a krev; jedna ze dvou svátostí - obdobné jako Svaté přijímání v katolické církvi Víra / Věřit 1. vztah důvěry s odpouštějícím a spravedlivým Bohem 2. systém náboženské nauky 1. "Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona." - citát z Bible: Římanům 3,28 Vykoupení osvobození člověka od následků hříchu zaplacením výkupného "Kristus nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou pro vždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení."
- citát z Bible: Židům 9,12 Znovuzrození proces či moment, ve kterém si člověk uvědomuje svůj hřích, přijímá vírou odpuštění svých hříchů a vydává se novým směrem v poslušnosti a lásce k Bohu, po příkladu Krista "Ježíš mu odpověděl: 'Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží'."
- citát z Bible: Jan 3,3 Zvěstovat evangelium - viz Kázat Příští neděli nám budou zvěstovat evangelium bratří a sestry z Brna
mládež CB Praha Smíchov

"Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů (Skóre: 1)
Vložil: abednego v Úterý, 15. duben 2003 @ 22:49:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mládež může dosahovat i věku pod 16 letVečeře Páně (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Čtvrtek, 22. květen 2003 @ 11:20:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde je prosím v Bibli psáno, že chléb a víno v přijímání SYMBOLIZUJE tělo a krev Ježíše Krista?Re: Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko@atlas.cz) v Úterý, 11. duben 2006 @ 08:26:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chybí tu slovo ´rozvlažení´, jako působení Boží na obecenství, oblast, čas, pro snazší (nebo rozsáhlé) naklonění k obrácení. Výraz ´Pán dal rozvlažení´ znamená, že tam působí vliv Boží, vzniká obrácení, více než jindy, a je to dar také pro misijní práci.
Vzato z obrazu deště na vyprahlou zemi, která okřeje.
Přesněji by pověděli bratři z Jednoty baptistů.Re: Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Úterý, 02. listopad 2010 @ 10:39:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovoluji si odvážně tvrdit, že minimálně polovina předsudků mezi protestanty a katolíky je vinou právě nedorozumění (dalo by se říci až zmatení jazyků), kdy každý pod vlivem své tradice rozumí pod stejným výrazem něco jiného. Klasickými příklady jsou například termíny jako bohorodička (přestože jak protestanté, tak katolíci věří, že Ježíš se narodil z Panny Marie), zpřítomnění, neomylnost (i protestanté věří, dokonce v subjektivní, neomylnost, jen ji tak nepojmenovávají), tradice a další...Stránka vygenerována za: 0.35 sekundy