Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Nataša.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16663, komentáře < 7 dní: 263, komentářů celkem: 430582, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 91 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

brusle7
rosmano
Willy
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117044056
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve
Vloženo Pondělí, 04. červenec 2011 @ 20:41:57 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal Momonka

Podle apoštolských spisů Večeře Páně byla vzpomínková slavnost, ustanovená Pánem, při které věřící velebili Boha Otce i Syna a dobrořečili mu za vykoupení. Všichni jedli chléb a pili z kalicha. Činili tak podle slov Kristových na jeho památku. Čteme si v evangeliích: "A vzav chléb, vzdal dík, rozlomil a dal jim řka: tj. tělo mé, které se za vás dává. To čiňte na mou památku. Tak i kalich po večeři, řka: Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá“ (L 22,19-20).

Je přímo dějinně tragické, že slova "To jest mé tělo" a "To je krev má nové smlouvy" (Mt 26,28), byla vzata doslovně místo metaforicky, tj. v přeneseném smyslu. Tato slova, která vždy věřícím přiblížila Kristovu oběť a vyvolávala u nich projevy hluboké vděčnosti, vážné úvahy a radostné chvály, protože byla ve svém smyslu zcela zvrácena, byla zneužita k vyvraždění statisíců lidí, kteří odmítli vzít je doslova a mít tak podíl na rouhavém modlářství. Ďábelské mučení bylo vynalezeno inkvisicí, aby lidé byli donuceni vyznávat, že kousek oplatky a trochu vína je zázračnou mocí kněze proměněno ve skutečné, fyzické tělo a skutečnou krev Kristovu!

Metafora, slohová figura, obrazný výraz, spočívá ve slovesu "je" a NE v těch dvou podstatných jménech chléb a kalich. Vezměme první výrok: "To je mé tělo". První podstatné jméno chléb je tu nahrazeno zájmenem "to". Druhé podstatné jméno je tělo. Je pozoruhodné, že když je užito zájmeno místo jednoho podstatného jména, jak je tomu v tomto případě, a ta dvě podstatná jména jsou různého rodu, tak gramatický rod zájmena vždy souhlasí s rodem toho podstatného jména, na které je smysl přenášen, a NE s rodem podstatného jména, od kterého je smysl přenášen, přestože k němu patří. A tak, jestli je rod zájmena jiný než rod prvního podstatného jména, ke kterému zájmeno patří, nebo které nahrazuje, ihned nám to ukazuje, že jde o slohovou figuru, metaforu!

Tak v našem případě chléb, v řečtině artos, je mužského rodu, kdežto zájmeno "to" ve výroku "To jest mé tělo", je v řečtině "touto", středního rodu, tak jako "sóma" - tělo, je středního rodu. KDYBY NEŠLO O METAFORU, výrok by musel znít takto: "Ten (rozuměno chléb) je mé tělo." Zájmeno svým rodem však souhlasí s druhým podstatným jménem, na které je význam přenesen, a proto musí jít o metaforu. Jestli někdo bere tento výrok doslova, dopouští se přestupku především proti filologickému pravidlu.

V druhé části Kristova výroku máme dvojici metafor. Čteme si v Mt 26,27.28: "A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte z toho všichni. Nebo to jest krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů." Kalich zde představuje víno, a víno představuje krev nové smlouvy. V tomto výroku: "To jest krev má nové smlouvy" zájmeno "to" se vztahuje na kalich. O VÍNU VŮBEC NENÍ ZMÍNKA! Chce někdo tvrdit, že kalich (ať byl z jakéhokoli materiálu!) se proměnil ve skutečnou krev Kristovu?!

Uvedu zde poznámku pod čarou, která je vytištěna v katolickém překladu NZ od dr. Škrabala. Překladu si vážím, až na místa, kde překladatel dal přednost tradicím a dogmatům církve před vědeckou důsledností a přesností. Škrabalovy poznámky jsou však většinou nepřijatelné. Ty musí vždy souhlasit s oficiální linií církve, aby prošly censurou, a jsou tudíž v rozporu se správným smyslem biblického textu. Poznámka pod čarou praví:

"Chléb, který držel v rukou, je proměněn v jeho tělo. Takový je totiž jedině přirozený a jasný smysl jeho slov. A podobně i víno se stává jeho krví!"

Nedovedu pochopit, jak mohl dr. Škrabal říci, že podobně i víno se stává jeho krví, když Pán Ježíš nevyslovil "víno", ale "kalich". Bylo by na první pohled nepřijatelné tvrdit, že kalich je proměněn ve skutečnou krev Kristovu. Nikdo nemůže popřít, že kalich zde představuje víno a jde tedy o metaforu. Bylo by trochu divné tvrdit, že metafora je proměněna ve fyzickou skutečnost, krev Kristovu! Kdyby tedy se měl celý Kristův výrok vzít doslova a ne jako metafora, pak by se měla zachovat naprostá důslednost výkladu, a muselo by se tvrdit, že ne víno, ale ten kalich (nádoba), který Kristus držel, byl proměněn v jeho skutečnou krev. To by ovšem bylo neudržitelné, a proto dr. Škrabal, místo aby opakoval slovo kalich, které užil Kristus, neoprávněně mluví o vínu. Víme však, že v prvním Kristově výroku jde o metaforu, a v druhém jde o dvojici metafor.

Představte si, kdyby opravdu Pán Ježíš byl proměnil chléb a víno ve skutečné své tělo a svou krev! On, který tam byl v lidském těle před zrakem svých učedníků, apoštolů. Toto jeho tělo, jako těla jeho učedníků, bylo ucelenou jednotkou, celistvým organismem, a najednou by dal své tělo jíst a svou krev pít! Jak je absolutně nemyslitelné, nesmyslné a nepřijatelné, že by sám Boží Syn byl uvedl své učedníky do takového ohavného kanibalismu! Jakákoliv myšlenka na jedení lidského masa a pití lidské krve vždy byla každému normálnímu člověku naprosto odporná a nepřirozená, ZEJMÉNA KAŽDÉMU ŽIDU, jemuž bylo zákonem zakázáno jíst jakoukoli krev (Lv 17,10; Dt 12,16)!

Pán, když byl v Betanii pomazán, řekl svým učedníkům: "Vždyť chudé máte vždycky s sebou, a kdykoli chcete, můžete jim dobře učinit; mne však nemáte vždycky." Reformátoři vždy užívali tento Kristův výrok k potření nauky o tělesné, fyzické přítomnosti Kristově v oběti mše! Jaká tragedie, že během řady století lidé byli mučeni a vražděni jen proto, že odmítli uznat tuto nesmyslnou, ba zvrhlou nauku! Sám Bůh zná přesný počet obětí.

Ze svatých Písem by se daly uvést stovky dalších metafor. Kdyby se vzaly doslova, vznikly by groteskní nesmysly. Při každé metafoře bychom mohli nahradit sloveso "je" nebo "jste" slovesem "představuje", což nejlépe vyjadřuje přenesený smysl. Kristův výrok by tedy zněl: "Toto představuje mé tělo... toto představuje mou krev nové smlouvy." Pak by bylo ihned jasné, že jde o obrazné vyjádření.

Těmito příklady je ukázáno, že v metaforách obě podstatná jména nebo zájmeno a podstatné jméno (v uvažovaném výroku), se mají brát doslovně, a že slohová figura spočívá ve slovesu. Naopak, zase v případech, kde vůbec nejde o metaforu, se často sloveso v řečtině nevyskytuje a překladatelé je za účelem jasného smyslu přirozené vkládají. Zde jsou některé z mnohých případů:

"Bůh (je) duch" (pneuma ho Theos, J 4,24). V řeckém textu není sloveso "je". Theos (Bůh) má před sebou určitý člen "ho". Tím se Theos stává předmětem a pneuma (duch) bez členu je přísudkem. Překladatel doplní "je".

"Bůh (je) věrný" (pistos ho Theos, 1K 1,9; 10,13; 2K 1,18).

"Věrná (jest) tato řeč" (pistos ho logos, 1Tm 1,15; 3,1; 2Tm 2,11).

Proč vůbec Pán ustanovil tuto Večeři? Nebylo to za tím účelem, aby představovala jeho skutečnou, fyzickou přítomnost v chlebu a kalichu. Naopak. Chléb a kalich měl dokazovat jeho fyzickou nepřítomnost. Proč neustanovil Pán svou Večeři o tři roky dříve, když zahájil po svém křtu veřejnou činnost? Proč ji ustanovil těsně před svou smrtí, vzkříšením a nanebevstoupením? Proč řekl Pán: „To čiňte na mou památku?“ Nebylo to právě proto, že počítal, že už s nimi více nebude? Jaký význam by potom měla jeho slova: „To čiňte na mou památku“, kdyby při každé Večeři byl skutečně, fyzicky přítomen v přepodstatněném chlebu a kalichu?


Podobná témata

Katolicismus

"Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve" | Přihlásit/Vytvořit účet | 191 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 04. červenec 2011 @ 21:40:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se, zapomněla jsem uvést zdroj: L.P. Křesina, Modlářství staré a nové.Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 04. červenec 2011 @ 22:44:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Díky, Momonko, za tento článek pocházející ze srdce bratra Křesiny, jemuž bylo dáno poznat Boha poměrně dobře, důvěrně a hluboce.

Dovolím si tvůj článek doplnit několika dalšími aspekty památky Večeře Páně, které bývají neprávem opomíjeny. Pánovo Slovo: "Toto čiňte na mou památku.", doplňuje apoštol Pavel v 1K 11:26 slovy: Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud On nepřijde.

Toto Pavlovo doplnění dává večeři Páně význam, který není z evangelií zcela zřejmý.

1. To, co mají křesťané dělat na Pánovu památku, je jíst chléb a pít víno z kalicha Nové smlouvy, který je kalichem požehnání.

2. Jedením chleba a pitím kalicha/vína křesťané zvěstují smrt Páně, dokud On nepřijde.

To znamená:
a) že Pán vskutku není a nemůže být přítomen VP fyzicky, ale je přítomen duchovně
b) že správným slavením památky VP zvěstují smrt Páně
c) že si připomínají druhý/opětovný příchod Krista, který je jejich nadějí slávy

3. Chléb není jen symbolem Ježíšova těla, které bylo pro/za ně lámáno na kříži Golgoty, ale i symbolem mystického univerzálního Těla Kristova, které je jedno, jako je jeden ten chléb, jako je jeden Kristus a křesťané tak mohou velice prakticky prožívat jednotu Těla Kristova a Krista, který sám je životem toho Těla jako Duch oživující (1K 15:45b) a jednotou Těla Kristova, maje na paměti, že je jen jeden stůl Páně ve všech církvích/sborech.

4. Tento bod doplňuji já (nemám ho však sám ze sebe) a považuji ho za neméně důležitý, i když vyplývá z bodu 3. a to ještě nepřímo. Věřím, že Pán ustanovil svůj stůl - stůl Páně pro potěšení křesťanů díky společenství krve Kristovy a Těla Kristova - viz 1K 10:16-17, které je velmi občerstvující a povzbuzující, a Večeři Páně, která je jeho součástí pro své potěšení, abychom byli vzájemně potěšováni a uspokojováni, tj. Pán Ježíš Kristus a ti, kdo jsou Jeho. Neznám větší a lepší sladkost, než toto vzájemné potěšování/uspokojování Pána a Jeho svatých, kteří mají takto vzácnou příležitost potěšit Pána způsobem, který je pro Něho skutečnou radostí a kdy díky praktickému prožívání jednoty Těla může svým bratřím udílet/přikazovat požehnání a svůj život navěky/věčný - viz Ž 133.

Tož tak.

willyRe: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Středa, 06. červenec 2011 @ 00:32:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli je pro tebe nová smlouva důkazem Boží nepřítomnosti tak to ti opravdu nezávidím a Křesinovi také ne. Zrovnatak dobře se můžete oba dva zeptat  proč Bůh neudělal cokoliv dřív. Proč třeba s první smlouvou čekal až na Abrahama. Já dávám přednost svatému Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi. Křesinovo evangelium, dopisy  ani tradici neuznávám. Tobě doporučuji totéž, zkus si to přečíst ještě jednou, celé a pokud možno bez předsudků. Pořádně a v souvislostech a z bible.Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 06. červenec 2011 @ 09:35:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já to vidím asi jednoduše a takhle:

V lidské psychice platí taková vlastnost, že když si něco stále nepřipomínáme, tak na to časem úplně zapomeneme.  Pán Ježíš věděl, že bude muset projít velkým utrpením a jeho pozemský život v lidském těle skončí. Už tu fyzicky nebude. A tak jako lidé časem zapomenou na ty, co odešli, to by hrozilo i dílu, které Pán Ježíš vykonal. Pokud nechodíme někam do shromáždění či kostela, přestaneme se modlit, nehrozí nám také, že zapomene na Boha a duchovně upadáme ? Proto to Pán Ježíš tak zařídil. Je třeba si připomínat, že On za nás zemřel, že tu je smlouva s Bohem a s tím  i obrovská naděje ve smysluplnou budoucnost..... Život nekončí smrtí a spravedlnost existuje především ta Boží, která je konečná.


Chléb byl, je  a bude vždy nejcennější hmotní pokrm. Tak bylo i za časů Pána Ježíše. V chlebu je vše, co potřebuje naše hmotné tělo. Energie, ale i vitamíny a ochranné látky.

Proto Pán Ježíš vybral chléb pro obřad připomínání si Jeho života, poslání i díla. Tak jako chléb nás posiluje fyzicky, tak nás Pán Ježíš posiluje duchovně. To je ten smysl. On je tu s námi duchovně a při obřadu večeře Páně velice intensivně. A my potřebuje posilovat takto duchovně častěji a častěji. Proto je to tak důležité, aby naše víra a náš duchovní život sílil a nezhasl.

Kalich s vínem. Jde o červené víno podobné barvou krvi. Dříve si lidé připomínali hřích krví obětovaných zvířat. Nemáme si snad tímto vínem připomínat, že jsme na kříži měli být my sami, my hříšníci, ale On tam byl za nás a proléval svoji krev ?


A tak vidím ve večeři Páně dvě důležité věci:


Pán Ježíš je tu s námi přítomen duchovně a posiluje nás. Je to duchovní chléb. A na rozdíl od modlitby, kdy je se mnou Ježíš také duchovně, nyní je mezi námi a s námi. Jsme tu minimálně dva věřící a On duchovně uprostřed nás. Právě ta společenská atmosféra působí intenzivně na prožívání. Jde přece o důstojnou slavnost. Neboť přece Pán Ježíš říká: „ Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem ajá uprostřed nich“.


Kalich s vínem mně připomíná náš hřích a Kristovu oběť za můj hřích, kdy podle Boží smlouvy jsem díky této krvi před Bohem čistý. To je přece důvod k obrovské vděčnosti a radosti.


Takže není třeba k tomu žádná teologická věda. Je  to zcela přirozené a logické!!! Svým způsobem i jednoduché. Universální, aby to mohl pochopit každý. Pán Ježíš nikdy neříká nic moc složitě. Jen nepřítel Boží se nám to snaží zkomplikovat!!!!


Tak to vidí František.

Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. červenec 2011 @ 07:37:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kolika slov a dokazování je zapotřebí, aby se rozmázla skutečnost a stala se nečitelnou.

Na stole při poslední večeři nebyl jen chléb a víno, bylo zde i maso velikonočního beránka, i hořké byliny. Ty však Kristus nechal bez povšimnutí.

Berme zvěst evangelia vcelku:

Chléb měl svoji úlohu nekrvavé oběti už ve SZ (Mt 12,4). Výkupnou obětí za nás je nyní Kristus. Stačí mít na něm podíl, účast na jeho oběti. Chléb přináší užitel pouze tělu, Kristus však svou obětí zachrańuje člověka celého.


A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal ho učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, to je mé tělo."
Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni,
neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.
Cožpak to není řečeno dost jasně. Je třeba polemizovat, dokazovat, že Kristova slova nejsou pravda?


Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Bude-li někdo jíst ten chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, které dám za život světa."
Židé se tedy hádali mezi sebou a říkali: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?"
Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 07. červenec 2011 @ 10:03:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V druhé části Kristova výroku máme dvojici metafor. Čteme si v Mt 26,27.28: "A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte z toho všichni. Nebo to jest krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů." Kalich zde představuje víno, a víno představuje krev nové smlouvy. V tomto výroku: "To jest krev má nové smlouvy" zájmeno "to" se vztahuje na kalich. O VÍNU VŮBEC NENÍ ZMÍNKA! Chce někdo tvrdit, že kalich (ať byl z jakéhokoli materiálu!) se proměnil ve skutečnou krev Kristovu?!

Proč by měl náš Pán mluvit o vínu když v kalichu byla ve skutečnosti jeho svatá Krev ? O chlebu také řel že toto je jeho Tělo. To co říkáte potvrzuje přesně a doslova to co říkal Ježíš a jak tomu rozumíme a věříme my. Zajímavé je že ti kteří nám vyčítají že se nedržíme Bible mají obvykle největší potíže s těmi nejjasnějšími a nejjednoduššími místy. S holými a prostými větami, s podmětem a přísudkem.Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. červenec 2011 @ 10:48:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus říká: Mé tělo je opravdu pokrm, má krev je opravdu nápoj.

Přesto se zde najdou takoví, kteří tvrdí, že to vlastně není opravdu, že je to jen "jako" - na památku. Já to považuji za vrchol neúcty ke Kristu.Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 08. červenec 2011 @ 12:22:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel hovorí:
 1Korintským 10:16  Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho?
1 Korintským 10:17  Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.

...aj napriek tomu niektrí tvrdia že to nie je chlieb ale iba ,,akože chlieb,, ale v podstate je to hmotné Kristovo telo...Ja to považujem za vrchol neúcty ku Kristovmu slovu...

ivanpProti pikartům (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pátek, 08. červenec 2011 @ 13:14:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz


Tenhle článek je plný bludů a falešných argumentů!!


"Je přímo dějinně tragické, že slova "To jest mé tělo" a "To je krev má nové smlouvy" (Mt 26,28), byla vzata doslovně místo metaforicky, tj. v přeneseném smyslu."

Proč bych měl zrovna tato slova Krista brát jako metaforu? :-O

23  Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24  vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
25  Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
26  Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
27  Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.
28  Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
29  Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
30  Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.

Apoštol Pavel Ježíšova slova evidentně moc metaforicky nebral, vy pomatenci!

Vzpamatujte se, pikarti.... :-(
Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 08. červenec 2011 @ 14:13:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no iste...v ev. Jána Ježiš 5x povedal

Ja som dvere.......................metafora, prirovnanie
Ja som cesta, pravda, život...metafora prirovnanie
Ja som vinný kmeň..............metafora prirovnanie
Ja som svetlo sveta..............metafora prirovnanie
Ja som chlieb života.............myslené doslovne fyzicky

k takejto logike môže dospieť len rímsky katolík

Mikaeli cituješ.
 ,,Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.,,
po rimsko katolícky by malo byť:
kto by teda jedol Krista a pil kalich...

...čo prímaš v katolickom kostole? chlieb alebo Krista ?...Palel tvrdí že nie Krista ale chlieb...(pomatenče) 

ivanpRe: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 10. červenec 2011 @ 08:50:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celá takováto podoba víry, jakou prezentuje tento článek,  je jedna velká metafora ...Re: Chléb a kalich - vzpomínka na smrt Páně - za nás prolitou krev (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 13. červenec 2011 @ 02:27:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
My lidé rádi zapomínáme ,proto je VP - vzpomínka na smrt Páně, a tedy i připomínka toho,že i my jsme zemřeli s Kristem.

Matouš 16,24   Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne...Vidím v komentářích pod článkém různice a paradoxy.Např:

Když kněz v ŘKC  při VP lidem "promění víno a chléb v Krista"...Člověk pak oplatek sní,a věří ,že jí tělo Kristovo.OK, a tak si myslí ,že má před Bohem "splněno"...:   Kdo jí mé tělo a pije mou krev,zůstává ve mně a já v něm.

Jenže když se ho pak někdo zeptá je-li spasen,otevřeně vyzná že - NE! Zůstává opravdu v Kristu a ON v něm?Pije tedy opravdu Kristovu krev nové smlouvy? A je v něm pro slovo Boží místa? Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
Re: Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 13. červenec 2011 @ 14:45:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až teprve nyní jsem si přečetl příspěvek, Chléb a kalich - viditelné symboly Kristova těla a jeho krve, autor Momonka.
Momonka samozřejmě názorně dokladuje sektářství v praxi, když laik si osobuje právo učitelského úřadu, vykládat co mu právě hráblo v hlavě. Příspěvky a názory Momonky je třeba brát s úsměvem, ale hlavně se zdravým rozumem. Mě např. před rokem přesvědčovala o svatořečení Husa někde v Polsku. Takovou pitomost může ovšem diskusně přijmout jenom hlupák, který nic neví o procesu beatifikace a následné kanonizace, která je výhradně v konečné fázi v rozhodnutí jen a jen  papeže, ale Momonce ke svatořečení Husa stačil výkřik nějakého duševně nemocného nebo odpadlého Poláka. Rozhodně svatořečit někoho z úst mimo Církev je asi takové, jako bych já nyní na GS svatořečil koho chci já a ne Církev.
Momonka se ve své amatérské práci snažila doložit, že katolíci a pravoslavní jsou ve skutečnosti naivní blouznivci, protože uvěřili v pravá slova Spasitele. Momonka se viditelně neseznámila s praxí prvotní Církve a o úctě k Eucharistii, a nic o tom neví a tak prohlašuje o Spasiteli, že se jedná o odporný kanibalismus a čin Spasitele označuje za zvrhlou nauku. Myslím, že jsem dozrál na základě celého názorového spektra Momonky, že se nejdná ani tak již o sektářství, jako o Ďábelství. Kdo jiný než Satan může mít takový zájem, poplivat Spasitele a zesměšňovat jeho učení, než Satan?REALITA, žádné symboly... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 14. červenec 2011 @ 16:25:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 10. červenec 2011 @ 17:48:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konsubstanciace
Termínem konsubstanciace (koexistence více podstat v jedné věci) se nepřesně označuje luteránské učení o svátostném sjednocení – Tělo a Krev Krista jsou podle luteránů s chlebem a vínem sjednoceny, aniž by se jedno v druhé měnilo.

Jak tomu mám teda rozumět? Je tam to maso (tkáně, buňky) nebo není?
Martino:
Milá Momonko, samozřejmě, že tam je maso, tkáně, buňky…
http://web.katolik.cz/feeling/1_2.htmStránka vygenerována za: 3.58 sekundy