Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ludvík.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16195, komentáře < 7 dní: 226, komentářů celkem: 397327, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 125 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

oko
Akuzativ

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109099821
přístupů od 17. 10. 2001

Tvorba: Být katolíkem je utrpení.
Vloženo Pátek, 06. duben 2012 @ 22:15:07 CEST Vložil: Olda

Katolicismus poslal oko

Říká režisér a herec Jiří Strach.


Být katolík je utrpení!

Zatímco v jiných vírách si tak nějak pánaboha upravíte k obrazu svému, aby splňoval vaši představu o transcendentnu, my katolíci musíme naplňovat představy Boha o člověku. Nemůžeme si ho vymyslet ani přizpůsobit, jak se nám zrovna hodí. A ke všemu na nás klade nároky! Tu dá Mojžíšovi nějaké desky s Desaterem, tu chce, abychom milovali své nepřátele. Splňovat tahle přikázání v dnešním moderním světě, kde vládne bezbřehý egoistický liberalismus, kde si člověk o sobě myslí, že je stvořitel zeměkoule, dá opravdu fušku!Ale bez nadsázky: nikdo mi zatím nenabídl lepší definici lásky, než svatý Pavel v listě Korinstkým. A nikdo jiný mi lépe neskloubil lásku s pokorou, jako věnování sebe sama druhému člověku, jako oběť. Možná i proto my katolíci fungujeme dva tisíce let - žádná filozofie ani společenský řád této výzvě a touze po lidské kvalitě nesahá po kotníky. Je to vysoko položená laťka morálky. Často ji nepřeskočíme, ale tím, že se o to snažíme, možná vyskočíme výš než jiní, kteří se nesnaží vůbec.

O čem bude váš další film? (pozoruhodný pohled na historickou postavu Husa.)

Už za tři roky bude šestisté výročí od upálení Jana Husa a to je velké téma, které mě láká.
V jakém slova smyslu?Stačí přečíst si odbornou literaturu. Víte třeba, že latinské slovo conscientia, svědomí, bylo ve středověku drobet jinak sémanticky zabarvené, než jak jej chápeme dnes?

Můžete to vysvětlit?Dnes chápeme svědomí ve smyslu sebereflektivním či sebezpytujícím, ale conscientia, v překladu spolu-vědění, má dvojí význam: vědomost o nějaké věci nebo činu, ale také bezpečné poznání a vnitřní jistotu, že konáte správně ve smyslu rozeznání dobra a zla.

Tato jistota postupně dodala Husovi jeho sebevědomý postoj, ujistila ho to v tom, že jedině on vykládá Evangelium správně. V Husově konání je proto často cítit pýchu neomylnosti. A kvůli ní se svých postojů pevně držel, i když byly skutečnými teologickými chybami, a nebylo člověka, který by mu je rozmluvil.

Tak třeba nepochopil učení svatého Augustina o církvi, proto se Husův spis De ecclesia, O církvi, stal hlavní kostnickou sirkou. Novodobé výklady liberálů, že Hus bojoval za svobodu svědomí, jsou krajně komické.

Nechcete přitom, vzhledem k tomu, že jste katolického vyznání, v procesu upálení Mistra Jana Husa tak trochu rehabilitovat církev?Vůbec ne. Římská kurie byla ve své době často pyšná a povýšená jako třeba dnešní úřednictvo v Bruselu. Hus ji často kritizoval spravedlivě, třeba v odpustkové při. Na rozdíl od jiných žil skutečně řádným životem. Ale nad bojem za pravdu ční ještě vyšší evangelijní přikázání, a to je přikázání lásky k bližnímu i lásky k nepřátelům. A jak se historikové shodují, takové velkorysosti nebyl Hus vždy schopen ani k ní nebyl ochoten. Právě zde někde leží prvopočátek jeho pádu. V povaze. Dodnes se na základních školách učí onen mýtus o zlém Římu a zlé lišce ryšavé, Zikmundovi.

Ale málokdo zná texty vynikajícího českého husitologa JUDr. Kejře, který svou knihu Jan Hus - známý i neznámý uzavírá slovy: „A především se snažme nevidět v Husovi jen nespornou a obdivovanou kladnou osobnost, které nemá být vytýkána žádná vada, která byla poslána na smrt zlovůlí jiných a která se vymyká jakékoli kritice svých lidských vlastností.“ Podotýkám, že pisatel přináleží ke straně protestantské. Hus není postava ani černá, ani bílá. Je barevná.

Celý článek je k dispozici zde.


"Být katolíkem je utrpení." | Přihlásit/Vytvořit účet | 71 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 07. duben 2012 @ 00:46:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ugh???? Neuvěřitelná drzost, co si někdo dovolí napsat o Janu Husovi.


  Jana Husa postavili na hranici a upálili.

  Albigenští byli zhusta vyvražděni.

  Žáci Cyrila a Metoděje byli prodáváni do otroctví, mnozí taháni nazí trzním na laně za koňmi, jiní vyhnáni z domova...

  Pauliniáni byli bičováni do krve, stínáni, vystěhováni z domova.

  Mnoho let křesťané čelili modlám, lvům a pochodním, jako Jan Hus.

  Štěpán byl od náboženských fanatiků ukamenován.


 
  Copak za "utrpení" musí dnes snést římský katolík? Dodržovat desatero kromě soboty a zákazu model?


  No, to musí být děsné utrpení. Je mi pana autora líto, že musí tak hrozné utrpení nést. Snad tím spasí dost duší v očistci, pokud bude to utrpení obětovat na úmysl papeže.


  Doporučuji si k tématu spíše přečíst originální záznamy na http://cb.cz/praha2/husovy_listy_e.htm , než ideologické účelové výklady.


  Například, Jan Hus, po 8. červnu 1415, v situaci, kdy byl křivě obviněn s nabídkou odovolat co mu klamně připsali (jak příhodné k dnešnímu stejnému chování lidí ze stejného tábora!):

  Toto všechno žádal ode mne častěji sněm.

  avšak poněvadž to v sobě zahrnuje, abych odvolal, odpřísáhl a pokání na sebe vzal, při čemž musel bych odpřisáhnouti a tak křivě přísahati, přiznávaje o sobě bludy klamně mi připsané;

   po třetí dal bych z toho veliké pohoršení lidu Božímu, jemuž jsem kázal, pročež by lépe bylo, aby vložen byl na mne žernov osličí a já ponořen byl v hlubinu moře;

   a po čtvrté, jestliže bych to učinil, chtěje ujíti hanbě krátké a trestu, upadl bych v hanbu a trest největší, kdybych před smrtí přetěžce nepykal.

   Pročež pro posílení mé na mysli mi tane sedm mučedníků Machabejských, kteří chtěli spíše po kusech býti rozsekáni, nežli pojísti masa proti zá­konu Páně. Na mysli mi tane také svatý Eleazarus, jenž - jakož se tam píše - nechtěl i jen říci, že požil masa zapovězeného zákonem, aby nedal potomkům příkladu špatného, nýbrž raději podstoupil mu­čednictví.

  Jakž bych tedy já, maje ony před očima a mnohé svaté i světice nového zákona, kteří a které se odevzdali mučení, nechtíce svoliti k hříchu, jenž jsem také tolik let kázal o trpělivosti a stálosti, měl upadnouti ve lži mnohé a křivou přísahu a dáti pohoršení mno­hým synům Božím?

  Odstup to ode mne, protože Kristus Pán přehojně odmění mne, dávaje pomoc trpělivosti v přítomnosti a slávu v bu­doucnosti.
Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 07. duben 2012 @ 09:48:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to vůbec náhoda, že tento článek o Husovi vkládá katolík Oko právě v době velikonočních svátků. Děkuji mu za něj, protože se zde naskýtá bezvadná analogie Pána Ježíše a Mistra Jana a sám si tak nahrává na gól do vlastní sítě. 

Pán Ježíš čelil nenávisti a zuřivosti tehdejší židovské církevní vrchnosti, protože jim říkal pravdu, co si o nich myslí. Pán Ježíš byl sice sám tou pravdou a satan, otec lži pravdu nenávidí.  Pán Ježíš často nazýval tyto církevní představitele obílenými hroby, pokrytci, plemenem zmijím , satanovými služebníky a podobnými přívlastky, protože sami byli ve službách satana. Z tohoto důvodu ( ale nejen z tohoto), je židovská vrchnost vydala na potupnou smrt ukřižováním, což však bylo samozřejmě v Božím plánu spásy a dlouho před tím v SZ předpovězeno. Pán Ježíš šel bez odporu, bez reptání dobrovolně na smrt, oněměl jako beránek vedený k zabití. 

Stejně tak mistr Jan,  neváhal hájit pravdu a nazývat věci pravými jmény. Lidé, kteří žijí a libují si ve lži jsou služebníci satana. Tehdejší (i dnešní) církevní klérus žil a žije ve hříchu a ve lži, pěstoval jen mrtvé rituály (čistil a čistí nádoby jen na povrchu), něco jiného říkal a říká a něco jiného dělal a dělá, aby se sám udržel u koryta. A za pravdu, podloženou Písmem svatým, byl ochoten položit i svůj vlatní život, stejně jako před ním a po něm miliony statečných věřících. A zde se naskýtá jedinečná analogie Pána Ježíše a Mistra Jana. Hus se odvolával k Písmu a ke Kristu a tehdejší klérus ho nebyl schopen z Písma z ničeho usvědčit, proto ho vydal k zabití. Stejně jako Krista, nebyl schopen nikdo z žádného hříchu obvinit, proto ho tehdejší židovský klérus vydal k zabití. 

Chce-li někdo pošpinit či zdeformovat památku Jana Husa,  snaží se umlčet pravdu a zapřít tak samotného Krista. 

Každá polopravda je lež a jakékoliv výmluvy nejsou katolíkům nic platné.  Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 07. duben 2012 @ 12:56:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.
2 Korintským 11:14

zlodej kričí ,,chyťte zlodeja,,....
rímska neviestka počas celej svojej histórie prenasledovala kresťanov...a nakoniec z toho vzišlo: ,,být katolíkom je utrpení,,...
buď je autor tohoto výroku nevedomí a neznalí veci alebo je prolhaný a vychcaný bigotný katolík...je ale vhodným adeptom na funkciu svatého inkvizítora...len ma udivuje tá drzosť, odvaha a to že sa takýmto spôsobom zhadzuje...zrejme zaslepenosť je silnejšia...

ivanpRe: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Sobota, 07. duben 2012 @ 13:00:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lze si snadno citace vypůjčit a namísto Husa vložit katolickou církev:

Tato jistota postupně dodala katolictví jeho sebevědomý postoj, ujistila ho to v tom, že jedině ono vykládá Evangelium správně. V konání katolíků je proto často cítit pýchu neomylnosti. A kvůli ní se svých postojů pevně drží, i když byly a jsou skutečnými teologickými chybami, a není člověka, který by jim je rozmluvil.

Ale nerozčilujme se. Všichni jsme si bratry v církvi Kristově. Pokud se nebudeme upalovat nebo znásilňovat, jak s tím přišel již  Augustin.Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 07. duben 2012 @ 13:03:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tohle bude utrpení řkc a spol. - kniha Zjevení 17:1-6, 18:4-8.

„Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země.“ A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva a na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.‘ Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji uviděl.

Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. Neboť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila. Odplaťte jí, jako i ona odplatila vám; a odplaťte dvojnásobně podle jejích skutků! Do číše, kterou namíchala, namíchejte jí dvojnásob; nakolik oslavila sebe a užila hýření, tolik jí dejte trýzně a žalu. Neboť si ve svém srdci říká: ‚Jsem královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká žal.‘ Proto v jednom dni přijdou její rány: smrt, žal a hlad, a bude spálena ohněm. Protože silný je Pán Bůh, který ji soudí.

A nemylte se ř-katolíci: Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný (Ga 6:7-8).

A Bohu také nebude moci nikdo říci: Ty nemáš lásku! On totiž Bůh je láska! Zároveň je však svatý a spravedlivý!

Tož tak.
Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Sobota, 07. duben 2012 @ 17:52:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Citace z rozhovoru:
O čem bude váš další film?Už za tři roky bude šestisté výročí od upálení Jana Husa a to je velké téma, které mě láká.
R

Tak to se můžeme těšit na fakt objektivní pohled :-))).
Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 07. duben 2012 @ 19:49:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan Pavel II. prohlásil mistra Jana Husa za reformátora katolické církve a protestantské církve které z něho vycházejí dneska patří k našim nejbližším. Společně pracujeme na tom aby měl důstojný památník. Jestli se jeho názory někomu nelíbí ať si to nechá pro sebe. O všech mrtvých máme mluvit jen dobře.Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Sobota, 07. duben 2012 @ 19:50:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Ale nad bojem za pravdu ční ještě vyšší evangelijní přikázání, a to je přikázání lásky k bližnímu i lásky k nepřátelům. A jak se historikové shodují, takové velkorysosti nebyl Hus vždy schopen ani k ní nebyl ochoten.“
Bojovat za pravdu tak, jak dělal Jan Hus v obavě o osud lidských duší, je přece největším výrazem lásky k bližnímu a povinností každého kazatele. Co by asi řekl Jiří Strach na Ježíšovo: “Plemeno zmijí!“ a vyhnání kupců z chrámu?  Nejspíš to, že Ježíš ještě neměl tolik lásky jako dneska Jiříček a historikové.  

„Právě zde někde leží prvopočátek jeho pádu. V povaze.“
No jistě, a ta láskyplná organizace, která ho týrala ve vězení, nevyslechla jeho obhajobu a upálila ho zaživa, za jeho pád vůbec nemůže. Může si za to sám – neměl dost lásky, protože mluvil moc pravdy.

Jiří Strach by se měl raději držet svého řemesla – psaní pohádek a smyšlených příběhů.Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. duben 2012 @ 15:01:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Možná i proto my katolíci fungujeme dva tisíce let - žádná filozofie ani společenský řád této výzvě a touze po lidské kvalitě nesahá po kotníky. Je to vysoko položená laťka morálky. Často ji nepřeskočíme, ale tím, že se o to snažíme, možná vyskočíme výš než jiní, kteří se nesnaží vůbec."...


Děkuji všem za předvedenou pestrou paletu názorů. Je velmi poučná.
Každý totiž vynáší ze srdce právě to, čím je naplněné.  Je smutným, jak často to bývá opravdu jenom humus a paranoia.


Ohledně datumu uveřejnění tohoto článku
zrovna v době velikonoční: Žádný vedlejší úmysl v tom nebyl, reagoval jsem přece na článek, který byl uveřejněn v médiích. Že to padlo časově zrovna do velikonoc, je snad jen v Božím plánu.


Srovnávat Pána Ježíše s Husem (nebo s kterýkoli jiným člověkem) považuji docela za nehoráznost. Zde není žádná analogie. Spasil vás snad některého Jan Hus?


Tak, jako máte někteří docela zdeformovanou víru křesťanskou, tak jste zvyklí hodnotit i historickou pravdu. A ta nebývá ani černá, ani bílá.
 Hus nebyl ani po fyzické stránce žádný štíhlý asketa (jak ho vylíčili komunisti ve stejnojmenném filmu) ale ve skutečnosti byl pravým opakem - menší, plnoštíhlé postavy s kulatým obličejem. Vzhledově to byl takový český "Matěj Brouček." 

Podobně se idealizují i jeho duševní vlastnosti.
Hus byl katolickým knězem.
Sice kontraverzním, nicméně velmi inteligentním katolickým knězem a s darem výřečnosti. Byl si toho ovšem dobře vědom a už zde je třeba hledat také kořeny jeho pýchy.

Tak, jako zde někteří z nepochopení katolíkům podsouváte různé věroučné nesmysly (třeba uctívání svatých jako modloslužbu), které ani já opravdu odvolat nemohu (protože modloslužba opravdu není součástí mojí víry), podobně byly Husovi z nepochopení podsouvány i věroučné nesmysly, které nikdy nehlásal.
Na druhé straně ovšem hlásal velmi jasné hereze, o kterých není pochyb: pochyboval, že eucharistie je skutečným Kristovým tělem, pochyboval o platnosti udělení svátosti knězem v hříchu a pod. Za takové názory by ho i dneska vyloučili  ze společenství církve.


Jde mi tedy jen o to, neidealizovat si nic, ale seznamovat se s historickými fakty bez předsudků, bez předem vytvořeného "názoru."  Pravda je jenom jedna a je docela užitečné ji znát.Re: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 08. duben 2012 @ 17:23:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...komu slúži takýto článok?...
Oko píše:

Jde mi tedy jen o to, neidealizovat si nic, ale seznamovat se s historickými fakty bez předsudků, bez předem vytvořeného "názoru."  Pravda je jenom jedna a je docela užitečné ji znát

...ak Okovi ide skutočne o historickú pravdu a o historické fakty bez predsudkov, tak prečo nám podsúva takýto pamflet, pseudočlánok bez akéhokoľvek argumentu???...omnoho čestnejšie by bolo ak by nám predložil nejaký konkrétny odkaz na renomovanú prácu historika s konkrétnymi argumentami...To že J.Hus bol človek omylný a v mnohom mohla byť aj jeho teológia chybná je každému normálnemu človeku jasná...podsúvať nám však názor že sa vlastne nič nestalo, Hus bol dobrým katolíkom a ,,chybička se vloudila,, je falošné ako celý stredoveký rímsky katolicizmus...

zvykli sme si na Okove nelogické, a ničím nepodložené argumentácie typu ,, historickými fakty bez předsudků, bez předem vytvořeného "názoru." ,avšak namiesto argumentu uvádza názok Jiřího Stracha...čo je zúfalý pokus strhnúť pravdu na svoju stranu,... keďže Okova viera je naviazaná a závyslá na rímskom učení a preto v princípe musí mať Rím pravdu, inak Oko nemá na čom stavať svoj kresťanský život...logicky potom Rím sa určite v stredoveku nemýlil, ale mýlil sa J. Hus a všetci dnešní protestanti...

ivanpRe: Být katolíkem je utrpení. (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Neděle, 08. duben 2012 @ 18:08:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby tu Jan Hus teď s námi byl, ten by se do vás pustil. Že nectíte svátosti a mnohdy se jim dokonce vysmíváte, že démonizujete Matku Boží, že mnozí z vás překřtívají...."upálili byste ho tu zaživa".Stránka vygenerována za: 0.45 sekundy