Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Brigita.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 350, komentářů celkem: 333370, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 42 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

timg
martino
rosmano
wollek
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
·Prodavači strachu

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 187 759
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Hledání: Odpočinok s Hospodinom
Vloženo Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 21:37:29 CEST Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal skalaa"A dokonané boli nebesia i zem i všetko ich vojsko. A Boh dokonal siedmeho dňa svoje dielo,
ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal siedmy deň
a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac" (1 Moj 2,1-3).
"Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.
Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani
tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.
Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa.
Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho" (2 Moj 20,8-11).

Toto je veľkolepé zhrnutie stvorenia a správa o jeho oslave. Stvoriteľské dni sú dostatočne
označené očíslovaním, ale deň oslavy dokončeného stvorenia je poctený menom. Meno siedmeho dňa
je "sabat" – sobota. Zámer je dvojaký: pomenovaním sa siedmy deň odlišuje od všetkých ostatných
a očíslovaním zvyšných bez pomenovania vystupuje do popredia fakt, že sobota je definitívne sa
opakujúci deň. Text však hovorí svoj vlastný príbeh o dni soboty a je to jedno z istých Božích prikázaní,
ktoré sú "pevne podoprené na večné veky " (Ž 111,8). Teraz to chceme upriamiť pozornosť na
duchovné ponaučenia z darovania soboty človeku.

Ako dobre vieme, Kristus je veľký Stvoriteľ. On je Božia múdrosť a Božia moc. "Lebo v ňom je
stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá
buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým,
a všetko v ňom povstalo a stojí" (Kol 1,16.17, R.V.). "Všetko povstalo skrze neho, a bez neho
nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo" (J 1,3). Keď záznam hovorí, že za šesť dní stvoril Boh nebesia
a zem, znamená to Boh v Kristovi, lebo Kristus je jediným zjavením Boha, známym ľuďom.
Preto tiež vieme, že to musel byť Kristus, kto v siedmy deň po dokončení stvorenia odpočíval
a že On ho požehnal a posvätil. Sobotný deň je teda v najdôraznejšom zmysle slova "Pánovým dňom".
Prečo bola učinená sobota? "Sobota je učinená pre človeka" (Mk 2,27). Je pre neho v tom
zmysle, že nie je proti nemu. Nie je na človeka svojvoľne uvalená ako niečo, čo musí jednoducho
zachovávať, lebo to hovorí Boh, ale čosi, čo mu je dané na pomoc. Je to požehnanie, ktoré mu Boh
udelil. Je medzi "všetkým, darovaným k životu a k pobožnosti" (2 Pt 1,3), čo nám dala Jeho božská
moc.

Prečo bola daná sobota? Pán nám skrze proroka odpovedá týmito slovami: "A sväťte moje
soboty, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh" (Ez
20,20). Všimnite si: je to znamenie, podľa ktorého majú ľudia poznať Boha. Preto niet miesta pre
domnienku, že sobota mala jednoducho odlišovať Židov od iných ľudí. Bola učinená ešte skôr, než Židia
vôbec existovali. Bola preto, aby poznali Boha. A to, čo pomôže spoznať Boha im, poslúži na ten istý
účel aj všetkým ostatným ľuďom. Adamovi bola na počiatku daná s tým istým zámerom: aby Boha
poznal a pamätal na Neho.
Ale ako bude sobota znamením, aby ľudia poznali Boha? Odpoveď nachádzame v epištole
Rimanom: "Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho, len
zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho
večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky" (Rim 1,19.20). 

Boh je spoznávaný prostredníctvom svojho stvorenia.

A predsa znovu prichádza otázka: Ako nám sobota oznamuje pravého Boha? Práve sme čítali,
že večnú moc a božstvo Stvoriteľa vidno vo veciach, ktoré stvoril, a že sobota je veľkým pamätníkom
stvorenia. Pán si po šiestich stvoriteľských dňoch v siedmy deň odpočinul, požehnal ho a posvätil,
pretože v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela. Tak čítame: "Veľké sú skutky Hospodinove,
hľadané všetkými, ktorí majú v nich záľubu. Jeho dielo je veličenstvom a nádherou, a jeho spravodlivosť
stojí na večnosť. Učinil svojim divom pamiatku: milostivý a ľútostivý je Hospodin." Niektoré verzie sú
doslovnejšie: "Urobil pamätník svojím zázračným dielam" (Ž 111,2-4).

Jediné, čo sa človek musí v tomto živote naučiť, je Boh. Básnik by nám povedal, že ľudstvo by
malo podľa správnosti študovať človeka, ale Pán nám vraví, že Boha. "Takto hovorí Hospodin: Nech sa
nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou, nech sa nechváli
bohatý svojím bohatstvom! Ale týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli: že rozumie a zná mňa, že ja som
Hospodin, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi, lebo v tých veciach mám záľubu, hovorí
Hospodin" (Jer 9,23.24). Keď poznáme Jeho, máme všetko, čo stojí za poznanie, lebo On je pravda –
a všetka pravda. Ježiš Kristus je múdrosťou Božou a v Ňom sú obsiahnuté "všetky poklady múdrosti a
poznania" (Kol 2,3).

Účelom soboty je uchovať v mysli tvorivú Božiu moc, ktorá je Jeho význačnou vlastnosťou. Ale
tvorivá moc je moc evanjelia, takže to, čo oslavuje stvorenie, oslavuje aj vykúpenie. Kristus je Vykupiteľ,
lebo v Ňom bolo stvorené všetko. Svojou tvorivou mocou udeľuje ľuďom Božiu milosť. Moc, ktorá
zachraňuje ľudí, je tá, ktorá stvorila nebo a zem. Keď teda žalmista hovorí, že Hospodin si spravil
pamätník pre svoje zázračné skutky, okamžite dodáva: "Hospodin je milosrdný a plný súcitu." V Kristovi
je zjavená Otcova milosť. "A on, to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a hľadeli sme na jeho
slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca, a bol plný milosti a pravdy" (J 1,14). On udeľuje svoju
milosť, ktorá pomáha v pravý čas tou istou tajomnou a veľkou mocou, akou stvoril zem. Tou istou
mocou, ktorou lúče slnka dávajú život rastlinám na zemi.

Všimnite si, ako neodlučne je Kristus spojený so sobotou. Všetko bolo stvorené a je udržiavané
v Ňom. Ale Božie skutky zjavujú Jeho večnú moc a božstvo. A Kristus je Božia moc. V Ňom prebýva
všetka plnosť božstva telesne. Stvorené diela preto zjavujú moc a božstvo Pána Ježiša Krista. Sobota
je veľkým pamätníkom podivuhodných Božích skutkov v Kristovi a je tak veľkým znamením Kristovho
božstva. Zachovávanie soboty tak, ako to Boh pri stvorení ustanovil, je uznaním Kristovho božstva. Do
takej miery, v akej človek nezachová sobotu v duchu a pravde, do takej neuznáva ani Kristovo božstvo
a preto mu neosoží.
Naznačujú to Kristove slová farizejom, ktorí Ho i s učeníkmi nespravodlivo obvinili
z porušovania soboty, lebo v ten deň tíšili svoj hlad a pretože Kristus v sobotu uzdravil človeka.
Povedal: "Syn človeka je Pánom i soboty" (Mt 12,8). Nie je to žiadna maličkosť, že je Pánom soboty.
Znamená to totiž, že je Stvoriteľom nebies a zeme – Pánom všetkého.

So sobotou sa spája zvláštne požehnanie. Je pravda, že každý človek, ktorý vyznáva, že
zachováva sobotu, to požehnanie neprijíma. Je to však preto, že o ňom skutočne nevie. Písmo hlása,
že Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho. Požehnal ten deň. Niet dňa v týždni, kedy by ľudia nemohli
byť požehnaní Pánom. Skutočne, dobrí i zlí sú každý deň Bohom rovnako požehnávaní. Ale nielen to: tí,
ktorí hľadajú Pána, môžu kedykoľvek nájsť zvláštne požehnanie. Pán je vždy blízko a vždy ochotný
požehnať, lenže požehnanie spojené so sobotou nenájdeme nikde inde. Je to sobotné požehnanie. Boh
dal svoje požehnanie na sobotu a prijímame ho len spolu s ňou. Nikto nenájde nejakú vec tam, kde nie
je. Sobotné požehnanie nebolo dané na žiadny iný deň, okrem siedmeho. Preto ho nikde inde
nenájdeme.

Na čo je to požehnanie? Je dané s tým istým zámerom ako všetky ostatné Božie požehnania.
"A keď vzbudil Boh svojho Služobníka Ježiša, najprv ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden
každý odvrátite od svojich zlých skutkov" (Sk 3,26). Boh požehnáva ľudí nie preto, že sú dobrí, ale
preto, aby sa takými mohli stať. Všetky Jeho požehnania ich majú odvrátiť od hriechu k Nemusamotnému. Ak ľudia skutočne poznajú Pána, potom ich Ním udelené požehnania majú pritiahnuť ešte
bližšie k Nemu. Tak je to aj so sobotou. Má obrátiť ľudí k Bohu, lebo im pripomína Jeho dobrotu
a milostivú moc. Moc stvorenia je moc Krista. Kristus je Boží, "stal sa nám múdrosťou i spravodlivosťou
i posvätením i vykúpením." Moc, ktorou nám dáva tieto veci je moc, ktorou stvoril svety. Preto
nachádzame hlbší význam v Pánových slovách: "Dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi
mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem" (Ez 20,12). Požehnanie
soboty je požehnanie posvätenia. Tak ako je sobota pamätníkom Božieho stvorenia, má nám
oznamovať Božiu moc a robiť z nás úplne nové stvorenia v Kristovi.

samotnému. Ak ľudia skutočne poznajú Pána, potom ich Ním udelené požehnania majú pritiahnuť eštebližšie k Nemu. Tak je to aj so sobotou. Má obrátiť ľudí k Bohu, lebo im pripomína Jeho dobrotua milostivú moc. Moc stvorenia je moc Krista. Kristus je Boží, "." Moc, ktorou nám dáva tieto veci je moc, ktorou stvoril svety. Pretonachádzame hlbší význam v Pánových slovách: "" (Ez 20,12). Požehnaniesoboty je požehnanie posvätenia. Tak ako je sobota pamätníkom Božieho stvorenia, má námoznamovať Božiu moc a robiť z nás úplne nové stvorenia v Kristovi.

 
Příbuzné odkazy
· Více Zamyšlení
· Novinky od Stepan


Nejčtenější článek Zamyšlení:
Soulož v rajské zahradě


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Zamyšlení

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Odpočinok s Hospodinom" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Odpočinok s Hospodinom (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Pátek, 22. červen 2012 @ 10:05:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
skalaa,
zdali bude v ráji týdenní sobota, nebo tam bude snad noc a den?
Věčné vykoupení nám poslal NIKOLI sobotu jako den odpočinku!
Tenkrát pod Sinajem, když se učili poslušnosti, tak drželi sobotu jako den a noc, my máme ODPOČINUTÍ v KRISTU úplně ode všeho a to veliké ODPOČINUTÍ je skutečné nezávislé na jednom dni a noci v týdnu neb je VĚČNÉ!
My patříme KRISTU a to je 2000 let NOVÉ, to co nám tu v redundanci slov píšeš bylo pro jinou dobu, kdo vzal "vidle" do ruky v sobotu, musel zemřít!
Chceš snad zemřít věčně skalaa?
To chceš, aby zůstalo v platnosti?, když KRISTUS je ŽIVOT a to život VĚČNÝ!
Nestraš nás se sobotou a nevymýšlej si nekombinuj staré s novým, staré se NIKDY nevrátí, to trčí jen a jen v pochybně zle bludném adventismu Re: Odpočinok s Hospodinom (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 23. červen 2012 @ 09:35:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
       Mně se ten článek líbí, i když nejsem pokřtěný adventista. Lidé oslavují všechno možné. Slaví vánoce, aniž by měli důkaz, že se Pán Ježíš narodil zrovna o vánocích. Slaví neděli, protože Pán Ježíš vstal z mrtvých. Slaví svoje narozeniny a různá výročí apod. Je spousta oslav, kdy si něco připomínáme.


      Proč by sobota také neměla být důvodem k oslavě. Co se stalo tak významného ?


Bylo dokončeno dílo stvoření a začal tento svět. Vlastně pak byl stanoven i cyklus sedmi. Tento cyklus je pro nás ideální. Když se v době francouzské revoluce pokoušeli zavést deseti denní cyklus, selhalo to.


    My potřebujeme odpočinek. Tělesně i duševně.


Který den ?


Jestliže Bůh ustanovil sobotu, tak je to jasné. I sám Ježíš ji dodržoval, ale také to bylo jediné přikázání Desatera, jehož praktický způsob dodržování, kritizoval.  Židé to přeháněli. Bohužel to někdy a dost často přeháněli a přehání i adventisté. To je důvod, proč nejsem adventista. Sobota a další přikázání nelze brát zákonicky. Právě díky Kristu máme svobodu v rozhodování a Duch nás vede k tomu, co je správné. Kristus nezakazuje sobotu. Ale vede nás k tomu, abychom v sobotu, kdy si připomínáme Boží moc a milost více než jiný den, protože jsme k tomu vyčlenili svůj čas, ji prožili ve víře, pokoji, lásce, abychom potěšili nemocné, trpící, prostě konali dobré věci, na které nám v tom týdenním shonu prostě nezbyde čas.  Nevidím na tom nic špatného.


Špatné je, když kvůli sobotě odmítnu sousedovi nutnou pomoc, kvůli sobotě se pohádám s nadřízeným, který je v zoufalé situaci a potřebuje mne do práce apod.   


O tom sobota není.


Takže sobotu ano, ale na prvním místě je Kristova láska. Jinak je to jen pouhé zákonictví.

Re: Odpočinok s Hospodinom (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 23. červen 2012 @ 09:44:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
       Mně se ten článek líbí, i když nejsem pokřtěný adventista. Lidé oslavují všechno možné. Slaví vánoce, aniž by měli důkaz, že se Pán Ježíš narodil zrovna o vánocích. Slaví neděli, protože Pán Ježíš vstal z mrtvých. Slaví svoje narozeniny a různá výročí apod. Je spousta oslav, kdy si něco připomínáme.


      Proč by sobota také neměla být důvodem k oslavě. Co se stalo tak významného ?


Bylo dokončeno dílo stvoření a začal tento svět. Vlastně pak byl stanoven i cyklus sedmi. Tento cyklus je pro nás ideální. Když se v době francouzské revoluce pokoušeli zavést deseti denní cyklus, selhalo to.


    My potřebujeme odpočinek. Tělesně i duševně.


Který den ?


Jestliže Bůh ustanovil sobotu, tak je to jasné. I sám Ježíš ji dodržoval, ale také to bylo jediné přikázání Desatera, jehož praktický způsob dodržování, kritizoval.  Židé to přeháněli. Bohužel to někdy a dost často přeháněli a přehání i adventisté. To je důvod, proč nejsem adventista. Sobota a další přikázání nelze brát zákonicky. Právě díky Kristu máme svobodu v rozhodování a Duch nás vede k tomu, co je správné. Kristus nezakazuje sobotu. Ale vede nás k tomu, abychom v sobotu, kdy si připomínáme Boží moc a milost více než jiný den, protože jsme k tomu vyčlenili svůj čas, ji prožili ve víře, pokoji, lásce, abychom potěšili nemocné, trpící, prostě konali dobré věci, na které nám v tom týdenním shonu prostě nezbyde čas.  Nevidím na tom nic špatného.


Špatné je, když kvůli sobotě odmítnu sousedovi nutnou pomoc, kvůli sobotě se pohádám s nadřízeným, který je v zoufalé situaci a potřebuje mne do práce apod.   


O tom sobota není.


Takže sobotu ano, ale na prvním místě je Kristova láska. Jinak je to jen pouhé zákonictví.

Re: Odpočinok s Hospodinom (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 24. červen 2012 @ 12:49:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratře skalaa,

pomyslel jsi již na ty, kteří se proti sobotě provinili:


Exodus 31:15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.

Je důležité si neplést starozákonní přikázání, jehož znamením je sobota, s posláním našeho Pána Ježíše, pro něhož a jeho Jeho lid je sobota odpočinutím v Něm samém. A odpočívat v Něm můžeme třeba každý den.
Stránka vygenerována za: 0.50 sekundy