Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jiří.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16652, komentáře < 7 dní: 172, komentářů celkem: 429673, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 265 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116545513
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Charismatická církev sjednocení?
Vloženo Úterý, 14. leden 2003 @ 17:13:44 CET Vložil: Bolek

Charismatici poslal sela

Charismatická církev sjednocení? Napsal: Aleš Franc Studie, která se zabývá úlohou KMS (Křesťanské misijní společnosti) v soudobých církvích v ČR z pohledu autora z letniční církve
Motto: Pouhý popis bludných nauk znamená jejich potření. Eirénaios Lyonský


Chtěl bych poděkovat především svému bratru a příteli Vladimíru Bíbovi za jeho cenné připomínky, rady a informace, hojný materiál a za jeho věcný, střízlivý a konstruktivně kritický postoj už v začátcích této práce. Rovněž za upozornění na řadu chyb v prvotních verzích a pomoc při řadě formulací.   OBSAH:

Předmluva Vysvětlení Úvod 1. Co je KMS 2. Vize jednotné církve 3. Původ učení o institucionální jednotě 4. Odvozené vize 5. Prostředky k dosažení jednoty 6. Vedoucí úloha KMS 7. Jednání s denominacemi. 8. Charizmatici a letniční 9. Co je vlastně jednota? Závěr Doslov Několik slov Použitá literatura a poznámky
Předmluva Když jsem začínal psát tuto práci, měl jsem na vědomí, že se pouštím na velmi tenký led a že se možná po jejím přečtení bude mnohý křesťan cítit zraněn. Počítal jsem samozřejmě s tím, že se mohu dopustit chyb i s tím, že mohu být považován za někoho, kdo -byť nevědomky- ničí Boží dílo. Prosil bych proto čtenáře, aby tuto práci nepovažovali za snahu o diskreditaci Božích služebníků neboť představitele KMS jednoznačně považuji za své bratry v Kristu a chci vůči nim zůstávat ve vztahu bratrské náklonnosti. Ačkoliv jsem se snažil na celou věc dívat objektivně a s nadhledem, nezastírám, že jsem se v některých pasážích nevyhnul určité karikaci, či absurdizaci. Činil jsem to s plným vědomím proto, abych zvýraznil některé aspekty, které by jinak nemusely vyniknout. Tam, kde jsem se toho dopustil, činil jsem tak na základě pramenů, jejichž výklady jsem se snažil uvést do souvislosti. Připouštím rovněž, že jsem v této práci, ať vědomě či nikoliv, zohlednil i své teologické pozadí. Jsem totiž členem letniční denominace, kterou považuji za Bohem chtěnou a její představitele pro sebe považuji za nositele apoštolského úřadu. Tento postoj nezastávám výhradně v pohledu na svoji denominaci. Zároveň jsem členem sboru, který jako první z naší denominace vstoupil do řad KMS a tudíž si myslím, že nehodnotím věci až z druhé ruky. Chtěl bych rovněž zdůraznit, že to byla KMS, která nám (spolu s bratrem Vladimírem Bíbou) poskytla velké zázemí pro boj s myšlenkami homeopatie a rovněž tuto naši službu přikryla nedocenitelnou modlitební podporou, za což ji dodnes patří náš nevýslovný dík. Zároveň jsem vděčný KMS za mnoho dobrého, co jsem z její služby mohl osobně přijmout. Např. skrze vynikající biblické studie bratra Josefa Potočka, skvělé povídky bratra Pavla Dolejšího či povzbuzující svědectví mnoha bratří a sester. Závěrem bych chtěl podotknout, že k této práci jsem nebyl veden žádným člověkem a k jejímu napsání jsem přistoupil až po mnohaměsíčních intenzívních modlitbách. Vysvětlení Vím, že pojem charizmatik je dnes chápán v nejrůznějším slova smyslu. Pro někoho je charizmatikem kterýkoliv probuzený křesťan, pro jiného příslušník určitého hnutí a někdo může za tímto označením cítit až pejorativní nádech. Budu-li tedy psát o "charizmaticích", chtěl bych hned na počátku tento název trochu vymezit. Již na počátku je třeba uvést, že tato studie se nezmiňuje o charizmaticích v tom slova smyslu, ve kterém je známe asi nejčastěji. To jest křesťanech, kteří věří v křest Duchem svatým jako následnou zkušenost po svém obrácení a kteří zůstávají na půdě svých denominací. Ani o těch, kteří pocházejí ze svobodných sborů. Studie, pokud pojem "charizmatik" používá, pojednává o charizmaticích, kteří jsou začleněni v Křesťanské misijní společnosti (dále KMS) nebo kteří sdílejí níže uvedená učení. Případně se v této práci slovo "charizmatik" vyskytuje v citacích těch, kteří toto slovo použili, a proto by pro srozumitelnost bylo nemožné nahrazovat je pojmem jiným. Ve všech těchto případech se dá kontext pojmu ověřit v původním citovaném prameni. Úvod Bude církev posledních dnů institučně sjednocená? Jsou denominace omylem, který nyní, v poslední době, zanikne? Povstanou apoštolé, kteří se vymaní z rámce denominací a sjednotí církev pod instituci jednoho - naddenominačního či nedenominačního - vedení? Kdo má být vůdcem sjednocené církve a co se má stát s vůdci dosavadními? Na tuto a mnoho jiných otázek jsem se pokusil zodpovědět následující úvahou, vyplývající z citátů protagonistů KMS v České republice a některých citátů jimi uznávaných učitelů a proroků ze zahraničí. Objevují se totiž publikace, které se snaží poukázat na snahu vůdců charizmatického hnutí sjednotit církve pod jejich vedením. Jedná se však mnohdy o tendenční spisy, kritizující mimo jiné učení o " křtu v Duchu svatém" a z něho vyplývajících projevů. Fenomén "uchopení moci" naznačují pouze nepřímo, většinou jako projev duchovní pýchy těch, kteří "mají" (rozuměj křest v Duchu), a proto se cítí povoláni k vedení. Učení, metody a cíle, které se s touto kritizovanou snahou pojí, zůstávají stranou a zatím se je nikdo z těchto oponentů nesnažil popsat. Jakožto letniční křesťan se s některými z těchto "děl" nemohu ztotožnit, a to nejen z věroučného hlediska, ale i pro způsob argumentace, to je citací neověřených zdrojů a z nich vyplývajících demagogických závěrů. Jednou z nich je kniha Alfréda H. Pohla, "Proč jsem opustil jazykové hnutí", která obsahuje např. kapitolu "Možnost, že charizmatické hnutí bude nástrojem k vytvoření prorokované světové ekumenické církve posledních dnů" (1). Autor se zde seriózně nezabývá pojetím "charizmatické" jednoty ani prostředky jejího uskutečňování, natož aby sledoval její cíl. Jako mnoho dalších však poukazuje na to, že pro mnohé charizmatiky se tato jednota stává důležitější než biblická pravda. Ve svém díle, kde mnoho munice tvoří pomluvy a osobní názory pisatele, však cituje někoho, kdo si naší pozornosti zasluhuje více. Je jím Vernon McGee, kterého čeští křesťané mohou znát i z vynikajících biblických úvah z rádia TWR. "Dr. Vernon McGee nedávno v rozhlasovém vysílání poukázal na stanovisko jednoho charismatika, který řekl, že v těchto posledních dnech Bůh položil své slovo stranou, aby přinesl sjednocení církví! Je to smutný, velmi smutný den, kdy je třeba obětovat pravdu, aby se dosáhlo jednoty"! (2). Pohl dále spekuluje, že postoj, který nutí ve jménu jednoty zavírat ústa pravdě, může vést k ekuméně podle 17. kapitoly Zjevení. Seriózně, byť jen okrajově, zmiňuje tuto skutečnost i D. R. McConnell ve své skvělé analýze hnutí Víry, kterou nazval "Jiné evangelium". Ač sám charizmatický pedagog, který vyučoval na Oral Roberts Univerzity, snaží se odhalit našemu zraku jasnější perspektivy. Poukazuje na pozadí, které vedlo ke vzniku křesťanské, charizmatické organizace "Network of Christian Ministries" a podle časopisu "The Network" cituje její cíle, které směřují k jednotě křesťanů. Patří k nim např. "obnova církve k jednotě, moci a slávě, k plnému uvolnění služebností přebývajících v Těle - Církvi..."(3). Pokud jen trochu známe církevní dějiny, z nich zejm. dějiny koncilů, můžeme vidět, že největší brzdou opravdové a upřímné jednoty mezi křesťany, byly hereze. Dokonce i uzavření kánonu Písem Nového Zákona bylo motivováno obranou před falešným učením. Křesťané byli znovu a znovu vedeni k vytváření obranných mechanizmů, což bylo kritizováno jako štěpení církve. Každý, kdo po jednotě doopravdy touží, musí nutně narazit na rozdílnost učení a vypořádat se s ní. McConnell proto ukazuje na etický kodex, který charizmatici - z nichž některé obviňuje z hereze(!) - vytvořili, aby se - podle něho - vyhnuli kritice falešných učení a tedy i případné nejednotě. Kodex je tvořen těmito body: "Respektovat doktrinální rozdíly. Zachovávat a podporovat mezi vůdci v Síti ducha ochoty a připravenosti nechat se vzájemně poučovat. Mluvit o jiných služebnících... jen způsobem, který vzdělává. Respektovat při setkání s bratrem či sestrou, kteří tuto etiku porušují, postupy, které přikazuje Písmo" (4). Tedy na první pohled nic špatného. Avšak McConnell dále popisuje, co to prakticky znamená v případě, chce-li někdo korigovat bludné učení vůdce: "Podle Sítě biblický postup k nápravě doktrinálních a etických přestupků především vyžaduje, aby provinivší se strana byla v soukromí konfrontována se svými žalobci. Tento postup je hlavně založen na Mt 18, 15-18" (4). Takovýto výklad autor nazývá "zacpáním úst". Podle tohoto výkladu si může kdokoliv veřejně kázat bludy, a pokud je významným vůdcem, nemůže být - v rámci zachování jednoty - bezprostředně veřejně napomenut. Např. kazatele, který veřejně šíří falešné učení, nemůže jiný kazatel kritizovat na místě - tj. též veřejně, nýbrž musí jej nejprve napomenout v soukromí. Tím ovšem nemůže korigovat blud tam, kam byl cílen, totiž do myslí jeho posluchačů. Vedoucí církevní pracovník na jižní polokouli proto, dle tohoto výkladu, nemůže veřejně kritizovat autora bludných knih ze severní polokoule, pokud jej předtím nenapomene v soukromí, poté v doprovodu svědka, a nakonec před církví. Mezitím však bude mít jeho literaturou zamořenou církev. Je to něco podobného, jako kdyby ministr obrany nesměl po bombardování své země nařídit obyvatelstvu nasazení plynových masek dříve, pokud by nejprve v soukromí nepodal trestní oznámení na armádního generála státu, jenž dal k náletu příkaz. Proto verše z Mt 18, 15-18 je dle McConnella možné uplatnit v rovině morální, nikoliv doktrinální. Nový Zákon obsahuje řadu míst, kde byli lidé pro chybné učení kritizování veřejně (Ga 2,11-14, 1Tm 1,20, 3J 9-10). Ať tak či onak, je zřejmé, že charizmatici si jednoty velmi cení a jsou pro ni schopni podstoupit opravdu mnoho. To, na co mnozí autoři poukazují a co je i v řadách sborů soustředěných v KMS zjevné, je skutečnost, že charizmatici pro dosažení jednoty nevidí učení jako podstatné. Vyvstává však jedna otázka. Je toto "přehlížení" učení skutečným důvodem jednoty nebo jde pouze o mechanismus, jak zabránit kritice doktrín, tedy rovněž učení, na kterých tato proklamovaná jednota stojí? V následujících řádcích bych se chtěl věnovat zejm. několika aspektům jednoty pod patronací KMS a pokusit se odhalit, co si KMS pod jednotou představuje a na jakém učení tuto jednotu staví a rozvíjí. Zaměříme se zejm. na následující body. 1. Co je vlastně KMS? 2. KMS a víra v institučně sjednocenou církev? 3. Kde má učení o jednotné instituci původ? 4. Rozvíjí KMS právě toto učení? 5. Jak chce KMS tuto jednotu budovat? 6. Kdo toto sjednocení vede? 7. Jaká je úloha denominací v této vizi? 8. Vede křest Duchem svatým k budování instituční jednoty? 9. Jak rozumí jednotě evangelikální církve? Pozn. podtržení u jednotlivých citátů je přidáno pro zvýraznění pokračování (zveřejněno se souhlasem autora)

"Charismatická církev sjednocení?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 16 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Charismatická církev sjednocení? (Skóre: 1)
Vložil: danik v Pátek, 27. červen 2003 @ 16:26:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.danik.biz
A podival jste se nekdy na jejich web? Jsem 100% presvedcen, ze jejich nazor je uplne jiny nez jak ho prezentujete. Mimochodem v nasledujicim clanku rozebirate jisty uvodnik, ktery jste bohuzel zjevne spatne pochopil. Cetl jsem ho take a rika uplne neco jineho, nez se snazite tvrdit. K prohlednuti doporucuji zamer KMS (viz. http://www.kmspraha.cz )Re: Charismatická církev sjednocení? (Skóre: 1)
Vložil: tomas15 v Pátek, 19. září 2003 @ 14:55:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Me by zase zajimalo, zda si pan Franc nahodou neposlal do tohoto fora sam. Jinak totiz nechapu, proc by nekdo citil potrebu ty jeho moudra sirit. Lidi, dyt sou to same zvaaasty!!!!Re: Charismatická církev sjednocení? (Skóre: 1)
Vložil: Pisnicka v Pátek, 19. září 2003 @ 15:16:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koukám, že tady někomu pěkně ujely nervy. :-)
Že by charismatik? No, není divu. Aby je nerozzuřilo, když jejich pracně utajované záměry vycházejí najevo :-)Re: Charismatická církev sjednocení? (Skóre: 1)
Vložil: Pisnicka v Pátek, 19. září 2003 @ 15:55:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak to nadáváš sám sobě. Když je to tvůj web, pak musíš být sám Ales Franc. :-)))))pro Lolika (Skóre: 1)
Vložil: tomas15 v Pondělí, 22. září 2003 @ 10:05:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyborne, kdyz to tady ctete a diskutujete, dovolim si jen tak namatkou par kritickych poznamek:

1) Pan Franc pise o vecech o kterych vetsina ctenaru moc nic nevi z prvni ruky. Cetl nekdo napr. jim citovane autory? Vetsinou ne, myslim si. A tady si prectou Francova odhaleni a udelaji si nespravny obrazek typu 'no jo, ta kms, ja sem si to vzdycky myslel, ti charismatici, to je hrozny...' nebo tento text pouzivaji nejruznejsi kritici charismatickeho hnuti jako jeden z dalsich argumentu. Osobne si myslim, ze char. hnuti je mozne kritizovat z ruznych uhlu za ruzne veci, ale... ferove a pravdive.

2) pan Franc zminuje 'skvelou analyzu hnuti Viry' od D. R. McConnell jako velkou autoritu aniz by se i jen sluvkem zminil o jak kontroverzni publikaci se jedna. A pritom jsou i v cestine dostupne recenze na tuto knihu, ktere jak jeji verohodnost tak i verohodnost jejiho autora znacne problematizuji...

3)Jako jedno z hlavnich vychodisek sveho textu Franc tvrdi: "Pokud jen trochu známe církevní dějiny, z nich zejm. dějiny koncilů, můžeme vidět, že největší brzdou opravdové a upřímné jednoty mezi křesťany, byly hereze."
nic? ja si osobne myslim, ze cirkevni dejiny trochu znam (mohl bych se napr. pochlubit magisterskym diplomem v oboru historie) a myslim si, ze skutecnych brzd jednoty byla cela rada, napr. taky Vychodni schizma a hlavne pak reformace. Francuv text vychazi z nepravdivych ci velice problematickych premis.

4)Pan autor tvrdi, ze charismatici si ceni jednoty a jsou pro ni schopni obetovat mnoho, hovori pritom o zkusenosti z USA. Ja si naopak myslim, ze clovek nepotrebuje byt odbornik, aby si vsiml, ze je to prave charismaticke hnuti, ktere se nejvice ze vsech ostatnich neustale stepi a droli. A to jak v USA tak u nas. Letnicni sbor pana France se napriklad za poslednich 10 let rozdelil 2x-3x. KS Praha aliaz CCE Maniny se od sveho odlouceni od CCE take znacne rozdrolil a promenil. KS a charismatici z JB se spoustu let sblizovali, aby se nakonec zase rozkmotrili... o jake jednote pan Franc mluvi????
Ja tvrdim, ze charismatici nabizeji retoriku jednoty a mozna pocit jednoty pri nejakem ze svych setkani, ale jejich uceni a praxe jednotu prakticky znemoznuje. Vzdyt jsou to prave charismatici, kdo jsou pripraveni se do krve bit o nejruznejsi teologicke spory jako napr. 'krest' a pod. Z nejakeho kodexu 'nepomlouvani se' vyvozovat uceni o nezdrave jednote je podle meho nazoru falesne a tim se stavaji falesnymi i zakladni premisy Francova dilka. Bude to pro zacatek stacit?Stránka vygenerována za: 0.21 sekundy