Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Igor.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 394, komentářů celkem: 399229, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 42 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

oko
cizinec
rosmano
Willy
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109602075
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Zjevení, které není Boží
Vloženo Pátek, 24. červen 2011 @ 20:51:58 CEST Vložil: Olda

Kritika bludů poslal andulka

Mnoho let po celé zemi můžeme sledovat místa údajných mariánských zjevení, dodnes obdržuje svět pravidelná poselství od zjevení, které se představuje jako Královna nebes, Matka Boží, Panna Marie, Neposkvrněné početí…

Na tato místa se sjíždí miliony poutníků, i když nejsou všechny oficiálně potvrzena církví jako pravá, jsou populární  u biskupů, kněžích, i samotného papeže. 
V Písmu čteme, že máme každého ducha zkoumat, nejpřímější cesta, kterou znám,  je přes Boží slovo.

U zjevení, které seslal náš Bůh, si můžeme být jisti, že Boží zjevení nikdy nebude hovořit v rozporu s Písmem.

Na několika místech se zjevení „Marie“, prohlašuje za naši prostřednici, avšak toto tvrzení je v protikladu k Písmům.

Židům 7:
25 Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.
1.list Timoteovi5-6  Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.
Tyto slova nám říkají, že je jeden Bůh, jeden prostředník mezi Bohem a člověkem Kristus Ježíš.
Aby někdo mohl být prostředníkem mezi Bohem a člověkem, musí být plně Bohem a plně člověkem, a Ježíš Kristus vskutku je plně Bohem a plně člověkem.
Ježíš je jedinou cestou, jedinou pravdou a jediným životem. On je mostem postaveným mezi Bohem a člověkem,  a jestli se někdo pokouší jít nalevo či napravo, nikdy se k živému Bohu nedostane. Jediná cesta je skrze Ježíše samotného. Jedině Kristus byl spravedlivý, a proto  je schopen se na základě své vlastní spravedlnosti přimlouvat jako obhájce za hříšníky!
Zjevení „Marie“ se prohlašuje také za naši obhájkyni -  přímluvkyni, co na to říká Písmo?

1.list Jana 2: 1 Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.
A tak tyto vlastnosti náleží jedině Kristu a nemohou být jakoukoli formou připisovány Marii. Ježíš nikdy nenaznačoval, že by k Němu mohl kdo přijít skrze Marii ani v době kdy chodil po světě, ani nyní. Nikdy nic takového neřekl, navíc to ubírá slávu Ježíši Kristu. Proč bych neměla jít přímo k Němu? On je mým spasitelem, On je ten, kdo mě miluje, a řekl, že máme k Otci přicházet skrze Něho. Kde se tedy vzala Maria jako naše prostřednice atd.? V Bibli ne…
Tato zjevení „Marie“ si navíc připisuje mnoho dalších vlastností, které náleží jen Bohu. Prohlašuje např., že je všudypřítomná.
 
FATIMA: Nikdy nebudete sami. Mé neposkvrněné srdce bude útočištěm a cestou , která vás dovede k Bohu.  Otec Gobbi: V každém okamžiku musíte být takoví, jakým bych vás chtěla mít. V každé chvíli musíte dělat to, co bych já chtěla, abyste dělali. Nebojte se. Budu vám stále nablízku.
Cuapa Nicaragua: jsem matkou všech hříšníků.

Zjevení o sobě hovoří, že je přítomna na každém místě, v každý čas po celém světě. Tím tvrdí, že má vlastnosti božstva.

Jedině Bůh je vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí.
Matouš 28:20 A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“

Zjevení o sobě prohlašuje, že je spoluvykupitelka: Stojím tu jako spoluvykupitelka a obhájce. Vše by se na to mělo soustředit. Opakujte po mně: Nové dogma bude „dogma o Spoluvykupitelce“.
Otec Gobbi: Dokud nebudu uznávána tady, kde mne Nejsvětější trojice chtěla mít, nebudu moci uplatňovat svou moc v mateřském díle spoluvykoupení a všeobecném prostřednictví milosti.
Celá myšlenka, že Maria má být spoluvykupitelkou s Ježíšem Kristem je protikladem biblického chápání, pravdy. Nehovoříme zde o detailech v denominacích, které pro někoho mohou být okrajové, nedůležité, hovoříme zde o věcech, které jdou zcela proti centrálnímu tématu evangelia.
Tato prohlášení jsou nikoliv jen nebiblická, ale protibiblická a jsou nebezpečná.

Zjevení Janovo 5:9 „Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa.
Bůh zdůrazňuje, že On sám je Vykupitelem.
Izajáš 47:4 Náš vykupitel je Svatý Izraelův, má jméno Hospodin zástupů.

Vedle těchto protibiblických výroků zjevení „Marie“ navíc prohlašuje, že za nás trpěla a dokonce pykala za naše hříchy.
Medžugorje: miluji vás, i když jste velmi daleko ode mě a mého Syna. Žádám vás, aby jste nenechali mé srdce ronit krvavé slzy, pro duše zatracených skrze hřích.
La Salette Francie: už tak dlouho za vás trpím. Jelikož nechci, aby se vás můj Syn  zřekl, jsem přinucena se za vás bez přestání modlit. Ale vy na to nedbáte. I kdybyste se sebevíc modlili, nikdy nebudete schopni vynahradit to, co jsem pro vás vytrpěla.
Sv.Brigita Švédsko: směle prohlašuji, že Jeho utrpení se stalo mým utrpením, protože Jeho srdce bylo mé…Jedním srdcem jsme já a můj Syn vykoupili svět.

Ježíš kompletně zaplatil a trpěl za hříchy světa.
1:list Petr 3:18 Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.
Židům 10:12 Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici.
Židům 10:14 neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti.
Židům 10: 18 Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou už za ně potřeba oběti.
Přečtěte si Izajáš 53… - všechny tyto pasáže odkazují na Krista…
Římanům 4: 25 On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Petr říká, že On, Kristus nesl naše hříchy na svém těle až na kříž. Jeho utrpení za náš hřích bylo následováno smrtí, protože odplatou za hřích je smrt. Maria za nás tedy nijak netrpěla. Bible hovoří, že všichni kromě Ježíše zhřešili, ale zjevení o sobě říká, že je také bezhříšné…Ježíš byl vzat s tělem na nebesa, ale zjevení tvrdí, že Maria byla tělesně vzata na nebesa.
Ježíš sám zničil dílo ďáblovo, ale zjevení tvrdí, že i Maria rozdrtí hada. Bible nazývá Ježíše jitřní hvězdou, zatímco zjevení odkazují na Marii jako Jitřenku. Navzdory tomu co zjevení tvrdí, Bůh si svou slávu žárlivě střeží.

Izajáš 42:8 Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!
Je jisté, že by pokorná služebnice nikdy nestrhávala pozornost sama k sobě. Požehnaná Panna Maria by nikdy neprotiřečila Božímu slovu. Jestliže to není Maria z Nazareta, kdo nebo co stojí za těmito projevy?
Některé výroky zjevení jsou nestoudně nebiblické.
Izajáš 44:6 Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.

San Nicolas: jsem archou spasení, archou míru, jsem archou,  do které mé děti musí vstoupit, přejí-li si žít v Božím království.

Matouš  1.kapitola - anděl zvěstuje Josefovi, že má dát jméno Ježíš, protože On vysvobodí lid z hříchu. Takže Maria měla porodit Syna, Josef Ho měl pojmenovat, ale Spasitel je Kristus, On zachrání lid od hříchu. Tuto skutečnost potvrzuje apoštol Petr ve své první epištole:
1.Pt 1:18- 21 Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, 19 ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny 20 předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. 21 Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.
Je jen jediný Spasitel lidí. Kristus sám řekl, že Syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co bylo ztraceno.
Lukáš 1:46-50 „Má duše velebí Hospodina 47 a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, 48 neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti, 49 neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté 50 a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení.
Tady ta prostá a pokorná Maria učinila nádherné vyznání, které nemá nic společného se sebestřednými výroky zjevení, které vyvyšuje a směřuje pozornost na sebe…

Skutky apoštolské 4:11-12 To je ten ‚kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.‘ 12V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Ozeáš 13:4 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než já!
San Nicolas: mé děti, já jsem dveřmi do nebes a pomocí na zemi.

V kázání na hoře, Pán ukazoval na širokou cestu, která vede k zatracení, a mnozí si ji vyberou, ale pak hovořil o úzké cestě – doslova o sobě, a jen malém počtu těch, kdo ji naleznou.  Takže co je ta úzká cesta? K Bohu je jediná cesta:  Ježíš řekl: „Já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn“.

Zjevení dále nabádá, aby lidé uctívali její sochy.
Otec Gobbi:  jako vaše matka vám chci říct, že jsem zde s vámi. Jsem přítomna v sochách, které zde máte… Proto musí být uctívána a postavena na místa k vyšší poctě.

Avšak  Deuteronomium 4:15-20 Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, 16 abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, 17 jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, 18 čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. 19 Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, 20 ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes.

Zjevení si dále přikazuje svatyně k uctívání…
Guadalupe: vroucně toužím, aby mi zde byl vybudován chrám, kde bych mohla ukázat a nabídnout veškerou svou lásku, soucit, pomoc a ochranu, protože jsem vaší Milosrdnou Matkou.
Svatyně se budují po tisících, po celém světě. Ve Fatimě i jiných místech, někteří lidé chodí po zakrvácených kolenou a činí to jako pokání a pokoušejí se tak dosáhnout Mariiny přízně…

V Bibli se nikdo nikdy Marii neklaněl, dokonce, ani když byla u Ježíšova zrození. Protože je psáno, že se klaněli Jemu. Neklaněli se před Marií nebo Josefem. Když tato zjevení odkazují k Marii a říkají lidem, aby si ji vážili a v jejích svatyních ji uctívali a další věci, je to pliváním do tváře Božímu slovu, ve kterém Ježíš řekl, že jen Duch svatý nás povede k uctívání Ježíše.
Je zjevné, že biblická Marie není Marií ze zjevení, které se zjevuje v současnosti po celém světě, protože zjevení přitahuje pozornost na sebe, ale biblická Maria jasně odkazovala lidi k Ježíši Kristu, jejímu Synu. Je ironií, že sama zjevení odhalují svoji identitu.
Sv. Brigita Švédsko:  já jsem Maria, Královna nebes a Královna andělů.
Prorok Jeremiáš ve Starém zákoně hovořil velmi jasně, že Královna nebes je v Božích očích ohavností. V knize Jeremiáše Bůh opakovaně identifikuje Královnu nebes jako pohanskou bohyni a kárá svůj lid za to, že ji následuje.
 
Jeremiáš 7:18-20 Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. 19Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“ 20Nuže, tak praví Panovník Hospodin: „Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv – na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a už nezhasne!“
Je velice urážlivé dát takový titul biblické Marii!

Dále se podívejme na zjevení – Královna s Ježíšem-Synem v náručí…
1.Petr 3:21-22 Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.
Jestliže je Ježíš Kristus v oslaveném těle a vládne v nebesích, potom musí  Královna nebes představovat falešného proroka. Ježíš  byl umučen, zemřel, zmrtvýchvstal  jako dospělý muž, to,  že je zjevením prezentován jako batolátko v náručí Královny – své matky, je urážkou a hanobení  Boha, který z lásky k lidem seslal svého Syna, aby jako dospělý muž činil velké věci, uzdravení, mocné činy, bylo v Něm oslavováno Boží slovo. Byl pro nás trýzněn, zesměšňován, ukřižován. Zjevení se tímto staví do vyšší autority jako ochranitelská matka ježíška s korunou na hlavě…Tohle zjevení je rouhavé Božím činům a ustanovením…

Zjevení Janovo 17:1-2 Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, 2se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“
Zjevení Janovo 17:15 Potom mi řekl: „Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.
Zjevení Janovo 18:4-7 Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe:  „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! 5 Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. 6 Odplaťte jí tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, jí namíchejte dvojnásob! 7Nakolik se chlubila, nakolik hýřila, tolik jí dejte muk a kvílení. Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.‘“
V posledních dnech bude hříšná žena částí odpadnutí, které oklame celý svět. Bude to žena, která je královna.
Izajáš 47:1 Klesni a seď v prachu,panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejská! Nikdy víc už tě nenazvou něžnou a hýčkanou.
Izajáš 47:5 Odejdi a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc už tě nenazvou nad královstvími královnou.
Izajáš 47:9-10 Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na tebe přijde v plnosti ,spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci  čárů tvých. 10Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis „Nikdo mě nevidí.“ Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v srdci myslela: „Já – a kdo je víc?“
Paní všech národů, zjevení, které se prohlašuje za mj.  Matku eucharistie mluví o triumfu a míru, celosvětovém pokoji, které přinese světu…
1.Tesalonickým 5:23-24 Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
Ale Bible nám říká, že když budou říkat „je pokoj, nic nehrozí“, potom přijde náhlá zkáza. Myšlenka spojit se a vycházet spolu, to zní dobře, dokud nezjistíte, že to znamená popírání pravdy…
2.Tesalonickým 2:9-12 Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. 10Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. 11Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
Ježíš varuje před svodem v posledních dnech, řekl, že mnozí v Jeho jménu svedou jiné, budou obhajovat lži.
Matouš 24:24 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Buďto budeme následovat Ježíše samotného nebo jsme pak lehko svedeni podvodným duchem. Volba zůstává na nás, důvěřujme biblickému Ježíši.
To ďábel se snaží mást lidi tím, že cesta k Ježíši je složitá, nutná s doprovodem, že není snadné mít s Ježíšem obecenství…Před Ježíše musíme přijít právě takoví jací jsme. K Němu se modleme s vírou, On nás miluje a zdarma nám nabízí věčný život. Utíkejme se jen k Němu, k našemu Ježíši Kristu, pravému Bohu, který má tu moc nás očistit svou drahou krví od našich hříchů a přivést nás do Božího království…

Proto mysleme na Ježíšovo podobenství o dvou stavitelích a stůjme, stavme vždy  na Božím slovu:

Matouš 7: 24-27 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. 25 Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. 26 Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. 27 Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný.“

( zprávy podané zjevením jsou použity-citovány  od vizionářů Medžugorje, fatimského zjevení – otec Gobbi, Cuapa Nicaragua, Guadalupe, San Nicolas, od sv.Brigity Švédsko)


"Zjevení, které není Boží" | Přihlásit/Vytvořit účet | 15 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zjevení, které není Boží (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 24. červen 2011 @ 22:18:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
AMEN
Chvála Bohu, že jsi Andulko vyšla z toho Babylona, kterým Řím nepochybně je.Re: Zjevení, které není Boží (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 25. červen 2011 @ 00:04:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Hezky sepsané, andulko.

  Věci se dají poznat podle charakteru.Re: Zjevení, které není Boží (Skóre: 1)
Vložil: vlado1975 v Sobota, 25. červen 2011 @ 18:23:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výborne Andulka,

výstižné a presné. Niet čo dodať.

VladoRe: Zjevení, které není Boží (Skóre: 1)
Vložil: Doulos v Neděle, 26. červen 2011 @ 23:57:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen, Andulko,
dala jsi si stím práci a je to pravda.

Nedá mi, abych nepřiložil, co jsem včera napsal pro Betmu:

Betmo,
ohledně Medugorje:
1. to, co se vydává za Marii, vydává nebiblická prohlášení, tudíž to není z Boha.
2. Vloni tam byl jeden můj dobrý známý, katolík, a říkal, že když došlo ke "zjevení Marie," několik žen tam začalo hlasitě kvičet, jako když zabíjí prase. Hrozně a hluboce to na něho zapůsobilo.
"Jak si to vysvětluješ?" zeptal jsem se ho. "Nevím, bylo to hrozně divné."
"Jaké je vysvětlení katolického vedení?" "Oficiálně se k tomu nechtějí vyjádřit, protože to není "schválené místo" (zjevování), ale neoficiálně říkají, že z nich vyšel démon.

"A není možné, že tak hrozně vřeštily proto, že do nich démon vešel?" "To nevím, na to jsem nepomyslel," odpověděl.

Dej si dohromady 1 a 1:
A. To, co se vydává za Marii, prohlašuje nebiblická učení.
B. Dějí se divné věci, které vypadají jako posedlost démonem.
Bůh ti pomáhej, D.

P.S. Tebou popsaný katolický exorcismus mi připomíná spíš pohanské bajky pro zlobivé děti nebo Sk 19:13-16. Chudák Marie, ta se asi obrací v hrobě.

Možná by Ti prospělo víc číst Bibli...Re: Zjevení, které není Boží (Skóre: 1)
Vložil: andulka v Pondělí, 27. červen 2011 @ 10:56:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No já to měla potřebu vypracovat, poněvadž jsem - mám poslední dny kolem toho "volání", věřím, že od Pána...Dnes např. jsem zase brzy ráno se probudila a tentokrát mě napadalo ať se zeptám těch, kteří věří v tato zjevení, kde třeba "Maria" bere toho malého ježíška-batole, když se s ním zjevuje, když na nebesích po pravici Otce je Ježíš jako dospělý muž...? Dále kdyby to Bůh Marii takto povolil se zjevit, tak by to postrádalo smysl, aby se Maria s postojem spoluvykupitelky, královny nebes apod. stavěla do takové pozice, když by držela v náručí Ježíše malého v batolecím věku - kdy ještě nic nevykonal-nedokonal...
Je to ďáblův svod a klam. Ale opakuji z lidské neposlušnosti jsou lidé svedeni a proto to Bůh dopouští. Je to lidská neposlušnost a hloupost a mají velkou zodpovědnost ti, kteří mají zkoumat duchy! Ještě mě možná mrzí, že jsem tam nepřidala nějaké věci, ale kdo chce poslouchat Boží slovo, tomu by to k připomnění mělo stačit, aby se varovali bludů...
To co si napsal s těmi ženami, tomu klidně věřím, tyto ženy, ponořené do zjevení a vzhlížení "k Marii" jsou lehko otevřeni démonskému útoku, proto démoni můžou provádět vesele tyto "estrády" jakože byly dámy právě vysvobozeni, ale tragédií je, že je to pravý opak, přinejmenším, že byly, že se démonům hodily jako "dobré médium", poskytovaly otevřené dveře dokořán, lidé si musí uvědomit, že základ je v poslušnosti Božímu slovu, kdy jsme chráněni, ale v opačném případě má na nás ďábel nárok, když se klaníme královně nebes a vzýváme ji! Pro Boha je to ohavnost, Maria nemá potuchy co se na zemi děje!
Chtěla bych dodat, že zázraky a "uzdravení" umí činit i ďábel - kdy lidé jsou sice uzdraveni od fyzické nemoci, ale natáhnou na sebe daleko něco horšího, nesou si domů proklaté věci...
Betma a spol si musí uvědomit, že ďábel je vysoce inteligentní, on je klidně nechá v jejich náboženství apod.,činí je "šťatsnými", ale Pravda v nich není, on věřící klidně nechá, akorát jim přimíchá do jejich náboženství trošku lži, jedu a už se to veze, ti lidé pak slouží ve skutečnosti jemu!
Taky na mě má démon pěkný vztek, ale jméno Ježíšovo je mocné a každý démon musí dřív nebo později táhnout pryč, Bohu díky za Jeho dary!!! Mám pocit, že Pán chce, pokouší se prostřednictvím svých oveček toto zlomit, co nejvíce lidem otevřít oči před těmito falešnými duchy, chce jim pomoci, zachránit své vyvolené...
Ať si píše kdo chce, co chce, zjevení "Marie" po celém světě mluví protibiblicky, je to jeden velký svod satana této doby, kdy kvůli tomu odpadne mnoho lidí od pravého Boha. :-(Re: Zjevení, které není Boží (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 27. červen 2011 @ 11:56:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím a vyznávám že zjevení naší Matky uznaná Církví i některá z těch která na schválení dosud čekají jsou od Boha a z Božího milosrdenství pro naše dobro a spásu. Stejně jako tomu že většina toho co postupně vyhlásili svatí otcové jako dogmata byla dávno předtím známá. Že to jen připomenuli a jasněji formulovali.
K tomu mi dopomáhej Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Stejně jako Panna Maria, všichni andělé, světci a světice od počátku světa až dodneška. Stejně jako všichni lidé dobré vůle kteří momentálně žijí mezi námi na zemi. Věřím tomu že spoluvykupitelem je každý člověk který na sebe bere svůj kříž a následuje Krista, každý kdo na něho ukazuje. Slovem, skutkem i vírou. Celým svým životem. Který se alespoň trochu podobá naší svaté Matce a bere si z ní příklad.Stránka vygenerována za: 0.28 sekundy