Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Filip.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 552, komentářů celkem: 343675, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 69 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

JirkaB
Willy
timg
myslivec
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99123602
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE
Vloženo Pátek, 17. únor 2012 @ 23:30:33 CET Vložil: Olda

Žhavá témata poslal skalaa

r. 60-200- Rozepře ohledně víry, skutků a zákona Sk 15; Ga 1
bludná učení a pochybnosti o vzkříšení a druhém příchodu
pochybnosti a bludná učení o Ježíšově božství
rozepře ohledně Ježíšovy přirozenosti a trojjedinosti!

200- Začínají se křtít děti

250- Začíná se křtít kropením


364- Změna svěcení soboty na svěcení neděle (Laodicejský koncil)

375- Počátek uctívání svatých a obrazů

400- Počátek modliteb za mrtvé

432- Počátek uctívání Marie (v Efezu – Boží Matka)

530- Víra v nesmrtelnost duše

538 Počátek papežství!

600-   Latinská bohoslužba

800-   Poslední pomazání

1000- Kanonizace svatých

1055- Učení o odpustcích

1074- Celibát kněží

1076- Neomylnost církevní tradice

1090- Zavedení růžence

1100- Kanonizace mše

1215- Oficiální ušní zpověď

1234- Zákaz Bible a její pálení papežem Řehořem IX.

1264- Pozvedání kalicha při večeři Páně

1274- Biřmování

1439- Oficiální učení o očistci a pekle

1483- Počátek víry v neposkvrněné Mariino početí

1513- Dogma o nesmrtelnosti

Další odpadnutí po období reformace

1540- Založení jezuitského řádu zaměřeného proti reformaci

1546- Písmo a tradice jako základ víry církve

1563- Dogma o odpustcích (Tridentský koncil)

1854- Dogma o neposkvrněném početí

1870- Neomylnost papeže

1950- Dogma o tělesném nanebevzetí Marie

Navzdory tomuto odpadnutí od doby reformace existuje dnes spojení protestantů a katolíků! (Ekumena!)

31. 10. 1999 Konsenzus v učení o ospravedlnění

1960-1965-2. vatikánský koncil se svými „inovacemi“ a úpravami ve snaze přizpůsobit
se nové době!

Odpadnutí po reformaci a po koncilu v obou církvích

1. Převzetí jezuitského výkladu Daniele a Zjevení (preterismus a futurismus)
Na papežství už by se nemělo pohlížet jako na antikrista

2. Moderní biblická kritika v novodobé teologii
Bible je člověkem vytvořené dílo
Popření zázraků v Bibli
Zduchovnění vzkříšení a Ježíšova druhého příchodu
Popření stvoření v 6 dnech; evoluční teorie uznána protestanty a katolíky

Evoluční teorie, jak ji dnes chápe moderní teologie

„Církev dnes dala volný průchod biblickému výzkumu. To znamená, že pokud se bez námitek vědecky
zjistí, že nějaká kniha, např. kniha Jonáš nebo Jób, nemůže být historickým vyprávěním, nýbrž obrazným
vyjádřením určité pravdy, pak je na věřícím, zda se k tomuto modernímu vysvětlení Písma přikloní.
V tomto směru toho již odborníci také hodně vykonali, ale je to obtížná a zodpovědná práce. Mohou nám
to objasnit některé příklady…

Dříve panovaly představy, že Bůh skutečně stvořil svět v šesti dnech, že stvořil tělo Adama z hlíny a pak
mu vdechl duši, že Evu stvořil z žebra jejího muže atd. Dnes říkáme, že toto nemůže být smyslem těchto
poselství, protože zaručené výsledky přírodní vědy učí něco jiného. Svět nebyl stvořen v šesti dnech, nýbrž
během milionů let; k tomu, čím je dnes, se vyvinul během nepředstavitelně dlouhých časových údobí.

Dnes již nelze popřít, že se tělo člověka vyvinulo ze živočišného organismu. Samozřejmě trváme na tom,
že duše člověka byla stvořena Bohem. To však nijak neodporuje biblické pravdě, která se jen snaží říct, že
Bůh stvořil svět a člověka. O čase nám neříká nic.

Dnes se domníváme, že první člověk se objevil asi před šesti sty tisíci lety. Nevíme, jak vypadal. Prvopočátky
člověka jsou pro nás zahaleny tajuplnou temnotou. Stačí nám však, když víme, že jsme dětmi milující Boží
péče.

Existují jistě ještě velké problémy, na které sotva dokážeme odpovědět. Takto se nás asi dotýká otázka, zda
byl na počátku jeden jediný lidský pár, nebo zda k přechodu ze zvířecí říše k člověku došlo u většího počtu
lidských párů, či dokonce u celého kmene.

(„DAS KONZIL UND DU“ Was jeder Katholik vom neuen Weg der Kirche wissen sollte [„KONCIL A
TY“ Co by měl každý katolík vědět o nové cestě církve.]. Franz Jantsch, s. 123 + s. 125
 
Další pravdy, které církev v průběhu dějin pošlapala

-  Popření všeobecného kněžství (misie je pouze věcí kléru)
-  Upuštění od zákonů o čistém a nečistém (je dovoleno jíst všechno!)
-  Je dovolen alkohol, a to dokonce i při „večeři Páně“ (přijímání)
-  Je dovoleno kouřit (kouří dokonce i duchovní)
-  Již se nedávají desátky, ale odevzdává se 2 % církevní daň
-  Je dovolena jakákoli móda (jsou dovoleny jakékoli šaty, jakékoli šperky a jakýkoli luxus!)
-  Jsou dovoleny předmanželské poměry
-  Je dovolena, obhajována a požehnána homosexualita (a to dokonce i mezi kněžími!)
-  Jsou dovoleny jakékoli světské zábavy (tanec, diskotéky, kino, televize, video, braková
literatura, porno…)

Toto vše jsou věci, které vymysleli především křesťané, kteří je také v celém světě nabízejí a propagují!
Stejně jako křesťané všech vyznání však musíme strpět otázku: Do jaké míry se toto odpadnutí projevuje i
v našich vlastních řadách a v mém vlastním životě?

Podle 2. Te 2,3-11 a Zj 18,2.3 dosáhne však toto odpadnutí od pravdy svého absolutního vrcholu teprve
krátce před 2. PJK. Projeví se ve zvláštním propojení církve a státu, v rámci kterého budou církev a stát
společně usilovat o legislativu ve prospěch falešného dne odpočinku, neděle, čímž uvrhnou Boží věrný lid
do velkého soužení.

V této době se také s konečnou platností naplní to, co je napsáno v Ámosovi 8,11! „Hle, přicházejí dny,
praví panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad – ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení
Hospodinových slov.“
Ez 7,25.26: „Přichází děs! Budou hledat pokoj – zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna
za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od kněží i rady od starších.“

Logickým důsledkem odpadnutí, bludu a potlačování pravdy a Božího Slova může být jen bída, zkáza a smrt.

"POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 168 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 18. únor 2012 @ 01:10:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s většinou, že se jedná o známku odpadnutí od učení apoštolského. Ovšem s některými body souhlasím, či spíše bych je popsal jinak.
Např. církev nesvětí neděli namísto soboty, ale věřím, že sobota, jako den odpočinku se naplnila v Kristu (Žid 4. kap.) Církev se pak schází v neděli; v neděli byl také seslán Ducha svatý a ten den vznikla Církev, nikoliv v ráji. Je to jiný den, má jiný význam než starozákonní sobota. Jinými slovy pojem "svěcení neděle" je zcestný; neděle není přehozená sobota. Stejně tak celý Zákon byl Kristem naplněn a my nejsme vázáni Zákonem. My jsme Zákonu zemřeli v okamžiku uvěření v Krista. Zákon byl dán na Sinaji, nikoliv v ráji. My máme novou smlouvu, nikoliv sinajskou.

Dodržování čistých a nečistých pokrmů pozbylo platnost s Kristovou smrtí na kříži Kol 2:14-17.

Alkohol při Večeři Páně? No, sám Ježíž mluvil o víně, ne? A co třeba zázrak v Káni Galilejské? Další místo např. když ap. Pavel doporučuje Timoteovi, aby....

Co se týče módy... je to spíše relativní, ne? Je špatné chodit na shromáždění v riflích? Je o tom něco psáno v Písmu?

Bible zakazuje tanec, kino, televizi, video? Je to hřích jít do kina nebo si zatancovat?
Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 18. únor 2012 @ 01:33:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až na tu propagaci adventismu a jeho zákonický pohled na křesťanství souhlasím. Rozhodně ale nesouhlasím s nebiblickým pohledem na život a smrt z pohledu vaší denominace. Jednoduše adventistický výklad smrti jako spánku je pohled člověka.Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 18. únor 2012 @ 08:45:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
200- Začínají se křtít děti
250- Začíná se křtít kropením

  No, to je teda blbost. Viděl někdy někdo křest kropením?

  Četl jsem nadpis, skalo, ale obsah tomu neodpovídá. Myslel jsem, že se něco dovím o církvi a zatím nějaké bláboly o něčem úplně jiném?Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 18. únor 2012 @ 09:06:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
aby bol zoznam úplný treba dodať že ako dôsledok odpadnutia v dejinách cirkvi v 19. storočí vznikli dve hnutia ktoré majú spoločný pôvod a to svedkovia jehovovi a adventisti siedmeho dňa...podľa odbornej literatúry ide o židovsko-kresťanské sekty so silným dôrazom na zákon a druhý príchod...

ivanpRe: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 18. únor 2012 @ 09:37:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě další pravda, kterou církev v průběhu dějin pošlapala:

... a nedovolujem ženě uči a ovládat muže....

Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. únor 2012 @ 10:15:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některé názory adventistů se mi zdají přehnané. Uznávám však sobotu. Byla požehnána už v ráji stejně tak jako požehnáno bylo manželství. Je to Bohem požehnaný den a respektoval jej i Pán Ježíš svým životem a smrtí. Zemřel ještě v pátek v den ukřižování, což nebylo obvykle. I Pilát se tomu divil, když za ním přišli lidé, kteří chtěli tělo pohřbít ještě v pátek. A v sobotu Pán Ježíš odpočíval. Proč? Tak jako Bůh dokončil své dílo stvoření a pak sedmý den odpočinul, tak Pán Ježíš v pátek dokončil záchranu moji, tvoji a pak odpočíval, aby první den po sobotě vstal z mrtvých. Vždyť to má úžasnou logiku. Tak jako nikdo nezrušil manželství požehnané v ráji, tak nikdo nezrušil sobotu požehnanou v ráji.

Židé to však se sobotou přeháněli. Podobně to někdy přehánějí i adventisté, pokud jsou zákonicky smýšlející a nepochopili oběť Pána Ježíše. Pán Ježíš byl nucen dát Židům příklad v dodržování soboty a to se jim nelíbilo. Zákonický smýšlející člověk je fanatik, který nezná lásku a milost. Pán Ježíš jinými slovy jakoby by jim řekl: Nekecejte mi do toho. Syn člověka je pánem soboty, sobota je učiněna pro vás a já vím, co se v ní patří a sluší..“ A ukázal, že je dobré konat i tento den skutky lásky a pomoci.

První křesťané se zpočátku scházeli i v sobotu, ale také si připomínali den vzkříšení. A protože tu narůstala averze vůči Židům jako těm, kdo mají na svědomí smrt Ježíše, upustilo se od dodržování soboty a přešlo se plynule k tomu, že uctívaným dnem se stala neděle.. Navíc u pohanských kmenů to nedělalo problémy, stejně ten den uctívali slunce. Rusky neděle se však řekne vzkříšení ( voskresenje )


Bůh je spravedlivý. Babička, která v neděli šlape do kopce do kostela, aby se tam pomodlila a v neděli nedělá žádnou práci, protože ví, že to jen den odpočinku, má jistě u Boha, aspoň tomu věřím, větší cenu, než zákonicky smýšlející adventista.


Jinak proti adventistům nic nemám a vím, že tam jsou lidé upřímně věřící, obětaví a charakterové nádherní, stejně tak jako tvrdí, přísní, necitliví a zákoničtí, kteří  nepochopili, že Pán Ježíš je láska a zákon je litera, kterou se nezachráníme.


Adventisté se také vyznačují tím, že velice podrobně prozkoumávají Boží Slovo a jejich poznání je obrovské. K Bohu však cesta nevede přes rozum. Nakonec musíme být jako děti, které nám mohou být příkladem víry. Děti se často neptají proč, ale prostě uvěří mamince či tatínkovi, které jsou pro ně nejvyšší autoritou.

Podobně i my s vírou podobnou dětem, ale Božím dětem, máme přistupovat k Bohu, aniž bychom potřebovali další a další důkazy. Sám Bůh je nejvyšší autorita. Čím je však člověk intelektově výše, tím více se zaobírá Božím Slovem, což není ke škodě, ale někdy je to riskantní. Stejné schopnosti má i Satan, bohužel hřích mu nedovolí Pána Ježíše a Otce Boha uznat za Pána.


Hezký den  František
Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 19. únor 2012 @ 10:54:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
mám zato, že adventizmus je sekta ako vyšitá...(možno je to len mojou špatnou skúsenosťou)...ale takmer vždy pri rozhovore s nimi nepovedia všetko hneď...všetky ich misijné snahy smerujú k jednému: musíš zachovávať sobotu, inak nebudeš spasený...kto k tomuto nevedie ľudí je špatný adventista...
ivanpRe: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 19. únor 2012 @ 22:00:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jsem docela překvapen, jak tady ženy šermují verší Písma z pera apoštola Pavla, aby jedním dechem jeho jiné výroky o ženách POPŘELY. Fakt koukám... Tady je vidět odpadnutí od víry a od Slova zcela zřetelně... Boží zjevení je již uzavřené, NENÍ VE VÝVINU. Neexistuje žádný vývoj dogmatu. Není třeba nijak vylepšovat učení Krista a apoštolů. Ve vývinu je pouze v očích účastníků velkého odpadnutí.

Ale obrátím list.

Asi nejhorší odpadnutí od zjevení svatých Písem, je vytvoření profesionálního duchovenstva v sektách(denominacích). Sama denominace je již skutkem těla a je v rozporu s Písmem. Žádná Církev kromě místní a Všeobecné podle Písem neexistuje.

Něco jako biskup, pastor, farář, superintendat apod. v Církvi NZ neexistuje. Tam je pouze kolektiv starších, presbyterů, episkopů, dohlížitelů, a vždy v množném čísle. A ti jsou odpovědni už jen Pánu Ježíši, který je Centrem a pravým "Ústředím" všech místních Církví (Zj 1,12-13). Žádné pozemské ústředí podle Písem neexistuje.

Tam, kde existuje "one man show", se jedná o svržení Vlády Zástupce Krista na Zemi, Ducha svatého a tím i paralýza celého Těla Kristova. Písmo však říká, že na shromáždění místní Církve si údy Těla slouží navzájem podle svého obdarování a momentální inspirace a vedení Ducha (1Kor 14,26).

Dokonce i sbory, které si dříve říkaly "sbory Páně", kde se tyto biblické principy ctily. se staly denominací Křesťanské sbory, která také odpadla od původního Božího zjevení v NZ. A rozklad pokračuje dál...

Kolik věřícíh mezi vámi se nazývá "biblickými"? Kolik z vás považuje katolíky za nebiblické? Zamysleli jste se také nad tím, zdali jste vůbec bibličtí také vy sami? Respektujete skutečně Boží zjevení v Písmech? Pokud jste v nějaké denominaci, pak je jasné, že ne.

A kdo odmítá Boží zjevení a Jeho Slovo a pohrdá jím, odmítá BOHA SAMOTNÉHO (a pohrdá Jím), který je se svým ZJEVENÍM zcela ztotožněn (2Sam 12,9.10)...

Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 10:45:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
je to nieco strasne, ked sa clovek narodi v rodine adventistov. Rodicia adventisti, stari rodicia tiez. Vymanit sa z takej sekty musi byt velmi tazke.
helena to dokazala. Vymanila sa z EGW a soboty. Ale je len na polceste, lebo neuznava Najsvatejsiu Trojicum cize este nie ej krestan a ma velke predsudky voci Kristovej katolickej cirkvi/mysli napr. ze katolici povazuju Pannu Mariu za bohynu, atd. / No uvidime, ako bude pristupna dalej k Bozej milosti. Musi to byt pre nu neskutocne tazke.Re:Pro koho je Boží zjevení o Církvi? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 07:04:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka pro koho je Boží zjevení o Církvi v Novém Zákoně je jasná. Samozřejmé je, že pro denominace NENÍ vůbec určeno, protože denominace ho nikdy nerespektovaly, nerespektují a nebudou respektovat, protože ani nemohou. Protože jsou mimo něj již svou existencí. Pokud by ho totiž začaly respektovat, musely by se jejich funkcionáři nejdříve ZDĚSIT svatou bázní před Bohem, že jsou vůdci nebiblických sekt, učinit pokání, vzdát se svých funkcí a platů, vedoucích postavení a z toho plynoucío uznání a musel by začít pod vedením Ducha a Slova budovat skutečnou novozákonní Církev. Aby se tak mohlo stát, museli by by být skutečně zbožní, protože pouze skutečně zbožným a milujícím Boha je zjeveno od Boha, když jsou v něčem jiném, co není Boží vůle, když je něco JINAK než má být. ni však ze své hříšné tělesnosti touží vládnout svým organizacím a mít je pod kontrolou.Re: Vše má svůj předobraz ve SZ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 07:33:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Samozřejmě vše, čeho jsme dnes svědky má svůj předobraz ve SZ. Kazatel píše, že není nic nového pod Sluncem. Existovalo pouze JEDINÉ místo, kde mohl být ve SZ ctěn Hospodin. A tím místem byl pouze JERUZALÉM v Judstvu. Zde Hospodin položil své JMÉNO, aby bylo uctíváno.

Budete-li číst příběh o Jeroboámovi, budete přesně číst o dnešních vůdcích sektářských denominací. Měl strach o své království, o to, že by se navrátilo k Domu Davidovu, a tak pro lid Izraele založil vlastní modlářské vzdorosvatyně v Bethel a Dan. Přestože jediné Bohem uznané místo k uctívání bylo v Jeruzalémě a jediný uznaný vůdce nad Domem Izraelským byl král David (zde předobraz Krista).

Dnešní vůdcové denominací svým náboženským pučem svrhli Davida Krista z trůnu, takže jim nevládne a oni vládnou sami nad Božím lidem. Krista jako Vládce nad Církví a Ducha svatého jako Vládce v Církvi neuznávají, protože neuznávají ani Jeho Slovo (zjevení). Řecké slovo "heresis" znamená skupinu s odchylným učením. A toto jsou přesně denominace. Systémově jsou úplně pod jiným učením, než které je uloženo v Písmech. Vždyť také skutečné Boží zjevení pro ně ani není určeno.

Jeroboám si určil vlastní (Bohem neschválené) kněze, vlastní podobné svátky, stvořil náboženský kolotoč, který však Hospodin nikdy neschválil. Byla to vzpoura a modlářství. Jeroboám obrátil učedníky po sobě a odvrátil je od Boha. Přesně tak to dělají sekty (denominace) - Sk 20,30, tak jak to předpověděl apoštol Pavel o těch, co po jeho odchodu začnou mluvit převrácené věci a získávat pro sebe učedníky, tím, že je ukradnou Kristu.

Kdo za tím stojí, není složité uhádnout. Satan a jeho mocnosti v ponebesí, jehož učení se vždy v pýše pozvedá jako hradba proti učení a zjevení Božího Slova.

Apoštol píše:"Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná."(2Kor 10,4-6)

Toto Slovo se netýká v první řadě morálně mravních otázek, ale poznání Boha a Jeho učení.

 Re: Jak s tím jednat (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 08:05:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přirozeně, že nás Boží Slovo nenechává v nevědomosti, jak jednat s Jeroboámem, jak jednat s bratry, kteří opustili uctívání v Judě a v Jeruzalémě (tedy půdu Božího zjevení).

To, co učinil Jeroboám a jeho kněží(nohsledi) je pochopitelně vzpoura a skutek těla. S něčím takovým se uctívači Hospodina nemohli spojit a nemohli to schválit. Proto bylo jen přirozené, že na taková místa modlářské vzpoury vůbec nechodili, i když si byli vědomi, že tam jsou jejich valstní bratři. Zůstali naprosto odděleni od Jeroboámovy sekty a dál ctili Hospodina na místě, které k tomu určil a Jeho způsobem. Zůstali naprosto odděleni od Izraele.

Jediným důvodem, proč někdo z Judy překročil hranice Izraele bylo prorocké osleství, které je mělo podrobit soudu Božího Slova. Pouze prorok s poselstvím mohl překročit hranice Judy a vydat se na místo modlářství. Nesměl na tomto místě nic jíst ani pít. To je předobraz toho, jak se máme dnes stavět ke kompletně celému učení, které je prezentováno denominacemi. Celé je to úplně jedovaté a nepoužitelné. Celé to učení je satanské a spadá pod (2Kor 10,4-6). NIC z toho nesmíme přijmout. Z pohledu Slova je to pouhé ROZUMOVÁNÍ, HRADBA povyšující se nad Boží moudrost, nad Boží Slovo. Také ten prorok, který neuposlechl Hospodinovo Slovo a dal se svést falešným proroctvím, aby jedl a pil, tak také ZEMŘEL, protože toto učení je SMRT. Byť i jen jeho kousíček!

Toto vše vyžadovala Boží Sláva, aby zůstali odděleni od tohoto satanského modlářství. Jeroboám si z obecného lidu nadělal kněze ve stejném stylu, jako měly národy. Dnes to znamená, ve stejném stylu vládnutí nad lidem, tedy tak jak vládnou králové nad národy. Přesně tak, jak to zapověděl Pán Ježíš. Denominace a jejich sbory jsou vždy pod vládou jednoho muže ve stylu monarchického biskupa, je jedno nazývá-li se farář, kněz, pastor nebo superintendant či reverend. To jsou názvy, které Pán Ježíš zapověděl používat. Nikdo se nemůže nazývat Mistrem nebo Učitelem. Všichni jsme bratři. Tyto tituly slouží jen k uspokojení těla, k touze po uznání.

Je třeba také vědět, že Jeroboámovi kněží neuctívali Hospodina (i když si to mysleli), ale ve skutečnosti uctívali ďábly (viz. SZ).

Boží Slovo zjevuje, také to, jak jednat s bratry, kteří se nacházejí na tomto zcestí. Je třeba jim říci, že se strhli Boha, je třeba, aby "naše trouby zvučně znely proti nim" (aby se někteří probrali), říci jim, že se jim nepovede duchovně dobře. Ezechiáš v té době poslal listy ke všemu Izraeli a sezval je všechny k slavení Velikonoc do Jeruzaléma, protože je již dávno neslavili tak, jak je psáno, tedy s celým Izraelem. Ezechiáš jim to v těch listech dal ROZKAZEM. Byl to královský ROZKAZ. Pozval bratry do Boží svatyně, kterou na věky posvětil, tedy do Jeruzaléma, aby se od nich odvrátil Boží hněv. Aby se obrátili k Němu, a On aby jim mohl projevit milosrdenství a dobrotivost.

Následovaly DVĚ reakce na toto poselství:

1) Posměch a utrhání na jedné straně

2) Někteří se však ponížili a přišli do Jeruzaléma a Bůh jim dal jedno srdce k vykonání králova rozkazu, protože v Judě byla Ruka Hopodinova.

Kněží a levité dali požehnání lidu a jejich hlas byl vyslyšen a jeich modlitba přišla k příbytku svatosti Jahvovy do Nebe.

Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 08:34:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Co tedy dělat? Mnozí zbožní bratří cítí, že jsou na místech, kde něco není v pořádku. Mnozí by rádi našli nějakou skutečnou místní Církev stojící na novozákonních základech, tedy na Skále Božího Slova, a nikoli na písku lidského rozumování.

Je-li ve vašem městě nebo místě jakákoli denominace, měli byste se jí úplně stranit, neměli byste tam vůbec chodit, ani tam odtud cokoli přijímat. Je to satanský jed, smrt ať se to tváří sebezbožněji. Ať mluví o Kristu jak chce a co chce. To je pouze pláštík, za kterým se skrývá vzpoura a neposlušnost. O takových místech se v NZ mluví jako o synagogách satanových.

Jestliže vás Bůh vede k uctívání v duchu a pravdě, staňte se sami zárodkem místní Církve na místě, kde právě žijete. Tam, kde se dva nebo tři sejdou v Kristově jménu, a to znamená v souladu a v harmonii s Ním a s Jeho Slovem (Zj 3,8-10).

Váš místní sbor nebude mít žádný oficiální název ani nebude patřit do žádného spolku či organizace pod nějakým jménem. Budete se pouze neoficiálně nazývat Církví v místě, kde jste. Tedy jako v NZ: Církev v Korintu, Církev Efezu, Církev v Brně, Církev v Prachaticích....
Jde jen o oslovení věřících v tom místě. Žádná tabulka na domě, kde se scházíte s nějakým názvem nebude. Název je totiž neklamným znakem denominační organizace.

Budete se scházet v bytě, či domě někoho z věřících nebo v přírodě. Nebo ve více bytech či domech. Nebudete nic ohlašovat na úřadech. Nic nebudete požadovat od státu. Ani registraci či cokoli takového. Scházíte se pouze neformálně jako RODINA nebo přátelé. Když se sejde vaše rodina, také nemusíte nic oznamovat ani na to nepotřebujete povolení úřadů.

Nebudete mít žádného jiného jednoho představitele, než Pána Ježíše v nebesích a Ducha svatého uprostřed vás. Pouze ti z vás, kteří byli u založení sboru a další, na které vám Duch svatý ukáže, budou tvořit kolektiv starších budoucího místního sboru. To jsou tzv. "prvotiny". Příkladem je čeleď Stěpánova, prvotiny Achaje. Starší budou působit pouze jako dohlížitelé, aby se vše dělo pod vedením Ducha svatého, nebudou nic řídit, protože vše řídí Duch svatý. Každý úd Těla Kristova bude řízen pouze vedením Ducha svatého. Starší mají pouze za úkol naučit vás, jak toto vedení hledat a provádět, případně vím dávat potřebné korekce. Váš sbor bude zcela autonomní a nezávislý. Ti, z vás, co budou starší budou odpovědni pouze Pánu Ježíši, kterému nakonec vydají počet. V první řadě však se snažte uplatňovat veškeré zjevení Písem, zejména NZ neboť to je hlavní rozpoznávací znak novozákonní Církve.

A nakonec uvedu slova jednoho zbožného bratra: "Všechno záleží na místních bratrech a jejich věrnosti Bohu a jeho Slovu a na každém místním sboru. Všichni jsou bez výmluvy a mají povinnost jednat podle Božího Slova! Kde není naděje o celém sboru, záleží na víře a věrnosti jedinců, jako byli Mojžíš, Jozue, Obededom, atd. (Ex 33,7-11// Joz 24,15 // 1Par 13,14// 22,19// Mal 3,16-18). "A proto, kdo zná dobře činit, a nečiní, má hřích"! (Jk 4,17// 2Te 3,5.6). "Hospodin s vámi, muži udatní"(Sd 6,12).Stránka vygenerována za: 5.18 sekundy